کتاب: میزان الاعتدال فی بیان الحق و الضلال جلد 3

کاور-میزان-الاعتدال-جلد3

میزان الاعتدال فی بیان الحق و الضلال جلد سوم

تألیف: عبدالرحمن آخوند تنگلی

زبان: ترکمنی

موضوع: ردیات ـ شبهات وهابیت و جوابیه

ناشر: رضوان

پیرامون کتاب: با گسترش مرام شوم وهابیت در ترکمن صحرا و ابتلا شدن افراد به این مرام، مؤلف که عمر خود را در عرصه مبارزه با آنها سپری نموده است، برای آگاهی و ایضاح افکار عمومی و واکسینه کردن عقاید حنیف ملت ترکمن از آن اعتقادات، مفصلا در مورد این فرقه شوم دست به قلم شده و این اثر جاویدان را در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی به ترکمن زبانان هدیه نمودند. این اثر از ابتدای پیدایش وهابیت تا شبهاتی که آنها وارد میکنند سخن گفته و جوابهای متقنی که علماء عظام برای آنها گفته اند را بیان میدارد. این کتاب در سال ۱۳۹۱ هجری شمسی در چهار جلد چاپ و نشر شده و هم اکنون شاهد جلد سوم این کتاب که به صورت پی دی اف و با حجم 87.7 مگابایت میباشد، هستید. لینک دانلود در زیر قرار دارد.


دانلود این کتاب


متن کامل این کتاب

ميزان الاعتدال

في

بيان الحق والضلال

جلد سوم

تأليف:

استاد محقق الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

 

فهرست

پيغمبرu نگ شفاعت ادمجك آدم لري.. 7

برنجي فرقه. 7

اكنجي فرقه. 8

اُچنجي فرقه. 9

دُوردنجي فرقه. 9

باشنجي فرقه. 11

آلتنجي فرقه. 14

يدنجي فرقه. 14

ثگّذنجي فرقه. 16

دُوقّذنجي فرقه. 17

شفاعت مَنفِيَّه مَردُودَه. 19

وهّابي لرنگ شفاعت حقدا عقيده لري.. 24

وهّابي لرنگ يلنگش دُشِنش لري.. 28

نذرلر بياني.. 67

اولياءلرغا نذر ادمك…. 82

بدعت بياني.. 108

بدعت ننگ اَربَدلِگي.. 116

ابن تَيمِيّه ننگ يغدي لري.. 132

اذاننگ بشندا صلوات آيدمق بدعت دال در. 140

اذاننگ ثُونگندا صلوات آيدمق بدعت دال در. 148

اِقامت ننگ بشندا صلوات آيدمق بدعت دال در. 151

پيغمبرu نگ پيغمبرلغنا شهادت برمگندا اکی بشن برمقلرني گُوذگا ثُرتمک بدعت دال در  156

اذان دن ثُونگرا قامت قامت ديمك بدعت دال در. 164

دل بلن نيت ادمك لك بدعت دال در. 172

رواتب سُنّت لر. 180

احتياط ظهر اُوقيمقلق بدعت دال در. 188

باش وقت نمازنگ اِيذنداقي ذكرلر بدعت دال در. 219

نمازدن ثُونگرا دعاء ادمك و استغفار آيدمق بدعت دال در. 226

سُبحَه بِدعَت دال در. 235

نمازدن ثونگرا جماعت لرنگ ال گُوترب دعاء ادمك لري‌ بدعت‌ دال در. 260

نمازدن ثُونگرا قرآن اُوقيمق بدعت دال در. 270

نمازدن ثُونگرا گُورشمك لك بدعت دال در. 280

تَوهِير غَلدِرمق لق بدعت دال در. 298

صلاة الرَّغائب اُوقيمقلق بدعت دال در. 312

معراج گيجاثندا و گُنديذندا عبادت ادمك لك بدعت دال در. 339

نصف شعبان گيجاثندا عبادت ادمك لك بدعت دال در. 355

برائت‌گيجاثندا آغشم‌ بلن‌ يثتي‌ننگ‌ آرثندا ادليان ‌عبادت‌لر بدعت‌ دال در. 386

برائت ننگ مخصوص دُعاءثي.. 388

قدر گيجاننگ نمازني جماعت بلن اُوقيمق بدعت دال در. 396

بيرم آيندا اُوقليان صلاةُ العُتَقَاء بدعت دال در. 400

قربان آينگ اوّلقي اُون گُنندا ادليان عبادت لر بدعت دال در. 405

عاشوراء گُنندا ادليان عبادت لر بدعت دال در. 409

غَرا چهارشنبه گُنندا اُوقليان نماز بدعت دال در. 413

هفته ننگ هر گُنندا مخصوص نفل اُوقيمق بدعت دال در. 422

جمعه گيجادا كُوب عبادت ادمك لك بدعت دال در. 436

جمعه گُنندا دثلابقي آيدليان اذان بدعت دال در. 440

اكلنجي جماعت اُچن اذان و اقامت آيدمق بدعت دال در. 446

نمازنگ اِچندا عَلَي سَيِّدِنا مُحَمَّد ديمك لك بدعت دال در. 450

الله تعالي دن غيري غا سيّد يا مَولي ديمك بدعت دال در. 455

دُعاءدا بِحَقِّ نَبِي يا بِحَقِّ وَلِي ديمك لك بدعت دال در. 465

دعاء ادمكدا، ال گُوترمك بدعت دال در. 478

صلاة تسبيح ننگ حديث لري موضوع دال در. 492

بر مرتبه دا اُچ طلاق ديمك لگنگ حکمی.. 506

حيض لي خاتون ننگ طواف ادمك لگي دوغري دال در. 511

مسلمان لرغا مُشرك ديمك لگنگ حکمي.. 515

مسجددا الله تعالي ننگ عبادتني ادمكدن منع ادلمذ. 520

حرمين حاكم لرننگ اَربَد يغدي لري.. 523

صالح لر اثرلرني آيرمق لق اَربَد يغدي در. 541

پيغمبرu نگ شفاعت ادمجك آدم لري

     حضرت رسول اكرم> قيامت گُنندا كُوب خلق لرغا شفاعت ادب، اُولري يمن اَنتِدگوجي عذاب لردن غُطرجق در. امّا اَربَد اعتقادلي، و اَربَد عمل لي آدم لردن دُوقّذ تُيثلي آدم غا پيغمبرu نگ شفاعتي نصيب ادجك دال در. شول دُوقّذ فرقه، شفاعت دن محروم بولجق در. اندي گلنگ شول دُوقّذ فرقه لري طنينگ.

     برنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكـرم > ننگ شفاعتنـدن بي پاي غالجـق فرقه لرنگ برنجثي، شفاعت غا اننميان آدم لر در. اُوننگ اُچن دليل، شو حديث شريف در: وَ اَخْرَجَ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَ البَيْهَقِيُّ وَ هَنَادُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: مَنْ كَذَّبَ بِالشَّفَاعَةِ فَلا نَصِيْبَ لَهُ فِيْهَا، وَ مَنْ كَذَّبَ بِالحَوْضِ فَلَيْسَ لَهُ فِيْهِ نَصِيْبٌ[1] ترجمه: حضرت سعيد بن منصور و حضرت امام بيهقي و هناد، حضرت اَنس دن روايت ادب گتردي لر، اُول آيدّي: هيثي بر آدم شفاعت غا اننمثا، بث شول آدم اُچن شفاعت دن پاي يُوق در.

     شفاعت غا اننميان آدم لرنگ شو اُمّت دا دُورَجَگني شو حديث شريف آچقلاب آيدب در: وَ اَخْرَجَ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِt  انَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الاُمَّةِ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالشَّفاعَةِ وَ يُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امتَحَشُوا[2] ترجمه: حضرت امام بخاری، حضرت عمر بن الخطابt دن روايت ادب گتردي، تحقيق شول حضرت، خطبه اُوقيدي، و شول خطبه ثندا آيدّي: تحقيق شو اُمّت محمديّه دا، بثم بر قوم دُورَار، اُولر شفاعت غا مُنكر بولب، شفاعت غا اننمذلر، و قيامت دا بر قومنگ اُودغا ينب، اُوندن ثونگرا شفاعت بلن اُولرنگ اُوددن چقيان لرني قبول ادمذلر. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، شو اُمّت محمديّه دا شفاعت غا منكر بولن آدم لر بارلغي.

     اكنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكـرم> ننگ شفاعتندن محـروم غالجــق فرقه لرنگ اكنجثي، مُرجِئَة طايفه ثي در. اُولرنگ عقيده ثندا مسلمان هر ناچا گناه ادثادا اونگا عذاب برلمذ ديار، چونكي اُولر انسانـي مجبور بليارلـر، انسان دا هيچ بر اختيار يُوق در ديب آيديارلر، انسانگ اديان گناثني دا، خداينگ اُوذي ادّريار ديارلر. اُوننگ اُچن اِنَّ اللهَ اَرْجَأَ تَعْذِيْبَ العُصَاةِ[3] ديب آيديارلر، يعني طنگري تبارك و تعالي اولرنگ عذابني تأخيره غُويدي و اُولرغا عذاب برمدي. شو هيل لي اعتقاد ادمك حقنگ ترثي بولنثنگ پيغمبرu نگ شفاعتي اُولرغا نصيب ادجك دال در.

     اُچنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكرم > ننگ شفاعتندن بي نصيب بولجق فرقه لرنگ اُچلنجثي، قَدَرِيَّة طائفه ثي در. اُولرنگ عقيده ثندا قَدَر يُوقدر، و انسان اُوذ اديان ايش لرني، اُوذي خلق اديان در ديب آيديارلر، بو هيل لي اعتقاد ادمك دا حقنگ ترثي در. انسان مجبوردا دال، انسان خالق دا دال، بلكا انساننگ اديان ايش لري اكي قُدرت بلن طفليان در، خداينگ خلقندن و بنداننگ كسبندن، فَاللهُ خَالِق وَ العَبدُ كَاسِب ديب اعتقاد ادمك لك دوغري اعتقاد در.

     مُرجِئَه طايفه ثي بلن قَدَرِيَّه طائفه ثننگ گمراه لگنا دليل، شو صحيح حديث در: اَخْرَجَ اَبُونَعِيْمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله >: صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِي لاتَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ: اَلْمُرْجِئَةُ وَ القَدَرِيَّةُ[4] ترجمه: ابونعيم حضرت انس دن روايت ادب گتردي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم> آيدّي: مننگ اُمّتم دن اكي طائفه غا قيامت گُنندا مننگ شفاعتم يتشمذ، بيري مُرجئه طائفه ثي، اُول بيري قَدَريّه طايفه ثي. انها شو حديث دن بلّي بولدي حق يُولدن آذشن لرغا شفاعت يُوقلغي.

     دُوردنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكرم> ننگ شفاعت ادمگندن بي پاي غاليان فرقه لرنگ دُوردنجثي، پيغمبرu نگ صحابه لرنا ثاويان لر در. پيغمبرu نگ صحابه لرنا ثاومك لك اولقان گناهكارچلك در. اوننگ اُچن امام طبراني حضرت عليt دن روايت ادب اُوذ «معجم كبير»ندا شو حديث ني گتردي: مَنْ سَبَّ الاَنْبِيَاءَ قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ اَصْحَابِي جُلِدَ[5] ترجمه: هيثي بر آدم پيغمبرلرغا ثاوثا، شوني اُولدرلر. و هيثي بر آدم مننگ صحابه لرما ثاوثا اُونگا شلّق ورلر. انها شو شلّق ورلمق لغي شوننگ گناهكار بولمغننگ علامتي در، شو گناهكارلگي جهتلي شفاعتدن محروم بوليار.

     اُوننگ اُچن دليل، ابونعيم ننگ عبدالرحمن بن عوف دن روايت ادب «حليةالاولياء»دا گترن حديثي در: شَفَاعَتِي مُبَاحَةُ اِلاّ لِمَنْ سَبَّ اَص‍حَابِي[6] ترجمه: مننگ شفاعتم بارچا كشي لرگا مباح در، مگر مباح بولمذ مننگ صحابه لرم غا ثاون كشي گا. پيغمبرu نگ بارچا صحابه لرني غَوي گورملي، الايتا اُوذننگ اهل بيتني بتر غوي گورملي.

     اُوننگ اُچن پيغمبرu آيديب در: هركم حضرت علي كرّم الله وجهه گا ثاوثا، تحقيق شول آدم منگا ثاودي، و هر كم منگا ثاوثا تحقيق شول آدم طنگري تبارك و تعالي غا ثاودي، هر كم طنگري تبارك و تعالي ني اُوذنا دُشمان آيلندرثا، شول آدم اكي جهاننگ يگرنجثي در.

     امام طبراني اوذ «معجم كبير»ندا حضرت ابن عباسبدن روايت ادب شو حديث شريف ني گترب در: مَنْ سَبَّ اَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ المَلائِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ[7] ترجمه: هر كم مننگ صحابه لرم غا ثاوثا، بث شونگا الله تعالي ننگ و فرشته لرنگ و بارچا آدم لرنگ لعنتي بولثن. پيغمبرu نگ صحابه لري و اهل بيت لري مسلمان لرنگ نجاتگاهي در.

     حضرات اصحاب السُّنن كُوب صحابه لردن روايت ادب شو حديث شريف ني گترب درلر: مَثَلُ اَهْلِ بَيْتِي فِيْكُمْ كَسَفِيْنَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ[8] ترجمه: مننگ اهل بيتم ننگ مثالي ثذنگ آرانگذدا، گويا حضرت نوحu نگ ناوننگ مثالي يالي در. هر کم ناوغا گيردي نجات طبدي، و هر کم گيرمدی هلاک بولدي. شوننگ يالي صحابه لري و اهل بيتي ثُويَن لرنگ شفاعتدن پايي بار، و اُولري يگرنن لردا محروم بولب شفاعتدن بي نصيب غاليار.

     باشنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكـرم> ننگ شفاعتندن بـي پاي غاليان فـرقه لرنگ باشنجثي، عرب خلقني يگرنن لر و شولرغا خيانت ادن لر در. شو حقدا حضرت احمد بن حنبل و امام ترمذي حضرت عثمانt دن روايت ادب شو حديث شريف ني گتردي: قَالَ النَّبِيُّ >: مَنْ غَشَّ العَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي وَ لَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِي[9] ترجمه: حضرت رسول اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم عرب خلقنا خيانت ادثا، شول مننگ شفاعتم غا داخل بولمذ، و شونگا مننگ دوستلغم يتشمذ.

     حضرت الشيخ علي بن احمد العزيزي/ شو حديث ننگ شرحندا آيدّي: قَالَ المَنَاوِيْ: وَ غَشُّهُمْ اَنْ يَصُدَّهُمْ عَنِ الهُدَي اَوْ يَحْمِلَهُمْ عَلي مَا يُبْعِدُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ > فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ قَطَعَ الرَّحِمَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَحُرِّمَ شَفاعَتُهُ وَ مَوَدَّتُهُ وَ غَشُّ غَيْرِهِمْ حَرَامٌ لكِنَّ غَشَّ العَرَبِ اَعْظَمُ جَرَماً[10].

     ترجمه: حضرت الامام عبدالرؤف المناوي آيدّي: عرب خلقنا خيانت ادمك اُولري دوغري يُولدن غيطرمق در، يا اُولري پيغمبرu دن دش اديان يُولغا گونكدرمك در. بث هيثي بر آدم عرب غا شو ايش لري ادثا، تحقيق شول آدم عرب لر بلن پيغمبرu نگ آرثنداقي رحم ني كثدي. اُوننگ اُچن اُونگا پيغمبرu نگ شفاعتنی و دوستلغنی حرام آيلندردي. و عرب لرنگ غيري بولغن مسلمان لرغا هم شو هيل لي خيانت ادمك حرام در، ليکن عرب مسلمان لرنا خيانت ادمک لگنگ گناثي بتر اولقان در. اوننگ اُچن اُول خيانتكاري شفاعت دن بي پاي غُويِليار.

     مسلمان آدم بارچا مسلمان لري غوي گورملي، هيچ بيرلرنا خيانت ادملي دال، الايتا عرب مسلمان لرني بتر غوي گورملي، چونكي حضرت رسول اكرم > اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: اَحِبُّوا العَرَبَ لِثَلاثٍ لِاَنِّي عَرَبِيٌّ وَ القُرآنَ عَرَبِيٌّ وَ‌كَلامَ اَهْلِ الجَنَّةِ عَرَبِيٌّ[11] ترجمه: ثذلر عرب خلقني غوي گُورنگ اُچ زاد جهتلي. برنجثي تحقيق من عرب خلقندن درن، مني غوي گوريان، عرب خلقني دا غوي گورر. اكنجثي قرآن كريم عرب لغتي بلن اِينَن در، قرآني غوي گوريان، عرب ني دا غوي گورر. اُچنجثي جنّت خلقننگ دلي، عرب دلي در، جنّت ني ثُويّان، عرب ني دا ثُويَر، عرب مسلماني ثُويمك لگنگ ايمان غا باغلشغي بار در.

     حضرت امام طبراني اُوذننگ «المعجم الاوسط» آدلي كتابندا، حضرت انس دن روايت ادب شو حديث شريف ني گتردي: قَالَ النَّبِيُّ > حُبُّ قُرَيْشٍ اِيْمَانٌ، وَ بُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَ حُبُّ العَرَبِ اِيْمَانٌ وَ بُغضُهُمْ كُفْرٌ، وَ مَنْ اَحَبَّ العَرَبَ فَقَدْ اَحَبَّنِي، وَ مَنْ اَبْغَضَ العَرَبَ فَقَدْ اَبْغَضَنِي[12] ترجمه: حضرت رسول اكرم > آيدّي: قريش طائفه ثني ثُويمك لك ايماننگ علامتي در، و شولري دُشمان تُودمقلق كُفرنگ علامتي در، و عرب طائفه ثني ثُويمك لك ايماننگ علامتي در، و شولري يگرنب دُشمان تُودمقلق كُفرنگ علامتي در، و هيثي بر آدم عرب طائفه ثني ثُويثا، تحقيق شول آدم مني ثُويدي، و هيثي بر آدم عرب طائفه ثني دُشمان تُودثا، تحقيق شول آدم مني دُشمان تُودّي. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، اصحاب كرام ني و اهل بيت ني ثُويمك لك هر بر مسلماننگ بُورجي دغي.

     آلتنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكـرم> ننگ شفاعتنـدن بي پاي غاليـان فرقه لرنگ آلتنجثي، غتي يُرَك بولن ظالم پادشاه لر در، ايل لـر بشدغي بولب دا رحم ثـذ بولثا، اَتَگِنداكـي لـرگا ظلم ادثا، شـول آدم شفاعـت دن بـي نصيب غالر.

     يدنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسـول اكـرم> ننگ شفاعتنـدن محـروم بولـب بـي نصيب غاليان فرقه لرنگ يدلنجثي، ديندارلقدا اُوتُشدِرب حدّدن گچن آدم لر در.

     شو اكي فرقه ننگ گمراه لگنا دليل، حضرت امام طبراني ننگ «المعجم الكبير» آدلي كتابندا، ابي امامه t دن روايت ادب گترن حديثي در: قَالَ النَّبِيُّ >: صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي، اِمَامٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ وَ كُلُّ غَالٍ مَارِقٍ[13] ترجمه: حضرت رسول اكرم > آيدّي: مننگ اُمّتم دن اكي فرقه هرگيذ شول اكثنا مننگ شفاعتم يتشمذ، بيري بتر ظلم ادگوجي، غايم طبيعت لي، غتي يُرَك، رحم ثذ بشدق در. اُول بيري دا ديني امرلردا تقوالق ادمگندا، حدّدن گچب بتر اُوتشدريان وسواس در.

     حضرت شيخ علي عزيزي شو حديث شريف ني صحيح سند بلن ثابت در ديب آيدب در. اونگا گورا ظالم پادشاه بلن، حدّدن گچن صوفي غا، شفاعت نصيب ادمذ.

     بو حديث شريف ني حضرت الامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي «البدور السافره في احوال الآخره» ديگن كتابندا شو هيل لي عبارت بلن گترب در: وَ اَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ وَ الطَبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ > رَجُلانِ لا تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ: سُلْطَانٌ ظَلُومٌ غَشُومٌ، وَ آخَرُ غَالٍ فِي الدِّيْنِ مَارِقٍ مِنْهُ[14] ترجمه: حضرت امام بيهقي و امام طبراني غوي سند بلن، معقل بن يساردن روايت ادب گتردي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم > آيدّي: اكي تُيثلي آدم غا مننگ شفاعتم يتشمذ قيامت گُنندا، بيري خلق لرغا بتر ستم ادگوجـي بشـدق در، و اُول بيري دا، دين تُودمغندا حدّدن گچب شريعت دن چِقيان آدم در. تقوي ثِرَاب مباح زادلري دا اُوذنا حرام آيلندرثا، شريعتنگ بُويرمدق ايش لرني اوذنا فرض بلثا، حدّدن تجاوز ادگن گمراه در. شو تقواثِمق بلن، شول ظالم ننگ هيچ فرقي يُوق در. شولرنگ اكثندا شفاعت نصيب ادمذ ديب شو حديث لر بتر آچقلاب آيدّي: اوننگ اُچن هر بر زاددا حدّدا دُورمق گركدر.

     ثگّذنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكـرم> نگ شفاعتندن محروم غالجـق فـرقه لرنگ ثگّذلنجثي، جدلكش لر در.

     اوننگ اُچن دليل، شو حديث شريف در: وَ اَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي اَبِي الدَّرْدَاءِ وَ غَيْرِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ > ذَرُوا المِرَاءَ فَاِنَّ المُمَارِيَ لا اَشْفَعُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ[15] ترجمه: حضرت امام طبراني ابي الدّرداءننگ و اُوننگ غيرننگ روايت لرني اُوذننگ كتابندا گتردي و اُولر آيدّي لر: حضرت رسول اکرم > آيدّي: ثذ جدلكش لگي ترك ادنگ، تحقيق جدلكش آدم، من شونگا قيامت گُنندا شفاعت ادمرن.

     جدلكش لگنگ آنگربش اَربَد يغدي لغني، شو حديث شريف بتر آچقليار: مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هَدْيٍ كَانُوا عَلَيْهِ اِلاّ اُوتُوا الجَدَلَ[16] ترجمه: بر جماعت دُوغري يُولغا دُشن لرندن ثونگرا، آذشب يُولدن چقمذلر، مگر جدلكش لك اُوذلرنا برلن آدم لر، حق يُولدن آذشب هلاك بولرلر.

     حضرت رسول اكرم> اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: لاتُمَارُوا فِي القُرآنِ فَاِنَّ مِرَاءً فِيْهِ كُفْرٌ[17] ترجمه: ثذلر قرآن كريمنگ حقندا جدل ادمانگ، تحقيق شوننگ حقندا جدل ادمك لك، دين دن چقمق در. حاصل كلام جدلكش لك مسلمان غا لايق يغدي دال در. اُوننگ اُچن پيغمبرu، من اونگا شفاعت ادمرن ديب آيديار.

     دُوقّذنجي فرقه

     قيامت گُنندا حضرت رسول اكرم > ننگ شفاعتندن بي نصيب غالجق آدم لرنگ دُوقّذلنجي فرقه ثي، پيغمبرu نگ سنّتنی ترک ادن آدم لر در.

     اُوننگ اُچن دليل شو حديث شريف در: مَن تَرَکَ سُنَّتِي لَم يَنَل شَفَاعَتِي[18]  ترجمه: هيثي بر آدم مننگ سُنّتم نی ترک ادثا، شول آدم مننگ شفاعتم غا يتشمذ.

     اِنها پيغمبرu نگ يُولندن يُذ اَوِرگن آدم، اوننگ شفاعتندن محروم بولب، يَوِذ يغدي غا دُوچار بولشي.

     حضرت رسول اكرم > اُوذننگ گوهر بهالي گب لري بلن آچقلاب آيديار: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِ الله > [19] ترجمه: من ثذنگ آرانگذدا اكي زادني غُويدم، اگر ثذ شول اكي زادغا يبشثانگذ هرگيذ ثذ آذشمرثنگذ. شول اكي زادننگ بيري طنگري تبارك و تعالي ننگ كتابي بولغن قرآن مجيد در، اُول بيري دا حضرت رسول اكرم >  ننگ سنّتي در.

     بو حديث شريف ني امام احمد اُوذ «مُسند»ندا، و امام طبراني اوذ «مُعجم كبير»ندا، زيد بن ثابت دن روايت ادب صحيح سند بلن شو هيل لي گترب در: اِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ خَلِيْفَتَيْنِ، كِتَابَ اللهِ ‌حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الاَرْضِ، وَ عِتْرَتِي اَهْلُ بَيْتِي وَ اِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّي يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ[20] ترجمه: تحقيق من ثذنگ آرانگذدا اكي خليفه غُويغوجي درن، بيري طنگري تبارك و تعالي ننگ كتابي در، آسمان بلن يرنگ آرثندا چكلن  طنب يالي در، يبشن آدمثني مقصدغا يترمكدا، و اُول بيري دا مننگ بتر يقين لرم در، و مننگ اَچَري مشغلالرم در. و تحقيق شو اكثي هرگيذ آيرلشمذلر، تا شو اكثي حوض دا منگا گليانچالر.

     انها شو حديث لردن بلّي بولدي، انساننگ آخرت دا نجات طبمقلغي طنگري تبارك و تعالي ننگ كتابنا بُوين غُويب، پيغمبرu نگ سنّتني برجاي ادمك بلن در. پيغمبرu نگ سنّتنی برجای ادمکدا، اُوذننگ اَچَري مشغلالري، بارچا خلق لردن الري بولنثنگ، پيغمبرu شولرنگ اِيذلرنا دُشمك لگا هواثلندردي. اُونگا گورا اهل بيت ننگ اِيذنا دُشن، پيغمبرuنگ ايذنا دُشدگي در. اوننگ اُچن حديث لردا گلن، سنّتي بلن عترتي ننگ هيچ بر فرقي يُوق در. پيغمبرنگ ايذنا دُشن، اهل بيت ننگ ايذنا دُشدگي در. اهل بيت ننگ اِيذنا دُشن، پيغمبرنگ اِيذنا دُشدگي در. سنّتي و عترتي ترك ادن آدم غا پيغمبرu نگ شفاعتي نصيب ادمذ.

     اي عزيز مسلمان دُوغن لر آيدب گچلن گُرّنگ لر يادنگذدا بار بولثا، اُنس برنگ، بش دا شفاعتني اكي بولم ادّك. بيري شفاعت دُنيوي، و اُول بيري دا شفاعت اُخروي. شفاعت دنيوي دا اكي نوع بولدي. بيري شفاعت حَسَنه، و اُول بيري دا شفاعت سيّئه. بو اكثني دا آيدب مثال لري بلن و دليل لري بلن دُشندردك. شفاعت اُخروي هم شول شفاعت دنيوي يالي اكي تُيثلي بولدي. اوّلقثي: شفاعة مُثبَتَة مَقبُولَة، شو شفاعت، شفيع لر اعتباري بلن يگرم دُورد نوع بولدي. اوّلقثي محمدu نگ شفاعتي. بو شفاعت دا اُوذنا شفاعت ادليان آدم لرنگ اعتباري بلن اُوتذ بولم بولدي، هر غيثني دليل لري بلن آيدب گچدك. پيغمبرu دن بشغادا يگرم اُچ تُيثلي شفاعتچي لر بار در، اُولري دا هر غيثني مثال لري بلن و دليل لري بلن آچقلاب دُشندردك. هنيذ آيدلماني غالن شفاعت اُخروي ننگ اکلنجي بُولمي در، اُول هم شو گلجك عنوان در.

شفاعت مَنفِيَّه مَردُودَه

     شفاعة مَنفِيَّة مَردُودَة دياني: قبول ادلماني اِيذنا غيطرلن شفاعت ديدگي در. بـو شفاعت باطل بولغـن معبـودلـرنگ شفاعتـي در، يعني بُت لرنگ و بت لرغا منگذش ذات لرنگ شفاعتي در. الله تعالي ننگ اَربَد يغدي دا يردن مخلوق لرننگ شفاعت ادمك لري، شفاعت مَنفيّه مردوده در. و طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا ثِيلَغلي بولن مخلوق لرنگ دا، كافرلر اُچن شفاعت ادمك لري، شفاعت مَنفيّه مردوده در. بو شفاعت ننگ باطل دغني ثُويب آيديان دليل لر بتر كان در.

     شول دليل لردن در، شو آيه شريفه: وَ مَا نَرَي مَعَكُمْ شُفَعَاءَ‌كُمْ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ[21] ترجمه: قيامت گُنندا مشرك لرگا آيدلنر: بذ گُورمدك ثذنگ شفاعتچي لرنگـذي كه ثذ اُولـرغا عبادت ادمك لنگذدا اُولري طنگـري تبارك و تعالـي غا شريك حساب ادياردنگذ، تحقيق شولر بلن ثذنگ آرانگذ كثلدي، و اُول دنيادا ثذنگ شفاعتچي بولر ديب گمان اديان بت لرنگذ، ثذدن آذشدي. انها شو آيه شريفه دن بلّي بولدي، بُت لر شفاعت ادر ديمك لگنگ باطل لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو آيه شريفه: وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَ كُانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِيْنَ[22] ترجمه: و شول كافرلر اُچن طنگري تبارك و تعالي غا شريك گتريان بت لرندن هيچ بر شفاعتچي بولمذ، و شول كافرلرنگ اوذلري طنگري تبارك و تعالي غا شريك تُوتن بت لرندن بيزار بولرلر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو آيه شريفه: اَاَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ لا يُنْقِذُونِ[23] ترجمه: آيا من طنگري تبارك و تعالي دن بشغا ذات ني خداي تُوتايِنمي؟ اگر شول بيك طنگري منگا بر ضرر و زيان يترمگني اثلثا، شول بيك طنگري دن بيلكي معبودلرنگ شفاعتلري، هيچ بر زيان ني مندن آيرب بلمذلر، و اُولر منگا نجات برب بشرمذلر.

     انها طنگري تبارك و تعالي ننگ، جنّتي بولغن حبيب النّجّارنگ گپني نقل ادب قرآن كريم دا گترمگندن بلّي بولدي، بُت پرست لرغا، اوذلرننگ بت لري شفاعت ادب بشرجق دال دگي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو آية شريفه: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلاّ تَأوِيْلَهُ يَوْمَ يَأتِي تَأوِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالحَقِّ فَهَل لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون[24].

     ترجمه: اُول مشرك بولن آدم لر انتظار چكب قرشمذلر، مگر آخرت دا اوذندن غُورقذلن عذاب لرغا قرشرلر. قيامت قايم بولب شول عذاب اولرغا گلندا، عذاب ننگ بُولجغني قبول ادماني ايمان گترمدك آدم لر آيدر: تحقيق بذنگ پروردگارمذنگ حق يُول بلن اِيبرن ايلچـي لـري بذلـرگا گلدي لر، امّا بذ اُولري قبول ادمدك، اندي هي بذنگ اُچن شفاعتچي بولرمي؟ شولر بذلرگا شفاعت ادر يالي؟ يا بذ اِيذمذغا، يلن دنياگا غيطرلَرثمِي؟ بذ اونگكي ادن اَربَد ايش لرمذدن غيري غوي ايش لري ادريالي. يعني اُونگكيمذ يالي مُشرك بولماني، بلكا بيك طنگري تبارك و تعالـي نـي برلاب مسلمان بولـر يالـي. شونـدا اُولـرغـا آيدلنـر: يُوق، اُول اِثلَگ لرنگ هيچ غيثي بولمذ. طنگري تبارك و تعالي اولرغا غيطرغي برب آيدّي: تحقيق شولر اوذ نفس لرنا اُوذلري زيان ادّي لر، و يَلَندن يُكليان ذات لري اُولردن غايب بولدي. يعني اُولر آيدردي لر: بُت لر خداي تعالي ننگ شريكي در، خداي تعالي ننگ يانندا بذنگ شفاعتچي لرمذ در ديب، اُولرنگ بو آيديان گب لرننگ بارثي بي اساس در، هيچ بر حقيقتي يُوقدر. انها شول مشرك لرنگ اعتقادنداقي شفاعت، شفاعت مَنفيّه مَردُوده در.

     و ينا شول دليل لردن در شو آيه شريفه: قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ العَالمِيْنَ وَ مَا اَضَلَّنَا اِلاّ المُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَ لا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُؤمِنِيْنَ[25] ترجمه: شول بيك طنگري ننگ غيرنا عبادت اديان گمراه لر، جهنّمنگ اِچندا اُوذ معبودلري بلن دعوالشن يغدي لرندا آيدرلر: بذ حق بولن بيك طنگري بلن آنط اِچيارث، هوكمان هوكمان بذ آشكار گمراهلك دا بولبدرث، بذ ثذلري بارچا عالم ننگ پروردگاري بولغن بيك طنگري بلن برابر ادن يغدي مذدا، و ثذلري شونگا شريك تُوتن يغدي مذدا، و بذلري آذشدرمدي مگر يُولدن چقن گناهكار بشدقلرمذ بذي آذشدردي. اندي بونقي گُندا، بذلرگا شفاعت ادر يالي، شفاعتچي لردن هيچكم مذ يُوقدر، و بذنگ شفقتلي مهربان دوستمذدا يُوقدر، كاشكي بذنگ اُچن يمشغادن يلن دنياگا اَوِرلب برمق بولثدي، بذدا بيك طنگري غا ايمان گترب مسلمان بولثدق. انها شول مشرك لرنگ معبودلرننگ شفاعتي، شفاعت مَنفيّه مردوده در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو آيه شريفه: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ[26] ترجمه: قيامتغا اننميان آدم لرغا شفاعتچي لرنگ شفاعتي پيدا برمذ.

     مُفسّرلر شو آيت ننگ تفسيرندا آيدب درلر: اَيْ لَيْسَ لَهُمْ شَافِعٌ يُنْقِذُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَ لَوْ شَفَعَ لَهُمْ اَهْلُ الاَرْضِ مَا قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُمْ فِيْهِمْ[27] ترجمه: يعني شول مشرك لر اُچن، اُولري الله تعالي ننگ عذابندن غُطريان شفاعتچي بولمذ، و اگر اُولر اُچن ير اهل لرننگ بارثی شفاعت اداثادا، اُولرنگ شفاعت لری مُشرك لرنگ حقندا قبول ادلمذ. بولردن بشغا شفاعت مَنفيّه مَردُودَه غا دلالت اديان دليل لر بتركان در.

     الحاصل طنگري تبارك و تعالي ننگ غيري بولغن باطل معبودلري، طنگري تبارك و تعالي غا شريك ادب شولردن شفاعت هانطما بولمقلق، آنگر بش احمقلق در. شفاعت مَنفيّه مَردُودَه شو شفاعت در، شفاعت باطله شو شفاعت در. امّا مسلمان لرنگ شفاعتي، شفاعت مُثبَتَه مَقبُولَه در، شفاعت حقّه شو شفاعت در.

وهّابي لرنگ شفاعت حقدا عقيده لري

     وهّابي لر شفاعت حق دا دُورد فرقه بولدي لر.

     برنجثي: معتزله ننگ ثِينِندن يبشن لر در. اُولر شفاعت ننگ اصلنا منكر بولدي لر، خداي دن بشغا شفاعتچي يُوقدر ديدي لر. اُولرنگ دينچ لري شو آيه شريفه در: قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعاً[28] ترجمه: اي محمدu ثن اُمّت لرنگا آيدغل، بارچا شفاعت طنگري تبارك  و تعالي اُچن در. انها شو آيت غا گورا الله تعالي دن بشغا هيچ شفاعتچي يُوقدر ديارلر. و ينا شونا منگـذش آيت لری دليل ادنيارلر.

     اكنجي فرقه ثي: شفاعت حق، امّا تعيين باطل در ديارلر. يعني طنگري تبارك و تعالي بر ناچا بنده لرنا شفاعت ادمك لگا رُخصت برجك در، امّا شولرنگ كم دگي بلّي دال در.

     بولرنگ دليل لري شو آيه شريفه در: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ[29] ترجمه: كم بار طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا شفاعت ادجك اوندن رُخصت ثذ؟ يعني طنگري تبارك و تعالي رخصت برمثا هيچكم شفاعت ادب بشرمذ. طنگري تبارك و تعالي ننگ دا كم اُچن رخصت برجك لگي دنگا اوذ يانندا در، اوذندن بشغا هيچكم اوني بلمذ، اونگا گورا فلان ايشان شفاعت ادر، يا فلان ولي شفاعت ادر ديمك لك اولقان گمراهلك در ديارلـر. و ينا شولـر يالـي آيت لـري دليل ادنيارلـر، شوننگ بلـن مسلمان خلق لري گمراه ثانيارلر.

     اُچنجي فرقه ثي: شفاعت حق، امّا شفاعتي دنگا الله تعالي دن دلملي، الله تعالي ننگ غيرندن دلملي دال، الله تعالي ننگ غيرندن دلمك لك شرك در ديارلر. اوننگ اُچن هيثي بر آدم يَا رَسُولْ يَا رَسُولْ اِشْفَعْنَا يَوْمَ النُشُورْ ديثا، يعني اي الله تعالي ننگ بذلرگا ايبرن پيغمبري، ثن بذلرگا قيامت گُنندا شفاعت ادگل ديب آيدثا، يادا يَا رَسُولَ اللهِ يَا خَيْرَ‌ كُلِّ الاَنْبِيَاءِ نَجِّنَا مِنْ هَاوِيَة يَا زَكِيَّ المَنْصَبِ ديثا، يعني اي طنگري تبارك و تعالي ننگ بذلرگا ايبرگن ايلچثي، اي بارچا پيغمبرلرنگ انگكي غوثي، ثن بذلرگا شفاعت ادب هاويه آدلي دوزخ دن نجات بر، اي اصلي آرثتا بولغن پيغمبر ديب، پيغمبرu دن شفاعت دلثا، شول آدم غا ثن مشرك بولدنگ، دين دن چقدنگ ديب شوني تكفير اديارلر. اولرنگ دَيَنيَان دليل لري، حضرت الامام ابو عيسي محمد الترمذي ننگ روايت ادگن حديثي در: اِذَا سَألْتَ فَأسْأَلِ الله وَ اِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ[30] ترجمه: هر وقت بر زاد دلثنگ، الله تعالي دن دلا، و هر وقت كمك طلب ادثنگ، الله تعالي دن طلب اد. انها شو حديث شريفنگ آيدشندن بلّي بولدي، طنگري تبارك و تعالي ننگ غيرندن كمك اثلمك و شفاعت دلمك دوغري دالدگي ديب آيديارلـر. و ينا شونگا منگـذش حديث لري دليل تُوتِنب، پيغمبرu دن شفاعت دليان مسلمان لري مشرك ثانيارلر.

     دُوردنجي فرقه ثي: شفاعت حق، شفاعتي دنگا خداي تعالي دن دلملي، اگر پيغمبردن دلثنگ دا، پيغمبرنگ ديري وقتندا يانندا بولب اوذندن دلثنگ دوغري، اگر پيغمبرنگ يُوق يرندا، پيغمبري چاغرب شفاعت اثلثنگ، يادا پيغمبر اُولندن ثونگرا، يا رسول منگا شفاعت ادگل ديب پيغمبردن كمك اثلثنگ، اوندا ثن مشرك بولب دين دن چقدنگ ديارلر. اُولرنگ كُوپراگي شو عقيده درلر.

     اوننگ اُچن اوذ كتاب لرندا يذدي لر:

يَدْعُونَ اَمْوَاتاً غَدَوا تَحْتَ الثَّرَي      مَا اِنْ لَهُمْ فِي ذَا الوَرَي مِنْ شَانِ[31]

ترجمه: اُول مشرك بولن آدم لر، اُولب گدن آدم لري چاغريارلر كه اول اُولي لر، چُيرِيب يرنگ اَتَگِندا غالدي لر، اُولر اُچن بو خلق ننگ اِچندا هيچ بر آبراي و حُرمت يُوق در، شيلا درك ثذ ذات لري چاغرب كمك اثلمك دين دن چقمق در ديارلر.

     اُول وهّابي لرنگ دليل لري، شو آية شريفه در: اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ[32] ترجمه: تحقيق اي محمدu ثن اُولرثنگ و ثندن بيلكي لردا اُولرلر.

     و ينا شو آيه شريفه ني اُوقيّارلر: اِنَّكَ لا تُسْمِعُ المَوْتَي[33] ترجمه: تحقيق ثن اُولي لرگا هيچ بر گب اشددرب بشرمرثنگ، اُولي لردن ثنگا هيچ بر پيدا يُوقدر.

     و ينا شو آيه ني اُوقيّارلر: وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَ لا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذاً مِنَ الظَّالِمِيْنَ[34] ترجمه: ثن طنگري تبارك و تعالي دن بشغا ذات ني چاغرما، كه اول ثنگا چاغرننگ بلن پيدا برميادي، و چاغرماننگ بلن زيان برميادي، اگر ثن شو ايشي اداثنگ، اُوندا ثن هوكمان ظالم لردن بولرثنگ. انها شو آيت لردن بلّي بولدي پيغمبردا اُولي دگي، و اُولي لردا هيچ گب ني اشدميانلگي، و اوندن هيچ بر پيدا يُوق لغي، پيدا برميان ذات ني چاغرغوجي لردا مُشرك لردن بولب دين دن چقيانلغي، شو هيل لي آيت لرنگ ظاهرلرني دليل لر تُوتِنب، شوننگ بلن مسلمان خلق لري دين دن چِقب يُورَان مشرك لر حساب اديارلر.

وهّابي لرنگ يلنگش دُشِنش لري

     اُولرنگ اوّلقي فرقه ثننگ يلنگشيان يري: بارچا شفاعت طنگري تبارك و تعالـي اُچن در ديّان آيت دن، الله تعالـي دن غيـري ذات ننگ، شفاعت ادمك لگي دوغري بولمذ ديب دُشنيارلر. اگر اُول آيت ني اوذننگ اَوِنداكي آيتي بلن بيرگدرب اُوقلثا، و اُوننگ سبب نزولي مطالعه ادلب، و گب ثُرِم ني يغشي گوذ اَونَا آلنثا، شُوندا حقيقت معناثي آشكار بولب، دُوغري دُشنِگ حاصل بولر.

     حضرت خاتمة المُفسّرين الشيخ اسماعيل حقّي (قدس سره) آيدب در: نَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ مَكَّة حَيْثُ زَعَمُوا اَنَّ الاَصْنَامَ شُفَعَاؤُهُمْ عِنْدَ‌اللهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَي مُنْكِراً عَلَيْهِمْ[35] ترجمه: شو آيه مكّه ننگ مشرك لرننگ حقندا اِيندي، چونكي اُولر اُوذلرننگ عبادت اديان بُت لرني، الله تعالي ننگ يانندا اُوذلرننگ شفاعتچي لري در ديب اعتقاد ادردي لر. يعني بذ شو بُت لرغا عبادت اديانمذ، شولر بذي طنگري تبارك و تعالي غا يقين ادثن، و شولر طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا بذلرگا شفاعتچي لر بولثن ديب، عبادت اديارث ديدي لر. شوندا طنگري تبارك و تعالي اولرنگ اُول هيل لي اعتقادلرنا و عمل لرنا انكار ادب، و اولري گمراه ثاناب شو آيه لري اِيندردي: اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ لا يَعْقِلُونَ قُلْ للهِ الشَفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ[36].

     ترجمه: بلكا اُول مكّه ننگ مشرك لري، طنگري تبارك و تعالي ننگ غيري بولغن داش لري اُوذلرنا شفاعتچي تُوتدي لر، اي محمدu، ثن اُولرغا آيدغل: اي نادان لر، ثذ شول جان ثذ داش لري اوذنگذگا شفاعتچي تُوتِنيانگذمي؟ آيا شولر هيچ بر زادغا اَيَا بولمثالردا، و هيچ بر يغدينی فهم ادب دُشنمثالردا، يعنی اُوذندا هيچ بر اَرک و اختيار بولمدق و هيچ بر زادني درك ادمدك جماد زادني ناهيل لي شفيع ادنيانگذ؟ و اي محمدu، ثن اُولرغا آيدغل: بارچا شفاعت لر طنگري تبارك و تعالي ننگ اَركِندا در. طنگري تبارك و تعالي اُوذ هالان شفاعتچي لرننگ شفاعتني قبول ادر. و بارچا آسمان لرنگ و يرنگ اَيَلگي دا شوننگ اُچن در، شوننگ رخصت برن زادي شفاعتچي بولر، و اوندن ثونگرا بارينگذ شول بيك طنگري ننگ حضورنا غيطرلب بررثنگذ.

     انها شو آيه شريفه دن حاصل بولن نتيجه، عقل ثذ و جان ثذ، اُوذ اُثتنا غُونَن ثِنگاك لرني غُورِيب بشرميان داش لرني، خدايا شريك ادب، شولرغا عبادت قِلب، شولري شفاعتچي تُوديان لرغا عيب ادمك در. چونكي بُت لردا هيچ بر ارك و اختيار يُوقدر، و بُت لر هيچ بر ذات ننگ اَيَثي دال در، اوننگ اُچن اُول بُت لر شفاعت ادمك لگا لايق دال در. امّا طنگري تبارك و تعالي بارچا ذات لرنگ اَيَثي در، تمام گُيچ قدرت شوندا در، شول هر كم گا عظمت برثا، اُولي لق برثا، آبراي برثا، شول شفاعتچي بولب بشرر، شوننگ قدرت برمدك و حرمتلمدق مخلوقندا هيچ بر يغدي بولمذ، بُت لردا الله تبارك و تعالي ننگ اِربَثلاب عجيز يردن ذات لري در، اولردن ثذلرگا هيچ بر هري يُوقدر. بو آيه دا بارچا شفاعت، الله تعالي اُچن در دياني: قيامت گُنندا مقام و مرتبه ننگ اَيَثي بولغن مخلوق لر، شفاعت ادن لرندا شولرنگ دا مقام و مرتبه لرني برن الله تعالي در، و شولري شفاعت غا اَيَا ادن الله تعالي در.

     طنگري تبارك و تعالي انبياء و اولياءلري و اُوذننگ ثُويَن دوست لرني، اُوللدب اُولرغا شفاعتچلق مقامي بريار، شوننگ بلن اُولر خلق لرغا شفاعت اديارلر. انها حقيقت غا نظر ادثنگ همه ثننگ گُونذلگي الله تعالي بوليار، الله تعالي اُولري شفاعت ادمك لگا لايق ادنثنگ، اُولر شفاعتچي بولب بشريارلر. بارچا شفاعت الله تعالي اُچن در دياني شو معني بلن در، الله تعالي دن بشغا شفاعتچي يُوقدر ديدگي دال در.

     طنگري تبارك و تعالي ننگ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعَاً ديان كلامي، يعني بارچا شفاعت الله تعالي اُچن در ديان گپي، گويا طنگري تبارك و تعالي ننگ فَلِلّهِ العِزَّةُ جَمِيْعاً[37] ديان كلامي يالي در. يعني بارچا اُثتَم لك و آبراي دنگا طنگري تبارك و تعالي اُچن در ديان گپي يالي در. دُنياداكي مقام و مرتبه لر و آخرتداقي عزّت و شرافت بارثي خداي تعالي ننگقي در ديمگندن مقصد، شولرنگ بارثني الله تعالي بريان در، همّه ثني خداي تعالي خلق اديان در ديدگي در. طنگري تبارك و تعالي ننگ غيرندا عزّت و شرافت يُوقدر، عزّت و شرافت دنگا خداي تعالي غا خاص در ديدگي دال در. چونكي طنگري تبارك و تعالي بشغا بر آيت دا آيديار: وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنِيْنَ[38] ترجمه: و طنگري تبارك و تعالي اُچن در، اُثتَم لك و آبرايلي لق، و طنگري تبارك و تعالي ننگ رسولي بولغن پيغمبري اُچن در، و طنگري تبارك و تعالي غا ايمان گترن مسلمان لر اُچن در. اگر اُوذندن غيري دا عزّت طفلملي دال بولثا، پيغمبردا و مسلمان دا هم عزّت طفلمذدي، عزّت ننگ اصل خالقي و مالكي الله تعالي در، شوني هر كم گا برين ديثادا بشريان در، گويا شوننگ يالي شفاعت ننگ دا اصل اَيَثي الله تعالي در، شونگا هر كم ني اَيَا اَدَيِن ديثادا بشريان در. اوننگ اُچن الله تعالي دن بشغا شفاعتچي بولمذ ديمك، حق يُولدن آذشمق در. الله تعالي شفاعت غا اَيَا ادثا، هر كم شفاعتچي بولب بشرر، اگر اَيَا ادمثا هيچكم بشرمذ.

     اكنجي فرقه ننگ آذشيان يري: شفاعت حق، امّا تعييني باطل ديمك لرندا در. يعني آخرتدا شفاعتچي بولجق آدم لر بار در، الله تعالي ننگ اذن بـرن آدم لري شفاعت ادرلر، امّا اُول آدم لرنگ كم لردگي الله تعالي ننگ يانندا معلوم در، الله تعالي دن اُوذگا هيچكم اولـري بليان دال در. اونگـا گـورا ايشان لرمذ شفاعت ادر، پيرلرمذ كمك برر ديمك، دين دن چقمق در ديارلر.

     وهّابي لرنگ بو آيديان گب لرني يلنلاب پُوچ غا چقريان دليل لر بتر كان در. اُوننگ حقندا صريح آيت و صحيح حديث لر گترب، تعيين غا دلالت اديان دليل لري، شفاعت اُخروي ننگ بولم لرندا، يكا يكا بيان ادب گچدك، آيا پيغمبرu نگ قيامت گُنندا، دثلابقي شفاعتچي من درن ديّان گپي تعيين دالمي؟ پيغمبرلر شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ صحابه لرم شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ اولياءلر شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ شهيدلر شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ اهل حرم شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ اذانچي لر شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ آتالر اوغلن لرنا شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ ياشلغندا گچن چاغالر آتا انالرنا شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ دُشِت لر شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ حجرالاسود شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟ كعبه شريفه شفاعت ادر ديّان گپي تعيين دالمي؟.

     حاصـل كلام حضرت رسـول اكـرم> قيامت گُنندا اُوذننگ عاصـی اُمّت لرنا شفاعتچي بولجق فرقه لري يگرم دورد فرقه ادب تعيين ادب در، اُول فـرقه لري يكايكا آيدب دليل لري بلن دُشِندردك، و اولرنگ دليل تُوتنيان مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ ديان آيتي، يعني كم بار طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا شفاعت ادجك اوندن اذن ثذ؟ الله تعالي اذن برمثا هيچكم شفاعت ادب بشرمذ ديّان گپي، هيچكم گا اذن برمذ ديّان معني غا، يا اذن برجك آدمثي بلّي دال در ديان معني غا دلالت ادميار. بلكا الله تعالي ننگ اذني بلن شفاعتچي ننگ باردغنا دلالت اديان در.

     امّا پيغمبرu نگ فَيُؤذَنُ لِي[39] ترجمه: مننگ اُچن شفاعت ادمك لگا اذن برلر ديان گپي، و طنگري تبارك و تعالي ننگ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَي[40] ترجمه: ثُونگ ثننگ پروردگارنگ ثنگا بيك بخشش لر برر، و ثني شفاعت غا اَيَا ادر، و ثندا شوندن راضي بولرثنگ ديان گپي، حضرت رسول اكرم> ننگ هوكمان شافع و مُشفَّع بولب اُوذننگ عاصي اُمّت لري اُچن آرقا چِقب اُولري آخرت عذابندن نجات برجك لگني، غُشلِق ننگ گُني يالي آشكار اديان در.

     اوننگ اُچن اُول وهّابي لرنگ آخرت دا شفاعتچي ننگ كم بولجغي بلّي دال در ديان گب لري دُيبِندن يلن در، و شولر يالي دين غا ترث اعتقادلرننگ بارثي باطل در، عبث در.

     وهّابي لرنگ اُچلنجي فرقه ثننگ آذشيان يري: شفاعت حق در، امّا شفاعت ني دنگا طنگري تبارك و تعالي دن دلملي، اوننگ غيرندن دلملي دال، اگر مخلوقدن شفاعت دلثنگ اُوندا الله تعالي غا شرك گتردگنگ بولر ديب آيدمق لري در.

     اُول وهّابي لرنگ آيديان گب لرننگ باطل دغني، شو صحيح حديث آچقلاب بريار: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ الصَّبَّاحِ الهَاشِمِيُّ حَدَّثَنا بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ حَدَّثَنا حَرْبُ بنُ مَيْمُونَ الاَنْصَارِيُّ اَبُوالخَطَّابِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَألْتُ النَّبِيَّ > اَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَقَالَ: اَنَا فَاعِلٌ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَاَيْنَ اَطْلُبُكَ؟ قَالَ اُطْلُبنِي اَوَّلَ مَا تَطْلُبنِي عَلَي الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ: فَاِنْ لَنْ اَلْقَكَ عَلَي الصِّرَاطِ قَالَ فَاطْلُبنِي عِنْدَ المِيزَانِ قُلتُ: فَاِن لَم اَلقَکَ عِندَ المِيزَانِ؟ قَالَ: فَاطلُبنِي عِندَ الحَوْضِ، فَاِنِّي لا اُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاثَ المَوَاطِنَ[41].

     ترجمه: بذلرگا عبدالله بن صبّاح هاشمي گُرّنگ بردي، بذلرگا بدل بن محبّر گُرّنگ بردي، بذلرگا حرب بن ميمون انصاري ابوخطاب گُرّنگ بردي، بذلرگا نضر بن انس بن مالك اوذ آتاثندن گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: من حضرت رسول اكرم> دن قيامت گُنندا مننگ اُچن شفاعت ادمك لگني دِلَدم، شوندا پيغمبرu آيدّي: من اُول ايشي ادرن، يعني ثننگ اُچن شفاعتچي بولرن ديدي، شوندا من آيدّم: اي الله تعالي ننگ رسولي من ثني نيردن طفرن؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: ثن مني صراط كُوفرثندا، دثلابقي اِثلان يرنگدن گُوذّا. من آيدّم: اي الله تعالي ننگ رسولي، اگر من صراط كُوفرثندا ثنگا غبد گلمثم ثني نيردن طفرن؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: اوندا مني ميزان ترازوننگ يانندن گُوذّا. شوندا من ينا آيدّم: اگر من ثنگا ميزان ترازوننگ يانندا ثطشمثم ثني نيردن طفرن؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: اوندا مني حوض كوثرننگ يانندا گوذّا، تحقيق من شو اُچ جايدن بشغا يردا بولمـرن. انها شـو صحيح حديث، وهّابـي لـرنگ اُچ فـرقه ثننگ آيديان گـب لرني يَلَنلَيَان در.

     دثلابقي فرقه ثي آيديار: شفاعت دنگا خداينگقي در، خداي دن بشغا يردا شفاعت بولمذ ديب. بو حديث دا پيغمبرu آيديار: من شفاعت ادرن ديب، اوننگ اُچن اولرنگ آيدياني يلن در، پيغمبرu نگ آيدياني چن در.

     اولرنگ اكلنجي فرقه ثي آيديار: شفاعت حق در، امّا تعيين دوغري دال ديب. بو حديث دا حضرت رسول اكرم> من شفاعت ادرن ديب اُوذني شفاعتچي بولمق لغا تعيين اديار، اوننگ اُچن اولرنگ آيدياني باطل در، پيغمبرu نگ آيدياني حق در.

     اولرنگ اُچلنجي فرقه ثي آيديار: شفاعت ني دنگا خداي تعالي دن دلملي، خدايتعالي ننگ غيرندن شفاعت دلمك دوغري دال در، بلكا شرك در ديب. بو يردا پيغمبرu نگ صحابه ثي گلب پيغمبر u نگ اوذندن شفاعت دلدي، پيغمبر u دا من اُول اِيشنگني بتررن ديب جواب بردي، پيغمبرu اُول صحابي غا ثن شفاعتني مندن دلما، خداي دن دلا ديمدي، ثن شفاعتي مندن دليان لگنگ سبابلي مشرك بوليانگ ديمدي. اگر اُول صحابي  گناهكار بولب دين دن چقيان بولثا، پيغمبرu اوندن سكوت ادمذدي، بوليار مـن ثننگ شفاعتچـينگ درن ديب بُـويِن آلمـذدي، اُوننگ اُچــن اُول وهّـابي لرنگ آيدياني بی اساس در، پُوچ در، پيغمبرuنگ آيديانی حقيقت در، ثابت در. شوننگ يالي بو صحابه دن بشغادا پيغمبرu نگ حضورنا گلب شفاعت دلان صحابه لر كان در.

     پيغمبرu دن شفاعت دلمك لگنگ دوغري لغنا دلالت اديان دليل لـر بي حساب در. شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْرَجَ ابنُ شَاهِيْن مِنْ طَرِيْقِ الفَضْلِ بنِ عِيْسَي القُرْشِي عَنِ العَلاءِ بنِ زَنْدَلِ عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ دوْسٍ يُقَالُ لَهُ سَوَادُ بْنُ قَارِبٍ عَلَي النَّبِيِّ > فَذَكَرَ القِصَّةَ بِطُولِهَا وَ فِي آخِرِهَا شِعْرُهُ وَ فِيْ آخِرِهِ:

فَكُنْ لِي شَفِيْعاً يَوْمَ لا ذُو شَفَاعةٍ        سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بنِ قَارِبٍ[42].

     ترجمه: حضرت ابن شاهين، فضل بن عيسي قرشي ننگ طريقندن، علاء بن زندل دن روايت ادّي: حضرت انس بن مالك آيدّي: دوس طايفه ثندن اُوذنا سواد بن قارب ديب آيدليان آدم، حضرت رسول اكرم> ننگ ياننا گلدي، اُول كشي اسلام دن اَوِنچا اولقان كاهن ننگ بيري دي، پيغمبرu ظهور ادن زمانندا، اُوذ جن لري بلن، بشنا گلن واقعه لري اُوذين قصّه ادب گُرّنگ بردي، شول قصّه ننگ اِيذندن اُوذننگ دُذَن غُوشغي لرني اُوقيدي، شول غُوشغي لرننگ اِنگكي آخرندا شو گب لرني آيدّي: اي محمدu ثن مننگ اُچن شفاعتچي بُول اُول بر گُندا، كه اُول گُن قيامت ننگ گُني دي، شول گُندا سواد بن قارب اُچن ثندن بشغا، شفاعتچي ننگ شفاعتي پيدا برميادي.

     بو حديث ني ابوعمر يوسف بن عبدالله قرطبي اُوذننگ «الاستيعاب في اسماء الاصحاب» آدلي كتابندا گتردي، و امام بيهقي دا اُوذننگ «دلائل النبوّه» آدلي كتابندا گتردي، و امام ابن حجر عسقلاني «فتح الباري شرح صحيح البخاري» آدلي كتابندا گتردي، بو حديث دا اونگكي حديث يالي وهّابي لرنگ اُچ فرقه ثنادا غَيطرغي بوليان در. سواد بن قارب خداينگ غيرندا شفاعت بار ديب اعتقاد ادّي، قيامت دا دنگا ثن منگا شفاعتچي بولرثنگ ديب شفاعتچي لرنگ اِچندا پيغمبرu ني تعيين ادب خاصلدي. شفاعت ني الله تعالي دن اثلماني، محمدu دن اثلدي. اگر شول ايش لر شرك بولثدي، پيغمبرu اوننگ مقابلندا سكوت ادمذدي، بلكا اُوني ارشاد ادب دُوغري يُولغا ثلردي. اوننگ اُچن پيغمبرu نگ شو تقريرندن بلّي بولدي، اُول اُچ فرقه ننگدا يُول لري باطل لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَاَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَ الفَاكِهِيُّ فِي كِتَابِ مَكَّةَ وَ البَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِلِ وَ ابْنُ السَّكَنِ وَ ابْنُ قَانِعٍ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيْقِ هَشَامِ بنِ الكَلَبِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ العُمَّانِيُّ قَالَ: قَالَ مَازِنُ بن الغَضُوبَةِ فَذَكَرَ حَدِيْثاً طَوِيْلاً فِيْهِ فَكَسَّرْتُ الاَصْنَامَ وَ قَدِمْتُ عَلي رَسُولِ اللهِ > فَاَسْلَمْتُ وَ فِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ > دَعَا لَهُ فَاَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ مَا يَجِدُ، قَالَ: وَ حَجَجْتُ حُجَجاً وَ حَفِظْتُ شَطْرَ‌القُرآنِ وَ حَصَّنْتُ اَرْبَعَ حَرَائِـرَ وَ وُهِبَ لِي حَبَّانُ بنُ مَازِنْ وَ فِيْهِ اَنَّـهُ اَنْشَـدَ رَسُولَ اللهِ >:

اِلَيْكَ رَسُـولَ اللهِ خَبَتْ مَطِيَّتِــي

تَجُوبُ الفَيَافِيَ مِنْ عُمَّانَ اِلي العَرْجِ

لِتَشْفَعَ لِـي يَا خَيْرَ مَنْ وَطِئَ الحَصَا

فَيُغْفَرَ لِـيْ ذَنْبِي وَ اُرْجَـعَ بِالْفَلَجِ[43]

     ترجمه: حضرت امام طبراني و فاكهي كتاب مكّه دا گتردي، و امام بيهقي اُوذ دلائلندا گتردي، و ابن سكن و ابن قانع شولرنگ بارثي هشام بن كلبي دن نقل ادب گتردي لر، اُول هم اُوذننگ آتاثندن روايت ادّي، اُول آيدّي: بذلرگا عبدالله عمّاني گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: مازن بن غضوبه آيدّي، و اُوذين حديث ني ذكر ادّي، و شول حديث دا آيدّي: من بُت لري آورَدِّم، و حضرت رسول اكرم> ننگ ياننا گلدم، شونـدا دِيننا گيـردم، و شـول حديث دا پيغمبرu نگ اُوذي اُچن يعني مازن اُچن دعاء ادمك لگني، و طنگری تبارک و تعالی دا، پيغمبرuنگ دعاثننگ بركتندن، اُوذندا طَبيان اَربَد يغدي لرننگ بارثني گدّرن لگني گُرّنگ بردي و آيدّي: من بيت الله غا كُوب كُوب حج لر ادّم، قرآن شريف ننگ دَنگ يارني ياد تُودّم، و اوذم گا دُورد حُر خاتون جُفتلدم، و منگا حبّان آدلي اوغل بغشلندي.

     و شول حديث دا اُوذننگ غُوشغثني حضرت رسول اكرم> گا اُوقيب برگن لگني آيدّي: اُول غُوشغي ننگ معناثي شو: اي طنگـري تبارك و تعالـي ننگ رسولي، مننگ آيق اُولَغم بولن دُيام، عربستاننگ الري گُن دُوغرنداقي عُمّان آدلي ايلات دن، تا مدينه منوّره ننگ يقيننداقي عرج آدلي اوباننگ آرلغنداقي اُوت ثذ، ثُو ثذ، چُول ميدان لري كثب، ثندن ينگا گلندا ساكن بولـدي، ثن مننگ اُچـن شفاعت ادر يالـي. اي چاگـالـري دفـلان انسان لـرنگ انگكـي غوثـي، و ثننگ شفاعت ادمك لگنگ بلـن، مننگ گناه لرم گچلر يالي، و عذاب دن غُطرلب خوشبختلق بلن اِيذمذغا غَيطرلر يالي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ رَبِيْعَةَ بنِ كَعْبِ الاَسْلَمِيِّt  قَالَ: كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ النَّبِيِّ > فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَ حَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: اَوْ غَيْرَ ذلِكَ، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَاَعِنِّي عَلَي نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ اِلاّ البُخَارِيَّ[44]

ترجمه: حضرت ربيعه بن كعب الاسلميt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: من حضرت رسول اكرم> بلن بر سفردا گيجلشدم، شوندا من پيغمبرu غا طهارت ثُوني گترب بردم، و مسواكني ابردم، و نمازلقني يذب تيّار ادّم، و بشغاقي حاجت لرني دا بتردم. شوندا حضرت رسول اكرم>، مننگ اُچن آيدّي: اي فلاني ثن مندن دلگنگ بولثا دِلا ديدي؟ شونـدا من آيـدّم: يا رسول الله، من ثندن جنّت دا مني اُوذنگا يُولدش ادمك لگنگني دليارن، شوندا پيغمبرu آيدّي: اوندن بشغا ناما اِثلگنگ بار؟ من آيدّم: دنگا اِثلگم جنّت دا ثن بلن بلا ياشمق در. شوندا پيغمبرu آيدّي: ثن منگا كمك بر، اُوذ نفسنگا كان سجده ادّرب، يعني نمازي كُوب اُوقي، من دا ثننگ آرقانگدا دِرن. بو حديث شريف ني اصول خمسه ننگ بُخاري دن بشغاثي آيدّي. يعني امام مسلم و امام ابوداود و امام ترمذي و امام نسائي.

     انها شو حديث دا ربيعه بن كعب، و اونگكي حديث دا مازن بن غضوبه، بولر گلب حضرت رسول اكرم> ننگ مبارك حضورندا دُورب، شخصِ اُوذندن شفاعت دلدي لر، و مني شخصِ اوذنگا جنّت دا يُولدش اد ديدي لر. شو صحيح حديث لر وهّابي لرنگ اُچ فرقه ثني دا رد اديار.

     برنجي: شو صحابه لر خداي تعالي ننگ غيرندا شفاعت بار ديب اعتقاد ادّي لر، چونكي گلب حضرت رسول دن شفاعت اثلدي لر، الله تعالي دن اثلمدي لر.

     اكلنجي: پيغمبرu ني شفيع تعيين ادّي لر، شفاعتچي كم بولجغي بلّي دال در ديب دُورمدي لر.

     اُچلنجي: اُولر پيغمبرu نگ مستقيم اُوذندن كمك اثلدي لر، ثن منگا شفاعت اد و مني جنّت دا اُوذنگا يُولدش آيلندر ديب، گُوني پيغمبرu نگ اوذندن دلدي لر، اي بار خدايا پيغمبرنگي منگا شفيع اد، پيغمبرنگی جنّت دا منگا يُولدش ادب ديب، الله تعالي دن دلمدي لر. اگر اُول صحابه لرنگ عقيده لري شرك بولثا، و بو اديان عمل لري دين دن چقمق بولثا، هوكمان پيغمبرu اولرنگ اَونا گچردي، بو اديان ايش لرنگذ دوغري دال در ديب آيدردي، هيچوقت پيغمبرu اُولري نهي ادمدي، و بو ايش لرنگذ دوغري دال ديب آيدمدي، بلكا اُولرنگ اديان ايش لرني تقرير ادّي. شولر يالي مستقيم گلب پيغمبرu نگ اوذندن شفاعت دلان سابقين لردن بولمق لغني دلان، حوض كوثرني دِلان، اهل جنّت بولمق لغني دِلان، گناه لر بغشلنن بولمق لغني دِلان صحابه لر بيحساب كان در. اونگا گورا وهّابي لرنگ، اِشفَعنَا يَومَ النُّشُورِ ديملي دال، نَجِّنَا مِن هَاوِيَه ديملي دال، بو هيل لي مستقيم پيغمبردن كمك طلب ادمك لك شرك در، ديّان گب لري اساساً يلن در، هيچ بر سند شرعي لري يُوق در. اولرنگ دنگا بليان زادلري، انبياء و اولياءلرغا بُت ديب، مسلمان خلق لري مشرك ثاناب، اُمّت محمّدي ننگ يُول لرني بدعت غا نسبت برمك در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا اَبُومُصْعَبٍ اَحْمَدُ بنُ اَبِي بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اَبْرَاهِيْمَ بنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثاً كَثِيْراً اَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ شَيْئاً بَعْدُ[45].

     ترجمه: بذلرگا مُصعب ننگ آتاثي احمد بن ابي بكر گُرّنگ بردي، و آيـدّي: بذلـرگا محمد بن ابراهيم بن دينار گُرّنگ بردي، ابن ابـي ذئب قريشي دن، اُول هم سعيد مَقبُري دن، اُول هم حضرت ابوهريرهt دن گُرّنگ بردي، حضرت ابوهريره آيدّي: من برگُن حضرت رسول اكرم> گا آيدّم: اي طنگـري تبارك و تعالـي ننگ پيغمبـري، تحقيق مـن ثنـدن كُـوب حديث لري اشدب اُونديارن، شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: گَيمِنگني چِقَردَا يَذ، من گيمم ني چقرب حضرت رسولنگ اَونَا يَذدم، شوندا حضرت رسول اكرم> اكي الي بلن فيض ني هوادن پنجلاب آلدي، شوني مننگ گيمم ننگ اُثتنا اُوقلدي، اوندن ثونگرا منگا گيمنگ ني يغنا ديب آيدّي: شوندا من گيمم ني يغندم. شو واقعه دن ثونگرا من حضرت رسول اكرم> دن اشدن حديث لرمي هيچ اُوندمدم.

     انها شو صحيح حديث دن بلّي بُولـدي، عادت دا آدم لـردن دلنميان، و آدم لرنگ الندن گلميان ايش ني دا، آدم لردن دلنمك دُوغري لغي. چونكي حضرت ابوهريره اُوذننگ اُوندجنگ لغني، پيغمبرu غا شكايت ادّي، و اُوذندن شول اُوندجنگ لغننگ آيرمق لغني دِلدی. اُوندجنگ لغی آيرمقلق دا دنگا طنگري تبارك و تعالي ننگ ايشي در، الله تعالي دن غيري ذات ننگ الندن گليان ايش دال در. شيلادا بولثا، ابوهريره، دُوغري پيغمبرu نگ اوذنا عرض ادّي. پيغمبرu دا ابوهريره ننگ مقصدني بتردي، اُوندجنگ لغي اوننگ وجودندن آيردي، ناما ديب مندن دِليانگ، مگر طنگري تبارك و تعالـي مندن ثنگا يقين دالمـي؟ ديب آيدمـدي. خداي دن دلنيان زادنـي، بنـده دن دلثنگ مشرك بولرثنگ، دين دن چقرثنگ ديمدي. و شو يردا ابوهريره ننگ مقصدي دعاء ادّرمك دال دي، و دعاء اد ديب دا آيدمدي، اوننگ اُچن پيغمبرu ابوهريره گا دعاء ادمدي، بلكا معنويات دن و فيوضات الهي دن اوننگ دُوننا غُويب بردي.

     و اولرنگ دليل تُوتنيان حديث لري اِذَا سَألْتَ فَاسْألِ اللهَ وَ‌اِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ[46] ترجمه: هر وقت بر زاد دلثنگ طنگري تبارك و تعالي دن دِلا، و هر وقت كمك اثلثنگ، الله تعالي دن كمك اِثلا.

     بو حديث شريف، الله تعالي دن بشغا ذات دن دلگ ادمك لگنگ، و الله تعالي دن غيري ذات دن كمك اثلمك ننگ دوغري دال دگني بلدرميار. بو حديث شريف ننگ مقصدي، بارچا ايش لرنگ خالقي و مالكي الله تعالي در، و بارچا نعمت لردا الله تعالي ننگ اَركِندا در، ثذ سبب لرگا يبشب دا اصلي اَيَانگذي اُوندامانگ، ناما دلثنگذ الله تعالي ني مؤثّر حقيقي بلنگ و شوندن دِلانگ، و كمك اثلثنگذدا، كمك ني خلق اديان طنگري تبارك و تعالي دغني ياددن چِقرمانگ، شوندن كمك طلب ادنگ، يعني ثذ بر مخلوقدن بر زاد دلثنگذ، شول زادني شول مخلوق غا نعمت ادب برن الله تعالي در، بث شوندن دلثنگذدا الله تعالي دن دلدگنگذ در. اوننگ اُچن الله تعالي دن دِلاغانگ، اگر ثذ پيغمبردن كمك طلب ادثنگذ شول كمك ني پيغمبرغا معجزه ادب برن الله تعالي در، اگر ثذ پيردن كمك طلب ادثنگذدا، شول كمك ني پيرگا كرامت ادب برن الله در. اونگا گورا پيردن، پيغمبردن كمك اثلثنگذدا الله تعالي دن اثلدنگذ در. اوننگ اُچن اصلي خالقي اُوندمذ يالي كمكي الله تعالي دن اثلاغانگ ديدگي در، مخلوقدن دلمك و مخلوقدن كمك اثلمك دوغري بولمذ ديدگي دال در.

     پيغمبرu نگ بو حديث شريفي، گويا شو حديث شريفي يالي در: اِذَا سَألْتُمُ اللهَ تَعَالي فَاسْألُوهُ الفِرْدَوْسَ[47] ترجمه: اگـر ثـذ طنگـري تبارك و تعالي دن بر زاد دلثنگذ، بث ثذ شـول بيك طنگـري دن فـردوس آدلـي جنّت ني دِلانگ. چونكي فردوس، جنّت ننگ غوثي در، اُوننگ اُچن بشغا ذات دِلانگذدن شوني دلمك غوي در ديدگي در، شوندن بشغا زاد دلمك دوغري بولمذ ديدگي دال در. الله تعالي دن ارثغل دلثنگ دا دوغري، اوغل غيذ دلثنگ دا دوغري، عمر دلثنگ دا دوغري، آبري دلثنگ دا دوغري، امّا بولرنگ همّه ثندن مهم، اَبَدي اُوينگ آبادلغني دلمك در. گويا شوننگ يالي هر بر مقصد و مُرادنگي طنگري تبارك و تعالي ننگ شونگا سبب ادب غُويَن واسطه لرندن دلثنگ دا دوغري در، امّا طنگري تبارك و تعالي ننگ مستقيم اُوذندن دلمك بتر غَوي در.

     و پيغمبرu نگ اِنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بِيْ وَ اِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ[48]ديگن گپي، يعني مننگ بلن كمك طلب ادلمذ، و هوكمان الله تعالي بلن كمك طلب ادلنر ديب آيدياني، حقيقت ني يادغا ثلمق در، و هر بر ايش ننگ اصل خالقي و مُوجِدي خداي دغني بلدرمك در. سبب لردن كمك طلب ادمک شرک بولر ديدگی دال در. ثذ سبب لردن کمک اثلانگ ديان دليل لر كُوب گليان در.

     شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِسْتَعِيْنُوا عَلَي الرِّزْقِ بِالصَّدَقةِ[49] ترجمه: ثذلر ارثغلنگذنگ آردمقلغنا، صدقه بلن كمك اثلانگ.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِسْتَعِيْنُوا عَلَي اِنْجَاحِ الحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ[50] ترجمه: ثذلر حاجت لرنگذنگ بدمك لگنا، گيذلمك بلن كمك طلب ادنگ.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِسْتَعِيْنُوا عَلي كُلِّ صَنْعَةٍ بِاَهْلِهَا[51] ترجمه: ثذ هر بر ايشگا اُوذننگ اهلي بلن كمك طلب ادنگ.

     انها شولر يالي حديث لر بيحساب كان در، شولرنگ بارثندا شريعت اسلام، سبب لري بلن كمك طلب ادملي ديب بُيردي.

     امّا بشغا بر حديث دا شو هيل لی بُيرق گلب در: سَلُوا اللهَ كُلَّ شَئٍ حَتَّي الشِّسْعَ[52] ترجمه: ثذلر هر بر زادني طنگري تبارك و تعالي دن دِلانگ، حتي آيق غابنگذنگ يُفي يُوق بولثادا.

     انها شريعت اسلام بُو يردا سبب دن دِلَدمَدِي، بلكا مُسَبِّب دن دِلَدِّي، تا حقيقت اُوندلمذ يالي. حقيقت خالقي يادنگا ثلب، شوننگ سبب ادب غُوين انبياءلرندن و اولياءلرندن حاجت دلثنگ دا شريعت اسلامنگ آيدن ني ادّگنگ در، دنگا خالقنگ اوذندن دلثنگدا، شريعت اسلامنگ آيدن ني ادّگنگ در. امّا وهّابي لر بو حقيقت لردن بي خبر بولنثنگ، دليل لري تحقيق ادب، مقصدنا گُوذ يترمانثنگ، مسلمان خلق لري مشرك ثاناب، دُوغري يُولدن آذشب گمراه بولدي لر.

     وهّابي لرنگ دُوردلنجي فرقه ثننگ آذشيان يري: اُولر شفاعت حق در، خداي تعالي ننگ اجازه برن آدمثي شفاعت ادر ديدي لر. شفاعت ني پيغمبرu نگ اُوذندن دلمك لك دا دوغري در ديدي لر، هر وقت پيغمبر ديري بولثا، و شفاعت دليگوجي دا شوننگ يانندا بولثا. امّا هيثي بر آدم پيغمبرu اُولندن ثونگرا شوندن شفاعت دلثا، يا ديري بولن وقتندا هم پيغمبرu نگ يُوق يرندا شوندن شفاعت دلثا، اُوندا اُول آدم مشرك بولب دين دن چقر ديدي لر. اُول وهّابي لرنگ آيديان گب لرني يلنلاب، و اُولرنگ يُول لرني باطل آيلندريان دليل لر بتر كان در.

     شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَخْتَلِفُ اِلَي عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ t فِي حَاجَةٍ لَهُ، وَ كَانَ عُثْمَانُ لا يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَ لا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ بِنَ حُنَيْفٍ فَشَكَا ذَلِكَ اِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بنُ حُنَيْفٍ: اِئْتِ المِيْضَاةَ فَتَوَضَّأ ثُمَّ ائْتِ المَسْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ > نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ اِنِّي اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَي رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي، وَ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ وَ رُحْ اِلَيَّ حَتَّي اَرْوُحَ مَعَكَ، فانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ اَتَي بَابَ عُثْمَانَ فَجَاءَ البَوَّابُ حَتَّي اَخَذَ بِيَدِهِ، فَاَدْخَلَهُ عَلَي عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فَاَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَي الطُّنْفَسَةِ، وَ قَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّي كَانَتْ هَذِهِ السَّاعَةُ وَ قَالَ مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَائتِنَا، ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي، وَ لا يَلْتَفِتُ اِلَيَّ حَتَّي كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بنُ حُنَيْفٍ: وَ اللهِ مَا كَلَّمْتُهُ وَ لكِنْ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ > وَ اَتَاهُ رَجُلٌ ضَرِيْرٌ فَشَكَا اِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ >: اَوْ تَصْبِرُ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، وَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ > اِئتِ المِيْضَاةَ فَتَوَضَّأ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهذِهِ الدَّعَوَاتِ، فَقالَ عُثْمَانُ بنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَ طَالَ بِنَا الحَدِيْث حَتَّي دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضُرٌّ قَطُّ. قَالَ الطَّبَرَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ طُرُقِهِ: وَ الحَدِيْثُ صَحِيْحٌ[53].

     ترجمه: بر كشي ننگ حاجتي بولب، اسلامنگ اُچلنجي خليفه ثي بولغن عثمان بن عفّان ننگ ياننا كان غَدنَدي، و حضرت عثمانt اُول كشي گا بقمذدي، و اوننگ حاجتي دركلي هيچ بر فكرلنمذدي. شول آدم بر گُن عثمان بن حُنيف ديگن صحابي گا ثطشدي، و اُوذننگ حضرت عثمان بن عفّان بلن بولن يغدي ني شونگا شكايت ادّي.

     عثمان بن حُنيف بو آدم غا آيدّي: ثن حوض غا برب طهارت قِل، و اُوندن ثونگرا مسجدگا بر، و شوندا اكي ركعت نماز اُوقي، و اوندن ثونگرا شو دعاءني اد: اي بار خدايا، تحقيق من ثندن دليارن، و رحمت ننگ پيغمبري بولغن محمدu بلن ثنگا بقيارن، اي محمدu ، من هوكمان ثننگ بلن اوذ بيك طنگريم غا يُذلنيان، شول بيك طنگري مننگ حاجتم ني بترر يالي.

     عثمان بن حُنيف شول آدم غا آيدّي: شول دعاءني اُوقيب بولنگدا، اُوذ حاجتنگ ني دِلا، اوندن ثونگرا مننگ يانمغا گـل، مـن اُوذم ثننگ بلـن خليفه ننگ ياننا گِدَيِن ديدي. اُول آدم عثمان بن حُنَيف ننگ آيدن ايشلرني آيدشي يالي بتردي، اُوندن ثونگرا، خليفه حضرت عثمان بن عفّانt ننگ غفثنا گلدي، شول وقتدا، غفي غُل لر، موننگ الندن تُوتب موني حضرت عثمان ننگ ياننا التدي لر، حضرت عثمان مُوني اُوذ اُوتِريان هالچاثننگ اُثتندا، اُوذ يانندا اُوتردّي، و اوندن ثونگرا بو آدم غا، ثننگ ناما اِثلگنگ بار ديدي؟ بو كشي دا اُوذننگ اثلگ ني آيدّي: حضرت عثمان اوننگ اثلگ ني بتردي، اوندن ثونگرا اونگا آيدّي: من شو وقت غاچنلي، ثننگ حاجتنگ بترماندرن، ثن هر وقت حاجتنگ بولثا دُوغري بذگا گل ديدي، اوندن ثونگرا شول آدم حضرت عثمان بن عفّان ننگ يانندن چِقب غَيدّي، بر وقت عثمان بن حُنَيف گا ثطشدي، و شونگا طنگري تبارك و تعالي ثنگا خير جزاء برثن ديب دعاء ادّي، حضرت عثمان t تا شو وقت غاچنلي مننگ حاجتمي بترمياردي، و منگا غرشي بقمياردي، تا ثن مننگ اُچن شوننگ بلن آغذ باغذ گبلشيانچانگ ديدي. بو آدم، عثمان بن حُنيف هوكمان حضرت عثمان غا برب، اُوذني طبشرن در خيال ادب، بو گب لري آيدّي. شوندا عثمان بن حُنيف، الله تعالي ننگ آدي بلن آنط اِچيارن، من حضرت عثمان بلن ثننگ حقنگدا گبلشماق ديدي، و ليكن من برگُن پيغمبرu نگ يانندا اُوتيردم، بر كُور آدم گلب اُوذننگ كُورلگندن شكايت ادّي، بث پيغمبرu شونگا آيدّي: من الله تعالی دن ثننگ کُورلگنگ آيرلمغنی دِلاينمی؟ يادا ثن الله تعالی ننگ قَدَرنا صبر ادرثنگ می؟ شوندا اُول کُور آيدّي: يا رسول الله مننگ اِيدَر يالي آدميم يُوق، و كُورلك دا منگا بتر مشقت بوليار ديدي، شوندا پيغمبرu اونگا، ثن حوض غا برب طهارت قلب اكي ركعت نماز اُوقيب، شول آيدلن دعاءلري اد، اوندن ثونگرا حاجتنگ دِلا ديب دستور بردي. عثمان بن حُنيف آيدّي: الله تعالي ننگ آدي بلن آنط اِچيارن، بذ اُوترشِغمِذي بُوذمدق، گُرّنگمذ اُوذلدي، برناچا مدّت دن ثونگرا، شول آدم اَوِرلب گلدي، بذنگ اُثتمذگا گيردي، گويا شول آدم ننگ گُوذي هرگيذ عيبلمدق يالي سالم گُوذلي بولن يغدي دا. انها شو يغدي ني من گُوذم بلن گورنثم، پيغمبرu نگ شول برن دستورلرني ثنگا دستور بردم ديدي. امام طبراني حديث ننگ يُول لرني آيدندن ثونگرا، شو حديث صحيح حديث در ديدي.

     شو حديث غا يغشي فكر ادنگ، غايب دن پيغمبر چاغرمق شرك بولثا، اُولندن ثونگرا پيغمبردن كمك اثلمك و شفاعت دلمك دين دن چقريان بولثا، خليفه ني شكايت اديان صحابه بلن، پيغمبرu غـا گليان صحابه، اكثـي دا كافر بولملي بوليار، پيغمبرu دا و اوننگ صحابه لري دا شرك ني دستور برملي بوليار، نعوذ بالله، مسلمان دا بو هيلي عقيده بولمذ، اوننگ اُچن اُول وهّابي لرنگ، غايبي چاغرمق و اُوليني چاغرمق شرك در، دين دن چقمق در ديّان گب لري باطل در، آيت لرغا، حديث لرغا، صحيح سندلرگا ترث در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: ذَكَرَ الحَافِظُ اَبُوسَعْدٍ السَّمْعَانِي عَنْ عَلِيٍّ t قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا اَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا دَفَنَّا رَسُولَ اللهِ > بِثَلاثَةِ اَيَّامٍ فَرَمَي بِنَفْسِهِ عَلي قَبْرِ النَّبِيِّ > وَحَثَا مِنْ تُرَابِهِ عَلَي رَأسِهِ وَ قَالَ: يَا رَسُولَ‌ اللهِ قُلْتُ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ وَ وَعَيْتَ عَنِ اللهِ مَا وَعَيْنَا عَنْكَ، و كَانَ فِيْمَا اُنْزِلَ عَلَيْكَ: وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيْماً. وَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ جِئْتُكَ تَسْتَغْفِرَ لِيْ فَنُودِيَ مِنَ القَبْرِ اَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ[54].

     ترجمه: حضرت حافظ ابوسعد سمعاني، حضرت عليt دن روايت ادب گتردي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم> ني قبرغا جايلامذدن اُچ گُن ثونگرا، بر چروا عرب گلب اُوذني پيغمبرu نگ قبرنا اُوقلدي، و شوننگ تُوفرغندن كلّثنا غُيدي و اوندن ثونگرا آيدّي: اي الله تعالي ننگ پيغمبري، ثن آيدّنگ، بذدا ثننگ آيـدن گپنگـي اَشِدّك، و ثن الله تعالـي ننگ آيـدن گب لرني ثقلدنگ، بذدا شوني ثندن اَشدب ثقلدق، و ثنگا ايندرلن قرآن كريم دا شو آيت باردي، و اول آيت ننگ معناثي شيلا: اگر آدم لـر اوذ نفـس لرنا ظلم ادب گناهكار بولب، ثنگا گلثادي لر، و شولر گناه لرندن توبه ادب طنگري تبارك و تعالي دن مغفرت دلثالر، و حضرت رسول دا شولر اُچن مغفرت دلثادي، هوكمان شول گناهكارلر طنگري تبارك و تعالي ني توّاب رحيم طفـردي لـر. يعني الله تعالـي اُولـرغـا رحمـي گلب، اولـرنگ توبه لرني قبول ادب، مقصد و مرادلرنا يترردي. و مندا گناهكار بولب اوذ نفسم گا ظلم ادّم، و توبه ادب ثنگا گلدم، ثن مننگ اُچن مغفرت طلب ادر يالي ديدي. شوندا، تحقيق ثننگ اُچن مغفرت ادلدي ديب قبردن غيغرلدي.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، پيغمبرu اولندن ثونگرا هم شوندن شفاعت دلمك لگنگ دوغري لغي، اگر اُولندن ثونگرا كمك اثلمك دوغري بولمثادي، حضرت عليt بو حديث ني تمديح طريقه ثندا ذكر ادمذدي، گناهكار بولب دورن آدم غا، ثننگ گناهنگ بغشلندي ديب غيغرلمذدي، و مُحدّث لر و مورّخ لر اوذ كتاب لرندا يذب غُويمذدي لر، اوننگ اُچن وهّابي لرنگ آيديان گب لري بكلّي باطل در.

    و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَنَّ اَبَابَكْرٍt لَمَّا بَلَغَهُ الخَبَرُ دَخَلَ بَيْتَ رَسُولَ اللهِ > وَهُوَ يُصَلِّي عَلَي النَّبِيِّ > وَ عَيْنَاهُ تَهْمُلانِ، وَ غُصَصُهُ تَرْتَفِعُ كَقِطَعِ الجِرَّةِ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ جَلَدُ الفَعْلِ وَ المَقَالِ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَبَّلَ جَبِيْنَهُ وَ خَدَّيْهِ وَ مَسَحَ وَجْهَهُ و جَعَلَ يَبْكِي وَ يَقُولُ بِاَبِي اَنْتَ وَ اُمِّي وَ نَفْسِي وَ اَهْلِي طِبْتَ حَيَّاً وَ مَيِّتاً اِنْقَطَعَ لِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ الاَنْبِيَاءِ وَ هُوَ النَّبُوَّةُ فَعَظُمْتَ عَنِ الصِّفَةِ وَ جَلَلْتَ عَنِ البُكَاءِ وَ خَصَصْتَ حَتَّي صِرْتَ مَسْلاةً وَ عَمَمْتَ حَتَّي صِرْنَا فِيْكَ سَوَاءً وَ لَوْلا اَنَّ مَوتَکَ کَانَ اِختِيَاراً مِنکَ لَجُدنَا لِحُزنِکَ بِالنُّفُوسِ وَ لَولا اَنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ البُكَاءِ لَاَنْفَدْنَا عَلَيْكَ مَاءَ العُيُونِ فَاَمَّا مَا لانَسْتَطِيْعُ نَفْيَهُ عَنَّا فَكَمَدٌ وَ اِدِّكَارٌ مُحَالِفَانِ لا يَبْرَحَانِ اَللَّهُمَّ فَاَبْلِغْهُ عَنَّا، اُذْكُرْنَا يَا مُحَمَّدُ صَلَّي اللهُ عَلَيْكَ عِنْدَ رَبِّكَ وَلنَكُنْ مِنْ بَالِكَ، فَلَوْلا مَا خَلَفْتَ مِنَ السَّكِيْنَةِ لَمْ يَقُمْ اَحَدٌ لِمَا خَلَفْتَ مِنَ الوَحْشَةِ اَللَّهُمَّ اَبْلِغْ نَبِيَّكَ عَنّا وَ احْفَظْهُ فِيْنَا[55].

     ترجمه: تحقيق حضرت ابو بكر صديقt اُوذنا پيغمبرu نگ اُولم خبرني يتشدرلندا، حضرت رسول اكرم> ننگ اُوينا گيردي، پيغمبرu غا صلوات آيدغوجي بولن يغدين دا، و اكي گُوذننگ ياشني آقدرغوجي بولن يغدين دا، و غم غيغي لري كُوفلگوجي بولن يغدين دا، و گويا دُياننگ طقَرجِق لر يالي آغذلرندن كُوفك ثچن يغديندا، و شول ابوبكر صديقt شيلا يغدي لر بلن دا عقلندا و گپندا پخته دي، هيچوقت عقلني چاشرمدي، و گپني يلنگرمدي، و شوندا پيغمبرu غا غرشي يُذِين يِقِلدي، و اوننگ مبارك يُذني آچدي، و اوننگ مبارك منگلايندن و اكي ينگاغندن اُوغشدي، و اوننگ مبارك يُذندن ثِيفَلدي، و آغلاب دورن يغديندا آيدّي: اي رسول الله، آتام انام، و اوذم و اوغل غيذم ثنگا فديه ادلن در، ثن ديري حالنگدا، و اُولن يغدينگدا هم، آرثتا درثنگ. ثن اُولمك لگنگ سبب لي كثلدي، پيغمبرلردن هيچ بيرننگ اُولمك لگي بلن كثلمدك زاد، و شو هم پيغمبرلق در. يعني پيغمبرلق دنگا ثننگ اُولن لگنگ سبب لي كثلدي، ثندن بيلكي پيغمبرلرنگ اُولمك لگي سبب لي كثلماندي، ثن وصف ادلب آيدلمقدن اُولقانثنگ، و ثنگا آغلنمقدن دا ثن آنگرداثنگ، و ثن اُولب اوذنگي خاص لدنگ، حتي ثن خلق لرغا تسليت جاي بولب آيلندنگ، و ثن اُولب اوذنگني عام ادّنگ، حتي بذنگ باريمذ ثننگ حقنگدا دَنگ بولب آيلندق، و اگر ثننگ اُولمك لگنگ اوذ اختيارنگ بلن بولمثدي، هوكمان بارچا جانلرمذي ثننگ غمنگ جهتلي بغشلاردق، و اگر ثن بذلري آغلمقدن غيطريان بولمثدنگ، ثننگ مُصيبتنگ جهتلي آغلاب، هوكمان گُوذلرمذنگ ثُوني تُوكدَردِك. امّا اُول بر يغديي كي، بذ اُوني اُوذمذدن غَيطرب بشرميادق، بث اُول غيغي هِبَّد و اُول ياددن چقمثذلق بير بيرلرندن آيرلشميان يغدي در. اي بار خدايا، شول غم غصّه لري بذدن آير. اي محمدu، طنگري تبارك و تعالي ننگ صلواتي ثنگا بولثن، ثن بذلري اُوذ پروردگارنگ يانندا يادلا، و بذ ثننگ يادنگدا بوليلي، يعني ثن بذلري طنگري تبارك و تعالي ننگ ياننا برنگدا اُوندما، اگر ثننگ بذلرگا غُويَن جايلي لغنگ بولمثدي، ثننگ ايذنگدا غُويَن غُورقينگي و مُصيبتنگني هيچكم چكب بشرمذدي. اي بار خدايا، ثن اُوذ پيغمبرنگا بذنگ بو يغدي لرمذي يتشدر، و شوننگ حقنی بذنگ آرامذدا محفوظ اد.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، حضرت رسول اكرم> اُولندن ثونگرادا، اونگا خبر آتمق، و اُوني يا محمد ديب چاغرمق، و اوندن كمك اثلمك، و شفاعت دلمك دوغري لغي. اگر اُوليني چاغرمق، و اُولي دن كمك اثلمك شرك بوليان بولثادي، حضرت ابوبكر صديقt بو ايش لري ادمذدي.

     اوننگ اُچن پيغمبرu نگ اُولي لگي بلن ديري لگننگ هيچ فرقي يُوقدر. پيغمبرu ديري وقتندا كُوب صحابه لر گلب مستقيم پيغمبرu نگ اوذندن كمك طلب ادّي لر و شفاعت اثلدي لر، و اوننگ حديث لرني اُچلنجي فرقه ننگ غَيطرغثندا آيدب گچدك. و شوننگ يالي اُولن وقتندادا دوغري در.

     حضرت حجةالاسلام امام محمد غزالي آيدب در: مَنْ يُسْتَمَدُّ فِي حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بَعْدَ مَمَاتِهِ[56] ترجمه: هيثي بر آدم ديري وقتندا اوذندن كمك اثلنيان بولثا، اُولندن ثونگرا شوندن كمك اثلنر. اوننگ اُچن صحابه لر پيغمبرuننگ ديري وقتندا گلب شوندن شفاعت دلدي لر، و اُولندن ثونگرادا پيغمبرu ني چاغرب شفاعت دلدي لر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو روايت: وَ عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ حَرْبٍ اَلْبَاهِلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ‌ المَدِيْنَةَ فَانْتَهَيْتُ اِلي قَبرالنَّبِيِّ > فَاِذَا اَعْرَابِيٌّ يُوضَعُ عَلي بَعِيْرِهِ فَاَنَاخَهُ وَ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ اِلَي القَبْرِ فَسَلَّمَ سَلاماً حَسَناً، وَ دَعَا دُعَاءً جَمِيْلاً، ثُمَّ قَالَ بِاَبِيْ وَ اُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ اِنَّ اللهَ خَصَّكَ بِوَحْيِهِ وَ اَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَاباً وَ جَمعَ لَکَ فِيهِ عِلمُ الاَوَّلِينَ وَ الآخِرِينَ وَ قَالَ فِي کِتَابِهِ وَ قَوْلُهُ الحَقُّ: (وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِروُا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ ‌تَوَّاباً رَحِيْماً)[57] و قد اَتَيْتُكَ مُقِرَّاً بِالذُّنُوبِ مُسْتَشْفِعاً بِكَ اِلَي رَبِّكَ وَ هُوَ مَا وُعِدَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَي القَبْرِ فَقَالَ:

يَاخَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الاَرْضِ اَعْظُمُهُ     فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ القَـاعُ وَالاَكَمُ

اَنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي تُرْجَــي شَفَاعَتُهُ     عِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا مَـا زَلَّتِ القَدَمُ

نَفْسِي الفِــدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ      فَيْهِ العِفَافُ وَفِيْهِ الجُودُ وَالكَـرَمُ.

وَ رَكِبَ رَاحِلَتَه فَمَا اَشُكُّ اِنْ شَاءَ اللهُ اِلاّ انَّهُ رَاحَ بِالمَغْفِرَةِ وَ لَمْ يُسْمَعْ بِاَبْلَغَ مِنْ هَذَا قَطُّ[58].

     ترجمه: حضرت محمد بن حرب باهلي دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: من مدينه منوّره گا داخل بولدم، شوندا حضرت رسول اكرم> ننگ قبرنا غرشي بردم، شول وقتدا اُوذ دُياثننگ اُثتندا اُوترن بر چاروا عرب گلدي، دُياثني چُوكَردِّي و دُوشَقلدي، اوندن ثونگرا پيغمبرu نگ قبري بولغن اُويگا داخل بولدي، اوندن ثونگرا پيغمبرu غا غوي سلام بردي، و يغشي دعاء ادمگي دعاء ادّي، اوندن ثونگرا، اي طنگري تبارك و تعالي ننگ رسولي، تحقيق الله تبارك و تعالي وحي ني ثنگا خاصلدي، و ثنگا بر كتاب اِيندردي، و شول كتاب دا، اوّلين و آخرين لرنگ علمني اُيشردي، و شول كتابندا آيدّي: و شوننگ آيدني دا حق در: اگر آدم لر اوذ نفس لرنا ظلم ادب گناهكار بولب ثنگا گلثادي لر، و شولر گناه لرندن توبه ادب طنگري تبارك و تعالي دن مغفرت دلثالر، و حضرت رسولدا، شولر اُچن مغفرت دلثادي، هوكمان شول گناهكارلر طنگري تبارك و تعالي ني توّاب رحيم طفردي لر، يعني الله تبارك و تعالي اولرغا رحمي گلب، اولرنگ توبه لرني قبول ادب، مقصد و مُرادلرنا يترردي. و تحقيق من ثنگا گلدم گناه لرمي بُوين آلب اقرار ادن يغديم دا، و ثننگ بلن شفاعت طلب ادگوجي بولن يغديم دا، ثننگ اوذ پروردگارنگدن ينگا.

     اوندن ثونگرا پيغمبرu نگ قبرندن ينگا بقب شو غُوشغي لري اُوقيدي: اي اُوذننگ ثُنك لري يردا گُوملن آدم لرنگ اِنگكي غوثي، شول ثُنك لرنگ غوي لغندن دَفا و دُذلر غوي بولدي. ثن اُولتوري پيغمبرثِنگ، اُوذننگ شفاعتي قبول ادليان، صراط كُوفري ثندا آيق لر طايب يقلملي بولندا. مننگ جانم اُول قبرنگ فداثي بولثن كي ثن اوننگ اِچندا ياشيانگ، شول قبرنگ اِچندا در پاك لك و شوننگ اِچنـدا در جومـاردلـق و سخـي لـق. شـو غُشغي لرني آيدندن ثونگرا، اُول چاروا عرب دُياثني منب غيدي، من شك ادميارن انشاءالله، شول آدمنگ گناه دن يلقنن بولب غيدن نا، هنيذ شوننگ يالي گب گا اُستا، دِلَوَار اَشدِلَنَاق.

     و ينا شول دليل لردن در شو روايت: قَالَ السَّمْهُودِي فِي خُلاصَةِ الوَفَا رَوَي البَيْهَقِيُّ وَ اِبْنُ اَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّارِ وَ كَانَ خَازِنُ عُمَرَt قَالَ اَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِي زَمَانِ عُمَرَ بن الخَطَّاب فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَي قَبْرِ النَّبِيِّ > فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا فَاَتاَهُ رَسُولُ اللهِ > فِي المَنَامِ فَقَالَ اِئْتِ عُمَرَ فَاَقْرِئْهُ السَّلام و اَخْبِرْهُ اَنَّهُمْ مُسْقَوْنَ[59].

     ترجمه: سمهودي «خلاصة الوفا» ديگن كتابندا آيدّي: امام بيهقي و ابن ابي شيبه صحيح سند بلن مالك الداردن روايت ادّي، حضرت عمرنگ خـزانه داري آيديان بولدي، حضرت عمر بن خطاب ننگ زمانندا آدم لرغا قحطي چلق يتشدي، شوندا بر آدم پيغمبرu نگ قبرنا گلب غيغردي، اي الله تعالي ننگ رسولي ثن اوذ اُمّتنگا يغن دِلا، هوكمان اُولر هلاك بوليارلر ديدي. شوندا پيغمبرu اُول آدم ننگ دِيشنا گيردي، دِيشندا اونگا ثن، عمرغا بر و مننگ طرفمدن شونگا سلام آيد، و اُونگا خبر بر هوكمان اولرغا يغن يغدرلر ديدي.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي پيغمبرu اُولندن ثونگرادا شوننگ قبرنا گلب شوندن صحابه لر شفاعت اِثلابدرلر گويا ديری وقتندا شوندن گلب شفاعت اِثليشلري يالي، شولر يالي روايت لر بيحساب كان در. پيغمبرu اولندن ثونگرا شفاعت دلمك شرك بولثادي، صحابه لر بو ايش لري ادمذدي لر، و علماءلر کتاب لرندا اُول روايت لری ياذب قويمذدی لر، اوننگ اُچن وهّابي لرنگ آيديان گب لري شريعتدن خارج در، و اُولرنگ يُولي حقيقت اسلام دن دش در.

     حضرت الشيخ المُحقّق العلاّمه يوسف بن اسماعيل النبهاني/ آيدب در: قَدْ اِتَّفَقَ اَئِمَّةُ العُلَمَاءِ العَارِفِيْنَ الهَادِيْنَ المَهْدِيِّيْنَ جِيْلاً بَعْدَ جِيْلٍ مِنْ عَهْدِهِ> اِلَي الآنِ عَلَي جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ اِلَي اللهِ تَعَالي لِقَضَاءِ الحَاجَاتِ فِي حَيَاتِهِ > وَ بَعْدَ المَمَاتِ وَ قَدْ صَارَ مِنَ المُجَرَّبَاتِ اَنَّ مَنْ اِسْتَغَاثَ بِهِ > اِلَي اللهِ تَعالي بِاِخْلاصٍ وَ صِدْقِ اِلْتِجَاءٍ تُقْضَي حَاجَتُهُ مَهْمَا كَانَتْ وَ لَمْ يَحْصِل التَّخَلُّفُ لاَحَدٍ اِلاّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِيْنِ وَ حُصُولِ التَّرَدُّدِ وَ عَدِمِ صِدْقِ الاِلْتِجَاءِ وَ اَدِلَّةُ ذلكَ وَ شَوَاهِدُهُ كَثِيْرَةٌ جِدّاً مُفَصَّلَةٌ فِي هَذَا الکِتَابِ وَ غَيرِهِ وَ حَاصِلُ ذلِکَ کَمَا قَالَ السَّيِّدُ السَّمهُودِيُّ فِي خُلاصَةِ الوَفَا اَنَّ التَّوَسُّلَ وَ التَّشَفُّعَ بِهِ > وَ بِجَاهِهِ وَ بَرَكَتِهِ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِيْنَ وَ سِيَرِ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ[60].

     ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي ني طَنِيَن عالم لرنگ بشدق لري برلشدي لر، و خلق لري دوغري يُولغا ثليان و اُوذلري دا دُوغري يُولغا ثلنن علماءلر، حضرت رسول اكرم> ننگ زمانندن تا شو وقت غاچنلی، هر قرننگقي لر، اُول بر قرندن ثونگرا اتّفاق بولدي لر، حضرت رسول اكرم> ني طنگري تبارك و تعالي غا وسيله آيلندرمق لغنگ دوغري لغنا، اُوذ حاجت لرني بترمك اُچن، پيغمبرu ننگ ديري وقتندا و پيغمبرu اُولندن ثونگرادا. و تحقيق تجربه ادلب ثِينَودن گچرلن ايش لردن در، بر آدم اخلاص بلن و چِندن ثِغنمق بلن حضرت رسول اكرم> ني آرا ثلب طنگري تبارك و تعالي دن اُوذننگ اِثلگني دِلثا، هوكمان شوننگ اِثلگي برلر و حاجتي بترلر، هيثي وقتدا بولثادا. شو هيل لي دستور بلن دِلَنَندا هيچ كم ننگ مقصدي ترث چقمذ، مگر اننمقلغي سُست بولثا، و يُرَگنا شگ ثَلثا، و چِندن ثغنمقلغي بُولمثا، شوندا ترث چِقر، و شوننگ دليل لري و شاهدلري بتر كان در، شو كتاب دا يعني «حجة الله علي العالمين في معجزات سيد المرسلين» ديگن كتابدا و موندن بشغاقي كتابدا بتر آچقلاب آيدلن در، گويا حضرت الامام علاّمه علي نورالدين السمهودي «خلاصة الوفاء» آدلي كتابندا آيدشي يالي، اُول آيدّي: تحقيق حضرت رسول اكرم> ني وسيله تُودمق و شوننگ ذات مباركي بلن شفاعت طلب ادمك، و شوننگ مقام و مرتبه ثي بلن و بركتي بلن كمك اثلمك، گچن پيغمبرلرنگ يُول لرندن در، و گچن صالح و تقوي كشي لرنگ ادن ايش لرندن در. انها شو گب لردن بلّي بولدي پيغمبرu دن ديري وقتندا كمك اثلمك و شفاعت دلمك دُوغري بولشي يالي، اُولندن ثونگرادا شو ايش لري ادمك لگنگ دوغرلغي.

     و حضرت علاّمه سمهودي اُوذننگ كتابندا آيدب در: وَ لا شَكَّ فِي حَيَاتِهِ > بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَ كَذَا سَائِرُ الاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم الصَّلاةُ وَ السَّلامُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ حَيَاةً اَكْمَلَ مِنْ حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ الَّتِي اَخْبَرَ اللهُ تَعَالي بِهَا فِي كِتَابِهِ العَزِيْزِ، وَ نَبِيُّنَا > سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، وَ اَعْمَالُ الشُّهَداءِ فِي مِيْزَانِهِ وَ قَدْ قَالَ>: عِلْمِي بَعْدَ وَفَاتِي كَعِلْمِي فِي حَيَاتِي. رَوَاهُ الحَافِظُ المُنْذِرِي وَ رَوَي اِبْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍt قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ>: اَلاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. وَ رَوَاهُ اَبُويَعْلَي بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ وَ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَ صَحَّحَهُ[61].

     ترجمه: حضرت رسول اکرم> دنيادن گچندن ثونگرادا ديري لگنا شك يُوق در، و گويا شوننگ يالي اُوذگاكي پيغمبرلر (عليهم الصلاة و السلام) بارثي اُوذ قبرلرندا ديري درلر، حتي شهيدلرنگ ديرلگندن دا اُوكدراك و كاملراق ، كه طنگري تبارك و تعالي ننگ اُوذي شول شهيدلرنگ ديري لگني اُوذ عزيز كتابندا خبر بربدي، و بذنگ پيغمبرمذ حضرت رسول اكرم> دا بارچا شهيدلرنگ بشدغي در، و شهيدلرنگ بارچا ادن ايش لري شوننگ ميزانندا در، و شول حضرت رسول> آيدّي: مننگ اُولَمدن ثونگراقي علمم، گويا ديري وقتمداقي علمم يالي در، شو حديث ني حافظ منذري روايت ادّي، و ابن عدي اوذ كاملندا ثابت دن روايت ادّي، اُول هم حضرت انسt دن روايت ادّي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم> آيدّي: بارچا پيغمبرلر اُوذ قبرلرندا ديري درلر و نمازدا اُوقيّان درلر. شو حديث ني ابويعلي پخته آدم لر بلن روايت ادّي، و شوني امام بيهقي دا روايت ادّي و شوني صحيح آيلندردي.

     انها شو گب لردن بلّي بولدي، پيغمبرu نگ اُولي لگي بلن ديري لگننگ هيچ فرقي يُوقدر، اوننگ اُچن صحابه لر، پيغمبرu ديري وقتندا گلب شوندن شفاعت دِلاردي لر و كمك اِثلاردي لر، و اُولَندن ثونگرادا قبرنا گلب پيغمبرu ني وسيله ادّي لر و شوندن شفاعت دِلَدِي لر.

     حضرت علاّمه سيد محسن امين آيدّي: وَ مِنَ التَّوَسُّلِ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ> قَوْلُ صَفِيَّةِ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ل فِي مَرْثِيَتِهَا لِلنَّبِيِّ > اَلَّتِي رَوَاهَا اَهْلُ السِّيَرِ وَ عُلَمَاءُ الاَثَرِ:

اَلا يَا رَسُولَ اللهِ اَنْتَ رِجَاؤُنَا        وَ كُنْتَ بِنَا بَرّاً وَ لَمْ تَكُ جَافِياً

     وَ قَوْلُهَا يَا رَسُولَ اللهِ اَنْتَ رِجَاؤنَا صَرِيْحٌ فِي التَّوَسُّلِ وَ الاِسْتِغَاثَةِ بِهِ> اَيْ اَنْتَ رِجَاؤنَا فِي الشَّفَاعَةِ اِلي اللهِ وَ اَنْتَ وَسِيْلَتُنَا اِلَيْهِ قَالَتْ ذَلِكَ بِمُسْمَعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهَا اَحَدٌ. وَ لا يَصِحُّ هَذَا عَلَي رَأيِ الوَهَّابِيَّةِ لاَنَّهُ دُعَاءٌ وَ نِدَاءٌ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالي وَ اِسْتِغَاثَةٌ وَ تَوَسُّلٌ بِالاَمْوَاتِ، جَهَلَتْهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ النَّبِيِّ > وَ صَاحِبَتُهُ وَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ سَمِعُوهُ وَ عَلِمَتْهُ الوهَّابِيَّةُ وَ مَعَ ذَلِكَ يُسَمُّونَ اَنْفُسَهُمْ اَلسَّلَفِيَّةَ وَ يَقُولُونَ: اِنَّ قُدْوَتَهُمْ السَّلَفُ[62].

     ترجمه: حضرت رسول اكرم > اُولَندن ثونگرا وسيله تُودمقدن در، حضرت عبدالمطلب ننگ غِيذي صفيّهل ننگ آيدن گپي، اُول حضرت رسول اكرم > ننگ اُولم اَوگِثندا شو غُوشغي ني آيدب در: ياشيِش يَذيَان آدم لرنگ آيدشنا گورا، و اثر دُذيان آدم لرنگ روايت ادشنا گورا، خبردار بُول اي الله تعالي ننگ ايلچثي، ثن بذنگ اميدمذ درثنگ، و ثن بذلرگا يغشي بولـدنگ، و ثن غتـي يُرَك بولمدنگ، و شـول صفيّهل ننگ اي الله تعالي ننگ ايلچثي، ثن بذنگ اميدمذ درثنگ ديّان گپي، پيغمبرu ني وسيله تُودمقدا و شوننگ بلن كمك طلب ادمكدا آشكار در، يعني اي پيغمبرu ثن طنگري تبارك و تعالي دن ينگا شفاعت ادمكدا، بذنگ اميدمذ درثنگ، و ثن شول طنگری تبارک و تعالی دن ينگا بذنگ وسيله مذ درثنگ.

     حضرت صفيّه شو غُوشغثني صحابه لرنگ اشدب دورن يرندا آيدّي، و شُونگا اولرنگ هيچ بيري انكار ادمدي. و شو ايش وهّابي لرنگ فكرنا گورا دوغري دال در، چونكي صفيّه ننگ بو ادن ايشي، الله تعالي دن غيري ني چاغرمق در، خداينگ غيرندن كمك اثلمك در، اُولي لر بلن وسيله تُودمق در، شو ايش ننگ دوغري دال دگني پيغمبر اكرم> ننگ داداثننگ عيال دوغني و صحبتدش بولغن اَجَكاثي حضرت صفيّهل بِلمَدي، و اوندن اُوذگاكي اشدن صحابه لردا بِلمَـدي، دنگا وهّابي لـر بِلدي، و اُولـر شـو يغـدي لري بلن دا، اوذلرنا سَلَفيّه ديب آد بريارلر، و آيديارلر: تحقيق بذنگ يُول بشجي لرمذ سَلَف لر در، يعني صحابه لر در، بذ صحابه لرنگ اِيذنا دُشياندرث. اِنها شو گب لردن بلّي بولدي، اُولي لردن شفاعت اثلمك شرك در ديّان آدم لرنگ يُول لري باطل لغي.

     و ينا حديث لردا گلب در: مدينه اهل لرنا قحط چلق دُشب يغن يغمدق زمانندا، حضرت عائشهل پيغمبرu نگ قبرني دَشدِرب، شوننگ ذات شريفي بلن شفاعت طلب ادّي، شوندا يغش لر يغب بُولچلق بولدي.

     شوننگ يالي صحابه لردن و تابعين لردن و بيلكي اولياءلردن پيغمبرu غا ثِغنب شفاعت اثلان آدم لر كُوب در، بذ غائب ني چاغـرب كمك اثلان عالم لري بيان ادن بحثمذدا آيدب گچدك، اُوذ مذهب بشمذ حضرت امام اعظم ابوحنيفه/ ننگ، يَا مَالِكِي كُنْ شَافِعِي ديب حضرت رسول دن شفـاعت طلب ادشنـي. و ينـا حضرت امام زين العابديـن ننگ، اي بارچا عـالم لرغا رحمت ادب ايبرلن پيغمبر، ثن زين العابدين غا يتش ديب شفاعت اثليشني. و ينا حضرت شهاب الدين احمد بن حجر هيتمـي ننگ، اي الله تعالي ننگ ايلچثي بولغن پيغمبر، ثن منگا كمك بر ديب شفاعت دليشني. و ينا حضرت شمس الدين بن جابر اندلسي ننگ، تُود مننگ الم دن، اي بايرم بولغن پيغمبر ديب يلبرشني. و ينا حضرت رسولنگ صحابه لرندن، نابغه جعدي ننگ، اي پيغمبرu نگ قبري و اوننگ اكي يُولدشننگ قبري ديب يَوذَرشِني. و ينا حضرت امام كمال الدين الزملكاني ننگ، اي رسول لرنگ انگكي غوثي ديب پيغمبرu غا ثِغِنشِني. و ينا حضرت ابي عبدالله محمد بوصيري ننگ و خوجه احمد يسوي ننگ و شيخ سليمان افندي ننگ و حضرت الشيخ محمد فضولی ننگ و حضرت شيخ الاسلام زنده پيل شيخ احمد جامي ننگ، حضرت شيخ محيي لاري ننگ، و حضرت الشيخ ملا عبدالرحمن جامي ننگ، و حضرت مولانا خالد ذي الجناحين ننگ، و بولردن بشغادا كُوب عالم لرنگ حضرت رسول اكرم > ننگ ذات مباركنا ثِغِنب شوندن شفاعت طلب ادشلرني كامل طريقندا دُشندرب آيدب گچدك.

     و ينا ذات ني وسيله تُودغن بيك كشي لري بيان اديان بحثمذدا، حضرت امام شافعي/ ننگ، آلُ النَّبِيِّ ذَرِيْعَتِي ديب، پيغمبرu نگ اهل بيت لرني وسيله ادب، شولرنگ شفاعت لرندن اميد ادشني، ثُويب آيدّق. و حضرت جمال الدين بن نباتة مصري پيغمبرu غا ثِغِنب شو غُشغيني آيدب در:

صَلَّي عَلَيْكَ الَّذِي اَعْطَاكَ مَنْزِلَةً

شَفِيْعُهَا فِـي مَقَامِ الحَشْرِ مَقْبُولٌ

اَنْتَ المَلاذُ لَنَا دُنْيـاً وَ آخِـرَةً

 فَبَابُ قَصْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ مَقْبُولٌ[63].

     ترجمه: اي محمدu ثنگا رحمت ادثن اُول بيك طنگري كي ثنگا مقام و مرتبه بربدي، شول مقام اَيَثننگ شفاعتني، قيامت گُنندا، حشر ميدانندا قبول ادلنن در. ثن بذلر اُچن پناهگاه درثنگ دنيادا و آخرت دا، يعني اكي جهان دا بذ ثنگا غچب آترث، بث ثننگ قصدنگ غفثي اكي سراي دا قبول ادلنن در. يعني هيثي بر آدم اکی جهاندا ثنی وسيله ادب، ثندن شفاعت دلثا، ثندا شوننگ اُچن شفاعتچي بولثنگ، هوكمان ثننگ شفاعتنگ قبول ادلنر، و ثني مقصد و مرادنگا يترلر، اوننگ اُچن ثن بذلرگا پناهگاه درثنگ.

     و حضرت الشيخ العارف بالله حسين الدجاني پيغمبرu غا پناه گترب شو غُوشغيني آيدب در:

مَـا ثَمَّ لِلعَبْدِ مَلْجَا غَيْرَ سَيِّدِهِ

وَمَا لَهُ فِـي سِوَي عُلْيَاكَ تَأمِيْلٌ

اَنْتَ العِيَاذُ المَـلاذُ المُسْتَجَارَ بِهِ

فَلَيْسَ اِلاّ اِلَيْكَ الاَمْرُ مَوْكُولٌ[64].

     ترجمه: شول قيامت گُنندا، بنده اُچن اوذ بايرثي بولغن پيغمبرu دن غيري، غچب آترغا جايي يُوق در، و شول بنده ننگ ثننگ اُولي لغنگدن بشغا اُميدي يُوق در. اي رسـول اكرم> غچلغا جاي دِنگا ثن درثنگ، پناهگاه دا فقط ثن درثنگ، اوذنا غچب آتليان و اوذندن پناه اثلنيان ثن درثنگ، اونگا گورا بو ايش لر هيچ كم ننگ الندن گلمذ، مگر بو ايش ني بترمك فقط ثننگ اوذنگا طبشرلر.

     اِنها شولر يالي پيغمبرu اُولندن ثونگرادا، پيغمبرu ني وسيله تُودغن، و پيغمبرu دن شفاعت دِلان، بيك عالم لر بيحساب كان در، اوننگ اُچن وهّابي لـرنگ سَلَف لـردا پيغمـبردن شفاعت دِلان بر آدم يُـوق در ديّــان گب لري باطل در، بي اساس در، اُولرنگ عقيده لري سَلَف لرگا ترث در، اجماع غا و متواترغا غرشي در، هيچوقت اولرنگ مكرلرنا آلدنمانگ.

نذرلر بياني

     نذرننگ اکي معناثي بار، لغوي و شرعي.

     نذرننگ لغوي معناثي: اَلْوَعْدُ بِخَيْرٍ اَوْ شَرٍّ[65] ترجمه: خير ايش ني يا شر ايش ني اَدَرن ديب وعده برمك لك.

     نذرننگ شرعي معناثي: هُوَ اَنْ يُوجِبَ المُكَلَّفُ عَلي نَفْسِهِ مَا لَمْ يُلْزِمْهُ بِهِ الشَّارِعُ[66] ترجمه: نذر دياني: عاقل و بالغ بولغن مسلمان، طنگري تبارك و تعالي ننگ، يا حضرت رسول اكرم> ننگ بُيرمدق ايشني اوذ نفسنا لازم تُودمقلغي در. اونگا گـورا انساننگ بُويننا لازم بولجـق نذر اُچـن، كُـوب شرط لر بار در.

     برنجثي: انسان نذر ادن وقتندا مسلمان بولملي، اگر نذر ادب ثونگرا مسلمان بولثا، شول نذر ادن ايشني اُودَمَك لك لازم دال در.

     اكنجثي: نذر ادگوجي بالغ بولملي، يعني يگت لك علامتي اوذندا گورلن بولملي، يگت لك علامتي اوذندا بولمدق چاغا نذر ادمك لگي بلن بُويننا لازم بولمذ.

     اُچنجثي: نذر ادگوجي عاقل بولملي، عقلي يُوق بولغن دالي نذر ادمكلگي بلن نذر ادگن ايشي بُويننا لازم بولمذ.

     دوردنجثي: نذر ادلنن ايش طفلمق لغي ممكن بولملي، اگر طفلمق لغي مُحال بولثا، اول نذر دوغري بولمذ. مثلاً آيدثا: گچن گُن ني روزه تُودمق نذر بولثن ديثا، يا گچن آي ني اعتكاف اُوترمق نذر بولثن ديثا، بو نذر دوغري بولمذ.

     باشنجثي: نذر ادلنن ايش، نذر ادلمذندن اونچا بويننا واجب بولمغن ايشلردن بولملي، اگر اُوذول بُويننا واجب بولب دورن ايش لردن بولثا، مثلاً آيدثا: اُويلا نمازي اُوقيمق لغي نذر اديارن، يا حج ادمك لگي نذر اديارن ديثا، فقط اُويلا نماز بلن، حج ادمك لك لازم بولر، شو اكثندن بشغا زاد لازم بولمذ.

     آلتنجثي: نذر ادلنن ايش، عبادةٌ مَقصودة بولملي، يعني دنگا اُوذني قصد ادلنن عبادت بولملي، اگر عبادة مَقصودة بولماني، بلكا عبادة مَقصودة غا وسيله بولغن ايش بولثا، اوندا نذر دُوغري بولمذ. مثلاً آيدثا: من وضوء آلمقلغي نذر اديارن، يا سجده تلاوت ادمك لگي نذر اديارن، يا ثُوغا دُشمك لگي نذر اديارن، يا مسجدگا گيرمك لگي نذر اديارن، يا قرآن تُودمق لغي نذر اديارن، يا اُولي گا كفن ادمك لگي نذر اديارن، يا اذان چكمك لگي نذر اديارن، يا كاروان سراي ثلمق لغي نذر اديارن، يا مسجد ثلمق لغي نذر اديارن، يا مولد اُوقدمقلغي نذر اديارن، يا مريض ثُورمق لغي نـذر اديارن، يا تشييع جنازه ادمك لگـي نذر اديارن، يا شولـرغا منگذش ايش لرني نذر اديارن ديثا، اُول نذر بولمذ، اُوني وفاء ادمك لك گركدال، چونكي بو ايش لر الله تعالي اُچن قربت بولثادا، عادت دا اُوذ ذاتي جهتلي مقصود بولغن قُربت دال در. اونگا گورا بو ايش لري نذر ادمك بلن هيچ بر زاد لازم بولمذ.

     يدنجثي: نذر ادلنن ايش ننگ اُوذ جنسندن فرض بولملي. مثلاً آيدثا: فلانچا ركعت نماز اُوقيمق لغي نذر اديارن، يا فلانچا گُن آرازا تودمق لغي نذر اديارن، يا فلانچا تومان صدقه برمك لگي نذر اديارن، يا فلانچا گُن مسجددا اعتكاف اوترمق لغي نذر اديارن ديثا، شوندا شول نذر ادگوجي ننگ بُويننا نذر ادن ايش لرني ادمك لازم بولر. چونكي بولرنگ اوذ جنس لرندن فرض بار در، نمازنگ جنسندن بولن فرض، باش وقت نماز در. آرازاننگ جنسندن بولن فرض، رمضان شريفنگ آرازثي در. صدقه ننگ جنسندن بولن فرض، زكات در. اعتكاف ننگ جنسندن بولن فرض، عرفات دا دُورمق و نمازنگ آخرندا التحيات مقدارلي اُوترمق در. اگر نذر ادلنن ايش ننگ اوذ جنسندن فرض بولمثا، مثلاً آيدثا: من كُوفري ثلمق لغي نذر اديارن، يا يُول بجرمگي نذر اديارن، يا ثُو چقرمغي نذر اديارن، يعني غُي غذمغي، يا لاري بجرمگي، يا حجره ثلمغي نذر اديارن، يا شولرغا منگذش ايش لري ادمكلگي نذر اديارن ديثا، نذر ادگوجي ننگ بُويننا هيچ بر زاد لازم بولمذ، چونكي بو عبادت لرنگ جنسندن هيچ بر فرض يُوقدر.

     ثگّذنجثي: نذر ادلنن ايش، مباح بولملي دال. يعني ادمك لگي و ترك ادمك لگي دنگ بولن ايش بولملي دال. مثلاً آيدثا: من فلان طعام ني ايمكلگي نذر اديارن، يا فلان اِچگيني اچمك لگي نذر اديارن، يا فلان لباسني گيمك لگي نذر اديارن، يا فلان خاتونمي جُماع ادمك لگي نذر اديارن، يا طلاق برمك لگي نذر اديارن ديثا، شول نذر ادن ايشني ادمك لك لازم دال در، چونكي بو ايش لرنگ بارثي مباح در.

     حضرت ابن عباسب حضرت رسول اكرم> دن روايت ادب آيدب در: بَيْنَمَا النَّبِيُّ > يَخْطُبُ اِذْ رَأي رَجُلاً قَائِمَاً فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هَذا اَبُو اِسْرَائِيْلِ نَذَرَ اَنْ يَصُومَ وَ لا يَقْعُدَ وَ لا يَسْتَظِلَّ وَ لا يَتَكَلَّمَ، قَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدَ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ[67].

     ترجمه: حضرت رسول اكرم > خطبه اُوقين آرلردا، گُن ننگ اتگندا آيق اُثتندا قائم بولب دُورن آدم ني گوردي، اُوثونگ شول آدمنگ يغديندن ثُوردي، يعني بو آدم ناما اُچن غذغن گُننگ اَتَگِندا اَنتِيب دور ديدي؟ شوندا صحابه لر آيدّي لر: يا رسول الله بو كشي ابو اسرائيل در، بو آدم من آرازا تُودجق، اُوترجق دال و كُولگا برجق دال، و گبلجك دال ديب نذر ادّي ديدي لر. شوندا پيغمبرu آيدّي: ثذلر شونگا بُيرنگ، شول گبلثن، و شول كُولگا گلثن، و شول اُوترثن، و شول آرازاثني تمام ادثن. انها شو حديث دن بلّي بولدي، مباح بولن ايش ني نذر ادمكدا، قلمق يا ترك ادمك لازم بولميانلغي، اگر نذرنا مخالف بولثا كفّارت گرك دال دگي.

     دُوقّذنجثي: نذر ادلنن زاد، اُوذننگ مُلكنداكي زاد بولملي، اگر اُوذننگ مُلكندا بولمدق زادني نذر ادثا دوغري بولمذ. چونكي حضرت رسول اكرم> آيدب در: لا نَذْرَ فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَ لا فِيْمَا لا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ[68] ترجمه: غرندش بلن غَدنشمثذلق نذر بولثن ديب آيدمقدا نذر بولمذ، و ينا آدم اوغلننگ اَيَا بولمدق زادني، صدقه ادمك لگي نذر اديان ديمگندا نذر بولمذ. اما نذرني مُلك گا ثُويثا، يا مُلك ننگ سببنا ثُويثا، مثلاً آيدثا: گلجك يل، هر ناچا مال غا اَيَا بولثم شوننگ صدقه بولمق ني نذر اديارن ديثا، يا هر ناچا مال ني ثَتِن آلثم، يا ميراث تُودثم شوننگ صدقه بولمق لغني نذر اديارن ديثا، شو نذر دوغري بولر.

     اوننجثي: نذر ادلن زاد اُوذ مُلكنداكي مالدن آرتقمچ بولملي دال. مثلاً منگ تومان پولنگ اَيَاثي بولغن آدم آيدثا: من منگ باش يُذ تومان پول صدقه برمك لگي نذر اديارن، شوندا فقط شول مالك بولغن منگ توماني صدقه بولر. اوندن آرتقمجني يعني باش يُذ توماني صدقه برمك لازم بولمذ.

     اون بيرنجثي: نذر ادلنن ايش، اوذ عيني جهتلي حرام بولغن ايش لردن بولملي دال. مثلاً عرق اچمك و زنا ادمك و آدم اُولدرمك و شولرغا منگذش ايش لري ادرن ديب نذر ادمك. اگر شو هيل لي ايش لرني ادرن ديب نذر ادثا، اُول نذرني وفاء ادمك لك دوغري دال در، بلكا اول نذر ادگوجي ننگ بُويننا، آنت ننگ كفّارتي لازم بولر. چونكي حضرت رسول اكرم> آيدب در: لا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ[69] ترجمه: گناه ايش ني نذر ادمك لك دوغري بولمذ، اگر گناهكارلك ايش ني نذر ادگن بولثا، اوننگ كفّارتي آنت ننگ كفّارتي در، يعني آنت اِچب، آنت ننگ آشاغندا غالن آدم ننگ كفّارت برشي يالي كفّارت برر.

     آنت ننگ كفّارتي بر غُل آزاد ادملي، يا اون مسكين گا طعام برملي، يا اون مسكين ني دُوناملي، يعني اندام لرننگ كُوبثني اُورتيان اَشِك برملي، اگر شول ايش لري ادمك لگدن عاجز بولثا، اوندا اُچ گُن اِيذلي اِيذنا آرازا تُودملي.

     حاصل كلام گناه ايش ني نذر ادمكدا، يا اُوذ مُلكنگدا بولمدق زادني نذر ادمكدا، نذرگا وفاء ادمك لك لازم بولمذ، چونكي حضرت رسول اكرم> اُوذ گوهر بهالي گب لري بلن آچقلاب آيدب در: لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَ لا فِيْمَا لا تَمْلِكُ[70] ترجمه: الله تعالي غا عاصي چلق بولن ايش ني نذر ادمك لگدا، وفاء ادمك يُوق در، و ثننگ مالك بولمدق مالنگ ني بريارن ديب نذر ادمك لگنگ دا هم وفاء ادمك يُوق در.

     امّا نذر ادلنن ايش اوذ عيني جهتلي حرام بولمثا، بلكا غيري جهتلي حرام بولثا، يعني اوذندا جهت قربت بار وليكن غيري امر جهتلي منع ادلنن بولثا، اوندا نذر دوغري بولر. مثلاً بر آدم مننگ بُوينمغا نذر بولثن قربانلق گُن ني آرازا تودمقلق ديب آيدثا، شوننگ شو گپي بلن نذر باغلنر، اگر شول گُن آرازا تُوتاثادا نذر غرامتندن چقر، امّا اُوذي گناهكار بولر، حرام ايش ادمكلگي سبب لي. شول گُندا آرازا تُودمق لغنگ حرام بوليانلغي، آرازاننگ اوذ عيني جهتلي دال در، بلكا آرازا تُودمقدا، طنگري تبارك و تعالي ننگ چاقلغنا جواب برمك لگي ترك ادمك بار در، اُول گُن ني الله تبارك و تعالي عيد ادب، بنده لرني ضيافت غا چاغريار، طنگري تبارك و تعالي ننگ چاقلغني قبول ادماني، آچ گَذن آدم ننگ گناهكار بولجغنا گُرّنگ يُوق در. شو آيدلن شرط لر اوذندا طفلن نذرلري وفاء ادمك لك هوكمان لازم در، نذرگا وفاء ادمك لگنگ واجب لغنا دلالت اديان دليل لر بتر كان در.

     شول دليل لردن در، طنگري تبارك و تعالي ننگ شو كلامي: وَ لْيُوفُوا نُذُوْرَهُمْ[71] ترجمه: اول آدم لر طنگري تبارك و تعالي ننگ طاعتي اُچن اوذ نفس لرنا لازم تُوطن نذرلرنا وفاء ادثن لر.

     و ينا شول دليل لردن در، طنگري تبارك و تعالي ننگ شو گپي: وَ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ[72] ترجمه: اي مسلمان لر ثذنگ مال لرنگذدن ادن خرجنگذ، ها حق يُولدا بولثن، ها باطل يُولدا بولثن، ها اُوغرين بولثن، ها آشكار بولثن. يا نذر ادب بويننگذغا آلن زادنگذ، ها طاعت بولثن، ها معصيت بولثن، تحقيق طنگري تبارك و تعالي شول ادن ايشنگذني بليان در، ثذنگ شول ادن عملنگذغا گورا جزاء برر، اوننگ هيچ بيري بلنماني غالمذ.

     و ينا شول دليل لردن در، طنگري تبارك و تعالي ننگ شو آيتي: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْراً[73] ترجمه: الله تعالي ننگ راضي بولن يغشي آدم لري ادن نذرلرنا وفاء ادرلر و اُوذننگ عذابي بتر غتي بولب بارچا خلق لرغا ييريان گُندن غُورقرلر.

     و ينا شول دليل لردن در، پيغمبرu نگ شو صحيح حديثي: مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهْ[74] ترجمه: هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي غا مطيع بولمقلق بلن نذر ادثا، نذرني وفاء ادب، طنگري تبارك و تعالي غا مطيع بولثن، و هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي غا گناهكار بولمقلق بلن نذر ادثا، طنگري تبارك و تعالي غا گناهكار بولمثن.

     انها شو دليل لردن بلّي بولدي، عبادت بولغن ايش لري نذر ادب وفاء ادمك لگـدا ثواب بارلغـي، و معصيت بولغن ايش لـري ادرن ديب نذر ادمك لگدا گناه بارلغي. اوننگ اُچن گناه ايش ني ادرن ديب نذر ادثنگدا شول ايش ني ادماني شوننگ يرنا كفّارت برملي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ اِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَة اِسْتَفْتَي رَسُولَ اللهِ > فَقَالَ: اِنَّ اُمِّي مَاتَت وَ عَلَيهَا نَذرٌ لَم تَقضِهِ، قَالَ: اِقْضِهِ عَنْهَا[75] ترجمه: حضرت عبدالله بن عبّاس دن روايت ادلدي، تحقيق سعد بن عُباده حضرت رسول اكرم> دن فتوي طلب ادّي، و آيدّي: تحقيق مننگ اَجم اُولدي و شوننگ گردنندا اداء ادمدك نذري غالدي، شونگا ناما ايش ادملي؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: ثن اجنگ طرفندن شوننگ نذرني اُوذنگ اداء ادگل. انها شو حديث شريف دن بلّي، ادلن نذرگا وفاء ادمك لگنگ واجب لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث: عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدِمِ اليَسَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ > وَ هِيَ رديفة له فَقَالَ اِنِّي نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ بِبُوانَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ > هَلْ بِهَا وَثَنٌ قَالَ: لا، قَالَ: اَوْفِ بِنَذْرِكَ[76] ترجمه: كردِم يساريه ننگ غيذي ميمونه دن روايت ادلدي، تحقيق شوننگ آتاثي حضرت رسول اكرم > گا ثطشدي، و ميمونه هم شونگا آردلشب اوتيردي، شوندا آيدّي: اي الله تعالي ننگ رسولي، تحقيق من نذر ادّم، بوانه آدلي داغ دا دُيامني نحر ادمك لگي، يعني شول يردا دُيامني اُولدرب صدقه برمك لگي، شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: آيا شول بوانه دا بُت بارمي؟ اُول آيدّي: يُوق. شوندا پيغمبرu آيدّي: ثن ادن نذرنگا وفاء اد ديدي. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، نذرگا وفاء ادمك لك هوكمان گرك لگي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ نَهْدَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْن يَذْكُرُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ > قَالَ: خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، فَلا ادري اَذَكَرَ مَرَّتَيْنِ بَعْدَهُ اَوْ ثَلاثاً ثُمَّ ذَكَرَ قَوْماً يَخُونُونَ وَ لا يُؤتَمَنُونَ وَ يَشْهَدُونَ وَ لا يُسْتَشْهَدُونَ وَ يَنْذُرُونَ وَ لا يُوْفُونَ وَ يَظْهَرُ فِيْهِمْ السِمَنُ[77].

     ترجمه: نهدم دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: من عمران بن حصين دن اَشِدّم اُول آيدردي: تحقيق حضرت رسول اكرم> آيدّي: ثذنگ انگكي غوي لرنگذ، مننگ زمانمدا ياشيان لرنگذ در، يعني صحابه لر در. اوندن ثونگـرا شولـرغا يقين بولـن لرنگـذ در، يعني صحابه لردن ثونگرا دوران تابعين لر در. اوندن ثونگرا شولرغا يقين بولن لرنگذ در، يعني تابعين لردن ثونگرا دوران تابع تابعين لر در. من بلمدم حضرت رسول اكرم> اوذ زمانندن بشغا اكي زمان آيدّمي؟ يا اُچ زمان آيدّمي؟

     اوندن ثونگرا پيغمبرu بر قوم ني آيدّي كي اُولر خيانت ادرلر، اوذلرندا آمانت دارلق بولمغن يغدي لرندا، و اولر نذر ادرلر، ادن نذرلرنا وفاء ادمگن يغدي لرندا، و اولردا ثَمرِيمَك ظاهر بولر، يعني اُولي اهميت لري اِيمك، اِچمك بولب اندام لرننگ اَت لري كُوفلر.

     اِنها شو حديث شريف دا، پيغمبر اكرم> ننگ تَلَكا يغدي دا بولن قوم لر، نذر ادب، نذرلرنا وفاء ادمذلر ديب يمنليشندن بلّي بوليار، نذرگا وفاء ادمك لگنگ واجب لغي، شول آيدلن شرط لر اوذندا طفلن نذرلردن بولثا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِنَّ رَجُلاً اَتَي النَّبِيَّ > فَقَالَ: اِنَّ اُخْتِي نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ وَ قَدْ مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ >: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالقَضَاءِ[78] ترجمه: حضرت ابن عباسب دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: تحقيق بر آدم پيغمبر اكرم > گا گلدي، شوندا آيدّي: يا رسول الله مننگ عيال دوغنم حج ادمك لگي نذر ادّي، ادن نذرنا وفاء ادماني اُولدي، شونگا ناما ادملي؟ شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: اگر شول عيال دُوغاننگ بر كشي گا برگثي بار بولثا، ثن شول عيال دوغاننگ برگثني برب بشريانگمي؟ شوندا اُول آدم آيدّي: هوّا برب بشريارن. شوندا پيغمبرu آيدّي: بث شيلا بولثا خداينگ حقني دا بر، طنگري تبارك و تعالي ننگ حقي اداء ادلمك لگا بتر لايق راق در بيلكي حق لردن.

     اِنها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، اُولب گدن آدم لرنگ نذرلرني ديري آدم لرنگ وفاء ادمك لگي ننگ دوغري لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: وَ عَنْهُ اَنَّ اِمْرَأةً رَكِبَتِ البَحْرَ فَنَذَرَتْ اِنْ نَجَّاهَا اللهُ اَنْ تَصُومَ شَهْراً، فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّي مَاتَتْ فَجَائَتْ بِنْتُهَا اَوْ اُخْتُهَا اِلَي النَّبِيِّ > فَاَمَرَهَا اَنْ تَصُومَ عَنْهَا. رَواه ابوداودَ و النَّسَائِي[79] ترجمه: و ينا حضرت ابن عباسبدن روايت ادلدي، تحقيق بر خاتون دريادا ناوغا مِندي شوندا نذر ادّي، اگر طنگري تبارك و تعالي شو دريادن نجات برثا من بر آي آرازا تُوطرن ديدي. شوندا طنگري تبارك و تعالي شول خاتون غا نجات بردي، امّا اُول خاتون نذر ادگن آرازاثني تُودمدي، حتي اولدي، شوندا اول خاتوننگ غيذي يا عيال دوغني حضرت رسول اكرم > گا گلدي، اوننگ بشنا گلن يغدي لرني آيدّي: شول وقتدا حضرت رسول اكرم> شول گلن خاتون غا، ثن شول اُولي ننگ طرفندن آرازا تُودغل ديب بُيردي. شو حديث ني امام ابوداود و امام نسائي روايت ادّي لر.

     انها شو صحيح حديث دا دلالت اديار، ادلن نذرگا وفاء ادمك لگنگ واجب لغنا، حتي اولن آدم لرنگ نذرلرني دا اداء ادمك لک گرك لگنا، اگر اولي وصيت ادن بولثا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَي النَّبِيِّ > يَوْمَ الفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي نَذَرْتُ للهِ اِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدَسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: صَلِّ ههُنَا، ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: صَلِّ هَهُنا، ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: شَأنَكَ اِذاً، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِّ لَوْ صَلَّيْتَ ههُنَا، لاَجْزَأ عَنْكَ صَلاةً فِي بَيْتِ المَقْدِسِ. رَوَاهُ اَبُوداوُدَ وَ البَيْهَقِيُّ وَ الحَاكِمُ وَ صَحَّحَهُ[80].

     ترجمه: مكّه مكرّمه ننگ فتح بولن گُنندا حضرت رسول اكرم> گا بر آدم گلدي، شوندا آيدّي: اي الله تبارك و تعالي ننگ رسولي، تحقيق من طنگري تبارك و تعالي اُچن نذر ادّم، اگر الله تبارك و تعالي مكّه مكرّمه ني ثنگا فتح ادب برثا، من بيت المقدس دا يعني اُورشليم ننگ مسجدندا اكي ركعت نماز اُوقيين ديب آيدّم ديدي.

     شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: ثن شو يردا اُوقي، يعني شول نذر ادن اكي ركعتنگ ني شو مسجد حرام دا اُوقي. اُول آدم آيدّي: يا رسول الله من بيت المقدس دا اُوقيين ديب نذر ادّم. ينا پيغمبر آيدّي: ثن شول اكي ركعت ني شو يردا اُوقي. اُول آدم اونگكي گپني ينا غيطلدي، پيغمبرu آيدّي: اُوجرا بولثا اوذ اِيشنگا انجام بر. يعني هيچ بر يردا اُوقيماني دنگا بيت المقدس دا اُوقيجق ديثنگ بر شوندا اُوقي ديدي. بر روايت دا گب شو هيلي آردّي: من محمدu ني حق يُول بلن اِيبرگن الله تعالي بلن آنت اِچيارن، اگر ثن شو مسجدالحرام دا اُوقيثنگ، شو اُوقين نمازنگ ثننگ بيت المقدس دا اُوقين نمازنگدن حساب بولر. شو حديث شريف ني ابوداود و امام بيهقي و حاكم روايت ادّي و شوني صحيح آيلندردي. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، نذرني اوذندا اداء ادمك بلن نذر ادن مكانندا ادمانـي اوندن بشغا مكان دا هم ادثنگ دوغري بوليانلغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: رَوَي عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اِمْرأةً اَتَتْ النَّبِيَّ > فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي نَذَرْتُ اَنْ اَذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَ كَذا، لِمَكَانٍ يَذْبَحُ فِيْهِ اَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: اَوْفِي بِنَذْرِكْ[81].

     ترجمه: حضرت عمرو بن شعيب اُوذننگ آتاثندن روايت ادب آيدّي: اُول عمروننگ قاقاثندن روايت ادّي، تحقيق بر خاتون حضرت رسول اكرم>گا گلدي و آيدّي: اي طنگري تبارك و تعالي ننگ رسولي، تحقيق من فلان مكان دا و فلان جايدا، جانلي چلمقلغي نذر ادّم، يعني زمان جاهليت دا، جاهليت اهل لرننگ جانلي لرني اكدب اُولدريان جاي لرندا، مندا جانلي اكدب شول يردا اولدرمك لگي نذر ادّم ديدي. شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: ثن صنم اُچن جانلي چلجقمنگ؟ يعني غذل دن يا كمش دن يا آغچ دن يا داش دن آدمنگ صورتندا يثلان بُت اُچن اُولدرجكمي؟ ديدي. اُول خاتون آيدّي: يُوق. ينا پيغمبرu آيدّي: ثن وَثَن اُچن جانلي چلجقمنگ؟ يعني گَورَثِذ، انساننگ شكلندا ادلب چكلن بُت اُچن جانلي اُولدرجكمي؟ ديدی. اُول خاتون آيدّي: يُوق. شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: اُوجرا بولثا ثن اُوذ نذرنگا وفاء اد. اِنها شو صحيح حديث دن بلّي بولـدي نذرني خداي اُچن اَدَنگدن ثونگرا، اَلتب هر يردا اُولدرثنگ دا دوغري لغي.

     حضرت علاّمه ابن عابدين/ آيدب در: وَ النَّذْرُ مِنْ اِعْتِكَافٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ صَلاةٍ اَوْ صِيَامٍ اَوْ غَيْرِهَا غَيرَ المُعَلَّقِ وَ لَوْ مُعَيَّناً لا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ وَ مَكَانٍ وَ دِرْهَمٍ وَ فَقِيْرٍ فَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِمَكَّةَ بِهَذَا الدِّرْهَمِ عَلي فُلانٍ فَخَالَفَ جَازَ وَ كَذَا لَوْ عَجَّلَ قَبْلَهُ فَلَوْ عَيَّنَ شَهْراً لِلاِعْتِكَافِ اَوْ لِلصَّوْمِ فَعَجَّلَ قَبْلَهُ عَنْهُ صَحَّ وَ كَذَا لَو نَذَرَ اَنْ يَحُجَّ سَنَةَ كَذَا فَحَجَّ سَنَةً قَبْلَهَا صَحَّ اَوْ صَلاةً فِي يَوْمِ كَذا فَصَلاّهَا قَبْلَهُ لاَنَّهُ تَعْجِيْلٌ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَ هُوَ النَّذْرُ فَيَلْغُو التَّعْيينُ بِخَلافِ النَّذْرِ المُعَلَّقِ فَاِنَّهُ لا يَجُوزُ تَعْجِيْلُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ[82].

     ترجمه: اعتكاف دن، يا حج دن، يا نمازدن، يا روزه لردن، يا بولردن بشغا بولغـن عبادت لـري تعليق اَدمين نذر ادمك لك، گـرچا معيّن دا بولثا، بر زمان غا و مكان غا و درهم گا و فقيرغا خاص بولمذ. اگر نذر ادثا من شو درهم ني مكه دا، جمعه گُنندا، فلان آدم غا صدقه بررن ديثا، اوثونگ شول آيدشنا ترث بولثادا دوغري بولر. شوننگ يالي اگر وقتي گلماكا تيزلثادا دوغري بولر. اگر اعتكاف اُوترمق اُچن، يا روزه تُودمق اُچن بر آي ني بلّثا، شول آي گلمذندن اونچا شول نذرندن اعتكاف اُوترثا يا روزه تُودثا دوغري بولر. شوننگ يالي اگر نذر ادثا فلان يل حج ادرن ديب، شول يل گلماکا حج ادثادا دوغري بولر. يا فلان گُندا نماز اُوقيرن ديب نذر ادثا، شول گُن گلماكا اُوقيثادا دوغري بولر، چونكي موننگ وقتي گلماكا ادن حجي يا اُوقين نمازي، سبب طفلندن ثونگرا تيزلمك در، و سبب دا نذر ادمك در. بث اول تعيين لغو بولر. يعني گُن بلّمك آيرلر.

     امّا بر شرط گا باغلنن نذر، مطلق نذرنگ ترثي در، اونگا گورا اول نذرني شرط طفلمذندن اونچا اُودَمك لك دوغري دال در. يعني نذرني بر شرط گا باغلانگدا، هچن شول شرط طفلثا شوندا سبب بولب آيلنيار، اگر نذر معلّق ني وقتندن اونچا اُودمك لك دوغري دِيثنگ، هنيذ سبب طفلماقا بترمك لازم بولر، هيچ بر حكم ني سببي طفلماقا بترمك دوغري دال در.

     حرمتلي مسلمان دوغن لر، مطلق نذردا دنگا نذرنگ اُوذي سبب در. امّا معلّق نذردا، شرط طفلن دا سبب بولر. مثلاً اگر غايبم غَوشثا، آطم ني صدقه برمك لگي نذر اديارن ديثا، غايبي گلندا آطني صدقه برثا دوغري بولر، اگر گلماكا برثا اوندا نذري اُودلمذ.

اولياءلرغا نذر ادمك

     اولياءلرغا نذر ادمك دا تفصيل بار. نذر ادگوجي اولياءلري گويا خداي يالي گورثا، بارچا ايش لرنگ اَيَثي اولياءلر در ديثا، هر بر ايش ني خداي ثذ اوذلري ادب بشريان در ديب اعتقاد ادثا، شو هيل لي گُيچلي قدرتنگ اَيَثي بولنثنگ شولرغا يقين لشين ديب، يا شولرنگ دوغري اوذلرندن حاجتم دِلاين ديب، شولر اُچن نذر ادثا، اول نذر باطل در، بو اعتقاددا بولن آدم اولقان گمراه در، بو نذر، نذر شيطاني در، نذر رحماني دال در.

     حضرت رسول اكرم> اُوذننگ گوهر بهالي گب لري بلن آچقلاب آيدب در: اَلنَّذْرُ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِيْ طَاعَةِ اللهِ فَذلِكَ للهِ وَ فِيْهِ الوَفَاءُ، وَ مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِيْهِ مَعْصِيَةُ اللهِ فَذلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَ لا وَفَاءَ فِيْهِ، وَ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ اليَمِيْنَ[83] ترجمه: نذر اكي هيل لي در. بيري طنگري تبارك و تعالي ننگ طاعتندا بولب ادلن نذر در، شول نذر الله تعالي اُچن بولن نذر در، شوني وفاء ادمك گرك در، يعني شول آيدلن اون بير شرط اوذندا طفلن نذر، نذر رحماني در، شول نذرگا وفاء ادمك هوكمان واجب در.

     و ينا بيري طنگري تبارك و تعالي غا گناهكار بولمقلقدا ادلن نذر در، شول نذر شيطان اُچن در، شوني وفاء ادمك لازم دال در، و شول نذر ادگوجي آنت اِچمگندا بريان كفّارتي يالي كفّارت برر.

     انها گناه ايش ني نذر ادمك لگا، نذر شيطاني ديارلر. شيطان اُچن نذر ادثنگ دا، نذر شيطاني در. بُت لر اُچن نذر ادثنگ دا، نذر شيطاني در. هر بر گناه ايش لري ادمك اُچن نذر ادثنگ دا، نذر شيطاني در. بر ولی نی خدای ديب شونگا نذر آيدثنگ دا، نذر شيطاني در. بر قبرني مؤثّر حقيقي بلب شونگا نذر ادثنگ دا، نذر شيطاني در. طنگري تبارك و تعالي دن غيري هر بر ذات ني مؤثّر مستقل بلب شوننگ اُچن نذر ادثنگ، شول نذر، نذر شيطاني در، نذر باطل در، گنهكارچلك در. دين دار بولغن مسلمان لردن بولر يالي يغدي چقمذ، بو هيل لي نذر شيطاني اديان كشي، اولردا طفلمذ.

     امّا بر ناچـا مسلمان لـر نذر ادن لرندا، بر پيغمبرنگ، يا بر امامنگ، يا بر ولي ننگ آدني تُوديارلر، مثلاً غايبم غَوشثا شيخ بهاءالدين ولي گا بر ثِغر نذر آيديارن ديارلر، اولرنگ هدف لري شيخ بهاءالدين اُچن نذر ادمك دال در، بلكا اولرنگ مقصدلري نذرنگ ثوابني شيخ بهاءالدين گا بغشلمق در، يا نذرنگ مصرفني بيان ادمك در، يعني من شو نذر ادگن ثغرم ني اُولدرب حضرت شيخ بهاءالدين ننگ قبرنا گليان فقيرلرغا اِيدررن ديدگي در. يا نذر ديگن لفظ صدقه دن مجاز در، يعني نذر ادّم ديدگي، صدقه آيدم ديدگي در. ثغر مسلمان لر اُچن صدقه بولر، ثوابي دا حضرت الشيخ بهاءالدين گا غوشر. شوننگ يالي هر بر مسلمان آدم نذر كلمه بلن گبلاب، بر كشي ننگ آدني تُوطندا، هوكمان نذرني شوننگ اُچن اديان ديدگي دال در، بلكا ثوابني شونگا بغشليان ديدگي در. هيچوقت لفظ مراد بوليان دال در، معني مراد بوليان در.

     حديث شريف دا گلب در: رُوِيَ عَنْهُ > اَنَّهُ قَالَ: لِلبِنْتِ الَّتِي نَذَرَتْ لاَبِيْهَا عَمَلاً اَوْفِي بِنَذْرِكِ[84] ترجمه: حضرت رسول اكرم> دن روايت ادلدي، تحقيق شول حضرت لر، من اُوذ آتام اُچن بر عمل ادمك لگي نذر ادّم ديگن خاتون غا آيدّي: ثن اوذ ادگن نذرنگا وفاء اد.

     انها شو خاتوننگ آتام اُچن نذر ادّم ديمگندن مقصدي، ادن نذرم ننگ ثوابني آتام غا بغشلدم ديدگي در، اگر بو خاتون ننگ بو آيدمغندن حقيقت نذرني آتام اُچن ادّم، آتام دا الله تعالي يالي اوذنا نذر آيدلمق لغا مستحق ذات در ديگن اعتقادي بولثا، اوندا كافر بولردي، حضرت رسول اكرم> اوندن سكوت ادب بر نذرنگا وفاء اد ديب آيدمذدي. بث شوندن بلّي بولدي، لفظندا آتام اُچن نذر ادّم ديثادا، معناثندا خداي اُچن نذر ادّم ديدگي در، آتاثننگ آدني دلنا گترياني، شوننگ ثوابني شونگا بغشليان لغني بلدرمك اُچن در.

     مسلمان لرنگ اولياءلرغا آيديان نذرلرني، شو آيدلن تأويل بلن دُوغرليان مشايخ لر بتركان در. شول مشايخ لردن در، حضرت شيخ احمد ملاجيون جونفوري/ شول بيك علاّمه آيدب در: وَ مِنْ ههُنَا عُلِمَ اَنَّ البَقَرَةَ المَنْذُورَةَ لِلاَوْلِياءِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي زَمَانِنَا حَلالٌ طَيِّبٌ لاَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ غَيْرِ اللهِ عَلَيْهَا وَقْتَ الذَّبْحِ وَ اِنْ كَانُو يَنْذُرُونَهَا لَهُ[85] ترجمه: انها شو يردن بلّي بوليار، تحقيق اولياءلر اُچن نذر آيلندرلن ثغرنگ پاك لگي و حلال لغي كه شو يغدي شو زمان دا بذنگ ايل لرمذدا رسم و داب بولبدي، اول ثغرني طنگري تبارك و تعالي ننگ غيري اُچن نذر آيلندرثالردا، حلال بوليان ننگ سبابي، اول ثغرني اُولدرن وقت لرندا، الله تبارك و تعالي ننگ آدندن بشغا آد تُودميارلر، دنگا الله تعالي ننگ آدي بلن دمق ني چليارلر. اونگا گورا اوننگ حلال لغندا هيچ شك و شبهه يُوق در.

     و ينا شول مشايخ لردن در، حضرت العارف بالله تعالي الشيخ عبدالغني النابلسي/، شول بيك علاّمه آيدب در: وَ مِنْ هَذا القَبِيْلِ زِيَارَةُ القُبُورِ وَ التَّبَرُّكُ بِضَرَائِحِ الاَوْلِياءِ وَ الصَّالِحِيْنَ وَ النَّذْرُ لَهُمْ بِتَعْلِيْقِ ذَلِكَ عَلي حُصُولِ شَفَاءٍ اَوْ قُدُومِ غَائِبٍ، فَاِنَّهُ مَجَازٌ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَي الخَادِمِيْنَ لِقُبُورِهِمْ، كَمَا قَالَ الفُقَهَاءُ فِيْمَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ لِفَقِيْرٍ وَ سَمَّاهَا قَرضاً صَحَّ لِاَنَّ العِبْرَةَ بِالمَعْنَي لا بِاللَفْظِ وَ كَذلِكَ الصَّدَقَةُ عَلَي الغَنِيِّ هِبَةٌ وَ الهِبَةُ لِلفَقِيْرِ صَدَقةٌ وَ قَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ اَلهَيْتَمِيِّ المَكِّي مِنْ اَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ فِي فَتَاوَاهُ اَنَّ هَذَا النَّذْرَ للوَلِيِّ المَيِّتِ اِذَا قَصَدَ بِهِ النَّاذِرُ قُرْبَةً اُخْري كَاَوْلادِ المَيِّتِ اَوْ خُلَفَائِهِ اَوْ اِطْعَامَ الفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ عِنْدَ قَبْرِهِ صَحَّ النَّذْرُ وَ وَجَبَ صَرْفُهُ فِيْمَا قَصَدَهُ النَّاذِر اِلي آخِرِ مَا بَسَطَهُ مِنَ الكَلامِ وَ غَالِبُ النَّاسِ فِي هَذا الزَّمَانِ يَقْصُدُونَ ذَلِكَ فَيُحْمَلُ الكَلامَ عَلَيْهِ[86].

     ترجمه: شو قبيل دن در، يعني عمل ادمك لك اَولَي بولغن طايفه دن در، قبرلرغا زيارت ادمك لك، و اولياءلرنگ و صالح آدم لرنگ مزارلري بلن بركت لنمك، و شولر اُچن نذر ادمك، شول نذرني شفاء طفلمق لغا باغلمق بلن، يا غائب ننگ قدم گترمك لگنا باغلمق بلن، بث شولرغا آيدلنن نذر، شول اولياءلرنگ قبرلري اُچن خدمت ادگوجي لرگا صدقه ادمك دن مجاز در، گويا فقهاءلرنگ آيدشي يالي اُول بر كشي ننگ حقندا كه شول آدم اوذ زكاتني بر فقيرغا برثا، و شول برن زكاتنا قرض ديب آد برثا، شول دوغري بولر چونكي اعتبار معني بلن در، لفظ بلن دال در. و شوننگ يالي باي غا صدقه برمك لك هبه در، يعني پيشکش در، فقيرغا پيشكش برمك لك صدقه در.

     تحقيق شيخ ابن حجر هيتمي مكّي، شافعي لرنگ امام لرندن، اول اوذ فتاوي ثندا آشكار ادب آيدّي: تحقيق اُولن ولي گا آيدليان نذر، هر وقت نذر ادگوجي شوننگ بلن بشغا يقين لغي نيت ادثا، مثلا شول اولن ولي ننگ اولادلرنا يقين لشمق نيتي بولثا، يا شول ولي ننگ خليفه لرنا يقين لشمق قصدي بولثا، يا شوننگ يانندا بوليان فقيرلرغا اِيدرمك لگني اراده ادثا، شوندا شوننگ ادن نذري دوغري بولر. و شول نذرني نذر ادگوجي ننگ قصد ادگن جاي نا برمك لك واجب بولر. و شول شيخ ننگ بتر آچقلاب يذن گپندن آخرناچنلي اُوقي. و شو زماندا آدم لرنگ كُوپراگي شو آيديانمذي قصد اديارلر، اونگا گورا اولن ولي گا نذر آيدغوجي ننگ گپني شونگا حمل ادلنر.

     و ينا شول مشايخ لردن حضرت الشيخ العلاّمه الفهّامه محمد عبدالحي اللكنوي/، شول بيك علاّمه آيدب در: اِنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ مِنْ اَكْثَرِ العَوَامِ لِلاَمْوَاتِ كَأن يَقُولَ: سَيِّدِيْ اِنْ رُدَّ غَائِبِيْ، اَوْ شُفِيَ مَرِيْضِي فَلَكَ مِنَ الذَّهَبِ وَ الفِضَّةِ كَذَا، وَ مِنَ الثِّيَابِ كَذَا اَوِ الطَّعَامِ اَوِ الشَّمْعِ وَ الزَّيْتِ كَذَا حَرَامٌ وَ باطِلٌ لِكَوْنِهِ نَذْراً لِمَخْلُوقٍ وَ مَا يُؤخَذُ مِنَ الشَّمْعِ وَ الزَّيْتِ وَ الدَّرَاهِمِ فِي ضَرَائِحِ الاَوْلِياء تَقَرُّباً اِلَيْهِمْ حَرَامٌ لا يَحِلُّ اَكْلُهُ لا لِغَنِيٍّ وَ لا لِفَقِيْرٍ، وَ لا يَجُوزُ لِخَادِمِ القُبُورِ اَخْذُهُ مَا لَمْ يَقْصُدْ النَّاذِرُ التَّقَرُّبَ اِلَي اللهِ وَ ذِكْرُ الوَلِيِّ اِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ مَحَلِّ صَرْفِ النَّذْرِ وَ هُوَ مُسْتَحِقُّوهُ القاطِنُونَ بِرِبَاطِهِ اَوْ مَسْجِدٍ فَحِيْنَئِذٍ يَحِلُّ اَخْذُهُ لِخُدَّامِ ذلكَ الرِّبَاطِ و المَقْبُرَةِ الفُقَرَاءِ لا الاَغْنِيَاءِ فَاِنَّ الغَنِيَّ لَيْسَ بِمَصْرِفٍ للنَّذْرِ[87].

     ترجمه: تحقيق اول نذري كه عام آدم لرنگ كُوپراگندن اولي لر اُچن آيدلياردي، مثلاً آيديار: اي مننگ بايرم، اگر مننگ غايبم غيطرلب گترلثا، يا مننگ مريضم غا شفا برلثا، بث ثننگ اُچن غذلدن و كُمش دن فلانچا مقدارنـي نذر آيديارن، و دُون دن فلانچا مقدارنـي نـذر آيديارن ديثا، يا طعـام دن فلانچا مقدارني نذر آيديارن ديثا، يا مُوم دن فلانچا مقدارني نذر آيديارن ديثا، و زيتون ياغدن فلانچا مقدارنی نذر آيديارن ديثا، شول آيدلن نذرلر حرام در و باطل در، يعني دوغري نذر بولمذ. چونكي اُول نذر مخلوق اُچن ادلن نذر در. اُول مُوم دن، زيتون ياغ دن، درهم لردن اولياءلرنگ قبرلرندا، اولياءلرغا يقين بولمق اُچن غُويلن حرام در، باي اُچن و غريب اُچن اوني ايمك حلال بولمذ. و قبرلرغا خدمت ادگوجي اُچن دا، يعني مجاور اُچن دا شوني آلمق دوغري بولمذ، اگر نذر ادگوجـي طنگري تبارك و تعالي غا يقينلمق لغي قصد ادمثا. اگر الله تعالي ني قصد ادثا اوندا دوغري بولر، و اول ولي ننگ آدني تُوديان لغي، تحقيق شول ولي ننگ آدني دِلا گترمك لك نذرنگ صرف ادملي جاي ني بيان ادمك اُچن در. و شوننگ جايي دا شول نذرگا مستحق بولن فقيرلر در، شول ولي ننگ كاروان سرايندا بوليان، يا مسجددا بوليان. بث شيلا بولن زمانندا شوني آلمق لق حلال بولر، شول كاروان سراي ننگ و مقبره ننگ غريب بولغن خدمت كارلري اُچن، باي لر اُچن دوغري بولمذ، چونكي باي نذرنگ صرف ادملي جايي دال در.

     و ينا سيد محسن امين عاملي آيدب در: اِنَّ المُسْلِمِيْنَ لا يَقْصُدُونَ مِنَ الذَّبْحِ لِلنَّبِيِّ اَوِ الوَلِيِّ غَيْر اِهْداءِ الثَّوابِ اَمَّا العَارِفُونَ مِنْهُمْ فَحَالُهُمْ وَاضِحٌ فِيْ اَنَّهُمْ لا يَقْصُدُونَ غَيْرَ ذلكَ، وَ اَمَّا الجُهَّالُ فَاِنَّمَا يَقْصُدُونَ مَا يَقْصُدُ عُرَفَاؤُهُمْ وَ لَوْ اِجْمَالاً حَتَّي لَوْ فُرِضَ وُقُوعُ اِضَافَةِ الذَّبْحِ اِلَي النَّبِيِّ اَوِ الوَلِيِّ كَمَا مَرَّ فَلَيْسَ المَقْصُودُ اِلاّ كَوْنَ ثَوَابِهَا لَهُ، لا يَشُكُّ فِي ذلِكَ اِلاّ مُعَانِدٌ[88].

     ترجمه: تحقيق مسلمان لر، پيغمبر اُچن، يا ولي اُچن جان لي چلمقدن، دنگا شوننگ ثوابنـي بغشلمقدن بشغا زاد قصد ادميارلر، امّا شـولـردن بليان آدم لرنگ يغدي لري آشكار در، تحقيق شول نذر ادگوجي لر، شول آيدنمذدن بشغا زاد قصد ادميان لرنا.

     امّا اولردن بلميان لر، تحقيق شولرنگ دا نيت لري و قصد اديان زادلري، شول بليان لرنگ نيت لري در، و شولرنگ قصدلري در، گرچا اجمال طريقه بلن دا بولثا، يعني دُشندرلمك لگا احتياجي بولثادا، حتي فرض ادلثا دمق چلمغنگ پيغمبرغا ثُويلمگ ني، يا ولي گا ثُويلمگ ني، گچن گب لرمذدا آيدشمذ يالي، اوندادا مقصود دنگا شول نذر ادلنن زادننگ ثوابني، شول پيغمبرغا يا ولي گا بغشلمق در، شو هيل لي دگنا هيچ بر مسلمان شك گا دُشمذ، مگر جدل كش شك گا دُشر.

     انها بيك عالم لرنگ شو آيدلن گب لرندن بلّي بولدي، مسلمان لرنگ اديان ايش لرني يغشي غا حمل ادب، اولرنگ اولياءلرغا آيدن نذرلرني حلال ديب حكم ادملي، وهّابي لرنگكي يالي خداي دن غيري غا نذر آيدِّنگ، اُوذنگ مُشرك بولدنگ، دين دن چِقدنگ، آيدن نذرنگ دا حرام بولدي، ايمك دوغري دال، ديملي دال.

     و ينا شول بيك عالم لردن در، حضرت الفاضل ابو حامد بن مرزوق دمشقي، شول بيك علاّمه آيدب در: وَ النَّذْرُ لِلوَلِيِّ الحَيِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صَحِيْحٌ يَجِبُ صَرْفُهُ اِلَيْهِ وَ لا يَجُوزُ صَرْفُ شَئ مِنْهُ لِغَيْرِهِ، وَ النَّذْرُ لِوَلِيٍّ مَيِّتٍ اِنْ قَصَدَ النَّاذِرُ اَلْمَيِّتَ بَطَلَ نَذْرُهُ لاَنَّ المَيِّتَ لا يَمْلِكُ، وَ اِنْ قَصَدَ قُرْبَةً اُخْري كَاَوْلادِهِ وَ خُلَفَائِهِ اَوْ اِطْعَامَ الفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ عِنْدَ قَبْرِهِ اَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ القُرْبِ صَحَّ النَّذْرُ وَ وَجَبَ صَرْفُهُ فِيْمَا قَصَدَهُ النَّاذِرُ وَ اِنْ لَمْ يَقْصُدْ شَيْئاً لَمْ يَصِحُّ نَذْرُهُ اِلاّ اِنْ كَانَتْ عَادَةُ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّاذِرِ يَنْذُرُونَ لِلمَيِّتِ وَ يُرِيْدُونَ جَهَةً مَخْصُوصَةً وَ عَلِمَهَا النَّاذِرُ فَيُنَزَّلُ نَذْرَهُ عَلَيْهَا[89].

     ترجمه: ديري بولغن ولي اُچن نذر ادمك لك، شافعي لرنگ يانندا دوغري در، شول آيدلنن نذرني شول ولي گا صرف ادمك لك واجب در، و اُولي بولغن ولي گا نذر ادمك لك، اگر نذر ادگوجي شول اولي ني قصد ادن بولثا، اوندا اول نذر ادگوجي ننگ نذري باطل در. چونكي اُولي، نذر ادلنن زادغا اَيَا بولب بشرميار. اگر نذر ادگوجي اُولي دن آيري بر كشي گا يقين بولمقلغـي قصـد ادثا، مثلاً شـول اُولـي ننگ اولادلـرنـي و شوننگ خليفه لرني قصد ادثا، يا شول ولي ننگ قبرنداقي فقيرلري قصد ادثا، يا بولردن بشغا كشي لرگا يقين بولمق قصد ادثا، شول آيدلن نذر دوغري در، و شول نذرني ناذرننگ قصد ادگن جاينا صرف ادمك لك واجب در. و اگر نذر ادگوجي هيچ بر زاد قصد ادمثا، اوندا اوننگ ادن نذري دوغري بولمذ، مگر دوغري بولر، اگر آدم لرنگ عادتي نذر ادگوجي ننگ زمانندا اُولن آدم اُچن نذر ادب و شوننگ بلن مخصوص جهت ني اراده اديان بولثالر، و نذر ادگوجي دا شول عادت ني بليان بولثا، شوندا شوننگ ادن نذرني شـول عادت غا گورا اِيندرلر، يعني عادت دا برليان جاي غا صرف ادلنر، نذرگا باطل ديلمذ.

     و شول بيك عالم ينا آيدب در: وَ نَذْرُ مَا لا يُهْدَي لِلكَعْبَةِ كَالدَّرَاهِمِ وَ الثِّيَابِ وَ الطَّعَامِ لِنَبِيٍّ اَوْ وَلِيٍّ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ صَحِيْحٌ فَاِنْ قَصَدَ النَّاذِرُ الفُقَرَاءَ المُلازِمِيْنَ لِلمَحَلِّ اَوْ الخَدْمَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْثُهُ اِلَيْهِمْ، وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ حُمِلَ عَلي عَادَةِ مَوْضِعِ ذلِكَ الوَلِيِّ، وَ نَذْرُ مَا يُهْدَي لِلكَعْبَةِ بِغَيْرِ لَفْظِ هَدْيٍ وَ بَدَنَةٍ كَشَاةٍ وَ بَقَرَةٍ وَ جَمَلٍ لِوَلِيٍّ يَلْزِمُهُ وَ لا يَبْعَثُهُ لَهُ بَلْ يَذْبَحُهُ بِمَوْضِعِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَي الفُقَرَاءِ وَ لا يَأكُلُ مِنْهُ وَ لا يُطْعِمُ غَنِيّاً، وَ لَهُ اِبْقَاؤُهُ حَيّاً وَ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ بِقَدَرِ لَحْمِهِ وَ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ وَ هَذَا اِذَا قَصَدَ بِهِ اَلْمَسَاكِيْنَ بِلَفْظٍ اَوْ نِيَّةٍ، فَاِنْ قَصَدَ بِهِ نَفْسُهُ وَ عِيَالُهُ وَ نَحْوُهُمْ فَلا يَلْزِمُهُ، وَ لا يَضِرُّ فِي قَصْدِ زِيَارَةِ وَلِيٍّ اِسْتِصْحَابُ حَيْوَانٍ لِيَذْبَحَ هُنَاكَ لِلتَّوْسَعَةِ عَلي اَنْفُسِهِمْ وَ عَلَي فُقَراء المَحَلِّ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَ لا تَعْيِيْنٍ[90].

     ترجمه: و كعبه شريفه اُچن هديه ادلميان زادلري نذر ادمك لك، مثلاً درهم لـر و دُون لـر، و پيغمبر اُچـن يا ولـي اُچن طعام نذر ادمك لك، مالكي لرنگ يانندا دوغري در، اگر نذر ادگوجي شول محل ني لازم تُوتغُوجي فقيرلري يا خدمت غا لازم بولغوجي آدم لري قصد ادثا، شول ناذرنگ بُويننا واجب بولر، شول نذر ادن زادني شولرغا اِيبرمك لك. و اگر ناذر شول نذر ادمک لگی بلن اُولي گا پيدا برمک لگی قصد ادثا، اُوندا شول آيدن نذرني صدقه برر هالان يرندا. و اگر نذر ادگوجي ننگ هيچ بر قصدي بولمثا، اونـدا شول ولـي ننگ جاينداقـي عادت غا حمل ادلنـر، يعني شول ولي ننگ ايلاتندا ناهيل لي عادت لري بار بولثا، شول آيدلن نذرني، شول عادت غا گورا صرف ادلنر. و كعبه شريفه اُچن هديه ادليان زادلري نذر ادمك لك، هَدي ديگن و بدنه ديگن لفظ لري آيدمين، مثلاً غُوين نذر ادمك، و ثِغر نذر ادمك، و دُياني بر ولي اُچن نذر ادمك لازم بولر، و شول نذر ادلنن مال ني كعبه اُچن يا ولي اُچن اِيبرمذ، بلكا شول نذر ادن جايندا شوني اُولدرر و شوننگ اَتني فقيرلرغا صدقه برر، و شوندن اُوذي اِيمذ، و باي آدم غا هم شوندن اِيدرمذ.

     و شول نذر ادگوجي شول مال ني اُولدرماني ديري غُويب شوننگ اَتي مقدارلي زادني فقيرلرغا صدقه برمك لگي دا دوغري بولر، اوندن ثونگرا شول نذر ادن مالنا هالان ايشني ادر، شو آيديانمذ هر وقت شول نذر ادگوجي دلي بلن يا يُرَگي بلن مسكين لري قصد ادن بولثا در. امّا اول نذر ادگوجي شول ادن نذري بلن اوذ نفسني قصد ادن بولثا، و عيال اوغلن اُوشاق لرني قصد ادن بولثا، و شولر يالي دوست يار، دنگدوش لرني قصد ادن بولثا، اوندا اُول آيدليان زادني ادمك لازم دال در.

     بر ولي ننگ زيارتني قصد ادب گدمك دا، اُوذنگ بلن بر حيواني يُولدش ادب اكدمك لك، شول زيارتگادا اُولدرب اِيَريالي، اُوذلرنا و شول يرداكي فقيرلرغا گينگش لك بولر يالي، شوننگ هيچ بر زياني يُوقدر، اگر نذر ادلمثا و تعيين ادلمثا.

     انها شو بيك عالم ننگ آيدن گب لرندن بلّي بولدي، شو زمان داقي زيارتگاه لر بشندا اُولدرليان مال لرنگ بارثي دُوغري در، چونكي اول زيارتچي لرنگ مقصدلري شول مال لرني اُولدرب شوني صدقه بِشِرب اُوذلري دا ايمك در و خلق لرغادا اِيدرمك در.

     و ينا شول مشايخ لردن در، حضرت قدوة المحققين سيدي عبدالغني النابلسي/، اُول بيك علاّمه آيدب در: وَ‌اَمَّا نَذْرُ الزَّيْتِ وَ الشَّمْعِ لِلاَوْلِيَاءِ يُوقَدُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ تَعْظِيْماً لَهُمْ وَ مَحَبَّةً فِيْهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الجُمْلَةِ. اَرَأيْتَ اَنَّ الفُقَهَاءَ قَالُوا فِي وَقْفِ الذُّمِيِّ الزَّيْتَ‌ عَلي سِرَاجِ بَيْتِ المَقْدِسِ: اَنَّهُ صَحِيْحٌ لِكَوْنِهِ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَ عِنْدَهُمْ[91] ترجمه: و اما زيتون ياغ ني و مُوم ني، كي اولياءلرنگ قبرلندا يندرليادي، شوني اولياءلر اُچن نذر ادمك لك، اولياءلري اُوللتمق جهتلي، و شولرغا ثُويگي طبدرمق جهتلي، بث شول ايش في الجمله جائز ايش در. ثن گوريانگمي؟ فقهاءلر آيدّي لـر: ذمّـي كافــر بيت المقدس ننگ چراغنا زيتون ياغ ني وقف ادثا، تحقيق شول وقف دُوغري در، چونكي شول وقف بذنگ يانمذدا و ذمّي لرنگ يانندا قُربت در.

     شول بيك علاّمه شو گب لرننگ اِيذندن آيدّي: وَ كَذلِكَ نَذْرُ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيْرِ لِلاَوْلِياءِ بِاَنْ تَصْرِفَ عَلي فُقَرائِهِمْ المُجَاوِرِيْنَ عِنْدَ قُبُورِهِمْ اَمْرٌ جَائِزٌ فِي نَفْسِهِ لاَنَّ النَّذْرَ فِيْهِ مَجَازٌ عَنِ العَطِيَّةِ كَمَا قَالُوا: فِي الهِبَةِ لِلفُقَرَاءِ اِنَّهُ صَدَقَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا، وَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَي الاَغْنِيَاءِ انَّهَا هِبَةٌ فَيَثْبِتُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيْهَا، فَالْعِبْرَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ دُونَ الاَلْفَاظِ، فَاِنَّ النَّذْرَ اِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ بِاللهِ تَعَالي فَاِذَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ كَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: لَكَ عَلَيَّ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ اِنْ شَفَي اللهُ مَرِيْضِي وَ نَحْوُهُ. ثُمَّ قَالَ: نَذَرْتُ لِفُلانٍ كَذَا كَانَ وَعْداً مِنْهُ بِذلِكَ وَ هُوَ مَجَازٌ عَنِ الهِبَةِ اِنْ كَانَ ذلِكَ الرَّجُلُ غَنِيَّاً وَ عَنِ الصَّدَقَةِ اِنْ كَانَ فَقِيْراً.

     وَ رُبَّ اِنْسَانٍ يَقُولُ لآخَرَ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ الكَافِرِيْنَ بِاللهِ تَعالي اِنْ شَفَي اللهُ تَعالي مَرِيْضِي فَلَكَ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ مَثَلاً و لايأثِمُ فِي قَوْلِهِ ذلِكَ. وَ يَكُونَ صَدَقَةً لاَنَّ الصَّدَقَةَ عَلي الفُقَراءِ اَهْلِ الذِّمَّةِ جَائِزَةٌ مَا عَدَا الزَّكَاةِ، كَمَا قَرَّرَهُ الفُقَهَاءُ فِي كُتُبِهِمْ. فَكَيْفَ يَقُولُ عَاقِلٌ بِحُرْمَةِ قَوْلِ الاِنْسَانِ لِوَلِيٍّ مِنَ الاَوْلِيَاءِ بَعْدَ المَوْتِ اِنْ شَفَي اللهُ مَرِيْضِي فَلَكَ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ نَحْوُهُ مَعَ اَنَّ اَهْلَ الوَلايَةِ اَوْلي فِي هَذَا المَعْني مِنْ غَيْرِهِمْ. وَ اِنْ كَانُوا اَمْواتاً فَاِنَّ القائِلَ يَعْلَمُ اَنَّ ذلِكَ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الخَادِمِ لِذلِكَ الوَلِيِّ وَ للفُقَرَاءِ المُجَاوِرِيْنَ عِنْدَهُ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ وَعْداً وَ عَطِيَّةً وَ اِبَاحَةً مِنْ ذَلِكَ القَائِلِ لِكُلِّ مَنْ يَأخُذُهُ تَصْحِيْحاً لِقَوْلِ المُؤمِنِيْنَ مَا اَمْكَنَ وَ اللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ[92].

     ترجمه: و شوننگ يالي دوغري در، كُمش پول لري و غذل پول لري اولياءلر اُچن نذر ادمك لك، شول پول لري اولياءلرنگ قبرلرنداقي فقير مجاورلرگا صرف ادمك لك اوذ نفسندا دوغري بولن ايش در، چونكي شو نذر، برمك لگدن مجاز در، گويا گچن فقهاءلرنگ آيدشي يالي: فقيرلر اُچن هبه برمك لگدا، تحقيق شول فقيرلرغا برلن هبه، صدقه در. بث شوني هبه برگوجي اَورِب آلمقلغي بشرمذ. و باي لرغا صدقه برمك لگدا آيدّي لر: تحقيق شول باي لرغا برلن صدقه دا، هبه در. بث شوني صدقه برگوجي اَورِب آلمق لغي دوغري بولر.

     بث اعتبار شريعت ننگ مقصدلري بلن در، لفظ لر بلن دال در. تحقيق نذر هوكمان دنگا طنگري تبارك و تعالي غا خاصلنن در، هر وقت شول نذرني طنگري تبارك و تعالي ننگ غيرندا اِيشلنثا، گـويا اول بـر آدم ننگ بـر كشـي گا آيدشي يالي: ثننگ اُچن مننگ گردنمگا اون درهم بولغوجي در، اگر الله تبارك و تعالي مننگ مريضم غا شفاء برثا، و شونگا منگذش گب لر، و اوندن ثونگرا آيدثا: من فلان كس اُچن فلان زادني نذر ادّم ديثا، شوننگ شو آيدمغي، شول آيدغوجدن وعده برمك در، من شول كس گا فلان زادي برين ديب، و شو هيل لي آيدمقدا هبه برمك دن مجاز در، اگر شول برليان آدم باي بولثا. و صدقه برمكدن مجاز در، اگر شول برليان آدم فقير بولثا. و انسان خداي تعالي غا اننميان ذمّي اهل لرندن بولن بشغا بر آدم اُچن دا كُوب آيديار: اگر طنگري تبارك و تعالي مننگ شو كَسَلِم گا شفاء برثا ثننگ اُچن يُذ درهم برمك لك مننگ گردنما بُورچ بُولثن ديّار مثلاً، و شوننگ شو آيديان گپندا گناهكارچلك يُوق در، و شول آيدني صدقه بولر، چونكي صدقه ذمّي اهل لرننگ فقيرلرنا جائز در، زكات دن اوذگاثي. گويا فقهاءلر اوذ كتاب لرندا قرار برشلري يالي. بث عقلّي آدم ناهيل لي آيدب بشرر؟ بر انساننگ ولي لردن بر ولي گا، اُولندن ثونگرا، اگر الله تعالي مننگ مريضم غا شفاء برثا، بث ثننگ اُچن يُذ درهم بولغوجي در، و شونگا منگذش گب لري ديگن دا، حرام در ديب آيدمق لغي. و ولي لك اهل لري، شول برليان زادغا بيلكي لردن الري بولمقلغي بلن همراه، و اگر شول اولياءلر اولن بولثالر، بث شول نذر آيدغوجي بليار، اُوذننگ آيدن نذرني، شول ولي ننگ خدمتكارننگ مصلحت لرنا صرف ادليان لگني، و شول ولي ننگ فقير بولغن مجاورلرنا صرف ادليان لگني، بث شوننگ شول نذر ادمك لگني وعده برمك لك آيلندرلر، و بخشش آيلندرلر، و شول آيدغوجي دن اباحت آيلندرلر، يعني ايمك لگا رخصت ادمك هر بر آلغوجي اُچن. ممكن بولدغنچا مسلمان لرنگ گب لرني دُوغرلمق اُچن. و الله تعالي توفيق برمك لگنگ اَيَثي در.

     و ينا شول بيك علاّمه آيدب در: وَ اَمَّا اِحْتِجَاجُ بَعْضُ النَّاسِ عَلَي تحريم هَذِهِ الاُمُورِ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ فَمُوجِبُهُ عَدَمُ الحَيَاءِ مِنَ اللهِ تَعَالي وَ عَدَمُ الخَوْفِ مِنْهُ فَاِنَّ الحَرَامَ فِي النَّهْيِ فِيْ مُقَابَلَةِ الفَرْضِ فِي الاَمْرِ وَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَاجُ فِي ثُبُوتِهِ اِلي دَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ اِمَّا آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالي اَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ اَوْ اِجْمَاعٍ مُعْتَدٍّ بِهِ اَوْ قِيَاسٍ يُورِدُهُ المُجْتَهِدُ لا غَيْرُهُ مِنَ المُقَلِّدِيْن لانّهُ لاعِبْرة بِقِياس المُقَلَّدِيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيْهِمْ شُرُوطُ الاِجْتِهَادِ كَمَا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي كُتُبِ الاُصُولِ[93].

     ترجمه: اما بر ناچا آدم لرنگ مسلمان لرنگ اديان شو ايش لرني حرام ادمك اُچن دليل گُوذّمك لري هيچ بر دليل قطعي لري بولماني، بث شوننگ سببي اولرنگ الله تعالي دن اُوطنمثذلغي در، و طنگري تبارك و تعالي دن غُورقمثذلغي در، بث غيطرلمق دا حرام بولغن ايش، بُيرلمق دا فرض ننگ دُوشندا در. و شو اكثندن هر بيري ثابت بولجق بولثا، قطعي دليل گرك در. الله تعالي ننگ كتابندن آيت گرك در، يا متواتر بولن حديث گرك در، يا اوذنا اعتبار ادلنن اجماع گرك در، يا مجتهدننگ گترن قياسي گرك در. مجتهدننگ غيري بولغن مقلّدلرنگ قياسي دُوغري بولمذ، چونكي اجتهادننگ شرط لري اُوذلرندا تكميل بولمدق مقلّدلرنگ قياسنا اعتبار يُوق در. گويا شو آيدشم يالي اصول كتاب لرندا يذلن در.

     انها شو بيك علاّمه ننگ آيدمغندن بلّي بولدي، وهّابي لرنگ اولياءلرغا نذر آيدملي دال، اگر آيدثا شول نذر آيدغوجي مشرك بوليار، و نذر ادلنن مال، اتني ايمك دا حرام بوليار ديّان گب لرننگ يلن لغـي. و بذ آيت، حديث لري بليارث، و بذدا اُونگكي گچن لر يالي اجتهاد ادب بشريارث ديّان گب لـرننگ باطل لغـي. هـر بر سوادلـي دن مجتهـد بولمذ، هـر بـر عالـم ثمقدا حقيقت طفلمذ. اوننگ اُچن عقلنگذي يغشي اِيشلدنگ، حقيقت بلن خرافات ني ثيلجق بولنگ.

     و ينا شول مشايخ لردن در، حضرت الشيخ داود افندي نقشبندي خالدي، شو بيك علاّمه آيدب در: اَلذَّبْحُ لِلاَنْبِيَاءِ اَوِ الاَوْلِيَاءِ بِمَعْني اَنَّ الثَّوَابَ لَهُمْ وَ المَذْبُوح مَنْذُورٌ لِوَجْهِ اللهِ كَقَوْلِ النَّاسِ ذَبَحْتُ لِمَيِّتِي بِمَعْنَي تَصَدَّقْتُ عَنْهُ، وَ كَقَوْلِ القائِلِ ذَبَحْتُ لِلضَّيْفِ بِمَعْنَي اَنَّهُ كَانَ السَّبَبَ فِي حُصُولِ الذَّبْحِ لا اَنَّ الذَّبْحَ لِذَاتِهِ تَقَرُّباً اِلَيْهِ فَاِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاِتِّفَاقِ[94].

     ترجمه: پيغمبرلر اُچن و اولياءلر اُچن جانلي چلمق لق شو معني بلن در، تحقيق دمغي چلنن جانلي ننگ ثوابي شول پيغمبرلر اُچن در، و اولياءلر اُچن در. و دمغي چلنن مال طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي چلغي اُچن نذر ادلنن در، ديدگي در. گويا آدم لرنگ، اُوذ اُوليم اُچن جانلـي چَلـدِم ديشلري، شو معني بلن در كي من اُوذ اُوليمنگ طرفندن، شو مال ني اُولدرب صدقه ادّم ديب آيدشي يالي در. و گويا آيدغوجي ننگ آيدشي يالي در، من مهمان اُچن جانلي چلدم ديب. شو معني بلن آيديان در كي، تحقيق شو مهمان جانلي ننگ اُولدرلمك لگندا سبب در، ديدگي در. بو معني بلن دال در كي، تحقيق جانلي چلمق اُوذ ذاتندا مهمان دن ينگا يقينلشمق در، بث تحقيق شو معني بلن مهمان غا جانلي چلمق لق دوغري دال در. بارچا علماءلرنگ برلشمك لگي بلن.

     و ينا شول دليل لردن در، حضرت العلاّمه زين الدين بن عبدالعزيز مَلِّيباري/، شول بيك علاّمه آيدب در: لا لِلمَيِّتِ اِلاّ لِقَبْرِ الشَّيْخِ الفُلانِيِّ وَ اَرَادَ بِهِ قُرْبَةً ثَمَّ كَاِسْراجٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ اِطَّرَدَ عُرْفٌ فَيُحْمَلُ النَّذْرُ لَهُ عَلَي ذَلِكَ وَ يَقَعُ لِبَعْضِ العَوَامِ جَعَلْتُ هَذا للنَّبِيِّ > فَيَصِحُّ كَمَا بَحَثَ لاَنَّهُ اِشْتَهَرَ فِي عُرْفِهِمْ للنَّذْرِ وَ يُصْرَفُ لِمَصالِحِ الحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ[95].

     ترجمه: اُولن آدم ننگ اُوذ ذاتي اُچن نذر ادمك لك دوغري دال در. مگر دوغري بولر، فلان شيخ ننگ قبري اُچن نذر اديارن ديثا. و شول نذر ادگوجي، قبر اُچن نذر اديارن ديمگندن مقصدي، شول قبرننگ يانندا بولغن بر قُربت ني قصد ادثا در. مثل چراغ يقمق بولغي، كي اُوذي بلن پيدا آلنيان بولثا، يا قبرغا خرج ادمك لك خلق لرغا ييران داب بولثا، بث شوندا شول آيدلنن نذرني شول قبر اُچن گُوترلر، شول داب ننگ اثليشنا گورا. و بر ناچا عام آدم لردن آيدمق لق طفلدي: من شو زادني حضرت رسول اكرم> اُچن آيلندردم ديب، بث شو نذر دوغري بولر گويا اُوذننگ اثليشي يالي، چونكي فقهاءلرنگ عادتندا، نذرني، نذر آيدغوجي ننگ اثليشي يالي آيلندرمق مشهور در. و شول پيغمبرu اُچن آيلندرلن نذرني، حضرت رسول اكرم>ننگ حجره لرننگ مصالح لرنا صرف ادلنر يعني بجرمك لگا، يا ترميم ادمك لگا، يا خوشبولندرمق لغا، يا اُورتك اُوردمك لگا.

     و ينا شول مشايخ لردن در، حضرت الامام الفقيه الشيخ عبدالقادر الرافعي الفاروقي/، شول بيك علاّمه آيدب در: قَالَ الشَّيخُ عَبْدُالغَنِيِّ النَّابلُسِيُّ فِيْ كَشْفِ النُّور عَنْ اَصْحَابِ القُبُورِ مَا خُلاصَتُهُ اِنَّ البِدْعَةَ الحَسَنَةَ المُوَافَقَةَ لِمَقْصُودِ الشَّرْعِ تُسَمَّي سُنَّةٌ فَبِنَاءُ القُبَابِ عَلي قُبُورِ العُلَمَاءِ وَ الاَوْلِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ وَ وَضْعِ السُّتُورِ وَ العَمَائِمِ وَ الثِّيَابِ عَلي قُبُورِهِمْ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ القَصْدُ بِذلكَ التَّعْظِيْمَ فِيْ اَعْيُنِ العَامَّةِ حَتِّي لا يَحْتَقِرُوا صَاحِبَ هَذا القَبْرِ وَ كَذَا اِيْقَادُ القَنَادِيْلِ وَ الشَّمْعِ عِنْدَ قُبُورِ الاَوْلِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ وَ هُوَ اَيْضاً مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَ الاِجْلالِ لِلاَوْلِيَاءِ فَالمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ وَ نَذْرُ الزَّيْتِ وَ الشَّمْعِ للاَوْلِيَاءِ يُوقَدُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ تَعْظِيْماً لَهُمْ وَ مَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضاً لا يَنْبَغِي اَلنَّهْيُ عَنْهُ[96].

     ترجمه: حضرت شيخ عبدالغني نابلسي/ «كشف النور عن اصحاب القبور» ديگن كتابندا آيدّي: شوننگ غيثغلدب آيدلني شو در: تحقيق شرع شريف ننگ مقصودنا موافق آيلندرلن بدعت حَسَنه، شونگا سنّت ديب آد برلر. بث عالم لرنگ و ولي لرنگ و صالح كشي لرنگ، قبرلرنا كُنبدلر ثلمقلق و پرده لر و ثلاّلر و دُون لر، شولرنگ قبرلرننگ اُثتندا غُويمقلق دوغري بولن ايش لردن در، هر وقت شو ايش لري ادمكدن مقصد، بارچا خلق لرنگ گُوذلرنا شولري اُولقان گوركذمك بولثا. حتي آدم لر شو قبرننگ اَيَثني كچلدمذ يالي، و شوننگ يالي دُوغري بولن ايش لردن در، ولي لرنگ و صالح لرنگ قبرلرندا چراغ لر و شمع لر يقمق، و شودا شول اونگكي لر يالي اولياءلر اُچن تعظيم ادمك، و شولري اُوللدمق لغنگ بابندن در. بث شو ايش لردا مقصد، غوي مقصد در، و زيتون ياغني و مُوم ني اولياءلر اُچن نذر ادمك لك، شولرنگ قبرلرندا يندرلر يالي شولرغا تعظيم ادمك جهتلي، و شولري ثُويمك جهتلي، شو ايش لري ادمك لگدا، اونگكي لر يالي دوغري در. شو ايش لري ادملي دال ديب آيدمقلق گلشمذ.

     و ينا شول مشايخ لردن در، حضرت العلامه شيخ احمد صاوي/، شول بيك علاّمه آيدب در: ذِكْرُ اِسْمِ الصَّنَمِ عَلي ذَلِكَ المَذْبُوحِ، فَاِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ لِوَلِيٍّ وَ قَصَدَ التَّقَرُّبَ لَهُ كَمَا يُتَقَرَّبُ للهِ فَهُوَ مُرْتَدُّ لا تُؤكَلُ ذَبِيْحَتُهُ وَ اَمَّا اِنْ قَصَدَ اَنَّ الذَّبْحَ للهِ وَ ثَوَابَهُ لِلوَلِيِّ فَلا بَأسَ بِذَلِكَ، فَاِنْ نَذَرَ ذَبِيْحَتَهُ لِوَلِيٍّ مَيِّتٍ كَالسَّيِّدِ البَدَوِيِّ مَثَلاً فَاِنْ قَصَدَ اِنْتِفَاعَهُ بِهَا كَالحَيِّ فَهُوَ نَذْرٌ بَاطِلٌ. وَ اَمَّا اِنْ قَصَدَ اَنَّهَا تُذْبَحُ فِي مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرَ قَصْدِ فُقَرَاءِ ذَلكَ المَحَلِّ فَلاَ يَسُوقُهَا لِذَلِكَ المَحَلِّ بَلْ يَذْبَحُهَا بِاَيِّ مَحَلِّ شَاءَ[97].

     ترجمه: شول دمغي چلنن حيوان غا، بُت ننگ آدني ذكر ادمك حرام در. بث بر مسلمان آدم شول ايش ني بر ولي اُچن قلثا، و شول ولي اُچن يقين بولمقلغي اثلثا، گويا طنگري تبارك و تعالي اُچن يقين بولنشي يالي، بث شول آدم مُرتَد بولر، يعني دين دن چِقر، شوننگ دمق چلن حيوان ننگ اَتني ايلمذ. و امّا اُول دمق چلغوجي، دمق چلمق لغني طنگري تبارك و تعالي اُچـن بولمق لغني قصد ادثا، و شوننگ ثوابننگ دا ولي اُچن بولمق لغني قصد ادثا، بث اوننگ زياني يُوق در.

     و اگر شول اولدرن حيوان ني اُولن ولي گا نذر ادن بولثا، مثلاً حضرت سيد احمد بدوي يالي، بث شول اُولدرن جانلثي بلـن، شـول اُولـي بولغـن ولـي ننگ، گويا ديرينگكي يالي شوندن پيدالنمغني قصد ادن بولثا، بث اُول نذر باطل نذر در.

     امّا اُول نذر ادن حيوان نـي، اُوذ محلندا اُولدرلمك نـي قصد ادثا، اُول ولـي ننگ محلندا فقيرلري قصد ادمثا، بث اوندا اول حيواني شول ولي ننگ محلنا ثُرب اكدمذ، بلكا شول حيواني هالان محلندا اُولدرر.

     و ينا شول مشايخ لردن در، حضرت الشيخ داود موسوي بغدادي/، شول بيك علاّمه آيدب در: وَ لا شَكَّ اَنَّ قَصْدَ العَوَامِ بِالذَّبَايِحِ وَ غَيْرِهَا بِنَذْرِهَا وَ ذَبْحِهَا صَرْفُهَا لِلفُقَرَاءِ المَنْسُوبِيْنَ اِلي ذَلِكَ الوَلِي اَوْ لِعُمُومِ الفُقَرَاءِ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لا يَتَعَيَّنُ المَكَانُ فِي النَّذْرِ وَ نَذَرَ مَثَلاً لِلشَّيْخِ فُلان جَازَ ذَبْحُهُ اَوْ تَفْرِقَتُهُ فِي غَيْرِ مَكَانِ الشِّيْخ لاَنَّهُ يَصِلُهُ الثَّوَابُ حَيْثُ مَا كَانَ[98].

     ترجمه: و شك يُوق در تحقيق عام آدم لرنگ چَلَن جانلي لرندن، و بيلكي زادلردن، شولري نذر ادمك بلن، و جانلي اُولدرمك بلن، مقصدلري شولري شول ولي گا نسبت برلن فقيرلر اُچن صرف ادمك در، يادا هر بر مكان دا بولن عموم فقيرلرغا صرف ادمك در.

     و حنفي مذهبندا نذر ادمكدا مكان بلّنمذ، مثلاً بر آدم فلان شيخ اُچن ديب نذر ادثا، شول آيدن نذرني، شول شيخ ننگ مكانندن بشغا يردا اُولدرمكلك، يا پايلشدرمقلق دوغري بولر. چونكي شول شيخ غا، هر مكاندا بولثادا هوكمان شوننگ ثوابي يتشر.

     حاصل كلام، مسلمان لـرنگ اولياءلـر اُچـن آيديان نذرلـري كُوب مذهب لردا دوغري در.

     حنفي مذهب دن، علاّمه فقيه محمد علاءالدين حصكفي، و علاّمه عبدالغني نابلسي، و شيخ احمد ملا جيون جونفوري، و علاّمه عبدالقادر رافعي فاروقي، و علاّمه عبدالحي لكنوي، و مولانا حمدالله الداجوي، و بولردن دا بشغا عالم لر.

     و شافعي مذهب دن، علاّمه زين الدين مَلِّيباري، و علاّمه ابن حجر مكي، و علاّمه السيد البكري، و بولردن دا بشغا عالم لر.

     و مالكي مذهب دن، علاّمه شيخ احمد صاوي، و علاّمه خليل عمروي، و علاّمه ابن عرفه، و علاّمه برذالي، و بولردن بشغا عالم لر دوغري لغنا فتوي بردي لر.

     امّا حنبلي مذهب ننگ عالم لري، بعضي لري مكروه تنزيه ديدي لر، بعضي لري مكروه تحريمه ديدي لر. هيچوقت دا اُولردن شرك ديّان عالم يُوق در، مگر اُوذ مذهب ني طشلاب، بدعت يُولغا گيرن وهّابي لر، شولر مسلمان لرنگ اديان ايش لرنا شرك ديب اُولري كافر ثانيارلر.

     عمومي خلق لرنگ اديان ايش لري بر مذهب گا دُوغري گلثادا، شولري يُول لرندن غيطرمق لازم دال در. چونكي علاّمه عبدالغني نابلسي آيدب در: فَلا يَنْبَغِي لِلوَاعِظِ اَوِ المُدَرَّسِ اَنْ يَنْهَي العَوَامَ عَمَّا اَفْتَي بِجَوَازِهِ بَعْضُ اَئِمَّةِ الاِسْلامِ وَ لَوْ كَانَ فِي مَذْهَبِ الغَيْرِ خُصُوصاً وَ العَوَامُ لا مَذْهَبَ لَهُمْ وَ التَّقْلِيْدُ لِلمَذَاهِبِ الاَرْبَعَةِ جَائِزٌ لِكَلِّ اَحَدٍ[99].

     ترجمه: بث وعظ آيدغوجي عالم اُچن، يا درس برگوجي عالم اُچن گلشميار، عوام لري اديان ايش لرندن غيطرمق، اگر شوننگ دُوغري لغنا اسلام علماءلرننگ بر ناچاثي فتوي برن بولثا. گرچا شول فتوي غيري مذهبدا بولثادا. الايتا عام آدم لر اُچن مذهب يُوق در. و هر بر مسلمان اُچن دا، دُورد مذهب گا تقليد ادمك لك دوغري در.

     وهّابي لرنگ اولياءلرغا نذرلري باطل ادمكدا گتريان دليل لري، شو آيت در: اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اَلْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الخِنْزِيْرِ وَ مَآ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ[100] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي ثذلرگا حرام آيلندردي اُوذي اُولن حيواني، و آقّوجي غاني، و دُونگّذننگ اَتني، و اُوذنا الله تعالي ننگ غيري ثَثلَنَن جانلي ني.

     و ينا شو حديث ني دليل تُوتِنيارلر: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ[101] ترجمه: الله تعالي لعنت ادثن، الله ننگ غيري اُچن جانلي چلن غا. انها شو آيه دن و شو حديث دن بلّي بوليار، ولي اُچن جانلي نذر ادمك باطل لغي. چونكي من شو جانلي نی ولي گا نذر اديان ديثنگ، خداي تعالي ننگ غيري اُچن ثَثلدنگ در، و خداي تعالي ننگ غيري اُچن چَلدغنگ در ديب، مسلمان خلق لري گمراه ثانيارلر، حتي دين دن چِقدي ديب حكم اديارلر.

     اُول وهّابي لر آيت ننگ تفسيرنا بقماني و حديث ننگ شرحني گوذلماني بدبخت بوليارلر. تفسيرلردا يذلن گب شو در: ايْ رُفِعَ الصَّوْتُ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ وَ هُوَ قَوْلُهُمْ بِاِسْمِ اللاَّتِ وَ العُزَّي عِنْدَ ذَبْحِهِ[102] ترجمه: يعني دمق چلمقدا الله تعالي ننگ غيري اُچن ثثلنيار، شودا، اُولرنگ لات آدي بلن و عُزَّي آدي بلن ديب دمق چلن لرندا، اُوذ بُت لرننگ آدلرني تُودمقلغي در.

     حديث داقي ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ ننگ شرحندا يذلب در: بِاَنْ يُذْبَحُ بِاِسْمِ غَيْرِ اللهِ كَوَثَـنٍ اَوْ صَلِيْبٍ اَوْ لِمُوسَـي اَوْ لِعِيْسي اَوْ للكَعْبَةِ[103] ترجمه: الله تعالـي ننگ آدننگ غيري بلن دمق چلنثا، مثل بُت اُچن، يا موسي يا عيسي عليهما السلام اُچن، يا كعبه اُچن، شوندا خداينگ لعنتي بولر.

     انها شول تفسيردن و شو شرح دن بلّي بولدي، ولي لر اُچن نذر ادلنن حيوان حلال لغي. چونكي اُول حيواني اُولدرلن دا هيچ بر ولي ننگ آدني آيدلميار، دنگا بسم الله ديليار.

     اوننگ اُچن امام رافعي، سلطاننگ اَوِندا اُولدرلن حيوان حرام دال در ديب، شو دليل ني اُوقيدي: اِنَّمَا يَذْبَحُونَهُ اِسْتِبْشَاراً بِقُدُومِهِ فَهُوَ كَذَبْحِ العَقِيْقَةِ لِوِلادَةِ المَوْلُودِ وَ مِثْلُ هَـذا لا يُوجِبُ التَّحْرِيْمِ[104] ترجمه: تحقيـق آدم لرنگ سلطان اُچن جانلي اُولدرمك لري، شوننگ گلمك لگنا بگنمك جهتلي در. شول سلطان اُچن جانلي اُولدرمك، گويا تازه بولن چاغا اُچن عقيقه اُولدرمك يالي در. شو هيل لي يغدي بلن جانلي اُولدرمك، حرام بولمق لغي واجب آيلندرمذ.

     و حضرت اسماعيل حقّي/ آيدب در: وَ عَلَيْهِ تُحْمَلُ اَفْعَالُ المُسْلِمِيْنَ صِيَانَةً لَهُمْ عَنِ الكُفْرِ وَ ضِيَاعِ الاَعْمَالِ[105] ترجمه: و شو دُوغري يغدي غا حمل ادلنر، مسلمان لـرنگ اديان ايش لـرنـي، شـولـري كافـر بُولمقدن و عمل لري ضايع بولمقدن ثقلمق جهتلي. اُوننگ اُچن اولياءلرغا آيدلن نذرلـري حـرام بلب، اَيَالـرنا كافـر ديمك لك آنگـر بش علمثذلــق در و بـي انصاف لقدر.

بدعت بياني

     بدعت ننگ اكي معناثي بار در. بيري لغوي معني در، و اُول بيري دا شرعي معني در. بدعت لغويّه ننگ تعريفي شو هيل لي در: اَلْبِدْعَةُ مَا كَانَ مُخْتَرَعاً عَلي غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ[106] ترجمه: تازه دُوردلنن زاد در كي هنيذ شوننگ منگذشي يالي زاد اُوذول گچمگن.

     و بر ناچا مصنّف لر (كتاب يذجي لر) بدعت لغويه ني شو هيل لي تعريف ادب درلر: لِلبِدْعَةِ مَعْنيً لُغَوِيٌّ عَامٌّ وَ هُوَ اَلْمُحْدَثُ مُطْلَقاً عَادَةً اَوْ عِبَادَةً[107] ترجمه: بدعت اُچن لغوي بولغن و عام بولغن معني بار در، و شول عام بولغن معني هر بر تازه طبدرلن زاد در، ها عادت بولثن، ها عبادت بولثن. بث بدعت لغويّه ننگ هر اكي تعريفنا گورادا، هر بر زاد تازه دن طفلثا بدعت در، دنيا ايش لرندن هر بر ايش تازه دن دُوران بولثا بدعت در، و دين ايش لرندن دا، هر بر ايش ني تازه دن طبدرلن بولثا بدعت در، مثلاً شو زمانداقي انواع و اقسام اِيِب اِچليان طعام لر، و تُيثلي تُيثلي گيليان اگن بش لر، و دُرلي دُرلي مِنِليان آيق اولغ لر، و عجيب غريب ثلنيان عالي آپارتمان لر، و بولردن بشغا منگ لرچا اُوذول يُوق بولب تازه دن طبدرلن دستگاه لر، شولرنگ بارثي بدعت لغويّه ننگ تعريفنا گيريان در، و دين يُولنـدا هم دوران فرقه لر، مذهب لر، سنّي لر، حنفي لر، شافعي لر، مالكي لر، حنبلي لر، شيعه لر، معتزلـي لر، خوارج لر، قدري لر، جبري لر، بهائي لر، وهّابي لر، و بولردن بشغا كُوب فرقه لر كان در، بارثي بدعت لغويّه ننگ اِچنا گيريان در.

     بدعت شرعيّه ننگ تعريفي شو هيل لي در: مَا اُحْدِثَ عَلَي خِلافِ اَمْرِ الشَّارِعِ وَ دَلِيْلِهِ الخَاصِّ اَوِ العَامِّ[108] ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ و حضرت رسول اكرم > ننگ بُيرق لرننگ ترثنا، و شوننگ خاص بولن دليل ننگ و عام بولن دليل ننگ تَرثِنا طبدرلن يُول يُوردَالر در.

     و بر ناچا مصنّف لر بدعت شرعيّه ني شو هيل لي تعريف ادب درلر: لِلبِدْعَةِ مَعْنيً شَرْعِيٌّ خَاصٌّ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الدِّيْنِ اَوْ النُّقْصَانُ مِنْهُ الحَادثان بَعْدَ الصَّحَابَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ الشَّارِعِ لا قَوْلاً وَ لا فَعْلاً وَ لا صَرِيْحاً وَ لا اِشَارَةً[109] ترجمه: بدعت ننگ شرعي بولن خاص معني ثي بار در. شول شرعي بولغن خاص معني، دين دا بر زادني آردّرمق در، يا دين دن بر زادني كملدمك در، صحابه لردن ثونگرا، شارع كريم ننگ رُخصتي بولمين، گپي بلن برن رُخصتي دا يُوق، و عملي بلن برن رُخصتي دا يُوق، و آشكار ادب آيدن رُخصتي دا يُوق، و اشارت ادب بلدرن رُخصتي دا يُوق. انها شو هيل لي طفلن ايش بدعت شرعي در.

     حضرت الامام ابي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي/ آيدب در: فَهذِهِ اَقْوَالُ العُلَمَاءِ كُلُّهَا نَاصَّةٌ عَلَي اَنَّ مَا حَدَثَ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ بَلْ وَ التَّابِعِيْنَ بَلْ وَ تَبَعِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي بِدْعَةٍ وَ الاِرْتِكَابُ بِهِ لَيْسَ بِضَلالَةٍ[110] ترجمه: بث علماءلرنگ شو گب لرننگ بارثي آشكار ادگوجي در، صحابه لرنگ زمانندا طفلن ايش، بلكا تابعين لرنگ زمانندا طفلن ايش، بلكا تابعين لرنگ تابع لرننگ زمان لرندا طفلن ايش، شولردن انكار ادمك بُولمين، هوكمـان بدعت ننگ اِچـنا گيـريان دال در، و شول ايش لري ادمك لك گناهكارلك دا دال در.

     اِنها شو آيدلن گب لرنگ بارثندن بلّي بولدي، بدعت شرعيّه ننگ كامل تعريفي شو هيل لي در: اَلبِدْعَةُ هِيَ الزِّيَادَةُ فِي الدِّيْنِ اَوْ النُّقْصَانُ مِنْهُ الحَادِثَانِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ وَ تَابِعِيْهِمْ بِغَيْرِ اِذْنِ الشَّارِعِ لا صَرَاحَةً وَ لا دَلالةً وَ لا اِشَارَةً[111] ترجمه: بدعت شرعي دين اسلام دا بر دستورني آردّرمق در، يا دين اسلام دن بر دستورني كملدمك در، شول آردّرمق بلن كملدمك، صحابه لردن ثونگرا طفلن، يا صحابه لري گُورن تابعين لردن ثونگرا طفلن، يا تابعين لري گُورن تبع تابعين لردن ثونگرا طفلن، طنگري تبارك و تعالي دن يا حضرت رسول اكرم > دن شول دَستُور اُچن آشكار رُخصت بولمين، يا دلالت اديان رُخصت بولمين، يا اشارت اديان رُخصت بولمين.

     انها شو كامل تعريفدن بلّي بولدي، شرعي بولن بدعت، دنگا دين دستورلـرننگ آرتب يا كَمَلِب اُيدگمك لگـي در. دنيا ايش لـرننگ هـر هيـل لي اُيدگمك لگي بدعت دال در. اونگا گورا بو زمانداقي هر دُرلي اِيِب اِچليان طعام لر، الوان الوان هر تُيثلي گيليان لباس لر، بو گَنگ گَنگ هر جُورا مِنليان آيق اولغ لر، بو هر هيل لي نقشه لر بلن ثَلِنب اِچندا ياشليان جاي لر، بو منگ دُرلي دُشَليان دُشك لر، و اَچَري اسباب لري، و اَكَارنچلق آلت لري، راديولر، تلويزيون لر، تلسكوب لر، و حربي دستگاه لر، و بولردن بشغادا ميليون لرچا تازه طبدرلن دستگاه لر بار، شولرنگ هيچ بيري شرعي معني بلن بدعت دال در. و شو اسباب لردن خيرلنيان آدم لرنگ هيچ بيرلرنا مُبتَدِع ديليان دال در.

     بدعت شرعي دين دا آردّرمق يا كملدمك دِيشندن بلّي بوليار، دين اسلامنگ دستوري بولغن بُيرِق لرنگ هيچ بيري بدعت دال دگي، بر ناچا دين احكام لرني دُوغري بلميان آدم لر، اُوذلرننگ بلميانلگندن بي خبر بولب، شريعت ننگ بُيرق ادن ايشنادا بدعت ديب آيدثالردا، حقيقت دا اُوننگ بدعت لغي يُوقدر.

     بدعت شرعي صحابه لردن ثُونگرا طفلن دِيشندن بلّي بوليار، صحابه لرنگ وقتندا طفلب، صحابه لردا شوني بلب اعتراض ادمثالر، اول ايش ننگ بدعت دال لگـي. اگـر اول ايش بدعت بولثـادي، هوكمان صحابه لـر اعتراض ادردي لر.

     بدعت شرعـي تابعين لـردن ثونگرا طفلن بولملي دِيشندن بلّي بوليار، تابعين لرنگ وقتندا طفلب، تابعين لـردا شونـي بلب اعتراض ادمثالـر، اُول ايش ننگ بدعت دال دگي. اگر اُول ايش بدعت بولثادي، هوكمان تابعين لر شونگا اعتراض ادردي لر.

     بدعت شرعي تبع تابعين لردن ثونگرا طفلن بولملي دِيشندن بلّي بوليار، تبع تابعين لرنگ وقتندا طفلب، تبع تابعين لر شوني بلب دا اعتراض ادمثالر، شول ايش ننگ بدعت دال دگي. اگر اُول ايش بدعت بولثادي، هوكمان تبع تابعين لر شونگا اعتراض ادردي لر.

     بدعت شرعي طنگري تبارك و تعالي دن يا حضرت رسول اكرم > دن رُخصت ثذ طفلن ايش بولملي دِيشندن بلّي بوليار، شول ايش ني ادمك لگا الله تعالي ننگ آيتندا، يا پيغمبرu نگ حديثندا، آشكار رُخصت بولثا، يا شوننگا دلالت اديان رُخصت بولثا، يا شونگا اشارت اديان رُخصت بولثا، شول ايش ننگ بدعت دالدگي.

     صحابه لرنگ اهل بدعت دال دگنا دلالت اديان حديث لر كان در. شول حديث لردن در، حضرت ابي موسي دن روايت ادلنن اُوذين حديث ننگ شو بولگي: اَصْحَابِي اَمَنَةٌ لِاُمَّتِي فَاِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِي اُتِيَ اُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ[112] ترجمه: مننگ صحابه لرم اُمّتم اُچن امين لك در، اگر صحابه لرم آردن گدثا، اُمّتم ننگ بشنا وعده برلن يغدي ني گَتِرلر. يعني هاي هوس لرنا تابع بولب دنياني قَوَلارلر.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف : اِنَّ اَصْحَابِي خِيَارُكُمْ فَاَكْرِمُوهُمْ[113] ترجمه: تحقيق مننگ صحابه لرم ثذنگ انگكي غَولرنگذ در، بث ثذ شولرغا ثيلغ ادنگ لر.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ[114] ترجمه: مننگ صحابه لرم گويا يلدذلر يالي در، بث ثذلر شولرنگ هيثي بيرلرننگ اِيذلرنا دُشثنگذ، دُوغري يُولني طفرثنگذ.

     و ينا شول حديث لردن در، شو صحيح حديث: فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَباً مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَ لا نَصِيْفَهُ[115] ترجمه: تحقيق ثذنگ بيرينگذ اگـر اُحُد داغي يالـي غذلنـي الله تعالي ننگ يُولندا خرج ادثالردا، شول صحابه لرنگ بيرننگ كِچجِك اُولچگ لرنا يتشب بشرمذ، و شوننگ يارثنادا يتشب بشرمذ. انها حضرت رسول اكرم > ننگ اصحاب كرام لـري شو هيللي اَوشِندن بلّي بوليار، صحابه لرنگ آرثندا طفلن ايش لر، اگر صحابه لر شونگا اعتـراض ادمثـا بدعت دال دگـي، و شـولـرنگ اِچندا اهـل بدعت يُوق لغي.

     تابعين لرنگ و تبع تابعين لرنگ اُوذلرندن ثونگراقي دُوران آدم لردن آرتقمجلغنا، و شولرغا بدعت نسبت برلميان لگنا دليل، پيغمبر اكرم > ننگ شو صحيح حديثي در: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ[116] ترجمه: آدم لرنگ انگكي غوثي، مننگ زمانمدا ياشيان مسلمان لر در، و اُولردن ثونگرا شولرغا يقين بولن لر در، و اولردن ثونگرا هم شولرغا يقين بولن لر در.

     حضرت شيخ الاسلام محمد بن سالم الحفني/ شو حديث شريف ننگ شرحندا آيدب در: قَوْلُهُ قَرْنِي اَيْ عَصْرِي اَيْ اَهْلَهُ وَ المُرَادُ اَلصَّحَابَةُ فَكُلُّ فَرْدٍ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنْ جَمِيْعِ اَفْرَادِ غَيْرِهِمْ وَ يَنْتَهِي اَمْرُهُمْ اِلي مِائَةٍ وَ عِشْرِيْنَ سَنَةً، وَ كُلُّ فَرْدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ اَفْضَلُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنْ حَيْثِ كَوْنِهِ تَابِعاً وَ يَسْتَمِرُّ اَمْرُهُمْ اِلي تِسْعِيْنَ سَنَةً وَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ اَتْبَاعِ التَّابِعِيْنَ اَفْضَلُ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنْ تِلكَ الحَيْثِيَّةِ وَ اِنْ كَانَ مَنْ بَعْدُ اَفْضَلُ مِنْ حَيْثِيَّةٍ اُخْرَي وَ يَنْتَهِي اَمْرُهُمْ اِلي مَأتَيْنِ وَ عِشْرِيْنَ سَنَةً[117].

     ترجمه: پيغمبرu نگ قَرنِي ديان گپي، يعني مننگ زمانم ديدگي در. يعني شول زماننگ اهلي در، و اوندن هم مقصد صحابه لر در. بث شول صحابه لرنگ هر بيري، اوذلرندن غيري جماعت لرنگ بارثندن غوي در. و شـول صحابه لـرنگ ايشـي بِعثَت دن تا يُذ يگرم يل غاچنلي ثُونگليار. و تابعين لرنگ هر بيري، تابعي بولمقلق حيثيّتدن اُوذلرننگ اِيذلرنداقي دُوران جماعت لـردن افضـل در. و اُول تابعيــن لـرنگ ايش لـري، تا يُـذ تُوغثـن يـل غاچنلي دوام طبدي. و اتباع التابعين لرنگ هر بيري اتباع التابعين بولمق حيثيّتدن اُوذلرننگ اِيذلرنداقي گلن آدم لردن افضل در، گرچا ثونگرقي لر، آيري بر حيثيّت دن اولردن افضل بولثادا. شو اتباع التابعين لرنگ ايش لري تا اكي يُذ يگرم يل غاچنلي ثونگليار.

     انها شو حديث شريفدن و اوننگ شرحندا آيدلن گب لردن بلّي بولدي، بذنگ مذهب بشمذ حضرت امام اعظم ابوحنيفه/ تابعين لردن در، و حضرت امام اعظم ننگ شاگردلري و امام مالك و امام شافعي و اوذگا مجتهدلر قُرون ثلاثه دن در. يعني پيغمبرu نگ اَويَان قرن لرننگ آدم لري در، بدعت شرعيّه ننگ تعريفي بولرنگ يُول لرنا شامل بولمذ.

     امّا خوارج لر، قدري لر، جبري لر، بهائي لر، وهّابي لر، و شولرغا منگذش دُوغري يُولدن آذشن فرقه لر، بدعت شرعيّه ننگ تعريفنا داخل بوليان درلر. چونكي بو فرقه لر شول اَوِليان قرن لردن ثونگرا، دين دستورلرني كملدب يا آردّرب طفلن فرقه لر در. خوارج لر يالي اُول قرن لرنگ اِچندا دُورن دا بولثا، اولري اصحاب لر، يا تابعين لر، يا تبع تابعين لر، محكوم ادن درلر. حضرت ابن عابدين/ آيدب در: كَمَا وَقَعَ فِي زَمَانِنَا فِي اَتْبَاعِ اِبْنِ عَبْدِالوَهَّابِ[118] ترجمه: گويا شول خوارج لر يالي مسلمان لري كافر ثانيان لردن در، بذنگ زمانمذداقي ابن عبدالوهّاب نجدي ننگ تابع لري بولن وهّابي لر.

بدعت ننگ اَربَدلِگي

     هر بر ايش شرعي معني بلن بدعت بولثا، غتي اَربَد در. شول بدعت يُولني تُوديان آدم غا مُبتَدِع ديّارلر. مُبتَدِع بولغن كشي حق يُولدن آذشب گمراه بولن آدم در. حتي شوننگ ايماني موقوف در، يعني اگر بدعت ني غُويثا ايمان ني قبول ادلنر، اگر بدعت ني غُويمثا ايمان ني رد ادلنر.

     بدعت ايش ننگ تَلَكَالگنا دلالت اديان حديث لر بتر كان در، شول حديث لردن در، پيغمبرu نگ شو مبارك گپي: اَبَي اللهُ اَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّي يَدَعَ بِدْعَتَهُ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَة[119] ترجمه: طنگري تبارك و تعالي بدعت اَيَثي ننگ عمل ني قبول ادمكدن غيرا دُوردي، تا شول بدعتني غُويّانچا. شو حديث شريف ني امام ابن ماجه روايت ادّي.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اِيَّاكُمْ وَ البِدَعَ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ كُلُّ ضَلالَةٍ تَسِيْرُ اِلَـي النَّارِ[120] ترجمه: ثذ غُورقنگ بدعت ايش لردن، بث تحقيق بدعت شرعيّه بولن هر بر ايش گمراه لك در، و هر گمراه لكدا اُودغا غرشي بريان در.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اَصْحَابُ البِدَعِ كِلابُ النَّارِ[121] ترجمه: بدعت اَيَالري دوزخ ننگ اِت لري در.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: مَنْ يَعِش مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلافاً كَثِيْراً وَ اِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الاُمُورِ فَاِنَّهَا ضَلالَةٌ[122] ترجمه: ثذلردن هيثي بر آدم اُوذق ياشَثَا كُوب اختلاف لري گُورر، و ثذلر غُورقنگ تازه دُوران ايش لردن، و تازه طفلن يُول لردن، تحقيق شول يُول لر گمراه لك در.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ اللهَ تَعالي لا يَقْبَلُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْماً وَ لا صَلاةً وَ لا صَدَقَةً وَ لا حَجّاً وَ لا عُمْرَةً وَ لا جِهَاداً وَ لا صَرْفاً وَ لا عَدْلاً حَتَّي يَخْرُجُ مِنَ الاِسْلامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِيْنِ[123] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي بدعت ننگ اَيَاثي اُچن، تُوتَن روزه ثني و اُوقان نمازني و برن صدقه ثني و ادن حج ني و عمره ثني و الله يُولندا ادن جهادني و نفل ني و فرض ني و شولرنگ هيچ بيرني قبول ادمذ، حتي شول آدم دين اسلام دن چِقَر، گويا غِل خميردن چقشي يالي.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ اَصْدَقَ الحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ اَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ شَرَّ الاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ كُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ[124] ترجمه: تحقيق گپ ننگ انگكي دُوغرثي طنگري تبارك و تعالي ننگ گپي در. و يُولنگ دا انگكي غوثـي محمدu ننگ يُولـي در. و ايش لرنگ دا تَلَكاثي، ثونگـرا طفلن ايش لر در. هر بر ثونگرا طفلن ايش بدعت در، و هر بر بدعت دا گمراه لك در، و هر گمراه لك دا اُوددا در.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: مَنْ اَحْدَثَ فِي اَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ[125] ترجمه: هيثي بر آدم بذنگ شو دِينِمذدا، دين دن بُولمدق ايش ني طبدرثا، بث شول ايش رد در. يعني باطل در.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلي هَدْمِ الاِسْلامِ[126] ترجمه: هيثي بر آدم بدعت اَيَاثني ثِيلاب شونگا حرمت ادثا، تحقيق شول آدم دين اسلام ني بُوذمقلغا كمك بردي.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: مَا مِنْ اُمَّةٍ اِبْتَدَعَتْ بَعْدَ نَبِيِّهَا فِيْ دِيْنِهَا بِدْعَةً اِلاّ اَضَاعَتْ مِثْلَهَا مِنَ السُّنَّةِ[127] ترجمه: هيچ بر اُمّتي اُوذ پيغمبرندن ثونگـرا بر بدعت ايش نـي طبدريان بولمـذ، مگـر شول بدعت ايش ننگ مثلي يالي پيغمبرننگ سنّتندن ضايع اديان در، يعني شول مقدارلي پيغمبرننگ يُول ني يِتِريان در.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ اللهَ اِحْتَجَرَ التَّوْبَةَ عَلَي صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ[128] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي، هر بر بدعت اَيَاثنا توبه ني منع ادر، يعني هر بر بدعت يُولندا بولن آدم غا توبه نصيب ادمذ.

     و ينا شول حديث لردن در، شو حديث شريف: اَهْلُ البِدَعِ شَرُّ الخَلْقِ وَ الخَلِيْقَةِ[129] ترجمه: بدعت اهل لري بارچا مخلوق لرنگ تَلَكَاثي در.

     حضرت شيخ علي بن احمد بن محمد عزيزي شو حديث شريف ننگ شرحندا آيدب در: قَالَ المَنَاوِي بِمَعْنَاهُ فَذَكَرَهُ لِلتَّأكِيْدِ، اَوْ اَرَادَ بِالخَلْقِ مَنْ خُلِقَ وَ بِالخَلِيْقَةِ مَنْ سَيُخْلَقُ، اَو الخَلْقِ اَلنَّاسَ وَ الخَلِيْقَةِ اَلبَهَائِمَ، وَ اِنَّمَا كَانُوا شَرَّهُمْ لاَنَّهُمْ اَبْطَنُوا الكُفْرَ وَ زَعَمُوا اَنَّهُمْ اَعْرَفُ النَّاسِ بِالاِيْمَانِ وَ اَشَدُّهُمْ تَمَسُّكاً بِالقُرْآنِ فَضَلُّوا وَ اَضَلُّوا[130].

     ترجمه: حضرت علاّمه مناوي آيدب در: شو خَلِيقَه دا شو خلق يالي مخلوق معناثندا در. بث شوننگ جهتلي پيغمبر اكرم > تأكيد اُچن ذكر ادّي، يا پيغمبرu خلق ديگن لفظ دن خلق ادلن يعني يَرَدِلن انسان لري اراده ادّي، و خَلِيقَه ديگن لفظ دن اندكي يَرَدِلجق انسان لري اراده ادّي، يا خلق دن دنگا انسان لري اراده ادّي، و خَلِيقَه دن حيوان لري اراده ادّي.

     و تحقيق بدعت اهل لري بارچا مخلوق لرنگ تَلَكاثي بولياني، شولر اِنَنمَثذلقني هوكمان اِچ لرندا گيذليان بولمق لري سببندن در، و اولر اُوذلرني ايمان بلمكدا هوكمان آدم لرنگ انگكي اُوكدَراگـي، و قرآن غا دَيَنمقدا آدم لرنگ انگكي گُيچلي راگي ديب اعتقاد اديان بولمق لري سببلي در.

     حضرت علاّمه عزيزي ننگ بدعت اهل لرني صفت ليشندن بلّي بولدي، وهّابي لرنگ اهل بدعت لغي. چونكي اولر دنگا اوذلرني خدايي طنيّان حساب اديارلر. اوننگ اُچن اُولر فقط اُوذلرنا اهل توحيد ديّارلر، بَيلكي مسلمان لري مُشرك طنيّارلر، و اُولر قرآن غا دينيان و قرآن بلن عمل اديان فقط اُوذلري حساب اديارلر، بيلكي مسلمان لري اهل خُرافات و اهل بدعت بليارلر، اُولر حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، شو مذهب لردا بولن آدم لري، و نقشبندي و رُفاعي و شاذلي و خَلوَتِي شو طريقت لردا بولن آدم لري، شولرنگ بارثني حق يُولدن آذشن گمراه ثانيارلر. مذهبي لري، طريقتي لري همه ثني دين اسلام دن چقريارلر، و اُولر كتاب لرندا شو هيل لي يذيارلر: وَهَذِهِ الطُّرُقُ الصُّوفِيَّةُ وَ المَذَاهِبُ الفِقْهِيَّةُ يَنْبُذُهَا الاِسْلامُ وَ لا يَعْرِفُهَا وَ قَدْ بَرَّأ اللهُ رَسُولَهُ مِنْهَا كُلِّهَا[131].

     ترجمه: شو صوفي چلق طريقت لري و شو فقهي مذهب لري دين اسلام طشليار و دين اسلام شولري طنيميار و طنگري تبارك و تعالي اوذ پيغمبرني شو طريقت لردن و شول مذهب لردن بيزار ادّي. يعني شولرنگ بارثندن ال چك ديدي.

     انها وهّابي لرنگ آيديان گب لري شو، وهّابي لرنگ عقيده ثندا، هيثي بر آدم حنفي مذهبنا گيرثا، يا شافعي مذهبنا گيرثا، يا مالكي مذهبنا گيرثا، يا حنبلي مذهبنا گيرثا، اسلام دينندن آيرلب كافـر بولـن آدم در. اولـرنگ عقيده ثندا اُوذلرندن بشغا مسلمان يُوقدر.

     سنه هجري قمري ننگ برمنگ اكي يُذ آلتنجي(1206) يلندا دنيادن گچن ابن عبدالوهّاب نجدي بو فرقه ني طبدرن آدم بُولنثنگ، بو فرقه مُبتَدَعَه ني شونگا ثُوياب وهّابي ديارلر. حق مذهب لردن منگ يل ثُونگرا اُولرنگ ترثنا دوران فرقه ننگ، هوكمان بدعت ذَمِيمَه دگي، بارچا مسلمان لرنگ يانندا، غُشلق ننگ گُني يالـي آشكار بولنثنگ، اُوذ بدعت لغنـي يَشِرجـق بولب، خلق لـري آلدمـق اُچـن اُوذلـرنا سَلَفِيّة ديارلـر، يعنـي بذ سَلَف لـرنگ، صحابه لرنگ اِيذلرنا دُشيارث ديارلر. بذنگ يُولمذ صحابه لرنگ يُولي، امّا بيلكي مذهب لر، صحابه لردن ثُونگرا طفلدي، اُولر بدعت در ديّارلر. شيدب اُوذلرني و اوذگالري آلديارلر. بو گپ لرنگ باطل لغي آذجق عِلملِي و آذجق عقلّي آدم لرنگ يانندادا بلّي در.

     شول وهّابـي لـر، سَلَفِيّه ديّان كلمه نـي، پيغمـبرu ننگ و اوننـگ صحابـه لرننگ يُولندا بولن اهل السنّه و الجماعه آدلي مسلمان لرغا آيديان درلر، يا اُول مسلمان لرنگ ترثي بولن بر جماعت غا آيديان درلر. اگر اولرنگ مقصدلري اوّلقي بولثا، يعني سَلَفِيّه ديمكدن مقصدلري اهل السنّه و الجماعه بولثا، شول آدني شولرغا دقمق بدعت در. چونكي سَلَفِيّه ديّان آدني، اهل السنّه و الجماعت غا، صحابه لر آيدمدي، تابعين لـر آيدمـدي، و تبع تابعين لر آيدمدي، منگ يللاب اولرغا سَلَفِيّه ديب آد دقلمان در، اولـرغا اهل السنّه و الجماعه ديب درلر، اشاعره، ماتُرِيديّه ديب درلر، حنفيّه، شافعيّه، مالكيّه، حنبليّه ديب درلر. امّا سَلَفِيّه ديمان درلر، منگ يلدن ثونگرا اُول آدلري آيرب، اولرنگ گدن يُولنا مذهب سَلَفِيّه ديب آد دقمقلق حقيقتاً بدعت در.

     اوننگ اُچن علاّمه بُوطِي آيدب در: اَلتَّمَذْهَبُ بِالسَّلَفِيَّة بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ[132] ترجمه: سَلَفِيّه آدي بلن مذهب تُوتِنمقلق بدعت در، موندن اُوذول يُوق زاد در. اونگا گُورا اهل السنّه ننگ يُولندا بولب دا، آدنگا سَلَفِيّه غُويثنگ، شول بدعت در، شول فضيلت اَيَالري بُولن اُچ قرنداقي دقلن آدلري هيچ وقتدا اُيدگدملي دال، شول آدلري اَتبرب سَلَفِيّه غُويمقلق بدعت ذَمِيمَه در.

     امّا اُول وهّابي لرنگ مقصدلري اكلنجي بولثا، هوكمان دا اُولرنگ مرادي شول اكلنجي در، يعني شول اهل السنّه و الجماعه ننگ تَرثي بولن فرقه ني سَلَفِيّه ديب آدلندرمق در. منگ يلدن ثُونگرا قرون فاضله ننگ ترثنا دُوران فرقه ننگ اهل بدعت دغنا، عقل لي آدم لرنگ هيچ بر شكي بولمذ. حضرت رسول اكرم > ننگ شو حديثي اولرنگ مُبتَدِع لغنا اولقان دليل در. اِتَّبِعُوا وَ لا تَبْتَدِعُـوا فَقَـدْ كُفِيْتُمْ[133] ترجمه: اي اُمّت ثذلر سنّت گا تابع بولنگ، و اوذ لرنگذدن تازه يُول دُوردمانگ، تحقيق ثذلر مننگ گترن يُولم بلن بث ادلنن ثنگذ.

     انها اهل السنّه و الجماعه منگ يللاب پيغمبرu نگ و اصحاب كرام لرنگ يُولني يُوردِب گليان يغديندا، شولرنگ غرشثندن سَلَفِيّه آدندا مذهب دُوردمك آشكار اِبتِدَاع در، يعني آشكار بدعت يثمق در. بَل دِيمك بلن آغذ ثُيجِيمَذ، بلكا بَل اِيمك بلن آغذ ثُيجِيَر. بذنگ يُولمذ سَلَف لرنگ يُولي ديب اوذ تُوپرلرنا سَلَفِيّه آد دقمق لري بلن، سَلَف لرنگ يُولندا بولدغي چقمذ، تا سَلَف لرنگ عقيده لري بلن عقيده لنب و شولرنگ عمل لري بلن بذنيانچالر.

     وهّابي لرنگ عقيده لري و عمل لري سَلَف لرنگ عقيده لرنا و عمل لرنا ترث در. سَلَف لردا پيغمبرu غا طَارِش ديّان باردمي؟ پيغمبرu نگ زيارتي اُچن سفر ادمك حرام ديّان باردمي؟ مننگ الم داكي عصام، محمددن غوي در ديّان باردمي؟ يا رسول الله ديب پيغمبردن كمك اثلان، کافر بولر ديّان باردمي؟ مذهب اهل لرنا، طريقت اهل لرنا تُوهين اديان باردمي؟ مسلمان لري مشرك ثاناب اولرنگ غاني حلال، مالي حلال ديب فتوي بريان باردمي؟ اولياءلرنگ، صلحاءلرنگ اثرلرني تبرّك ادمك لك، مسلماني دين دن چقرر، كافر آيلندرر ديّان باردمي؟ مسلمان لرنگ قبرلرني، كُنبدلرني يقب آوردملي، يرگا يكسان ادملي ديّان باردمي؟ سَلَف لـردا بو هيل لي اَربَد يغدي لر يُوقدي. بلكا اولر پيغمبرu غا احترام لري كاندي، اثرلرني تبرّك ادردي لر، كلَّثِني ثِيردرن دا اُوننگ مبارك ثچ لرني پايلشردلر. پيغمبرu اُولنـدن ثونگـرادا اوننگ مبارك قبـرنا زيارت ادب اونـدن حاجت لرني دِلاردي لر، خدايا يقين آدم لري اُولي لگندا و ديري لگندا وسيله تُوطردي لر. امّا بو اوذلرنا سَلَفِيّه ديّان وهّابي لر، بو ايش لرنگ بارثنا بدعت ديارلر، شرك ديارلر.

     وهّابي لرنگ اهل بدعت لغنا دلالت اديان دليل، پيغمبرu نگ شو آيدن مبارك حديثي در: وَ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلَهَا[134] ترجمه: قيامت يقينلاندا، شو اُمّت محمديّه ننگ ثُونگقي لري، اُونگكي گچن لرنا لعنت ادرلر.

     شو حديث اُوذين حديث در. شو حديث دا پيغمبرu اُوذننگ اُمّتي سنّت دن آذشب اَربَد يغدي غا دُوچار بولجق لرني بيان اديار، و شول حق يُولدن آذن اُمّت دا، اون باش(15) يغدي بولر، و شول اَربَد يغدي لرنگ انگكي آخرقثي شولر اسلامنگ بش لرندا گچن مسلمان لرغا عيب ادرلر، و اولرغا تُهمت و توهين لر ادب، دنگا اوذلرني حق يُولدا بلرلر.

     انها وهّابي لردا سَلَف صالح لردن منگ يل ثُونگرا دوراب مذهب بش لرغا و طريقت اَيَالرنا عيب ادماگا دوردي لر، و اُولري اهل بدعت ديب گمراه ثانادي لر. اُونگكي گچن مجتهدلرنگ و اولياءلرنگ بَثَن اِيذنا دگمجك آدملر، اُوذلرني اُولردن يُوقري ثايمقلغي دلالت اديار، اولرنگ اهل بدعت دغنا، و شو حديث شريف ننگ اِچنا گيريانلگنا.

     و ينا شولرنگ اهل بدعت دغنا دلالت اديان دليل، شو صحيح حديث در: سَيَأتِي عَلَي اُمَّتِي زَمَانٌ يَكْثُرُ فِيْهِ القُرَّاءُ وَ يَقِلُّ الفُقَهَاءُ وَ يُقْبَضُ العِلْمُ وَ يَكْثُرُ الهَرْجُ ثُمَّ يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ زَمَانٌ يَقْرَءُ القُرآنَ رِجَالٌ مِنْ اُمَّتِي لا يجاوز تَرَاقِيَهُمْ ثُمَّ يَأتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ المُشْرِكُ بِاللهِ المُؤمِنَ فِي مِثْلِ مَا يَقُولُ[135].

     ترجمه: بثملقدا مننگ اُمّتمنگ بشنا بر زمان گلر، شول زماندا قرآن ني ياد تُوطن قاري لركُوفلر، و احكام شريعت ني بليان عالم لر آذلر، و چُنگر عالم لر اُولب علم ني قبض ادب آلنر، و اُولشمك كُوفلر، و اوندن ثونگرا بر زمان گلر مننگ اُمّتم دن بولن اركك آدم لر قرآن اُوقير، شولرنگ اُوقين قرآني دل لرننگ اُوج لرندن يُرَك لرنا گچمذ. اوندن ثونگرا بر زمان گلر، طنگري تبارك و تعالي غا شرك گتريان كافر، مسلمان بلن جدلّشر، مسلمان ننگ آيديان گپي ننگ مثلندا، يعني كافردا اوذ عقيده ثني ثابت ادمك لك اُچن دليل اُوقير گويا مسلماننگقي يالي. امّا كافرنگ دليلي باطل در.

     انها حضرت رسول اكرم > ننگ قاري لر كُوفلر، فقيه لر آذلر ديب آيدمغندن بلّي بوليار، ثُونگرقي دوران اُمّت لر، شريعتي اونگكي لرچا بلميانلگي، و اونگكي گچن لر، ثونگرقي گلجك لردن عالم لغي. اوننگ اُچن پيغمبرu عزّت ني اُمّتننگ اوّلنا ثُويَدِي، و اَربَدلك يغديي، آخرنا ثُويَدِي، و اُوذننگ صحيح حديثي بلن آچقلدي: خِيَارُ اُمَّتِي اَوَّلُهَا وَ آخِرُهَا نَهْجٌ اَعْوَجُ لَيْسُوا مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُمْ[136] ترجمه: مننگ اُمّتمنگ انگكــي غـوي لري بشداقي لري در، و شول اُمّت ننگ آخري، بتر غِيشرن يُول در، شولر مندن دال در، و مندا شولردن دال درن، اولر مننگ يُولمنـي ترك ادمك لري سبب لي.

     انها شو صحيح حديث دن بلّي بولدي، اُمّت محمديّه ننگ بش لري بولغن صحابه لرنگ و تابعين لرنگ و تبع تابعين لرنگ دوغري يُولدادغي، و اُولردن منگ يل ثونگرا دوران فرقه وهّابيّه ننگ غِيشق يُولدادغي. چونكي منگ يلدن ثونگرا دوراب شول خيار اُمّت بولن، اُچ قرن ننگ آدم لرنا آد دقيارلر، شولرنگ وقتندا تشكيل بولب و شولرنگ يُول لرني غايم تُوديان مذهب لرگا بدعت ديارلر، و اول مذهب لرنگ مُقلّدلرني مشرك ثانيارلر. مسلمان لري مشرك ثانمقلق دوغري يُولدن آذشمق لغنگ علامتي در.

     حضرت انس بن مالك گا بر آدم آيدب در: يَا اَبَا حَمْزَةَ اِنَّ نَاساً يَشْهَدُونَ عَلَيْنَا بِالكُفْرِ وَ الشِّرْكِ، قَالَ اَنَسٌ: اُولئكَ شَرُّ الخَلْقِ وَ الخَلِيْقَةِ[137] اي حمزه ننگ آتاثي بولغن انس، تحقيق بر ناچا آدم لر بذنگ ترثمذگا كُفرلك بلن، و شرك لك بلن شاهدلق بريارلر، يعني بذلرگا كافر ديارلر و بذگا مشرك ديارلر، شوندا حضرت انس آيدّي: شول مسلمان لري مشرك ثانيان آدم لر، دُوران خلق لرنگ انگكي تَلَكاثـي در، و اندكـي دورجك خلق لرنگ دا انگكي تَلَكاثي در. مسلمان غا كافر ديمكدن آنگردا تَلَكا گناه بولمذ. اونگا گورا وهّابي لرنگ دا يغدي لري شو هيل لي بولثا، يعني توحيدني دنگا اوذلرنا نسبت برب مسلمان لري تكفير ادمك بولثا، حديث شريف دا گلن شر الخلق و الخَلِيقه شولر بوليار. نعوذ بالله من ذلك.

     وهّابي لرنگ اهل بدعت دغنا دلالت اديان دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ >، اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اَللَّهُمَّ بَارِكْ فِي يَمَنِنَا قَالُوا: وَ فِي نَجْدِنَا قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَ فِي نَجْدِنَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَ الفِتَنُ وَ بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ[138].

     ترجمه: بذلرگا علي بن عبدالله گُرّنگ بردي، بذلرگا ازهر بن سعد گُرّنگ بردي ابن عون دن، اُول هم نافع دن، اُول هم ابن عمردن، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم > شو هيل لي دعاء ادّي: اي بار خدايا ثن بذلر اُچن بركت بر بذنگ شام يُوردِمذدا، اي بار خدايا ثن بذلر اُچن بركت بر بذنگ يمن يُوردِمذدا. و آدم لر آيدّي: بذنگ نجدمذگادا دعاء ادگل ديب، شوندا پيغمبرu آيدّي: اي بار خدايا ثن بذلر اُچن بركت بر بذنگ شام يُوردِمذدا، اي بار خدايا ثن بذلر اُچن بركت بر بذنگ يمن يُوردِمذدا.

     شوندا آدم لر آيدّي لر: اي الله تعالي ننگ پيغمبري، بذنگ نجد يُوردِمذگا دعاء اد ديب. من پيغمبرu ني اُچلنجي دا آيدن در بِلدم: شول نجد يُوردِندا بُولَغَيلق لر دُورار، فتنه لر طفلر، و شول يُورددن شيطاننگ شخي چِقر، يعني شيطاننگ بارچا گُيجي شول يُورددا در. اُوننگ اُچن يُول كثن غلطمن لر، اولقان اُوغري لر، عيّاش شرورلر شول يُورددن دُورَدي لر، حتي پيغمبرلق دعواثني تُوطن مُسَيلمة الكذَّاب دا شول يُوردنگ آدمثي در. هر وقت شيطان آدم لرغا گُورنندا نجد ياش اُولي لرننگ شكلندا بولب گورنيان در.

     حضرت شيخ الاسلام علاّمه ابن حجر عسقلاني، شو حديث شريف ننگ شرحندا آيدب در: وَ اَوَّلُ الفِتَنِ كَانَ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ فَكَانَ ذلِكَ سَبَباً لِلفِرْقَةِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَ ذلِكَ مِمَّا يُحِبُّهُ الشَّيْطَانُ وَ يَفْرَحُ بِهِ وَ كَذلِكَ البِدَعُ نَشَأَتْ مِنْ تِلْكَ الجَهَةِ[139] ترجمه: فتنه لرنگ بشي گُن دُوغر طرفدن دُوردي، بث شول سبب بولدي مسلمان لرنگ آرلرنا آغذ آلالق دُشمك لگا، و شول آغذ آلالقدا شيطاننگ ثُويّان زادي در، و شوننگ بلن بگنيان در، و شوننگ يالي بارچا بدعت لردا شول طرفدن طفلدي.

     حضرت امام خطابي آيدب در: نَجْد مِنْ جَهَةِ المَشْرِقِ[140] ترجمه: نجد يُوردي مدينه منوّره ننگ گُن دوغر طرفندا در.

     و حضرت علاّمه سيد محسن امين آيدب در: وَ فِي نَجْدِنَا صَرِيْحٌ فِي اَنَّ المُرَادَ نَجْدُ الحِجَازِ وَ هِيَ اَرْضُ الوَهَّابِيَّةِ الوَاقِعَةِ فِي مَشْرِقِ الحِجَازِ[141] ترجمه: حديث شريف داكي و بذنگ نجدمذ ديان گب، آشكار اديان در، نجددن مراد حجازنگ نجدي دگنا، و شول حجازنگ نجدي، وهّابي لرنگ يري در، شول يردا حجاز يُوردننگ گُن دوغري در. محمد بن عبدالوهّاب نجدي دا شول يُورددن دوران در.

     انها پيغمبرu نگ حديث شريفندن و بيك عالم لرنگ آيدن گب لرندن بلّي بولدي، وهّابيت مَرامي فتنه مكانندن طفلب، مسلمان لرنگ ترثنا شيطاننگ شخـي بولب چِقـن بدعت لغـي. وهّابـي لـرنگ اولقان امام لـري ابن تيميه، دُورد مذهب ننگ ترثنا تُورب، اُول مذهب بش لرغا آد دقن آدم در. محمد بن عبدالوهّاب نجدي بر ناچا ايش لردا، شوني اُوذنا اُلگو ادنيان در. حاصل كلام ابن تيميّه و ابن عبدالوهّاب و شولرنگ يُولندا بولن آدم لرنگ بارثني، نجددن دُوران فتنه حساب ادليان در.

     اوننگ اُچن حضرت العلاّمه ابي محمد عيني آيدب در: هَؤلاءِ القَوْمُ خَرَجُوا مِنْ نَجْدٍ مَوْضِعِ التَّمِيْمِيْن[142] ترجمه: شـول حق يُولنگ ترثنا دوران قوم لر، نجد يُوردندن چِقدي لر، تميمي لرنگ جايندن.

     و حضرت العلاّمه علي القاري مكّي آيدب در: وَ قَدْ فَرَّطَ اِبْنُ تَيْمِيَّةِ مِنَ الحَنَابِلَةِ حَيْثُ حَرَّمَ السَّفَرَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ > [143] ترجمه: و تحقيق حنبلي لردن بولغن ابن تيميّه پيغمبرu ني كِچِلدمك دا بتر اُوتِشدردي، حتي پيغمبرuنگ زيارتي جهتلـي سفر ادمك لگـي حرام آيلنـدردي. بو يردا ابن تيميّه گا حنبلي لردن ديب آيدلياني، اصل اعتباري بلن در. يعني ابن تيميّه اوّل حنبلي مذهب دي، ثونگرا مذهبدن چِقِب بدعت يُولن تُودّي.

     حضرت الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني آيدب در: زَعَمَ اِبْنُ تَيْمِيَّةِ اَنَّ اَحَادِيْثَ الزِّيَارَةِ كُلَّهَا مَوْضُوعَةٌ وَ اَنَّ السَّفَرَ اِلَيْهَا بِدْعَةٌ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ[144] ترجمه: ابن تيميّه زيارت ننگ حقندا گلن حديث لرنگ بارثني يلن در گمان ادّي، و تحقيق زيارت اُچن سفر ادمك لك بدعت در، شريعت دا دُوغري بولمغن ايش لردن در ديدي. و شوننگ يالي دُورد مذهبدندا چِقما ثُوذلري بتر كـان در. و شـول دُورد مذهبـدن چقب آيديان گب لرنـدن در، ابـن تيميـّه ننگ شو گپي: اِنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ لا يَقَعُ اِلاّ وَاحِدَةٌ[145] ترجمه: تحقيق اُچ طلاق واقع بولمذ، مگر دنگا برجا طلاق بولب واقع بولر.

     و ينا دورد مذهب دن چقب آيدن گب لرندن در، شو گبلان گب لري: اُوذنا سفر ديلب آيدلن يُولغچلق دا نمازي قصر ادملي، ها اُوذين سفر بولثن، ها غيثغا سفر بولثن. و سجده تلاوت ادمك لگدا وضوء شرط دال، يعني سجده تلاوت نـي طهارت ثـذ ادمك لگـدا بوليار. و احـرام لـي بولغـن حاجي ننگ گردننا طشليان رداءثني دنگمق لغي دوغري بولر. و حيض لي بولن خاتون ننگ بيت الله شريف گا طواف ادمك لگي دوغري بولر. و هر ثُو بلن طهارت آلمق دوغري بولر، ها مطلق بولثن، ها مُقيّـد بولثـن، مثـال ميـوه ننگ ثُوي. نجاست دُشن ثُوق زاد نجس بولمذ، ها آذ بولثن، ها كان بولثن، مگر شول ثُوق اُيدگثا نجس بولر. و جمعه نمازنگ گچمگندن غُورقمق جهتلي تيمّم ادمك لك دوغري بولر. و بولـردن بشغـادا دُورد مذهب دن چقب آيديان گب لري بتر كان در.

     انها شو آدم دورد مذهبنگ ترثنا شو هيل لي بدعت لر دُوردِب خلق لري هدايت دن آذشـدرب، ضلالت غا گُونِكـدِرثادا، وهّابي لــر شوننگ آدنا شيخ الاسلام غُويدي لر، و شو آدني تعظيم اُچـن محمد بن عبدالوهّاب نجـدي گا هم غُويدي لر، هيثي بر آدم شولرنگ يُولندا بولمثا، شولرغا مُشرك ديدي لر، اهل بدعت ديدي لر، شوننگ بلن اهل اسلام آرثنا اولقان فتنه اُوقلدي لر، مسلمان لرنگ يانندا اهل بدعت و اهل ضلالت، وهّابي لر در. امّا وهّابي لر اوذلرنا سَلَفِيّه ديارلر، اهل توحيد ديارلر، شيدب مسلمان لرنگ اولقان كلاّ آغرثي بولدي لر. اي عزيز مسلمان لر، ثذلرگا الله تعالي قوّت برثن، غيرات ادنگ حق يُولني غايم تُوتب الله تعالي ننگ دينندا مُحكم دورنگ.

ابن تَيمِيّه ننگ يغدي لري

     حضرت الامام حافظ شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر عسقلاني/ ننگ آيدمق لغنا گُورا، ابن تيميّه ننگ آدي احمد در، آتاثننگ آدي عبدالحليم در، قاقاثننگ آدي عبدالسلام در.

     ابن تيميّه سنه هجري قمري ننگ آتي يُذ آلتمش بيرنجي(661) يلندا، ربيع الاوّل آي ننگ اُوننجي گُنندا، حرّان شهرندا دنيا گلدي. سنه هجري قمري ننگ يدي يُذ يگرم ثگّذلنجي(728) يلندا، بش آي ننگ يگرمثنا دوشنبه گيجاثي اُولب دنيادن غيدي.

     تاتارلر، يُوردلري آلندن ثونگرا، ابن تيميّه سنه هجري قمري ننگ آلتي يُذ آلتمش يدنجـي(667) يلنـدا، اُوذ آتاثـي بلـن دمشـق شهـرنا هجـرت ادّي. ابـن تيميّه اوذ آتاثندن علم شرعيني اُوقيدي، و هر فن دن پايني آلدي، و عـالم لر اِچندا اوذنا برمق چُومّلدليان آدم بولدي، سَلَف لرنگ و خَلَف لرنگ ترثنا گب آيدب بشلدي، و كُوب عالم لر بلن بحث اَدِشدِي، اُولردن محكوم بولب زندان غا دُشدي، و ثونگرا توبه ادب چِقدي، ثونگرا ينادا اُونگكي يُولنا گيردي. حاصل كلام اُوني اِربَثلاب اُوننگ يُولني گمراهلك ثانان لر كان در.

     ابن تيميّه ني باطل غا نسبت برب محكوم ادن عالم لردن در، حضرت العلاّمه محمد بن اسعد الصدّيقي الدوّاني/، اُول آيدب در: وَ لاِبْنِ تَيْمِيَّةِ اَبِي العَبَّاسِ اَحْمَدَ وَ اَص‍حابِهِ مَيْلٌ عَظِيْمٌ اِلي اِثْبَاتِ الجَهَةِ وَ مُبَالَغَةٌ فِي القَدْحِ فِي نَفْيِهَا، وَ رَأيْتُ فِي بَعْضِ تَصَانِيْفِهِ انَّهُ لا فَرْقَ عِنْدَ بَدَاهَةِ العَقْلِ بَيْنَ اَنْ يُقَالَ: هُوَ مَعْدُومٌ وَ بَيْنَ اَنْ يُقَالَ طَلَبْتُهُ فِي جَمِيْعِ الاَمْكِنَةِ فَلَمْ اَجِدْهُ، وَ نَسَبَ النَّافِيْنَ اِلي التَّعْطِيْلِ هَذا مَعَ عُلُوِّ كَعْبِهِ فِي العُلُومِ العَقْلِيَّةِ وَ النَّقْلِيَّةِ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ مَنْ تَتَبَّعَ تَصَانِيْفَهُ[146].

     ترجمه: عبّاس ننگ آتاثي احمد، ابن تيميّه اُچن و اوننگ يُولدش لري اُچـن اولقـان اثلگ لر بار در، طنگري تبارك و تعالي اُچن جهت ثابت ادمك لگا، و الله تبارك و تعالي اُچن جهت يُوقدر ديمك لگا عيب ادمك لگدا بتر اُوتشدرمك بار در. و من شول ابن تيميّه ننگ بر ناچا يذن كتابلرندا گُوردم: تحقيق دثلابقي فكردا، خداي يُوق در ديمك بلن، من خدايي بارچا مكان لـردا گُوذّدم طبمـدم ديمك لگنگ هيچ بر فرقـي يُـوق در. و شـول ابن تيميّه جهت ني نفي اديان آدم لري يعني طنگري تبارك و تعالي دا جهت يُوق در ديان مسلمان لري، خداي يُوق در ديان كافرلرنگ تُوپرلرنا غُوشدي. انها ابن تيميّه عقلي و نقلي علم لردا اُولي پايي بولمقلغي بلن دا، آيديان گپي شو. مننگ شو آيدن گبلرما شاهد بولر، شوننگ كتاب لرني آغطرن آدم. گُورنگ وهّابي لرنگ شيخ الاسلام لرننگ يغديي شو.

     و حضرت خاتمة الفقهاء و المحدثين الشيخ احمد شهاب الدين ابن حجر هيتمي مكّي، ابن تيميّه ني محكوم ادب آيدب در: اِبْنُ تَيْمِيَّة عَبْدٌ خَذَلَهُ اللهُ وَ اَضَلَّهُ وَ اَعْمَاهُ وَ اَصَمَّهُ وَ اَذَلَّهُ وَ بِذلِكَ صَرَّحَ الاَئِمَّةُ الَّذِيْنَ بَيَّنُوا فَسَادَ ‌اَحْوَالِهِ وَ كِذْبَ اَقْوَالِهِ وَ مَنْ اَرَادَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ بِمُطالَعَةِ كَلامِ الاِمَامِ المُجْتَهِدِ المُتَّفَقِ عَلي اِمَامَتِهِ وَ جَلالَتِهِ وَ بُلُوغِهِ مَرْتَبَةَ الاِجْتِهَادِ اَبِي الحَسَنِ السَّبَكِي وَ وَلَدِهِ التَّاج وَ الشَّيْخِ الاِمَامِ العِزِّ بن جَمَاعَة وَ اَهْلِ عَصْرِهِمْ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَ المَالِكِيَّةِ وَ الحَنَفِيَّةِ وَ لَمْ يَقْصُر اِعْتِراضُهُ عَلي مُتَأخِّرِيِّ الصُّوفِيَّةِ بَلْ اِعْتَرَضَ عَلي مِثْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَ عَلِيِّ بنِ اَبِي طَالبٍ م كَمَا يَأتِي وَ الحَاصِلُ اَنْ لا يُقَامَ لِكَلامِهِ وَزْنٌ بَلْ يُرْمَي فِي كُلِّ وَعْرٍ وَ حَزْنٍ وَ يُعْتَقَدُ فِيْهِ اَنَّهُ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ وَ مُضِلٌّ جَاهِلٌ غَالٍ عَامَلَهُ اللهُ بِعَدْلِهِ وَ اَجَارَنَا مِنْ مِثْلِ طَرِيْقَتِهِ وَ عَقِيْدَتِهِ وَ فَعْلِهِ آمِين[147].

     ترجمه: ابن تيميّه بر بنده در، طنگري تبارك و تعالي شوني رسوا ادّي، و شوني آذَشدِردي، و شوننگ اكي گُوذني كُور ادّي، اوننگ اُچن دُوغري يُولی گُورمدي، و اکي غُلق ني کري ادّي، اُوننگ اُچن حقيقت ني اَشِدمَدي، و الله تعالي شوني ذليل آيلندردي، بذنگ شو آيدشمذيالی اوننگ فساد يغدي لرني بيان ادن و يلن گب لرني يُذگا چقرن امام لر آشكار آيدّي لر، و هيثي بر آدم شوننگ يغدي ني بلمك لگني اراده ادثا، بث شـول آدم امـام ابي الحسن سبكي ننگ گب لرني مطالعه ادثن، كي اُول امام مجتهد اُوذننگ امام لغنا، و اولقان لغنا و اوننگ درجه ثي اجتهاد مرتبه ثنا يتشن لگنا مُتّفق بولنن، و اوننگ ولدي تاج الدين السبكي و شيخ امام عزّ بن جماعه، و شولرنگ زماندش عالم لرننگ، و اولردن غيري عالم لرنگ گب لرني مطالعه ادثن، شافعي لردن، مالكي لردن، حنفي لردن. ابن تيميّه ننگ اعتراضي دنگا ثُونگرقي دُوران صوفي لرغا دال در، بلكا حضرت عمر بن خطاب يالي و حضرت علي بن ابي طالب يالي كشي لرگادا اعتراض ادن در، همچناني كه گلجك دا آيدشي يالي.

     گب غيثغاثي، ابن تيميّه ننگ ثُوذي اُچن هيچ بر اُولچگ يُوقدر، بلكا اوننگ گپني هر بر آدِر بُودِر غتي يرگا ذِنگلَـر و اوننگ حقندا شو هيل لي اعتقاد ادلنر، تحقيق شول ابن تيميّه بدعت يُولني تُودغوجي در، و اُوذي آذشغوجی در، و خلق لری آذشدرغوجی در، و گبلاندا حددن گچگوجي نادان در، طنگري تبارك و تعالي شونگا اُوذننگ عدالتي بلن معامله ادثن، و بذلري شوننگ يُولي يالي غِيشق يُولدن و تَلَكا عقيده دن، و شوننگ ايشي يالي يمن ايش دن غُورِيثن. اي بار خدايا بذنگ شو دعاءمذني اُوذنگ قبول ايلا. انها ابن تيميّه ننگ حقندا علاّمه ابن حجر هيتمي ننگ عقيده ثي شو.

      حضرت علاّمه ابن بَطُّوطه/ آيدب در: دمشق اهل لري ابن تيميّه گا تعظيم ادردي لر. ابن تيميّه علمنگ هر فن لرندن گب آيدردي، اما اُوننگ عقلندا بر يَتنَلِك باردي. بر گُن بر گب آيدّي، بارچا فقهاءلر اونگا اعتراض ادّي لر، و اُوني ملك ناصرغا شكايت بردي لر، ملك ناصر اُوني زندان ادمك اُچن قاهره غا يُوللدي. ابن تيميّه كُوب وقت زندان دا يطندن ثُونگرا، اجاثي ملك ناصرغـا گلب، يلبرب يبشب اُونـي زنـدان دن چقــردي. ابن تيميّه زندان دن چِقب گلندن ثونگرا، ينا اونگكي خرافات لرني آيدمقلغا شروع ادّي.

     ابن بَطّوطه آيديار: من شول وقت لردا دمشق شهرندا بولردم، بر گُن جمعه نمازغا بردم، شوندا ابن تيميّه منبرنگ اُثتندا آدم لرغا وعظ برب دور، شول وعظندا شو گب ني آيدّي: اِنَّ اللهَ يَنْزِلُ اِلَي سَمَاءِ الدُّنْيَا كَنُزُولِي هَذا[148] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي عرش دن انگكي اَتَكي آسمان غا اِينَر، انها مننگ شو اِينشم يالي ديب منبرنگ تكجك لرندن بر تكجك اتك دُشدي.

     شوندا مالكي مذهب دن ابن الزهراء آدلي بر فقيه غرشثندن غَلدي، بو آيديان گب لـرنگ غلط در ديب اعتراض ادّي، شـونـدا ابن تيميّه ننگ طرف لري ابن الزهراءني چُوذب وردي لر، و ثلاّثني غچردي لر، و شوننگ كلاّثندا يُفك طيحا باردي شوني آلب حنبلي لرنگ قاضي ثي بولغن عزّالدين بن مسلم گا شكايت برب زندان ادّردي لر. مالكي مذهب دن بولن فقيه لر و شافعي مذهب دن بولن فقيه لر بو قاضي ننگ ابن الزهراءني زندان ادمك لگنا اعتراض ادّي لر، و بو واقعه ني شول وقت داقي اميرلرنگ انگكي غوثي بولغن سيف الدين تنكيزگا شكايت بردي لر، اُول هم بارچا بولن واقعه ني ملك ناصرغا يذدي. و ابن تيميّه بر اُوتُلا اُچ طلاق دِيثنگ دنگا بر طلاق بولر ديب آيديار. و پيغمبرu نگ قبرنا زيارت ادمك لك اُچن گِدثنگ گويا اُوغرلغا گدن يالي گناه در، نمازنـي قصر ادملـي دال ديب آيديار. و الله تعالـي غا جسم ثابت اديار و شولر يالي خرافات لر گبليار ديب يذدي. شوندا ملك ناصر دستور بردي، ابن تيميّه ني غلادا زندان ادنگ ديدي، شوندا ابن تيميّه ني غلادا زندان ادّي لر، ابن تيميّه زندان دن چقماني شول زندان خانه دا اُولدي.

     انها ابن بطّوطه ننگ آيدمق لغنا گورا وهّابي لرنگ شيخ الاسلامي بولغن ابن تيميّه ننگ يغدي لري شو، اُولرنگ مرجع لري مسلمان لرنگ كلاّ آغرثي بولنثنگ، اندي اُولرنگ مقلّدلري دا مسلمان لرنگ كلاّ آغرثي در.

     ابن تيميّه ننگ بشغادا آيديان گب لری كان در. ابن تيميّه طنگري تبارك و تعالي غا جسم ثابت ادّي. اِيني حرام آدم ننگ گيجادا نفل اُوقيمق لغي دوغري در ديدي. و هر بر نمازني قصداً ترك ادثا، شوننگ قضاثني آلمق گرك دال در ديدي. و حيض لي خاتون غا طلاق برلثا، شول خاتون طلاق بولمذ ديدي. پيغمبرu ني وسيله تُودمقلق دوغري دال در ديدي.

     و ينا آيدّي: اِنَّ الرَّبَّ عَلَي مِقْدَارِ العَرْشِ لا اَصْغَرَ وَ لا اَكْبَرَ[149] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي عرشنگ مقداري يالي در، عرش دن كچي دا دال در، عرش دن اُولي دا دال در. و شولرغا منگذش بشغادا آيدن خرافاتي ثُوذلري كان در. حضرت الشيخ الاكبر سيدي محي الدين ابن عربي ني كافر ثانادي. انبياء و اولياءدن كمك اثلان دين دن چقر ديدي. طنگري تبارك و تعالي غا يقين بولن بنده لري وسيله تُودمقلغا منكر بولدي. حاصل كلام ابن تيميّه و اوننگ اَتباع لري محمد بن عبدالوهّاب نجدي، و اوذلرني سَلَفي ديب آدلندريان وهّابي لر، شولرنگ بارثي اهل بدعت در، و اهل ضلالت در، حق و حقيقت دن دش بولن آدم لر در. بدعت يُولندا بولـن آدم لـرنگ اديان عمل لرنا آلدنمانگ، اولر ير بلن آسماننگ آرثني دُولدرب عبادت ادثالردا، شول عبادت لر گويا يل گا ثَوِرلَن چنگ يالي در، بارثي تُوذِير گدر، هيچ بر اثر غالمذ. انگكي اونچا اعتقاد دوغري بولملي، اعتقاد دوغري بولمثا ادلن عبادت دن پيدا يُوق در. اونگا گورا اهل بدعت لرنگ تقواچلغنا، و اُولرنگ آغلاب انگران لرنا گوذ غرلدمانگ.

     حضرت رسول اكرم> اُوذننگ گوهر بهالي گب لري بلن آچقلاب آيدب در: مَنْ عَمِلَ بِبِدْعَةٍ خَلاّهُ الشَّيْطَانُ فِي العِبَادَةِ وَ اَلْقَي عَلَيْهِ الخُشُوعَ وَ البُكَاءَ[150] ترجمه: هيثي بر آدم بدعت يُولي بلن عمل ادثا، شيطان شوننگ بلن عبادت ننگ آرثني بُوش ادر، يعني عبادت ادجك بولندا شيطان اونگا هَلَوِد برمذ، و اونگ يُرَگنا غُورقي طشلار، و اوني آغلدر، و اُول بدبخت مـن خداي دن غُورقب آغليارن، مندا آنگر بش تقوالق بار در ديب، اُوذني بارچا آدم لردن اُثتم گورر. انها شيطاننگ انگكي كِژّك مكري شو در. اُوننگ اُچن آدم لرنگ حضورندا تظاهر ادب آغليان آدم لردا حقيقت بارمقا ديمانگ، اُول آغي نفاق ننگ علامتي در.

     حضرت رسول اكرم> اُوذننگ مبارك حديثندا بتر آچقلاب آيدب در: اَلْمُنَافِقُ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ يَبْكِي كَمَا يَشَاءُ[151] ترجمه: منافق آدم ننگ اكي گُوذي اُوذننگ اركندا در، آغلمق لغي هالان وقتندا آغلار.

     اوننگ اُچن بدعت اهل لري آغلمق غا بتر اُوکدا بولر، يُول دوغري بولمثا آغلمق دن نتيجه يُوق در. شيطان لعين ترث يُولغا ثلب، بدعت بلن مبتلا ادن آدم لرني عبادت بلن بذار، زار تضرع بلن دعاء ادّرب آغلدر، نمازلرني خُشُوع بلن اُوقِدب يلنگشدرمذ، اُول مبتدع هم دنگا اُوذني مؤمنِ مُوَحِّد حساب ادر، اوذندن اوذگالري مشرک لر ديب اعتقاد ادر.

     انها بدعت اهل لری شو اندازه اوذلرندن راضي بولر، وهّابي لر منگ اكي يُذ(1200) يل هجرت دن ثونگرا طفلن فرقه بولثالردا، اوذلرندن اوّلقي لرنگ بارثني گمراه ثاناب، فقط اوذلرني دوغري يُولدا بليارلر.

اذاننگ بشندا صلوات آيدمق بدعت دال در

     وهّابي لر اذاننگ بشندا صلوات آيدمق لغي بدعت بليارلر، حتي شول صلوات آيدمقلغي اولقان گناه لردن ثانيارلر.

     حضرت السيد احمد بن زيني دحلان، محمد بن عبدالوهّاب ننگ بيوگرافي ثني بيان ادن دا، يعني وهّابي لرنگ شيخ الاسلامننگ تاريخني آيدندا، شوننگ آيديان گب لرندن شو گب ني يذب در: اَلزَّانِيَةُ اَقَلُّ اِثْماً مِمَّنْ يُنَادِي بِالصَّلاةِ عَلَي النَّبِيِّ > فِي المَنَائِرِ[152] ترجمه: زنا ادگوجي خاتوننگ گناثي بتر آذجق در، مناره لرنگ اُثتندا پيغمبرu غا صلوات آيديان آدم ننگ گناثندن.

     و شول حضرت السيد احمد زيني دحلان آيدب در: محمد بن عدالوهّاب شو هيل لي اذاننگ بشندا غتي ثث بلن غِيغرب صلوات آيديان مؤذني گُورن زمانندا، شونگا غتي عذاب برردي، و شوني يمن هُورلاردي. انـدي بـو وهّـابي لردا، شول شيخ الاسلام لرننگ ايذنا دُشب، شول عمل ني بدعت ثانيارلر، و شوني اولقان گناه بليارلر. اگر وهّابي لردا حقيقت بار بولثادي، الله تعالي ننگ كلامنا اُويلنشردي، حضرت رسول اكرم > ننگ حديث لرنا فكر غُويردي.

     صلوات آيدمق لغي دستور اديان دليل لر مطلق در، بذنگ مجتهدلرمذنگ اصول فقه دا يثان قانون لرندن در: اَلْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلي اِطْلاقِهِ وَ المُقَيَّدُ عَلي تَقْيِيْدِهِ[153] ترجمه: مطلق بولغن حكم، شول مطلق لق اُذا يُورِيَر، و مُقيَّد بولغن حكم يعني بر بلّي دستورگا باغلشغي بولغن حكم، شول دستور اُذا يُورِيَر.

     طنگري تبارك و تعالي ننگ: اِنَّ اللهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْماً[154] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي ننگ فرشته لري، حضرت رسول اكرم >گا صلوات آيديارلر، اي ايمان لي بولغن بنده لر، ثذلردا شول حضرت رسول اكرم>گا صلوات آيدنگ، و شونگا سلام برمك لگي سلام برنگ ديان بُيرغي مطلق در، هيچ بر يغدي غا باغلشغي يُوقدر. طنگري تبارك و تعالي ننگ شو آيت ننگ مطلق بولشي يالي، حضرت رسول اكرم > ننگ شو حديث شريفي دا مطلق در: حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي[155] ترجمه: ثذلر هيثي بر مكان دا بولثنگذ، بث مننگ اُذا صلوات آيدنگ، بث تحقيق ثذنگ آيدن صلواتنگذ هوكمان مننگ اُذَا يتشر.

     صلوات آيدمقلق هر بر مسلماننگ بُورجي در. طنگري تبارك و تعالي ننگ صَلُّوا عَلَيْهِ ديان گپندا، و حضرت رسول اكرم > ننگ فَصَلُّوا عَلَيَّ ديان بُيرغندا، هيچ بر قيد يُوق در. صلوات شريفه ني دِك دُورنگدا آيدثنگدا شول بُيرق بتر، اُوترنگدا آيدثنگدا شول بُيرق بتر، يطنگدا آيدثنگدا شول بُيرق بتر، اُوي دا آيدثنگدا شول بُيرق بتر، مسجددا آيدثنگـدا شـول بُيـرق بتر، مناره دا آيدثنگ دا شول بُيرق بتر، اذاننگ اَوِندن آيدثنگدا شول بُيرق بتر، نمازنگ اوندن آيدثنگدا شول بُيرق بتر، دعاءننگ اوندن آيدثنگدا شول بُيرق بتر، و هر بر شرافت اَيَاثي بولغن ايش ننگ اوندن آيدثنگدا شول بُيرق بتر، بلكا شرافتلي ايش دا اَوِندن صلوات آيدمقلق هوكمان گركلي در، چونكي حضرت رسول اكرم > اُوذننگ گوهر بهالي گب لري بلن آچقلاب آيدب در: اِنَّ كُلَّ كَلامٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَهُوَ اَقْطَعُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ[156] ترجمه: تحقيق هر بر كلام ني منگا صلوات آيدمق بلن بشلنمثا، شول كلام خيردن كثك در، و شوننگ بارچا بركتي گدّرلن در.

     شو حديث شريف بشغا بر روايت دا شو هيل لي گلب در: كُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللهِ وَ الصَّلاةِ عَلَيَّ فَهُوَ اَقْطَعُ اَبْتَرُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ[157] ترجمه: هر بر اهميتلي ايش ني، و گرك لي زادني، الله تبارك و تعالـي غا حمد آيدمق بلن، و منگا صلوات اِيبرمك بلن بشلنمثا، شول ايش نقصان دا در، خيردن كثك در، اوذندن بارچا بركت آيرلن در.

     اِنها شو دليل لردن بلّي بولدي، اذاننگ اوندن صلوات آيدمـق لغنگ غـوي لغي، چونكي نماز بارچا ايش لرنگ انگكي اهميت لثي در، اذان دا شول اهميت لي ايشنگ چاقلغي در، اهميت لي ايشنگ اوّلندن صلوات آيدليان بولثا، اذاننگ اوندن صلوات آيدلملي در. بعضي عالم لر اذاننگ اوندن صلوات آيدملي دال ديدي لر، صلوات ني اذاننگ بر بُولگي حساب ادب آيدملي دال ديدي لر، يعني اذاني صلوات ثذ آيدلندا، شول اذاني بتوي اذان حساب ادمثالر، شوندا دوغري دال ديدي لر. شو هيل لي اعتقاد بلن آيدثنگ بدعت بوليار. مسلمان لردا بو هيل لي اعتقاد يُوقدر. دين دستورلرندن خبرلي بولن اذانچي لرنگ هيچ بيري صلوات ني اذاننگ بولگي حساب اديان دال در. اوننگ اُچن اذانچي لرنگ اذاننگ اوندن آيديان صلواتندا هيچ بر نقصان يُوقدر.

     و بر ناچا عالم لر اذاننگ اوندن آيدليان صلوات ني عبادت يغدين دن آيرب، آيدم يغدينا گچرثالر شوندا دوغري دال ديدي لر، يعني آنگر بش آودن هنگ لي اذانچي لر، غتي ثث لري بلن غيغرب صلوات آيدن لرندا، شول ثث لرنا مطابق آلت موسيقي چلثالر، شول صلوات شريفه عبادت حالندن آيرلب، بغشي لرنگقي يالي لهو آيدِم حالنا اُيدگثا شوندا عبادت بدعت غا تبديل بوليار. مناره لر بشندا بيلا يغدي لر بلن صلوات آيديان اذانچي يُوق در. اوننگ اُچن اذاننگ اوندن صلوات آيدمقلق بدعت در ديب، مطلق آديمق دوغري دال در.

     و بر ناچا عالم لر، اذانچي لرنگ دنگ آدمذندن اونچا، گيجاننگ اِچندا غتي ثث لري بلن غيقلقلاب آيديان تسبيح لرني و صلوات لرني دوغري دال ديدي لر، و دوغري دال دگنا شو هيل لي دليل اُوقيدي لر: لاَنَّ فِيْهَا اِيْذَاءً لِلنَّائِمِيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُكَلِّفُهُمْ اللهُ[158].

     ترجمه: تحقيق اذانچي لرنگ شول ايش لري ادمك لگندا، اُوذلرنا هيچ بر عبادت بُيرلمدق آدم لرغا اذاء برب اُوقي دن تُورذمق بار در، چونكي اول آدم لر ثُيجي اُوقثندا يتيرلر، دنگ هنيذ آدمان در، و شـول اُوقلاب يطن آدملر، شول وقت دا هيچ بر عبادت بلن مُكلََََََّف دال در، اونگا گورا اولري ثُيجي اُوقثندن اُويندرب اولرغا مزاحم بولمق دوغري دال ديـدي لـر. شـو دليل گا گُورا، اذاننگ اوندن آيدليان صلوات ننگ هيچ بر اشكالي يُوقدر، چونكي اذان، نماز بُيرلن آدم لري اُوقي دن، يا غفلت دن اُويندرب، نمازني بُيرلن پُورماثندا اُوقيمقلغا چاغرمق اُچن غُويلن در، اولرنگ اُوينب اذانچي غا جواب برمك لري هوكمان بُوين لرننگ بُورجي در، صلوات آيدلن وقتندا اولرنگ يدملي وقتي دال در، صلوات ني دا و اذاني دا، نمازنگ وقتي گيرندن ثونگرا آيدليان در، اذاننگ ثثي اُولرغا اذاء برميشي يالي، صلوات لرنگ ثثي دا اولرغا اذاء بريان دال در. اونگا گورا غتي ثث بلن غيغرب صلوات آيدمق لري دا دوغري در.

     و ينا شول عالم لرنگ شو اُوقين دليل لرنا گورا، اذانچي لرنگ دنگ آدمذندن اونچاكي غتي ثث بلن غيغرب آيديان تسبيح لري و صلوات لري آدم لري اِنجدمثا، و اُوقي دا يطن لرغا اذاء بولمثا، هيچ بر اشكالي يُوق در. چونكي دوغري دال لگننگ علّه ثي اذاء بولثا در، اذاء آيرلن يرندا دوغري دال لگي آيرلر. الله تعالي غا ايمان گترب، پيغمبرu غا تصديق ادن آدم، هيچ وقت پيغمبرu نگ صلواتني اشدمكدن اِنجيمذ.

     بذنگ ياش وقتمذدا، علم اُوقيان اوبامذنگ بر صالح و عابد اذانچي صوفثي باردي، الله تعالي شونگا رحمت ادثن، اُول اذانچي المدام دنگ آدمذندن اونچا، اذانگاه ننگ اُثتنا چِقب، غتي ثث بلن غِيغرب بر ساعت يا يارم ساعت پيغمبرu غا صلوات آيدردي، غار يغثن، بُوذ دُونگثن، شول عادتني ترك ادمذدي. من اُون دُورد يللاب شول اوباننگ حوزه ثندا درس اُوقيدم، يدي ياشاندن يدمش ياشانغاچنلي بر آدمدن، شول اذانچي ننگ ثثي منگا يُوقناق و مننگ اُوقيمغا زيان بريار ديّان ني اشدمدم، بلكا بارچا خلق شونگا برك الله برردي، و اوننگ اديان اِيشنا تحسين ادردي.

     حاصل كلام اذاننگ اوندن صلوات آيدمقلق دوغري دال ديّان عالم لر، صلوات آيدمـق لغنگ اُوذ ذاتـي جهتلي دوغري دال ديمدي لـر، بلكا صلوات نـي اذاننگ بر بولگــي حساب ادب آيدثنگ دوغــري دال، يا آيــدم ننگ اُورنندا گترب آيدثنگ دوغري دال، يا صلوات آيدب خلق لرغا مزاحم بولثنگ دوغري دال ديدي لر. مطلقاً دوغري دال ديمدي لر. امّـا وهّابي لر مطلقاً دوغري دال ديّارلر. يعني صلوات ني اذان دن حساب اد، يا ادما، صلوات ني آيدم اُورننا گچر، يا گچرما، صلوات نـي جهـر آيـدب خلـق لرغا مزاحم بول، يا خُفيَه آيدب مزاحم بولما، هيچ فرقي يُوق در، بارثي بدعت در ديّارلر. وهّابي لرنگ دوغـري دال ديمك لگـي بلـن، مذهبـي عالـم لرننگ دوغري دال ديمك لرننگ آرثندا كان فرق بار در. وهّابي لر صلوات آيدمق لغنگ اصلنا انكار اديارلر، يعني اذاننگ اوندن پيغمبر صلوات آيدمان در، يا آيدنگ ديب دستور برمان در، اونگا گورا پيغمبرنگ ادمدك ايشني، يا ادنگ ديب دستور برمدك ايشني ادثنگ بدعت در ديّارلر. اما مذهبي عالم لردن، اذاننگ اوندن صلوات آيدملي دال ديّان لر، صلوات آيدمق لغنگ اصلنا انكار ادميارلر، بلكا وصفنا انكار اديارلر، يعني صلوات شريفه ني اذاننگ بر جزءي آيلندرثنگ، يا آيدم پُورماثنا گچرثنگ، يا شوننگ بلن خلق لرغا اذاء برثنگ، شو اَربَد وصف لري جهتلي دُوغري دال ديّارلر. اگر شو هيل لي اربد وصف لري بولمثا، اصل صلوات آيدمق لغنگ ثواب لغني قبول اديارلر.

     اوننگ اُچن اهل السنّه و الجماعت ننگ اعتقادندا، باش وقتقي اذاننگ اوندن و بيلكي اذان لرنگ اوندن صلوات آيدمقلق بدعت دال در. چونكي بدعت دياني، دين دستورلرندن بر دستورني آردّرمق يا كملدمك در شريعتدن رُخصت ثذ. اذاننگ اوندن صلوات آيدمق بلن، اذان، نا آرطر، نا كَمَلَر. چونكي هيچ بر مسلمان صلوات ني اذاننگ بر بولگي حساب اديان دال در، صلوات آيدمغي بلن اذان ني آردّردغي بولر يالي. و شريعت اسلام دا، هر زمان دا و هر مكان دا صلوات آيدمق لغي مشروع ادب در، و شونگا رُخصت برب در. و اذاننگ اَوِي دا، شول رُخصت ادلنن زمان لردن بر زمان در.

     حضرت رسول اكرم > آيدب در: صَلُّوا عَلَيَّ صَلّي اللهُ عَلَيْكُمْ[159] ترجمه: ثذلر منگا صلوات آيدنگ، طنگري تبارك و تعالي دا ثذلرگا رحمت ادر. انها شو يردا منگا صلوات آيدنگ ديّان بُيرق مطلق در، هيچ بر زمان غا يا مكان غا باغلشغي يُوق در، هيثي بر زمان دا و هيثي بر مكان دا آيدثنگدا شول بُيرغي بر جاي ادّگنگ در. شريعتنگ مطلق غُويَن بُيرغني مُقيّد ادثنگ، يا مُقيّد ادن بُيرغني مطلق آيلندرثنگ، شوندا بدعت بولر، شوندا شريعتي اُيدگددگنگ بولر. اونگا گُورا وهّابي لرنگ صلوات ني اذاننگ اوندا آيدملي دال، هوكمان بشغا يردا آيدملي ديّان گب لري مُطلق ني مُقيّد ادمك در، شريعتي اُيدگدمك در.

اذاننگ ثُونگندا صلوات آيدمق بدعت دال در

     وهّابي لر اذاننگ ثُونگندن صلوات آيدمقلغا هم بدعت ديارلر، گويا اوندن آيدمقلغا بدعت ديش لري يالي، و صلوات آيدمقلغي اولقان گناه لردن ثانيارلر، اُولر اگر بشرثالر، اذان دن ثونگرا صلوات آيديان اذانچيني اُولدررلر.

     حضرت علاّمه سيد احمد زيني دحلان، محمد بن عبدالـوهّاب ننگ عقيده لرني آيدندا، و اوننگ ادن ايش لرني بيان ادن دا شو هيل لي آيدّي: اِنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً اَعْمَي كَانَ مُؤذِّناً صَالِحاً ذَا صَوْتٍ حَسَنٍ نَهَاهُ عَنِ الصَّلاةِ عَلي النَّبِيِّ > فِي المِنَارَةِ بَعْدَ الاَذَانِ فَلَمْ يَنْتَهِ وَ اَتَي بِالصَّلاةِ عَلَي النَّبِيِّ > فَاَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ[160] ترجمه: تحقيق شول محمد بن عبدالوهّاب نجدي، اكي گُوذي كُـور بولغـن اذانچيني اُولـدردي، شـول اذانچـي آودن ثثلي صالـح آدم دي، محمد بن عبدالوهّاب نجدي شوني مناره ننگ اُثتندا، اذان دن ثُونگرا پيغمبرuغا صلوات آيدمقدن غيطردي، ثن مُوندن بيلاك صلوات آيدمقلغي غُوي ديدي، اُول اذانچي نجدي ننگ ديانني ادمدي ينا پيغمبرuغا صلوات آيدّي، شوندا محمد بن عبدالوهّاب نجدي شوني اُولدرملي ديب بُيردي شول وقتدا اُول اذانچيني اُولدرلدي.

     انها بودا وهّابي لرنگ شيخ الاسلامننگ ادن ايشي. پيغمبرu غا صلوات آيدمقلغي اولقان گناه حساب اديان وهّابي لردن ناما هانطما بولملي؟ هر بر سنّت اولرنگ يانندا بدعت در، و هر بر بدعت اولرنگ يانندا سنّت در، اُول جماعت دنگا حق يُولنگ ترثنا دُورَدِلن جماعت در، اگر شيلا بولمثا حضرت رسول اكرم> ننگ شو صحيح حديثي اُولري يُول لـرنـدن داندرملي. حديث دا شو هيل لي: اِذَا سَمِعْتُمْ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّي عَلَيَّ صَلاةً صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيْ الوَسِيْلَةَ فِاِنَّهَا مَنْزِلَهٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي اِلاّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَ اَرْجُو اَنْ اَكُونَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ[161].

     ترجمه: هر وقت اذانچي ننگ اذان چكن ني اشدثنگذ، شوندا ثذدا شول اذانچي ننگ آيديان گب لري يالي گب آيدنگ، اوندن ثونگرا منگا هم صلوات اِيبرنگ، تحقيق هيثي بر آدم منگا بر مرتبه صلوات آيدثا، طنگري تبارك و تعالي شول صلوات آيدغوجي غا، شول بر صلواتننگ برابرنا اون صلوات آيدر. اوندن ثونگرا ثذ طنگري تبارك و تعالي دن وسيله دِلانگ مننگ اُچن، تحقيق شول وسيله جنّت دا بر مقام در، شول مقام هيچكم گا گلشكلي دال در، مگر طنگـري تبارك و تعالـي ننگ بنده لـرندن دنگا بر بنده گا گلشكلي در، و من اُميد اديارن شول مقامنگ اَيَاثي بولغن بنده اُوذم بولمقلغمي. بث هيثي بر آدم مننگ اُچن شول وسيله ني دِلثا، شول آدم غا مننگ شفاعتم حلال بولر.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، اذان دن ثُونگرا صلوات آيدمق لغنگ گرك لگي، چونكي اذاني اِشديان، اذان تمام بولندن ثونگرا صلوات آيدملي بولثا، اذاني اشدريان دا صلوات آيدملي بولر، اشدياننگ دليلي، اشدريان اُچن دا دليل بولر.

     اوننگ اُچن بذنگ فقهاءلرمذ آيدّي لر: اَلصَّلاةُ عَلَي النَّبِيِّ > عَقْبَهُ مَشْرُوعَةٌ بِلا خِلافٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ المُؤَذِّنِ اَوْ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ اَنَّ النَّبِيَّ > قَالَ: اِذَا سَمِعْتُمْ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَقَوْلُهُ: ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ يَشْمَلُ المُؤَذِّنَ وَ غَيْرَهُ مِنَ السَّامِعِيْنَ وَ لَمْ يَنُصَّ الحَدِيْثُ عَلَي اَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ سِرّاً[162].

     ترجمه: حضرت رسول اكرم>گا اذاننگ اِيذندن صلوات آيدمقلق، گُرّنگثذ دوغري بولن ايش لردن در. شول صلوات ها اذانچي دن بولثن، ها اذانچي ننگ غيرندن بولثن. حضرت الامام مسلم ننگ روايت ادگن حديثي جهتلي، اول حديث دا، تحقيق حضرت رسول اكرم> ننگ آيدمقلغي دي: هر وقت اذانچي دن اذان ثثني اشدثنگذ، بث ثذدا، شول اذانچي ننگ آيديان گب لري يالي گب آيدنگ، اوندن ثونگرا منگا صلوات آيدنگ.

     حضرت رسول اكرم> ننگ منگا صلوات آيدنگ ديان گپي عام در، اذانچي غادا بريان در، و اذانچي دن بشغا اشدگوجي لرگادا بريان در. و حديث شريف دا، صلوات ننگ خُفيَه آيدلمق ني آشكار ادمدي. اونگا گورا اذانچي ننگ غتي ثث بلن غيغرب اذان دن ثونگرا صلوات آيدمقلغي، اشدن آدم غا صلوات آيدرمق اُچن بتر غوي در، وهّابي لردن بشغا فرقه مونگا آددقمذ.

اِقامت ننگ بشندا صلوات آيدمق بدعت دال در

     وهّابي لر اِقامت ننگ بشندا صلوات آيدمقلغي بدعت ديارلر، گويا اذاننگ بشندا صلوات آيدمقلغي بدعت ديش لري يالي. اولر الله تعالي ننگ: صَلُّـوا عَلَيْهِ ديان آيت ننگ، و پيغمبرu نگ فَصَلُّـوا عَلَـيَّ ديان حديث ننگ مُطلق دغني بلميارلر، اگر بو دليل لرنگ مُطلق دغني بليان بولثالردا، اذان و اقامت ننگ اونـدن يا ثُونگندن صلوات آيدمقلـق مُطلـق امـرنگ اتگنا گيـريان لگني بلميارلر. شريعت صلوات آيدنگ ديب بُيرق اديار، شول صلوات ني هر يغدي دا آيدثنگ دوغري در، هر مكان دا و هر زمان دا آيدثنگ دا دوغري در. فقط اقامت ننگ اوندا آيدمق دوغري، بشغا يردا آيدمق دوغري دال ديب اعتقاد ادثنگ بو بدعت در، دنگا بشغا يردا آيدمق دوغري، اقامت ننگ اوندا آيدمق دوغري دال ديب اعتقاد ادثنگ بودا بدعت در. بث حق اعتقاد، صلوات آيدمق اذان و اقامت ننگ اوندادا دوغري و ثُونگندادا دوغري، و اذان و اقامت دن بشغا يردادا دوغري، ديب اعتقاد ادمك در، شريعتنگ مطلق ادب غُويَن بُيرقني، بلّي بر يغدي غا باغلمق بدعت در. اونگا گورا صلوات آيدمقلق دا بلّي بر كيفيت يُوقدر.

     اوننگ اُچن بذنگ فقهاءلرمذ آيدّي لر: وَ سُنَّةٌ فِي الصَّلاةِ وَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ اَوْقَاتِ الاِمْكانِ[163] ترجمه: صلوات آيدمق نمازنگ اِچندا سنّت در، و نمازنگ دشندا هر بر ممكن چِلك بولن زمان لردا آيدمـق مستحب در، اقامت ننگ اَوِي دا شول ممكن چلك بولن يردن در.

     اوننگ اُچن حضرت خاتمة المحققين الشيخ علاّمه ابن عابدين، صلوات آيدمق لغنگ مستحب بوليان جاي لرني ثانمقدا شو هيل لي آيدب در: وَ نَصَّ العُلَمَاءُ عَلي اِسْتِحْبَابِهَا فِي مَوَاضِعَ، يَوْمِ الجُمُعَةِ وَ لَيْلَتِهَا، وَ زِيْدَ ‌يَوْمُ السَّبْتِ وَ الاَحَدِ وَ الخَمِيْسِ، لِمَا وَرَدَ فِي كُلٍّ مِنَ الثَّلاثَةِ، وَ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَ المَسَاءِ، وَ عِنْدَ دُخُولِ المَسْجِدِ وَ الخُرُوجِ مِنْهُ، وَ عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ >، وَ عِنْدَ الصَّفَا وَ المَرْوَةِ، وَ فِي خُطْبَةِ الجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا، وَ عَقْبِ اِجَابَةِ المُؤذِّنِ، وَ عِنْدَ الاِقَامَةِ، وَ اَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ اَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ، وَ عَقْبِ دُعَاءِ القُنُوتِ، وَ عِنْدَ ‌الفِرَاغِ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَ عِنْدَ الاِجْتِمَاعِ وَ الاِفْتِراقِ، وَ عِنْدَ الوُضُوءِ، وَ عِنْدَ طَنِيْنِ الاُذْنِ، وَ عِنْدَ نَسْيَانِ الشَّئ، وَ عِنْدَ الوَعْظِ وَ نَشْرِ العُلُومِ، وَ عِنْدَ قِرَاءَةِ الحَدِيْثِ اِبْتِدَاءً وَ اِنْتِهَاءً، وَ عِنْدَ كِتَابَةِ السُّؤالِ وَ الفُتْيَا، وَ لِكُلِّ مُصَنِّفٍ وَ دارِسٍ وَ مُدَرِّسٍ، وَ خَطِيْبٍ وَ خَاطِبٍ، وَ مُتَزَوِّجٍ وَ مُزَوِّجٍ، وَ فِي الرَّسَائِلِ، وَ بَيْنَ يَدَي سَائِرِ الاُمُورِ المُهِمَّةِ، وَ عِنْدَ ذِكْرٍ، اَوْ سَمَاعِ اِسْمِهِ > اَوْ كِتَابَتِهِ عِنْدَ مَنْ لا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا، كَذَا فِي شَرْحِ الفَاسِيِّ عَلَي دَلائِلِ الخَيْرَاتِ مُلَخَّصاً وَ غَالِبُهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا[164].

     ترجمه: و شريعت ني بليان عالم لر كُوب يرلردا صلوات آيدمق لغنگ مستحب لغني آشكار ادّي لر. صلوات آيدمق لغنگ ثواب بوليان يري در: جمعه گُني و جمعه گيجاثي، و جمعه گُن گا، شنبه گُني و يكشنبه گُني و پنجشنبه گُني آردرلدي، يعني جمعه گُن يالي شو اُچ گُندا هم صلوات آيدمق ثواب در. چونكي بو اُچ گُن ننگ هر بيرندا صلوات آيدمق ثواب لغننگ حقندا حديث وارد بولب در.

     و ينا صلوات آيدمقلق ثواب در: ارتيردا و آغشم دا، و مسجدگا گيرمكدا و مسجددن چقمق دا، و حضرت رسول اكرم> ننگ مبارك مقبره ثني زيارت ادمك دا، و صفا داغنا چقمق دا و مروه داغنا چقمق دا، و جمعه ننگ خطبه ثندا، و جمعه ننگ خطبه ثندن بشغاقي خطبه لردا، و اذانچي غا جواب برمك لگنگ اِيذندا، و اقامت آيدمقدا، يعني اقامت ننگ بشندا، و دعاءننگ اَوِندا و اُورطثندا و ثُونگندا، و دعاء قنوت ننگ ثُونگندا، و تلبيه آيدب بُوشان وقتندا، و اُيشمكدا و چاشمق دا، و طهارت قلمق دا، و غُلق شنگلمق دا، و بر زادني اُونِدمقدا، و وعظ نصيحت برمكدا، و علم لر ثچمك دا، و حديث شريف اُوقيمق دا بشلمقدا و ثُونگلمق دا، و ثُورغ لر و فتوي لر يذمق دا، و هر كتاب يذيان مصنّف اُچن دا صلوات آيدمق مستحب در، و هر بر درس اُوقيّان اُچن و هر بر اُوقديان اُچن، و هر بر خطبه اُوقيّان اُچن، و هر بر اُويلنمك قصدي بلن خاتون غا خبر عطيان اُچن، و هر بر جفتلنگوجي اُچن، و هر بر جفتليگوجي اُچن، شولرنگ هر بيري اُچن صلوات آيدمق مستحب در، و يذلن كتابچه لردا و بولردن بشغا اُولقان اهميت لي ايش لرنگ اَوِندا، و الله تعالي ني ذكر ادمكدا، و حضرت رسول اكرم> ننگ مبارك آدني اشدمكدا، و يا شوننگ مبارك آدني يذمقدا صلوات آيدمق مستحب در، صلوات آيدمغي واجب ديميان عالم لرنگ يانندا. شولر يالي آيدلدي: شيخ محمد فاسي ننگ «دلائل الخيرات» اُچن يذن شرحندا خلاصه ادلنن يغديندا، و شولرنگ كُوفراگي بذنگ اوذ كتاب لرمذدا هم آشكار آيدلن در.

     حضرت علاّمه عبدالحي اللكنوي/ آيدب در: سُئِلَ العَلاّمَةُ شَهَابُ الدِّيْنِ ابنُ حَجَرِ المَكِّي الهَيْتَمِي عَنْ نَصِّ اَحَدٍ مِنَ العُلَمَاءِ عَلَي اِسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ عَلَي النَّبِيِّ > فِي اَوَّلِ الاِقَامَةِ، اَجَابَ رَحِمَه اللهُ تَعَالي لَمْ اَرَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ اَئِمَّتِنَا لكِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِاَنَّ الصَّلاةَ وَ السَّلامَ سُنَّتَانِ عُقَيْبَ الاِقَامَةِ كَالاَذَانِ، وَ‌يَقُولُ بَعْدَهُمَا اَللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِه. وَ ‌قَالَ العَلاّمَةُ الفَاسِيُّ المَالِكِيُّ فِـي شَرْحِ دَلائِلِ الخَيْرَاتِ عِنْدَ عَـدِّ مَوَاضِعِ اِسْتِحْبَابِ الصّلاة مَا نَصُّهُ وَ عِنْدَ الاِقَامَةِ وَ عُقَيْبِ اِجَابَةِ المُؤذِّنِ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ بِظَاهِرِهِ اِسْتِحْبَابُهَا عِنْدَ شُرُوعِ الاِقَامَةِ كَمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ فِي بَعْضِ البِلادِ[165].

     ترجمه: علاّمه شهاب الدين ابن حجر مكي هيتمي دن ثُورلدي، اقامت ننگ اَوِندا پيغمبرu غا صلوات آيدمق مستحب ديب عالم لردن بر عالمنگ آشكار آيدني بارمي؟ ابن حجر/ جواب بردي: من اُوذ امام لرمذدن شوننگ گُرّنگني ادن آدم گُورمدم، و ليكن اُولر آشكار آيدّي لر: پيغمبرuغا صلوات آيدمق و سلام برمك اقامت ننگ اِيذ يانندا سنّت در، گويا اذان دن ثونگرا سنّت بولشي يالي، و شول اذان اِقامت دن ثُونگرا، اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ديگن دعاءني اُوقِيَر ديدي لر. حضرت الشيخ علاّمه محمد فاسي مالكي «دلائل الخيرات» ننگ شرحندا، صلوات آيدمق لغنگ مستحب بولن جاي لري ثانمقدا آيدّي: شول آيدني شو: صلوات ني اِقامت دا آيدمق، و اذان غا جواب برمک لگنگ اِيذندا آيدمق مستحب در. شو گب ننگ ظاهر گورنشندن بِلنر، اقامت ني بشلمقدن اونچا صلوات آيدمق لغنگ مستحب لغني، گويا شو يغدي بر ناچا يُوردلردا عادت بولشي يالي، يعني اقامت ننگ اَوِندا صلوات آيدمقلق كُوب يرلردا رسم در.

     اِنها شو عالم لرنگ آيدمغندن بلّي بولدي، اقامت دن اونچا صلوات آيدمق لغنگ مستحب لغي، مذهبي عالم لردن برناچاثي شونگا بدعت ديدي لر، اولرنگ مقصدلري صلوات ني اقامت ننگ بر جُزءي حساب ادب آيدثالر در. بذنگ بو اذانچي لرمذدا بيلا يغدي يُوقدر. يعني اولرنگ بارثي بليان درلر، صلوات شريفه ننگ اقامت دن بر بولك دال دگني.

پيغمبرu نگ پيغمبرلغنا شهادت برمگندا اکی بشن برمقلرني گُوذگا ثُرتمک بدعت دال در

     هر بر مسلمان، اذانچي ننگ ثثني اشدن زمانندا، شوننگ آيدشي يالي آيدب غيطرغي برر، اوّلقي اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ني اشدن دا، صَلَّي اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله دير. و اكلنجي اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ني اشدن دا، قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ الله دير. اونـدن ثونگـرا اكــي بشن برمق لرننگ دِرنق لرني اُوغشاب اكي گُوذننگ اُثتندا غُوير، اوندن ثونگرا اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَ البَصَرِ ديب آيدر. انها مسلمان لرنگ عقيده ثندا شو عمل لري ادمك لك مستحب در، امّا وهّابي لر بو عمل لري بدعت ثانيارلر، برمق ني گُوذگا غُويمق لغي اولقان گناه بليارلر.

     بو ايش لري ادمكدا اصل، پيغمبرu نگ شو حديث شريفي در: عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ[166] ترجمه: الله تبارك و تعالي ننگ عبادتندا بولغن عابد بنده لرنگ آدي تُوتلندا، طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتي اِينر. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، غوي آدم لرنگ گُرّنگ لري ادلندا، طنگري تبارك و تعالي دن رحمت نازل بوليانلغي، و حضرت رسول اكرم>دا، بارچا غوي لغنگ گُونَذلِگي در، و بارچا صُلَحاءلرنگ بشي در، صالح آدم لرنگ آدي آيدلندا رحمت يغيان بولثا، پيغمبرuننگ آدي تُوتلندا رحمت الهي هوكمان يغر.

     علماءلر آيدّي لر: وَ الدُّعَاءُ عِنْدَ نُزُولِ الرَّحْمَةِ مُسْتَجَابٌ[167] ترجمه: رحمت الهي اِينب دُوران وقتندا ادلن دعاء هوكمان قبول بولغن دعاء در.

     حضرت رسول اكرم> اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الاَذَانِ وَ الاِقَامَةِ[168] ترجمه: اذان بلن اقامت ننگ آرثندا ادلن دعاءني قبول ادلماني غُويلمذ، بلكا هوكمان قبول ادلنر.

     انها اذان و اقامت دا شوجرا شرافت بار، الايتا حضرت رسول اكرم> نگ مبارك آدي تُوتلندا، و اشدگوجي ننگ دا، قَرَّتْ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ دياني دعاء در، يعني اي طنگري تبارك و تعالي ننگ بذلرگا اِيبرگن پيغمبري، ثننگ سببلي مننگ گُوذم آيدنگ بولثن، بو دنيادا و آخرت دا ديدگي در. و شوننگ يالي اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَ البَصَرِ دياني دا دعاء در. يعني اي طنگري تبارك و تعالي، ثن منگا پيدا بر گُوذم بلن و غُلغم بلن، گُوذم المدام عبرت گُورثن، غُلَغم هميشه حق اشدثن. انها بنده ننگ بيك بُورجي، شو هيل لي اُوذننگ نجاتني كَرَملي الله ثندن دِلاب دُورمق در.

     اوننگ اُچن حضرت رسول اكرم> اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ المَرْءِ لِنَفْسِهِ[169] ترجمه: دعاءلرنگ انگكي غوثي، يگت اوذ نفسي اُچن دعاء ادمك لگي در، الايتا پيغمبرu نگ آدي تُوتلب، الله تعالي ننگ رحمتي اِينب دورن يغدي دا.

     اكي بَشَن برمق لرني گُوذگا غُويمق حقندا شو حديث شريف گلب در: مَنْ‌ سَمِعَ اِسْمِي فِي الاَذَانِ وَ وَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلي عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ القِيَامَةِ وَ قَائِدُهُ اِلَي الجَنَّةِ[170] ترجمه: هر كم مننگ آدِم ني اذان دا اشدثا، و اكي بشن برمق لرني اكي گُوذلرننگ اُثتندا غُويثا، بث من شول آدمني طلب ادگوجي بُولرن قيامت ننگ صف لرندا، و من شول آدمني اِيدگوجي بولرن جنّت گا غرشي.

     بو حديث شريف بشغا بر روايت دا شو هيل لي گلب در: مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَي اِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ فِي الاَذَانِ اَنَا قَائِدُهُ وَ مُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الجَنَّةِ[171] ترجمه: هيثي بر آدم اكـي بشن برمـق لـرننگ درنق لرني اُوغشثا، اذان دا اَشهَدُ انَّ مُحمّداً رَسُولُ اللهِ ني اشدن دا، من شول آدم ني اِيدگوجي بولرن، و من شول آدم ني جنّت ننگ صف لرنا ثلغوجي بولرن.

     و بو حديث شريف، ينا بر روايت دا شو هيل لي گلب در: مَنْ مَسَحَ العَيْنَ بِبَاطِنِ اَنْمُلَة السَّبَّابَتَيْنِ بَعْدَ تَقْبِيْلِهِمَا عَنْدَ قَوْلِ المُؤذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّاً وَ بِالاِسْلامِ دِيْناً وَ بِمُحَمَّدٍ > نَبِيّاً حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي[172] ترجمه: هيثي بر آدم اذانچي ننگ اَشهَدُ انَّ مُحمّداً رَسُولُ اللهِ ديگن گپني اشدندن ثُونگرا، اكي ثُويَن برمق لرننگ اُوج لرننگ غرن لرني اُوغشاب، اُوندن ثُونگرا اكي گُوذلرنا ثُردثا و اوندن ثونگرا من شاهدلق بريارن تحقيق حضرت محمدu طنگري تبارك و تعالي ننگ بنده ثي در و بذلرگا اِيبرن ايلچثي در، طنگري تبارك و تعالي ننگ خداي لغنا راضي بولمدم، و اسلام ننگ دين لغنا راضي بولدم، و حضرت محمد> ننگ پيغمبر لغنا راضي بولدم ديثا، مننگ شفاعتم شوننگ اُچن حلال بولر.

     و بو حديث شريف ينا بر روايت دا شو هيل لي گلب در: اِنَّ اَبَابَكْرٍ الصِّدِّيْقَt سَمِعَ الاَذَانَ فَلَمَّا بَلَغَ المُؤذِّنُ اِلي كَلْمَتي الشَّهَادَةِ بِالرِّسَالَةِ لِرَسُولِ اللهِ > قَبَّلَ ظُفْرَيْ اِبْهَامَيْهِ مِنْ يَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا عَيْنَيْهِ، فَقَالَ > لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ تَبَرُّكاً بِاِسْمِكَ الكَرِيْمِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ > اَحْسَنْتَ فَمَنْ يَعْمَلْ بِهِ اَمِنَ مِنَ الرَّمَدِ[173].

     ترجمه: تحقيق حضرت ابوبكر صديقt اذان اَشِدّي و اذانچي حضرت رسول اكرم> ننگ پيغمبر بولمقلغي اُچن گواهلك بريان اكي شهادتلق كلمه ثنا يَتندا، اكي الندن اكي بشن برمق لرننگ دِرنق لرني اُوغشدي، شول درنق لرني اكي گُوذنا ثُردّي، بث شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: اي ابابكر ناما اُچن بو ايش لري اديانگ؟ شوندا ابوبكر آيدّي: اي الله تعالي ننگ رسولي، ثننگ ثيلغ لي آدنگ بلن بركت لنمك اُچن اديان، بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: غوي ايش اَدِّنگ ثن اي ابابكر، بث هيثي بر آدم شو هيل لي ادثا، شول گُوذ آغرثندن آمان غالر ديدي.

     حضرت علاّمه عبدالواحد سيوستاني/ اُوذننگ فتاوي ثندا آيدب در: قَدْ جُرِّبَ فَوُجِدَ المَسْحُ بَعْدَ التَّقْبِيْلِ سَبَباً لِعَدَمِ عَمَايَةِ البَصَرِ بَلْ عَنْ بَعْضِهِمْ اَنَّ بَعْضاً مِمَّنْ كُفَّ بَصَرُهُ قَدْ عَمَلُوا بِذلِكَ فَكَانَ سَبَباً لِاِنْجِلاءِ بَصَرِهِمْ[174] ترجمه: تحقيق تجربه ادلدي، اكي بشن برمق ني اُوغشمقدن ثونگرا گُوذگا ثُردمك لك گُوذنگ كُـور بولمثذلغـي اُچـن سبب طفلـدي. بلكا بر ناچا عالم لردن روايت ادلدي، تحقيق اوذننگ گوذي آردن گدب كُـور بولـن آدم لر، اذان اشدندا شو عمل ني ادّي لر، بث شولرنگ گوذلري غُتُلب آچلمغي اُچن سبب بولدي.

     انها شو حقدا حضرت علي كرّم الله وجهه دن حديث روايت بولب در، اُول حضرت لر آيدب در: اذانچي ننگ اكنجي شهادتني اشدن آدم، اكي ثُوين برمق لرني اكي گُوذننگ اُثتندا غُوير و آيدر: الله تعالي ننگ خداي لغنا راضي بولدم و محمد> ننگ پيغمبر لغنا راضي بولدم و مكتب اسلامنگ دين لغنا راضي بولدم.

     و حضرت علاّمه شيخ احمد طحطاوي/ آيدب در: وَ‌كَذَا رُوِيَ عَنِ الحِضْرِ u وَ بِمِثْلِهِ يُعْمَلُ فِي الفَضَائِلِ[175] ترجمه: و شول آيدلن پُورمثندا ادملي ديب حضرت حضرu دن روايت ادلدي. وشولر يالي حديث بلن عمل ادلنر فضيلت لردا.

     حاصل كلام اذان ننگ شهادتني اشدگوجي آدم، اكي برمق لرني گُوذننگ اُثتندا غُويب دعاء ادملي ديگن حديث، كُوب هيل لي روايت لر بلن گلدي. محدّث لر كُوبثني ضعيف ثانادي لر، اما حضرت علي كرّم الله وجهه ننگ حديثندا ضعيف لق نقل بولمدي.

     و حضرت مولانا العارف فقير الله بن عبدالرحمن الحنفي/ آيدب در: وَ اِذَا ثَبَتَ وَقْفُهُ عَلَي الصِّدِّيْقِ فَيَكْفِي للعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِهِ >: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْن[176] ترجمه: شول حديث ننگ حضرت ابي بكر صديقtگا برب يِتشن لگي ثابت بولن زمانندا، شوننگ بلن عمل ادمكلك بث در، گرچه شول حديث پيغمبرu غا يتشمثادا، چونكي حضرت رسول اكرم> ننگ آيدمقلغي جهتلي: ثذلر مننگ سنّتم ني تُوتنگ و مندن ثُونگرقي گلن و دوغري يُولدا بولن خليفه لرنگ سنّت لرني تُوتنگ ديب، اونگا گورا حضرت ابوبكر صديقt آيدثادا، شوننگ بلن عمل ادمك لك كافي در.

     انها شو روايت ادلنن حديث لردن بلّي بولدي، اكي برمق ني اُوغشمق و شوني گُوذگا ثُردمك دنگا اذان ننگ شهادتني اشدن اُچن در، اقامت ننگ شهادتني اشدگوجي اُچن شو هيل ادملـي ديان روايت يُوقـدر، يا اذان و اقامت دن بشغا يردا پيغمبرuننگ مبارك آدني اشدندا شو هيل ادملي ديان روايت يُوقدر، فقط اذاننگ شهادتني اشدگوجي ننگ حقندا مرفوع و موقوف حديث لر گلدي، اُول حديث لر صحيح حدّنا برمثادا اولر بلن عمل ادمك لك دوغري بولر.

     اوننگ اُچن بذنگ حنفي فقهاءلرمذ، شول عمل ني اذاننگ شهادتندا مستحب گوردي لـر، و شونـي ادمك لك غـوي ديب اوذ كتاب لـرندا يذدي لر. حضرت علاّمه ابن عابدين اوذ «ردّ المحتار»ندا،  حضرت الامام شمس الدين القهستاني اوذ «جامع الرموز»ندا، حضرت العلاّمه شيخ احمد طحطاوي «مراقي الفلاح» اُچن يذن حاشيه ثندا، و حضرت شيخ مسعود بن يوسف سمرقندي اوذ «صلاة مسعودي»ثندا، و حضرت العلاّمه شيخ الاسلام ابي بكر بن علي الحداد اليمني اوذ «الجوهرة النيّرة»ثندا، و حضرت علاّمه داملا نياز محمد اوذ «عجائب المهمّات و خزائن العبادات»ندا و حضرت علاّمه علي بن احمد الغوري اوذ «كنز العباد»ندا، و حضرت علاّمه مخدوم عبدالواحد سيوستاني سندهي اوذ «فتاوي واحدي»ثندا، و حضرت عارف فقيرالله اوذ «قطب الارشاد»ندا، و حضرت شيخ الاسلام داود الموسوي اوذ «اشدّ الجهاد»ندا، و حضرت العلاّمه محيي الدين شيخ زاده اوذ «حاشية البيضاوي»ثندا، و حضرت علاّمه عبدالحي اللكنوي اوذ «السعايه»ثندا، و بولردن بشغادا كُوب عالم لر شول عملي ادمك لگي مستحب گوردي لر.

     اوننگ اُچن وهّابي لرنگ اُول عمل بدعت در، حرام در، ديّان گب لري حقيقت دن دش در، اولرغا اوذلرننگ گُورمدك و اشدمدك حديث لرني آيداثنگ، دَرّو اُول حديث موضوع در، يلن در ديب جرأت بلن آيدرلر، شولر يالي كان كتاب دن گوركذثنگ، اونگكثندن بر مقدار اتك اِينب، اُول حديب صحيح دال، اول ضعيف در ديب آيدرلر، اورلب اولردن ثُورثنگ ضعيف ننگ ناچا درجه ثي بار؟ و ضعيف ننگ حكمي ناما ديثنگ؟ جواب تابماني لال بولرلر. اُول وهّابي لر الله تعالي ننگ حق يُولدن آذشدرن آدم لري در، اولرنگ اُوكدا ايش لري مسلمان لرنگ اديان عمل لرنا شرك يا بدعت ديمك در، و مسلمان لرنگ استدلال اُچن گتريان حديث لرنا موضوع يا ضعيف ديمك در، بو عادّي مسلمان لري مشرك ديمك لري گنگ دال در، بلكا اُولر بيك مجتهدلرگا مشرك ديدي لـر، و اُولقان اولياءلـري كافـر ثانادي لر، حتي حضرت رسول اكرم>گا طارش ديب جسارت ادي لر.

اذان دن ثُونگرا قامت قامت ديمك بدعت دال در

     بذنگ بيك پروردگارمذ هر گُندا باش وقت نمازي مسجددا جماعت بلن اُوقيمقلغي بذلرگا بُيرق ادب در. اُوننگ اُچن اذانچي هر بر نمازنگ وقتي گلندا خلق لري مسجدگا چاغرمق اُچن اذان چكيار، آغشم نمازندن بيلكي دُورد نمازدا، اذان چكندن اُون دقيقه يا يگرم دقيقه گچندا، اكلنجي چاقلق اُچن قامت قامت ديب غيغريار، و بر ناچا يرلردا، الصلاة الصلاة ديب غيغريار، و بر ناچا يرلردا، حيّ علي الصلاة حي الفلاح ديب غيغريار، هر ايلات دا بر هيل لي داب بار در.

     حاصل كلام اذانچي ننگ، اذان دن ثونگرقي شو اكلنجي چاقلغنا عرب دلندا تَثوِيب ديب آيديارلر. شو تثويب مسلمان لرنگ يانندا ثُويلنن و غوي گُورلنن ايش لردن در. مسلمان لرنگ ثُويّان ايش لرني الله تعالي دا ثُويّان در.

     حديث شريف دا گلب در: مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ[177] ترجمه: اول بر ايشي كه شوني مسلمان لر يغشي گورثالر، شول ايش طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندادا يغشي در. شول ايش ني مسلمان لر ثُويثادا، خداي تعالي ثُويثادا، وهابي لر ثُويميارلر. وهّابي لر تثويب ني بدعت ديارلر، تثويب آيدن اذانچيني اولقان گمراه ثانيارلر، و كُوب يرلردا تثويب آيدمقلغي غُويدردي لر.

     تثويب ننگ دُوغرلغي اُچن دليل لر، پيغمبرu نگ تقريرات لرندا و صحابه لرنگ سيرت لرندا و مجتهدلرنگ فقه لرندا يذلن در.

     حضرت الامام علاّمه علي بن برهان الدين حلبي/ آيدب در: اِنَّ بِلالاً كَانَ اِذَا اَذَّنَ يَأتِي النَّبِيَّ > ثُمَّ يَقُولُ: حَيَّ عَلَي الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَي الفلاحِ، اَلصَّلاةَ يَرْحَمُكَ اللهُ، اَي كَمَا كَانَ يَفْعَلُ مُؤذِّنُ مُعَاوِيَةَ t فَلَيْسَ مِنَ المُحْدَثَاتِ وَ فِي الحَدِيْثِ المَشْهُورِ اَنَّهُ فِي مَرَضِهِ > اَتَاهُ بِلال فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ‌بَرَكَاتُهُ، اَلصَّلاةَ يَرْحَمُكَ اللهُ. فَقَالَ >: مُرْ اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ[178].

     ترجمه: تحقيق حضرت بلال حبشيt اذان آيدن زمانندا، حضرت رسول اكرم>گا گلردي، اوندن ثونگرا آيدردي: يا رسول الله ثن نمازغا گل، ثن نجات غا گل، ثن نمازغا حاضر بول، طنگري تبارك و تعالي ثنگا رحم ادثن. يعني حضرت بلال حبشي شو هيل لي تثويب آيدردي، گويا حضرت معاويهt ننگ اذانچثننگ آيدشي يالي. اوننگ اُچن تثويب آيدمقلق تازه دن طفلن ايش لردن دال در. و مشهور حديث دا گلب در: تحقيق حضرت رسول اكرم> ننگ مريض وقتندا، بلال حبشي گلدي، اوندن ثونگرا آيدّي: سلام ثنگا بولثن اي الله تعالي ننگ رسولي، و الله تعالي ننگ رحمتي دا ثنگا بولثن، و الله تعالي ننگ بركتي دا ثنگا بولثن، ثن نمازغا حاضر بول، طنگري تبارك و تعالي ثنگا رحم ادثن. شوندا حضرت رسول اكرم > حضرت بلال حبشي اُچن آيدّي: اي بلال ثن بر ابوبكر صديقtگا بُير، شول آدم لرغا امام بولب نماز اُوقيثن.

     انها شو روايت لردن بلّي بولدي، اذانچي ننگ اذان دن ثُونگرا تثويب آيدمقلغي بدعت دال دگي، ناهيل لي حضرت رسول اكرم> ننگ قرار برن عمل ني، و صحابه لرنگ دا ادن ايش لرني بدعت ديجك؟ شولرنگ ادن ايش لري بدعت بوثا، شريعت ناما بولملي؟

     و ينا تَثويب اُچن دليل، شو حديث شريف در: عَنْ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ > لِصَلاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لا يَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلاّ نَادَاهُ بِالصَّلاةِ اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ اَبُوداود[179] ترجمه: حضرت ابي بكرة نقيع بن حارث ثقفي دن، روايت ادلدي، اُول آيدّي: من حضرت رسول اكرم> بلن ارتير نماز اُچن چِقدم، شوندا حضرت رسول اكرم> هيچ بر آدمنگ يانندن گچمذدي، مگر شوني نماز نماز ديب غِيغرردي، يا اُوذننگ آيغي بلن اِرَلاردِي. شو حديث شريف ني امام ابوداود روايت ادّي.

     حضرت علاّمه علي القاري/ شو حديثنگ شرحندا آيدب در: وَ يُؤخَذُ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ التَّثْوِيْبِ فِي الجُمْلَةِ عَلي مَا ظَهَرَ لِي وَ اللهُ اَعْلَمُ. قَالَ اِبْنُ حَجَر اي اِذَا كانَ مَشْغُولاً بِنَوْمٍ وَ نَحْوِهِ وَ فِيْهِ حَثٌّ عَلي اِيْقاظِ النَّائِمِ وَ نَحْوِهِ‌ لِلصَّلاةِ وَ يُؤخَذُ مِنْ تَحْرِيْكِهِ بِرِجْلِهِ جَوَازُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَ لا نَظَرَ اِلي مَا يَتَوَهَّمَهُ بَعْضُ الحَمْقَي وَ الجَهَلَةِ مِنْ اَنَّ ذلِكَ فِيْهِ تَحْقِيْرٌ اَوْ اِهَانَةٌ لِلنَّائِم[180].

     ترجمه: و شو حديث شريف دن، تثويب دن بر تثويب ننگ دُوغرلغني آلنر، مننگ اُچن آشكار بولشنا گورا. حضرت ابن حجر آيدّي: شول آيق بلن اِرَلاب خبر برملي آدم اُوقي غا مشغول بولثا، يا اُوقي دا يالي بولب نمازنگ وقتندن بي خبر بولثا در. شو حديث شريف دا اُوقليغوجيني، يا شونگا منگذش غافل آدم ني نماز اُچن اُويندرمقلغا هواس لندرمك بار در، و شوني آيغي بلن اِرَلاب تُورذلر ديمك لگندن، شو ايش ني ادمك لگنگ دُوغرلغني آلنر، هيچ مكروه لك بولمين. و بر ناچا احمق لرنگ و نادان لرنگ خيال اديان گب لرنا بقمين، شولرنگ گمان لري شو در: آيق بلن اِرَلاب تُورذمقدا، شول اُوقليغوجينی کِچلدمک بار يا اِربَثلمق بار. اِنها شو گپ لردن بلّي بولدي، تثويب آيدمقلق بدعت دال دگي.      

     بذنگ حنفي مذهبمذدا يذلن احكامي كتاب لرنگ بارثي تثويب آيدمقلق غوي ديب آيديان در. حنفي مذهبندا انگكي معتبر گُورلن كتاب، حضرت الفاضل العلاّمه صدرالشريعه عُبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعه/ ننگ «مختصر الوقايه» آدنداقي يذن كتابي در. شول كتاب تقريباً آلتي يُذ ثگن يل باري، حنفي لرنگ آرثندا تدريس ادليان در. شول غذل دن قيمت لي كتابنگ تَثوِيب حقدا آيديان گب لري شو: وَ التَّثْوِيْبُ حَسَنٌ فِي كُلِّ صَلاةٍ وَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا اِلاّ فِي المَغْرِبِ[181] ترجمه: و هر بر نمازدا تثويب آيدمقلق، يعني اكنجي خبر برمك غوي در، و اذانچي اذان بلن اقامت ننگ آرثندا اُوترر، مگر آغشم نمازندا تثويب دا آيدمذ و اُوترمذ.

     انها حضرت علاّمه صدرالشريعه ننگ آيدمق لغنا گورا، آغشم دن بيلكي نمازلردا اذان بلن اقامت ننگ آرثندا آدم لرغا گُوذّشمك اُچن اگلنمك، و اكنجي مرتبه خبر برمك اُچن تثويب آيدمقلق غوي در. فقهاءلر اگلنملي وقت غا، شو هيل لي مقدار بلاّب درلر: وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الاَذَانِ وَ الاِقَامَةِ بِقَدَرِ مَا يَحْضُرُ القَوْمُ المُلازِمُونَ للصَّلاةِ[182] ترجمه: اذانچي اذان بلن اقامت ننگ آرثني آچر، هميشه نمازغا گلب دورن قوم لر حاضر بولن مدّتنچا. يعني اذانچي مسجدنگ جماعت لرنا گُوذّشر، شولرغا منتظر بولب گُوذّشندن ثونگرا، نمازغا دُورلماقا ينا بر مرتبه خبر برمك اُچن قامت قامت ديب غِيغرر.

     شوننگ يالي قامت قامت ديب تثويب آيدملي ديّان كتاب لر بتر كان در: «مجمع الانهر»، «درالمنتقي»، «شرح الوقايه»، «كنزالدقائق»، «البحر الرائق»، «تبيين الحقائق»، «البنايه»، «العنايه»، «شرح الياس»، «جامع الرموز»، «السعايه»، «نفع المفتي»، «التحقيق العجيب»، «الدر المختار»، «نور الايضاح»، «عمدة الرعايه»، «رد المحتار»، «فتح المعين»، «الاختيار لتعليل المختار»، «درر الحكّام» و بولردن بشغادا يُذلرچا كتاب لردا يذلن در.

     حضرت الامام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني/، حنفي مذهبندا بيك مقام لي آدم در، حتي شونگا مَلِك العلماء ديلب لقب برلب در. شو بيك سرور آيدب در: اِنَّ مَشَايِخَنَا قَالُوا لابأسَ بِالتَّثْوِيْبِ المُحْدَثِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِفَرْطِ غَلَبَةِ الغَفْلَةِ عَلَي النَّاسِ فِي زَمَانِنَا و شِدَّةِ رُكُونِهِمْ اِلي الدُّنْيَا وَ تَهَاوُنِهِمْ بِاُمُورِ الدِّيْنِ فَصَارَ سَائِرُ الصَّلَواتِ فِي زَمَانِنَا مِثْلَ الفَجْرِ فِي زَمَانِهِمْ فَكَانَ زِيَادَةُ الاِعْلامِ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ عَلَي البِرِّ وَ التَّقْوي فَكانَ مُسْتَحْسَناً وَ لِهذَا قَال اَبُو يُوسفَ: لا اَرَي بأساً اَنْ يَقُولَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الاَمِيْرُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاتُهُ حَيَّ عَلَي الصَّلاةِ حَيَّ عَلي الفَلاحِ اَلصَّلاةَ يَرْحَمُكَ اللهِ لاِخْتِصَاصِهِمْ بِزِيَادَةِ شُغْلٍ بِسَبَبِ النَّظَرِ فِي اُمُورِ الرَّعِيَّةِ فاحْتَاجُوا اِلي زِيادَةِ اِعْلامٍ نَظَراً لَهُمْ ثُمَّ التَّثْوِيْبُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ عَلي مَا يَتَعارَفُونَهُ اِمَّا بِالتَّنَحْنُحِ اَوْ بِقَوْلِهِ اَلصَّلاةَ اَلصَّلاةَ اَوْ قَامَتْ قَامَتْ اَوْ بايك نماز بايك كَما يَفْعَلُ اَهْلُ بُخارَي لاَنَّهُ اَلاِعْلامُ وَ الاِعْلامُ اِنَّمَا يَحْصِلُ بِمَا يَتَعارَفُونَهُ[183].

     ترجمه: تحقيق بذنگ مشايخ لرمذ تازه طفلن تثويب ني ارتير نمازندن بيلكي نمازلردا هم آيدمق لغنگ زياني يُوق ديب آيدّي لر، چونكي بذنگ زمانمذدا غافل لغنگ آدم لرغا غالب بولمقلغي آنگر بشا برمقلغي سببلي، و آدم لرنگ دنيا  غِيشرمق لري بتر گُيچلنمك لگي سببلي، و اولرنگ دين دستورلرندا بتر سُسلمق لري سببلي، بث بيلكي نمازلردا بذنگ زمانمذدا، گويا شول اونگكي لرنگ زماننداقي ارتير نماز يالي بولب آيلندي، بث اكنجي خبر ادمك لگي آردّرمقلق، غوي لغا و تقوالغا کمک برمک لگنگ بابندن بولدي. اونگا گورا شريعت دا غوي گورلن ايش لردن بولدي.

     شوننگ جهتلي حضرت الامام ابويوسف/ آيدب در: من بر بشدق آدمغا برب، سلام ثنگا بولثن اي امير، و الله تعالي ننگ رحمتي دا ثنگا بولثن، و الله تعالي ننگ بركتي دا ثنگا بولثن، ثن نمازغا گل، ثن فلاح غا گل، طنگري تبارك و تعالي ثنگا رحم ادثن، ديب آيدمق لغي زيان گورميارن، چونكي اولر المدام رعيّت لرنگ ايش لرني آلادا ادمك لري سببندن اُولرغا آرتقمچ مشغولات لر خاص لندي، بث اولرنگ آرتقمچ آگـاه ادلماگا احتياج لري بار در.

     اوندن ثونگرا تثويب آيدمقلق هر بر شهردا، شول شهرننگ آدم لرننگ داب ادب غُويَن ثُوذلرنا گورا در. اذانچي، يا آرچنمق بلن خبر برر، يا صلاة صلاة ديب غيغرمق بلن خبر برر، يا قامت قامت ديب غِيغرمق بلن خبر برر، يا بايك نماز بايك ديب غيغرمـق بلـن خبر برر، گـويا بخـارا شـريف ننگ اهـل لري شوني داب ادب غُويش لري يالي. چونكي تثويب دياني، خبر برب نمازنگ اُوقليان ني بلدرمك در، و شول بلدرمكدا هوكمان آدم لرنگ داب ادب غُويَن ثُوذلرني آيدمق بلن حاصل بوليان در.

     و حضرت الامام قهستاني آيدب در: قَالَ اَبُو يُوسف/ لا بَأسَ بِاَنْ يُنَبَّهَ كُلُّ مَنْ اِشْتَغَلَ بِمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ كالمُفْتِي وَ القاضِي بِنَوع الاِعْلامِ ثُمَّ مَشَايخُنَا يَقُولُونَ اِنَّهُ حَسَنٌ فِي كُلِّ صَلاةٍ مِنْ نَحْوِ اَلصَّلاة اَلصَّلاة اَوْ قَامَتْ قَامَتْ كَمَا فِي سَمَرْقَنْد وَ هُوَ اِخْتِيَارُ السَّرَخْسِي وَ صَدْرُ القُضَاةِ كَمَا فِي الزَّاهِدي[184].

     ترجمه: حضرت امام ابويوسف/ آيدّي: مسلمان لرنگ گركلي ايشلرنا مشغول بولب دورن هر بر كشي، مثل مُفتي و قاضي يالي آدم غا، بر تُيثلي خبر برمك لگنگ زياني يُوقدر، اوندن ثونگرا بذنگ مشايخ لرمذ آيديارلر: تحقيق شو تثويب هر بر نمازدا غوي در، مثل صلاة صلاة، يا قامت قامت ديب خبر برمك، گويا سمرقند شهرندا آيدلشي يالي. شودا امام سرخسي ننگ و صدر القضاة ننگ اختيار ادن يُولي در، گويا زاهدي كتابندا يذلشي يالي.

     اِنها مجتهدلرنگ شو گب لرندن بلّي بولدي، اذان دن ثونگرا قامت قامت ديب غِيغرمق لغنگ بدعت دال دگي، برناچا كتاب لردا مونگا بدعت ديثادا اُول لغوي معني ثننگ اعتباري بلن در، شرعي معني ثننگ اعتباري بلن دال در. اونگا گورا تثويب گا بدعت ديّان وهّابي لر، بدعت لغوي بلن بدعت شرعي ني ثَيلاب بشريان دال درلر.

دل بلن نيت ادمك لك بدعت دال در

     هر بر نماز اُوقيمق دا نيت ادمك فرض در، اصل نيت يُرَك بلن بولملي، يعني يُرگنگدن شول نمازي اُوقيّان لنگي نيت ادملي، شول يُرَكداكي نيّت ني دِل گا گترب آيدمقلق مستحب در، بعضي فقهاءلرنگ يانندا سنّت در. امّا وهّابي لر، شول يُرَك داكي نيّت ني دِل گا گترب آيدمقلغا بدعت ديارلر. هيچوقت اُول وهّابي لردن نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ ديان ثُوذني اشدمرثنگذ، اُولر اِسْتَوُوا اِسْتَوُوا ديب الله اَكْبَر دِير، بو اكي ثوذنگ آرثندا، نيّت ني لفظ غا گترمك لگا فرصت يُوقدر. اونگا گورا اولرنگ بارچا نمازلري نيت ثذ در، يعني دل لري بلن نيت اديان دال درلر، دل بلن نيت ادمك لگـي اولقـان گمراه لگ ثانيارلر.

     وهّابي لرنگ بيك بشدق لري و اولقان مرجع لري، ابن قَيِّم الجُوزِيَّه اُوذننگ «اِغاثَة اللَهفَان في مَصائِدِ الشيطان» آدلي كتابندا آيدب در: النِّيَّةُ هِيَ القَصْدُ وَ العَزْمُ عَلَي الشَّئ، وَ مَحَلُّهَا اَلقَلْبُ لا تَعَلُّقَ لَهَا بِاللِّسَانِ اَصْلاً، وَ لِذلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ > وَ لا عَنِ الصَّحَابَةِ فِي النِّيَّةِ لَفظٌ بِحَالٍ، وَ هَذِهِ العِبَارَاتُ الَّتِي اُحْدِثَتْ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الطَّهَارَةِ وَ الصَّلاةِ قَدْ جَعَلَهَا الشَّيْطَانُ مُعْتَرَكاً لاَهْلِ الوَسْواسِ عِنْدَهَا وَ يُعَذِّبُهُمْ فِيْهَا فِي طَلَبِ تَصْحِيْحِهَا فَتَري اَحَدَهُمْ يُكَرِّرُهَا وَ يُجْهِدُ نَفسَهُ فِي التَّلَفُّظِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الصَّلاةِ فِي شَئ[185].

     ترجمه: نيت ديان لري بر زادني قصد ادمك در، و شونگا اراده باغلمق در، و شول اراده ننگ جايي دا يُرَك در، شوننگ هيچ بر يغدي دا، دل گا باغلشغي يُوقدر. اوننگ اُچن حضرت رسول اكرم> دن و صحابه لردن هيچ بر يغدي دا، نيت ادمك حقندا بر ثُوذ روايت ادلمدي. و طهارت قلمقلغي بشلمقدا، و نماز اُوقيمقلغي بشلمقدا دل بلن نيت اديان ديب تازه دن طبدرلن ثوذلر، تحقيق شيطان شول ثُوذلري وسوسه ننگ اهل لري اُچن، ورش ميداني آيندردي. شيطان شول نماز اُوقيغوجي لرغا عذاب بريار، شول ثوذلري آيدمقدا، و شوني دوغري ثوذلمك لگني طلب ادمكدا، بث ثن شول نمازغا اويّان آدم لري، هالي شُنِّي، شول نيت لري غيطلاب دُورن گُوررثنگ، و شوني دلگا گترمكدا اُوذنا آغرم بريان گوررثنگ، شو ايش لرنگ هيچ بيري نمازنگ عمل لرندن دال در.

     انها وهّابي لرنگ عقيده ثندا دل بلن نيت ادمك لك گناهكارلك در، بدعت ذَمِيمَه در. شو جهت دن دل بلن نيت اديان مسلمان لري گمراه ثانيارلر. اولرنگ نيت ننگ هيچ بر يغدي دا، دل گا باغلشغي يُوق در ديان گب لري يلنگش در، چونكي نيت ننگ دل گا باغلشقلي بوليان يغديي دا بار در.

     حضرت الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي/ آيدب در: اِذَا عَجَزَ عَنْ اِحْضَارِهِ لِهُمُومٍ اَصَابَتْهُ فَيَكْفِيْهِ اللِسَانُ[186] ترجمه: اگر نماز اُوقيغوجي اوذنا يتشگن غم لر سبب لي يُرَك ننگ قصدني حاضر ادمك لگندن عاجز بوثا، شوندا دل ننگ نيت ادمك لگي بث بولر. انها شو بيك فقيه ننگ آيدمق لغنا گورا، نيت ننگ دل گا هم باغلشغي بار در.

     و ينا اولرنگ پيغمبرu دن و اصحاب كرام دن دل بلن نيت ادمك حقندا بر ثُوذ نقل ادلمدي، اوننگ اُچن دل بلن نيت ادمك لك دوغري دال در ديان گب لري يلنگش در. هر بر نقل بولمدق ايش گا دوغري دال ديب بولمذ، چونكي هر ايش دا، اصل حال مباح بولمق در، تا شول ايش ننگ دوغري دال دگنا دليل طفليانچا، شول ايش اصل مباح لغندا باقي غالر، يُرَك داكي نيت ني لفظ غا گترمك لگنگ دوغري دال دگنا هيچ بر دليل يُوق در. اوننگ اُچن مسلمان لرنگ دل بلن نيت ادمك لرنا دوغري دال ديمك لك يلنگش در.

     هر بر عبادت دا نيت هوكمان گرك در. شول نيت يدي تُيثلي بوليار:

     برنجي: دِنگا يُرَك بلن نيت ادمك در، بو نيت دوغري در.

     اكنجي: دِنگا دل بلن نيت ادمك در، بو نيت دوغري دال در.

     اُچنجي: يُرَك بلن نيت ادب، دل بلن غتي غيغرب آيدمق مكروه در.

     دوردنجي: يُرَك بلن نيت ادب، دل بلن يوش آيدمق، بعضي لر شونگا مباح ديدي لر. حضرت الامام الفقيه اشرف علي التهانوي/ آيدب در: وَ اَبَاحَهُ بَعْضٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَحْقِيْقِ عَمَلِ القَلْبِ وَ قَطْعِ الوَسْوَسَةِ[187] ترجمه: و شول يُرَك دا بولغن نيت ني، دل بلن آيدمقلغي بعضي لر مباح ثاندي لر، چونکي دل بلن آيدمقدا يُرَك ننگ عمل ني ثابت ادمك بار، و شيطاننگ وسوسه ثني كثمك بار.

     باشنجي: يُرَك بلن و دل بلن نيت ادمك لك، بعضي لرغا گورا بدعت حسنه در. حضرت العلاّمه زين الدين ابن نُجيم الحنفي/ آيدب در: فَتُحَرَّرُ مِنْ هَذَا اَنَّهُ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ عِنْدَ قَصْدِ جَمْعِ العَزِيْمَةِ وَ قَدْ اِسْتَفَاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بِذلِكَ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الاَعْصَارِ فِي عَامَّةِ الاَمْصَارِ[188] ترجمه: بث شو آيدلن تفصيل دن يَذِلر: تحقيق يُرَكداكي نيت ني دل بلن آيدمقلق بدعت حَسَنه در، يُرَك بلن دل ني بِيرِكدرمك ني قصد ادن زمانندا. شو هيل لي عمل ادمك لك آشكار بولب يَيردي، كُوب زمان لردن باري، بارچا يُوردلردا و شهرلردا. بدعت حسنه دياني، غَوي لق بلن طفلن ايش در.

     حضرت ابن حجر هيتمي/ آيدب در: اِنَّ البِدْعَةَ الحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلي نَدْبِهَا[189] ترجمه: تحقيق بدعت حسنه ننگ مستحب لغنا بارچا علماءلر برلشن درلر. اوننگ اُچن دل بلن نيت ادمك لك شرعي معني بلن بدعت دال در، بلكا لغوي معني بلن بدعت در. لغوي معني بلـن بدعت ديلثا، اُول ايش شريعت دا هوكمان مشروع در، بلكا ثواب ايش در.

     آلتنجي: يُرَك داكي نيت ني دلي بلن خُفيَه آيدمقلق، بعضي لر شونگا مستحب ديدي لر. حضرت الامام محمد علاء الدين الحصكفي/ آيدب در: وَ التَّلَفُّظُ عِنْدَ الاِرَادَةِ بِهَا مُسْتَحَبٌّ هُوَ المُخْتَارُ وَ تَكُونُ بِلَفْظِ المَاضِيِّ وَ لَوْ فَارِسِيّاً لاَنَّهُ اَلاَغْلَبُ فِي الاِنْشَاءَاتِ وَ تَصِحُّ بِالحَالِ[190].

     ترجمه: نماز اُوقيمق لغني يُرَك بلن نيت ادن دا، دل گا گترب آيدمقلق مستحب در، فقهاءلرنگ يانندا انگکي اختيار ادلنن شو در، يعنی مستحب بولمقلغي در. و شول دل بلن ادلنن نيت ماضي لفظي بلن بولر، مثلاً: نَوَيْتُ صَلاةَ كَذَا، يعني من فلان نمازي اُوقيمق لغي نيت ادّم، گرچه شول ماضي لفظندا دل بلن آيدليان نيت، فارسي لفظ بلن بولثادا دوغري بولر. چونكي ماضي لفظي انشاءلردا كُوب ايشلنيان در، و شول دل بلن آيدليان نيت حال لفظي بلن دا بولر، مثلاً: اُصَلِّي صَلاةَ كَذا، يعني من شو وقت دا فلان نمازي اُوقيّارن.

     و حضرت علاّمة الزمان مفتي الدوران داملا نياز محمد/ آيدب در: وَالتَّلَفُّظُ مُسْتَحَبٌّ هُوَ المُخْتَارُ وَ لَوْ فَارسِيّاً ترجمه: و نيت ني لفظ غا گترب دل بلن آيدمقلق مستحب در، گـرچا شول نيت فارسـي لفظ بلـن دا بولثـا. نيت ني دل بلن آيدمق لغنگ مستحب لغي فقهاءلرنگ يانندا اختيار ادلنن قول در. اوننگ اُچن اهل اسلامنگ ايشلياني شو قول در، مسلمان لرنگ بارثي دل بلن نيت اديان در، شو يُول بولـن در.

     يدنجي: يُرَك داكي نيت ني دل بلن خُفيَه آيدمقلق بعضي لرغا گورا سنّت در. حضرت العلاّمه عبدالرحمن الجزيري/ آيدب در: يُسَنُّ اَنْ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ بِالنِّيَّةِ كَاَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ: اُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ مَثَلاً، لاَنَّ فِي ذَلِكَ تَنْبِيْهاً لِلقَلْبِ، فَلَوْ نَوي بِقَلْبِهِ صَلاةَ الظُّهرِ وَ لكنْ سَبَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ: نَوَيْتُ اُصَلِّي العَصْرَ فَاِنَّهُ لايَضُرُّ[191].

     ترجمه: نيت ني دل بلن لفظ غا گترب آيدمق لغي سنّت آيلندرلدي، مثال اُچن دلي بلن آيدمق لغي در: من شو وقت اُويلاننگ فرضني اُوقيّان ديب، چونكي دل بلن آيدمق لقدا، يُرَك ني اُويندرمق بار در. بث اگر يُرَگي بلن اُويلاننگ نمازني نيت ادثا و ليكن دلي چَقّنلاب من نيت ادّم اكندي ننگ نمازني اُوقيّان يغديم دا ديثا، تحقيق شوننگ هيچ بر زياني يُوق در.

     حضرت علاّمه شيخ الاسلام ابي بكر بن علي بن محمّد الحدّاد اليمني/ آيدب در: اِنَّ الذِّكْرَ بِالِّلِسَانِ مَعَ عَمَلِ القَلْبِ سُنَّةٌ فَالاَوْلي اَنْ يَشْغُلَ قَلْبُهُ بِالنِّيَّةِ وَ لِسَانُهُ بِالذِّكْرِ[192] ترجمه: تحقيق يُرَك داكي قصد بلن همراه نيّت ني دل بلن آيدمقلق سنّت در. بث انگكي غوثي، يُرَك نماز اُوقيمق قصدنا مشغول بولمق لغي در، و دل دا شول نيت ني آيدمقلغا مشغول بولمقلغي در.

     و حضرت الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي/ آيدب در: فَمَنْ قَالَ مِنْ مَشَايِخِنَا اِنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ سُنَّةٌ لَمْ يُرِدْ بِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ > بَلْ سُنَّةِ بَعْضِ المَشَايِخِ لاِخْتِلافِ الزَّمَانِ وَ كَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ عَلَي القُلُوبِ فِيْمَا بَعْدَ زَمَنِ التَّابِعِيْنَ[193] ترجمه: بث بذنگ مشايخ لرمذدن برناچثي، تحقيق نيت ني لفظ بلن آيدمقلق سنّت در ديب آيدّي، اوننگ مُرادي پيغمبر اكرم> ننگ سنّتي دال در، بلكا اوننگ مرادي بر ناچا مشايخ لرنگ سنّتي در، زمان ننگ اُيدگمك لگي سبب لي، و يُرَك لرگا هَلَوِد ثليان زادلر كُوب بولمقلغي جهتلي، تابعين لرنگ زمانندن ثونگرا.

     انها شو آيدلنن گب لردن بلّي بولدي، نيت ني لفظ بلن آيدمق لغنگ مشروع لغي بلكا مستحب لغي. اوننگ اُچن وهّابي لرنگ لفظ بلن نيت ادمك بدعت در، گمراه لك در ديّان گب لري حقيقت دن دش در.

     بر ناچا كتاب لردا لفظ بلن نيت ادمك بدعت در ديب يذِلثـادا، اُول بدعت دن مراد، بدعت شرعي دال در، بلكا بدعت لُغَوي در. يا سَلَف لرنگ بعضي ثندن لفظ بلن نيت ادمكدن نهي ادمك لرني روايت ادلثادا، اُول روايت دن مراد، غير مشروع طريقه بلن ادلنن نيت در، مندوب طريقه بلن يا سنّت طريقه بلن ادلنن نيت دال در.

     اوننگ اُچن حضرت الفاضل المحدث الناقد العلاّمه مولانا ظفر احمد العثماني التهانوي/ آيدب در: وَ ‌مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَt اَنَّهُ اَدَّبَ مَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلي اَنَّهُ اِنَّمَا زَجَرَ مَنْ جَهَرَ بِهِ فَلا بأسَ بِهَا[194] ترجمه: و اُول حديثي كه اُوني حضرت عمرt دن روايت ادلبدي، تحقيق شول حضرت لفظ بلـن نيت ادگـن آدم غا ادب بردي، كايِندِي ديّانـي، هـوكمان شــول آدم ننگ دلي بلن نيت ادن دا، غتي ثث بلن غِيغرب، غَبدلِنداقي لرغا پاثگَل برمك لگي جهتلي غَيطرمق لغا حمل ادلنن در.

     بث شيلا بولثا نيت ني اصل لفظ بلن آيدمقدا هيچ زيان يُوقدر. يعني شرعي معني بلن بولن بدعت دال در، بو ايش ني ادمك لگدا هيچ بر گناهكارلك يُوقدر، بلكا ثواب بار در، بو ايش مسلمان لرنگ آراثندا، مجتهدلرنگ زمانندن تا شو وقت غاچنلي عمل ادلب گليان در. موننگ مشروع لغنا، بلكا مستحب لغنا يَر يُذنداكي مسلمان لرنگ بارثي برلشيان درلر. اُوننگ اُچن هيثي بر آدم، نماز اُوقيغوجي غا، ثن دِلنگ بلن نيت ادما، دِنگا يُرَك داكي نيتنگا دَيَنا دِيثا، بو دستوري هيچ بر مسلمان قبول ادمذ، دنگا وهّابي لر قبول ادرلر.

رواتب سُنّت لر

     بذنگ حنفي مذهبمذگا گُورا جمعه اُوقلميان يردا، هر گُن اُون اكي ركعت نماز اُوقيمقلق سنّت در. امّا جمعه اُوقليان اُوبالردا، هفته ننگ آلتي گُنندا شول اون اكي ركعت سنّت در، امّا جمعه گُنندا اون آلتي ركعت نماز اُوقيمق سنّت در. امّا وهّابي لـر شو سنّت لـرگا اهميت برميارلـر، و عرب وهّابي لر شو سنّت لري اُوقيميارلر، الايتا جمعه ننگ فرضندن اونچا اُوقليان دورد ركعت سنّت ني، سنّت بلميارلر بلكا شوني ترك ادمك لگي دستور اديارلر.

     اولرنگ شيخ الاسلامي ابن تيميّه آيدب در: كَانَ جَمَاهِيْرُ الاَئِمَّةِ مُتَّفِقِيْنَ عَلَي اَنَّهُ لَيْسَ قَبْلَ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُوَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مُقَدَّرَةٍ بِعَدَدٍ لاَنَّ ذلكَ اِنَّما يَثْبِتُ بِقُولِ النَّبِيِّ > اَوْ فَعْلِهِ وَ هُوَ لَمْ يَسُنَّ فِي ذلِكَ شَيْئاً لا بِقَوْلِهِ وَ لا فَعْلِهُ[195] ترجمه: امام لر جماعت لرننگ بارچثي برلشدي لر، جمعه دن اونچا، بلّي بر وقت بلن، و بلّي بر ثان بلن، بلّنن سنّت يُوقلغنا. تحقيق شول جمعه ننگ اوندن اوقليان نماز سنّت بولجق بولثا، پيغمبرu نگ آيدمق لغي بلن ثابت بولر، يا پيغمبرuنگ ادمك لگي بلن ثابت بولر، و شول حضرت> شول نمازي اُوقيمقدا، بر يُول ني سنّت ادب غُويمدي، اُوذننگ آيدمقلغي بلن، يا اُوذننگ ادمك لگي بلن.

     انها ابن تيميّه ننگ حنفي لرنگ ترثنا آيديان گب لري، حتي شول دورد ركعت سنّت ني اُوقيّان لرغا تُوهين ادب شو گب لري آيدب در: اِذَا كَانَ الجُهَّالُ يَظُنُّونَ اِنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ اَوْ اِنَّهَا وَاجِبَةٌ فَتُتْرَكُ حَتَّي يَعْرِفَ النَّاسُ اَنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةً رَاتِبَةً وَ لا وَاجِبَةً، لا سِيَّما اِذَا دَاوَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَيَنْبَغِي تَرْكُهَا اَحْيَاناً حَتَّي لا تُشْبِهُ الفَرْضَ[196] ترجمه: هر وقت شريعت ني بلميان نادان آدم لر، جمعه ننگ فرضندن اونچا اُوقليان دورد ركعت نمازني، هميشه لك سنّت در گمان ادثالر، يا واجب در گمان ادثالر، شول نمازني ترك ادلنر، تا آدم لر شول دورد ركعت نمازنگ هميشه لك سنّت دال دگني، يا واجب دالدگني بلريالي، الايتا آدم لر شول نمازي المدام اُوقيّان بولثالر، بث شوني ناچا زمان لر ترك ادملي، تا فرض غا منگذمذ يالي.

     انها وهّابي لر شو گب لرگا دَيَنب، جمعه ننگ فرضندن اونچا اُوقليان دورد ركعت سنّت ني اُوقيمقلغي بدعت بليارلر، بلكا بيلكي سنّت لري دا اُوقيميارلر.

     سنّت رواتب لر اُچن صحيح سندلر كان در، شول سندلردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ نَا اِسْحَاقُ بن سُلَيْمَان الرَّازي نَا المُغِيْرةُ بنُ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ >: مَنْ ثَابَرَ عَلي ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَي اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ[197].

     ترجمه: بذلرگا محمد بن رافع گُرّنگ بردي، بذلرگا اسحاق بن سليمان رازي گُرّنگ بردي، بذلرگا مغيره بن زياد عطاءدن گُرّنگ بردي، اُول هم حضرت عائشهلدن گُرّنگ بردي، حضرت عائشهل آيدّي: حضرت رسول اكرم > آيدّي: هر كم سنّت آيلندرلن نمازلردن هر گُندا اون اكي ركعت ني هميشه اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم اُچن جنّت دا بر اُوي بجرر. شول اون اكي سنّت شو ترتيب دا در: دورد ركعت اُويلاننگ فرضندن اونچا، و اكي ركعت اويلاننگ فرضندن ثونگرا، و اكي ركعت آغشمنگ فرضندن ثونگرا، و اكي ركعت يثتي دن ثونگرا، و اكي ركعت ارتيرنگ فرضندن اونچا.

     بو حديث شريف بشغا طريق دا شو هيل لي گلب در: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلان نَا مُؤَمَّلُ نَا سُفْيَانُ الثَّورِيُّ عَنْ اَبِي اِسْحاق عَنِ المُسَيِّبِ بن رَافِع عَنْ عَنْبَسَةَ بن ابي سُفْيَان عَنْ اُمِّ حَبِيْبَة قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ >: مَنْ صَلَّي فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثِنْتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ اَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ صَلاةِ الغَداة. قَالَ اَبُو عِيسي حَدِيث عَنْبَسة عَنْ اُمّ حَبِيبه فِي هذا الباب حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[198].

     ترجمه: بذلرگا محمود بن غيلان گُرّنگ بردي، بذلرگا مُؤمَّل گُرّنگ بـردي، بذلـرگا سُفيان ثَـوري ابو اسحاق دن گُرّنگ بردي، اُول مسيّب بن رافع دن گُرّنگ بردي، اُول عنبسه بن ابي سُفيان دن گُرّنگ بردي، اول حضرت اُمّ حبيبه دن گُرّنگ بردي، حضرت اُمّ حبيبه آيدّي: حضرت رسول اكرم> آيدّي: هيثي بر آدم بر گيجا و گُنديذدا اون اكي ركعت نماز اُوقيثا، شوننگ اُچن جنّت دا بر اُوي بجرلر، دورد ركعت اُويلادن اونچا، و اكي ركعت اُويلادن ثونگرا، و اكي ركعت آغشم دن ثونگـرا، و اكـي ركعت يثتي دن ثونگرا، و اكي ركعت ارتير نمازنگ فرضندن اونچا. انها شو اون اكي ركعت سنّت، سنّت رواتب در، سنّت مؤكّده در.

     و ينا شول سندلردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَائِشَةَل عَنِ النَّبِيِّ> قَالَ: رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ اَحْمَدُ وَ لاَبِي داودَ وَ اَحْمَدَ لا تَدَعُوهُمَا وَ اِنْ طَرَدَتْكُمْ الخَيْلُ[199] ترجمه: حضرت عائشهلدن روايت ادلدي، اُول، حضرت رسول اكرم>دن روايت ادّي، حضرت رسول اكرم > آيدّي: ارتيرنگ فرضندن اونچا اُوقليان اكي ركعت سنّت، اُول دنيادن و دنياننگ اِچنداكي زادلردن غوي در. شو حديث ني امام مسلم روايت ادّي و امام ترمذي روايت ادّي و امام احمد روايت ادّي، حضرت امام ابي داود بلن امام احمدننگ عبارت لري شو هيل لي: ثذلر ارتيرنگ شو اكي ركعت سنّتني ترك ادمانگ، گرچا آطلرنگذ ثذلري اَتبرب گدجكدا بولثا.

     و ينا شول سندلردن در شو صحيح حديث: اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوابُ السَّمَاءِ[200] ترجمه: اُويلاننگ فرضندن اونچا، اُورطثندا سلام برلماني اُوقليان دورد ركعت سنّت، شول نماز اُچـن آسمان لـرنگ غفـي لري آچلر، يعني شول نماز طنگري تبارك و تعالي ننگ درگاهندا قبول بولر.

     و ينا شول سندلردن در، حضرت رسول اكرم > ننگ شو صحيح حديثي: رُوِيَ عَنْ عَبْدِاللهِ بنْ مَسْعُودٍ انَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ اَرْبَعاً وَ بَعْدَهَا اَرْبَعاً[201] ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعوددن روايت ادلدي، تحقيق حضرت رسول اكرم > ننگ جمعه دن اونچا دورد ركعت و جمعه دن ثونگرا دورد ركعت اُوقيّان لغني روايت ادلدي.

     و ينا شول سندلردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيي، ثَنَا يَزِيْدُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ اَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ العوفِيِّ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ > يَرْكَعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ اَرْبَعاً لايَفْصِلُ فِي شَئٍ مِنْهُنَّ[202] ترجمه: بذلرگا محمد بن يحيي گُرّنگ بردي، بذلرگا يزيد بن عبد ربّه گُرّنگ بردي، بذلرگا بقيّه گُرّنگ بردي مبشر بن عبيددن، اُول هم حجّاج بن ارطاه دن، اُول هم عطيّه عوفي دن، اُول هم حضرت ابن عباس دن گُرّنگ بردي، حضرت ابن عباس آيدّي: حضرت رسول اكرم> جمعه دن اونچا دورد ركعت نماز اُوقِيَردي، شول دورد ركعت نمازننگ آرلرني آچمذدي، يعني دنگا بر سلام بلن اُوقيردي.

     و حضرت العلاّمه المحدث الناقد ظفر احمد عثماني/ آيدب در: اَخْبَرَنَا الثَّوْري عَنْ عَطاءِ بن السَّائِبِ عَنْ ابي عبدالرحمن السَّلَمِيْ قَالَ: كَانَ عَبْدُاللهِ يأمُرُنا اَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الجُمُعَةِ اَرْبَعاً وَ بَعْدَهَا اَرْبَعَاً. رَوَاهُ عَبْدُ الرزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ، وَ فِي الدِّرَايَةِ رِجالَهُ ثَقَاتٌ. وَ فِي آثار السُّنَنِ اِسْنَادِهِ صَحِيْحٌ وَ هُوَ موقوفٌ فِي حُكْمِ المَرْفُوعِ فَاِنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُ اِنَّما كَانَ يَأمُرُ بِهَذا لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ النَّبِي > فِيْهِ شَئٌ[203].

     ترجمه: بذلرگا ثَوري خبر بردي، عطاء بن سائب دن، اول عبدالرحمن سَلَمي دن خبر بردي و آيدّي: حضرت عبدالله بذلرگا جمعه ننگ اَوِندا دورد ركعت نماز اُوقيمق لغمذي، و جمعه ننگ ايذندا دورد ركعت نماز اُوقيمق لغمذي بُيرردي. شو حديث شريف ني عبدالرزاق اُوذ مصنّفندا گتردي، شوننگ يالي «نَصبُ الرّايَه» آدلي كتاب دا آيدلدي، و «دِرَايَه» آدلي كتاب دا، شو حديث شريف ني روايت ادن كشي لر، پخته آدم لر در ديب آيدلدي.

     و ينا «آثار السنن» آدلي كتاب دا، شو حديث شريف ننگ اسنادي صحيح در ديب آيدلدي. و شو حديث شريف دنگا حضرت عبدالله غا برب دورثادا، گويا حضرت رسول اكرم > گا گُوترلن حديث ننگ حكمندا در. بث شوننگ ظاهر حالي تحقيق حضرت عبدالله شو دورد ركعت ني جمعه دن اَوِنچا اُوقينگ ديب بُيرياني، شوني اُوقيمق اُچن اُوذ يانندا حضرت رسول اكرم > دن بر دليل ثابت بولنثنگ در.

     و ينا شول سندلردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَلِيٍّt قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ > يُصَلِّي قَبْلَ الجُمُعَةِ اَرْبعاً وَ بَعْدَهَا اربعاً يَجْعَلُ التَّسْلِيْمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً اَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي فِي الاَوْسَطِ[204] ترجمه: حضرت عليt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم > جمعه ننگ فرضندن اونچا دورد ركعت، و فرضندن ثونگرادا دورد ركعت اُوقيّان بولدي، و سلام برمك لگني شول دورد ركعت لرنگ انگكي آخرندا بر ركعت دا آيلندرن يغدين دا. بو حديث شريف ني امام طبراني «المعجم الاوسط» آدلي كتابندا گتردي.

     حضرت العلاّمه الفهّامه علي بن سلطان محمد القاري/ آيدّي: اِبْتَدَعَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الصَّلاةُ قَبْلَهَا بِدْعَةٌ، كَيْفَ وَ قَدْ جَاءَ بِاَسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَ الحَافِظُ العَرَاقِيُّ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا اَرْبَعاً، وَ رَوَي التِّرْمِذِي اِنَّ ابنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّيِ قَبْلَهَا اَرْبَعاً و بَعْدَهَا اَرْبَعَاً وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ بِتَوْقِيْفٍ[205].

     ترجمه: بر ناچالر بدعت ايش ني دُوردّي لر، بث آيدّي لر: جمعه ننگ فرضندن اونچا نماز اوقيمقلق بدعت در ديدي لر، ناهيل لي بدعت بولثن؟ و شول اُوقليان دورد ركعت پيغمبرu دن غَوِي سند بلن گلن يغدي دا، گويا حافظ عراقي ننگ آيدشي يالي: تحقيق پيغمبرu جمعه دن اونچا دورد ركعت اوقيّان بولدي، و امام ترمذي روايت ادّي: تحقيق ابن مسعود جمعه دن اونچا دورد ركعت، و جمعه دن ثونگرا دورد ركعت اوقيّان بولدي، و ظاهر حال شو حديث شريف دنگا ابن مسعودگا يتشب دورمق لغي در.

     انها شو آيدلن دليل لردن بلّي بولدي، مسلمان لرنگ هر گُندا ارتيردا، و اُويلادا و جمعه دا و آغشم دا و يثتي دا فرض لردن غيري و واجب دن غيري اُوقيّان نمازلري بدعت دالدگي، بلكا سنّت مؤكَّده لگي.

     اوننگ اُچن بذنگ حنفي فقهاءلرمذ آيدّي لر: وَ سُنَّ قَبْلَ الفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ الجُمُعَةِ وَ بَعْدَهَا اَرْبَعٌ بِتَسْلِيْمَةٍ[206] ترجمه: و ارتيرنگ فرضندن اونچا، و اُويلاننگ فرضندن ثونگرا، و آغشمنگ فرضندن ثونگرا، و يثتي ننگ فرضندن ثونگرا اكي ركعت نماز اُوقيمقلغي سنّت آيلندرلدي، و اويلاننگ فرضندن اونچا و جمعه ننگ فرضندن اونچا و جمعه ننگ فرضندن ثونگرا بر سلام بلن دورد ركعت نماز اُوقيمقلغـي سنّت آيلندرلـدي. انهـا حقيقت يُول شـو در. اونگا گُــورا وهّـابـي لرنگ بو نمازلرغا بدعت ديان لري دُيبِندن يَلَن در.

احتياط ظهر اُوقيمقلق بدعت دال در

     حنفي مسلمان لرنگ جمعه نماز اُوقِيش لرننگ ترتيب لري شو هيل لي در: دثلاب مسجدگا گِيرن لرندا، اكي ركعت تحيّةالمسجد آدندا نماز اُوقيّارلر، اوندن ثونگرا واعظ وعظ و نصيحت بريار شُونگا غُلَق آثِب دِنگليارلر، اوندن ثونگرا گُن آغندا اذانچي دِثلابقي اذان ني آيديار.

     اوندن ثونگرا جمعه ننگ اوّلقي دورد ركعت سنّتني اُوقليار. اوندن ثونگرا خطيب منبرگا مِنب اُوترن دا، اذانچي خطيب ننگ غرشثندا دُورب اكنجي اذان ني آيديار. اوندن ثونگرا خطيب آيق اُثتنا غلب اكي مرتبه خطبه اُوقيّار. اوندن ثونگرا اذانچي تكبير آيديار، خطيب دا خلق لرغا امام بولب، خلق لردا شونگا اُويب جماعت بلن اكي ركعت فرض جمعه ني اُوقيّارلر. اوندن ثونگرا جمعه ننگ آخرقي دورد ركعت سنّتني اُوقليار.

     اوندن ثونگرا ينا دورد ركعت نماز اُوقليار، شو هيل لي نيت بلن: نيت قلدم اُوقِيَر من دورد ركعت وقتنا يتشب اُوقيمدق اُويلامنگ آخرقثني خداي اَُچن الله اكبر. شو اُوقليان درود ركعت غا احتياط ظهر ديب آد بريارلر. اوندن ثونگرا ينا اكي ركعت شو وقت ننگ سنتني ديب اُوقليار.

     الحاصل جمعه گُني مسجد جامع دا تحيةمسجد بلن اُوقليان نماز، اون ثگّذ ركعت در. وهّابي لر جمعه ننگ فرضندن اونچاكي اوقليان دورد ركعت سنّت گا بدعت ديش لري يالي، جمعه ننگ آخرقي دورد رکعت سنّتندن ثونگرا اوقليان احتياط ظهرغا هم بدعت ديارلر.

     اولر كتاب لرندا شو هيل لي يذب درلر: اَلْبِدْعَةُ المَكْرُوهَةُ كَصَلاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الجُمُعَةِ[207] ترجمه: يُوقش گورليان بدعت، جمعه دن ثونگرا اُويلا اُوقيمق بُولغي. يعني احتياط ظهر اُوقيمقلق در.

     و اولر ينا بر كتاب لرندا آيدب درلر: لا تَجُوزُ صَلاةُ الظُّهْرِ بَعْدَ الجُمُعَةِ اِتِّفاقاً لاَنَّ الجُمُعَةَ بَدَلُ الظُّهْرِ فَهِيَ تَقُومُ مَقَامَهُ وَاللهُ لَمْ يُفْرِضْ عَلَيْنَا ستَّ صَلَواتٍ وَ مَنْ اَجَازَ الظُّهْرَ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنْ عَقْلٍ اَوْ نَقْلٍ لا عَنْ كِتَابٍ وَ لا عَنْ سُنَّةٍ وَ لا عَنْ اَحَدٍ مِنَ الاَئِمَّةِ[208].

     ترجمه: جمعه دن ثونگرا اُويلا نمازي اُوقيمقلق دوغري دال در، بارچا عالم لرنگ برلشمك لگي بلن. چونكي جمعه نماز، اُويلا نمازنگ يرنا اُوقليان در. بث شول جمعه نمازنگ اُوذي اُويلا نمازنگ يرندا اُوتريان در، و طنگري تبارك و تعالي بذلرگا آلتي نماز بُيرق ادمدي، و هيثي بر آدم جمعه دن ثونگرا اُويلا اُوقيمقلغني دوغري آيلندرثا، بث شول آدم اُچن هيچ بر دينچ يُوقدر، عقلي دليل دن، يا نقلي دليل دن، قرآن دن دا دينجـي يُوقـدر، حديثدن دا دينجي يُوقدر، و امام لرنگ هيچ بيرندن دا دينجي يُوق در.

     انها وهّابي لر، شو كتاب لرنگ آيدشنا گورا مسلمان لرنگ احتياط ظهر آدندا اُوقيّان نمازلرني بدعت ثانيارلر، و شوننگ بلن اولري اولقان گمراه لكدا گوريارلر.

     مسلمان لرنگ احتياط ظهر اُوقيمق لرننگ فلسفه ثني آيدر بولثق، بر اوبادا جمعه اُوقيمق واجب بولجق بولثا، آلتي شرط گرك در:

     برنجي: مصر بولملي يا مصرنگ مصلحتگاه ثي بولملي.

     اكنجي: شول اوبادا سلطان بولملي يا سلطاننگ طرفندن غُويلن آدم بولملي.

     اُچنجي: اُويلاننگ وقتندا اُوقلملي.

     دوردنجي: خطبه اُوقلملي.

     باشنجي: امام دن بشغا اُچ آدم جماعت بولملي.

     آلتنجي: مسجد جامع غا گلمك لگا هر بر كشي گا رُخصت ادلملي.

     شو آلتـي شرط طفلـن اوبادا بالاتفـاق جمعه واجب در. اُول اوباننگ اهــل لري، جمعه اُوقيثالر اُويلا اُوقيمق گرك دال در.

     اما مصرننگ تفسيرندا، فقهاءلرنگ اختلاف نظرلري بار در، فقهاءلرنگ برناچالري مصري شو هيل لي تفسير ادّي لر: هُوَ مَوْضِعٌ لَهُ امير و قاض يُنَفِّذُ الاَحْكامَ وَ يُقِيْمُ الحُدُودَ[209] ترجمه: مصر دياني بر ير در، شوندا امير بولملي. يعني شول يرننگ بر حاكمي بولملي، و شوندا بر قاضي بولملي خلق لرغا شريعتنگ حكم لرني يُورديان، و حدلر قايم اديان، يعني عَرَق اِچَن آدم غا شلّق وريان، و زنا ادن آدم ني سنگسار اديان، و آدم اُولدرن آدم دن قصاص آليان، شو هيل لي شريعت بُيرق لري بالفعل يُورِيب دورمق لري گرك در. مصرنگ شو تفسيرنا گورا جمعه هيچ بر يرگا واجب بوليان دال در، چونكي شريعتنگ هيچ بر نقصان ثذ يُوردليان يري يُوقدر.

     امّا بعضي فقهاءلر شو هيل لي نظر بردي لر: قَالَ اِسْمَاعِيْلُ النَّابلُسِي فِي شَرْحِ الدُّرَرِ لَيْسَ المُرَادُ تَنْفِيْذَ جَمِيْعِ الاَحْكَامِ بِالفَعْلِ اِذِ الجُمُعَةُ اُقِيْمَتْ فِي عَهْدِ اَظْلَمِ النَّاسِ الحَجَّاجِ وَ انَّهُ مَا كَانَ يُنَفِّذُ جَمِيْعَ الاَحْكَامِ بلْ المُرَادُ اِقْتِدَارُهُ عَلي ذَلِكَ[210].

     ترجمه: حضرت الفقيه اسماعيل نابلسي «درر»ننگ شرحندا آيدّي: فقهاءلرنگ مصر بولجق بولثا، اسلام حكم لري يُوردلملي ديمك دن مرادي، بارچا حكم لر بالفعل يُوريملي ديدگي دال در، بلكا بالقُوّه يُوريثادا بولر. چونكـي جمعه نـي آدم لـرنگ انگكي ظالمـي بولغـن حجاج بن يوسف ثقفي ننگ زمانندا اُوقلدي، شول حجاج بارچا احكام لری يُوردمياردي، بلكا اُول فقهاءلرنگ بارچا احكام لر يُوردملي ديّان دن مرادي، بارچا احكام لري يُوردمك لگا قُدرتي چَديان بولملي ديدگي در.

     انها بو تأويل گا گورا، جمعه بارچا شهرلرگا واجب بوليان در. چونكي بارچا حاكم لر اسلام حكم لرني يُوردمك لگا گُيج و قدرت لري بار در.

     امّا فقهاءلرنگ بر ناچالري مصرني شو هيل لي تفسير ادّي لر: وَ مَا لا يَسَعُ اَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ اَهْلَهُ مِصْرٌ[211] ترجمه: و اول بر يري كي مسجدلرننگ اولقاني شول يرننگ اهل لرني ثغدرمثا، شول ير مصر در، شونگا جمعه واجب بولر.

     حضرت علاّمه محمد علاءالدين الحصكفي/ آيدّي: وَ عَلَيْهِ فَتْوي اَكْثَرُ الفُقَهَاءِ[212] ترجمه: و مصرني شو هيل لي تفسير ادمك لگا در، فقهاءلرنگ کُوپثننگ فتوي لري. يعنی کُوپ فقهاءلرنگ يانندا شو تفسير اختيار ادلنن در.

     و حضرت علاّمه ابن عابدين/ آيدب در: هَذَا يَصْدُقُ عَلي كَثِيْرٍ مِنَ القُري[213] ترجمه: مصرننگ شو تفسيري كُوب اوبالرغا صادق بوليان در، اونگا گورا كُوب اوبالردا جمعه اُوقيمقلق واجب در.

     و ينا جمعه نمازي بردن كُوب يردا اُوقيمق لقدا هم مجتهدلرنگ اختلاف نظرلري بار در. اُولرنگ بر ناچالري جمعه ني بر شهردا دِنگا بر يردا اُوقيملي ديارلر. اگر بردن كُوب يردا اُوقلثا، دنگا اوّلقي اوقلن جمعه بولر، بيلكي لر جمعه بولمذ ديّارلر، و مجتهدلرنگ بر ناچالري جمعه ننگ بر شهردا كُوب اوقلمق ني دوغري بليارلر. هيثي بر آدم يغشي فكر ادب فقهاءلرنگ شو اختلاف نظرلرننگ علّت لرنا غَوي دُشنثا، شو اوقليان جمعه لرنگ واجب بولمق لغندا شك گا دُشَر، جمعه واجب بولمثا بويننا هوكمان اُويلا واجب بولر، اگر اويلا واجب بولمثا، اوندا اوننگ بُويننا هوكمان جمعه واجب بولر، شو شك دن چِقمقلق اُچن جمعه اُوقيّان لر هوكمان احتياط ظهر اُوقيّارلر.

     شول فقهاءلرنگ اختلاف نظرلري اُچ يردن شك وارد اديار:

     برنجي: حاكمي يُوق و قاضي ثي يُوق اوبالردا، اوّلقي تفسيرگا گورا مصر دال در. اوننگ اُچن اولرنگ بُويننا اُويلا واجب در. اما ثونگقي تفسيرگا گورا مصر در، اوننگ اُچن اولرنگ بويننا جمعه واجب در. انها شو يردا جمعه ننگ واجب بولمغندا شك واقع بولدي.

     اكنجي: حاكم لي و قاضي لي اوبالر جميع احكام اوذندا بالفعل يُوريملي ديّان لرگا گورا مصر دال در، اوننگ اُچن اولرنگ بُوين لرنا اويلا واجب در. اما احكام اسلام بالقُوّه يُوريملي ديّان لرگا گورا مصر در، اوننگ اُچن اولرنگ بوين لرنا جمعه واجب در. انها شو يردا جمعه ننگ واجب بولمقلغندا شك واقع بولدي.

     اُچنجي: بر شهردا جمعه ننگ تعدّدي دوغري دال ديّان مجتهدلرگا گورا، يعني كُوب يردا اُوقِلن جمعه لرنگ دنگا دثلابقثي جمعه در، بيلكي لري جمعه دال در ديّان لرگا گورا، هر بر اُوقلن جمعه سابق بولمق لغادا احتمالي بار، و لاحق بولمق لغادا احتمالي بار، اگر سابق بولب بيلكي لردن اوگا دُشثا، اويلا واجب بولماني دنگا جمعه واجب بوليار. اگر لاحق بولب اوّلقي دن ايذغا غالثا، اوندا جمعه واجب بولماني اُويلا واجب بوليار. انها شـو يـردا جمعه ننگ واجب بولمق لغندا شك واقع بولدي. انها شو شك لردن چقمقلق اُچن بذنگ فقهاءلرمذ احتياط ظهر اُوقيمق لغي واجب ادّي لر، شك دن چقمق اُچن.

     وسواس ني دفع ادمك لگا دليل، شو صحيح حديث در: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بنُ اِسْحَاقِ المُسِيْبِي، اَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بنِ سَوَادَةٍ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الخُدْريِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَ لَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْداً طَيِّباً فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَاَعادَ اَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَ الوُضُوءَ وَ لَمْ يُعِدِ الاَخِرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُولَ اللهِ > فَذَكَرا ذلِكَ لَهُ فَقَالَ للَّذِي لَمْ يُعِدْ: اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ اَجْزَأتْكَ صَلاتُكَ وَ قَالَ للَّذِي تَوَضَّأ وَ اَعَادَ: لَكَ الاَجْرُ مَرَّتَيْنِ[214].

     ترجمه: بذلرگا محمد بن اسحاق مُسِيبي گُرّنگ بردي، بذلرگا عبدالله بن نافع خبر بردي، ليث بن سعددن، اُول هم بكر بن سواده دن، اُول هم عطاء بن يساردن، اُول هم ابي سعيد خدري دن، ابوسعيد آيدّي: اكي آدم يُولدش بولب سفرغا چقدي لر، بث نمازنگ وقتي حاضر بولدي، بو اكثي ننگ دا يانندا ثُولري يُوقدي، شوندا شو اكثي پاك تُوفرق غا تيمّم ادّي لر، و شوننگ بلن شو اكثي نمازلرني اُوقيدي لر، اوندن ثونگرا شول اكثي نمازنگ وقتندا ثو طبدي لر. بث شول اكثننگ بيري طهارت قلب نمازني غَيطلدي، اُول بيري غَيطلمدي، اوندن ثونگرا شول اكثي حضرت رسول اكرم > گا گلدي لر، بث شول بولن واقعه ني پيغمبرu غا گُرّنگ بردي لر، شوندا پيغمبرu شول نمازني غيطلمدق آدم اُچن آيدّي: ثن شريعت دا دوغري بولن يُول غا يتشدنگ، و شول اوقان نمازنگ ثنگا بث بولدي ديدي. و اُول طهارت قلب نمازني غيطلان آدم غا آيدّي: ثننگ اُچن اكي ثواب بار، تيمّم بلن اوقاننگ اُچن بر ثواب بار، و طهارت بلن اوقاننگ اُچن بر ثواب بار ديدي.

     انها شو آخرقي صحابي ننگ طهارت ننگ يرندا اُوتريان تيمّم بلن ادن عملي دوغري بولب دُورقا، شك دن چقمق اُچن ينا طهارت بلن غيطلاب اُوقيمق لغننگ دوغري لغندن بلّي بوليار. اُويلاننگ يرندا اُوتريان جمعه ني اُوقيب دا، شك دن چقمق اُچن، ينا اُويلاني اُوقيمق لغنگ دوغرلغي.

     جمعه دن ثونگرا احتياط جهتلي اُويلا اُوقيمق لغنگ دوغري لغنا بارچا فقهـاءلـر بيرگيان درلـر، وهّابـي لـرنگ كتاب دن، سنّت دن دليـل يُوق و امـام لردن آيدن يُوق ديّان گب لري دُيبِندن يلن در، باطل در.

     و ينا شك دن چقمق لغنگ گرك لگنا دلالت اديان دليل لردن در، شو صحيح حديث: دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلَـي مَا لايَرِيْبُكَ[215] ترجمـه: ثـن اُوذنگني شك گا اُوقليان زادني ترك اد، اُوذنگني شك گا اُوقلميان زادغا. يعني ثـن شك لي عملنگدن آيرل، شك ثذ عمل غا بر.

     حدود اسلام بالفعل قايم بولملي ديّان فقيه لرغا گورا، واجب بولمغن جمعه ني اُوقيب، گردنمدا اُويلام غالدي ديب شك گا دُشثنگ، جمعه دن ثُونگرا احتياط جهتلي اُويلانگي اُوقيب شك دن چق. جمعه اُوقلن يردا هوكمان حاكم بولملي، قاضي بولملي ديّان فقيه لرغا گورا، اوبالردا واجب بولمغن جمعه ني اُوقيب، اُويلا برگلي بولار مقامديب شك گا دُشثنگ، جمعه دن ثونگرا احتياط جهتلي اويلانگي اُوقيب شك دن چق. جمعه ننگ تعدّدي دوغري دال ديّان فقيه لرغا گورا، جمعه ني بردن كُوب اُوقليان يردا، اُوقلن جمعه سابق بولماني لاحق بولب، بُويننگا اويلا بُورج بولـرمقاديب، شك گا دُشثنگ، جمعـه دن ثونگــرا احتياط جهتلـي اويلانگــي اوقيب شك دن چق.

     انها شو هيل لي شك لري دفع ادمك اُچن احتياط ظهر اُوقيمقلق واجب بوليار، احتياط جهتلي بُيرق ادليان مسئله لر بشغادا كُوب در.

     حضرت الامام اكمل الدين محمد بن محمود البابرتي/ آيدب در: اَلنَّصُ الوَارِدُ فِيْهِ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ مَعْمُولاً بِعِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَ اِنْ كُنَّا لا نَعْقِلُهُ وَ الصَّلاةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلْ اَهَمُّ فَاَمَرَ المَشَايِخُ بِالفِدَاءِ فِيْهَا اِحْتِيَاطاً[216] ترجمه: روزه دن عاجز بولغوجي لرنگ حقندا، فديه برملي ديب اِينن آيت، اُوذي اُچن علّت اُوقلمغي جائز در، و شول علّت ننگ روزه بلن نماز آرثندا اُورتَق بولمقلغي دا دوغري در، گرچه اُوني بذ دُشِنب بشرمثقدا، و نمازدا روزه ننگ منگذشي در عبادت بدني بولمقدا، بلكا نماز بتر اهميتلي در.

     بث اوننگ اُچن مشايخ لر نماز اُچن فديه برمك بلن بُيردي لر احتياط جهتلي، اگر آيت اُوذي اُچن علّه گترلن بولثا فديه واجب بوليار، فديه برمك بلن نماز بُورجي گردندن ساقط بوليار، اگر آيت اُوذي اُچن علّه گترلن بولمثا، اوندا فديه واجب دال، واجب بولماني برلثادا، اُوذ بشنا احسان بولب گناه لري گدرمك لگا يريار.

     گويا شوننگ يالي جمعه اُوقليان يرلردا اگر جمعه فرض بولثا اُولرنگ اُوقيّان جمعه لري جاينا دُشِب فرض لري اُودليار. اگر جمعه اُولرغا فرض بولماني اويلا فرض بويان بولثا، اوندا اولرنگ احتياط جهتلي اُوقين اويلالري جاينا دُشب بُورج لري بشندن ثوليار. الحاصل شك دن چقمق اُچن احتياط ظهر اُوقيمق هوكمان گرك لي در.

     بذنگ حنفي كتاب لرمذدا آيدلن گب لر شو: وَ اِخْرَاجُ الجُمُعَةِ عَنِ الشَّكِّ وَ اِخْتِلافِ العُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ مُحَالٌ فِي الشَّرِيْعَةِ لاَنَّهُ اُخْتُلِفَ اَوَّلاً فِي اَمْصَارِنَا فِي وُجُودِ المِصْرِ وَ التَّعْرِيْفِ الصَّحِيْحِ لا يَصْدُقُ عَلَي اَمْصَارِنَا لِفِقْدِ الاِمَامِ المُسْلِمِ و القَاضِيِ وَ ثَانِياً اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ الجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ اِخْتِلافاً كَثِيْراً فَفِي قَوْلٍ لِاَبِي حَنِيْفَةِ / وَ صَاحِبَيْهِ وَ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَ اَحْمَدَ رَحِمَهُمُ اللهُ لا يَجُوزُ تَعَدُّدُهَا وَ فِي قَوْلٍ لَهُمْ يَجُوزُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي رَدِّ المُحْتَارِ وَ غَيْرِهِ وَ عَلي كُلٍّ مِنَ القَوْلَيْنِ وُجِدَتْ اَلْفَاظُ الفَتْوي[217].

     ترجمه: جمعه ني شك دن چقرمق، و عالم لرنگ اختلاف لرني شك دن چقرمق، شريعت دا محال در. چونكي اوّلاً بذنگ اوبالرمذنگ مصر بولمق لغندا اختلاف بار در، دوغري تعريف بذنگ اوبالرمذغا يتشيان دال در مسلمان بولغن امامي و قاضي ثي بولميانلغي جهتلي. اكنجي: جمعه ننگ بر شهردا كُوب يردا اُوقلمقننگ دوغري لغندا كُوب اختلاف بار در. بث حضرت امام اعظم ابي حنيفه/ننگ بر قولنا گورا، و اوننگ اكي يُولدشي امام ابويوسف و امام محمدگا گورا، و امام مالك و امام شافعي و امام احمد رحمة الله عليهم لرغا گورا، جمعه ني بردن كُوب يردا اُوقيمق دوغري دال در.

     و شولر اُچن بولغن ينا بر قول دا جمعه ننگ بر شهردا كُوب يردا اُوقلمغي دوغري در، «رد المحتار»دا و اوننگ غيرندا آيدشي يالي، و شو آيدلن اكي قول ننگ هر بيرنا فتوي ننگ لفظ لري طفلدي، يعني هر غيثي اُچن دا فتوي برلدي.

     انها كتاب لرمذنگ شو آيديان گب لرندن بلّي بولدي، جمعه حقدا هيچ بر شك دن و شُبهه دن چقب بولجق دال دگي، مگر شك دن چقثا بولجق جمعه دن ثونگرا احتياط ظهر اُوقلثا، شوندا جمعه واجب بولن بولثا جمعه ثي بتيار، اگر اويلا واجب بولن بولثا اويلاثي بتيار. اوننگ اُچن احتياط ظهرني اُوقيمق دنياننگ همه يرندا گركلي در.

     حضرت الفقيه الكامل علي بن سلطان محمد القاري/ آيدب در: وَ لا تَغْتَرَّ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: اِنَّ كُلاًّ مِنَ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَينِ مِصْرٌ لِصَلاتِهِu فِيْهِمَا لاَنَّ الاَوْصَافَ تَخْتَلِفُ بِاِخْتِلافِ الاَوْقَاتِ وَ اَيْضاً مِنْ جُمْلَةِ حَدِّ المِصْرِ عَلَي مَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الهِدَايَة اَنَّهُ اَلمَوْضِعُ الَّذِيْ لَهُ اَمِيْرٌ وَ قَاضٍ يُنَفِّذُ الاَحْكَامَ وَ يُقِيْمُ الحُدُودَ وَ لا شَكَّ وَ لا رَيْبَ اَنَّ القَاضِيَ المُنْفِذَ للاَحْكَامِ عَزِيْزٌ بَلْ مَعْدُومٌ مِنْ بَيْنَ‌ الاَنَامِ لاَنَّ غَالِبَ القُضَاةِ يَأخُذُونَ القَضَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَ اخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ تَقَلُّدِهِ ثُمَّ غَالِبُهُمْ يِأخُذُونَ الرشا وَ اخْتُلِفَ فِي اِنْعِزَالِهِمْ مَعَ الاِتِّفَاقِ عَلَي اِسْتِحْقَاقِ اِنْعِزَالِهِمْ ثُمَّ اَكْثَرُهُمْ مَا يُنْفِذُونَ الاَحْكَامَ اِمَّا لِجَهْلِهِمْ اَوْ لِعَدَمِ اِلْتِفَاتِهِم وَ وُجُودِ فِسْقِهِمْ وَ لَوْ فُرِضَ فَرْدٌ مِنْهُمْ مُتَّصِفٌ بِاَوْصَافِ القَضَاءِ وَ اَرَادُوا اِجْرَاءَ الاَحْكَامِ عَلي وِفْقِ نَظَامِ الاِسْلامِ مَنَعَهُمْ الاُمَرَاءُ وَ الحُكَّامُ وَ الاِحْتِيَاطُ فِي الدِّيْنِ مِنْ شِيَمِ المُتَّقِيْنَ[218].

     ترجمه: ثن آلدنما اُول بر آدم ننگ گپي بلن، كي اُول آدم آيدياردي: تحقيق حرمين شريفين هوكمان مصر در، حضرت رسول اكرم > ننگ شو اِكثندا جمعه اُوقينلغي سببلي، چونكي زمان لـرنگ اُيدگمگ لگـي بلـن يغدي لر اُيدگيان در.

     و ينا شوننگ يالــي مصرنگ تعريف ننگ بر بُولگنــدن در، صاحب هدايه ننگ تصحيح ادمك لگنا گورا، تحقيق مصر اُولتوري ير در كي اُوذي اُچن امير بولغن و قاضي بولغن احكام لري يُورديان و حدلري قايم اديان، و هيچ بر شك و شبهه يُوق در، تحقيق احكام لري يُورديان قاضي ننگ غِدلِغنا، بلكا خلق لرنگ آرثندا يُوق لغنا، چونكي قاضي لرنگ كُوبثي، قاضي لغي پُول لر بلن آليارلر، و شوننگ قاضي لغا اُوتورمق لغننگ دوغري بولمق لغندا اختلاف بولندي، بر ناچالر دوغري ديدي لر و بر ناچالر دوغري دال ديدي لر.

     اوندن ثونگرا اُول قاضي لرنگ كُوبثي رشوه آليارلر، و رشوه آلمق بلن اُولرنگ قاضي لقدن آيرلمق لغندا ينا اختلاف بولندي، بر ناچالر قاضي لقدن آيرليار ديدي لر، و بر ناچالر آيرلميار ديدي لر. امّا اُول قاضي لرنگ قاضي لقدن آيرلمقلغا يَرشق لري بولمغندا بارچا عالم لرنگ برلشمك لگي بلن.

     اوندن ثونگرا اول قاضي لرنگ كُوبثي اسلام احكام لرني يُوردميارلر، اُولر شريعتي بلميان لگي جهتلي يُوردميارلر، يادا اولر شريعتنگ ايش لرنا گُوذ بش ادميانلگي جهتلي، و اوذلرندا فاسق لق طفلمق لغي جهتلي يُوردميارلر. و اگر شول قاضي لردن بيري قاضي لق صفت لري بلن صفتلنيان در ديب فرض ادلثا، و شولر احكام لري اسلامنگ نظامنا گورا يُوردمك لگي اراده ادثالردا، اميرلر، حاكم لر اولري اسلام ننگ يُول لرني يُوردمكدن غيطررلر. اوننگ اُچن دين دا احتياط ادمك لك، مُتّقي آدم لرنگ عادت لرندن در.

     انها حضرت علاّمه علي القاري ننگ آيدمغندن بلّي بولدي، مكه مكرّمه دا و مدينه منوّره دا اُوقليان جمعه لرنگ اِيذندن هوكمان احتياط ظهر اُوقيمق گرك لگي، چونكي حرمين شريفين ننگ حاكم لري و قاضي لري وهّابي لر در، وهّابي لرنگ كُوب عقيده لري و عمل لري اسلام غا ترث در، اگر اولرنگ حاكم لرني و قاضي لرني عادل فرض ادلثادا، اولرنگ جمعه لري مُتعدّد در، حرمين ننگ مسجدلرننگ كُوب ثندا جمعه اُوقليان در، جمعه ننگ كُوب يردا اوقلمغي جهتندن احتياط اُوقيمق لق واجب در.

     و حضرت علاّمه علي القاري/ «مختصر الوقايه» اُچن يذن شرحندا شو هيل لي آيدب در: وَ اِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي صِحَّةِ اَدَاءِ الجُمُعَةِ لِفِقْدِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ يَنْبَغِي اَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الجُمُعَةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اِحْتِيَاطاً وَ لَوْ بِالحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ وَ يَنْوِي ظُهْرَ يَوْمِهِ اَوْ آخَرَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ وَ هُوَ اَحْسَنُ لاَنَّهُ اِنْ لَمْ تَجُزِ الجُمُعَةُ فَعَلَيْهِ الظُّهْرُ وَ اِنْ اَجْزَأتْ كَانَتِ الاَرْبَعُ عَنْ ظُهْرٍ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ اِلاّ فَيَقَعُ نَفْلاً وَ الاَحْوَطُ اَنْ يَقُولَ: نَوَيْتُ آخَرَ ظُهْرٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَ لَمْ اُصَلِّهِ بَعْدُ لاَنَّ ظُهْرَ‌ يَوْمِهِ اِنَّمَا يَجِبُ بِآخِرِ الوَقْتِ وَ لاَنَّهُ يُفِيْدُ التَّرْتِيْبَ اَيْضاً وَ الاَصَحُّ اَنْ يَقْرَأ بِالفَاتِحَةِ وَ السُّورَةِ فِي اَرْبَعٍ اِحْتِيَاطاً لاِحْتِمَالِ اَنْ يَكُونَ نَفْلاً وَ كَذَا مَنْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ اِحْتِيَاطاً[219].

     ترجمه: و هر وقت جمعه ننگ اداءثي دوغري بولمق لغننگ حقندا شك واقع بولثا، بر ناچا شرط لري طفلميان لغي سبب لي، شوندا لازم بوليار احتياط جهتلي جمعه دن ثونگرا دورد ركعت نماز اُوقيمقلق گرچا اكي شرافت لي حرم دا بولثادا، يعني مكه مكرّمه و مدينه منوّره دا بولثادا. و شول دورد ركعت نمارغا، شول گُن ننگ اُويلاثي ديب نيت ادر، يا اُوذننگ بُويننا واجب بولن اويلاني نيت ادر، و شو هيل لي نيت ادمك لك بتر غوي در. چونكي اگر جمعه دوغري بولمثا، بث اوننگ گردننا اُويلا لازم بوليار، و اگر جمعه دوغري بولثا، اوندا اُول اوقلن دورد ركعت شوننگ بُويننا بُورچ بولن اويلادن بوليار، اگر بُورجي بار بولثا يعني قضاثي بار بولثا، اگر قضاثي يُوق بولثا اوندا نفل بولب واقع بوليار. و انگكي غوثي نيت ادمك لكدا شو هيل لي آيدملي: من نيت اديارن وقتنا يتشب اُوقيمدق اويلامنگ آخرقثني، چونكـي شـول گُـن ننگ اويلاثي، تحقيق آخرقي وقت بلن واجب بولن اُويلا در. و ينا آخرقي اويلا ديمك لك ترتيب ني پيدا بريان در، و انگكي دوغرثي شول دورد ركعت دا هم الحمد و سوره اُوقيملي احتياط جهتلي، چونكي اوننگ نفل بولمق لغا احتمالي بار در، و شوننگ يالي نمازلرننگ قضاءلرني آليان آدم دا دورد ركعت غا سوره غُوشملي احتياط جهتلي.

     و ينا حضرت الفقيه عبدلرحمن الجزيري/ آيدب در: يُطْلَبُ مَنْ يُصَلِّي الجُمُعَةَ اَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ سُنَّةَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ بَعْدَهَا اَربَعَ رَکَعَاتٍ بِنِيَّةِ آخِرِ ظُهرِ، عَلَی الوَجهِ المُتَقَدِّمِ، ثُمَّ يُصَلِّی بَعدَهَا رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ وَقْتَ ‌الظُّهْرِ[220].

     ترجمه: جمعه اُوقيّان آدم دن اثلنيار، جمعه ننگ فرضندن ثونگرا دورد ركعت سنّت جمعه اُوقيملي، اُوندن ثونگرا دورد ركعت نماز اوقيملي، آخرقي اُويلاني نيت ادمك بلن شول آيدب گچلن پُورما گُورا. اوندن ثونگرا اكي ركعت اويلانگ وقتننگ سنّتني اُوقِيمَلِی، يعنی شو وقتننگ اکی رکعت سُنَّتي ديب دُورملي.

     انها بذ حنفي لرنگ بيك فقيه لرننگ احتياط ظهر حقدا و سنّت هذا الوقت حقدا، عقيده لری و آيدن گپ لری، و شوننگ يالي يُذلرچا فقيه لر احتياط ظهر اُوقيمقلغي هوكمانلاب اُوذ كتاب لرندا گترب درلر، شريعتنگ حقيقتنا يتشن مُحقّق لرنگ شو غُويَن يُول لري، وهّابي لرنگ يانندا بدعت در، نا بر شو، هر بر سنّت اُولرنگ يانندا بدعت در. نعوذ بالله من ذلك.

     و ينا شك دن چِقمق لغنگ گرك لگنا دلالت اديان دليل لردن در، شو صحيح حديث: فَمَنْ اِتَّقَي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأ لِدِيْنِهِ وَ عِرْضِهِ[221]  ترجمه: بث هيثي بر آدم شُبهه لردن غچثا، تحقيق شول آدم ديني جهتلي اُوذنا عيب ادلمكدن آرثّلندي و آبرايي جهتلي اُوذنا عيب ادلمكدن آرثّلندي.

     شو جمعه اُوقليان يرلردا امام لرنگ نظرلري مختلف بولمقلغی بلن شُبهه واقع بولدی، حدود اسلام بالفعل يُوردلملي ديّان لرگا گُورا، بالفعل يُوردلماني دُور، اوننگ اُچن دنگا اويلا اوقيملـي بوليار. بالقُوّه يُوردلملـي ديّان لرگا گُورا، بالقُوّه يُوردلمگي بار، اونگا گورا جمعه اُوقيملي بوليار. مصر بولجق بولثا، حاكم و قاضي بولملي ديّان لرگا گورا، برناچا اُوبالردا دنگا اويلا واجب بوليار. اما اِيذقي تفسيرگا گورا، دنگا جمعه واجب بوليار. اونگا گورا هيثي بر آدم اونچا جمعه اُوقيب اِيذندن احتياط جهتلي اويلا اُوقيثا، شُبهه اختلاف دن غُتليار دنيادا و آخرت دا اونگا عيب ادلمذ، بو يردا جمعه واجبدي ناما ديب اُوقيمدنگ؟ يا اويلا واجبدي ناما ديب اُوقيمدنگ ديب؟ چونكي بو آدم اكثني دا اُوقيب شُبهه دن چقدي.

     احتياط ظهرني اُوقيمق بلن فتوي برن بيك عالم لر كُوب در. شول بيك عالم لردن حضرت العلاّمه عبدالحي اللكنوي/ آيدب در: اَلْمُعْتَبَرُ فِي المَذْهَبِ وَ اِنْ كَانَ جَوَازُ التَّعَدُّدِ لكِنْ لَمَّا وَقَعَ فِيْهِ الاِخْتِلافُ القَوِيُّ بَيْنَ الاَئِمَّةِ وَ وَقَعَ‌ الخِلافُ فِي تَعْرِيْفِ المِصْرِ اَيْضاً اِسْتَحْسَنُوا اَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ صَلاةِ الجُمُعَةِ بِغَيْرِ جَمَاعَةٍ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِنِيَّةِ آخَرَ ظُهْرٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَ لَمْ اُصَلِّهِ بَعْدُ[222].

     ترجمه: حنفي مذهبندا اختيار ادلنن قَول، گرچه جمعه نمازنگ بر يردن كُوبدا اُوقلمقلغي دوغري بولثادا، ليكن امام لرنگ آرثندا شو حقدا گُيچلي اختلاف دُورَدي. و ينا شوننگ يالي مصرنگ تعريفندا هم گُيچلي اختلاف بولدي. اوننگ اُچن علماءلر جمعه ننگ فرضندن و سنّتندن ثونگرا، جماعت ثذ دُورد ركعت نماز احتياط اُوقيمق لغني غوي گوردي لر، و نمازني شـو هيل لي نيت بلن اُوقيملي: نيت قلدم اُوقيرمن وقتنا يتشب هنيذ اُوقيمدق اويلامنگ آخرقثني. انها شو بيك عالم ننگ آيدمق لغندن بلّي بولدي، احتياط ظهر اُوقيمق گرك لگي.

     و ينا شول بيك عالم لردن حضرت العلاّمه شمس الدين القهستاني/ آيدب در: وَ الصَّحِيْحُ المُخْتَارُ عِنْدَ الحُجَّةِ اَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الجُمُعَةِ السُّنَّةَ اَرْبَعاً ثُمَّ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الوَقْتِ اَلكُلُّ فِي المُضْمَرَاتِ[223] ترجمه: گب لرننگ اِچندا انگكي دوغرثي و اختيار ادلنني گواهلك دا جمعه دن ثونگرا دورد ركعت سنّت اوقيمق در، اوندن ثونگرا اويلا اوقيمق در، اوندن ثونگرا شول وقت ننگ اكي ركعت سنّتني اوقيمق در.

     و ينا شول بيك عالم لردن حضرت علاّمه خاتمة المحققين الشيخ محمد امين مشهور بابن عابدين/ آيدب در: وَ نَقَلَ المُقَدَّسِيُّ عَنِ المُحِيْطِ كُلُّ مَوْضِعٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِي كَوْنِهِ مِصْراً يَنْبَغِي لَهُمْ اَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الجُمُعَةِ اَرْبَعاً بِنِيَّةِ الظُّهْرِ اِحْتِيَاطاً حَتَّي اَنَّهُ لَوْ لَمْ تَقَعِ الجُمُعَةُ مَوْقِعَهَا يَخْرُجُونَ عَنْ عُهْدَةِ فَرْضِ الوَقْتِ بِاَدَاءِ الظُّهْرِ وَ مِثْلُهُ فِي الكَافِي وَ فِي القُنْيَةِ لَمَّا اِبْتَلَي اَهْلُ مَرْوٍ بِاِقَامَة الجُمُعَتَيْنِ فِيْهَا مَعَ اِخْتِلافِ العُلَمَاءِ فِي جَوَازِهِمَا اَمَرَ اَئِمَّتُهُمْ بِالاَرْبَعِ بَعْدَهَا حَتْماً اِحْتِيَاطاً اه وَ نَقَلَهُ كَثِيْرٌ مِنْ شُرَّاحِ الهِدَايَةِ وَ غَيْرِهَا وَ تَدَاوَلُوهُ، وَ فِي الظَّهِيْرِيَّةِ وَ اَكْثَرُ مَشَايِخِ بُخَاري عَلَيْهِ لِيَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ بِيَقِيْنٍ ثُمَّ نَقَلَ المُقَدَّسِيُّ عَنِ الفَتْحِ اَنَّهُ يَنْبَغِي اَنْ يُصَلِّيَ اَرْبَعاً يَنْوِي بِهَا آخِرَ فَرْضٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَ لَمْ اُؤَدِّهِ اِنْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ مِصْراً اَوْ تَعَدَّدَتِ الجُمُعَةُ وَ ذُكِرَ مِثْلُهُ عَنِ المُحَقِّقِ اِبْنِ جرْبَاش قَالَ ثُمَّ قَالَ: وَ فَائِدَتُهُ الخُرُوجُ عَنِ الخِلافِ المُتَوَهَّمِ اَوِ المُحَقَّقِ وَ اِنْ كَانَ الصَّحِيْحُ صِحَّةَ التَّعْدادِ فَهِيَ نَفْعٌ بِلا ضَرَرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مَا يُوهِمُ عَدَمَ فَعْلِهَا وَ دَفَعَهُ بِاَحْسَنِ وَجْهٍ، وَ ذُكِرَ فِي النَّهْرِ اَنَّهُ لا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي نَدْبِهَا عَلَي القَوْلِ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ خُرُوجاً عَنِ الخِلافِ اه وَ فِي شَرْحِ البَاقَانِيِّ هُوَ الصَّحِيْحُ وَ بِالجُمْلَةِ فَقَدْ ثَبَتَ اَنَّهُ يَنْبَغِي الاِتْيَانُ بِهَذِهِ الاَرْبَعِ بَعْدَ الجُمُعَةِ لكن بَقِي الكَلامُ فِي تَحْقِيْقِ اَنَّهُ وَاجِبٌ اَوْ مَنْدُوبٌ قَالَ المُقَدَّسِيُّ ذَكَرَ اِبْنُ الشَّحْنَةِ عَنْ جَدِّهِ التَّصْرِيْحَ بِالنَّدْبِ وَ يَحُثُّ فِيْهِ بِاَنَّهُ يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ عِنْدَ مُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ اَمَّا عِنْدَ قِيَامِ الشَّكِّ وَ الاِشْتِبَاهِ فِي صِحَّةِ الجُمُعَةِ فَالظَّاهِرُ الوُجُوبُ وَ نُقِلَ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ الهُمَامِ مَا يُفِيْدُهُ وَ بِهِ يُعْلَمُ اَنَّهَا هَلْ تَجْزِي عَنِ السُّنَّةِ اَمْ لا؟ فَعِنْدَ قِيَامِ الشَّكِّ لا وَ عِنْدَ عَدَمِهِ نَعَمْ وَ يُؤيِّدُ التَّفْصِيْلَ تَعْبِيْرُ التَّمِرْتَاشِيِّ بِلابُدَّ وَ كَلامُ القُنيَةِ المَذْكُورُ[224].

     ترجمه: و علاّمه مُقَدَّسي «محيط» آدلي كتاب دن نقل ادب آيدّي: هر بر يري كي اُوذننگ مصر بولمق لغندا شك واقع بولثا، شوندا اولرنگ بُوين لرنا جمعه دن ثونگرا اُويلا نيت بلن دورد ركعت نماز اُوقيمق لازم بولر احتياط جهتلي، تحقيق اگر جمعه اوذ جاينا دُشمثادا، اولر اويلالرني اداء ادمك بلن شول وقتدا بُيرق بولن فرضنگ غرامتندن چقيارلر. شوننگ يالي «كافي» آدلي كتاب دا يذلب در، و «قُنيه» آدلي كتاب دا گلب در: مرو جماعت لري، مرو اهلندا اكي يردا جمعه اُوقيمق بلن مبتلا بولن زمان لـرنـدا، و شـول اكـي جمعه ننگ دوغري بولمق لغندا، علماءلر آرثنا اختلاف دُشن زمانندا شولرنگ امام لري جمعه دن ثونگرا هوكمان دورد ركعت نمازني احتياط جهتلي اوقيملي ديب بُيردي لر. اِنها «قُنيه»ننگ گپي شو يردا غُطردي، و شوني «هدايه»شريف ني شرح ادگن عالم لردن و اولرنگ اوذگالرندن كُوب علماءلر نقل ادّي لر، و بير بيرلرنا گچرب الدن الگا آلدي لر، و «ظهيريّه» آدلي كتاب دا يذلب در: بخارا شريف ننگ مشايخ لرننگ كُوبثي شو احتياط ظهرني اوقيملي ديّان عقيده دا درلر. اوندن ثونگرا مُقدَّسي «فتح»دن نقل ادّي و آيدّي: تحقيق لازم بوليار دورد ركعت نماز اوقيمقلق، و شو نمازدا: وقتنا يتشب هنيذ اداء ادمدك فرضم ننگ آخرقثي ديب نيت ادمك لك، اگر شول يرننگ مصر بولمق لغندا شك گا دُشلثا يا شول يردا جمعه بردن كُوب اُوقلثا، و شوننگ يالي علاّمه محقّق ابن جرباش دن آيدلدي، اُول آيدّي: اوندن ثونگرا ينا آيدّي: شو احتياط ظهرني اوقيمق لغنگ پيداثي، وهم ادلنن اختلاف دن چقمق در، يا حقيقت بولن اختلاف دن چِقمق در، و اگرچا صحيح قول، جمعه ننگ بردن كُوب اوقلمقلغي دوغري بولثادا، بث شو احتياط آدندا اُوقليان دورد ركعت نماز دنگا پيدا در، هيچ بر زيان ثذ. اوندن ثونگرا ادملي دال دگني وهم گا غُويّان زادني ذكر ادّي و شوني انگكي بتر غوي پُورما بلن غَيطردي.

     و ينا «نهر» آدلي كتاب دا آيدلدي: شول دورد ركعت احتياط ظهرني اختلافدن چقمق جهتلي اوقيمق لغنگ مستحب لغندا شك گا دُشمك لك گلشميار، جمعه ني بردن كُوب اوقيمق دوغري ديّان لرگا گورا. «نهر»ننگ گپي شو يردا غُطردي.

     و ينا «شرح الباقاني» آدلي كتاب دا يذلب در، شول احتياط ظهرني اوقيمق بلن فتوي برمك لك صحيح در. و گپنگ غِيثغاثي شو جمعه دن ثونگرا دورد ركعت احتياط ظهر اوقيمق لغنگ گرك لگي هوكمان ثابت بولدي، و ليكن آيدلماني غالن گب شو: شول احتياط ظهرنـي اُوقيمـق واجب لغـي ثابت مي؟ يا مستحب لغي ثابت مي؟ علاّمه مُقدَّسي آيدّي: علاّمه ابن الشَّحنه اوذ قاقاثندن نقل ادب، احتياط ظهر اوقيمق لغنگ مستحب لغني آشكار ادّي، و شوني اُوقيمق لغا هواثلندردي، و شوني اوقيمق لغنگ مستحب بولياني دنگا وهم گا دُشن وقتندا در، اما جمعه ننگ دوغري بولمق لغنا شك گا دُشن وقتندا ظاهر قول وجوب در، يعني هوكمان اوقيمق لغنگ لازم بولمق لغي در.

     و ينا اوننگ شيخي علاّمه ابن هُمام دن نقل ادلدي، شول وجوب ني پيدا بريان گب ني. و شوننگ بلن بِلنيار، تحقيق شول اُوقليان دورد ركعت احتياط، جمعه ننگ سنّتندن بوليارمي؟ يا بولميارمي؟ بث جمعه ننگ دُشمك لگنا شك قايم بولن وقتندا اُول دورد ركعت احتياط، سنّت جمعه دن بولميار. و جمعه ننگ دُشمك لگنا شك بولمغن وقتندا، هوّا، اُول دورد ركعت احتياط، سنّت جمعه دن بولب بِليار. مسئله ني شو آيدلن پُورمادا آچقلاب آيدمق لغمذي، علاّمه تمرتاشي ننگ لابُدَّ ديمك لگي، يعني هوكمان اوقيمق گرك در ديمگ لگي، گُيچلندريار. و آيدلب گچن «قُنيه» آدلي كتابنگ حتماً ديّان ثُوذي دا گُيچلندريار.

     و ينا حضرت علاّمه السيد محمد الحسيني الزبيدي/ آيدب در: وَ ظَهَرَ مِنْهُ اَنَّ عِنْدَ قِيَامِ الشَّكِّ وَ الاِشْتِبَاهِ فِي صِحَّتِهَا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الاَرْبَعِ وَ كَذَا مَنْ اِعْتَقَدَ قَـوْلَ اَبِي يُوسِفَ الَّذِيْ هُـوَ ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ[225] ترجمـه: جمعه ننگ بر شرطي فوت بولمق لغننگ وهمي طفلندا، احتياط ظهر اُوقيمق مستحب لغندن بلّي بولدي، تحقيق جمعه ننگ دوغري لغندا شك و اشتباه بولن زمانندا، بث ظاهر قول شول دورد ركعت ننگ واجب بولمق لغي در. و شوننگ يالي واجب بولر حضرت ابي يوسف ننگ قولنا اعتقاد اديان آدم غا، كي شول قول ننگ اُوذي ظاهر روايت بولبدي.

     و حضرت الامام علاءالدين ابي بكر بن مسعودكاساني،حنفي مذهب ننگ بيك فقيه ثي آيدب در: اَنَّ الجُمُعَةَ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَ عَلَيْهِ الاِعْتِمَادُ[226] ترجمه: تحقيق جمعه نمازني بر اوبادا اكي يردا اوقيمق لغنگ دوغري بولمقلغي در، ظاهر روايت دا، و دينج دا شو روايت غا در.

     انها حضرت ابي يوسف/ ننگ بر اوبادا اكي يردا جمعه اوقيمق دوغري ديّان روايتنا گورا احتياط ظهر اوقيمقلق واجب بوليان بولثا، بر اوبادا اكي يردا جمعه اوقيمقلق دوغري دال در ديّان روايتنا گورا احتياط ظهر اُوقيمق بطريق اَولي واجب بولر، چونكي هـر بر اوقلـن جمعه، لاحـق بولب اعتباردن دُشمك لگـي ممكن در، اونگا گـورا احتياط ظهـر اوقيمقلـق هـوكمان واجب در.

     «حُصُول الطُّهر في لزوم الظُهر» آدلي رساله ننگ مؤلّفي آيدب در: عُلِمَ مِنْ عِبَارَةِ سَادَةِ المُتَّقِيْنَ اَنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ الاِجْتِهَادِ مِثْلِ الغَزَالِي وَ النَّوَوِيْ وَ غَيْرِهِمَا يُوجِبُونَ الظُّهْرَ بَعْدَ الجُمُعَةِ اِذَا تَعَدَّدَتْ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ[227] ترجمه: «اتحاف السادة المتقين» ديگن كتاب ننگ عبارتندن بِلنيار، تحقيق اجتهاد اهـل لرننگ كُوبثي، مثل حضرت حُجّة الاسلام امام محمد غزالي يالي و حضرت الامام نووي يالي، و بو اكثننگ اوذگالري يالي مجتهدلر، جمعه دن ثونگرا احتياط ظهر اُوقيمق لغني واجب آيلندريارلر، هر وقت بر شهردا كُوب يردا جمعه اُوقلثا.

     اِنها بيك عالم لرنگ شو گب لرندن بلّي بولدي احتياط ظهر اوقيمقلق هوكمان گرك لگي، يعني شريعتدا بُيرقلغي. امّا وهّابي لرنگ علمي شو مجتهدلرنگ بر درنقنا يدمثادا، اوذلرني اولردن اُثتم گوريارلر، اولرنگ واجب ديّان احتياط لرني، بولر بدعت ديب حرام ثانيارلر و اولقان گناه بليارلر.

     احتياط ظهرني اُوقيمق گرك در ديگن بيك عالم لر كُوب در، شول بيك عالم لردن حضرت العلاّمه الشيخ احمد/ آيدب در: وَ لِهَذَا اِفْتَرَقُوا فِرَقاً مُخْتَلِفاً فَقَلِيْلٌ مِنْهُمْ تَرَكُوا الجُمُعَةَ اَصْلاً، وَ طائِفَةٌ اِكْتَفُوا بِهَا فَقَطْ، وَ بَعْضُهُمْ اَدُّوا الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِمْ ثُمَّ سَعَوا اِلَي الجُمُعَةِ، وَ اَكْثَرُهُمْ دَامُوا عَلَي اَدَائِهَا اَوَّلاً عِلْماً مِنْهُمْ بِاَنَّهَا مِنْ اَكْبَرِ شَعَائِرِ الاِسْلامِ وَ التَزَمُوا بَعْدَهَا اَدَاءَ الظُّهْرِ لِكَثْرَةِ الشُّكُوكِ فِي شَأنِهَا[228].

     ترجمه: شو زمان دا جمعه ننگ شرط لري دركلـي آدم لـرنگ آرثندا گب لر بتر كُوپلنثنگ، اولر تُيثلي تُيثلي تُوپرلر بولب بُولِندي لر، بث شولردن آذجق تُوپري اصلاً جمعه اُوقيمدي لر، يعني جمعه ني دُيبِندن ترك ادّي لر. و اولردن ينا بر طايفه دِنگا جمعه اُوقيدي لر، اويلا نمازي اُوقيمدي لر. و ينا اولردن بر ناچالري اويلا نمازلرني اُوي لرندا اُوقيب اوندن ثونگرا جمعه نمازغا گدّي لر، و اُول تُوپرلرنگ انگكي كُوپراگي دِثلاب جمعه نمازي اُوقيدي لر، تحقيق جمعه نماز دين اسلامنگ انگكي اولقان علامت لرندن بر علامت دِغني بلمك لري جهتلي، و اولر جمعه نمازني اوقين لرندن ثونگرا اويلا نمازلرني اداء ادمك لرني لازم تُودّي لر، جمعه ننگ ايشي دركلي شك لر كُوب بولمقلغي جهتلي.

     «حصول الطهر»ننگ مصنفي آيدب در: ثَبَتَ مِنْ عِبَارَةِ الاَحْمَدِي اَنَّ اَكْثَرَ العُلَمَاءِ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ الاِحْتِيَاطِيَّ لُزُوماً وَ اَيْضاً ثَبَتَ مِنْهَا انَّ طَائِفَةً قَلِيْلَةً اِكْتَفَوا بِهَا فَقَط وَ اَكْثَرُهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ ‌اَيْضاً[229] ترجمه: «تفسير احمدي»ننگ عبارتندن ثابت بولدي، تحقيق علماءلرنگ كُوبثي لازم لق يُذندن احتياط ظهر اُوقيّان لغي. و ينا شول عبارت دن ثابت بولدي، آذجق تُوپر دنگا شول جمعه غا دَيَن يانلغي، و اولرنگ كُوبثي اويلا نمازني دا اُوقيّارلر گويا جمعه نمازلرني اوقيش لري يالي. اِنها «حصول الطهر»ننگ مُصنّف ننگ شو آيدن گب لرندن بلّي بولدي، احتياط ظهر اوقيمق لغنگ هوكمان گرك لگي.

     و ينا سنه هجري قمري ننگ دُوقّذ يُذ يگرم بيرلنجي(921) يلندا دنيادن غَيدن، حضرت علاّمه مُعين الدين معروف بملا مسكين/ اُوذننگ «كنز الدقائق» اُچن يذن شرحندا آيدب در: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِي جَوَازِ الجُمُعَةِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي المِصْرِ اَوْ غَيْرِهِ وَ اَقَامَ اَهْلَهُ الجُمُعَةَ يَنْبَغِي اَنْ يُصَلُّوا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَ يَنْوُوا بِهَا الظُّهْرَ حَتَّي لَوْ لَمْ تَقَعْ الجُمُعَةُ مَوْقَعَهَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ فَرْضِ الوَقْتِ بِيَقِيْنٍ[230] ترجمه: هر بر يردا جمعه ننگ جايز بولمق لغندا شك واقع بولثا، شول يرنگ مصر بولمق لغندا شك گا دُشمك جهتلي، يا مصر بولمقدن غيري ايشلرندا شك گا دُشمك جهتلي، و شول يرنگ اهلي دا جمعه ني قايم ادثا، يعني جمعه اُوقيثالر، شولرغا جمعه دن ثونگرا دورد ركعت نماز اوقيمق گرك بولر، و شول دورد ركعت نماز بلن، اويلا نمازني نيّت ادرلر، حتي اگر جمعه نماز يرنا دُشمثا يعني جمعه اوقيمقلق واجب بولمثا اوندا هم شول وقت داقي بُوين لرنا واجب بولن فرضنگ غِرامتندن آشكار چِقرلر.

     اِنها حضرت علاّمه ملا مسكين ننگ شو گب لرندن بلّي بولدي احتياط ظهر اوقيمق لغنگ هوكمان گرك لگي، چونكي حضرت علاّمه السيد محمد ابو السعود، حنفي مذهب ننگ بيك عالمي اُوذننگ «شرح الكنز» اُچن يذن حاشيه ثندا، شو عبارت لرداقي يَنبَغِي ني بيان ادمك لگندا شو هيل لي آيدب در: اِعْلَمْ اَنَّ يَنْبَغِي هُنَا يَتَعَيَّنُ تَفْسِيْرُهُ بِيَجِبُ خِلافاً لِلسَّيِّدِ الحَمَوِيِّ حَيْثُ فَسَّرَهُ بِيَنْدُبُ لاَنَّ الكَلامَ فِيْمَا اِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي المِصْرِ اَوْ غَيْرِ المِصْرِ كَاَنْ يَعْتَقِدَ قَوْلَ اَبِي يُوسِفَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَعَدُّدِ الجُمُعَةِ وَ فِيْهِ يَتَحَتَّمُ صَلاةَ الاَرْبَعِ بَعْدَ الجُمُعَةِ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنِ الزَّاهِدِي وَ نَصُّهُ وَ يَنْبَغِي عَلَي الخِلافِ اَيْ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدِ صَلاةَ الاَرْبَعِ بَعْدَ الجُمُعَةِ بِنِيَّةِ آخِرِ ظُهْرٍ عَلَيْهِ، قَالَ الزَّاهِدِيُّ لَمَّا اِبْتَلي اَهْلُ مَرْو بِاِقَامَةِ الجُمُعَتَيْنِ بِهَا اَمَرَ اَئِمَّتُهُمْ بِاَدَاء الظُّهْرِ بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتْماً اِحْتِيَاطاً وَ فِي الدُّرِّ وَ الاَحْوَطُ نِيَّةُ آخَرَ ظُهْرٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ لاَنَّ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ بِآخَرِ الوَقْتِ اِنْتَهي اَمَّا نَدْبُهَا عَلَي القَوْلِ بِجَوَازِ التَّعَدُّدِ خُرُوجاً عَنِ الخِلافِ فَلا يَنْبَغِي اَنْ يَتَرَدَّدَ فِيْهِ صَرَّحَ بِهِ فِي النَّهْرِ اَيْضاً[231].

     ترجمه: بلگل ثن تحقيق شو يرداكي يَنبَغِي ني يَجِبُ گا تفسيرلنمك بَلَّندِي، يعني يَنبَغِي ديدگي يَجِبُ ديدگي در، اونگا گورا احتياط ظهر اوقيمق واجب ديدگي بوليار. اما حضرت علاّمه سيد حموي موننگ ترثنا در، چونكي اُول يَنبَغِي ني يَندُبُ گا تفسيرلدي، اونگا گورا احتياط ظهر اوقيمقلق مستحب بولدي، يَنبَغِي ني يَجِبُ گا تفسيرلنياني، شك، مصر بولمقلقدا بولثا، يا مصر بولمق لغنگ غيرندا بولثا در، مثل حضرت ابي يوسف ننگ، جمعه نماز بر شهردا، بردن كُوب اوقلمغي دوغري دال در ديگن گپنا اعتقاد ادمك بولغي، و شو يغدي دا جمعه دن ثونگرا دورد ركعت احتياط ظهر اوقيمقلق هوكمان واجب در، گويا شوني «النَّهر» آدلي كتاب دا زاهدي دن نقل ادب آيدلشي يالي، و اوننگ آشكار آيدن ثُوذي شو: و موننگ ترثندا هم اُوقيمق گرك در، يعني جمعه ني بر شهردا بر مرتبه دن كُوب اوقيمق دوغري بولن يغدين دا هم، جمعه دن ثونگرا دورد ركعت نماز اوقيملي، اُوذ بُويننا بُورچ بولن آخرقي اويلاثني نيت ادمك بلن. و زاهدي آيدّي: مرو اهل لري، مرو شهرندا اكـي يردا جمعه اوقيمق بلـن دوچار بولـن زمان لـرندا، شولـرنگ امـام لري جمعه دن ثونگرا اويلاني اداء ادمك نيت بلن، هوكمان احتياط ظهر اوقيملي ديب بُيرق بردي لر. و «الدّر المختار» آدلي كتاب دا يذلب در: و انگكي غوثي، وقتنا يتشب هنيذ اُوقيمدق اويلامنگ آخرقثني اُوقيّان ديب نيت ادملي، چونكي موننگ بُويننا اداء ادمك لگنگ يا ثابت بولمق لغننگ واجب لغي آخر وقتدا بوليانلغي سبب لي. شو يردا «الدر المختار»ننگ گپي ثُونگلدي. اما احتياط ظهر اوقيمقلق مستحب بولياني، جمعه ني بردن كُوب اوقيمقلق دوغري ديگن قول غا گورا در، اختلاف دن چِقمق جهتلي. بث احتياط ظهر اوقيمق لقدا شك گا دُشمك لك گلشميار. شوني «النهر» ديگن كتاب دا آشكار آيدّي، گويا «الدرالمختار»دا آيدشي يالي.

     و ينا حضرت الفقيه العلاّمه الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان معروف بشيخ زاده آيدب در: كُلُّ مَوْضِعٍ وَقَعَ الشَّكُّ فِي جَوَازِ الجُمُعَةِ بِتَفْوِيْتِ شَرْطِهَا يَنْبَغِي اَنْ يُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ يَنْوِيَ بِهَا الظُّهْرَ لِيَخْرُجُوا عَنْ فَرْضِ الوَقْتِ بِيَقِيْنٍ لَوْ لَمْ تَقَعِ الجُمُعَةُ مَوْقِعَهَا[232] ترجمه: هر بر يردا جمعه ننگ دوغري بولمق لغندا شك واقع بولثا، جمعه ننگ شرطننگ فوت بولمقلغي جهتلي، شوندا لازم بوليار دورد ركعت نماز اوقيمقلق و شول نمازدا اُويلاني نيت ادمك لك، چونكي شولر شول وقتداقي فرض ننگ بُورجندن آشكار چقر يالي، اگر جمعه اُوذ جاينا دُشمثا، يعني جمعه واجب بولميان بولثا.

     و ينا حنفي مذهب ننگ بيك عالمي، حضرت العلاّمه السيد احمد طحطاوي «الدر المختار» آدلي كتاب غا يذن حاشيه ثندا آيدب در: قَوْلُهُ بِنِيَّةِ آخَرَ ظُهْرٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَ لَمْ اُصَلِّهِ بَعْدُ وَ فَائِدَةُ هَذِهِ الجُمْلَةِ اَنَّ الجُمُعَةَ اِنْ وَقَعَتْ مُتَأخِّرَةً كَانَ عَلَيْهِ صَلاتُهَا ظُهْراً فَتَنُوبُ هَذِهِ الصَّلاةُ عَنْهَا وَ اِنْ وَقَعَتْ صَحِيْحَةً بِاَنْ سَبَقَتْ تَحْرِيْمَتُهَا غَيْرَهَا فَتَنُوبُ هَذِهِ الصَّلاةُ عَنْ ظُهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ اِنْ كَانَ وَ اِلاّ فَهِيَ نَفْلٌ وَ هِيَ غَيْرُ السُّنَّةِ البَعْدِيَّةِ[233].

     ترجمه: حضرت مُصنّف/ ننگ، نيت قلدم اوقير من وقتنا يتشب هنيذ اُوقيمدق اُويلامنگ آخرقثني ديب آيديان گپي، و شو بُولك ثُوذنگ پيداثي، تحقيق جمعه نماز اوّلقي بولماني اِيذغا غالن بولثا، اوندا اوننگ گردننا بُورچ بولن نماز، شول جمعه گُن ننگ اويلا نمازي بوليار، شو احتياط جهتلي اُوقيّان دورد ركعت نمازي شول اويلاثندن بوليار، و اگر شول جمعه نماز دوغري بولن بولثا، شوننگ تحريمه ثي بيلكي جمعه لردن الري دُشن بولثا، بث شوندا شوننگ اُوقيّان شو دورد ركعت احتياطي بُويننا بُورچ بولب غالن اويلالرننگ آخرقثننگ قضاثي بولر، اگر غالن نمازلري بار بولثا. اگر گردنندا بُورچ بولب غالن نمازلری بولمثا، بث اوننگ اُول اوقين دورد ركعت احتياطي نفل بولر، و شول اُوقليان دورد ركعت احتياط، جمعه ننگ فرضندن ثونگرا اوقليان دورد ركعت سنّت دن بشغا در.

     و ينا شيخ عبدالرحمن جزيري شافعي لرنگ مذهبني آچقلاب آيدب در: اَمَّا اِذَا تَعَدَّدَتْ لِحَاجَةٍ فَاِنَّ الجُمُعَةَ تَصِحُّ فِي جَمِيْعِهَا وَ لكن يُنْدَبُ اَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ بَعْدَ ‌الجُمُعَةِ[234] ترجمه: اما جمعه ني حاجت جهتلي كُوب يردا اُوقلثا، بث تحقيق شول اوقلن جمعه نمازلر بارثنگقي دوغري در، اما جمعه دن ثونگرا اويلا نمازي اُوقيمقلق مستحب در، احتياط جهتلي.

     و ينا حنبلي لرنگ مذهبني آچقلاب آيدب در: اَمَّا اِذَا لَمْ تُعْلَمْ الجُمُعَةُ السَّابِقَةُ فَاِنَّ الجُمُعَةَ تَصِحُّ فِي وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلا تُعَادُ جُمُعَةٌ وَ لكِنْ يَجِبُ عَلَي الجَمِيْعِ اَنْ يُصَلُّوا ظُهْراً[235] ترجمه: اما هيثي جمعه ننگ اونچا اُوقلن ني بلنمثا، بث شول اوقلن جمعه لرنگ اِچندا، غير معين بولغن دِنگا بيري دوغري بولر، اونگا گورا جمعه ني غيطلنمذ، و ليكن اولرنگ بارثنا احتياط جهتلي اويلا اوقيمقلق واجب بولر.

     و ينا «حصول الطهر» ديگن كتابنگ مُصنّفي احتياط ظهـر دركلي شـو گب لري آيدب در: فَاِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَاجْعَلْ فِي ضَمِيْرِكَ المُنِيْرِ اَنَّ مُقْتَضَي مَذْهَبِ الشَّافِعِي/ كَوْنُهُ قَائِلاً بِالظُّهْرِ بَعْدَ الجُمُعَةِ المَذْكُورِ فَيَكُونُ قَوْلُ مُقَلِّدِيْهِ مِثْلَهُ مِنْ يَوْمِهِ اِلي يَوْمِنَا هَذَا وَ الآنُ مَرَّ تَصْرِيْحَاتُهُمْ وَ قِسْ عَلَيْهِ قَوْلَ مَالِكٍ وَ مُقَلِّدِيْهِ وَ قَوْلَ اَحْمَدْ وَ مُقَلِّدِيْهِ وَ قَوْلَ اَبِيْحَنِيْفَةِ وَ مُقَلِّدِيْهِ بَلْ عِنْدَهُ وَ عِنْدَ مُقَلِّدِيْهِ كَوْنُ الظُّهر ضَرُورِيّاً لِعَدِمِ شَرْطَي الاَدَاءِ اَعْنِي المِصْرَ وَ السُّلْطانَ[236].

     ترجمه: بث ثن شو آيدلن گپني بلن زماننگدا، يغتي بولن يُرَگنگ گا ثَل، تحقيق شافعي ننگ مذهبننگ اِثلگي، شافعي/ ذكر ادلنن جمعه دن ثونگرا اويلا اوقيمق بلن آيدغوجي بولمقلغي در. بث اوننگ ايذنا دُشن لرنگدا گپي، گويا اُوذ گپي يالي در، اُوذننگ وقتندن تا شو وقت غاچنلي، و شو وقتدا اولرنگ آشكار آيدن گب لري گچدي.

     و ثن شول امام شافعي غا قياس اد امام مالك ننگ گپني و اُوننگ ايذنا دُشن لرنگ گپني، و امام احمدننگ گپني و اُوننگ اِيذنا دُشن لرنگ گپني، و امـام ابوحنيفه ننگ گپنـي و اوننگ ايذنا دُشـن لـرنگ گپني، بلكا ابـوحنيفـه ننگ يانندا و اوننگ مُقلّدلرننگ يانندا، احتياط ظهر اوقيمقلق هوكمان ضرور بولمقلغي در، اداء ادمك لگنگ شرطي طفلميانلغي سببلي، اوندن مقصددا مصر در و پادشاه در.

     اِنها شو گب لردن بلّي بولدي، احتياط ظهر اوقيمقلق دورد مذهب گا گورادا گرك لگي، احتياط ظهر اوقيملي ديّان كتاب لر كان در، گب بتر اُوذلب ملال گلامثِن ديب، بارثني آيدمقدن چكلدك. اگر وهّابي لر شو كتاب لرنگ آيديان عبارت لرني اُوقيب دُشنثالر، و شولرنگ آيديان لرنا اِنَانب قبول ادثالر، هيچ وقتدا احتياط ظهر اُوقيمق بدعت در ديب بشرمذلر.

باش وقت نمازنگ اِيذنداقي ذكرلر بدعت دال در

     وهّابي لرنگ بر ناچالري باش وقت نمازنگ اِيذنداقي آيدليان وردلرگا بدعت ديارلر، الله تبارك و تعالي ننگ ذكرنا زمان يا مكان خاصلمق دوغري دال ديارلر، حتي اُولر فرضنگ سلامني برندن ثونگرا، هيچ بر ذكر ادماني، يا ال گُوترب دعاء قلماني، يا تسبيح لر ثانماني تُورب گديارلر. باش وقت نمازنگ اِيذندا اُوترب دعاء اديان، و اَورادلرغا انجام بريان مسلمان لـري مُبتَدِع لر ديب، گمراه ثانيارلـر. باش وقت نمازنگ اِيذنـدا، الله تبارك و تعالـي ني ذكر ادمك، و دعاءلر اُوقيب طنگري تبارك و تعالي غا يَلبرمق، شريعت دا مشروع بولن ايش لردن در. اوننگ دوغرلغي اُچن دليل لر كان در.

     شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: عَنْ ثَوْبَانَ t قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ > اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلاثاً وَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ تَبارَكْتَ يَاذا الجَلالِ وَ الاِكْرَامِ[237] ترجمه: حضرت ثوبانt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم>، نمازندن سلام برب بُوشاندا، اُچ مرتبه استغفار آيدردي، و ينا آيدردي: اي بار خدايا ثن بارچا بلاءدن آمان ثقليغوجي ثنگ، و بارچا غُورقِدَن آمان بولمق ثندن در، ثن اولقان ثنگ، اي اُولي لغنگ و ثيلغ ادمك لگنگ اَيَثي بولغن الله.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ قَالَ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا اِلَهَ اِلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كَفَّرَ اللهَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ اِنْ كَانَ فِرَاراً مِنَ الزَّحْفِ[238] ترجمه: هيثي بر آدم هر نمازدن ثونگرا آيدثا: من الله تعالي دن مغفرت اثليارن كي اُول الله تعالي اِي كي هيچ بر معبود بحق يُوقدي مگر شول ديري بولغن، المدام قايم بولغن الله تعالي باردي، و شول الله تعالي دن ينگا توبه اديارن ديثا اُچ مرتبه، طنگري تبارك و تعالي شول آدم دن گناه لرني اُورتر، و اگرچه شوننگ گناثي، ورش دا مسلمان لرنگ صفندن غَچمق بولثادا. جهاددا مسلمان لرنگ آرثندن آيرلب غچمقلق اولقان گناه در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَي المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ t قَالَ: كَتَبَ المُغِيْرَةُ اِلَي مُعَاوِيَةَ اِنَّ رَسُولَ اللهِ > كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لااِله اِلاّاللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ. اَللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ الاّ التِرْمِذِيَّ[239] ترجمه: حضرت مُغيرة بن شعبهt ننگ مولي ثي بولغن ورّاددن روايت ادلدي، اُول آيدّي: مُغيره حضرت معاويه غا خط يذدي، تحقيق حضرت رسول اكرم> نمازندن فارغ بولن زمانندا، و سلام برن زمانندا آيدّي: هيچ بر حق بلن اُوذنا غُلّق ادلر يالي معبود يُوقدر، مگر يكا بولغن يغدي دا دنگا بر الله تعالي بار در، شول الله تعالي اُچن شريك يُوقدر، و شول الله تعالي اُچن در اَيَلِك، و شول الله تعالي اُچن در بارچا اَوگي، و شول الله تعالي بارچا ايشلرگا قُدرتي چَديان در، اي بار خدايا ثننگ برن زادنگ اُچن غَيطرغوجي يُوق در، و ثننگ برماني غَيطرن زادنگي دا، برگوجي يُوق در، بايلق اَيَثِنا، ثننگ برجك عذابنگدن بايلغي پيدا برمذ.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ غَنَمٍ عَنِ النَّبِيِّ > قَالَ: مَنْ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ وَ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلاةِ المَغْرِبِ وَ الصُّبْحِ، لااله الااللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَتَ عَنْهُ عَشَرُ سَيِّاتٍ وَ رُفِعَ‌ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ كَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ وَ لَمْ يَحِلُّ لِذَنْبٍ اَنْ يُدْرِكَهُ اِلاّ الشِّرْكُ وَ كَانَ مِنْ اَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلاً اِلاّ رَجُلاً يَفْضُلُهُ يَقُولُ اَفْضَلَ مِمَّا قَالَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ[240].

     ترجمه: حضرت عبدالرحمن بن غنم دن روايت ادلدي، اول هم حضرت رسول اكرم > دن روايت ادّي، رسول اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم آغشم نمازندن و ارتير نمازندن آيرلب، اكي آيق لرني التّحياتي دا اُوتِرشندن اُيدگدمذندن اونچا، هيچ بر معبود بحق يُوقدر، مگر يكا بولن يغدي دا طنگري تبارك و تعالي بار در، شول طنگري اُچن شريك يُوق در، اَيَلِك دا شوننگ اُچن در، و اَوگِي دا شوننگ اُچن در، خير شول بيك طنگري ننگ قُدرتندا در، شول بيك طنگري دِيرَلدَر، و شول بيك طنگري اُولدِرر، و شول بيك طنگري بارچا ايشلرگا قادر در، ديب اون مرتبه آيدثا، شوننگ اُچن هر بيرننگ برابرنا اون حسنات يذلر، و شول آيدغوجي دن اون گناه گچلر، و شول آيدغوجي اُچن اون درجه غَلدِرلر، و شول آيدن ذكرلري شوننگ اُچن ثَقجي بولر هر بر تَلَکا آفت لردن، و شوننگ اُچن ثَقچی بولر، خداينگ درگاهندن داشلنن شيطاندن، هيچ بر گناه ننگ شوني هلاك ادمك لگي دوغري بولمذ شرك دن غيري، يعني شرك دن بشغا هيچ بر گناه شوننگ عمل ني باطل ادب بشرمذ، و شو آدم عمل يُذندن آدم لرنگ انگكي غوثي بولر، مگر شو آدم اُول بر آدمدن غوي بولمذ كي، اول آدم شوندن آرتقمچ راقدي، شوننگ آيدنندن غَوراق آيدن يغدين دا. شو حديث ني امام احمد روايت ادّي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ قَرَأ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ اِلاّ اَنْ يَمُوتَ[241] ترجمه: هيثي بر آدم آية الكُرسي ني هر بر فرض نمازنگ اِيذندن اُوقيثا، شوني جنّت گا گيرمكدن هيچ بر زاد غَيطرمذ، مگر اُولمك لگي غيطرر. يعني شول آدم اُولب دِيرلن يغدين دا، جنّت گا گيراملي در، بشغا هيچ بر مانع يُوق در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَt  اَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِيْنَ اَتَوا رَسُولَ اللهِ > فَقَالوا: ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَ النَّعِيْمِ المُقِيْمِ فَقَالَ: وَ مَا ذاكَ؟ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَ يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُونَ وَ لا نَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُونَ وَ لا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ >: اَفَلا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَ تَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَ لا يَكُونُ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتمْ؟ قَالوا: بَلي يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَ تُكَبِّرُونَ وَ تَحْمِدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَ‌ثَلاثِيْنَ مَرَّةً، قَالَ اَبُوصَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِيْنَ اِلَي رَسُولِ اللهِ > فَقَالُوا: سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الاَمْوالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله >: ذلكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ. رَوَاهُ الاَرْبَعَةُ[242].

     ترجمه: حضرت ابي هُـريره t دن روايت ادلـدي، تحقيق مهاجـر صحـابه لـرنگ غريب لري، حضرت رسول اكرم > گا گلـدي لـر، و آيـدّي لر: يا رسول الله، مال اَيَالري بولغن باي آدم لر، بارچا درجه لري، و هميشه لك نعمت لري، اُوذلري بلن اَكِدّلر. بث شوندا پيغمبرu آيدّي: شولرنگ اَكِدَن زادلري ناما؟ شوندا اُول غريب صحابه لر آيدّي لر: اولر نماز اُوقيّارلر، گويا بذنگ نماز اُوقيشلرمذ يالي، و اولر روزه تُوديارلر، گويا بذنگ روزه تُوتشمذ يالي، و اُولر صدقه بريارلر، و بذلـردا صدقه يُوق در، و اولـر غُـل لر آزاد اديارلر، اما بذلر غُل لر آزاد ادب بشرميارث. شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: آيا من بر زادني ثِذلرگا بِلدرماينمي؟ كي شوننگ بلن ثِذ اُوذنگذدن اوّلقي گچن لرگا يتشريالي، و شوننگ بلن ثِذلر اُوذنگذدن ثُونگرقي لرغا سابق بولر يالي، و هيچ بر كشي ثذدن آرتقمچ بولمذ يالي، مگر ثذنگ ادن ايش لرنگذي ادثا شوندا آرتقمچ بولر يالي. شوندا صحابه لر آيدّي لر: ناما اُچن آيدمجق يا رسول الله، آيدغل ديدي لر. شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: ثذ تسبيح آيدرثنگذ و تكبير آيدرثنگذ و تحميد آيدرثنگذ هر بر نمازنگ اِيذندن اُوتذ اُچ مرتبه، يعني اُوتذ اُچ مرتبه سبحان الله ديرثنگذ، اُوتذ اُچ مرتبه الحمدلله ديرثنگذ، اُوتذ اُچ مرتبه الله اكبر ديرثنگذ. شو حديث ني حضرت ابوهريره دن روايت اديان ابو صالح آدلي راوي آيدّي: بث مهاجر صحابه لرنگ غريب لري ينا اورلب حضرت رسول اكرم> ننگ ياننا گلدي لر، و آيدّي لر: اي الله تعالي ننگ رسولي، بذنگ مال اَيَالري بولغن باي دوغن لرمذ، بذنگ اديان ايش لرمذي اشدّي لر، بث اَولردا بذنگ ذکرلرمذ يالی ذکر اديارلر. بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: اول يغدي طنگري تبارك و تعالي ننگ فضلي در، اوني اُوذننگ هالان آدمثنا بريان در. شو حديث شريف ني دورد امام روايت ادّي. يعني امام بخاري، امام مسلم، امام ابوداود، و امام ترمذي.

     ابوداود شول تسبيح لرنگ ثُونگندن، لااله اِلاّاللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ وَ هُـوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَـدِيْرٌ ديملي ديب در. و امام ترمذي ننگ عبارت لري شو هيل لي: قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ ثَلاثاً وَ ثَلاثِيْنَ، وَ الحَمْدُ للهِ ثَلاثاً وَ ثَلاقِيْنَ، وَ اللهُ اَكْبَرُ اَرْبعاً وَ ثَلاثِيْنَ، وَ لااِلَهَ اِلاّاللهُ عَشَرَ مَرَّاتٍ[243] ترجمه: ثذلر سبحان الله ديب اُوتذ اُچ مرتبه آيدنگ، و الحمد لله ديب اُوتذ اُچ مرتبه آيدنگ، و الله اكبر ديب اُوتذ دورد مرتبه آيدنگ، و لااله الاّالله ديب اون مرتبه آيدنگ.

     و بولردن بشغادا كُوب وردلر حديث شريف دا گلب در. اونگا گورا باش وقت نمازنگ ايذندا اوترب هر هيل لي عبادت ادمك لك بدعت دال در. عبادت ننگ فقط بر نوعي اُچن دليل بولثا، بارچا نوعي ننگ دوغري لغنا دليل در، امّا بو يردا ذكرنگ هر بر نوعي اُچن دليل گلب در، تسبيح آيدمقلغا، تحميد آيدمقلغا، تكبير آيدمقلغا، تهليل آيدمقلغا، قرآن اُوقيمقلغا، دعاء ادمك لگا، صحيح حديث گلب در. و بولردن بشغاقي عبادت لري هم شولرغا قياس ادب دوغري ديمك بولر.

     اونگا گورا وهّابي لرنگ باش وقت نمازنگ اِيذنداقي ادليان وردلر بدعت در ديّان گب لري باطل در، اولرنگ گب لرنا شريعت دن اساس يُوق در، ادليان عبادت لرغا آد دَقِب غُويدرجق بولمق، دنگا شيطاننگ ادملي ايشي در، الله تعالي ننگ اُويني عابدلردن منع اديان آدم لردن آنگردا ظالم كم بار؟ اولردن آنگردا ظالم يُوق در.

نمازدن ثُونگرا دعاء ادمك و استغفار آيدمق بدعت دال در

     وهّابي لر نمازدن ثونگرا ادليان دعاءلرغا و آيدليان استغفارلرغا و مخصوص بولن وردلرگا بدعت ديب آد دقيارلر، دعاءلر اُچن و ذكرلر اُچن بلّي وقت و بلّي مكان تعيين ادمك لك دوغري دال در ديارلر. بث باش وقتنگ اِيذندا، مسجددا دعاء ادملي در ديّان دستور يُوق در، اونگا گورا بو هيل لي ايش لرنگ بارثي بدعت در، هر بدعت دا گمراه لك در ديب مسلمان لري گمراه ثانيارلر.

     اولرنگ بو عقيده لري و شو آيديان گب لري شريعت غا ترث در، نمازنگ ايذندن دعاء ادمك لك و استغفار آيدمقلق كُوب دليل لر بلن ثابت در. شول دليل لردن در، طنگري تبارك و تعالي ننگ شو كلامي: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ اِلي رَبِّكَ فَارغَبْ[244] ترجمه: اي بندام، هر وقت ثن نمازنگني اُوقيب ثونگلاثنگ، دعاء ادمك لكدا يادا، و اوذ پروردگارنگدن ينگا زار و تضرّع اد.

     حضرت ابن عباس م شو آيه شريفه ني تفسيرلمكدا آيدب در: اِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ اِلَي رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَ ارْغَبْ اِلَيْهِ فِي المَسْألَةِ[245] ترجمه: هر وقت ثن فرض نمازنگني اُوقيب تمام ادثنگ، اوذ پروردگارنگ بولغن بيك طنگرينگا يُذلنب دعاء ادمكدا يادا، و شول پروردگارنگدن ينگا هواسلن شوندن دلك ادمكدا.

     انها شو آيه شريفه دن و شوننگ تفسيرندن بلّي بولدي، باش وقت نمازنگ ايذندن دعاء ادمك لك بدعت دال دگي، بلكا مشروع لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: عَنْ اَبِي اُمَامَةَ t قال: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ. قَالَ: جَوْفَ‌ اللَّيْلِ الآخِرَ وَ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ. رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ[246] ترجمه: حضرت ابي امامهt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم >گا آيدلدي، اي الله تعالي ننگ رسولي، دعاءننگ هيثي بيري قبول بولمق لغا يقين در؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: گيجاننگ آخرقي بولك ننگ اُورطثي، و باش وقتداقي فرض بولن نمازلرنگ اِيذي، شو وقت لرداقي ادلن دعاءلر قبول بولمق لغا يقين در ديدي. شو حديث شريف ني و شوننگ اَوِنداكي حديث ني، حضرت امام ترمذي روايت ادّي. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، باش وقت نمازنگ ايذندن دعاء ادمك لك مشروع لغي، بلكا افضل لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: عَنْ مُسْلِمِ بنِ الحَارِثِ التَّمِيْمِيِّt قَالَ: اَسَرَّ اِلَيَّ رَسُولُ اللهِ > فَقَالَ: اِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاةِ المَغْرِبِ فَقُل اَللَّهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَاِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا وَ اِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُل كَذلِكَ فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا[247].

     ترجمه: حضرت مسلم بن حارث تميميt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم> مننگ بلن سِرلشب اُوغرين گُرّنگ ادّي، بث شوندا آيدّي: ثن آغشم نمازنگني اُوقيب اَورلِن وقتنگدا، اي بار خدايا مني اُودننگ عذابندن آمان ثقلاغل ديب، يدي مرتبه آيدغل، بث تحقيق ثن اگر شو دعاءني اُوقيثنگ، اوندن ثونگرا ثن شول گيجانگدا اُولاثنگ، ثننگ اُچن شول اُوددن غُتلمق يذلر. و ينا ارتير نمازنگ اُوقيب اَورلِن وقتنگدا، بث شول وقتدا هم شو دعاءني اُوقي، بث اگر ثن شول گُننگدا اُولاثنگ، هوكمان ثننگ اُچن شول اُوددن غُتلمق يذلر.

     حرمتلـي مسلمان دوغـن لـر، ارتير نماز بلـن آغشم نمازنگ اِيذندن، دوزخ لرنگ ثاننا گُورا يدي مرتبه اَللَّهُمَّ اَجْـرِنَا مِنَ النَّارِ ديلشي يالـي، جنّت لرنگ ثاننا گُورا، ثگّذ مرتبه اَللَّهُمَّ اَدْخِلْنَا الجَنَّةَ اي بار خدايا، ثن بذلري جنّت گا ثلغل ديب آيدليان در. اُوددن آمان غالمقلغي، الله تعالي دن دلمك بُيرق بولشي يالي، جنّت جاويدان غا گيرمك لگني هم دلمك لک بُيرق در.

     حضرت رسول اكرم > اُوذننگ گوهر بهالي گب لري بلن آچقلاب آيدب در: مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ الجَنَّةَ ثَلاثاً اِلاّ قَالَتِ الجَنَّةُ: اَللَّهُمَّ اَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَ لا اِسْتَجَارَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهَ مِنَ النَّارِ ثَلاثاً اِلاّ قَالَتِ النَّارُ: اَللَّهُمَّ اَجِرْهُ مِنِّي[248] ترجمه: هيچ بر مسلمان آدم طنگري تبارك و تعالي دن اُچ مرتبه جنّت دِلان بولمذ، مگر جنّت آيدر: اي بار خدايا، ثن شول آدم ني جنّت گا ثلغل ديب. و هيچ بر مسلمان آدم طنگري تبارك و تعالي دن اُچ مرتبه اُودغا دُشمك لكدن آمان اِثليان بولمذ، مگر اُود آيدر: اي بار خدايا، ثن شول آدمني مندن آمان ثقلاغل ديب.

     انها شو دليل لر بلن ثابت بولدي، نمازدن ثونگرا دعاء ادمك لگنگ مشروع لغي، بلكا مستحب لغي. اما دعاءننگ قبول بولمقلغي اُچن حضرت رسول اكرم >گا صلوات آيدلمغي شرط در، هر بر عبادت دا صلوات شريفه بار بولثا، شول عبادت طنگري تبارك و تعالي ننگ درگاهندا مقبول در، اگر صلوات شريفه دن خالي بولثا، اوندا اول عبادت مردود در. اُوننگ اُچن دليل، شو حسن بولغن حديث در: اَلدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ عَنِ اللهِ حَتَّي يُصَلَّي عَلَي مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ‌ بَيْتِهِ[249] ترجمه: دعاءني طنگري تبارك و تعالي ننگ درگاهنا يتشب قبول بولمغندن منع ادلنر، تا حضرت محمد مصطفي>گا، و اُوننگ اچري مشغلالرنا صلوات آيدليانچا. اوننگ اُچن اولياءلر هر بر نمازنگ اِيذندا يگرم مرتبه صلوات آيدملي ادب در، هر گُندا يُذ صلوات بولر يالي.

     صلوات شريفه ننگ فضيلتني بيان ادب پيغمبرu شو حديث ني آيدب در: مَنْ صَلَّي عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ حَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ[250] ترجمه: هيثي بر آدم منگا بر مرتبه صلوات آيدثا، طنگري تبارك و تعالي شونگا اون مرتبه صلوات آيدر، و شوندن اُون خطاءثني بغشلار، و شوننگ اُچن اُون درجه برلر.

     انها صلوات شريفه شو هيل گُيچلي دعاء بولنثنگ، دعاءني دا نمازنگ ايذندا ادمك لك قبول بولمقلغا يقين بولنثنگ، اُوترب نمازنگ اِيذندا دعاء اديارلر، و صلوات آيديارلر.

     نمازنگ اِيذندن استغفار آيدمقلق دا بدعت دال در، چونكي طنگري تبارك و تعالي اُوذ مقدّس كلامندا ثُويب آيديار: اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً[251] ترجمه: ثذ اُوذ پروردگارنگذگا استغفار آيدنگ، و اَدَن گناه لرنگذدن اُوتنج اِثلانگ، تحقيق طنگري تبارك و تعالي گناه ثندن توبه ادن آدم لرنگ گناه لرني گَچگُوجي در.

     انها شو آيه شريفه دن بلّي بولدي، استغفار آيدمقلق هر بر مسلماننگ بُويننا بُورچ بولغن وظيفه لگي، و استغفار آيدمقلق دا دعاء در، دعاءننگ دا قبول بولمق لغا يقين يري باش وقت نمازنگ اِيذي در.

     حديث شريف دا گلب در: خَيْرُ الدُّعَاءِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ خَيْرُ العِبَادَةِ قَوْلُ لااله الااللهُ[252] ترجمه: دعـاءننگ انگكـي غـوثي استغفرالله آيدمق در، و عبادت ننگ انگكي غوثي لا اله الا الله ديمك در.

     اُوننگ اُچن اولياءلر هر نمازنگ اِيذندن اُون مرتبه لا اله الا الله ديملي، اوندن ثونگرا اون مرتبه صلوات آيدملي، اوندن ثونگرا يُذ مرتبه استغفرالله ديملي، اوندن ثونگرا يگرم مرتبه يا هادي دِيملي، اوندن ثونگرا ينا اُون مرتبه صلوات آيدملي ديب دستور بردي لر. شو وردلرنگ هر بيري اُچن سند شرعي بار در.

     حضرت رسول اكرم> اُوذننگ گهربار گب لري بلن آچقلاب آيدب در: مَنْ اِسْتَغْفَرَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ غَفَرَ لَهُ مَا اكتَسَبَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّي يَرَي اَزْوَاجَهُ مِنَ الحُورِ وَ مَسَاكِنَهُ مِنَ القُصُورِ[253] ترجمه: هيثي بر آدم، ذور بولغن و اولي بولغن طنگري تبارك و تعالي دن، هر بر نمازنگ اِيذندن يَدمِش مرتبه مَغفرت طلب ادثا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ اُچن مغفرت ادر، و شوننگ گناه دن كسب ادن غذنچ لرني بغشلار، و شول آدم دنيادن چِقمذ، تا جنّت ننگ آق غِيذلرندن عيال لرني گُوريانچا، و جنّت ننگ قصرلرندن بولغن جاي لرني گُوريانچا.

     و حضرت رسول اكرم > ينا بر حديثندا آيدب در: مَنْ اِسْتَغْفَرَ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الكَاذِبِيْنَ و مَنْ اِسْتَغْفَرَ اللهَ فِي لَيْلَةٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغافِلِيْنَ[254] ترجمه: هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالـي دن هـر بر گُنـدا يدمش مرتبه مغفـرت طلب ادثا، شـول آدم نـي يَلَنچـي لرنگ تُوپرندن يذلمذ، و هيثي بر آدم گيجادا يدمش مرتبه استغفار آيدثا، شول آدم ني الله تعالي ننگ ذكرندن غافل بولغن لرنگ تُوپرندن يذلمذ.

     و ينا استغفار اُچن بولن دليل لرندن در، شو حديث شريف: عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ، قَالَ: شَكَوْتُ اِلَي رَسُولِ اللهِ > ذَرَبَ لِسَانِي، قَالَ: اَيْنَ اَنْتَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ اِنِّي لاَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ[255] ترجمه: حضرت حذيفه بن اليمان دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: من حضرت رسول اكرم>گا، دِلِمننگ آولِقلِي دغني شكايت ادّم، شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: هني ثن استغفار آيدميانگمي؟ تحقيق من هر بر گُندا يُذ مرتبه استغفر الله آيديارن.

     و ينا بر حديث دا گلب در: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأيْتُ اَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ > اَكْثَرَ اَنْ يَقُولَ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ، مِنْ رَسُولِ اللهِ>[256] ترجمه: حضرت ابوهريره t دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: من حضرت رسول اكرم > دن ثُونگرا، هيچ بر كشي گُورمدم، اَستَغفِرُاللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيه ني حضرت رسول اكرم > دن بتر كان آيديان. اُوننگ معناثي: من الله تعالي دن اُوتنج اِثليارن، و الله تعالي غا رجوع اديارن ديدگي در.

     انها شولر يالي استغفارنگ حقندا گلن حديث لر بيحساب كان در، شو دليل لر بلن نمازنگ اِيذندن آيدليان دعاءلرغا و استغفارلرغا، ناهيل لي بدعت ديجك.

     باش وقت نمازنگ اِيذندن يگرم مرتبه يا هادي ديمك لكدا بدعت دال در، چونكي طنگري تبارك و تعالي اُوذننگ مقدّس كتابندا آيدب در: وَلِلّهِ الاَسْمَاءُ الحُسْني فَادْعُوهُ بِهَا[257] ترجمه: و طنگري تبارك و تعالي اُچن بتر غوي آدلر بار در، بث طنگري تبارك و تعالي ني شول غوي آدلر بلن چاغرنگ.

     و حضرت رسول اكرم> دا اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: اِنَّ لِلّهِ تَعالي تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْماً مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ[258] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي اُچن تُوغثن دُوقّذ آد بار در، هيثي بر آدم شول آدلري ثانثا جنّت گا گيرر. هادي دا شول تُوغثن دُوقّذ آدننگ بيري در، هدايت ادگوجي معني دا. يعني اي هدايت ادگوجي الله، ثن مني دُوغري يُولغا هدايت ادگل ديدگي در.

     و حضرت رسول اكرم >، طنگري تبارك و تعالي غا زار و تضرع ادب دعاء ادن دا، شو هيل لي آيدرمش: اَللَّهُمَّ اجْعَلَنْا هَادِينَ مُهْتَدِيْن غَيْرَ ضَالِّيْنَ و لا مُضِلِّيْنَ[259] ترجمه: اي بار خدايا، ثن بذلري خلق لرغا حق يُولني ثَلغِي بريان لـردن آيلنـدر، و اُوذلـرمـذي دوغـري يُولغا ثلنن لـردن آيلندر، آذشمغن لردن آيلندر، و آذشدرغوجي بولمغن لردن آيلندر.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، الله تعالي دن دلگ ادمك لك گرك لگي. هادي حرف لري ابجد حسابي بلن يگرم بُولنثنگ، يگرم مرتبه هادي ديليار. يعني هر گُندا يُذ مرتبه، اي دُوغري يُولغا هدايت ادگوجي بيك طنگري، بذلري دوغري يُولدن آيرما، ديب يلبرب دُورن مسلمان، هيچوقت دوغري يُولدن چقب گمراه بولمذ.

سُبحَه بِدعَت دال در

     سُبحَه دياني شو در: تُوغثن دُوقّذ هِنجي ني، اُوتذ اُچ دن، اُوتذ اُچ دن، اُچ بولم ادب بُوليارلر، بر بولم ننگ اِچندن ثفق گچرلندن ثونگرا، هر بشندن بر هِنچي ننگ بِيلندن دِشب، كَثَلِين ثفق گچريارلر، شول اكي هِنجي گا دِينِق ديب آد بريارلر، اُول اكي بولم ننگ هر بيرني، هر دِينق ننگ اُثتندن دُذ يارلر، اوندن ثونگرا ثفق ننگ اكي اُوجني بيركدرب، بر اُوذين هِنجي ننگ اِچندن گچرب، بشني دُويارلر، شول اُوذين هِنجي گا صوفي ديب آد بريارلر.

     اِنها شو بر ثفقدا اُيشرلن يُذ اُچ هِنجي ننگ آدنا عرب دلندا، سُبحَه ديارلر، اما تركمان دلندا تَسبِي ديارلر، شول تسبي بلن ذكرلر ثانليار، و شوننگ بلن وردلر يرنا يترليار. وهّابي لرنگ بر ناچالري شو تسبي ثانمقلق دوغري دال ديب شو هيل لي آيدبدرلر: اِنَّ اَخْذَ نَحْوَ السُّبْحَةِ لِلذَّاكِرِيْنَ بِدْعَةٌ[260] ترجمه: تحقيق ذكر ادگوجي لر اُچن تسبي مانندلي زاد آلمقلق، بدعت در.

     وهّابي لرنگ بو گب لري حقيقت دن دش در، چونكي بدعت معناثي: دين دا بر زادني آردّرمق يا كملدمك در، صحابه لردن ثونگرا، يا تابعين لردن ثونگرا، يا تابع تابعين لردن ثونگرا، شارع كريم دن صراحةً يا دلالةً يا اشارةً رُخصت بولمين. تسبي ثانمقلق بدعت ننگ بو تعريفنا گيريان دال در، تسبي ثانمقلق دين دن دَشغري ايش دال در، بلكا دين اسلام ننگ اُوذ برگن دستوري در، شارع كريم دن آشكار رُخصت بار در، صحابه لرنگ وقتندا، و اولردن ثُونگرقي زمان لردا ادلن ايش در.

     تسبي ثانمق لغنگ مشروع لغنا صحيح سندلر و گُيچلي دليل لر كان در. شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بنُ الحَسَنِ، اَخْبَرَنَا اَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيْدِ بنِ اَبِي هِلالٍ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا، اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ > عَلَي اِمْرَأةٍ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوَاةٌ اَوْ قَالَ حَصَاةٌ تُسَبِّحُ بِهَا فَقَالَ اَلا اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا وَ اَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ‌ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَآءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الاَرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ اللهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَ الحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْث سَعْدٍ[261].

     ترجمه: بذلرگا احمد بن حسن گُرّنگ بردي، بذلرگا اَصبَغ بن فَرَج خبر بردي، منگا عبدالله بن وَهب، عمرو بن حارث دن گُرّنگ بردي، تحقيق شوننگ سعيد بن ابي هلال دن خبر بريان بولمق لغني، اُول هم خُزَيمه دن روايت ادّي، خزيمه عائشه بنت سعد بن ابي وقّاص دن روايت ادّي، اُول عائشه اُوذننگ آتاثندن روايت ادّي، تحقيق اوننگ آتاثي سعد بن ابي وقّاص، حضرت رسول اكرم > بلن، بر خاتوننگ اُثتنا گيردي لر، شول خاتوننگ اَوِندا خرماننگ اِچنداكي آغجي، يا آونق داش، بولن يغديندا، شول خاتون شولر بلن تسبيح آيدردي. بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: آيا من ثنگا مُوندن آنگثادراق و بُو ثان لردن غوي راق، ذكرلري خبر برماينمي؟ بو تسبيح لرنگدندا غويراق شو هيل لي آيدمق در: الله تعالي ني عيب و نقصاندن آرثّا ديب اقرار اديارن، آسمان دا يَرَدن خلق لرننگ ثاننچا، و الله تعالي عيب و نقصان دن آرثّا ديب اقرار اديارن، يردا يَرَدن خلق لرننگ ثاننچا، و الله تعالي عيب و نقصان دن آرثّا ديب اقرار اديارن، آسمان بلن يرنگ آرثنداقي يَرَدن خلق لرننگ ثاننچا، و الله تعالي عيب و نقصان دن آرثّا ديب اقرار اديارن، اندكي يردجق خلق لرننگ ثاننچا، و الله تبارك و تعالي بارچا ذات لردن اولقان در ديب اقرار اديارن، شول اونگكي آيدن زادلرمنگ ثاننچا، و بارچا اوگي لر الله تبارك و تعالي اُچن در ديب اقرار اديارن، شول اونگكي آيدن زادلرمنگ ثاننچا، هيچ بر گناه دن چكلمك لگا حال يُوق در، و هيچ بر عبادت ادمك لگا يغدي يُوق در، مگر بيك طنگري ننگ كمك برمكلگي بلن بار در ديب اقرار اديارن، شول اونگكي آيدن زادلرمنگ ثاننچا. شو حديث حسن در، يعني شوننگ درجه ثي صحيح يالي بولمثادا، صحيح ننگ اُورنندا در، سعددن روايت ادلنن غريب حديث در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: وَ اَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ و الحَاكِمُ وَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ > وَ بَيْنَ يَدَيَّ اَرْبَعَةُ آلافِ نَوَاةٍ اُسَبِّحُ بِهِنَّ فَقَالَ: مَا هَذا يَا بِنْتَ حُيَيِّ؟ قُلْتُ اُسَبِّحُ بِهِنَّ. قَالَ: قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلَي رَأسِكِ اَكْثَرَ مِنْ هَذَا، قُلْتُ: عَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَئٍ. صَحيح[262].

     ترجمه: امام ترمـذي و حاكـم و طبـرانــي اوذ كتاب لــرنـدا، حضـرت   اُم المؤمنين صفيهلدن روايت ادب گتردي لر، اول آيدّي: حضرت رسول اكرم> مننگ اُثتما گيردي، و مننگ اَوِمدا دُورد منگ دانه خرماننگ شانگي باردي، من شول خرماننگ آغچ لري بلن ثاناب تسبيح آيدردم. بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: اي حُيَي ننگ غيذي صفيّه، بو اونگداكي شانك لر ناما؟ من آيدّم: شول شانك لر بلن آيديان تسبيح لرمي ثانيان. شوندا پيغمبر u آيدّي: تحقيق من ثننگ بشنگدا گلب دُورنم باري، ثننگ بو ثان لرنگدن دا، بتر كُوپراك تسبيح آيدّم. شوندا من آيدّم: اي الله تعالي ننگ رسولي، شول تسبيح ني منگا اَورَدگل، شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: طنگري تبارك و تعالي عيب نقصان دن آرثّا در ديب اقرار اديارن، شئ لردن خلق ادن مخلوق لرننگ ثاننچا. شو حديث صحيح در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْرَجَ الاِمَامُ اَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ: رَأيْتُ اَبَا صَفِيَّةَ رَجُلٌ مِنْ اصحاب النَّبِيِّ > وَ كَانَ جَارَنَا، قَالَتْ: فَكَانَ يُسَبِّحُ بِالحَصَي[263] ترجمه: حضرت امام احمد زُهد بابندا گتردي، بذلرگا عفّان گُرّنگ بردي، بذلرگا عبدالواحد بن زياد گُرّنگ بردي، يونس بن عُبَيددن، اُول هم اُوذننگ اناثندن گُرّنگ بردي، اوننگ اناثي آيدّي: من ابوصفيّه ني گُوردم، اُول حضرت رسول اكرم > ننگ صحابه لرندن بر كشي دي، و شول آدم بذنگ غُونگشيمذدي، يونس ننگ اناثي آيدّي: بث شول ابوصفيّه آونجق داش لر بلن تسبيح آيدردي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف لر: اَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ حَكِيْمِ بنِ الدَّيْلَمِيِّ اَنَّ سَعْدَ بنَ اَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُسَبِّحُ بِالحَصَي، وَ اَخْرَجَ ابْنُ اَبِي شَيْبَة فِي المُصَنَّفِ عَنْ مَوْلاةٍ لِسَعْدٍ اَنَّ سَعْداً كَانَ يُسَبِّحُ بِالحَصَي، اَو النَّوَي، وَ قَالَ اِبْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ: اَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَي، اَنَا اِسْرائِيْل، عَنْ جَابِرٍ عَنِ امْرأَةٍ حَدَّثَتْه عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ الحُسَيْنِ بنِ عَلِي بنِ اَبِي طَالِبٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسَبِّحُ بِخَيْطٍ مَعْقُودٍ فِيْهَا، وَ اَخْرَجَ عَبْدُ اللهِ بنُ الاِمَامِ اَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ مِنْ طَرِيْقِ نُعَيْمِ بنِ مُحْرزِ بنِ اَبِي هُرَيْرَة عَنْ جَدِّهِ اَبِي هُرَيْرَة اَنَّهُ كَانَ لَهُ خَيْطٌ فِيْهِ اَلفا عُقْدَةٍ فَلا يَنَامُ حَتَّي يُسَبِّحَ بِهِ[264].

     ترجمه: ابن سعد، حكيم بن ديلمي دن روايت ادب گتردي، تحقيق سعد بن ابي وقّاص، آونجق داش لر بلن تسبيح آيديان بولدي، و ابن ابي شيبه اُوذ «مُصنّف» آدلي كتابندا، سعدننگ غِرنَقندن روايت ادب گتردي، تحقيق سعد آونجق داش لر بلن، يا خرماننگ آغچ لري بلن تسبيح آيديان بولدي. و ابن سعد «الطبقات الكبري» آدلي كتابندا آيدّي: من عُبيدالله بن موسي، من اسرائيل، جابردن روايت اديارث، اُول هم اوذنا گُرّنگ برن خاتون دن روايت ادّي، اول خاتون دا، فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي طالبy دن روايت ادّي، تحقيق شول حضرت فاطمه، اوذندا دُوِن دُولَن ثفق بلن تسبيح آيديان بولدي. و عبدالله بن امام احمد، اُوذننگ «زوائد الزهد» آدلي كتابندا، نعيم بن محرز بن ابي هريره ننگ يُولندن نقل ادب گتردي، نعيم اُوذ قاقاثندن، يعني ابوهريره دن روايت ادّي، تحقيق شول ابوهريره اُچـن بر يُب باردي، شـول يُب دا اكي منگ دُوِن باردي، بث حضرت ابوهـريره شول يُب بلـن شول دُوِن لرنگ ثاننا برابر تسبيح آيديانچا اُوقلمذدي.

     انهـا شـو دليل لـردن بلّـي بولـدي، تسبي بلن ذكــر ادمك لك بدعـت دال دگي، چونكي پيغمبر u آونجق داش لر بلن ذكر ادليان ني گُورِب نهي ادمان در، و صحابه لردا شوننگ بلن ذكر ادب درلر، بث تسبي دا، شـولـر يالي داش دن، يا آغچ دن، يا غيري دن دُذلن هِنجي لر در. اونگا گورا تسبي بدعت دال در، بلكا شريعت در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ اَخْرَجَ اَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ، ثَنَا مِسْكِيْنُ بنُ نَكِيْرٍ، اَنَا ثَابِتُ بنُ عَجْلانِ، عَن القاسِمِ بنِ عَبْدِالرَّحْمنِ قَالَ: كَانَ لاَبِي الدَّرْدَاءِ نَوَي مِنْ نَوَي العَجْوَةِ فِي كَيْسٍ فَكَانَ اِذَا صَلَّي الغَدَاةَ اَخْرَجَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً يُسَبِّحُ بِهِنَّ حَتَّي يَنْفَدْنَ[265] ترجمه: امام احمد، «الزّهد» آدلي كتابندا گتردي، بذلرگا مسكين بن نكير گُرّنگ بردي، من ثابت بن عجلان، قاسم بن عبدالرحمن دن روايت اديارن، اُول آيــدّي: حضـرت ابي الدّرداء t اُچن عجوه آدلـي خـرماننگ شانك لـرنـدن بر هلـطادا شانك لري باردي، بث هر وقت ارتير نمازني اُوقين وقتندا، شول خرماننگ شانك لرني يكا يكادن چقرردي، و شولـر بلن تسبيح آيدردي، تا شول شانك لر تُوكنيانچا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْرَجَ اِبْنُ سَعْـدٍ عَـنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ بِالنَّوَي المُجَزَّعِ[266] ترجمه: ابن سعد اوذ كتابندا، حضرت ابي هريره دن روايت ادب گتردي، تحقيق حضرت ابي هريره، دَشِنداقي غابق ننگ يارثي ثُويلب آغرب، و يارثي دا اونگكي اُوذ رنگندا غالن خرماننگ شانك لري بلن تسبيح آيديان بولدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ قَالَ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ: اَنَا عَبْدُوسُ بنُ عَبْدِ اللهِ، اَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الحُسَيْنِ بن فَتْحَوِيَّه الثَّقَفِي ثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرَوِيَّة ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هرونَ بنَ عيسی بنِ المنَصُورِ الهَاشِميِّ حدَّثَنِي مُحَمّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ حَمْزَةَ العَلَوِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ بنُ مُوسَي حَدَّثَتْنِـي زَيْنَبُ بِنْتُ سُلَيْمَانَ بن عَلِـيَّ حَدَّثَتْنِـي اُمُّ الحَسَنِ بِنْتُ جَعْفَر بنِ الحَسَنِ عَنْ اَبِيْهَا عَنْ جَدِّهَا عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعاً، نِعْمَ المُذَكِّرُ السُّبْحَةُ[267].

     ترجمه: و ديلمي اُوذننگ «مسند الفردوس» آدلي كتابندا آيدّي: من عَبدُوس بن عبدالله، من ابو عبدالله حسين بن فَتحَوِيّه ثقفي، بذلرگا علي بن محمد بن نَصرَوِيّه گُرّنگ بردي، بذلرگا محمد بن هرون بن عيسي بن منصور هاشمي گُرّنگ بردي، منگا محمد بن علي بن حمزه علوي گُرّنگ بردي، منگا عبدالصمد بن موسي گُرّنگ بردي، منگا زينب بنت سليمان بن علي گُرّنگ بردي، منگا اُمّ حسن بنت جعفر بن حسن اُوذننگ آتاثندن گُرّنگ بردي، آتاثي جعفردا، اُمّ حسن ننگ جدّي بولغن حضرت عليt دن گُرّنگ بردي، حضرت رسول اكرم>گا گُوترلن يغدي دا، اول حضرت آيدّي: طنگري تبارك و تعالي ني يادغا ثلغوجي نَبَيلا غوي زاد در تسبي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ اَخْرَجَ اِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِي اَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ بِالحَصَي[268] ترجمه: و ابن ابي شيبه حضرت ابوسعيد خُدريt دن روايت ادب گتردي، تحقيق شول صحابي، آونجق داش لر بلن تسبيح آيديان بولدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ اَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عِكْرَمَةَ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ كَانَ يُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ اَلْفَ تَسْبِيْحَةٍ يَقُولُ: اُسَبِّحُ بِقَدَرِ ذَنْبِي[269] ترجمه: ابن سعد سند بلن عِكرمه دن روايت ادب گتردي، تحقيق حضرت ابوهريره هر گُندا اون اكي منگ مرتبه تسبيح آيديان بولدي، و شول حضرت، من اُوذ گناهمنگ مَچوَرنا گورا تسبيح آيديارن ديب آيدردي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ رُوِيَ عَنْ اَنَسٍt قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ >: مَنْ صَلِّي عَلَيَّ فِي يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّي يَرَي مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ. رَوَاهُ اَبُوحَفْصِ بنُ شَاهِيْن[270] ترجمه: حضرت انسt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم منگا هر گُندا منگ مرتبه صلوات آيدثا، شول آدم جنّت دن اُوذننگ اُوترجق جايني گُوريانچا اُولمذ. شو حديث ني ابوحفص بن شاهين روايت ادّي.

     حضرت الشيخ الفقيه المحدث الشيخ حامد مرزاخان فرغاني نمنگاني/ شو اكي حديث غا دگشلي آيدن گب لري شو در: فَعَلَـي مَـا ثَبَتَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ t، كَيْفَ يُمْكِنُ اِحْصَاءُ اِثْنَتَيْ عَشَرَة اَلْفِ تَسْبِيْحَةٍ كُلَّ يَوْمٍ بِلا وَاسِطَةِ نَحْوِ سُبْحَةٍ؟ وَالقَاعِدةُ المُسَلَّمةُ، اِذَا ثَبَتَ الشَّئُ ثَبَتَ بِلَوَازِمِهِ، هَلْ يُمْكِنُ بِلا مُشَقَّةٍ عَدُّ اَلْفِ صَلاةٍ فِي يَوْمٍ بِغَيْرِ نَحْوِ حَصَا اَوْ نَوَي[271] ترجمه: بث حضرت ابي هريرهt دن ثابت بولن حديث غا گورا، ناهيل لي ممكن بولثن، هر گُندا اون اكي منگ تسبيح ني ثانمقلق، تسبي يالي آلت لر بولمثا؟ و اوذنا تسليم بولنن قاعده و قانون شو در، هر وقت بر زاد ثابت بولثا، شول زاد اُوذننگ گرك زادلري بلن ثابت بولر، يعني تسبيح دا ثان ثابت بولثا، هوكمان ثانليان زادي دا ثابت بولر. هي دا ممكن بولرمي مشقت غا دُشماني بر گُندا منگ صلوات ني ثانمقلق؟ آونق داش لر بولمين، يا خرماننگ شانك لري بولمين؟ انها شــو آيدلـن دليل لـردن بلّـي بولـدي، تسبـي ثانمقلـق بدعـت دال دگي، بلكا مستحب لغي، و ثواب لغي.

     وهّابي لر شو حديث ني دليل تُوتِنيارلر: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْروٍ م: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ > يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَمِيْنِهِ. رَوَاهُمَا اَصْحَابُ السُّنَنِ[272] ترجمه: عبدالله بن عمرو م آيدّي: من حضرت رسول اكرم> ني گوردم، اُول حضرت، ثغ الننگ برمق لري بلن تسبيح لري ثاناردي. شو حديث ني اَوِنداكي حديث بلن، ابوداود و ترمذي و نسائي روايت ادّي لر.

     و اولر ينا شو حديث ني دليل ادنيارلر: عَلَيْكُنَّ بَالتَّسْبِيْحِ وَ التَّهْلِيْلِ وَ التَّقْدِيْسِ وَ اعْقِدْنَ بِالاَنَامِلِ، فَاِنَّهُنَّ مَسْئُولاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَ لا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ[273] ترجمه: اي خاتون لر، سبحان الله ديمك لگي، لا اله الا الله ديمك لگي، سُبّوحٌ قُدُّوس رَبُّ المَلائِكَةِ وَ الرُّوح ديمك لگي لازم تُوتِنگ، و شول تسبيح لرنگذي برمق لر بلن ثانانگ، بث شول برمق لردن هوكمان اَيَثننگ عمل لرني ثُورلجق در، و شولري شهادتلق برمك اُچن گبلدلجك در، و ثذلر طنگري تبارك و تعالي ننگ ذكرندن غافل بولمانگ، بث ثذلر الله تبارك و تعالي ننگ رحمتندن اُوندِلر يالی يعنی خدای تعالی ننگ رحمتندن محروم بولر يالي.

     انها شو اكي حديث ننگ آيدشنا گورا، تسبيح ني و تهليل ني و هر بر ذكرني دِنگا برمق لر بلن ثانملي، تسبي بلن ثانملي دال ديب آيديارلر.

     وهّابي لرنگ بو دُشِنش لرندا كُوب يلنگش لر بار در:

     برنجي: پيغمبرu نگ ذكرلرنگذي برمق لرنگذ بلن ثانانگ ديمك لگندا، برمق دن بشغا زاد بلن ثانمانگ ديگن ني بلدرمذ، چونكي نصوص لردا مفهوم مخالف آلمقلق دوغري دال در.

     اكنجي: تسبي بلن ثانمقدا، برمق بلن ثانمق در، اگر برمق لر بولمثا تسبي ثاناب بولمذ.

     اُچنجي: برمق بلن ثانمق دا افضل لق بار در، تسبي بلن ثانمق دا افضل لق بولمثادا، مشروع لق بار در، هيچوقت دا بدعت لغي يُوق در.

     دوردنجي: برمق بلن ثانمق افضل بولياني، ذاكر يلنگشمجق بولثا در، اگر يلنگشجق بولثا، اوندا تسبي بلن ثانمق افضل در.

     اُوننگ اُچن علاّمه جلال الدين سيوطي آيدب در: اِنَ المُسَبِّحَ اِنْ آمَنَ مِنَ الغَلَطِ كَانَ عَقْدُهُ بِالاَنَامِلِ اَفْضَلُ وَ اِلاّ فَالسُّبْحَةُ اَوْلي[274] ترجمه: تحقيق تسبيح آيدغوجي، اگر يلنگشمقدن امين بولثا، اوندا اول تسبيح لرني برمق لري بلن ثانمق لغي افضل در. و اگر يلنگشمقدن امين بولمثا، اوندا اول تسبيح لرني تسبي بلن ثانمق لغي افضل در.

     باشنجي: برمق بلن ثانملي ديّان شول اكي حديث بولثادا، اوندن بيلكي حديث لر، تسبي بلن ثانمق لغي صريح آيديان در.

     آلتنجي: سَلَف و خَلَف علماءلرندا، تسبيح ني تسبي بلن ثانمق لغا بدعت ديّان يُوقدر، بلكا اولرنگ بارثي تسبي بلن ذكـر ادمك لگـي مستحب گوردي لـر. حتي اولـردن برناچـا اولقان مقام لـي آدم لرنگ الندا تسبي گورن لرندا اولرغا آيدلب در: ثذلر يالي مقام الشهود و الكمال غا يتن آدمنگ دا تسبي گا احتياجي بولرمي؟ شوندا اولر آيدبدر: شَئٌ تَعَوَّدْنَاه فِي البِدَايَةِ فَلا نَتْرُكُهُ فِي النَّهَايَةِ[275] ترجمه: تسبي بر زاد در كي بذلر اوني بش دا عادت تُودّق، بث بذ شوني ثونگرا ترك ادمرث.

     شوننگ يالي تسبي ثانمق لغي دوغري ادن عالم لردن در، حضرت الامام الحافظ ابي العلي محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري/، اول آيدب در: هَذَانِ الحَدِيْثَانِ يَدُلاّنِ عَلي جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيْحِ بِالنَّوَي وَ الحَصَي و كَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدِمِ الفَارِقِ لِتَقْرِيْرِهِ > لِلمَرْأتَيْنِ عَلَي ذَلِكَ وَ عَدَمِ اِنْكَارِهِ، وَ الاِرْشَادُ اِلَي مَا هُوَ اَفْضَلُ لا يُنَافِي الجَوَازَ، وَ قَدْ وَرَدَتْ بِذلِكَ آثارٌ، فَفِي جُزْءِ هِلالِ الحَفَّار مِنْ طَرِيْقِ مُعْتَمِرِ بنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي صَفِيَّةَ مَوْلي النَّبِيِّ > اَنَّهُ كَانَ يُوضَعُ لَهُ نَطْعٌ وَ يُجَاءُ بِزَنْبِيْلٍ فِيْهِ حَصَي فَيُسَبِّحُ بِهِ اِلَي نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ يُرْفَعُ فَاِذَا صَلَّي اُتِيَ بِهِ فَيُسَبِّحُ حَتَّي يُمْسِيَ[276].

     ترجمه: شو اكي حديث، يعني حضرت اُمّ المُؤمنين صفيّهلننگ روايت ادن حديثي بلن، حضرت سعد بن ابي وقّاص ننگ روايت ادن حديثي دلالت اديارلر، تسبيح لري شانك لر بلن و آونق داش لر بلن ثانمق لغنگ دُوغري لغنا، و شوننگ يالي تسبي بلن ثانمق لغنگ دوغري لغنادا دلالت اديار، شو اكثننگ هيچ فرقي بولميان لغي جهتلي. چونكي حضرت رسول اكرم> اول اكي خاتون ننگ ادن ايش لرنا هم قرار برمك لگي سبب لي، اولرغا انكار ادميان لگي جهتلي. و پيغمبرu نگ، بتر غوي راق زادني ثلغي برمك لگي، اصل تسبي ننگ دوغري بولمق لغنا ترث لگي يُوق در. و تسبي ثانمق لغنگ دوغري بولمقلغي بلن اثرلر وارد بولدي، يعني صحابه لر اوننگ دوغري لغني آيدّي لر.

     بث ابوالفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّارننگ «جزء هلال الحفّار» آدلي كتابندا، معتمر بن سليمان ننگ طريقندن روايت ادلب گترلدي، اول هم حضرت رسول اكرم> ابوصفيّه آدلي مولي ثندن روايت ادّي، تحقيق شوننگ اُچن اَتَگِنَا مِيشِي دن بولغن دُشك ني دُشَلَردي، و شوننگ ياننا بر سبد گترلردي، و شول سبددا آونق داش لر بولردي، بث ابوصفيّه شول داشلر بلن تسبيح آيدردي تا گُنَرتان غاچنلي، اوندن ثونگرا شول سبدني شول يردن گوترلردي، بث ابوصفيّه نماز اُوقين دا، ينا شول سبدني گترلردي، بث ابوصفيّه شول داش لر بلن تسبيح آيدردي حتي گيجاگاچنلي.

     و شول اثرلردن در، شو مبارك اثر: وَ اَخْرَجَ مِنْ طَرِيْقِ اَبِي نَضْرَة عَنْ رَجُلٍ مِن الطَّفَاوَةِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَي اِبْرَاهِيْمَ وَ مَعَهُ كَيْسٌ فِيْهِ حَصَي اَوْ نَوَي فَيُسَبِّحُ بِهِ حَتَّي يَنْفَدَ[277] ترجمه: و ابن ابي شيبه، ابي نضرة ننگ يُولندن روايت ادب گتردي، و اول طفاوه طايفه ثندن بر آدم دن روايت ادّي و آيدّي: من ابراهيم غا دُشِب مهمان بولدم، و شول ابراهيم ننگ اوذ يانندا بر هلطا بار، و شول هلطاننگ اِچندا آونق داش يا شانك بار، بث ابراهيم شولر بلن تسبيح آيدردي تا تُوكنيانچا.

     و شول اثرلردن در، شو مبارك اثردا: وَ فِي سُنَنِ اَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ اَبِي نَضْرَةِ الغَفَّارِي قَال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طَفاوَة قَالَ: تَثَوَّيْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ بِالمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَرَ رَجُلاً اَشَدَّ تَشْمِيْراً وَ لا اَقْوَمَ عَلَي ضَيْفٍ مِنْهُ قَالَ فَبَيْنَما اَنَا عِنْدَهُ يَوْماً وَ هُوَ عَلي سَرِيْرٍ لَهُ وَ مَعَهُ كَيسٌ فِيْهِ حَصَي اَوْ نَوَي وَ اَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ سَوْداءُ وَ هُوَ يُسَبِّحُ بِهَا حَتَّي اِذَا اِنْفَدَ مَا فِي الكَيْسِ اَلْقاهُ اِلَيْهَا فَاَعَادَتْهُ فِي الكَيْسِ فَدَفَعَتْهُ اِلَيْهِ يُسَبِّحُ[278].

     ترجمه: «سنن ابي داود» دا، ابي نضرة غفاري ننگ حديثندن روايت ادب آيدّي: منگا طفاوه دن بر شيخ گُرّنگ بردي و آيـدّي: مـن مدينه دا ابـوهـريره گا مهمان بولدم، بث من شوندن آنگردا چَلد و مهماننگ خدمتندا اُوکدراك دُورغوجي آدم گورمدم، اول شيخ آيدّي: بث من برگُن شوننگ يانندا بولن يغديم دا، شول اُوذي اُچن بولغن تخت ننگ اُثتندا اُوتيردي، و اُوننگ بر هلطاثي باردي، شول هلطاننگ اِچندا آونق داش يا خرماننگ شانك لري باردي، و شوندن اَتَكدَا بر غَرَايَغِذ غِرنق باردي، اُبوهريره شول داش لر بلن تسبيح آيدردي، حتي شول هلطاداقي لر تُوكُنَندَا، شولري شول غرنق غا اُوقلاردي، اول غرنق دا شول داش لري هلطاغا ثلب، بث ينا ابـوهريره گا برردي، شوننگ بلن تسبيح آيدريالي.

     انها شولر يالي اثرلر كان در، تسبي ثانمق لغنگ دوغري لغنا دلالت اديان. بلكا تسبي ننگ مستحب لغني آشكار ادب آيديان.

     و ينا شول اثرلردن در شو مبارك اثر: وَ ذَكَرَ الحَافِظُ عَبْدُالغَنِي فِي الكَمَالِ فِي تَرْجِمَةِ اَبِي الدَّرْداءِ عُوَيْمِرt اَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ فِي اليَوْمِ مِائَةَ اَلْفِ تَسْبِيْحَةٍ وَ ذَكَرَ اَيْضاً عَنْ سَلَمَةَ بنِ شَبِيْبٍ قَالَ: كَانَ خَالِدُ بنُ مَعْدان يُسَبِّحُ فِي اليَوْمِ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ تَسْبِيْحَةٍ سِوَي مَا يَقرَأُ فَلَمَّا وُضِعَ لِيُغْسَلَ جَعَلَ بِاَصْبُعُهِ كَذَا يُحَرِّكُهَا[279].

     ترجمه: و حافظ عبدالغني، «الكمال في معرفة الرجال» آدلي كتابندا، حضرت ابي الدّرداء عُويمرt ننگ ترجمه ثندا آيدب در: تحقيق حضرت ابي الدّرداء، هر گُندا يُذمنگ مرتبه تسبيح آيديان بولدي. و حافظ ينا سَلَمه بن شَبِيب دن نقل ادب گتردي، اُول آيدّي: خالد بن معدان هر گُندا غرق منگ مرتبه تسبيح آيدردي اُوقيّان قرآن دن بشغا، شول خالدني يُومق اُچن غُويلن زمانندا، اُوذننگ برمق لرني شو هيل لي آيلندريان بولدي، يعني شول برمق لرني تسبيح بلن غيملّدردي.

     حضرت الامام جلال الدين السيوطي/ شو اكـي اثرنگ اِيذندن شـو هيل لي آيدّي: وَ مِنَ المَعْلُومِ المُحَقَّقِ اَنَّ مِائَة اَلْفٍ بَلْ وَ الاَرْبَعِيْنَ اَلْفاً وَ اَقَلَّ مِنْ ذلِكَ لا يُحْصَرُ بِالاَنامِلِ فَقَدْ صَحَّ بِذلِكَ وَ ثَبَتَ اَنَّهُمَا يَعُدَّانِ بِآلَةٍ[280] ترجمه: و حقيقت بلنيان زاد دن در، تحقيق يُذمنگ ثان، بلكا غرق منگ ثان، و اُوندن دا آذراق ثان، برمق لر بلن ثانلميان لغي. بث تحقيق شوننگ بلن دوغري بولدي، شو اكي سرور، تسبيح لرني آلت بلن ثانيان لغي ثابت بولدي.

     و قاضي القضاة شمس الدين ابن خلّكان، ابوالقاسم الجنيد بن محمدننگ ترجمه ثندا آيدب در: وَ رُئِيَ يَوْماً وَ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ، فَقِيْلَ لَهُ: اَنْتَ مَعَ شَرَفِكَ تَأخُذُ فِي يَدِكَ سُبْحَةٌ؟ فَقَالَ: طَرِيْقٌ وَصَلْتُ بِهِ اِلي رَبِّي لا اُفَارِقُهُ[281] ترجمه: حضرت جنيدني بر گُـن گُورلدي، و شوننگ النـدا تسبي بولـن يغدي دا، بث شوننگ اُچن آيدلدي: ثن شو شرافتنگ بلن همراه، النگدا تسبي ثقليانگمي؟ بث شوندا اول ثيلغلي سرور، تسبي ثانمق بر يُول در، شول يُول بلن من اُوذ پروردگارم گا يتشدم، من تسبي ني ترك ادمرن ديب آيدّي.

     حضرت علاّمه جلال الدين السيوطي/ آيدب در: وَ قَدْ رُوِيَتْ فِي ذلِكَ حَدِيثاً مُسَلْسَلاً وَ هُوَ مَا اَخْبَرَنِي بِهِ شَيْخُنَا الاِمَامُ اَبُوعَبْدُاللهِ مُحَمَّدُ بنُ اَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِاللهِ مِنْ لَفْظِهِ، وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ. قَالَ: اَنَا الاِمَامُ اَبُوالعَبَّاسِ اَحْمَدُ بنُ اَبِي المَحَاسِنِ يُوسُفِ بنِ البَانِيَاسِي بِقِرَاءتي عَلَيْهِ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: اَنَا اَبُوالمُظَفَّر يُوسُفُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَسْعُودِ التِّرْمِذِيُّ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: قَرَأتُ عَلَي شَيْخِنَا اَبِي الثَّنَاءِ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: اَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ اَحْمَدَ بْنِ عَبْدِالقادِرِ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: اَنَا اَبُومُحَمَّدٍ يُوسُفُ بنُ اَبِي الفَرَجِ عَبْدِالرحمنِ بْنِ عَلِيّ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: اَنَا اُبَيٌّ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: قَرَأتُ عَلَي اَبِي الفَضْلِ بنِ نَاصِرْ وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: قَرَأتُ عَلَي اَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بنِ اَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِي وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ اَبَابكر مُحَمَّدِ بنَ عَلِّي السَّلَمِيِّ الحَدَّادِ وَ رَأيْتَ فِي يَدِهِ سُبْحَةً؟ فَقَالَ نَعَمْ. قَالَ: رَأيْتُ اَبَا نَصْرٍ عَبْدَالوَهَّاب بنَ عَبْدِاللهِ بنَ عُمَرَ المُقْري وَ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَالَ: رَأيْتُ اَبَاالحَسَنِ عَلِيَّ بنَ الحَسَنِ بن اَبِي القَاسِمِ المُتَرَفِّقِ الصُّوفِيِّ وَ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ قَال: سَمِعْتُ اَبَاالحَسَنَ المَالِكِيِّ يَقُولُ: وَ قَدْ رَأيْتُ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: يَا اُسْتَاذُ وَ اَنْتَ اِلي الآنِ مَعَ السُّبْحَةِ؟ فَقَالَ: كَذلكَ رَأيْتُ اُسْتَاذِي الجُنَيْدَ وَ فِي يَدِهَ سُبْحَةٌ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا اُسْتَاذُ وَ اَنْتَ اِلی الآنِ مَعَ السُّبْحَةِ؟ قَالَ: كَذلِكَ رَأيْتُ اُسْتَاذِي سَرِيّ بنُ مُغَلسِ السَّقَطِي وَ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ، فَقُلْتُ: يَا اُسْتَاذُ اَنْتَ مَعَ السُّبْحَةِ؟ فَقَالَ: كَذلِكَ رَأيْتُ بِشرَ الحَافِي وَ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ، فَسَألْتُهُ عَمَّا سَألْتَنِي عَنْهُ. فَقَالَ: كَذَلِكَ رَأيْتُ اُسْتَاذِي عُمَرَ المَالِكِيَّ وَ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ فَسَألْتُهُ عَمَّا سَألْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ: كَذلِكَ رَأيْتُ اُسْتَاذِي الحَسَنَ البَصْرِيَّ وَ فِي يَدِهِ سُبْحَةٌ. فَقُلْتُ: يَا اُسْتَاذُ مَعَ عِظَمِ شَأنِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ و اَنْتَ اِلَي الآنِ مَعَ السُّبْحَةِ؟ فَقَالَ لِي: كُنَّا اِسْتَعْمَلْنَاهُ فِي البِدَايَاتِ مَا كُنَّا نَتْرُكُهُ فِي النَّهَايَاتِ، اُحِبُّ اَنْ اَذْكُرَ اللهَ بِقَلْبِي وَ فِي يَدِي وَ لِسَانِي، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي اِتِّخَاذِ السُّبْحَةِ غَيْرَ مُوَافَقَةِ هَؤلاءِ السَّادَةِ وَ الدُّخُولِ فِي سِلْكِهِمْ وَ اِلْتِمَاسِ بَرَكَتِهِمْ لَصَارَتْ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ مِنْ اَهَمِّ الاُمُورِ وَ آكَدِهَا فَكَيْفَ بِهَا وَ هِيَ مُذَكِّرَةٌ بِاللهِ تَعَالي لاَنَّ الاِنْسَانَ قَلَّ اَنْ يَرَاهَا اِلاّ وَ يَذْكُرُ اللهَ وَ هَذَا مِنْ اَعْظَمِ فَوَائِدَهَا وَ بِذلِكَ كَانَ يُسَمِّيْهَا بَعْضُ السَلَف رحَمَهُ اللهُ تَعَالي. وَ مِنْ فَوَائِدِهَا اَيْضاً اَلاِسْتِعَانَةُ عَلَي دَوَامِ الذِّكْرِ كُلَّمَا رَآهَا ذَكَرَ انَّهَا آلَةٌ لِلذِّكْرِ فَقَادَهُ ذَلِكَ اِلي الذِّكْرِ فَيَا حَبَّذَا سَبَبٌ مُوصِلٌ اِلي دَوَامِ‌ ذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ كَانَ بَعْضُهُمْ يُسَمِّيْهَا حَبْلُ الوَصْلِ، وَ بَعْضُهُم رَابِطَةُ القُلُوبِ[282].

     ترجمه: تحقيق تسبي ننگ حقندا تِركَشِكلي بولن حديث ني منگا روايت ادلدي، و اول حديثدا شو در: منگا شوني اُوذ شيخمذ، امام ابوعبدالله محمد بن ابي بكر بن عبدالله، اُوذ ثُوذندن خبر بردي. و من شوننگ الندا تسبي گُوردم، اول امام آيدّي: من امام ابوالعباس احمد بن ابي محاسن يوسف بن اَلبَانِياسي درن، من شوندا اُوقيدم و شوننگ الندا تسبي گوردم، اول آيدّي: من ابومظفّر يوسف بن محمد بن مسعود ترمذي درن، و من شوننگ الندا تسبي گُوردم، اول آيدّي: من اوذ شيخمذ ابي الثّناءدا اُوقيدم، و شوننگ الندا تسبي گُوردم، اُول آيدّي: من عبدالصمد بن احمد بن عبدالقادر درن، و شوننگ الندا تسبي گُوردم، اول آيدّي: من ابومحمد يوسف بن ابي فرج عبدالرحمن بن علي درن، من شوننگ الندا تسبي گُوردم، اول آيدّي: من اُبَيّ درن، و من شوننگ الندا تسبي گوردم، اول آيدّي: من ابي محمد عبدالله بن احمد سمرقندي دا اُوقيدم، و شوننگ الندا تسبي گُوردم، و من شوننگ اُچن آيدّم: ثن ابابكر محمد بن علي السلمي الحداددن اشدّنگمي؟ و شوننگ الندا تسبي گوردنگمي؟ بث اُول آيدّي: هوّا، الندا تسبي گُوردم. ينا اول امام آيدّي: من ابا نصر عبدالوهاب بن عبدالله بن عمر مُقري ني گُوردم، و شوننگ النـدا تسبي ني گُوردم، اول آيدّي: من ابوحسن علي بن حسن بن ابي القاسم مُتَرَفِّق صوفي ني گُوردم و شوننگ الندا هم تسبي باردي، اول آيدّي: من ابوحسن مالكي دن اَشِدّم، اول آيدردي: تحقيق من شوننگ الندا تسبي گوردم، بث من شوننگ اُچن آيدّم: اي استاد ثن تا شو وقت غاچنلي تسبي گوتريانگمي؟ بث شوندا آيدّي: شو هيل لي استادم جُنيدني گوردم و شوننگ الندا تسبي باردي. بث من شوننگ اُچن آيدّم : اي استاد و ثن تا شو وقت غاچنلي تسبي بلنمنگ؟ اُول آيدّي: شونگ يالي استادم سريّ بن مُغَلس سقطي ني گوردم و شوننگ الندا تسبي باردي. بث من آيدّم: اي استاد ثن دا تسبيلي منگ؟ شوندا اُول آيدّي: شوننگ يالي بشر حافي ني گوردم و شوننگ الندا تسبي ثي باردي. بث من شوندن ثننگ شو ثُوران زادنگدن ثُوردم، شوندا اُول آيدّي: شوننگ يالي اوذ استادم عمر مالكي ني گوردم و شوننگ الندا تسبي ثي باردي. بث من دا شوندن ثَننگ ثُوران ثُورغنگ ني ثوردم؟ شوندا اُول آيدّي: شو هيل استادم حسن بصري ني گوردم و شوننگ الندا تسبي باردي. بث من آيدّم: اي استاد ثن شو هيل لي مقامنگ اُولِي لغي بلن و عبادتنگ غوي لغي بلن، و ثن تا شو وقت غاچنلي تسبي گوتريانگمي؟ شوندا اُول آيدّي: بـذ تسبي ني بش لردا ايشلدك، اندي بذ شولري ثُونگلردا ترك ادمرث، من ذكرني يُرَك بلن ادمك لگي غوي گوريارن، و شول ذكر الم دا و دلم دا بولمقلغني غوي گوريارن. اگر تسبي ثانمق لقدا شو بشدق لرغا موافق بولمقدن بشغا، و شولرنگ يُول لرنا گيرمكدن بشغا، و شولرنگ بركت لرني اثلمكدن بشغا بافيد بولمثادا، شول تسبي شو اعتبار بلن ايش لرنگ انگكي اهميت لثي و هوكمان راگي بولب آيلنردي، بث بو تسبي ناهيل لي زاد در؟ شو تسبي، الله تعالي ني يادغا ثلغوجي در، شوني گورمك لك آذ بولر مگر الله تعالي ني يادغا ثلر، شو الله ني يادغا ثلمغي بافيدلرنگ انگكي اولقاني در. شوننگ جهتلي برناچا سَلَف لر شونگا تسبي ديب آد بردي لر.

     و ينا شوننگ يالي تسبي ننگ بافيدلرندن در، شوننگ بلن هميشه ذكر ادمك لگا كمك اثلمك، چونكي ذاكر هر وقت تسبي ني گورندا، يادنا ثليار شول ذكر ادمك لك اُچن آلت دغني. بث شول تسبي شول آدم ني ذكر ادمك لگا غرشي اِيدب اكديار. بث نبيلا، المدام بيك بولغن و زور بولغن الله تعالي ننگ ذكرني ادمك لگا يتشدرگوجي سبب در شو تسبي. و بر ناچالر شو تسبي گا الله تعالی غا يتشدرگوجی طنب ديب آد بردي لر، و برناچالر شونگا يُرَك لري طنگري تبارك و تعالي غا يَبشِرغوجي ديب آد بردي لر. انها شو بيك مقام لي آدم لرنگ آيدمق لغندن بلّي بولدي، تسبيح ثانمقلق بدعت دال دگي، بلكا شريعتدا مشروع لغي.

     حضرت الامام علاّمه جلال الدين عبدالرحمن السيوطي/ اُوذننگ «المَنحه في السُّبحه» آدلي رساله ثندا آيدب در: وَ قَدْ اَخْبَرَنِي مَنْ اَثِقُ بِقَوْلِهِ: اِنَّهُ كَانَ مَعَ قَافِلَةٍ فِي دَرْبِ بَيْتِ المَقْدَسِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَرِيَّةُ عَرَبٍ وَ جَرَّدُوا القَافِلَةَ جَمِيْعَهُمْ وَ جَرَّدُونِي مَعَهُمْ فَلَمَّا اَخَذُوا عِمَامَتِي سَقَطَتْ مِسْبَحَةٌ مِنْ رَأسِي فَلَمَّا رَأوْهَا قَالُوا: هَذا صَاحِبُ سُبْحَةٍ فَرَدُّوا عَلَيَّ مَا كَانَ اُخِذَ لِي وَ انْصَرَفْتُ سَالِماً مِنْهُمْ، فانْظُرْ يَا اَخِي اِلي هَذِه الآلَةِ المُبَارَكَةِ الزَّاهِرَةِ وَ مَا جُمِعَ فِيْهَا مِنْ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ، وَ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ اَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ وَ لا مِنَ الخَلَفِ اَلمَنْعُ مِنْ جَوَازِ عَدِّ الذِّكْرِ بِالسُّبْحَةِ بَلْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ يُعِدُّونَهُ بِهَا وَ لا يَرَوْنَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً، وَ قَدْ رُؤي بَعْضُهُمْ يَعُدُّ تَسْبِيْحاً فَقِيْلَ لَهُ: اَتَعُدُّ عَلَي اللهِ؟ فَقَالَ: لا وَ لكن اَعُدُّ لَهُ، و المَقْصُودُ اَنَّ اَكْثَرَ الذِّكْرِ المَعْدُودِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الشَّرِيْفَةُ لا يَنْحَصِرُ بِالاَنامِلِ غَالِباً وَ لَوْ اَمْكَنَ حَصْرُهُ لَكَانَ الاِشْتِغَالُ بِذلِكَ يُذْهَبُ الخُشُوعَ وَ هُوَ المُرَادُ وَ اللهُ اَعْلَمُ[283].

     ترجمه: و تحقيق منگا اُوذننگ گپنا اِننيان آدمم خبر بردي، تحقيق شول آدم بيت المقدس ننگ يُولندا كاروان بلن بريان بولدي، بث شولرنگ اَوِندن عرب لرنگ غلطمن لرندن بر بُولك غلطمن تُوردي، و اولـر كـاروانـي ثُويدي لر، يعني كارواننگ بارچثننگ زادلرني آلدي لر، و مني دا شولر بلن همراه ثُويدي لر، بث اُولر مننگ ثلاّمني آلن زمان لرندا مننگ تسبيم كلاّم دن غچدي، بث اولر شول تسبي ني گُورن زمان لـرنـدا، بـو آدم تسبـي ننگ اَيَثـي مش ديدي لر، شوندا مندن آلن زادلرني منگا غيطرب بردي لر، و من دا شولرنگ ال لرندن ثغ و آمان غُتُلب غيدم. بث اي دوغن، ثن بق، شو مبارك آوَدَن آلت غا، و شوندا دنياننگ و آخرتنگ خيرندن اُيشرلن زادغا، و سَلَف و خَلَف علماءلرننگ هيچ بيرندن ذكرني تسبي بلن ثانمق دوغري دال ديب نقـل ادلمـدي، بلكا اولـرنگ كُوبثـي ذكرنـي تسبي بلن ثاناردلـر، و شو ادمك لرني يگرنمذدي لر، و اولرنگ بعضي ثني تسبي ثانيان گُورلدي، بث شونگا آيدلدي: ثن الله تعالي غا ثان بريانگمي؟ شوندا اُول آيدّي: يُوق، و ليكن من الله تعالي اُچن ذكر اديارن. و ثانمقدن قصد ادلنن زاددا، تحقيق سنّت شريفه دا گلب ثانليان ذكرلرنگ دا كُوبثي، غالب وقتدا، برمق لر بلن ثانمق ممكن بولميانلغي در. اگر برمق بلن ثانمق ممكن بولثا، اوندا شونگا مشغول بولمقلق خداي تعالي بلن حضور طبمق لغي گدّرر، و ذكر ادمكدن مراد، خداي تعالي بلن حضور طبمق در. و طنگري تبارك و تعالي ننگ اُوذي بتر غوي بلگوجي در. انها شو گب لردن بلّي بولدي تسبي ثانمق لغنگ مشروع لغي، بلكا مستحب لغي.

     و حضرت الشيخ العلاّمه منصور علي ناصف/ آيدب در: وَ مِنْ هَذَا اِتَّخَذُوا السُّبْحَةَ فَاِنَّ النَّبِيَّ > اَقَرَّ العَدَّ عَلَي النَّوَي فَالسُّبْحَةُ اَوْلي فَهِيَ جَائِزَةٌ بَلْ مُسْتَحَبَّةٌ لِاَنَّهَا اَسْهَلُ وَ اَضْبَطُ لِلعَدِّ مِنْ غَيْرِهَا وَ الله اَعْلَمُ[284] ترجمه: شو نمازلرنگ اِيذلرنداقي ذكر و تسبيح لري آيدمق اُچن، مسلمان لر تسبي يَثَدي لر. بث تحقيق حضرت رسول اكرم > خرماننگ شانك لرني ثانمق لغا قرار بردي. بث تسبي شانك دن دا، غوي راق در. اوننگ اُچن تسبي بلن ذكر ادمك شريعت دا جائـز در، بلكا مستحب در. چونكـي تسبـي، ثانمـق لغا آنگثاد راق، و ثان ثقلمق اُچن بيلكي زادلردن گُيچلي راك در. و طنگري تبارك و تعالي غوي بلگوجي در بارچا ايش لري.

     وحضرت الامام الحافظ ابي العلي محمد بن عبدالرحمن المباركفوري/ آيدب در: وَ فَيْهِ دَلِيْلٌ عَلَي جَوَازِ عَدِّ التَّسْبِيْحِ بِالنَّوَي وَ الحَصَي وَ كَذَا بِالسُّبْحَةِ لِعَدَمِ الفَارِقِ[285] ترجمه: و شو سعد بن ابي وقّاص ننگ حديثندا دليل بار در، تسبيح ني شانك بلن يا آونق داش بلن ثانمق لغنگ دوغري لغنا، و شوننگ يالي دليل بار در، تسبي بلن ثانمق لغنگ دوغري لغنا، تسبي بلـن داش ننگ هيچ فرقي يُوق لغي سبب لي.

     و علاّمه فقيه شيخ حامد فرعاني/ آيدب در: وَ قَدْ اِتَّخَذَ السُّبْحَةَ سَاداتٌ يُشَار اِلَيْهِمْ وَ يُؤخَذُ عَنْهُمْ وَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ[286] ترجمه: تحقيق، تسبي بلن ذكر ادمك لگي اَنِّك تُودّي لر، اُوذلرنا برمق چُومَّلدِليان بيك مقام لي كشي لر، و اوذلرندن حكم آلنيان آدم لـر، و اُوذلـرننگ گب لـرنا دَيَنِليان عالم لر.

     تسبي بلن ذكر ادمك لگنگ مستحب لغنا فتوي بريان يذجي لر كان در. شول يذجي لردن در، شو شيخ حامد، اول تسبي ثانمق لغنگ حقندا «اَلْمَسْألَةُ السَّابِعَةُ فِي تَحْقِيْقِ اِسْتِعْمَالِ نَحْوِ السُّبْحَةِ للذَّاكِرِيْنَ» آدلي مقاله ثني يذب در. و علاّمه امام سيوطي «المَنحَة في السُّبحَة» آدلي رساله ثني يذب در. و علاّمه عبدالحي اللكنوي «نَزهَة الفكر في سُبحَة الذّكر» آدلي كتابني يذب در. و بولردن بشغادا كُوب عالم لر تسبي ثانمق لغي تأييد ادب اُوذ كتاب لرندا گترب درلر. اُوننگ اُچن وهّابي لرنگ، تسبي بدعت ديان گب لري، دُيبِندن يلن گب در.

نمازدن ثونگرا جماعت لرنگ ال گُوترب دعاء ادمك لري‌ بدعت‌ دال در

     وهّابي لرنگ برناچالري باش وقت نمازدن ثُونگرا ادليان دعاءلرغا بدعت ديارلر، يعني امام نمازدن ثونگرا آدم لرغا بقب اكي الني ثَرِب غُورثق ننگ برابرندا ثقلاب دعاء اديار، اِيذنداقي قوم لردا بارثي امامنگقي يالي ال لرني گُوترب شوننگ دعاءثنا آمين ديارلر. شو هيل لي جماعت بلن اُيشب نمازنگ اِيذندن دعاء ادثنگ دا شونگا بدعت ديارلر، يا صدقه ننگ اِيذندن دعاء ادثنگ دا شونگا بدعت ديارلر، يا طعام اِيِب دعاء ادثنگ دا شونگا بدعت ديارلر، يا قبرنگ بشندا شو هيل لي اُيشب دعاء ادثنگ دا شونگا بدعت ديارلر، يا قرآن ختم ادب شو هيل لي دعاء ادثنگ دا شونگا بدعت ديارلر، وهّابي لر بدعت دِيثا، هوكمان اولرنگ مقصدي گمراه لك در، شريعت دن آذشمق در، شو ايش لري اديان آدم لري حق يُولدن آذشن گمراه بليارلر.

     حتي اولرنگ امام لري ابن تيميّه آيدب در: وَ اَمَّا دُعَاءُ الاِمَامِ وَ المَأمُومِيْنَ جَمِيْعاً عَقِيْبَ الصَّلاةِ فَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا اَحَدٌ عَنِ النَّبِيِّ >[287] ترجمه: امّا امامنگ و امام غا اُويّان آدم لرنگ بارثي بيرگشب نمازنگ اِيذندن دعاء ادمك لري، بث شو يغدي ني پيغمبر اكرم> دن هيچ كم نقل ادمدي.

     و ينا شولرنگ امام لرننگ بيري، ابن قَيِّم آيدب در: اِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ السَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ اَوْ اَلمَأمُومِيْنَ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ > اَصْلاً وَ لا رُوِيَ عَنْهُ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَ لا حَسَنٍ[288] ترجمه: تحقيق نمازدن سلام برنگدن ثونگـرا، قبله غا بقب، يا امام غا اُوين آدم لـرغا بقب دعاء ادمك لك، بث شو يغدي حضرت رسول اكرم> ننگ يُولندن بولمدي، هيچ بر حالدا، و شوننگ اُچن پيغمبرu دن صحيح سند بلن يا حَسَن سند بلن حديث روايت ادلمدي.

     و ينا شول وهّابي لرنگ كتاب لرندا شو هيل لي يذلب در: لا تَنْبَغِي هَذِهِ الكَيْفِيَّةُ لاَنَّهَا بِدْعَةٌ[289] ترجمه: شو هيل لي يغدي، يعني بر آدم دعاء ادب، بيلكي لرنگ دا ال غَلدرب، بارثننگ آمين ديب دعاء ادمك لري دوغري دال در، چونكي اُول ايش بدعت در.

     اِنها وهّابي لرنگ عقيده لري شو، برناچالري نمازنگ اِيذندا دعاء ادمگي هالميارلر، بر ناچالري اُيشب دعاء ادمگي هالميارلر، بر ناچالري ال گُوترب دعاء ادمگي هالميارلر.

     حاصل كلام، بر منگ دُورد يُــذ يل باري مسلمان لـرنگ ادب گليان ايش لرنا بدعت ديب آد دقيارلر. اگر اولر دليل لر آغطرثالر، و شريعتنگ اصل لرنا بقثالر، مجتهدلرگا و مشايخ لرغا تقليد ادثالر، هيچوقت دا حق يُولدن آذشب گمراه بولمذدلر. مسلمان لرنگ اُول اديان ايش لرنا، آيت لردن و حديث لردن دليل لر كان در.

     دليل لردن در، طنگري تبارك و تعالي ننگ شو گب لري: وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ[290] ترجمه: و ثذنگ پروردگارنگذ، ثذلرگا آيديار: ثذ دعا ادنگ، من ثذلرگا جواب برين.

     مُفسّرلر شو آيه شريفه ني شو هيل لي تفسير ادب درلر: اَيْ اُدْعُونِي اَجِبْكُمْ فِيْمَا طَلَبْتُمْ وَ اَعْطِكُمْ مَا سَألْتُمْ[291] ترجمه: يعني ثذ، مني اخلاص بلن چاغرنگ، من ثذنگ اثلگ لرنگذي بترين، و ثذنگ دليان زادلرنگذي دا برين.

     انها شو آيه مطلق در، مطلق ننگ حقندا، اصوليّون لرننگ كُلّي قانوني شو در: اَلْمُطْلَقُ يُجْرَي عَلَي اِطْلاقِهِ[292] ترجمه: مُطلق بولن حكم ني، اُوذ اطلاقي اُذَا يُوردملي.

     دعاء ادملي ديگن حكم ننگ هيچ بر قيدي يُوق در، نمازنگ ايذندن ادثنگ دا شول حكم ني بتردگنگ در، بشغا وقت ادثنگ دا شول حكم ني بتردگنگ در، ال گُوترب ادثنگ دا شول حكم ني بتردگنگ در، ال گُوترماني ادثنگ دا شول حكم ني بتردگنگ در، يكا بولب ادثنگ دا شول حكم ني بتردگنگ در، جماعت بولب ادثنگ دا شول حكم ني بتردگنگ در. شرعي دليل لرنگ اطلاقننگ تحتنا داخل بولن ايش لرنگ هيچ بيري شرعي معني بلن بدعت دال در. دعاءلري هر كيفيت بلن ادثنگ دا، شو آيه شريفه ننگ اطلاقنا داخل در.

     اوننگ اُچن حضرت علاّمه مولانا ظفر احمد عثماني/ آيدب در: وَ الحَاصِلُ اَنَّ مَا جَرَي بِهِ العُرْفُ فِي دِيَارِنَا مِنْ اَنَّ الاِمَامَ يَدْعُو فِي دُبْرِ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ مُسْتَقْبِلاً لِلقِبْلَةِ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ، بَلْ لَهُ اَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَ اِنْ كَانَ الاَوْلي اَنْ يَنْحَرِفَ الاِمَامُ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ يَمِيْناً اَوْ يَسَاراً[293] ترجمه: حاصل كلام، تحقيق بذنگ يُوردلرمذدا يُورِيّان داب، اول داب دا شو در: هوكمان امام بر ناچا نمازلرنگ اِيذندا قبله غا بقب دعاء اديار، شو يغدي بدعت ايش دال در، بلكا شوننگ اُچن سنّت دن اصل بار در، و گرچا انگكي غوثي، امام هر نمازدن ثُونگرا ثغنا آيلنب يا ثُولنا آيلنب جماعت لرغا بقب دعاء ادمك بولثادا.

     و شول علاّمه ينا آيدب در: فَثَبَتَ اَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ مُتَّصِلاً بِهَا بِرَفْعِ اليَدَيْنِ كَمَا هُوَ شَائِعٌ فِي دِيَارِنَا وَ دِيَارِ المُسْلِمِيْنَ قَاطِبَةً[294] ترجمه: بث تحقيق، دعاء ادمك هر فرض نمازدن ثونگرا، دعاءني نمازغا يبشرن يغدين دا مستحب در، اكي ال گُوترمك بلن، گويا شو هيل لي يغدي بذنگ يُوردلرمذدا ييريشي يالي، و بارچا مسلمان لرنگ يُوردلرندا ييريشي يالي.

     انها شو بيك علاّمه ننگ آيدمق لغندن بلّي بولدي، بذنگ ايل لرمذداكي، باش وقت نمازدن ثونگرا، بارثي ال لرني الله تعالي ننگ درگاهنا ثَرِب، امام قوم لر بلن برلشب دعاء ادمك لرننگ مشروع لغي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: كَانَ النَّبِيُّ > يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلاةِ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَ الفَقْرِ وَ عَذَابِ القَبْرِ[295] ترجمه: حضرت رسول اكـرم> نمازنگ اِيذنـدن دعاء اديان بولدي، شو هيل لي آيدن يغدين دا: اي بار خدايا، تحقيق من ثننگ بلن پناه گتريارن، كافر بولمقدن، و غريب دُشمكدن، و قبردا عذاب چكمكدن.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلْ t اَنَّ رَسُولَ اللهِ > اَخَذَ بِيَدِهِ وَ قَالَ: يَا مُعَاذُ اِنِّي وَ اللهِ لَاُحِبُّكَ اُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلي ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ. رَوَاهُ اَبُوداوُدَ وَ النَّسَائِي[296] ترجمه: حضرت معاذ بن جبلt دن روايت ادلدي، تحقيق حضرت رسول اكرم>، مُعاذننگ الندن تُودّي، و اونگا آيدّي: اي معاذ، تحقيق من ثني غوی گُوريارن، و من ثنگا وصيت اديارن، اي معاذ، ثن هر بر نمازنگ اِيذندن ترك ادمرثنگ و شو دعاءني آيدرثنگ: اي بار خدايا، ثن منگا كمك بر اُوذ ذكرنگ ني ادمكلگا، و اوذنگا شُكر ادمك لگا، و اُوذنگا غوي عبادت ادمك لگا. شو حديث ني ابوداود و نسائي روايت ادّي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا اَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بنُ خَلَفٍ، ثَنَا اِبْنُ اَبِي عَدِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بنِ مَيْمُونٍ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِي > قَالَ: اِنَّ رَبُّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيي مِنْ عَبْدِهِ اَنْ يَرْفَعَ اِلَيْهِ يَدَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفْراً[297] ترجمه: بذلرگا ابو بشر بكر بن خَلَف گُرّنگ بردي، بذلرگا ابن ابي عدي گُرّنگ بردي، جعفر بن ميمون دن، اُول ابي عثمان دن، اول هم سلمان دن، اول هم حضرت رسول اكرم> دن گُرّنگ بردي، حضرت رسول اكرم > آيدّي: تحقيق ثذنگ پروردگارنگذ حَيَالي و اُوطنجنگ و سخي در، اُوذننگ بنده ثندن اُوطنيان در، بنده ثي اكي ال ني اُوذندن ينگا گُوترمگندا، بث شوننگ اكي ال ني بُوش غيطرمق لغا. اُنها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، دعاء ادمكـدا اکي ال نـي گُـوترب دعاء ادملي دگي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ قَالَ اَبُو مُوسَي t: دَعَا النَّبِيُّ > ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ رَأيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ[298] ترجمه: ابوموسي t آيدّي: حضرت رسول اكرم > دعاء ادّي، اوندن ثونگرا اكي ال ني گوتردي، و من پيغمبرu نگ اكي غُولتق ننگ مبارك آق اندامني گوردم.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: كَانَ‌ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّي يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ[299] ترجمه: حضرت رسول اكرم> دعاءدا اكي ال ني گُوترن وقتندا، شول اكي ال ني اَتَك اِيندرمذدي تا شول اكي الي بلن يُذني ثِيفَليانچا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ اَكُفِّكُمْ وَ لا تَسْألُوهُ بِظُهُورِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ[300] ترجمه: ثذ دعاء ادب طنگري تبارك و تعالي دن دِلانگ، ال لرنگذنگ غرن لري بلن، و ثذلر الله تعالي دن دِلمانگ، ال لرنگذنگ آرقالري بلن. بث هر وقت دعاءدن فارغ بولثنگذ، شول ال لرنگذي يُذلرنگذگا ثُرتِنگ.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَلدَّاعِيْ وَ المُؤَمِّنُ فِي الاَجْرِ شَرِيكان، وَ القَارئُ و المُسْتَمِعُ فِي الاَجْرِ شَرِيْكانِ، وَ العَالِمُ وُ المُتَعَلِّمُ فِي الاَجْرِ شَرِيْكَانِ[301] ترجمه: دعاء ادگوجي آدم، و دعاء اديان گا آمين ديگوجي آدم، ثواب دا اكثي اُورطق در. و قرآن اُوقيّان آدم، و قرآن ني دِنگليان آدم، ثواب دا اكثي اُورطق در. عالم آدم، و علم اورنيان آدم، ثواب دا اكثـي اُورطق در.

     انها شو اُوقلن دليل لردن بلّي بولدي، باش وقت نمازنگ اِيذندا، آدم لر ال غَلدِرب، امام لرنا دعاء ادّرب، اُوذلرننگ آمين ديب دورمق لرننگ بدعت دال دگي، بلكا سنّت لگي.

     سنه هجري قمري ننگ برمنگ اُچ يذ تُوغثن بيرلنجي(1391) يلندا دنيادن غَيدن، حضرت الامام السيّد علوي المالكي الحسني/ آيدب در: فَظَهَرَ بِهَذا اَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلاةِ مُرَكَّبٌ مِنْ اُمُورٍ مَشْرُوعَةٍ، وَ مَا تَرَكَّبَ مِنَ‌ الاُمُورِ المُشْرُوعَةِ لا يَكُونُ اِلاّ مَشْرُوعاً، فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ لِلاِنْكَارِ وَ لَكِنَّ الجَهْلَ حِجَابٌ، وَ خَوْفَ الغَلَبَةِ مَعَ العِنَادِ قَدْ يُؤَدِّي الاِنْسَانَ اِلي جَحْدِ الحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَ اللهُ اَعْلَمُ[302].

     ترجمه: بث شو اُوقلن دليل بلن بلّي بولدي، تحقيق نمازدن ثونگرا دعاء ادمك لك، شريعت دا مشروع بولن كُوب بُيرق لردن بِيرِكدِرلن ايش لر در. و مشروع بولن ايش لردن بِيركدِرلن ايش، دنگا مشروع ايش بولر. بث بو يردا انكار ادمك لك اُچن هيچ يُول غالمدي، و ليكن نادانلق بر پرده در، هيچ وقت حقيقتي گوركذمر، و ينگش غُورقثي، جدل كش لك بلن همراه، كادا انساني، حق آشكار بولندن ثونگرا دا، حق غا انكار ادمك لگا چكيان در. و هيثي بر آدم ني طنگري تبارك و تعالي گمراه ادثا، بث شوننگ اُچن دوغري يُولغا ثلغوجي يُوق در، و الله تعالي دوغري ني بلگوجي در.

     حضرت محمد بن علوي المالكي شو گب لرنگ اِيذندا آيدب در: هَذَا مَا اَمْلَي سَيِّدِي الوَالِدُ فِي هَذَا البَابِ وَ اَقُولُ: بِاَنَّ رَفْعَ اليَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ مِنَ المَسَائِلِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا فَاِنَّ اَدِلَّتَهُ بَلَغَتْ حَدَّ الشُّهْرَةِ وَ الاِسْتِفَاضَةِ حَتَّي عَدَّهُ العُلَمَاءُ مِنَ المُتَوَاتِرِ المَعْنَوِيِّ وَ قَدْ ذَكَرَ الاِمَامُ السُّيُوطِيُّ اَنَّهُ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ نَحْوِ خَمْسِيْنَ صَحابِيَّاً[303] ترجمه: شو آيدلن گب لر، مننگ حرمتلي آتامنگ شو باب دا يذن يذغي لري در، و من آيدين: تحقيق دعاء ادمكدا، اكي الي گُوترمك لك، اُوذندا بارچا خلق ننگ برلشن مسئله لرندن در. بث اُوننگ دليل لري بارچا عالم غا ييراب مشهورلق حدّنا يتشن در. حتي علماءلر شوني متواتر معنوي دن ثانيان در. و تحقيق حضرت امام جلال الدين سيوطي آيدّي: تحقيق شو ال گوترمك لك، الّي صحابي ننگ مثلندن روايت بولب گلدي.

     انها شو آيدلن دليل لردن بلّي بولدي، دعاء دا، ال گوترمك لك بدعت دال دگي، بلگا سنّت لگي. چونكي شو صحيح حديث، اُوننگ اُچن آشكار دليل در. حَدَّثَنَا عَلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَـنْ اِبْنِ اَبِي الزَّنَادِ عَـنِ الاَعْـرَجِ عنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اِسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ > اَلْقِبْلَةَ وَ تَهَيَّأ و رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَأتِ بِهِمْ. رَواهُ البُخاريُّ و صَحَّحَهُ[304] ترجمه: بذلرگا علي بن عبدالله گُرّنگ بردي، اول آيدّي: بذلرگا سُفيان بن عُيَينه گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا ابن ابي الزّناد گُرّنگ بـردي، اعـرج دن، اُول هم ابوهـريـره دن، اول آيدّي: حضرت رسول اكرم> قبله غا بقدي، و تيّارلندي، و اكي ال ني گوتردي و آيدّي: اي بار خدايا، دَوس طايفه ثني دُوغري يُولغا ثل، و شولري مسلمان ادب گتر.

     و ينا دعاءدا ال گُوترمك لگنگ مشروع لغي اُچن، حضرت الحافظ ابن حجر احمد بن علي العسقلاني/ اُوذننگ «المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه» آدلي كتابندا، دُورد حديث روايت ادب گتردي. و حضرت الامام الحافظ جلال الدين السيوطي/ دعاءدا ال گُوترمك لك اُچن «فضُّ الوِعَاءِ في احاديث رَفعِ اليَدين بِالدُّعاءِ» آدلي رساله ثني يذدي. و حضرت محمد بن عبدالرحمن الزبيدي اليماني/ «رفع اليدين في الدعاء» آدلي رساله ثني يذدي.

     و شولر يالي بيك مقام لي عالم لردن كُوب كشي لر دعاءدا ال گُوترمك لگنگ مشروع لغني ثابت ادّي لر. اونگا گورا دعاءدا ال گُوترمك، نمازنگ اِيذندن امام و قوم بارثي برلشب دعاء ادمك، دعاء ادگوجي گا آمين ديب غُوشلمق، شو رسم لرنگ بارثي، سَلَف صالح لردن غالن سنّت قديمه در. الله تعالي ننگ اِيندرن قرآن آدلي كتابننگ قانون لرني يغشي بلب دُشنيان آدم، و حضرت رسول اكرم > ننگ حديث لرني جمع اديان كتاب لري آخترب معني لرني فهم اديان آدم، و مجتهدلرنگ اِيذنا دُشب شولردن تقليد اديان آدم، بو يُول لرغا انكار ادب بشرمذ.

نمازدن ثُونگرا قرآن اُوقيمق بدعت دال در

     وهّابي لرگا تابع بولب شولرنگ يُول لرني تُوديان آدم لرنگ برناچالري، نمازنگ اِيذندن قرآن اوقيمق لغي هالميارلر. بذنگ شو وقتقي رسم لرمذگا آد دقب، بو ايش لر دوغري دال ديب شو هيل لي آيديارلر: نمازلرنگ اِيذندن دنگا بر كشي گا قرآن اُوقِدِب بيلكي آدم لرغا هم شوني دِنگلَدِب، شو هيل لي رسم لري و شو هيل لي داب لري دُوردمك بدعت در، اسلام شريعتي ننگ ترثي در، بو ايش لري ادمك لگا نص لردن دليل يُوق در ديارلر.

     بذ اولرنگ جوابندا آيدر بُولثق، اولرنگ بو گب لري حقيقت دن خارج در، اولرنگ يلنچلق لري آيت لر بلن و حديث لر بلن و اثرلر بلن ثابت در.

     طنگري تبارك و تعالي بذلرگا اِيندرن كتابني، بذلرگا اُوقينگ ديب دستور بريان بُيرق لري كان در. شول بُيرق لردن در، شو آيه شريفه: وَاتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ[305] ترجمه: ثن اُوذنگا وحي ادلنن كلامي اُوقِي، اُوذ پروردگارنگ كتابندن.

     و ينا شول بُيرق لردن در، شو آيه شريفه: اُتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الكِتَابِ[306] ترجمه: ثن اُوقِي اُوذنگا وحي ادلنن كتابي.

     و ينا شول بُيرق لردن در، شو آيه شريفه: وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرْتِيْلاً[307] ترجمه: ثن قرآني جايلي اُوقيمقلغي جايلي اُوقِي.

     و شوننگ يالي پيغمبرu ننگ دا بُيرق لري كُوب در. شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَؤا القُرآنَ وَ ابْتَغُوا بِهِ اللهَ تَعَالي[308] ترجمه: قرآن اُوقينگ و شوننگ بلن الله تعالي ننگ راضي چلغني طلب ادنگ.

     و شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَؤا القُرآنَ وَ اعْمَلُوا بِهِ[309] ترجمه: قرآن اُوقينگ و شوننگ بلن عمل ادنگ.

     و شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَؤا القُرآنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ[310] ترجمه: قرآن اُوقينگ، قرآني گُوترلمذندن اَوِنچا.

     و شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرأ القُرآنَ[311] ترجمه: هر وقت ثذنگ بيرينگذ اُوذ پروردگاري بلن گُرّنگ ادمك لگني غوي گورثا، بث شول آدم قرآن اُوقيثن.

     و ينا شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَءُوا القُرآنَ بِلُحُونِ العَرَبِ وَ اَصْوَاتِهَا[312] ترجمه: ثذلر قرآني اُوقينگ عرب ننگ هنگ لري بلن، و شوننگ ثث لري بلن.

     و ينا شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَءُوا القُرآنَ وَ اتَّبَعُوا مَا فِيْهِ[313] ترجمه: قرآن اُوقينگ و شوننگ اِچنداكي بُيرغ لرغا تابع بولنگ.

     و ينا شول بُيرق لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَءُوا القُرآنَ فَاِنَّ اللهَ تَعَالي لا يُعَذِّبُ قَلْباً وَعَي القُرآنَ[314] ترجمه: ثذلر قرآن اُوقينگ بث تحقيق طنگري تبارك و تعالي، قرآن مجيدني ثقلان يُرَك گا عذاب برمذ.

     حاصل كلام قرآن اوُقيمق لغنگ فضيلتنا دلالت اديان حديث لر و دليل لر بيحساب كان در. شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَعْبُدُ النَّاسِ اَكْثَرُهُمْ تَلاوَةً لِلقُرآنِ[315] ترجمه: آدم لرنگ انگكي عابدراغي، قرآن كريم ني كان اُوقيغوجي راغي در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِي تَلاوَةُ القُرآنِ[316] ترجمه: مننگ اُمّتمنگ عبادتننگ انگكي غوثي، قرآن كريم ني اُوقيمق در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: قِرَاءَةُ القُرآنِ فِي الصَّلاةِ اَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ، وَ قِرَاءَةُ القُرآنِ فِي غَيْرِ الصّلاةِ اَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَ التَّكْبِيْرِ، وَ التَّسْبِيْحُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَ الصَّدَقَةُ اَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ[317] ترجمه: نمازنگ اِچندا قرآن اُوقيمقلق بتر غوي در، نمازنگ دشندا اُوقيمق دن. و نمازنگ دشندا قرآن اُوقيمقلق بتر غوي در، تسبيح آيدمقدن و تكبير آيدمقدن. و تسبيح آيدمقلق بتر غوي در، صدقه برمك لكدن. و صدقه برمك لك بتر غوي در، روزه تُودمقدن. و روزه تُودمقلق دا، اُود دن ثقلنمق در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ لِقَارئ القُرآنِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَاِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا عَجَّلَهَا فِي الدُّنْيَا وَ اِن شَاءَ اَخَّرَهَا اِلَي الآخِرَةِ[318] ترجمه: تحقيق قرآن كريم ني اُوقيغوجي اُچن قبول ادلنن دعاء بار در، يعني شوننگ دِلان دلگني برلر، اگر شول دلگ ننگ اَيَثي هالثا شول دلگني شو دنيادا تيزلار، و اگر هالثا آخرت غاچنلي گيجا غُويَر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: خَيْرُ النَّاسِ اَقْرَؤهُمْ لِلقُرآنِ[319] ترجمه: آدم لرنگ انگكي غوثي قرآن شريف ني كان اُوقيغوجي راغي در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: خِيَارُكُمْ مَنْ قَرَأَ القُرآنَ وَ اَقْرَأَهُ[320] ترجمه: ثذنگ انگكي غوينگذ قرآن اُوقيّان و قرآن اُوقِدّريان در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَ الحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا، لا اَقْولُ آلم حَرْفٌ و لكن اَلِفٌ حَرْفٌ وَ لامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ[321] ترجمه: هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي ننگ كتابندن بر حرف ني اُوقيثا، بث شوننگ برابرنا بر ثواب بار در، شول ثواب دا، هر بيري اون برابر بولب كُوفلر، من الم بر حرف در ديب آيدميارن، و ليكن الف بر حرف در، و لام بر حرف در، و ميم بر حرف در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِقْرَؤُا القُرآنَ فَاِنَّهُ يَأتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيْعاً لاَصْحَابِهِ[322] ترجمه: ثذ قرآن كريم ني اُوقينگ، بث تحقيق قرآن كريم قيامت گُنندا اُوذننگ اَيَالري اُچن، يعني قرآن اُوقيغوجي لر اُچن شفاعتچي بولب گلر.

     و بولردن بشغادا يُذلرچا حديث بار قرآن اُوقيمق لغنگ ثواب لغني بيان اديان. قرآن اُوقيمق بلن دستور اديان آيت لر و حديث لر مطلق در،گويا الله تعالي ننگ اُدْعُوني ديان دستوري مطلق بولشي، باش وقت نمازنگ اِيذندن بشغا يردا اُوقينگ ديان قيدي يُوقدر. اُوننگ اُچن نمازنگ اِيذندا اُوقيثنگدا، شول بُيرق بِدّگي در، بشغا يردا اُوقيثنگدا شول بُيرق بدّگي در. فقهاءلرمذنگ قانوني، مطلق بولن حكم ني، اُوذ اطلاقي اُذَا يُوردملي در.

     قرآنی نمازنگ اِيذندا اُوقيمق بدعت در، نمازنگ اِيذندن بشغا يردا اُوقيملي در ديمك، فقهاءلرنگ قانون ني بُوذمق در، شريعتنگ ترثنا بر يُول يثمق در. اوننگ اُچن مطلق بولن دليل لرنگ تحتنا گيرن عمل لرنگ هيچ بيري بدعت بولمذ، قرآن اُوقيملي ديليان دستوردا مطلق در، ها آيت دا بولثن، ها حديث دا بولثن. حضرت رسول اكرم> ننگ شو مبارك گپي بذنگ آيديانمذي بتر آچقليان در: اِقْرَأ القُرآنَ عَلي كُلِّ حَالٍ اِلاّ وَ اَنْتَ جُنُبٌ[323] ترجمه: ثن قرآني اُوقي هر بر يغدي دا، مگر اُوقيما، ثن بدننگ ناپاك بولن يغدين دا. بث نمازنگ ايذي دا، شول قرآن اوقليان يغدي لردن بر يغدي در، نمازنگ ايذي دعاءننگ و ذكرنگ و زار و تضرع ننگ جايي بولشي يالي، قرآن اوقيمق لغنگ دا جايي در.

     حتي حضرت رسول اكرم> بعضي آيت لري و بعضي سوره لري باش وقت نمازنگ اِيذندا اُوقينگ ديب ثُويب آيدن حديث لري دا بار در. شول حديث لر دليل در، بذنگ مسجدلرمذداكي نمازنگ ايذندن اوقليان قرآننگ مشروع لغنا، چونكي قرآن دن بر بولگ ني اُوقيمق دوغري بولثا، بلّي بوليار قرآننگ هر بر بولك ني اُوقيمق لغنگ دوغري لغي، قرآننگ بارثي بر نوع ذكر در.

     اوننگ اُچن شول دليل لردن در، شو حسن حديث: اِقْرَء المُعَوَّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ[324]  ترجمه: ثـن هر بر نمازنگ اِيذنـدن قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق سوره ثني، و قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النّاس سوره ثني اُوقي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ قَرَأ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ اِلي الصّلاةِ الاُخْري[325] ترجمه: هيثي بر آدم آيةالكرسي ني هر بر فرض نمازنگ اِيذندن اُوقيثا، شول آدم تا اندكي گلجك نمازغاچنلي طنگري تبارك و تعالي ننگ پناهندا بولر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ قَرَأ آيَةَ الكُرسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ كَانَ الَّذِي يَلِي قَبْضَ رُوحِهِ ذُوالجَلالِ وَ الاِكْرَامِ وَ كَانَ كَمَنْ قَاتَلَ عَنْ اَنْبِيَاءِ اللهِ وَ رُسُلِهِ حَتَّي يَسْتَشْهِدَ[326] ترجمه: هيثي بر آدم هر بر نمازنگ اِيـذنـدن آيةالكرسـي اُوقيثا، شوننگ جان نـي قبض ادب آليان، اُولِي لغنگ و ثيلغ ننگ اَيَثي بولغن بيك پروردگارنگ اُوذي بولر، و شول آدم گويا طنگري تبارك و تعالي ننگ پيغمبرلرننگ طرفندن، و رسول لرننگ طرفندن ورشغا گدب شهيد بوليانچا اُولشن آدم يالي ثواب غَذَنَر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ >: اَوْحَي اللهُ تَعَالي اِلَي مُوسي u مَن داوَمَ عَلي قِرَاءَةِ آيَةِ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ اَعْطَيْتُهُ اَجْرَ المُتَّقِيْنَ وَ اَعْمَالَ الصِّدِّيْقِيْنَ[327] ترجمه: حضرت انس بن مالكt دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم > آيدّي: طنگري تبارك و تعالي حضرت موسيuغا وحي ادّي، هيثي بر آدم المدام هر بر فرض نمازنگ اِيذندن آيةالكرسي ني اُوقيثا، من شول آدم غا متّقي لرنگ ثوابي يالي ثواب بررن، و صديق لرنگ عمل لري يالي عمل بررن.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ قَرَأ آيَةَ الكُرْسِيِّ وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ اِلاّ المَوْتُ[328] ترجمه: هيثي بر آدم آيةالكرسي ني و قُل هو الله اَحَد سوره ثني، هر بر فرض نمازنگ اِيذندن اُوقيثا، شول آدم ني جنّت گا گيرمكدن منع ادمذ، مگر اولمك منع ادر.

     بو حديث شريف ني حضرت علاّمه سعدالدين تفتازاني/ شو هيل لي دُشِندرب در: اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَرَائِطِ دُخُولِ الجَنَّةِ اِلاّ المَوْتُ فَكَاَنَّ المَوْتَ يَمْنَعُ وَ يَقُولُ لابُدَّ مِنْ حُضُورِي اَوَّلاً لِيَدْخُلَ الجَنَّةَ[329] ترجمه: تحقيق جنّت گا گيرمك لگنگ شرط لرندن هيچ بر شرط باقي غالمدي، دنگا برجا شرط باقي غالدي، اودا اولم در. بث شونگا گورا گويا اولمك منع اديان يالي بولدي، و آيديان يالي بولدي، جنّت گا گيرمك اُچن هوكمان مننگ حاضر بولمغم گرك در، من حاضر بولب طفلن يغديم دا، اول جنّت گا گيراملي در، بشغا هيچ بر مانع يُوقدر.

     حضرت علاّمه السيد محمد بن علي بن ابراهيم النازلي كوزل حصاري حنفي/ آيدب در: وَ اَمَّا قِرَآءَةُ آيَةِ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَيُسْتَحَبُّ لِلاِمَامِ وَ المُقْتَدِيِ لِمَا وَرَدَ فِيْهَا الاَحَادِيْثُ الصَحِيْحَةُ لِيَنَالَ بِتِلاوَتِهَا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ الاَشْرَفِ البَشَارَةَ العُظْمَي وَ اَعْلَي دَرَجَاتِ الجِنَانِ[330].

     ترجمه: اما آيةالكرسي ني هر بر فرض نمازنگ اِيذندن اُوقيمقلق مستحب در، امام اُچن و امام غا اُويغُوجي آدم اُچن. شوني اُوقيمق لغنگ فضيلتندا كُوب صحيح حديث لر گلمك لگي جهتلي، و شول آيت ني شول شرافتلي وقتدا اُوقيمق بلن اولقان بُوشلق غا، و جنّت ننگ درجه لرندن انگكي آنگربش درجه لرگا يتشمك جهتلي.

     اما حضرت اسماعيل حقّي «تفسير روح البيان» ننگ مُصنّفي آيدب در: فَمَا يَفْعَلُ البَعْضُ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ اِخْفَاءِ آيَةِ الكُرْسِي فِي بَعْضِ الجَوَامِعِ وَ المَجَامِعِ لَيْسَ عَلي مَا يَنْبَغِي وَ ذلِكَ لاَنَّ فِي القوم مَنْ هُوَ اُمِّيٌّ لا يَحْسُنُ قِرَاءَةَ الآيَةِ المَذْكُورَةِ فَاللائِقُ اَنْ يَجْهَرَ بِهَا المُؤَذِّنُ لِيَنَالَ المُسْتَمِعُونَ ثَوَابَ التَّلاوَةِ بَلْ اَزْيَدَ وَ هُوَ ظَاهِرٌ عَلَي اَرْبَابِ‌ الاَنْصَافِ وَ لايَخْرُجُ عَنْ هَذَا الحَدِّ اِلاّ اَصْحَابُ الاِعْتِسَافِ[331].

     ترجمه: بث برناچالرننگ شو زمان دا اديان ايش لري، بعضي جمعه مسجدلردا و اُيشملنگ لردا آيةالكرسي ني خُفيَه اُوقيمق لـري گلشكلـي يغدي دا دال در، و شوننگ گلشمياني، تحقيق جماعت ننگ اِچندا عام آدملر بار، آيةالكرسي ني غوي بلميارلر، بث گلشكلي يغدي اذانچي شول آيةالكرسي ني جهر اُوقيمق لغي در، اشدگوجي لر اُوقيمق لغنگ ثوابني، بلكا اُوقيمقدندا كان راك ثواب غا يتشر يالي، و شوني جهر اُوقيمق لغنگ غولغي انصاف اَيَالرنا آشكار در، شو انصاف حدّندن چقمذ، مگر جدل اَيَالري بولن آدم چقر.

     انها شو بيك مقام لي عالم لرنگ آيدمق لرندن بلّي بولدي، هر فرض نمازنگ اِيذندن آيةالكرسي ني غتي ثث بلن غيغرب اُوقلمغي و خلق لرنگدا شوني دِنگلاب اُوترمق لرننگ دوغري لغي. بث شو يغدي دوغري بولثا، قرآن كريمنگ هر بر يرندن اُوقلمـق لغـي دا دوغـري در. اونگا گـورا وهّـابـي لرنگ نمازنگ اِيذندن قرآن اُوقيمق بدعت در ديّان گب لري، حقيقت دن خـارج در. نمـازنگ ايذنـدن قرآن اُوقيمـق، مسلمان لـرنگ عقيده ثندا مستحب در، اُوقيّان غا و اشديان گا ثواب در.

نمازدن ثُونگرا گُورشمك لك بدعت دال در

     برناچا يرلردا عادت، جماعت مسجد باش وقت نمازنگ اِيذندن، يا برناچا نمازنگ ايذندن، يا جمعه نمازنگ ايذندن، يا عيد نمازلرنگ ايذندن، بيربيرلـري بلـن سلام لشيارلـر، و گُـورشيارلـر، و بر ناچـالـري بيربيرلـرننگ ال لرندن اُوغشيارلر، و برناچالري غُوجقلشيارلر. وهّابي لر، مسلمان لرنگ شو اديان ايش لرنا بدعت ديارلر، گورشمك دنگا دثلاب ثطشن وقتندا دوغري، اولر اونچا بيربيرلرنا ثطشيارلر، سلام لشيارلر، نماز اُوقيب بولن لرندن ثونگرا، ينا بيربيرلري بلن گورشيارلر، انها بولرنگ بو عمل لرنا شريعت دن اصل يُوق در، بو ايش لرنگ بارثي گمراه لك در ديب، مسلمان لري مبتدع بليارلر.

     وهّابي لرنگ بو آيديان گب لري حقيقت دن خارج در، مسلمان اوذ مسلمان دوغننا محبت ادب گورشمك لگي مشروع در، بلكا سنّت در. و اوننگ مشروع لغنا صراحةً و دلالةً دليل لر بار در. شول دليل لردن در، شو صحيح حديث: قَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ > اَلتَّشَهُّدَ وَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ[332] ترجمه: حضرت ابن مسعود t آيدّي: حضرت رسول اكرم> منگا اَلتَّحِيَّات ني اَورَدّي، و مننگ الم، اُوننگ مبارك اکي الننگ آرثندا بولن غدين دا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ >: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلاّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ ماجه[333] ترجمه: براء بن عازب دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت رسول اکرم > آيدّي: اكي مسلمان بيربيرلرنا ثطشيان بولمذلر، بث شول ثطشن وقت لرندا، اكثي بيربيرلري بلن گورشيان بولمذلـر، مگـر شول اكثـي بيربيرلرنـدن آيرلشماقالـر، شولرنگ گناه لري بغشلنر. شو حديث ني امام احمد و امام ترمذي و ابن ماجه روايت ادّي لر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: تَصَافَحُوا يُذْهِبُ الغِلَّ عَنْ قُلُوبِكُمْ[334] ترجمه: ثذلر بيربيرلرنگذ بلن گورشنگ، گورشمك لك ثذنگ يُرَك لرنگذدن كينه ني گدّرر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: تَصَافَحُوا فَاِنَّ المُصَافَحَةَ تَذْهَبُ بِالشَّحْنَاءِ، وَ تَهَادَوا فَاِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الغِلَّ[335] ترجمه: ثذلر بيربيرلرنگذ بلن گُورشنگ، بث گُورشمك لك، دُشمانچلغي گدّرر، و ثذلر بيربيرلرنگذگا ثَوغت برشنگ، بث تحقيق ثوغت برشمك لك كينه ني گدّرر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَنَسٍ t قَالَ: لَمَّا جَاءَ اَهْلُ اليَمَنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ >: قَدْ جَاءَكُمْ اَهْلُ اليَمَنِ وَ هُمْ اَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالمُصَافَحَةِ. رَوَاهُ اَبُوداود[336] ترجمه: حضرت انسt دن روايت ادلدي، اول آيدّي: يمن خلق ننگ اهل لري گلن زمانندا، حضرت رسول اكرم > آيدّي: تحقيق ثذلرگا يمن اهل لري گلدي، دثلابقي گلب گُورشن لر، شول يمن اهل لري دي. شو حديث ني امام ابوداود روايت ادّي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا عَمْرو بن عَاصِمْ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لاَنَسٍ: اَكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي اَصْحَابِ النَّبِيِّ>، قَالَ: نَعَمْ [337] ترجمه: بذلرگا عمرو بن عاصم گُرّنگ بردي، بذلرگا هَمّام بن يحيي گُرّنگ بردي، قتاده دن، اُول آيدّي: من حضرت انس گا آيدّم: آيا حضرت رسول اكرم> ننگ صحابه لرندا هم گُورشمك لك بارمدي؟ شوندا اُول آيدّي: هوّا، پيغمبرu نگ صحابه لرننگ آرثندا هم گُورشمك لك باردي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حسن حديث: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ اَلاَخْذُ بِاليَدِ[338] ترجمه: مسلمان غا بِتَوِي ثيلغ ادمك لك، الندن تُوتِب گورشمك در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِذَا تَصَافَحَ المُسْلِمَانِ لَمْ تُفَرَّقْ اَكُفُّهُمَا حَتَّي يُغْفَرَ لَهُمَا[339] ترجمه: اكي مسلمان بيري بيري بلن گُورشثا، شول اكثننگ ال لري بيربيرندن آيرلشمذ، تا شول اكي مسلماننگ گناه لري بغشلنيانچا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحَهُ وَ يُصَلِّيَانِ عَلَي النَّبِيّ ِ> اِلاّ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّي يُغْفَرَ لَهُمَا ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَ مَا تَأخَّرَ[340] ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ يُولندا، بيربيرلرني ثُيشن اكي بنده، شوننگ بيري، اول بر يُولدشنا گُورشمك اُچن يُذلنيان بولمذ، و شول اكثيدا پيغمبرu غا صلوات آيديان بولمذ، مگر شول اكي ثُيگلي لر بيربيرلرندن آيرلشماقالر، شولرنگ گناه لري گچليان بولر، و شول اكثندن، اونگكي گناه لري دا گچلر، و ثُونگقي گناه لري دا گچلر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: قَالَ كَعْبُ بنُ مَالِكٍ دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَاِذاً بِرَسُولِ اللهِ > فَقَامَ اِلَيَّ طَلْحةُ بن عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ فَصَافَحَنِي وَ هَنَّأَنِي[341] ترجمه: حضرت كعب بن مالك آيدّي: من مسجدگا گيردم، شول وقتدا حضرت رسول اكرم > بلن دُوش بولدم، بث شوندا، دَرّو مننگ اَوِمدَن طلحه بن عُبيدالله تُوردي، بث شوندا يُورتب گلب من بلن گُورشدي، و مننگ گناهم بغشلنن ني منگا بُوشلدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ صَافَحَ اَخَاهُ المُسْلِمَ لَيْسَ فِي صَدْرِ اَحَدِهِمَا عَلَي صَاحِبِهِ اِحْنَةٌ لَمْ تَتَفَرَّقْ اَيْدِيْهِمَا حَتَّي يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَا مَا مَضَي مِنْ ذُنُوبِهِمَا، وَ مَنْ نَظَرَ اِلَي اَخيْهِ المُسْلِمِ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ عَلَيْهِ اِحْنَةٌ لَمْ يَرْفَعْ طَرَفَهُ حَتَّي يَغْفِرَ اللهُ لَهُ مَا مَضَي مِنْ ذَنْبِهِ[342] ترجمه: هيثي بر آدم اوذ مسلمان دوغننا گُورشثا، شو اكثننگ بيرننگ يُرَگندا، اول بيري جهتلي كينه بولمغن يغدين دا، شوندا شو اكثننگ ال لري بيربيرلرندن آيرلشماقالر، طنگري تبارك و تعالي شول گُورشگوجي اكي مسلماننگ اُونگكي گچن گناهلرننگ بارثني گچر. و هيثي بر آدم اوذ مسلمان دوغننا نظر ادثا، اُوذننگ يُرَگندا، شول مسلمان دوغني جهتلي كينه بولمغن يغدين دا، شول نظر ادگوجي، گُوذني مسلمان دوغنن دن ثَوماقا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ گچن گناه لرننگ بارثني بغشلار.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا يَحيَي بن سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي اِبنُ وَهْب قَالَ: اَخْبَرَنِي حَيْوةُ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُوعَقِيْل زُهْرَة بن مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بن هِشَام قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ > وَ هُوَ اخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بن الخَطَّابِ[343] ترجمه: بذلرگا يحيي بن سليمان گُرّنگ بردي و آيدّي: منگا ابن وهب گُرّنگ بردي و آيدّي: منگا حيوه بن شُرَيح خبر بردي و آيدّي: منگا ابوعقيل زُهره بن معبد گُرّنگ بردي، اول هم اُوذ قاقاثي عبدالله بن هشام دن اشدّي، اُول آيدّي: بذلر حضرت رسول اكرم> بلن بُولدق، و شول حضرت رسول اكرم>، عمر بن خطّاب ننگ الندن تُودغوجي بولن يغدين دا، ال دن تُودمقدن مقصد گُورشمك در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ تَمِيْم بن سَلَمَة قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ اَلشَّامَ اِسْتَقْبَلَهُ اَبُوعُبَيْدَة بنُ الجَرَّاح فَصَافَحَهُ وَ قَبَّلَ يَدَهُ ثُمَّ خَلَوَا يَبْكِيَانِ فَكَانَ تَمِيْمٌ يَقُولُ: تَقْبِيْلُ اليَدِ سُنَّةٌ[344] ترجمه: تميم بن سَلَمه دن روايت ادلدي، اُول آيدّي: حضرت عمرt شام غا گلندا، حضرت ابوعبيده بن جرّاح اَوِندن چِقدي، بث شوندا حضرت عمر بلن گُورشدي، و حضرت عمرننگ الندن اُوغشدي، و اوندن ثُونگرا شو اكثي غَبَدغَا چكلدي لر، اكثي دا آغليان يغدي لرندا. بث تميم بن سَلَمه، ال دن اُوغشمقلق سنّت در ديب آيديان بولدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِبْنُ جَدْعَانْ قَالَ: قَالَ ثَابِتٌ لِاَنَسٍ: يَا اَبَاحَمْزَةَ، هَلْ مَسَسْتَ رَسُولَ اللهِ > بِيَدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَنَاوِلْنِيْهَا، فَاَعْطَاهُ يَدَهُ فَقَبَّلَهَا[345] ترجمه: ابن جدعان آيدّي: ثابت حضرت انس اُچن آيدّي: اي ابوحمزه، هي ثن اُوذ النگ بلن حضرت رسول اكرم> ننگ مبارك بدننا ال دگردنگمي؟ اُول انس آيدّي: هوّا. بث شوندا ثابت آيدّي: ثن منگا النگنی اُوذد، شوندا حضرت انس الني ثابت غا بردي، بث شوندا ثابت حضرت انس ننگ الندن اُوغشدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ المَدِيْنَةَ وَ رَسُولُ اللهِ > فِي بَيْتِي فَاَتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ > عُرْيَانَاً يَجِرُّ ثَوْبَهُ، وَاللهِ مَا رَأيْتُهُ عُرْيَاناً قَبْلَهُ وَ لا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَ قَبَّلَهُ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ[346] ترجمه: حضرت عائشهلدن روايت ادلدي، اول آيدّي: زيد بن حارثه مدينه منوّره گا قدم گتردي، و حضرت رسول اكرم> دا شول وقتدا مننگ اُويمدا دي، بث زيد بن حارثه گلب غَفِيني ققدي، بث شوندا حضرت رسول اكرم> شوننگ اَوِندن غَلدي، اگن اشك ني ثُيراب، يلنگاچ بولن يغدي دا، من الله تعالي ننگ آدي بلن آنت اِچيارن، شـوندن اَوِنچـا حضرت رسـول اكرم> ننگ شو هيل لـي يلنگاچلنـن ني گورماندم، و شوندن ثونگرادا گورمدم. بث شول زيد بن حارثه ني پيغمبرu غُوجقلدي و اُوغشدي. شو حديث شريف ني امام ترمذي روايت ادّي.

     حضرت اُمّ المؤمنين عائشه انامذننگ، من پيغمبرu ني شو هيل يلنگاچلنن ني گورمدم ديب آنت اِچياني، پيغمبرu بر آدمنگ گلننا بگنب، اگن اشك ني اُورتِنماگا هَولِغب، اِلغَاب شوننگ اَوِندن چقب غُوجقلاب، اُوغشاب، شو هيل لي يغدي بلن غَرشِي آلن ني هنيذ گورمدم ديدگي در، دنگا زيد بن حارثه ني شيلا يغدي بلن غَرشِلاب در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ لَقِيَ اَخَاهُ فَصَافَحَهُ لُطْفاً وَ مُوَدَّةً لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّي يُغْفَرَ لَهُمَا[347] ترجمه: هيثي بر آدم اُوذ مسلمان دوغننا ثطشثا، بث شوندا شوننگ بلن گُورشثا، مهربانچلق جهتلي، و دوستلق جهتلي، شول اكـي گُورشگوجـي مسلمان، بيربيرنـدن آيرلشماقالـر، شـول اكثننگ گناه لري بغشلنر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: نَحْنُ اَحَقُّ بِالمُصَافَحَةِ مِنْهُمْ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ اِلْتَقَيَا فَتَصَافَحَا اِلاّ تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا بَيْنَهُمَا[348] ترجمه: بذ مسلمان جماعتي گورشمك لگا لايق راق درث، اول غير مسلمان جماعتلردن. اكي مسلمان، هيچ بيربيرلرنا ثطشيان و گورشيان بولمذلر، مگر شول اكي لرننگ گناهلري شول اكثننگ آرالرنا دُوكلر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: قَالَ الحَافِظُ اَبُوبَكْرِ بنِ مَسْدِي فِي مُسَلْسَلاتِهِ: صَافَحْتُ اَبا عَبْدِاللهِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِاللهِ بن عَبْشَوِيِّ النَّغْزَاوِيِّ بِهَا قَالَ: صَافَحْتُ اَبَاالحَسَنِ عَلِيِّ بنِ سَيْفِ الحَضْرِي بِالاِسْكَنْدَرِيَّةِ و صَافَحْتُ اَيْضاً اَبَاالقَاسِمِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بنِ اَبِي الفَضْلِ المَالِكِيِّ بِالاِسْكَنْدَرِيَّةِ قَالَ: صَافَحْتُ شَبْلَ بنَ اَحْمَدَ بنَ شَبْل قَدِمَ عَلَيْنَا قَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَافَحْتُ اَبَا مُحَمَّدٍ عَبْدِاللهِ بن مُقْبل بن مُحَمَّد العَجِيْبِي قَالَ: صَافَحْتُ مُحَمَّدَ بنَ الفَرَجِ بن الحَجَّاجِ السكسكي قَالَ: صَافَحْتُ اَبَا مَرْوَانَ عَبْدَ المَلِكِ بنَ اَبِي مَيْسَرَة قَالَ: صَافَحْتُ اَحْمَدَ بن محمَّدٍ النغزي بِهَا قَالَ: صَافَحْتُ اَحْمَدَ الاَسْوَدَ قَالَ: صَافَحْتُ ممشَادَ الدِّيْنَوَرِيَّ قَالَ: صَافَحْتُ عَلِيَّ بنَ الرَّزِيْنِي الخُرَاسَانِي قَالَ: صَافَحْتُ عِيْسَي القَصَّارِ قَالَ: صَافَحْتُ الحَسَنَ البَصَرِيّ قَالَ: صَافَحْتُ عَلِيَّ بنَ اَبِي طَالِبٍ قَالَ: صَافَحْتُ رَسُولَ اللهِ > قَالَ: صَافَحْتُ كَفِّي هَذِهِ سُرَادقَاتِ عَرْشِ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ[349].

     ترجمه: حضرت حافظ ابوبكر بن مسدي اُوذننگ «المسلسلات» آدلي كتابندا گترب آيدّي: من ابا عبدالله محمد بن عبدالله عَبشَوِي النَّغزَاوِي گا گُورشدم شول يُوردا، اُول آيدّي: من ابا حسن علي بن سيف حضري غا گُورشدم اسكندريّه ديگن شهردا، و من شوننگ يالي گُورشدم ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابي الفضل المالكي گا اسكندريه دا، اُول آيدّي: من شبل بن احمد بن شبل گا گُورشدم، اول بذلرگا قدم گتردي. شو اكثننگ هر بيري آيدّي: من ابا محمد عبدالله بن مُقبل بن محمد عجيبي گا گُورشدم، اول آيدّي: من محمد بن فرج بن حجاج سكسكي گا گورشدم، اُول آيدّي: من ابا مروان عبدالملك بن ابي ميسره گا گُورشدم، اُول آيدّي: من احمد بن محمد نغزي غا شول يُورددا گُورشدم، اُول آيدّي: من احمد اسودگا گُورشدم، اول آيدّي: من ممشاد دِينَوَري گا گُورشدم، اُول آيدّي: من علي بن رزيني خراساني غا گُورشدم، اول آيدّي: من عيسي قصّارغا گُورشدم، اول آيدّي: من حسن بصري غا گُورشدم، اول آيدّي: من علي بن ابي طالب غا گُورشدم، اُول آيدّي: من حضرت رسول الله>گا گُورشدم، حضرت رسول اكرم > آيدّي: مننگ شو الم، زُور بولغن، و اُولِي بولغن طنگري تبارك و تعالي ننگ عرشني غابيان فرشته لرگا گُورشدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَبِي الهُذَيْلِ الرَّبْعِي قَالَ: لَقِيْتُ اَبَا دَاودَ الرَّبْعِي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَخَذَ بِيَدِيْ وَ قَالَ: تَدْرِي لِمَ اَخَذْتُ بِيَدِكَ؟ فَقُلْتُ اَرْجُو اَنْ لا تَكُونَ اَخَذْتَ بِهَا اِلاّ لِمَوَدَّةٍ فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: اَجَلْ اِنَّ ذاكَ ‌كَذَلِكَ وَ لكِنْ اَخَذْتُ بِيَدِكَ كَمَا اَخَذَ بِيَدِيْ البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ وَ قَالَ لِي كَمَا قُلْتُ لَكَ، فَقُلْتُ لَهُ كَمَا قُلْتَ لِي، فَقَالَ: اَجَلْ وَ لَكِنْ اَخَذَ بِيَدِيْ رَسُولُ اللهِ > وَ قَالَ: مَا مِنْ مُؤمِنَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَأخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ اَخِيْهِ لا يَأخُذُ اِلاّ لِمَوَدَّةٍ فِي اللهِ تَعَالي فَتَفْتَرِقُ اَيْدِيْهِمَا حَتَّي يُغْفَرَ لَهُمَا[350].

     ترجمه: ابو هـذيل ربعـي دن روايت ادلدي، اول آيـدّي: من ابو داود ربعي غا ثطشدم، بث من شونگا سلام بردم، شوندا اول مننگ الم ني تُودّي و آيدّي: ثن بِليانگمي، من ناما اُچن ثننگ النگني تُوتب گورشدم؟ بث شوندا من آيدّم: من اُميد اديارن ثن شو الني تُوديان بولمدنگ، مگر زُور بولغن اُولِي بولغن الله تعالي جهتلي تُوديان بولدنگ. اول آيدّي: هوّا، تحقيق مننگ تُودمقلغم، الله تعالي ننگ ثُيگثي جهتلي در، و ليكن ثننگ النگني تُودّم گويا بَرَاء بن عازب مننگ الم ني تُوتشي يالي، و شول مننگ اُچن آيدّي: گويا من ثنگا آيدشم يالي، بث من دا شول بَرَاءغا آيدّم، گويا ثن منگا آيدشنگ يالي. بث شوندا اُول آيدّي: هوّا، و ليكن حضرت رسول الله > مننگ الم دن تُودّي و آيدّي: هيچ بر، اكي مسلمان بيربيرلرنا ثطشيان بولمذ، بث شول اكثي، هر بيري اول بر دوغن ننگ الندن تُوديان بولمذ، مگر تُوتر دنگا طنگري تبارك و تعالي ننگ محبّتي جهتلي، بث شو اكثننگ ال لري بيربيرندن آيرلشمذ، تا شو اكثي اُچن بولغن گناه لر بغشلنيانچا. يعني اكي مسلمان بيربيري بلن گُورشثا، آيرلشماقالر شولرنگ گناه لري گچلر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِذَا لَقِيْتَ الحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ صَافِحْهُ وَ مُرْهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ[351] ترجمه: هر وقت دا بيت الله غا حج ادگوجيني گُورثنگ، بث ثن شونگا سلام بر و شوننگ اُذَا گُورِش و شونگا بُير، شول ثننگ اُچن استغفار آيدثن، اُوذ اُوينا گِيرمذندن اَوِنچا، بث تحقيق شول حج ادگوجي اُوذي اُچن مغفرت ادلنن در، يعني انا دُوغما گناثندن پاك بولب گليان در، بارچا گناثي بغشلنن در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَبِي ذَرٍّ اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: اُرِيْدُ اَنْ اَسْألَكَ عَنْ حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ > قَالَ: اِذاً اُحَدِّثُكَ بِهِ اِلاّ اَنْ يَكُونَ سِرّاً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ > يُصَافِحُكُمْ اِذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ اِلاّ صَافَحَنِي[352] ترجمه: حضرت ابوذر دن روايت ادلدي، تحقيق شوننگ اُچن آيدلدي: من ثندن حضرت رسول اكرم> ننگ حديث لرندن بر حديثني ثُورمق لغني اراده اديارن، شوندا ابوذر آيدّي: اگر ثُورثنگ من ثنگا آيدرن، مگر آيدمرن پيغمبرu ننگ سِرِي بولثا، شوندا اول ثُورغوجي آيدّي: حضرت رسول اكرم> ثذلر بلن گُورشياردمي؟ ابوذر آيدّي: من هرگيذ رسول الله غا ثطشمذدم، مگر رسول الله مننگ بلن گُورشردي.

     انها شو آيدلن دليل لرنگ بارثندن بلّي بولدي مسلمان لرنگ محبّت جهتلـي، بيربيرلـري بلـن ثطشمـق لـرندا گُـورشب، و غُوجقلشب، و اُوغششمق لرننگ دوغري لغي، و شول دليل لرنگ اطلاقندن بلّي بولدي، شول ايش لري باش وقت نمازنگ اِيذندن دا، و جمعه نمازنگ ايذندن دا، و عيد نمازلرننگ ايذندن دا ادمك لگنگ دوغري لغي.

     حنفي مذهب ننگ بيك عالمي حضرت علاّمه فقيه محمد علاءالدين الحصكفي/ آيدب در: وَ فِي الحَقَائِقِ لَوِ القُبْلَةُ عَلَي وَجْهِ المَبَرَّةِ دُونَ الشَّهْوَةِ جَازَ بِالاِجْمَاعِ كَالمُصَافَحَةِ اَيْ كَمَا تَجُوزُ المُصَافَحَةُ لاَنَّهَا سُنَّةٌ قَدِيْمَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ مَنْ صَافَحَ اَخَاهُ المُسْلِمَ وَ حَرَّكَ يَدَهُ تَنَاثَرَتْ ذُنُوبُهُ، وَ اِطْلاقُ المُصَنِّفِ تَبْعاً لِلدُّرَرِ وَ الكَنْزِ وَ الوَقَايَةِ وَ النُّقَايَةِ وَ المَجْمَعِ وَ المُلْتَقَي وَ غَيْرِهَا يُفِيْدُ جَوَازَهَا مُطْلَقاً وَ لَوْ بَعْدَ العَصْرِ وَ قَوْلُهُمْ اِنَّهُ بِدْعَهٌ اَيْ مُبَاحَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا اَفَادَهُ النَّوَوِيُّ فِي اَذْكَارِهِ وَ فِي غَيْرِهِ وَ عَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ شَارِحُ المَجْمَعِ مِنْ اَنَّهَا بَعْدَ الفَجْرِ وَ العَصْرِ لَيْسَ بِشَئٍ تَوْفِيْقاً فَتَأمَّلْهُ وَ فِي القُنْيَةِ اَلسُّنَّةُ فِي المُصَافَحَةِ بِكِلْتَا يَدَيْهِ[353].

     ترجمه: «حقائق» آدلي كتاب دا آيدلب در: اگر اُوغشمق لق غوي لق جهتلي و محبّت سببلي بولثا، هوس و شهوت جهتلي بولمثا، بارچا مجتهدلرنگ برلشمك لگي بلن جائز در، گويا گُورشمك يالي يعني مسلمان اُوذ مسلمان دوغن ني محبّت جهتلي اُوغشمق لغي دوغري در، گويا مسلمان اُوذ مسلمان دوغني بلن گُورشمك لگي دوغري بولشي يالي. چونكي گُورشمك لك قديم گليان سنّت در، و اول رسم ابتداء اسلام دن تا شـو وقت غاچنلي اُذِلماني و ترك اَدِلماني گليان داب در، حضرت رسول اكرم>ننگ شو مبارك گپي جهتلي: هيثي بر آدم اُوذ مسلمان دوغننا گُورشثا، و شوننگ الني ثِلكَلَثَا، شول گُورشگوجي ننگ گناه لري دُوكِلَر.

     «تنويرالابصار»نگ يذغوجثي شيخ الاسلام محمد بن عبدالله تمرتاشي حنفي، گُورشمك ديگن گپني مطلق غُويمق لغي، «درر» و «كنز» و «وقايه» و «نقايه» و «مجمع» و «ملتقي» و بولردن بشغاقي كتاب لرغا تابع بولمق جهتلي، يعني شو كتاب لرنگ اِيذنا دُشمك جهتلي، گُورشمك ني مطلق غويمغي، گُورشمك لگنگ هر يغدي دا بولثادا، دُوغرلغني پيدا بريار، و گرچا شول گُورشمك لك اكندي نمازدن ثونگرا بولثادا. و برناچا عالم لرنگ اكندي نمازدن ثونگرا گُورشمك بدعت ديب آيدمق لرندن مقصدلري مباح ديمك در، يعني بدعت حسنه در. شو معني ني حضرت امام مُحي الدين ابي زكريا يحيي بن شرف بن مري النووي/ اُوذننگ «حلية الابرار و شعائرالاخيار في تلخيص الدعوات و الاذكار» آدلي كتابندا، و اوننگ غيرندا پيدا بردي، و شو معني غا حمل ادلنر، يعني بدعت حسنه ديلر. «مجمع» ديگن كتاب غا شرح يذغوجي ننگ «حليه الابرار»دن نقل ادب آيدغن گپني، يعني ارتير نمازدن ثونگرا و اكندي نمازدن ثونگرا گورشمك لك هيچ بر زاد دال در، بو گپني شونگا حمل ادلياني مُصنّف ننگ گپي بلن برشدرمق اُچن در، بث ثن شونگا يغشي فكـر اد. و امام ابي الرجـاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي ننگ «قنية المنية علي مذهب ابي حنيفة» آدلي كتابندا يذلب در، گورشمك لكدا، سنّت اكي ال بلن بولمق در، يعني اكي ال بلن گُورشمك سنّت در.

     انها شو آيدلن گب لردن بلّي بولدي، بذنگ ايل لردا، عيد نمازلردن ثُونگرا، يا جمعه نمازلردن ثونگرا، يا ارتير نمازلردن ثونگرا، رسم ادلن گُورشمك لك لر، شرعي معني بلن بدعت دال در. اوننگ اُچن اول داب لر غوي داب در، ثواب در.

     حضرت العلاّمه السيد علوي بن السيد عبّاس/ دن، اكندي نمازدن ثونگرا و ارتير نمازدن ثونگرا گُورشمك لك دا فضيلت بارمي؟ يا يُوقمي؟ ديب ثُورلن دا، شو هيل لي جواب برب در: اَلمُصَافَحَةُ سُنَّةٌ عِنْدَ التَّلاقِي، وَ اَمَّا تَخْصِيْصُ النَّاسِ لَهَا بَعْدَ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ فَمَعْدُودٌ مِنَ البِدَعِ المُبَاحَةِ، وَ المُخْتَارُ اَنَّهُ اِنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ قَدْ اِجْتَمَعَ بِمَنْ يُصَافِحُهُ فَهُوَ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ كَمَا قِيْلَ وَ اِنْ كَانَا لَمْ يَجْتَمِعَا فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِاَنَّهُ اِبْتِدَاءُ اللِّقَاءِ[354].

     ترجمه: مسلمان لر بيربيرلرنا ثطشمق لرندا گُورشمك لري سنّت در. امّا آدم لرنگ، شول گُورشمك لگي، شول اكي نمازنگ اِيذنا خاصلمق لري، يعني ارتير نماز بلن اكندي نمازنگ اِيذلرنا خاصلمق لري، بث اول مباح بولن بدعت لردن ثانليان در. امّا مختار بولن قول، تحقيق شول كشي، شول گورشيان آدمثي بلن نمازدن اَوِنچا ثطشن بولثا، بث اوندا شول گُورشمكلك بدعت مباحه در، گويا آيدلشي يالي، و اگر شول اكثي اوّل ثطشمدق بولثالر، بث اوندا اول گُورشمك لك مستحب در، چونكي اول يغدي دثلابقي ثطشمق در.

     و ينا حضرت العلاّمه السيد احمد الطحطاوي الحنفي/ آيدب در: اِعْلَمْ اَنَّ المُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَ اَمَّا مَا اِعْتَادَهُ النَّاسُ بَعْدَ‌ صَلاةِ الصُّبْحِ وَ العَصْرِ فَلا اَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ عَلَي هَذَا الوَجْهِ وَ‌لكِنْ لا بَأسَ بِهِ فَاِنَّ اَصْلَ المُصَافَحَةِ سُنَّةٌ وَ كَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ الاَحْوالِ وَ فَرَّطُوا فِيْهَا فِي كَثِيْرٍ مِنَ الاَحْوَالِ‌ اَوْ اَكْثَرِهَا لا يُخْرَجُ ذلِكَ البَعْضَ عَنْ كَوْنِهَا مِنَ المُصَافَحَةِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِاَمْرِهَا[355].

     ترجمه: بلگل ثن، تحقيق گُورشمك لك مستحب در هر بر ثطشمق لقدا، و امّا اُول بر يغديي كه، آدم لر شوني داب ادبدي لر، ارتير نمازدن ثونگرا و اكندي نمازدن ثونگرا گُورشياردي لر، بث شول عمل اُچن شريعت دا اصل يُوقدر، شول يغدي اُذَا، و ليكن شول عمل ني ادمك لك دا زيان دا يُوق در، بث تحقيق اصل گُورشمـك لك سنّت در، و اول آدم لـرنگ برناچــا يغــدي لردا، شول هيل لـي سنّت پُورمثنـدا گُـورشمك لگا دايم بوليان بولمـق لري، و كُوب يغدي لردا گُورشمك حقدا، چَندَن گچريان لك لري، يا يغدي لرنگ كُوپراگندا، بتر اُوتِشدريان لك لري، اول بر گُورشمك لگي، شريعت اسلامنگ بُيريان گُورشمگي بولمقدن چقرمذ.

     حضرت علاّمه علي بن احمد غوري آيدب در، و شوننگ يالي علاّمه سيد علي زاده آيدب در: وَ يُصَافِحُ بَعْدَ السَّلامِ مَنْ لَقِيَ مِنَ الاِخْوَانِ فَاِنَّهَا مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ وَ يَزِيْدُ فِي المَحَبَّةِ[356] ترجمه: و مسلمان دُوغن لرندن ثطشن آدم غا سلام برندن ثُونگرا گُورشر، بث تحقيق شول گورشمك لك بِتَوِي ثيلغ ادمكدن در، و شول گُورشمک لک ثُيگيني آردّرر.

     و حضرت علاّمه ابن عابدين/ آيدب در: قَالَ الشَّيْخُ اَبُوالحَسَنِ البَكْرِي وَ تَقْيِيْدُهُ بِمَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَ العَصْرِ عَلَي عَادَةٍ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ وَ اِلاّ فَعَقْبُ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا كَذَا فِي رِسَالَةِ الشِّرِنْبِلالِيِّ فِي المُصَافَحَةِ وَ نُقِلَ مِثْلُهُ عَنِ الشَّمْسِ الحَانُوتِي وَ اَنَّهُ اَفْتَي بِهِ مُسْتَدِلاًّ بِعُمُومِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا وَ هُوَ المُوَافِقِ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ اِطلاقِ المُتُونِ لكِنْ قَدْ يُقَالُ اِنَّ المُوَاظَبَةَ عَلَيْهَا بَعْدَ الصَّلَوَاتِ خَاصَّةً قَدْ يُؤَدِّيْ الجَهَلَةَ اِلَي اِعْتِقَادِ سُنِّيَّتِهَا فِي خُصُوصِ هَذِهِ المَوَاضِعِ وَ اَنَّ لَهَا خُصُوصِيَّةً زَائِدَةً عَلَي غَيْرِهَا[357].

     ترجمه: حضرت شيخ ابوالحسن بكري آيدّي: علاّمه نووي ننگ ارتير نمازندن ثُونگرا و اكندي نمازندن ثُونگرا گُورشمك ديب قيد ادياني، اُوذننگ زمانندا بولغن عادت غا گُورا در، و اگر شيلا بولمثا، بث بارچا نمازلرنگ حكمي دا شول اكي نماز يالي در، يعني شريعت دا اصل بولماني بلن گُورشمكدا زيان يُوق در. و حضرت علاّمه شرنبلالي ننگ گُورشمك حقدا يذن رساله ثندا شو هيل لي در. و شوننگقي يالي نقل ادلدي حضرت علاّمه شمس حانوتي دن، و شول علاّمه ننگ نمازلرنگ اِيذندن گُورشمك لگنگ دوغري بولمغي بلن فتوي بريان لگني نقل ادلدي، اُول علاّمه گُورشمك لگنگ دوغرلغننگ حقندا گلن نص لرنگ عام لغني دليل تُوتنن يغدين دا، و شول علاّمه ننگ فتواثي «تنوير الابصار»ني شرح ادن فقيه محمد علاءالدين حصكفي ننگ، متن لرنگ مُطلق غويمغندن آيدن گپنا موافق در. ليكن گاها آيدلنر: تحقيق دنگا نمازلرنگ اِيذندن گُورشمك لگا دايم بولمق، گاها نادان لـرني، دنگا شول جاي لردا گُورشمك سنّت در ديب اعتقاد ادمك لرنا چكيار، و شول جاي لردا گُورشمك لك اُچن، بشغاقي يرلرداكي گورشمكدن آرتقمچ لق بار در ديب اعتقاد ادمك لگا چكيار.

     الحاصل فقهاءلـرنگ شـو آيدمـق لـرندن بلّــي بولـدي، نمازلـرنگ، جمعه لرنگ، عيدلرنگ، ايذلرندن گورشمك لك بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي. اما دنگا شُول يرلردا سنّت در، بشغا يردا گُورشمك دوغري دال در ديمك، يا شول يرلردا گورشمك لگنگ بشغاقي يرلردا گورشمكدن آيرَتِين لغي بار در ديب اعتقاد ادمك بدعت در. و حنفي مذهبندا بولن برناچا عالم لرنگ شونگا بدعت ديمك لرندن مقصدلري، دنگا شول موضع لردا سنّت در ديب اعتقاد ادثالر در، مطلقاً گُورشمك دال در.

تَوهِير غَلدِرمق لق بدعت دال در

     بذنگ تركمان لرمذنگ شو هيل لي داب لري بار، هر وقت دَمَق اِيب بولن لرندن ثونگرا، هنيذ سفره يِغنَنماقا، و ال يَوِلماقا، ال لرني آسمان غا ثَرِب، غُرثق ننگ برابرندا ثقلاب دعاء اديارلر، اوندن ثونگرا قرآن كريم دن بر ناچا آيت لر اُوقيّارلر، ثونگرا ينا دعاء اديارلر. وهّابي لر بذنگ شو رسم مذگا بدعت ديّارلر.

     من مكّه مكرّمه دا بولن وقتم دا، عرب لردن اُوذني بتر علم لي ثايب يُوران رياض لي وهّابي ننگ بيري بلن دُوش بولدم، اُول اُوذ اُوذِندن گب آچب، من تركمان لردا بر يغدي گوردم، اُولر دَمَق اِيَن لرندن ثونگرا دعاء اديارلر، و قرآن اُوقيّارلر ديب، بذنگ شو تَوهِيرمذگا آد دقب اُوغردي. تركمان لرنگ شو اديان ايش لرني پيغمبرu ادمان در، و اوننگ صحابه لري ادمان در، پيغمبرu نگ ادن ايشي دنگا طعام ننگ اوّلندا بسم الله آيدب در، و آخرندا الحمدالله ديب در، شوندن بشغا زاد پيغمبرu دن و صحابه لردن ثابت دال در، اونگا گورا شولرنگ ادمدك ايش لرني داب ادب غُويمقلق بدعت در، و بدعت دا اُولقان گمراه لك در، اوننگ اُچن ثذنگ بو دابنگذ غتي يُولدن چِقمق در ديب، من بلن غَرشِلَشدِي.

     من اونگا دثلاب بدعت ننگ لغوي و شرعي تعريفني آيد ديدم، و اوندن ثونگرا، شُكرننگ تعريفني ثُوردم، و اوندن ثونگرا نص لر مُطلق بولثا، حكمي ناما ديدم؟. اُول وهّابي قواعد اصول دن خبري بولمانثنگ هيچ بيرني دُوغري آيدب بلمدي، وجودنا جهلِ مُركّب غلبه ادنثنگ، اُوذننگ بلميان لگني دُيمدي. اوننگ دنگا آيديان زادي، پيغمبرu شو هيل لي ادب در، شو كيفيت دا تَوهِير غلدرب در ديّان حديث گورمدم، اوننگ اُچن اول ايشي ادمك لك هيچوقت دوغري بولمذ ديب، اُوذ گپني غَيطَلَيَار، غرشثنداقي دن، هيچ بر ثُوذي اشدميار. انها وهّابي جماعتي بارثننگ دا اعتقادلري شو در، ها آشكار ادثن لر، ها ادمثن لر.

     توهيرنگ دُوغرلغنا دلالت اديان دليل لر كان در. شول دليل لردن در، شو آيه شريفه: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ اشْكُرُوا للهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ[358] ترجمه: اي طنگري تبارك و تعالي غا ايمان گترن بنده لر، بذنگ ثذلرگا رزق ادب برن لذّت لي اِيمت لرمذدن، و هُوذِيرلي دَمَق لرمذدن اِينگ، و ثذلر طنگری تبارک و تعالی اُچن شکر ادنگ، اگر ثذلر شول بيك طنگري تبارك و تعالي نگذغا، بنده لک اديان بولثنگذ.

     انها طنگری تبارک و تعالی ننگ شو مقدّس ثُوذندن بلّي بولدي، اُوذننگ كَرَم درياثندن جُوشب برن دُرلي دُرلي نعمت لرنا اَيَا بُولنگدن ثونگرا، شوننگ شُكرني برجاي ادمك لك، هوكمان گرك لگي، الايتا الله تبارك و تعالي ننگ بذلري غاندرمق اُچن طيّارلان نعمت لرني اِچب غانمذدا، و بذلري دُويرمق اُچن طيّارلان اِيمت لرني اِيِب دُويمذدا، شوننگ شُكرني ادمك واجب در.

     شُكرننگ تعريفي شيلا : اَلشُّكْرُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرُوفٍ يُقَابِلُ النِّعْمَةَ سَوَآءٌ كَانَ بِاللِّسِانِ اَوْ بِاليَدِ اَوْ بِالقَلْبِ[359] ترجمه: شُكر دياني نعمت ننگ دُوشندا، طبدرلن يغشلق در، اول يغشلق، ها دل بلن ادلن يغشلق بولثن، ها ال بلن ادلنن يغشلق بولثن، ها يُرَك بلن ادلن يغشلق بولثن.

     دُرلي دُرلي طعام لردن اِيِب، اِچِب، غرن ني دُويرندن ثُونگرا، بيك پروردگارننگ اَدِب دُورن ثيلغ ني يادلاب، تُيث يُرَكدن توهير غلدرمق لغنگ فكرندا بولمقلغي، يُرَك ننگ اديان شُكري در. المدام اُوذني عاجز گُورب، اكي ال ني غُورثق ننگ برابرندا گوترب، آيالرني آسمانا غرشي آچِب، الله تبارك و تعالـي ننگ اُوذنـدن دِلاب، اُوذنا ال ثَرِب، ال لـرنـي ياددمقلـغـي، ال ننگ اديان شُكري در. طنگري تبارك و تعالي ننگ درگاهنا، حمد و ثناءلـر آيدب، زار و تضـرع دعاءلـر قِلِب، و قرآن كـريم دن آيت لــر اُوقيمـق لغي، دل ننگ اديان شُكري در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَذِيْبُوا طَعَآمَكُمْ بِذِكْراللهِ وَ الصَّلاةِ وَ لاتَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ [360] ترجمه: ثذلر اِيَن طعام لرنگذي ثنگدرنگ الله تعالي ني ذكر ادمك بلن و نماز اُوقيمق بلن، و طعام اِيِب يدمانگ، يُرَك لرنگذ غَتِيَر.

     حضرت علاّمه علي بن احمد عزيزي آيدب در: فَاِنَّ لِلذِّكْرِ وَ الصَّلاةِ عَقْبَهُ حَرَارَةً فِي البَاطِنِ[361] ترجمه: بث تحقيق طعام اِيمك لگنگ اِيذندا، ذكر ادمك لك اُچن و نماز اُوقيمق لق اُچن، اِچدا بر غذغنلق دُوردمك بار در، هر وقت شول غذغنلق تُوطَشِب اُوغرثا، معده ننگ غذاني هضم ادمك لگنا كمك برر. اونگا گورا طعام ايمك لگنگ ايذندن ذكر ادمك گرك در، قرآن اُوقيمق دا، ذكرنگ انگكي افضل نوعي در. اوننگ اُچن طعام دن ثونگرا قرآن اُوقيب توهير غلدرمق بدعت دال در، بلكا مستحب در، اول ايشي ادمك دا برليان ثواب بي نهايت كان در.

     حضرت علاّمه شيخ الاسلام محمد بن سالم الحفني/ شول حديث شريف ني شرح ادمک لگندا آيدب در: قَوْلُهُ اَذِيْبُوا طَعَامَكُمْ اَيْ اِهْضِمُوهُ بِذِكْرِ اللهِ وَ اَقَلُّ ذَلِكَ مِائَةُ تَسْبِيْحَةٍ اَوْ بِالصَّلاةِ وَ اَقَلُّ ذَلِكَ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ[362] ترجمه: حضرت رسول اكرم > ننگ اَذِيبُوا طَعَامَكُم ديان گپننگ معناثي: يعني ثذ اِيَن دمق لرنگذي ثنگدرنگ، طنگري تبارك و تعالي ننگ ذكري بلن ديدگي در، و اول ذكرننگ دا انگكي باربشي، يُذ مرتبه تسبيح آيدمق در. يا شول اِيَن طعامنگذني، نماز اُوقيمق بلن ثنگدرنگ ديدگي در، اول نمازنگ دا انگكي آذجغي دورد ركعت در. بث ذكر هوكمان تسبيح بولمغي لازم دال در، بلكا قرآن كريم دن برناچا آيت اُوقيثادا ذكر ادّگي در.

     اوننگ اُچن حضرت العلاّمه السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي/ آيدب در: وَ يَقْرَأُ بَعْدَ فِرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ لِاِيْلافِ قُرَيْشٍ كَذَا فِي القُوتِ وَ نَقَلَهُ كَذَلِكَ صَاحِبُ العَوَارِفِ اَمَّا قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ فَلِاَجْلِ حُصُولِ اْلبَرَكَةِ فَاِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ وَ تَنْفِي عَنْ قَارِئِهَا الفَقْرَ وَ لاَنَّهَا تُعْرَفُ بِسُورَةِ الاِخْلاصِ، فَيُلاحِظُ مَعْنَي الاِخْلاصِ فِيْمَا اَكَلَهُ وَ اَيْضاً فَاِنَّهَا تُعْرَفُ بِالصَّمَدِيَّةِ لاِشْتِمَالِهَا عَلَي اِسْمٍ وَ هُوَ مَا لا جَوْفَ لَهُ وَ لا يَحْتَاجُ اِلَي طَعَامٍ وَ شَرابٍ فَيُلاحِظُ هَذِهِ المَعَانِيَّ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا بَعْدَ الطَّعَامِ وَ اَمَّا لِاِيْلافِ قُرَيْشٍ فَلِمُنَاسِبَةِ الاُلْفَةِ وَ الاِجْتِمَاعِ وَ الاَمَانِ مِنَ الخَوْفِ وَ الجُوْعِ[363].

     ترجمه: و طعام ني اِيِب بولندن ثونگرا، قُل هو الله اَحَد سوره ثني، و لِاِيلاف قُرَيش سوره ثني اُوقِيَر، شو هيل لي «قُوت» ديگن كتاب دا آيدلدي، و شول اكي سوره ني اُوقيملي ديب نقل ادّي «عوارف» آدلي كتاب ننگ اَيَثي، اما قُل هو الله اَحَدني اُوقلياني، بركت حاصل بولمق اُچن در، بث تحقيق شول سوره، قرآن كريم ننگ اُچدن بيرنا برابر بولر، و شول سوره اُوذ اُوقيغوجثندن فقيرلغي غيطرر، و شول قُل هو الله سوره ثني، سوره اخلاص بلن معروف بولمقلغي اُچن اُوقليار، بث دَمَق ايگوجي، اُوذ اِيّان دَمَغِندا اخلاص معناثني فكرنا گترر، و ينا تحقيق شول قُل هُوَ الله، سوره صمديّه بلن معروف بولن در، شول سوره بر آدني غُوجغنا آليار، و شول آدني اُوذنا دقلن ذات اُوذی اُچن اِچ يُوق در، و شول ذات اِيمت گا و اِچگي گا محتاج دال در. بث دمق ايگوجي شو معني لري فكرنا گترر طعام دن ثونگرا، شو سوره ني اُوقين وقتندا. امّا لِاِيلاف قريش سوره ثني اوقلياني، الله تعالي بلن اَورنشمك و برلشمك مناسبتي جهتلي در، و طنگري تبارك و تعالي ننگ غُورقي دن، و آچ لقدن آمان ثقليان لغي اُچن در.

     و ينا حضرت العلاّمه الشيخ يعقوب بن سيد علي/ آيدب در: وَ لْيَقْرَأ سُورةَ الاِخْلاصِ وَ لاِيْلافِ قُرَيْشٍ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ[364] ترجمه: و اخلاص سوره ثني، يعني قل هو الله ني و قُريش سوره ني، يعني لايلاف قريش ني دَمَق اِيِب بولندن ثونگرا اُوقيثن.

     و ينا حضرت العلاّمه الشيخ نورالدين ملا علي القاري/ آيدب در: وَقِرَآءَةُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ المُشتَمِلَةِ عَلَي الحَمدِ وَ الدُّعَاءِ بِالاِستِقَامَةِ الفَاتِحَةِ كُمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الْعَامَّةِ مُسْتَحْسَنٌ[365] ترجمه: دَمَق اِيلندن ثونگرا، فاتحه سوره ثني اُوقيمق لق غوي در كي اول فاتحه سوره ثي، الله تعالي غا حمد و ثناء آيدمقلغا، و دوغري يُولغا ثل ديب دعاء ادمك لگا شامل بولياردي، و شول دوغري يُولغا دُشمك لك بارچا غِينچلق لري آچياردي، گويا شول فاتحه سوره ثني اُوقيمق لق كُوب خلق لرنگ آرلرندا داب بولب غالشي يالي. يعنـي فاتحـه سوره ثنـي دَمَـق اِيب بولنگـدن ثونگرا اُوقيمق لق، علماء شريعت ننگ يانندا غوي گورليان عمل در.

     و حضرت العلاّمه الشيخ علي بن احمد غوري/ آيدب در: وَ اَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ شُكْراً للهِ تَعَالي عَلَي نِعْمَتِهِ[366] ترجمه: دمق ني ايب بولندا، طنگري تبارك و تعالي ننگ برگن نعمتنا شُكر ادمك جهتلي اكي ركعت نماز اوقيملي در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ اَكَلَ فَشَبَعَ وَ شَرِبَ فَرَوِيَ فَقَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي وَ اَشْبَعَنِي وَ سَقَانِي وَ اَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ[367] ترجمه: هيثي بر آدم دمق اِيثا، بث اِيَندن ثونگرا دُويثا، و اگر اِچثا، و اِچَندن ثونگرا غانثا، بث اوندن ثونگرا حمد و ثناء اُولتوري طنگري تبارك و تعالي اُچن دركي، منگا دمق بربدي، و مني دُويربدي، و منـگا اِچِربـدي، و منـي غاندربـدي، ديب آيـدثا، شـول آدم گنـاه لرندن چِقر، گويا اناثي دُوغرن گُننداكي يالي يغدي بولب.

     انها حضرت رسول اكرم > ننگ دمق دن ثونگرا دعاء ادملي دِيشندن، و اونگكي علماءلرنگ دمق دن ثونگرا تسبيح آيدملي و نماز اُوقيملي و فاتحه و اخلاص و قريش سوره ني اُوقيملي دِيشندن بلّي بوليار، بذنگ تركمان لرنگ تَوهِير آدي بلن، تُوديان داب لري، شريعت اسلام غا موافق داب در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو آيه شريفه: كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ[368] ترجمه: اي بنده لرم، ثذلر مننگ رزق ادب برگن اِيمت لرمدن اِينگ، و شول نعمت دركلي اُوذ پروردگارنگذگا شُكر ادنگ.

     حضرت العلاّمه السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي آيدب در: وَ اَنْ يَشْكُرَ اللهَ تَعَالي بِقَلْبِهِ عَلَي مَا اَطْعَمَهُ فَيَري الطَّعَامَ نِعْمَةً مِنْهُ وَ رُؤيَتُهُ نِعْمَةً هُوَ عَيْنُ الشُكْرِ وَ الشُّكْرُ يَسْتَوْجِبُ المَزِيْدَ وَ مِنْ اَدَب الصُّوفِيَّةِ رُؤيَةُ المُنْعِمِ عَلَي النِّعْمَةِ وَ اَنَّهَا مِنْهُ وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ فِيْهَا وَ يَعْتَقِدُ الشُّكْرَ لَهُ عَلَيْهَا[369] ترجمه: و طنگري تبارك و تعالي غا شُكر ادمك لگي در اُوذ يُرَگي بلن، الله تعالي ننگ شول اِيمت ني بريان لگنا، بث شول اِيَن طعام ني، طنگري تبارك و تعالي دن بَرلَن نعمت گُورر، و شول اِيمت ني الله تعالي دن گُورمك لك، شوننگ اُوذي، دنگا شُكر ادمك در، شُكر ادمك لك نعمتنگ كُوفلمك لگني لازم تُوديان در، صوفي چلق ننگ ادبندن در، نعمت اُذَا نعمت برگوجـي ني گُورمك، و شول نعمت ننگ دنگا طنگري تبارك و تعالي دن بوليان لغني بلمك، و شول نعمت ني برمك لكدا، طنگري تبارك و تعالي غا طاي يُوقلغنا دُشنمك، و شول طعام اِيب بولغوجي طنگري تبارك و تعالي اُچن شُكر ادمك لگي اعتقاد ادر، شوننگ بَرَن نعمت لري اُذَا. انها انسان شيلا يغدي دا بولمق لغندا شُكر قلبي يرنا يديار.

     اما شكر لساني گرك لگنا دليل، شو حديث شريف در: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، ثَنَا وَكِيْعُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابي هَاشِمِ الوَاسِطِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيْلِ بنِ رِبَاحٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَوْ غَيْرِهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ > كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اَلحَمْدُ للهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ[370] ترجمه: بذلرگا محمد بن علاء گُرّنگ بردي، بذلرگا وكيع گُرّنگ بردي سفيان دن، اول هم گُرّنگ بردي ابوهاشم واسطي دن، اول هم گُرّنگ بردي اسماعيل بن رباح دن، اول گُرّنگ بردي اُوذننگ آتاثندن يا آتاثننگ غيرندن، اول هم ابوسعيد خُدري دن گُرّنگ بردي: تحقيق حضرت رسول اكرم> دَمَق اِيب بولندن ثونگرا آيدّي: حمد و ثناء اُولتوري الله تعالي اُچن در كي، بذلرگا شو اِيمت ني بَرِب دُويربدي، و بذلرگا اِچليان نعمت بَرِب، بذلري غاندربدي، و بذلرگا اُوذني طندِب بذلري مسلمان آيلندربدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا حِرمَلَةُ بنُ يَحْيي، ثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بنُ اَبِي اَيُّوبٍ عَنْ اَبِي مَرْحُومٍ عَبْدُالرَّحِيْمِ، عَنْ سَهْلِ بنِ مُعَاذِ اَنَسْ اَلجَهَنِي عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ > قَالَ: مَنْ اَكَلَ طَعَاماً فَقَالَ: اَلحَمْدُ لله الَّذِي اَطْعَمَنِي هَذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ[371].

     ترجمه: بذلرگا حرمله بن يحيي گُرّنگ بردي، بذلرگا عبدالله بن وهب گُرّنگ بردي، منگا سعيد بن ابي ايوب خبر بردي، ابي مرحوم عبدالرحيم دن، اول هم سهل بن معاذ انس جَهَنِي دن، اول هم اُوذننگ آتاثندن، و اوننگ آتاثي دا حضرت رسول اكرم> دن، پيغمبرu آيدّي: هيثي بر آدم طعام اِيثا، بث شوندا، حمد و ثناء اُولتوري الله تعالي اُچن دركي، شو اِيمت ني منگا طعام ادب بربدي، و شو اِيمت ني منگا اِرثغل ادبدي، من دن شوني طبمق لغا يغـدي بولمـين، و گيچ بولمين، ديب آيـدثا، شـوننگ اُچـن اونگكي ادن گناه لرننگ بارثي بغشلنر.

     و ينا شول دليل لردن در، حضرت الشيخ الامام الكبير، شيخ المحدّثين عبدالله الدارمي ننگ ادن اِيشي، اول بيك محدّث، پيغمبر اكرم> ننگ حديث لرني اُيشريان كتابندا، تَوهِير غَلدِرمق لغي، اُوذ بشنا بر باب ادب گترب در، و عنوانِ دا: «باب الدّعاء بعد الفراغ من الطعام» ديب آيدب در:

     و شول باب دا، شو حديث شريفني گترب در: كَانَ رَسُولُ اللهِ > اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَ لا مُوَدَّعٍ وَ لا مُسْتَغْنيً عَنْهُ رَبُّنَا[372] ترجمـه: حضـرت رسـول اكـرم> بر اِيمت ني اِيب بولندن ثونگرا، يا بر اِچليان نعمت ني اِچِب بولندن ثونگرا آيدياردي: حمد و ثناء طنگري تبارك و تعالي اُچن در، و شول بيك طنگـري غا كُوب حمد آيدمق لغي آيديارن، رياءدن پاك بولن حمد، و هميشه بركت اَيَثي بولن حمد، كُفران نعمت ادلمگن يغدي دا شول طنگري تبارك و تعالي غا، و شوني ترك ادلمگن يغدي دا، و شوندن غني بولنمغن يغدي دا، شول بيك طنگري بذنگ پروردگارمذ در.

     انها شو آيدلن حديث لردن بلّي بولدي، طنگري تبارك و تعالي ننگ جُوشِب برن نعمت لرنا شكر ادمك لك هوكمان گرك لگي، الايتا الله تعالـي ننگ نعمت لرندن اِيِب اِچِب دُوينگ دا، الله تعالي ني يادلاب تَوهير غلدرمق سنّت لگي، طنگري تبارك و تعالي ني ها دعاء ادب يادلا، ها قرآن اُوقيب يادلا، ها ذكر ادب يادلا، ها نماز اُوقيب يادلا، ها ذكر قلبي بولثن، ها ذكر لساني بولثن.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا نَصِيْرُ بنُ الفَرَجِ، ثَنَا عَبْدُاللهِ بنُ يَزيدَ، ثَنَا سَعِيْدٌ، يَعْنِي اِبْن اَبِي اَيُّوبٍ، عَنْ ابي مَرْحُوم، عَنْ سَهْلِ بنِ مَعَاذ بن اَنَسٍ، عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ > قَالَ: مَنْ اَكَلَ طَعَاماً ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعامَ وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأخَّرَ، وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقَالَ: اَلحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأخَّرَ[373].

     ترجمه: بذلرگا نصير بن فرج گُرّنگ بردي، بذلرگا عبدالله بن يزيد گُرّنگ بردي، بذلرگا سعيد گُرّنگ بردي يعني ابن ابي ايّوب، ابي مرحوم دن گُرّنگ بردي، اول سهل بن معاذ بن انس دن، اول هم اوذ آتاثندن گُرّنگ بردي، تحقيق حضرت رسول اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم طعام اِيثا اوندن ثونگرا، حمد و ثنا اُولتوري طنگري تعالي اُچن در كي، اُول منگا شو دَمَق ني اِيدربدي، و شو دَمَق ني منگا ارثغل ادب بربدي، من دن شول اِرثغل ني طبمـق لغا هيچ بر يغدي و گُيچ بولمين، ديب آيدثا، شو آدم ننگ اونگكي و ثونگقي گناه لرني بغشلنر. و هيثي بر آدم دُون گيثا، بث شوندا آيدثا: حمد و ثنا اُولتوري طنگري تعالي اُچن دركي، اول منگا شو دُونی گيدربدي، و شو دُونی مانگا رزق ادب بربدي، من دن شوني طبمق لغا هيچ بر يغدي و گيچ بولمين، ديب آيدثا، شول آدم ننگ اونگكي و ثُونگقي گناه لرني بغشلنر.

     و ينا دليل، حضرت الامام بيك محدث ابوعيسي محمد بن عيسي بن الترمذي/، توهير غلدرمق لغي، اُوذ جامع كتابندا، يُورِيتا بر باب ادب گتردي، شول باب غا «بَابُ مَا يَقُولُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ» ديب آد بردي، يعني دمَق اِيب بولنگدن ثونگرا آيدملي ذكرلرنگ بابي در. شول باب دا گترن حديث لرندن در، شو صحيح حديث شريف: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار، نَا يَحيي بنُ سَعِيْد، نا ثَوْرُ بن يَزِيْد، نَا خَالِدُ بن مَعْدان عَنْ اَبِي اُمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ > اِذَا رُفِعَتِ المَائِدَةُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ: اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَ لا مُسْتَغْنيً عَنْهُ رَبَّنَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ[374].

     ترجمه: بذلرگا محمد بن بشّار گُرّنگ بردي، بذلرگا يحيي بن سعيد گُرّنگ بردي، بذلرگا ثَور بن يزيد گُرّنگ بردي، بذلرگا خالد بن معدان گُرّنگ بردي، ابي امامه دن، اول آيدّي: حضرت رسول اكرم> دمق اِيب اُوذننگ اَوِندن سفره گوترلن وقتندا، شو هيل لي آيدردي: حمد و ثناء طنگري تبارك و تعالي اُچن در، و شول بيك طنگري غا كُـوب حمد آيدمـق لغي آيديارن، رياءدن و سُمعَه دن پاك بولن حمد، و هميشه بركت اَيَثي بولن حمد، هيچوقت ترك ادلمگن حمد، اُوذندن غني بولنمغن حمد، اي بار خدايا، ثن بذنگ حمدمـذنـي اَشِـدگل. شـو حديث حَسَن در و صحيح در.

     و ينا دليل، طنگري تبارك و تعالي اُوذ مُقدّس كلامندا: كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحاً ديب آيديار: يعني ثذلر غوي و لذّت لي طعام لر اِينگ لر، و عمل صالح قلنگ لر، و عبادت ادنگ لر. بث طنگري تبارك ننگ هُوذيرلي دمق لرني اِيب، عبادت لرني ادملي بولثا، عبادتنگ دا انگكي غوثي دعاء در، چونكي حديث شريفدا گلب در: اَشْرَفُ العِبَادَةِ الدُّعَاءُ[375] ترجمه: عبادت ننگ بتر غوثي دعاء ادمك در.

     و ينا بر حديث دا گلب در: اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِي تِلاوَةُ القُرآنِ[376] ترجمه: مننگ اُمّتم ننگ عبادت ننگ انگكي غوثي، قرآن اُوقيمق در.

     انها شو آية شريفه دن، و شو اكي حديث دن بلّي بولدي، دمق اِيمك دن ثونگرا دعاء ادمك، و هم دا قرآن اُوقيمق گركلگي.

     حرمتلي مسلمان دوغن لر، بذنگ تركمان لرمذدا توهير آدلي رسم بولب غالن داب بدعت دال در، بلكا آيت لرغا و حديث لرغا موافق ايش در. توهيرنگ دوغري لغنا دلالت اديان دليل لر بتر كان در.

     شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَثِيْبُوا اَخَاكُمْ اُدْعُوا لَهُ بِالبَرَكَةِ فَاِنَّ الرَّجُلَ اِذَا اُكِلَ طَعَامُهُ وَ شُرِبَ شَرَابُهُ ثُمَّ دُعِيَ لَهُ بِالبَرَكَةِ فَذَاكَ ثَوَابُهُ مِنْهُمْ[377] ترجمه: ثذلر دُوغنگذغا ثواب برنگ، و شوننگ اُچن بركت بلن دعاء ادنگ، تحقيق بر آدم اُوذننگ طعامي اِيلثا، و چاي ني اِچلثا، و اوندن ثونگرا شونگا بركت بلن دعاء ادلثا، شول ايگوجي و اچگوجي لرنگ ادن دعاءثي، شول آدم غا يتشن ثواب در، و شو دنيا داكي غيطرغثي در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث: كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ[378] ترجمه: پيغمبرu دمق ايب بولن دا آيدّي: حمد و ثنا اُولتوري الله تعالي اُچن در كي، اول بذلري دُويربدي و بذلري غاندربدي و بذلري مسلمان جماعت لردن آيلندربدي.

     انها شو حديث شريف دا شكر لساني اُچن دليل در، توهيرنگ انگكي باربشقي نتيجه ثي، شكر لساني ني برجاي ادمك در، وهّابي لرنگ بدعت ديب آيدمق لري بكلّي بي اساس در.

صلاة الرَّغائب اُوقيمقلق بدعت دال در

     برناچا يرلردا، رجب آي ننگ دثلابقي پنجشنبه ثننگ گُنندا روزه تُوديارلر، و دثلابقي جمعه گيجاثندا آغشم بلن يثتي ننگ آرثندا، اكي ركعت نفل نماز اُوقيّارلر، دعاء اديارلر، طنگري تبارك و تعالي غا زار و تضرّع ادب عبادت قليارلر، شول اُوقليان نمازننگ آدي صلاة الرغائب در، وهّابي لر شول نمازي اُوقيمق لغا بدعت ديارلر، و مسلمان لرنگ شول عمل لرني اولقان گناه بليارلر.

     اولرنگ شيخ الاسلامي بولغن ابن تيميّه شو هيل لي آيديار: وَ اَمَّا اِتِّخَاذُ مَوْسِمٍ غَيْرِ المَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ كَبَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَبِيْعِ الاَوَّلِ الَّتِي يُقَالُ اِنَّهَا لَيْلَةُ المَوْلِدِ اَوْ بَعْضِ لَيَالِي رَجَبٍ اَوْ ثَامِنِ عَشَرَ ذِي الحَجَّةِ اَوْ اَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ اَوْ ثَامِنِ شَوَّالٍ اَلَّذِي يُسَمِّيْهِ الجُهَّالُ عِيْدَ الاَبْرارِ فَاِنَّها مِنَ البِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَ لَمْ يَفْعَلُواهَا[379].

     ترجمه: اما شرعي بولن اُيشملنگ لردن بشغا اُيشملنگ ادمك لك، مثل ربيع الاول آي ننگ برناچا گيجالري، اولتوري گيجالري كي، شولرغا مولد گيجالري ديب آد برلياردي، يا رجب آي ننگ برناچا گيجالـري، يا قربان آي ننگ اون ثگّذي گُني، يا رجب آي ننگ دثلابقـي جمعه ثـي، يا بيـرم آي ننگ بش ثگّذي گُني، اُولتوري گُني كه، بتر نادان آدم لر شول گُن گا، يغشي لر بيرمي ديب آد برياردي لر، بث تحقيق شو اُيشملنگ لرنگ بارثي بدعت لردن در، اُولتوري بدعت لري كي، اولـرنـي گچـن سَلَف لر ثُويمانـدي لر، و اُوذلري دا شول بدعت لري قِلماندي لر.

     اِنها وهّابي لرنگ شيخ الاسلامي بولغن ابن تيميّه ننگ آيديان گب لري، و شوننگ شو آيدن گب لري بلن، اولر مسلمان لري گمراه ثانيارلر. و اولر كتاب لرندا شو هيل لي يذيارلر: اَلصَّلاةُ المَعْرُوفَةُ بِصَلاةِ الرَّغائِبِ وَ هِيَ اِثْنَتَا عَشَرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ لَيْلَةَ اَوَّلَ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَ صَلاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ مِائَةِ رَكْعَةٍ، هَاتانِ الصَّلاتَانِ بِدْعَتَانِ مُنْكَرَتَانِ[380].

     ترجمه: صلاة الرغائب آدي بلن معروف بولن نماز، و شول نماز اون اكي ركعت نماز در، آغشم بلن يثتي ننگ آرثندا اُوقليان، رجب آي ننگ اوّلقي جمعه ثننگ گيجاثندا، و مرد آي ننگ اُورطثندا، يعني اون باشي گيجاثندا اُوقليان يُذ ركعت نماز، شول اكي نماز، يگرنلنن بدعت لر در.

     انها وهّابي لر مسلمان لرنگ شو هيل لي اديان عبادت لرنا بدعت ديب، اُولري آنگربش گمراه ثانيارلر. وهّابي لرنگ بو عقيده لري شريعت اسلام غا ترث در. طنگري تبارك و تعالي مخلوق لرنگ بعضي ثني بعضي ثندن افضل يردب در، كافرلردن مسلمان لر آرتقمچ در، مسلمان لرنگ اِچندا اولياءلر آرتقمچ در، اولياءلردن پيغمبرلر آرتقمچ در، پيغمبرلرنگ اِچندا مُرسَل لر آرتقمچ در، مُرسَل لرنگ اِچندا بذنگ پيغمبرمذ محمد مصطفي> آرتقمچ در، گويا شو انسان لري بيربيرلرندن آرتقمچ ادب يردشي يالي، مكان لري دا بيربيرلرندن آرتقمچ ادب در، بارچا مكان لردن مسجدلر آرتقمچ در. مسجدلرنگ اِچندا بيت المقدّس ننگ مسجدي آرتقمچ در. بيت المقدّس ننگ مسجدندن، مدينه منوره ننگ مسجدي آرتقمچ در. مدينه منوره ننگ مسجدندن مسجد الحرام آرتقمچ در. يعني مكّه مكّرمه ننگ مسجدي. گويا مكان لر بيربيرلرندن آرتقمچ بولشي يالي، زمان لردا بيربيرلرندن آرتقمچ در.

     اوننگ اُچن طنگري تبارك و تعالي شو مسئله ني اُوذننگ مقدّس كلامندا ثُويب آيديار: اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّيْنُ القَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ [381] ترجمه: تحقيق آي لرنگ ثاني، الله تبارك و تعالي ننگ يانندا، اون اكي آي در، طنگري تبارك و تعالي ننگ لوح محفوظ آدلي كتابندا، آسمان لري و يرني خلق ادن گُنندا. شول اون اكي آي دن در، دورد حرمتلي بولغن آي، و شول آي لرنگ حرمتلي آي لر بولمغي، دوغري بولغن دين در، بث ثذلر اُوذ جان لرنگذغا ستم ادمانگ شول آي لردا گناه ادب شولرنگ حرمت لرني يِردمق بلن.

     مُفسّرلر شوآيت ني شو هيل تفسير ادب درلر: مِنْهَا اَرْبَعَةُ شُهُورٍ مُحَرَّمَةٌ، هِيَ ذُوالقَعْدَةِ وَ ذُوالحِجَّةِ وَ المُحَرَّمِ وَ رَجَبٌ وَ سُمِّيَتْ حُرُماً لاَنَّها مُعَظَّمَةٌ مُحْتَرَمَةٌ تَتَضَاعَفُ فِيْهَا الطَّاعَاتُ وَ يُحَرَّمُ القِتَالُ فِيْهَا[382] ترجمه: شول اون اكي آي دن، دورد آيي حرمتلنن آي در، شول حرمتلنن آي لر، بش آيي در، و قربان آيي در، و عاشر آيي در، و رجب آيي در، و شو آي لرغا حُرُم ديب آد برلياني، شو آي لر، اُوذني اُولاّنن، و اوذلرنا حرمت ادلنن آي لر بولمقلغي جهتلي، و شو آي لردا طاعت و عبادت لر كُوفلدلنر، و شو آي لردا اُولشمكلگي حرام آيلندرلر.

     انها شو آيه شريفه دن و شوننگ تفسيرندن بلّي بولدي، رجب آيي حرمتلي و ثيلغلي آيدغي، كُوب عالم لرغا گُورا، اُولشمك لگنگ حرام لغي منسوخ بولثادا، اُوذگاكي فضيلت لري باقي در. يعني شو آي دا عبادت ادمك لگنگ، بيلكي آي لردا عبادت ادمكدن اُوثّرم لگي بار در. اُوننگ اُچن ليلةالرغائب دا، شو آي دن بر بولك زمان در، شول گيجادا عبادت ادمكلك، رجب آيندا عبادت ادمك در، ثوابي كان در.

     رجب آي ننگ فضيلتننگ حقنــدا گلـن دليل لــر بتر كان در. شــول دليل لردن در، شو حديث شريف: رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ و شَعْبانُ شَهْرِي و رَمَضَانُ شَهْرُ اُمَّتِي[383] ترجمه: رجب آيي طنگري تبارك و تعالي ننگ آيي در، الله تبارك و تعالي شول آي دا اُولشمك لگي حرام آيلندردي. و مَرَد آيي مننگ آيم در، چونكي حضرت رسول اكرم> شول آي دا، روزه تُودمق لغي كُوفلدردي. و رمضان آيي مننگ اُمّتم ننگ آيي در، چونكي شول آي دا مننگ اُمّتم اُچن كُوب خيرلر حاصل بوليار، گناه لري گچليار، اُوددن غُتليار، حساب ثذ ثواب لرغا يتشيار.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ رَجَباً شَهْرٌ عَظِيْمٌ تَضَاعَفُ فِيْهِ الحَسَنَاتُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْهُ كَانَ‌كَصِيَامِ سَنَةٍ[384] ترجمه: تحقيق رجب آيی، حُرمتي اولقان آي در، شول آي دا حسنات لر كُوفلر، هيثي بر آدم رجب آيندن برگُن روزه تُودثا، گويا بر يل ننگ روزه لرني تُوطن يالی ثواب طفر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ اَيُّ الصِّيَامِ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ: اَفْضَلُهُ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمِ[385] ترجمه: حضرت رسول اكرم> دن، روزه لرنگ هيثي بيري افضل در ديب ثُورلدي، بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: رمضان آي ننگ روزه لرندن بشغاقي روزه لرنگ انگكي غوثي، طنگري تبارك و تعالي ننگ، حرمتلي آيلندرن آيي، رجب آي ننگ روزه لري در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ رَجَباً شَهْرُ اللهِ وَ يُدْعَي الاَصَمُّ، وَكَانَ اَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ اِذَا دَخَلَ رَجَبٌ يُعَطِّلُونَ اَسْلِحَتَهُمْ وَ يَضَعُونَهَا فَكَانَ النَّاسُ يَأمَنُونَ وَ يَأمَنُ السَّبِيْلُ وَ لا يَخَافُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً حَتَّي يَنْقَضِيَ[386] ترجمه: تحقيق رجب آيي، طنگري تبارك و تعالي ننگ آيي در، و شونگا كَرِي آي ديب آد برلن در، چونكي شول آي دا، ورش لر تعطيل ادلب، يرغ لرنگ ثث لري اِشدليان دال در، و زمان جاهليت ننگ اهل لري، رجب آيي گيرن زمانندا، حربي آلت لرني اِيشلمذلر، و يرغ لرني غُويرلر، بث آدم لر، آمانلقدا بوليان بولدي لر، و يُول دا هم امنيت بولردي، و شول زمان جاهليت ننگ اهل لري، بيربيرلرندن غُورقمذدي لر، تا رجب آيي گچيانچا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَنَسٍ قَالَ: لَقِيْتُ مُعَاذاً فَقُلْتُ لَهُ مِنْ اَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ > فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ‌ تَعَالي دَخَلَ الجَنَّةَ، فَدَخَلْتُ عَلَي النَّبِيِّ > فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنِي مُعَاذٌ عَنْكَ بِكَذَا، فَقَالَ: صَدَّقَ. اَنَا قُلْتُ ذلِكَ، اَنَا قُلْتُ ذلِكَ، اَنا قُلْتُ ذلِكَ[387] ترجمه: حضرت انس دن روايت ادلدي، اول آيدّي: من حضرت معاذغا ثطشدم، بث من شوننگ اُچن آيدّم: ثن نيردن گليانگ؟ اول آيدّي: من حضرت رسول اكرم> ننگ يانندن گليان. بث من شوننگ اُچن آيدّم: حضرت رسول اكرم> ناما آيدّي؟ اول آيدّي: من حضرت رسول اكرم > دن اَشِدّم، اُول آيدّي: هيثي بر آدم رجب آيندن بر گُن روزه تُودثا، شوننگ بلن طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي چلغني قصد ادن يغدين دا، شول جنّت گا گيرر. بث شوندا من حضرت رسول اكرم>گا داخل بولدم، و شونگا آيدّم: اي طنگري تبارك و تعالي ننگ رسولي، منگا معاذ ثننگ طرفنگدن شو هيل لي گُرّنگ بردي، بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: معاذ چِن آيديار، من شول گُرّنگ ني آيدّم، من شول گُرّنگ ني آيدّم، من شول گُرّنگ ني آيدّم.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: رَجَبٌ مِنْ شُهُورِ الحُرُمِ وَ اَيَّامُهُ مَكْتُوبَةٌ عَلَي اَبْوَابِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاِذَا صَامَ الرَّجُلُ مِنْهُ يَوْماً وَ جَدَّدَ صَوْمَهُ بِتَقْوَي اللهِ نَطَقَ البَابُ وَ نَطَقَ اليَوْمُ قَالا: يَا رَبِّ اغْفِرْ لَهُ، وَ اِذَا لَمْ يُتِمَّ صَوْمَهُ بِتَقْوَي اللهِ لَمْ يَسْتَغْفِرَا وَ قِيْلَ: خَدَعَتْكَ نَفْسُكَ[388] ترجمه: رجب آي حرمتلي آيلندرلن آي لردن در، و شوننگ گُن لري، آلتلنجي آسمان اُذَا يذلن در، بث بر آدم رجب آيندن برگُن روزه تُودثا، و طنگري تبارك و تعالي دن غُورقمق بلن شول روزه ني تازه لثا، شول غفي گبلار، و شول گُن گبلار، شو اكثي آيدرلر: اي بار خدايا، ثن شول روزه تُودغوجي اُچن مغفرت اد، و اگر اول آدم طنگري تبارك و تعالي دن غُورقمق بلن روزه ثني تمام ادمثا، اوندا اول اكثي موننگ اُچن مغفرت دلمذلر، و شونگا آيدلنر: ثني اُوذ نفسنگ آلددي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ اَشْهُرِ اللهِ الحُرُمِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلاثُونَ يَوْماً[389] ترجمه: هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي ننگ حرمتلي آيلندرن آي لرندن برگُن روزه تُودثا، شول آدم اُچن گويا هر برگُن ننگ برابرنا، اُوتذ گُن روزه تُوتن يالي ثوابي بولر.

     انها حضرت رسول اكرم > ننگ شو حديث شريف لرندن بلّي بولدي، رجب دا عبادت ادمك لگنگ اهميتي بتر كان لگي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِيْمٌ يُضَاعِفُ اللهُ فِيْهِ الحَسَنَاتِ فَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ سَنَةً، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ غُلِقَتْ عَنْهُ سَبْعَةُ اَبْوَابِ جَهَنَّمْ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوابِ الجَنَّةِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ عَشرَةَ اَيَّامٍ لَمْ يَسْأل اللهَ شَيْئاً اِلاّ اَعْطاهُ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً نادي مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ قَدْ غُفِرَلَكَ مَا مَضَي فَاسْتَأنِفِ العَمَلَ، وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللهُ، وَ فِي رَجَبٍ حَمَلَ اللهُ نُوحاً فِي السَّفِيْنَةِ فَصَامَ رَجَبَ وَ اَمَرَ مَنْ مَعَهُ اَنْ يَصُومُوا فَجَرَتْ بِهِمْ السَّفِيْنَةُ سِتَّةَ اَشْهُرٍ آخِرُ ذلِكَ يَوْمُ عَاشُورَاء، اُهْبِطَ عَلَي الجُودِيِّ، فَصَامَ نُوحٌ وَ مَنْ مَعَهُ وَ الوَحْشُ شُكْراً للهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ فِي يَوْمِ عَاشُوراءَ فَلَقَ اللهُ البَحْرَ لِبَنِي اِسْرائِيْلَ، وَ فِي عَاشُوراءَ تَابَ اللهُ عَلي آدَمَ وَ عَلَي مَدِيْنَةِ يُونِسَ وَ فِيْهِ وُلِدَ اِبْراهِيْمُ[390].

     ترجمه: رجب اولقان آي در، طنگري تبارك و تعالي شول آي دا، حسنات لري كُوفلدر، بث هيثي بر آدم رجب آيندن برگُن روزه تُودثا، بث تحقيق شول آدم گويا بر يل روزه تُوطن يالي ثواب طفر. و هيثي بر آدم رجب آيندن يدي گُن روزه تُودثا، جهنّم ننگ يدي غفـي لـري دا شــول آدم دن باغلنر. و هيثي بر آدم رجب آيندن ثگّذ گُن روزه تُودثا، بث شوننگ اُچن جنّت ننگ ثگّذ غفي لري دا آچلر. و هيثي بر آدم رجب آيندن اون گُن روزه تُودثا، شول آدم طنگري تبارك و تعالي دن هيچ بر زاد دلمذ، مگر طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا دِلان ني برر. و هيثي بر آدم رجب آيندن اون باش گُن روزه تُودثا، آسمان دن بر غيغرغوجي غيغرر: تحقيق ثننگ اُچن مغفرت ادلدي اونگكي گچن گناه لرنگ دا، بث ثن عملنگ ني تازه دن بشلا. و هيثي بر آدم شو آي دا عمل ني آردّرثا، طنگری تبارک و تعالی دا شوننگ ثوابنی آردّرر. و شو رجب آيندا طنگري تبارك و تعالي حضرت نوحu ني ناوغا يُكلَدي، بث حضرت نوحu رجب آيندا روزه تُودّي، و اُوذي بلن همراه بولن آدم لرغا روزه تُوتنگ ديب بُيردي، بث شول ناو، آدم لر بلن، آلتي آيلاب ثُوننگ يُذِندا يُوريب گذدي، شول آي لرنگ آخرقي گُنی دا، عاشورا گُني در. شول ناوني جُودي داغي اُذَا اِيندَرلدي، بث شوندا حضرت نوحu و حضرت نوحu نگ يانندا همراه بولن آدم لر و وحشي حيوان لر، زور بولغن و اُولي بولغن طنگري تبارك و تعالي غا شُكر ادمك جهتلي روزه تُودّي لر، و شو عاشورا گُنندا الله تعالي بني اسرائيل لر اُچن قلزم درياثني بولك بولك ادب آچدي، و شو عاشوراء گُنندا طنگري تبارك و تعالي حضرت آدمu نگ توبه ثني قبول ادّي، و حضرت يونسu نگ شهرننگ آدم لرننگ توبه لرني قبول ادّي، و شو عاشوراء گُنندا حضرت ابراهيمu انادن دُوغلدي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤمِنٍ كَرْبَةً فِي رَجَبْ اَعْطَاهُ اللهُ فِي الفِرْدَوْسِ قَصْراً مَدَّ بَصَرِهِ[391] ترجمه: هيثي بر آدم، بر مسلماني غم غيغي دن غُطرب شاد ادثا، رجب آيندا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا جنّت فردوس دا بر قصر برر، گُوذننگ يديان يرناچنلي.

     و ينا روايت لردا گلب در: مَرَّ عِيْسيu عَلَي جَبَلٍ يَتَلألأ نُوراً فَقَالَ: يَا رَبِّ اَنْطِقْ لِي هَذَا الجَبَلَ، فَقَالَ الجَبَلُ: يَا رُوحَ اللهِ مَا الَّذِي تُرِيْدُ، قَالَ: اَخْبِرْنِي بِخَبَرِكَ، قَالَ: فِي جَوْفِي رَجُلٌ، قَالَ عِيْسي: يَا رَبِّ اَخْرِجْهُ فَانْفَلَقَ الجَبَلُ عَنْ شَيْخٍ حَسَنِ الوَجْهِ وَ قَالَ: يَا عِيْسي اَنَا مِنْ قَوْمِ مُوسي سَألْتُ اللهَ الحَيَاةَ اِلَي زَمَنِ مُحَمَّدٍ > لاَكُونَ مِنْ اُمَّتِهِ وَلِي سِتُّمِأَةِ عَامٍ اَعْبُدُ اللهَ تَعَالي فِي هَذَا الجَبَلِ فَقَالَ عِيْسي: يَا رَبِّ هَلْ عَلَي وَجْهِ الاَرْضِ اَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: يَا عِيْسي مَنْ صَامَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ فَهُوَ اَكْرَمُ مِنْ هَذَا[392].

     ترجمه: حضرت عيسيu بر داغ دن گچدي، شول داغ دا نور يلقم ورياردي، بث شوندا آيدّي: اي بارخدايا، ثن مننگ اُچن شو داغ ني گبلدگل ديدي. بث شوندا داغ گبلاب آيدّي: اي روح الله ثننگ اثلگنگ ناما در؟ شوندا حضرت عيسيu آيدّي: اي داغ، ثن اُوذنگدا بولن خبرني منگا خبر بر ديدي، داغ آيدّي: مننگ اِچمدا بر آدم بار. شوندا حضرت عيسيu آيدّي: اي بار خدايا، ثن شول آدم ني چقرغل، بث شوندا داغ يارلدي، داغنگ اِچندا آودن يُذلي ياش اُولي آدم بار، اُول آيدّي: اي عيسيu من موسيu نگ قومندن درن، من طنگري تبارك و تعالي دن تا محمد>ننگ زمان لرناچنلي دِيري غالمق لغمي دلدم، من دا شوننگ اُمّتندن بولر يالي، و مننگ آلتي يُذ يل ياشم بار، من شو داغ دا، طنگري تبارك و تعالي غا عبادت اديارن، بث شوندا حضرت عيسيu آيدّي: اي بار خدايا، هي ير يُذندا، ثننگ اُذَا شو آدم دن ثيلغلي راق آدم بارمي؟ بث شوندا طنگري تبارك و تعالي آيدّي: اي عيسي، محمدu نگ اُمّتندن هيثي بر آدم، رجب آينـدن برگُـن روزه تُودثا، بث شـول آدم، مننگ يانمدا شـول آدم دن ثيلغـلـي راق در.

     انها شو آيدلن دليل لردن بلّي بولدي، رجب آيي بتر فضيلتلي آي دغي، و شوندا ادلن عبادت لر بتر اُوثيان لگي، و شوندا هر هيل لي عبادت لر ادثنگدا، بدعت دال دگي، ثن هالاثنگ روزه تُـود، هالاثنگ نماز اُوقي، هالاثنگ ذكر اد.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَلا اِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللهِ وَ‌شَعْبَانَ شَهْرِي وَ رَمَضَانَ شَهْرُ اُمَّتِي، فَمَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبَ اِيْماناً وَ اِحْتِسَاباً اُسْتُوجِبَ رِضْوانُ اللهِ الاَكْبَرُ وَ اُسْكِنَ الفِرْدَوْسَ الاَعْلي وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمَيْنِ فَلَهُ مِنَ الاَجْرِ ضِعْفَانِ كُلُّ ضِعْفٍ مِثْلُ جِبَالِ الدُّنْيَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَ‌بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً طُولُهُ مَسِيْرَةُ سَنَةٍ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ اَربَعَةَ اَيَّامٍ عُوفِي مِنَ البَلايَا مِنَ الجُنُونِ وَ الجُذَامِ وَ البَرَصِ، وَ مِن فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ اَيَّامٍ اَمِنَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ سِتَّةَ اَيَّامٍ خَرَجَ مِنَ القَبْرِ وَ وَجْهُهُ اَضْوَأ مِنَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ سَبعَةَ اَيَّامٍ تُغْلَقُ عَنْهُ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ السَّبْعَةَ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ وَ اَنَّ لِلجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ اَبْوَابٍ لَهُ بِكُلِّ صَوْمِ يَوْمٍ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِهَا، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ تِسْعَةَ اَيَّامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ يُنَادِيْ لا الهَ اِلاّ اللهُ وَ لا يُرَدُّ وَجْهُهُ دُونَ الجَنَّةِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ عَشَرَةَ اَيَّامٍ جَعَلَ اللهُ لَهُ عَلَي كُلِّ مِيْلٍ من الصِّرَاطِ فِرَاشاً يَسْتَرِيْحُ عَلَيْهِ.

     وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ اَحَدَعَشَرَ يَوْماً لَمْ يُرَ فِي القِيَامَةِ اَفْضَلُ مِنْهُ اِلاّ مَنْ صَامَ مِثْلَهُ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ اِِثْنَي عَشَرَ يَوْماً كَسَاهُ اللهُ حُلَّتَيْنِ، اَلحُلَّةُ الوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْماً تُوضَعُ لَهُ مَائِدَةٌ تَحْتَ العَرْشِ فَيَأكُلُ مِنْهَا وَ النَّاسُ فِي شِدَّةٍ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً اَعْطَاهُ اللهُ مَا لا عَيْنٌ رَأتْ وَ لا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لا خَطَرَ عَلَي قَلْبِ بَشَرٍ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً اَوْقَفَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَوْقَفِ الآمِنِيْنَ.

     وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْماً كَانَ فِي اَوَّلِ مَنْ يَزُورُ الرَّحْمنَ و يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَ يَسْمَعُ كَلامَهُ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْماً نُصِبَ لَهُ عَلَي مَتْنِ الصِّرَاطِ مُسْتَرَاحٌ يَسْتَرِيْحُ عَلَيْهِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً زَاحَمَ اِبْرَاهِيْمَ فِي قُبَّتِهِ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً بَنَي اللهُ لَهُ قَصْراً بِاِزَاءِ قَصْرِ اِبْرَاهِيْمَ وَ آدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ عِشْرِيْنَ يَوْماً نَادي مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ يَا عَبْدَاللهِ اَمَّا مَا مَضَي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ، فَاسْتَأنِفِ العَمَلَ فِيْمَا بَقِيَ[393].

     ترجمه: ثذ خبرلي بولنگ، تحقيق رجب آيي طنگري تبارك و تعالي ننگ آيي در، چونكي طنگري تبارك و تعالي شول آي دا اُولشمك لگي حرام آيلندردي، و شعبان آيي مننگ آيم در، چونكي پيغمبرu شو آي دا كُوب روزه تُوتردي. و رمضان آيي مننگ اُمّتم ننگ آيي در، چونكي شو آي دا پيغمبرu نگ اُمّتي ننگ گناثي گچلب يلقنيان در. بث هيثي بر آدم رجب آيندن بر گُن روزه تُودثا، طنگری تبارک و تعالی غا اننمق يُوذندن، و الله تعالی ننگ راضی چلغنی طلب ادمک يُوذندن، شوننگ اُچن طنگری تبارک و تعالی ننگ اُولقان راضی چلغنی واجب آيلندرلر، و شونی فردوس اعلی آدلی جنّت دا ياشَدِلَر. و هيثی بر آدم رجب آيندن اکی گُن روزه تُودثا، بث شول آدم اُچن، ثوابدن اكي ضعف ثواب برلر، هر برضعفي ننگ آغرمي گويا دنياننگ داغ لري يالي در. و هيثي بر آدم رجب آيندن اُچ گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم بلن اُودننگ آرثندا بر چُقر آيلندرر، اول چُقرننگ اُوذينلغي بر يل لق يُول در. و هيثي بر آدم رجب آيندن دُورد گُن روزه تُودثا، شول آدم ني بارچا كسل لردن غُورِلر، دالي لكدن، اِيجي كسل دن، آلالقدن، مسيح دجّال فتنه ثندن. و هيثي بر آدم رجب آيندن باش گُن روزه تُودثا، گور عذابندن غُتلر.

     و هيثي بر آدم رجب آيندن آلتي گُن روزه تُودثا، قبرندن چِقر شوننگ يُذی اون دوردنجي گيجاننگ آيندن آيدنگ بولن يغدي دا. و هيثي بر آدم شو آي دن يدي گُن روزه تُودثا، شوندن جهنّمنگ يدي غفي لري باغلنر. و هيثي بر آدم شو آي دن ثگّذ گُن روزه تُودثا، و تحقيق جنّت اُچن دا ثگّذ غفي باردي، هر گُن روزه ننگ برابرنا، شول جنّت ننگ غفـي لـرنـدن بر غفي غا اَيَا بولر. و هيثي بر آدم رجب آيدن دُوقّذ گُن روزه تُودثا، شو آدم قبرندن چِقر، لا اله الا الله ديب غِيغريان يغدين دا، و جنّت دن باردا شوننگ يُذنا ورلمذ. و هيثي بر آدم رجب دن اون گُن روزه تُودثا، الله تعالي شوننگ اُچن صراط دن هر بر ميل اُذَا، دُشَك آيلندرر، شوندا استراحت ادريالي.

     و هيثي بر آدم رجب دن اون بير گُن روزه تُودثا، قيامت گُنندا، شوندن غوي آدم گورلمذ، مگر شوننگ يالي روزه تُوتن بولثا، يا اوندن دا آرتقمچراق تُوتن بولثا، شوني غوي گورلر. و هيثي بر آدم رجب دن اون اكي گُن روزه تُوتن بولثا، طنگري تبارك و تعالي شونگا قيامت گُنندا اكي حُلّه گيدرر، هر بر حُلّه دنيا و دنياننگ اِچنداكي زادلردن خير در. و هيثي بر آدم رجب دن اون اُچ گُن روزه تُودثا، شوننگ اُچن عرش ننگ اتگندا سفره غُويلنر، بث شو آدم شول سفره دن اِيَر، و آدم لر هم بتر غينچلقدا بولن يغدي لرندا. و هيثی بر آدم رجب دن اون دورد گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا گُوذ گورمدك و غُلَق اشدمدك و هيچ بر بشرننگ يُرَكلرنا دُشمدك نعمت لري برر. و هيثي بر آدم رجب دن اون باش گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم ني قيامت گُنندا عذابدن امين بولغوجي لرنگ جايندا آيلندرر.

     و هيثي بر آدم رجب دن اون آلتي گُن روزه تُودثا، شول آدم انگكي اَوِنچا الله تعالي غا زيارت اديان، و الله تعالي ني گوريان، و الله تعالي ننگ گپني اشديان بولر. و هيثي بر آدم رجب دن اون يدي گُن روزه تُودثا، شوننگ اُچن صراط كُفري ننگ اُثتندا، راحتگاه تِكِلنر، شو برب شوندا راحت بولر يالي. و هيثي بر آدم رجب دن اون ثگّذ گُن روزه تُودثا، ابراهيمu غا قبّه ثندا ثطشمق بلن فخرلنر. و هيثی بر آدم رجب دن اون دُوقّذ گُن روزه تُودثا، طنگری تبارک و تعالی شول آدم اُچن قصر بناء ادر، حضرت ابراهيمu نگ و حضرت آدمu نگ قصرلرننگ دُوشِندا. و هيثي بر آدم رجب آيندن يگرم گُن روزه تُودثا، آسمان دن بر غِيغرغوجي غِيغرر: اي طنگري تبارك و تعالي ننگ بنده ثي، امّا ثننگ گچن زمان لردا، ادن گناه لرنگ بارثني طنگري تبارك و تعالي بغشلاب مغفرت ادّي، بث ثن غالن زمان لردا عمل ني تازه دن بشلا.

     انها شو اُوذين حديث دن بلّي بولدي، رجب آيي بتر حرمتلي آيدغي، شوندا هر هيل لي عبادت ادمك، روزه تُودمق، و نماز اُوقيمق بدعت دالدگي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ لَمْ يَصِفِ الوَاصِفُونَ مِنْ اَهْلِ السَّمَآءِ وَ الاَرْضِ مَالَهُ عِنْدَاللهِ مِنَ الكَرَامَةِ[394] ترجمه: هيثي بر آدم رجب آيندن اكي گُن روزه تُودثا، آسمان اهل لرندن و ير اهل لرندن توصيف ادگوجي لر، توصيف ادب بشرمذلر، شول روزه تُودغوجي اُچن طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا بولغن ثيلغ ني.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ فِي الجَنَّةِ نَهَراً يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ اَشَدُّ بِيَاضاً مِنَ اللَبَنِ وَ اَحْلَي مِنَ العَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللهُ مِنْ ذلِكَ النَّهْرِ[395] ترجمه: تحقيق جنّت دا بر آقر بار در، شول آقرننگ آدنا رجب ديب آيدليار، شوننگ ثُوِي ثُيددن بتر آق در، و بل دن بتر ثُيجي در، هيثي بر آدم رجب آيندن برگُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم ني شول ياب دن ثورر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ اَلخَمِيْسَ وَ الجُمُعَةَ وَ السَّبْتَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ سَنَتَيْنِ[396] ترجمه: هيثي بر آدم شهر حرام دن اُچ گُن روزه تُودثا، پنجشنبه گُني، و جمعه گُني، و شنبه گُني، شوننگ اُچن اكي يل عبادت ادمك لگنگ ثوابي يذلر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ t اَنَّهُ قَالَ: اِنَّ فِي الجَنَّةِ قَصْراً لا يَدْخُلُهُ اِلاّ صَوَّامُ رَجَبٍ[397] ترجمه: حضرت انس بن مالكt دن روايت ادلدي، تحقيق اول آيدّي: تحقيق جنّت دا بر قصر بار در، شول قصرغا هيچكم گيرمذ، مگر رجب آينگ روزه ثني كُوب تُوطن لر گيرر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ t قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ > اِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ[398] ترجمه: حضرت انس بن مالكt دن روايت ادلدي اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم>، رجب آيي گيرندا، شو گب لري آيديان بولدي: اي بار خدايا، ثن بذلرگا بركت بر رجب آيندا و شعبان آيندا، و بذلري رمضان شريف گا يتر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَبِي ذَرٍّt عَنِ النَّبِيِّ> اَنَّهُ قَال: مَنْ صَامَ اَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ عَدَلَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ السَّبْعَةُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ عَشْرة اَيَّامٍ بَدَّلَ اللهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً نَادي مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ قَدْ غُفِرَلَكَ فَاسْتَأنِفِ العَمَلَ[399].

     ترجمه: حضرت ابوذرt دن روايت ادلدي، اول هم حضرت رسول اكرم> دن روايت ادّي، تحقيق شول حضرت آيدّي: هيثي بر آدم، رجب آيندن دثلابقي گُن ني روزه تُودثا، بر آي روزه غا برابر بولر. و هيثي بر آدم يدي گُن روزه تُودثا، شول آدم دن جهنّم ننگ يدي غفي لري باغلنر. و هيثي بر آدم ثگّذ گُن روزه تُودثا، شول آدم اُچن جنّت ننگ ثگّذ غفي لري آچلر. و هيثي بر آدم شو آي دن اون گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ گناه لرني ثواب لرغا اَورَر. و هيثي بر آدم شو آي دن اون ثگّذ گُن روزه تُودثا، آسماندن غيغرغوجي غيغرر: تحقيق ثننگ اُچن مغفرت ادلدي، بث ثن عَمَلنگ ني تازه دن بشلا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الاِمَامُ هِبَةُ اللهِ بِاَسْنَادِهِ عَنْ سَلامَةِ بنِ قَيْسٍ يَرْفَعُهُ اِلَي النَّبِيِّ > مَنْ صَامَ اَوَّلَ يَوْم مِنْ رَجَب كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ ذُنُوبَ سِتِّيْنَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً حَاسَبَهُ اللهُ حِسَاباً يَسِيْراً وَ مَنْ صَامَ ثَلاثِيْنَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ تَعالي لَهُ رِضْوانَهُ وَ لَمْ يُعَذِّبهُ[400].

     ترجمه: بذلرگا شيخ امام هبة الله خبر بردي، اُوذننگ اِسناد ادمك لگي بلن، سلامه بن قيس دن، اول خبرني حضرت رسول اكرم > دن ينگا گوترن يغدين دا، هيثي بر آدم رجب آي ننگ دثلابقي گُني روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ تُوطن روزه ثني، آلتمش يلقي گناه گا كفّارت آيلندرر. و هيثي بر آدم رجب آيندن اون باش گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم ني قيامت گُنندا، آنگثادلق بلن حساب غا چكر. و هيثي بر آدم رجب آيندن اُوتذ گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم اُچن اُوذننگ راضی چلغني يذر و شول آدم غا هيچوقت عذاب برمذ.

     انها شو آيدلن حديث لردن بلّي بولدي، رجب آيي، آي لرنگ اچندا مبارك آي لغي، شوندا روزه تُودمق لق بتر ثواب لغی، نا بر روزه تُودمق لق، بلكا هر بر عبادت ادمك لكدا، طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي بولمقلغي طفلر، روزه تُودمق لق ثواب بولشي يالي، نماز اُوقيمق لقدا ثواب در، صدقه برمك لكدا ثواب در، دعاء ادمك لكدا ثواب در، قرآن اوقيمق دا ثواب در، هر نوعي عبادت ادثنگ شوندا اُوثّرم لك بار در. اونگا گورا وهّابي لرنگ بو آي دا ادليان مخصوص عبادت لرغا بدعت ديان گب لري، دُيبندن يلن در، اُول گب لرگا غُلق گَرِب آلدنمانگ.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ تَصَدَّقَ فِي رَجَبٍ بَاعَدَهُ اللهُ تَعَالي مِنَ النَّارِ كَمِقْدارِ غُرَابٍ طَارَ فَرْخاً مِنْ وَكْرِهِ وَ هُوَ فِي الهَوَاءٍ حَتَّي مَاتَ هَرَماً[401]  ترجمه: هيثي بر آدم رجب آيندا صدقه برثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم ني اُود دن دش ادر، گويا بر غاق غرغاننگ هَوِردگاثندن دش بولشي يالي، كي اُول غاق غرغا چاغا بولن يغدين دا اُوچبدي، و شول غاق غارغا يرگا دُشماني هوادن اُوچياردي، حتي غرّي بولن يغدين دا اُولياردی.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ عَن النَّبِيِّ> مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ اَلْفَ سَنَةٍ وَ كَاَنَّمَا اَعْتَقَ اَلْفَ رَقَبَةٍ وَ مَنْ تَصَدَّقَ فِيْهِ بِصَدَقَةٍ فَكَاَنَّمَا تَصَدَّقَ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَي جَسَدِهِ اَلْفَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ اَلْفَ دَرَجَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ اَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ يَصُومُهُ وَ بِكُلِّ صَدَقَةٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا اَلْفَ حَجَّةٍ وَ اَلْفَ عُمْرَةٍ وَ بَنَي اللهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ اَلْفَ قَصْرٍ[402].

     ترجمه: حضرت سلمان فارسي دن روايت ادلدي، اول هم حضرت رسول اكرم> دن روايت ادّي: هيثي بر آدم رجب آيندن برگُن روزه تُودثا، بث شول آدم گويا منگ يل روزه تُوطن يالی ثواب طفر، و گويا منگ غُل آزاد ادن يالي ثواب طفر، و هيثي بر آدم رجب آيندا صدقه برثا، بث شول آدم گويا منگ دينار صدقه برن يالي ثواب طفر، و طنگري تبارك وتعالي شوننگ اندامنداقي هر بر غِل ننگ برابرنا، منگ حسنات يذر، و شوننگ اُچن منگ درجه بلند ادر، و شول آدم دن منگ گناثني آيرر، و طنگري تبارك و تعالي شول آدم ننگ تُوطن روزه ثننگ هر گُن ننگ برابرنا، و برن صدقه ثننگ هر بيرننگ برابرنا، منگ حج و منگ عمره يذر، و طنگري تبارك و تعالي شوننگ اُچن جنّت دا منگ قصر بنا ادر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: سُئِلَ النَّبِيُّ > عَمَّنْ عَجَزَ عَنْ صِيَامِ رَجَبْ مَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِرَغِيْفٍ قِيْلَ فَاِنْ لَمْ يَجِدهُ؟ قَالَ: يَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ لا يَنْبَغِي التَّسْبِيْحُ اِلاّ لَهُ سُبْحَانَ الاَعَزِّ الاَكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ وَ هُوَ لَهُ اَهْلٌ[403] ترجمه: حضرت رسول اكرم>دن رجب آيندا روزه تُودمق دن عاجز بولن آدم، ناما ادملي ديب ثُورلدي؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: هر گُندا بر تَگلَك چُورك صدقه برر ديدي. و ينا آيدلدي: اگر بر تگلك چُورك طبمثا ناما؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: اگر طبمثا شو هيل لي تسبيح آيدر: اول طنگري عيب و نقصان دن پاك در كي، اول پاك لك گلشمر، مگر شول بيك پروردگار بولغن طنگري تعالي غا گلشر، اُولي بولغن و ثيلغلي بولغن طنگري تبارك وتعالي عيب و نقصان دن آرثتا در، اُولي لق عزّتني گينن طنگري تبارك و تعالي عيب و نقصان دن آرثتا در، و شول بيك طنگري شول اُولي لغا لايق در، و شوننگ اُچن اهل در.

     انها شو حديث شريف لردن بلّي بولدي، رجب آي ننگ فضيلتي، دنگا روزه تُودمق حقندا دال در، بلكا صدقه برمك لك حقندا دا فضيلتي آرتق در، و هر بر عبادت ننگ دا اُوثّرم وقتي در، اوننگ اُچن صلاة رغائب آدنداقي اُوقليان نماز بدعت دال در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِذَا كَانَ اَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ اِطَّلَعَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا عَلَي اُمَّتِي فَيَغْفِرُ لِلمُذْنِبِيْن وَ يُكْرِمُ التَّائِبِيْنَ‌ وَ ‌يَقْرُبُ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ وَ يُوَاصِلُ المُجْتَهِدِيْنَ فَمَنْ قَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ اَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ صَامَ ذَلِكَ الشَّهْرَ كُلَّهُ نَاداهُ اللهُ تَعالي عَبْدِي قَدْ وَجَبَ حَقُّكَ عَلَيَّ فَاسْأَلْنِي وَ عِزَّتِي وَ جَلالِي لا رَدَدْتُ لَكَ دُعَاءً وَ اَنْتَ جَارِي تَحْتَ عَرْشِي وَ اَنْتَ حَبِيْبِي مِنْ خَلْقِي وَ اَنْتَ الكَرِيْمُ عَلَيَّ اَبْشِرْ فَلا حِجَابَ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ[404].

     ترجمه: هر وقت رجب آيندن دثلابقي گيجا بولن زمانندا، طنگري تبارك و تعالي شول گيجادا مننگ اُمّتم غا بقر، بث شوندا گناهكارلر اُچن مغفرت ادر، و توبه ادگوجي لري ثِيلار، و ذكر ادگوجي لرگا يقين لشر، و زحمت چكب عبادت ادگوجي لرگا بِيرگر، بث هيثي بر آدم شول گيجادا عبادت بلن قايم بولثا، شول آدم دَنگا داخل بولر، گناه ثي گچلب يلقنن يغدي دا. و هيثي بر آدم شول آي ننگ بارثني روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم ني غيغرر: اي مننگ بندام، تحقيق ثننگ حقنگ بُوينمغا واجب بولدي، بث ثن، مندن دِلگنگ دِلا، من اُوذ گُيچلي لگم بلن، و اُولي لغم بلن آنت اِچيارن، من ثننگ اَدَن دِلگ لرنگي غيطرمرن، و ثن مننگ غُونگشيم درثنگ، مننگ عرشم ننگ اتگندا، و ثن مننگ ثُويگليم درثنگ، مننگ خلقمدن، و ثن مننگ يانمدا ثِيلغلي درثنگ. بث ثن بلن مننگ آرام دا پردا يُوق در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: فَضْلُ رَجَبٍ عَلَي سَائِرِ الشُهُورِ كَفَضْلِ القُرآنِ عَلَي سَائِرِ الكَلامِ[405] ترجمه: رجب آي ننگ بيلكي آي لردن آرتقمچ لغي، گويا قرآن كريم ننگ بيلكي كلام لردن آرتقمچ لغي يالي در.

     انها شو دليل لردن بلّي بولدي، رجب آيندا اُوقليان نفل نمازلر، و برليان صدقه لر، و ادليان دعاءلر، و هر نوع عبادت لر، گيجا قائم بولمق و گُنديذ صائم بولمق بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي. اُوننگ اُچن وهّابي لرنگ صلاة الرغائب بدعت ديمك لري، اولقان گمراه لك در، اولرنگ يُول لري حقيقت دن دش در، باطل در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَنَس بنِ مَالِكٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ >: رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضانُ شَهْرِ اُمَّتِي، قِيْلَ يَا رَسُولَ‌ اللهِ مَا مَعْني قَوْلِكَ شَهْرُ اللهِ؟ قَالَ لاَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالمَغْفِرَةِ فِيْهِ تُحْصَنُ الدِّمَاءُ وَ فِيْهِ تَابَ اللهُ عَلَي اَنْبِيَائِهِ وَ فِيْهِ اِنْقَذَ اَوْلِيَاءُهُ مِنْ اَيْدِي اَعْدائِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ >: مَنْ صَامَهُ اِسْتَوْجَبَ عَلَي اللهِ ثَلاثَةَ اَشْيَاءَ مَغْفِرَةً لِجَمِيْعِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ عِصْمَةً فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ وَ اَمَاناً مِنَ العَطَشِ يَوْمَ العَرْضِ الاَكْبَرِ فَقَامَ شَيْخٌ ضَعِيْفٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنِّي اَعْجَزُ عَنْ صِيَامِهِ كُلِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ >: صُمْ اَوَّلَ يَوْمٍ فَاِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَ اَوْسَطَ يَوْمٍ مِنْهُ وَ آخَرَ يَوْمٍ مِنْهُ فَاِنَّكَ تُعْطي ثَوَابُ مَنْ صَامَهُ كُلَّهُ بِذلِكَ وَ لا تَغْفُلُوا عَنْ اَوَّلَ لَيْلَةِ جُمُعةٍ فِيْهِ فَاِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيْهَا المَلائِكَةُ لَيْلَةَ الرَّغَائِبِ وَ ذلِكَ اَنَّهُ اِذَا مَضَي ثُلُثُ اللَيْلِ لا يَبْقي مَلَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ اِلاّ وَ يَجْتَمِعُونَ فِي الكَعْبَةِ وَ حَوَالِيْهَا فَيَطَّلِعُ اللهُ عَلَيْهِمْ اِطِّلاعَةً فَيَقُولُ لَهُمْ يَا مَلائِكَتِي سَلُونِي مَا شِئْتُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا حَاجَاتِنَا اِلَيْكَ اَنْ تَغْفِرَ لِصَوَّامِ رَجَبٍ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالي قَدْ فَعَلْتُ ذلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ >: مَا مِنْ اَحَدٍ يَصُومُ يَوْمَ الخَمِيْسِ اَوَّلَ خَمِيْسٍ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يُصَلِّي فِيْمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ العَتَمَةِ اِثْنَتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ يَقْرَأ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ مَرَّةً وَ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ اِثْنَتَي عَشَرَ مَرَّاتٍ فَيَقُولُ بَعْدَ السَّلامِ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ اَلنَّبِيِّ الاُمِّيِّ وَ عَلَي آلِهِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأسَهُ وَ يَقُولُ سَبْعِيْنَ مَرَّةً: رَبِّ اغْفِر وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ العَلِيُّ العَظِيْمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً اُخْري فَيَقُولُ فِيْهَا مِثْلَ مَا قَالَ فِي السَّجْدَةِ الاُولي ثُمَّ يَسْألُ اللهَ حَاجَتَةُ فِي سُجُودِهِ فَاِنَّهَا تُقْضي[406].

     ترجمه: حضرت انس بن مالك دن روايت ادلدي، پيغمبر اكرم > آيدّي: رجب، الله تعالي ننگ آيي در، و شعبان دا مننگ آيم در، و رمضان دا مننگ اُمّتمنگ آيي در. شوندا آيدلدي: اي الله تعالي ننگ پيغمبري، ثننگ رجب آيي، الله تعالي آيي در ديّان گپنگ معناثي ناما؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: شول آي، الله تعالي ننگ مغفرتنا خاص لنمغـي اُچـن، شول آي دا غان لر دُكلمك دن ثقلنيار، و شول آي دا الله تعالي انبياءلر توبه ثني قبول ادّي، و شول آي دا الله تعالي اُوذ دوست لرني، دُشمان لرننگ الندن نجات بردي.

     اوندن ثونگرا پيغمبر اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم رجب ني روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي اُچ ايش ادمك لگي لازم تُوطر، گچن گناه لرننگ بارچاثني بغشلار، و عمرندن غالن گُن لرندا گناه ادّرمذ، و قيامت ننگ اولقان عذاب لي گُنندا ثُوثذلقدن آمان ثقلار. بث شوندا، يغديي پث بولغن بر غرّي آدم تُورب آيدّي: اي الله تعالي ننگ پيغمبـري، تحقيـق من رجب آينگ كُلّي ثني روزه تُودمق دن عاجزدرن ديدي، شوندا پيغمبر اكرم > آيدّي: ثن دثلاب دن برگُن روزه تُود، بث حسنات لر هر بيرنا اون برابر برليان در، و اُورطثندن دا برگُن روزه تُود، و آخرندن دا برگُن روزه تُود، بث تحقيق ثن شو هيل لي ادمك لگنگ جهتلي، رجب آي ننگ بارثني روزه توطن ننگ ثوابي برلر.

     و ثذلر رجب آيندا بولغن دثلابقي جمعه گيجادن غافل بولمانگ، بث تحقيق شول جمعه گيجاثي، بر گيجا در كي، فرشته لر شول گيجاگا ليلةالرغائب ديب آد بريارلر، وشول گيجاگا شيلا آد دقلياني، تحقيق شول گيجاننگ اُچ دن بيري گچن زمانندا، آسمان لردا و يردا فرشته غالمذ، مگر كعبه شريفه دا و اوننگ دَوَرك لرندا اُيشرلر، بث طنگري تبارك و تعالي شول فرشته لرگا بقر، و شولر اُچن آيدر: اي مننگ فرشته لرم، ثذ من دن هالان زادلرنگذي دِلانگ. بث شوندا اُولر آيدرلر: اي بار خدايا، بذنگ ثندن اثلگمذ، ثننگ رجب روزه ثني تُودغوجي غا مغفرت ادمك لگنگ در. بث شوندا طنگري تبارك و تعالي آيدر: تحقيق من شول اِيشي ادّم، يعني رجب آي ننگ روزه ثني تُوطن آدم ني بغشلدم.

     اوندن ثونگرا حضرت رسول اكرم > آيدّي: هيچ بر كشي پنجشنبه گُن روزه تُوديان بولمذ، رجب آي ننگ برنجي پنجشنبه ثندا، اوندن ثونگرا آغشم بلن گيجاننگ اوّلقي اُچ دن بيرننگ اِچندا اوقلن يثتي ننگ آرثندا، اون اكي ركعت نماز اُوقيثا، هر اكي ركعتنگ آرثندا سلام برثا، و هر ركعت دا بر مرتبه سوره فاتحه و اُچ مرتبه سوره انا انزلناه و اون اكي مرتبه قل هو الله اُوقيثا، بث سلام برندن ثونگرا يدمش مرتبه: صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الاُمِّيِّ ديثا، اوندن ثونگرا بر مرتبه سجده ادثا، و شول سجده ثندا يدمش مرتبه سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ ديثا، اوندن ثونگرا كلاّثني غلدرثا، و يدمش مرتبه رَبِّ اغْفِر و ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ العَلِيُّ العَظِيْم ديثا، اوندن ثونگرا ينا بر مرتبه سجده ادثا، بث شو سجده دا هم اوّلقي سجده دا آيدن تسبيح لرني آيدثا، اوندن ثونگرا سجده ادن يغدين دا طنگري تبارك و تعالـي دن اُوذ حاجتني دلثا، بث تحقيق شول حاجت هوكمان بترلر.

     انها مسلمان خلق لرنگ صلاة الرغائب آدنداقي اوقيان نمازلري شو نماز در. شو اوذين حديث گلن يرلري و صلاة الرغائب ني اوقيملي ديّان كتاب لر كُوب در. «عجائب المهمات» و «خزائن العبادات» و «كنز العباد في شرح الاوراد» و «الغنيه لطالبي طريق الحق» و «اتحاف الساده المتقين» و بولردن بشغا كُوب كتاب لردا بار در.

معراج گيجاثندا و گُنديذندا عبادت ادمك لك بدعت دال در

     مسلمان لرنگ عقيده ثندا، رجب آي ننگ يگرم يدثي گيجا، طنگري تبارك و تعالي حضرت رسول اكرم> ني ير يُذندن اَكِدب، اُوذننگ محضر مقدّسنا اَلتِب، مُشرّف آيلندرب در، و يُوقرلرداقي عالم لرنگ عجائب و غرائب زادلرني گوركذب و كُوب غايب لري بلدرب در. مسلمان لر شول گيجاگا ليلة الاسراء ديارلر، ليلة المعراج ديارلر، شول وقت ني مبارك گورب گيجاثندا عبادت اديارلر و گنديذندا روزه توديارلر.

     حضرت خاتمة المفسرين و قدوة ارباب الحقيقه و اليقين، الشيخ اسماعيل حقي آيدب در: وَ‌هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَ‌عِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ لَيْلَةُ الاِثْنَيْنِ وَ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ[407] ترجمه: و شول معراج گيجا، رجب آي ننگ يگرم يدثي، دوشنبه گيجاثي در، و بارچا آدم لرنگ عمل لري شونگا گورا در.

     وهّابي لر ليلة المعراج غا اهميت برب، شوننگ گيجاثندا عبادت ادب، گنديذندا روزه تُودمق لغي بدعت بليار، و شول ايش ني اديان آدم ني اولقان گمراه حساب اديارلر. وهّابي لر شول ليلة المعراج حقندا اوذ كتاب لرندا آيدب درلر: هَذِهِ البِدْعَةُ الَّتِي قَدْ فَشَتْ فِي كَثِيْرٍ مِنَ الاَمْصَارِ حَتَّي ظَنَّهَا بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الدِّيْنِ[408] ترجمه: شو معراج گيجاثندا ادليان عبادت لر، اُولتوري بدعت در كي، تحقيق كُوب شهرلرگا ييران، حتي آدم لرنگ برناچالري شول اِيش لري دين دن گمان اديارلر.

     انها وهّابي لرنگ ليلةالمعراج حقندا عقيده لری شو. مسلمان لرنگ معراج گيجاثندا اديان عبادت لري بدعت دال در، بلكا مستحب در. اوننگ مشروع لغننگ حقندا گلن دليل لر كان در. شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْبَرَنَا اَبُوعَبْدِاللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي اَبُونَصْرٍ رَشِيْقُ بنُ عَبْداللهِ الرُّومِيِّ اِمْلاءً مِنْ كِتَابِهِ بِالطَّابِرَانِ اَنَا الحُسَيْنُ بنُ اِدْرِيْسَ الاَنْصَارِيِّ نَا خَالِدُ بنُ الهَيَّاجِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ >: فِي رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلةٌ مَنْ صَامَ ذَلِكَ اليَوْمَ وَ قَامَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ كَانَ كَمَنْ صَامَ مِنَ الدَّهْرِ مِائَةَ سَنَةٍ وَ هُوَ لِثَلاثٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ وَ فِيْهِ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّداً >[409].

     ترجمه: بذلرگا ابوعبدالله حافظ خبر بردي، منگا ابونصر رشيق بن عبدالله رومي گُرّنگ بردي، اُوذننگ كتابندن يذمق يُذندن طابران دا، من حسين بن ادريس انصاري، بذلرگا خالد بن هيّاج گُرّنگ بردي، اُوذننگ آتاثندن، اول هم سليمان تيمي دن، اول هم ابي عثمان دن، اول هم سلمان فارسي دن، سلمان فارسي آيدّي: حضرت رسول اكرم> آيدّي: رجب آيندا بر گيجا گُنديذ بار، هيثي بر آدم شول گُن روزه تُوتب، گيجاثي عبادت بلن قايم بولثا، شول آدم گويا زمان دن يُذ يل روزه تُوطن يالي ثواب طفر، و شول گُن، رجب آيي توكنمك لگا اُچ گُن غالن دا در. و شول گُندا طنگري تبارك و تعالي محمدu ني پيغمبر ادب ايبردي. انها شول گُن آينگ يگرم يدثي بوليار.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِاللهِ الحافِظُ اَنَا اَبُوصَالِحٍ خَلَفُ بنُ مُحَمَّدٍ ببخَاري اَنَا مَكِّي بنُ خَلَفٍ وَ اِسْحَاقُ بنُ اَحْمَدَ قَالا: نَا نَصْر بنُ الحُسَيْن اَنَا عِيْسي وَ هُوَ الغَنْجارُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ عَنْ ابان عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ > اَنَّهُ قَالَ: فِي رَجَبٍ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ للعَامِلِ فِيْهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ وَ ذلِكَ لِثَلاثٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَلَّي فِيْهَا اِثْنَتَي عَشَرَ رَكْعَةً يَقْرأ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةُ الكِتَابِ و سُورة مِنَ القُرآنِ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّم فِي آخِرِهِنَّ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ وَ الحَمْدُ للهِ وَلاالهَ اِلاّاللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يُصَلِّي عَلي النَّبِيِّ > مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَدْعُو لِنَفْسِهِ مَا شَاءَ من امر دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِه وَ يَصْبِحُ صَائِمَاً فَاِنَّ اللهَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ اَنْ يَدْعُوَ فِي مَعْصِيَةٍ[410].

     ترجمه: بذلرگا محمد بن عبدالله حافظ خبر بردي، من ابوصالح خلف بن محمد ببخاري، من مكي بن خلف، و اسحاق بن احمد اكثي آيدّي لر: بذلرگا نصر بن حسين گُرّنگ بردي، من عيسي درن، و شول غنجار در، اول محمد بن فضل دن گُرّنگ بردي، اول هم ابان دن گُرّنگ بردي، اول هم انس دن گُرّنگ بردي، اول هم حضرت رسول اكرم> دن گُرّنگ بردي، تحقيق اول حضرت آيدّي: رجب آيندا بر گيجا بار در، شول گيجادا الله تعالي غا عبادت ادن آدم اُچن، يُذ يل ننگ ثوابي بار در، و شول گيجا، رجب آيي تُوكنمك لگا اُچ گُن غالندا در، يعني يگرم يدثي گيجا در، بث هيثي بر آدم شول گيجادا اون اكي ركعت نماز اُوقيثا، هر ركعت دا سوره فاتحه اُوقيثا، و قرآن كريم دن بر سوره غُوشثا، و هر اكي ركعت دا بر التحيات اُوقيثا، و شولرنگ آخرندا سلام برثا، اُوندن ثونگرا سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر ني يُذ مرتبه آيدثا، و يُذ مرتبه استغفار آيدثا، و پيغمبرu غا يُذ مرتبه صلوات آيدن يغدين دا، و اُوذ نفسي اُچن دنيا امرندن و آخرت امرندن هالان ايش ني دِلان يغدين دا، و روزه تُودغوجي بولب دَنگا داخل بولن يغدين دا، بث طنگري تبارك و تعالي شوننگ بارچا دعاءلرني قبول ادر، مگر قبول ادمذ، گناهكارچلك اُچن دعاء ادمك لگندا.

     انها شو حديث شريف لردن بلّي بولدي، معراج گيجاثندا عبادت ادمكلك بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي. اوننگ اُچـن وهّابـي لـرنگ معروف اِيش لري منكر گُورب نهي ادمك لري حقيقت دن خارج بولن يغدي در.

     و ينا صلاة الرغائب ننگ حقندا گلن دليل لردن در، شو حديث شريف: قَالَ رَسُولُ اللهِ > وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ وَ لا اَمَةٍ صَلَّي هَذِهِ الصَّلاةَ اِلاّ غَفَرَ اللهُ لَهُ جَمِيْعَ ذُنُوبِهِ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ البَحْرِ وَ عَدَدِ الرَّمْلِ وَ وَزْنِ الجِبَالِ وَ عَدَدِ قَطْرِ الاَمْطَارِ وَ وَرِقِ الاَشْجَارِ وَ شَفَّعَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي سَبْعَمِأةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ فَاِذَا كانَ اَوَّل لَيْلَةٍ فِي قَبْرِهِ جَاءهُ ثَوَابُ هَذِهِ الصَّلاةِ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَ لِسَانٍ ذَلْقٍ فَيَقُولُ لَهُ يَا حَبِيْبِي اَبْشِرْ فَقَدْ نَجَوْتَ مِنْ كُلِّ شِدَّةٍ فَيَقُولُ مَنْ اَنْتَ؟ فَوَ اللهِ مَا رَأيْتُ رَجُلاً اَحْسَنَ وَجْهاً مِنْ وَجْهِكَ وَ لا سَمِعْتُ كَلاماً اَحْلي مِنْ كَلامِكَ وَ لا شَمَمْتُ رَائِحَةً اَطْيَبَ مِنْ رَائِحَتِكَ فَيَقُولُ لَهُ: يَا حَبِيْبِي اَنَا ثَوَابُ تلكَ الصَّلاةُ الَّتِي فِي لَيْلَةِ كَذَا فِي شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةِ كَذَا جِئْتُ اللَّيْلَةَ لِاَقْضِيْ حَاجَتَكَ وَ اُونِسُ وَحْدَتَكَ وَ اَدْفَعُ عَنْكَ وَحْشَتَكَ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ اَظْلَلْتُكَ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ عَلَي رَأسِكَ فَاَبْشِرْ فَلَنْ تَعْدِمَ الخَيْرُ مِنْ مَوْلاكَ اَبَداً[411].

     ترجمه: حضرت رسول اكرم > آيدّي: من جانم اُوذننگ قدرتندا بولغن بيك طنگري بلن آنت اچيارن، هيچ بر غُل و هيچ بر غِرنق، شو صلاة الرغائب آدلي نمازني اُوقيّان بولمذ، مگر طنگري تبارك و تعالي شوننگ بارچا گناهلرني مغفرت ادر، و گرچا شوننگ گناثننگ كان لگي، درياننگ كُوفك لري يالي بولثادا، و چاگالرنگ ثان لري يالي بولثادا، و داغ لرنگ آغرم لري يالي بولثادا، و يغن لرنگ دمجالرننگ ثان لري يالـي بولثادا، و آغچ لرنگ يفرق لري يالي بولثادا. و شول آدم قيامت گُنندا اُوذ اهل بيتندن يدي يُذ كشي گا شفاعت ادر. بث شول آدم اولب قبرغا گيرندا، دثلابقي گيجاثندا شو نمازنگ ثوابي آوَدَن يُذ بلن، و ثُيجي ثُوذ بلن گلر، بث شو آدم اُچن آيدر: اي مننگ دُوستم، ثن خوش بُول، تحقيق ثن بارچا غِينچلق لردن غُتلدنگ، بث شوندا اول بنده، ثن كم؟ بث من الله تعالي ننگ آدي بلن آنت اِچيارن، من هرگيذ بر كشيني گورمدم يُذي ثننگ يذنگ دن آودن بولغن، و بر ثُوذي اشدمدم ثننگ ثُوذنگدن ثُيجي بولغن، و بر اِيثي اِيثغمدم، ثننگ اِيثنگدن غوي يُوقملي بولغن. بث شوندا اول آيدر: اي مننگ دوستم، من شول نمازنگ ثوابي درن، كي ثن اول نمازي فلان گيجادا و فلان شهردا و فلان يلدا اُوقيب دنگ، من شو گيجادا گلدم ثننگ حاجتنگ ني بترمك اُچن، و من ثننگ يكالنگ گا اُنس دش بولمق اُچن، و من ثندن وحشت ني دفع ادمك اُچن، بث هر وقت صور چلنب خلق ديرلندا، قيامت گُن، عرصات ميدانندا من ثننگ بشنگا كُولگا ثلرن، بث ثن خوش بول، بث هرگيذ ثننگ پروردگارنگ خيري، ثندن آيرلمذ هيچوقت دا. انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، صلاة الرغائب ني اُوقيمق بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي.

     اوننگ اُچن حضرت امام محمد غزالي آيدب در: فَهَذِهِ الصَّلاةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَ اِنَّمَا اَوْرَدْنَاهَا فِي هَذَا القِسْمِ لاَنَّهَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِيْنَ وَ اِنْ كَانَتْ رُتْبَتُهَا لا تَبْلُغُ رُتْبَةَ التَّرَاوِيْحِ وَ صَلاةِ العِيْدِ لاَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ نَقَلَهَا الآحَادُ و لكِنِّي رَأيْتُ اَهْلَ‌ القُدْسِ بِاَجْمَعِهِمْ يُوَاظَبُونَ عَلَيْهَا وَ لا يَسْمَحُونَ بِتَرْكِهَا فَاَحْبَبْتُ اِيْرَادَهَا[412].

     ترجمه: بث شو صلاة الرغائب آدلي نماز مستحب در، و تحقيق بذ شو صلاة الرغائب ني، يل اُيدگمگ لگي بلن تكرار بوليان نمازلرنگ بُولِمندا گتردك، چونكي شو نمازدا، يل تكرار طبمق لغي سبب لي تكرار بوليان نمازلردن بولمق لغي جهتلي، و شوننگ مرتبه سي تراويح نمازنگ و عيد نمازنگ مرتبه ثنا يتشمثادا، چونكي تحقيق شو نمازني آحادلر نقل ادّي و ليكن من گوذم بلن گوردم، بيت المقدّس ننگ اهل لري بارثي شو نمازني اُوقيّارلر و شونگا دائم بوليارلر و شوني ترك ادمك لگا اجازه برميارلر، بث من شول نمازني شو يردا گترمك لگي غوي گوردم.

     اِنها حضرت حجة الاسلام بولغن امام محمد غزالي ننگ شو آيدمق لغندن بلّي بولدي، صلاة الرغائب اُوقيمق بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي. بذنگ حنفي مذهبنگ كتاب لرندا يذلب در: وَ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً يَجعتَمِعُونَ لَهَا وَ فِيْهَا فَضْلٌ كَثِيْرٌ وَ ثَوَابٌ جَزِيْلٌ[413] ترجمه: گچن سَلَف صالح لر، صلاة الرغائب نمازني جماعتلي اُوقيّان بولدي لر، و شول نماز اُچن اُيشيان بولدي لر، و شول نمازي اُوقيمق لقدا كُوب فضيلت بار در، و شوننگ اُچن كُوب ثواب بار در. انها شو عبارت لردن بلّي بولدي، شو نمازنگ فضيلتني آيديان كتاب لر كُوب در.

     اما برناچا كتاب لردا بو نمازغا بدعت ديب آيدلب در، اولرنگ بدعت ديمك لري اصل نماز جهتلي دال در، بلكا بشغا علّت جهتلي در، حتّي آشكار آيدّي لر: قَبِيْحَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَي مُنْكَرَاتٍ يعني شول نمازنگ اربدلگي شريعت غا ترث بولن گناه ايش لرگا يتشيانلگي جهتلي در، گناه ايش لردن آرثّالنب خالص عبادت بولب غالثا، هيچكم اونگا بدعت ديمذ. بعضـي لـر نفل ني عَلَي سَبِيلِ التَّدَاعِي اُوقلثا مكروه ديدي لر، يعني اذان و اقامت آيدب اُوقلثا بدعت در.

     بعضي لر آيدّي لر: اَنَّ العَامَّة يَعْتَقِدُونَهَا فَرْضاً، يعني كُوب آدم شوني فرض ديب اعتقاد ادمك لگي سبب لي بدعت بوليار ديدي لر. بعضي لر جمعه گيجاني خاصلمق لغي جهتلي بدعت ديدي لـر. و بعضـي لر بلّي بر سوره لري تعيين ادلمك جهتلي بدعت ديدي لر.

     الحاصل شو آيدلن علّت لرنگ هيچ بيري، اصل نمازنگ بدعت لغني بلدرميار. اوننگ اُچن محقق عالم لرنگ يانندا، اول شبهه لري غيطرمقلق اُچن قناعت لندرغوجي دليل لر بار در، عقل لي آدم انصاف ادملي، عقل ني ايشلدملي، حق يُولغا گلملي، جدل ادب حق يُولدن چقملي دال.

     وهّابي لر بو حديث غا اننميارلر، اولر بو حديث ني موضوع ديارلر، بو حديث ننگ هيچ بر سندي يُوق در ديب آيديارلر، وهّابي لر اُوذ اثلگ لرنا مناسب بولمغن حديث لري موضوع ديب ذِنگيارلر، يا ضعيف ديب آغثديارلر. هيثي بر حديث اُوذ عقيده لرنا مطابق بولثا، شوني قبول اديارلر، عقيده لرنا مطابق بولمدق حديث لري گرچا صحيح دا بولثا آرقا طشليارلر. اولرنگ داب لري شيلا، مسلمان لرنگ اديان عبادت لري اُوذ مرام لرنا ترث بولثا، شونگا بدعت ديارلر، موننگ حقندا هيچ بر دليل شرعي يُوق در ديارلر، اگر شوننگ حقندا بر حديث گترثنگ، اُول حديث ننگ سندي يُوق، اُول موضوع در ديارلر، اگر اُول حديث غا سند گترثنگ اوندا اول حديث ضعيف در ديارلـر، اوننگ بلـن عمل ادب بولمذ ديب آيديارلـر. اوننگ اُچـن ليلـة الرغـائب دا اُول نمـازنـي اُوقيـملـي ديب آيديان هيچكــم يُوقدر، نـا اونگكي لردا بار در، و نا ثُونگقي لردا بار در، هر كم اُوني اُوقيثا گمراه در ديارلر. اِنها وهّابي لرنگ صلاة الرغائب حقدا عقيده لری شو.

     وهّابي لرنگ بو عقيده لرندا كُوب يلنگش لر بار:

     برنجثي: صلاة الرغائب حديثي بي سند دال، بلكا سندلي در. اوننگ سندلرني ثابت ادمك اُچن حضرت العلاّمه خاتمة المحققين السيد محمد الحسيني الزُبَيدِي/ آيدب در: اَمَّا صَلاةُ رَجَبٍ وَ هِيَ المُسَمَّاهُ بِصلاةِ الرَّغَائِبِ فَقَدْ رُوِيَ بِاَسْنَادٍ وَ ذلِكَ فِيْمَا اَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بنُ اَحْمَد بنُ عَقِيْلٍ اِجَازَةً عَنْ عَبْدِ ‌اللهِ بنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ العَلاءِ الحَافِظِ عَنْ عَلِيِّ بن يَحيَی اَخبَرَنَا يُوسُفُ بنُ زَکَرِيّا عَن اَحمَد بنِ مُحَمَّد بنِ اَبِي بَكْرِ الوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ اليَدُومِيِّ عَنْ عَبْدِ الَّطِيْفِ بنِ عَبْدِ‌المُنْعِمِ اَخْبَرَنَا الحَافِظُ اَبُو الفَرَجِ اِبنُ الجُوزِيِّ قَالَ فِي كِتَابِ المُوْضُوعَاتِ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عُبَيْدِاللهِ بنُ الزَّغْفِرَانِيِّ اَخْبَرَنَا اَبُو زَيْدٍ عَبْدُاللهِ بنُ عَبْدِالمَلِكِ الاِصْبِهَانِي اَخْبَرَنَا اَبُوالقَاسِمِ عَبْدُالرَّحْمنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ اِسْحَاقِ بن مَنْدَه وَ‌اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَاصِرٍ الحَافِظُ اَنْبَأنَا اَبُوالقَاسِمِ بن مَنْدَه اَخْبَرَنَا اَبُوالحَسَنِ‌ عَلِيِّ بنُ عَبْدِاللهِ بنِ جَهْضَمِ الصُّوفِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيْدِ البَصَرِي حَدَّثَنَا اُبَيّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ عَبْدِ اللهِ وَ هُوَ الصَّغَانِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطوِيْلِ عَنْ اَنَس بنِ مَالِكٍt عَنْ رَسُولِ اللهِ > الحَدِيْثَ[414].

     ترجمه: امّا رجب آيندا اوقليان نماز،كي شول نمازغا صلاة الرغائب ديب آد برلبدي، بث تحقيق شول نماز سندلر بلن روايت ادلدي، و شوننگ روايت ادلشي، اول بر خبردا در،كي شوني بذلرگا عمر بن احمد بن عقيل اجازه آلمق يُذندن خبر بردي عبدالله بن سالم دن، اول هم محمد بن علاء حافظ دن خبر بردي، اول هم علي بن يحيي دن. بذلرگا يوسف بن زكريا خبر بردي احمد بن محمد بن ابوبكر واسطي دن، اول هم محمد بن محمد اليدومـي دن، اول هم عبداللطيف بن عبدالمنعم دن، بذلرگا حافظ ابوالفرج ابن الجوزي گُرّنگ بردي، اول اُوذننگ «الموضوعات» آدلي كتابندا آيدّي: بذلرگا علي بن عبيدالله بن الزغفراني خبر بردي، بذلرگا ابو زيد عبدالله بن عبدالملك اصبهاني خبر بردي، بذلرگا ابوالقاسم عبدالرحمن بن محمد بن اسحاق بن منده خبر بردي، و بذلرگا محمد بن ناصر الحافظ خبر بردي، بذلرگا ابوالقاسم بن منده خبر بردي، بذلرگا ابوالحسن علي بن عبدالله بن جهضم الصوفي خبر بردي، بذلرگا علي بن محمد بن سعيد البصري گُرّنگ بردي، بذلرگا اُبَيّ گُرّنگ بردي، بذلرگا خَلَف بن عبدالله گُرّنگ بردي، و شول عبدالله صغاني در، اول حُمَيد طويل دن گُرّنگ بردي، اول هم انس بن مالك t دن گُرّنگ بردي، اول هم حضرت رسول اكرم> دن گُرّنگ بردي، گچن اُوذين حديث ننگ آخرناچنلي. اِنها صلاة الرغائب حديثننگ سندلري.

     وهّابي لرنگ اكنجي يلنگش لري: اولرنگ صلاة الرغائب ني اُوقين و اُوقيملي دِيَن، نا اُونگكي عالم لردا بار در، و نا ثُونگقي عالم لردا بار در، هيچ بيرندا يُوق در ديان گب لري حقيقت دن خارج در.

     صلاة الرغائب ني اُوقيملي ديب كتاب لرندا يذن عالم لر كُوب در. حضرت حجةالاسلام امام ابو حامد محمد غزالي/ اُوذننگ «احياء علوم الدين» ديگن كتابندا اُوقيملي ديب آيدب در. و حضرت الغوث الاعظم ابوصالح عبدالقادر الجيلاني (قدس سره) اُوذننگ «الغنيه لطالبي طريق الحق» ديگن كتابندا اُوقيملي ديب آيدب در. و حضرت العلاّمه علي بن احمد غوري/ اُوذننگ «كنز العباد في شرح الاوراد» آدلي كتابندا اُوقيملي ديب آيدب در. و حضرت علاّمة الزمان داملا نياز محمد/ اُوذننگ «عجائب المهمات و خزائن العبادات» آدلي كتابندا اُوقيملي ديب آيدب در.

     حضرت حسن بصري/ آيدب در: حَدَّثَنِي ثَلاثُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ> اَنَّهُ مَنْ صَلَّي هَذِهِ الصَّلاةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلةِ نَظَر اللهُ اِلَيْهِ سَبْعِيْنَ‌ نَظْرَةً قُضِيَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً اَدْنَاهَا المَغْفِرَةُ[415] ترجمه: منگا پيغمبرuنگ صحابه لرندن اُوتذ آدم گُرّنگ بردي، تحقيق هيثي بر آدم شو صلاة الرغائب ني شو گيجادا اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا يدمش مرتبه نظـر ادر، هـر نظـرننگ برابرنا يدمش حاجتنـي بترلـر، شو حاجت لرنگ انگكي باربشی اُوذننگ يلقونا ثلمق لغي در.

     وهّابي لرنگ اُچلنجي يلنگش لري، نماز اُوقيمقلغي گمراهلك بليارلر، پيغمبرu دا اَلصَّلاةُ نُورُ المؤمِنِ[416] ديب آيديار، يعنـي نماز مسلماننگ يغتلغـي در. پيغمبرu نگ نور ديگن ايشی ناهيل لي گمراهلك بولثـن؟ صحابه لرنگ آيدن گب لري ناهيل لي گمراهلك بولثن؟ و اولياءلرننگ ادن ايش لري، وگچن بيك عالم لرنگ غُويَن يُول لري ناهيل لي گمراهلك بولثن؟ بولردا هيچ گمراهلك بولمذ.

     و ينا ليلةالمعراج اُچن گلن دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ صَلَّي لَيْلَةَ السَّابِعِ وَ العِشْرِيْن مِنْ رَجبٍ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً فَاِذَا فَرَغَ صَلَّي عَلَي النَّبِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ بِمُشَاهَدَةِ اَسْرَارِ‌المُحِبِّيْن وَ بِالخَلْوَةِ الَّتِي خَصَصْتَ بِهَا سَيِّدَ المُرْسَلِيْنَ حِيْنَ اَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَ العِشْرِيْنَ اَنْ تَرْحَمَ قَلْبِيَ الحَزِيْنَ وَ تُجِيْبُ دَعْوَتِي يَا اَكْرَمَ الاَكْرَمِيْنَ فَاِنَّ اللهَ يُجِيْبُ دُعَاءَهُ وَ يَرْحَمُ نِدَاءَهُ وَ يُحيي قَلْبَهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ[417].

     ترجمه: هيثي بر آدم رجب آيندن يگرم يدلنجي گيجاثي اكي ركعت نماز اُوقيثا، هر بر ركعت دا سوره فاتحه ني بر مرتبه و قُل هُوَ الله اَحَد ني يگرم مرتبه اُوقين يغدين دا، بث نمازدن فارغ بولن زمانندا، پيغمبر اكرم>گا اون مرتبه صلوات آيدر، اوندن ثونگرا آيدر: اي بار خدايا تحقيق من ثندن ثُويگوجي لرنگ سِرلرني مشاهده ادمك لگنگ حرمتي اُچن دليارن، و ثندن دِنگا سيّد المرسلين بولغن پيغمبرنگا خاصلان خلوتنگ حرمتي اُچن دليارن، كي ثن شوني يگرم يدلنجي گُن ننگ گيجاثندا سير ادّربدنگ، مننگ غم لی يُرَگم گا رحم ادمک لنگي دِليارن، و مننگ اثلگم گا جواب برمك لنگي دليارن، اي ثِيلغلي لرنگ بتر ثيلغلي راغي بولغن بيك طنگري ديب آيدثا، بث طنگري تبارك و تعالي شوننگ دعاءثني قبول ادر، و شوننگ چاقلغنا رحم ادر، و شوننگ يُرَگني دِيرلدر، بارچا يُرَگ لر اُولن گُنندا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوالبَرَكَاتِ هِبَةُ اللهِ السَّقَطِيِّ، قَالَ: اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الحَافِظُ اَبُوبَكْرِ اَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ ثَابِتِ بنِ الخَطِيْب، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّد بَشِيْرِ قَالَ: اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ، اَخْبَرَنَا اَبُوبَكْرٍ نَصْرُ بنُ جَيْشُون ابنُ مُوسي الخلال، اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بن سَعِيْد الدَّيْلَمِيّ، اَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ بن رَبِيْعَةِ القُرْشِيّ عَنْ ابْن شُوذَبٍ عَنْ مطر الورَّاق عَنْ شَهْرِ بن حُوشَبٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَة t عَن النَّبِيِّ> قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ السَّابِعِ وَ العِشْرِيْنَ مِنْ رَجَبٍ كُتِبَ لَهُ ثَوَابَ صِيَامِ سِتِّيْنَ شَهْراً وَ هُوَ اَوَّلُ يَوْمٍ نَزَلَ فِيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَي النَّبِيِّ > بِالرِّسَالَةِ[418].

     ترجمه: بذلرگا شيخ ابوالبركات هبة الله سَقَطي خبر بردي، اول آيدّي: بذلرگا شيخ حافظ ابوبكر احمد بن علي ثابت بن خطيب آيدّي: بذلرگا عبدالله بن علي بن محمد بشير آيدّي: بذلرگا علي بن عمر حافظ خبر بردي، بذلرگا ابوبكر نصر بن جيشون ابن موسي خلال خبر بردي، بذلرگا علي بن سعيد ديلمي خبر بردي، بذلـرگا ضمرة بن ربيعه قرشـي خبـر بردي ابن شوذب دن، اول هم مطر الورّاق دن خبر بردي، اول هم شهر بن حوشب دن خبر بردي، اول هم حضرت ابي هريرهt دن خبر بردي، اول هم حضرت رسـول اكـرم > دن خبر بردي، اول حضـرت آيـدّي: هيثي بر آدم رجب آي ننگ يگرم يدلنجي گُنی روزه تُودثا، شوننگ اُچن آلتمش آي ننگ ثوابي برلر، و شول گُن حضرت جبريل فرشته ننگ پيغمبرu غا رسالت بلن اِينن دثلابقي گُني در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْبَرَنَا هِبَةُ اللهِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ  م قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ>: اِنَّ فِي رَجَبٍ يَوْماً وَ لَيْلَةً مَنْ صَامَ ذَلِكَ اليَوْمَ وَ قَامَ تِلْكَ اللَيْلَةَ كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ كَمَنْ صَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَ قَامَ لَيَالِيْهَا وَ هِيَ لِثَلاثَةِ يَبْقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ وَ هُوَ اَليَومَ الَّذِي بُعِثَ فِيْهِ نَبِيُّنَا >[419] ترجمه: بذلرگا هبة الله خبر بردي اُوذننگ ابي سَلَمه دن ادن اِسنادي بلن، اول هم حضرت ابوهـريره دن و حضرت سلمان فارسي دن خبر بردي، اول اكثي آيدّي لر: حضرت رسول اكرم> آيدّي: تحقيق رجب آيندا بر گيجا گُنديذ بار در، هيثي بر آدم شول گُن روزه تُودثا، و شول گيجادا قائم بولثا، شول آدم اُچن برلجك ثواب، گويا يُذ يل روزه تُوطن يالي در، و شوننگ گيجالري قائم بولب عبادت ادن يالي در، و شول گيجا و گُنديذ رجب دن اُچ گُن غالندا در، و شول گُن بذنگ پيغمبرمذ حضرت محمد مصطفي> ننگ پيغمبر ادب ايبرلن گُني در.

     حضرت العلاّمه الشيخ عبدالرحمن صفوري آيدب در: اِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَالُ اَيْنَ الرَّجَبِيُّونَ؟ فَيَخْرُجُ نُورٌ مِنَ الحِجَابِ فَيَتَّبِعَهُ جِبْرِيْلُ وَ مِيْكَائِيْلُ وَ اِسْرافِيْلُ حَتَّي يَمُرَّ الرَّجَبِيُّونَ بِذلِكَ النُّورِ فَيَبْلُغُونَ المَوْضِعَ الَّذِي اُعِدَّلَهُمْ فَيَسجُدُونَ للهِ فَيُقَالُ لَهُمْ اِرْفَعُوا رُؤسَكُمْ فَقَدْ قَضَيْتُمْ فِي الدُّنْيَا وَ ارتَحِلُوا اِلي مَنَازِلِ عِزِّكُمْ [420].

     ترجمه: هر وقت قيامت قائم بولندا، رجب آيي عبادت ادن لر نيرادا در؟ ديب غيغرلر، بث شوندا پردا دن بر نور چِقر، بث شونگا جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل آدلي فرشته لر تابع بولر، حتي رجب آيندا عبادت ادن لردا شول نور بلن گدرلر، بث شولر اُوذلري اُچن تيّارلنن جاي غا يتشرلر، بث شوندا طنگري تبارك و تعالي غا سجده ادرلر، بث اولر اُچن آيدلنر: ثذ بش لرنگذي غلدرنگ، تحقيق دنيادا بنده لنگذي بتردنگذ، و بو جاي دن گوترلنگ، اُوذ غزّتلي اُوي لرنگذگا برنگ.

     انها شو گب لردن و اونگكي حديث لردن بلّي بولدي، رجب آيندا عبادت ادمـك مستحب لغـي، و معـراج گيجـاثنـدا عبادت ادمـك بدعت دال دگي، چونكي شول عبادت رجب ننگ عبادتندن بر جزء در.

نصف شعبان گيجاثندا عبادت ادمك لك بدعت دال در

     مسلمان لر آرثندا كُوب يرلردا يُورِيّان داب، شعبان آينگ اون باشي گيجاثندا، مسجدگا اُيشيارلر، برناچا يرلردا، يثتي بلن آغشم ننگ آرثندا خاص كيفيّت بلن اُوقليان وردلر بار، شوني اُوقيّارلر، و برناچا يرلردا يُذ ركعت نماز اُوقيّارلر، و برناچا يرلردا ختم خواجه اُوقيّارلر. الحاصل هر قوم بر هيل لي كيفيّت بلن شول گيجادا عبادت ادب ارتيري دا روزه تُوديارلر، شول گيجاگا مسلمان لر برائب گيجا ديارلر. وهّابي لر مسلمان لرنگ شو اديان ايش لرني اربد گُورب، شولرنگ شو يغدي لرنا آد دقيارلر، نصف شعبان گيجاثنداكي ادليان عبادت لر بدعت در، هر بر بدعت دا گمراه لك در، هر گمراه لك دا اُودغا دُشمك در، اونگا گورا نصف شعبان گيجاثندا عبادت اديان لر هوكمان اُودغا دُشيان در ديارلر. اُولر كتاب لرندا صلاة الرغائب بلن صلاة نصف شعبان ننگ حقندا شو هيل لي آيدب درلر: هَاتَانِ الصَّلاتَانِ بِدْعَتَآنِ مُنْكَرَتَانِ[421] ترجمه: شو اكي نماز، اكثي دا يگرنلنن بدعت لر در.

     انها وهّابي لرنگ عقيده لري شو در، نصف شعبان حقندا، نصف شعبان دا عبادت ادمك لك اولرنگ يانندا اولقان گناهكارلك در. وهّابي لرنگ بو عقيده لري باطل عقيده در، نصف شعبان گيجاثننگ بركتلي گيجا دگنا، و بيلكي گيجالردن آرتقمچ دغنا دلالت اديان دليل لر كان در.

     شول دليل لردن در، شو آية شريفه: اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ‌حَكِيْمٍ اَمْراً مِن عِنْدِنَا[422] ترجمه: تحقيق بذ شول قرآن كريم ني مبارك گيجادا اِيندردك و هوكمان بذ بنده لرني غُورقذغوجي بولدق، و شول بركتلي گيجادا، گلجك شول گيجاگاچنلي بولجق خير و شر ايش لرنگ بارثني ثَيلَنر، امر قلدق و بُيردق اول بركتلي گيجادا حكم لري ثيلمق بلن اُوذ يانمذدن. انها طنگري تبارك و تعالي ننگ امرلري ثَيلَمق اُچن تعيين ادن گيجاثي، شول مبارك گيجا در. شول گيجاني بعضي مفسّرلر قدر گيجا دِيثالردا، بعضي لرغا گورا برائت گيجا در.

     حضرت ابن عباسt دن شو حديث شريف روايت بولب در: اِنَّ اللهَ يَقْضِي الاَقْضِيَةَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ يُسَلِّمُهَا اِلَي اَرْبَابِهَا فِي لَيْلَةَ القَدْرِ[423] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي بارچا بُيرق لرني بُيرر شعبان آيندن برائت گيجاثندا، و شول بُيرق لرني اُوذ اَيَالرنا تسليم ادب برر قدر گيجاثندا. انها شو يغدي لر برائت گيجاثننگ اولقان امتيازي در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا عَبَدَةُ بنُ عَبْدِاللهِ الخَزَاعِيُّ وَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ اَبُوبَكْر قَالا: ثَنَا يَزِيْدُ بنُ هَارُونَ، اَنْبَأ حَجَّاجٌ عَنْ يَحيي بنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ> ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ اَطْلُبُهُ فَاِذَا هُوَ بِالبَقِيْعِ رَافِعٌ رَأسَهُ اِلي السَّمآءِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكَ وَ رَسُولُهُ، قَالَتْ: قَدْ قُلْتُ وَ مَا بِي ذلِكَ وَ لكِنِّي ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ: اِنَّ اللهَ تَعالي يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنَ شَعْبَانَ اِلَي سَمَآءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ[424].

     ترجمه: بذلرگا عَبَدَه بن عبدالله خزاعي و محمد بن عبدالملك ابوبكر گُرّنگ بردي و شو اكثي آيدّي لر: بذلرگا يزيد بن هارون گُرّنگ بردي، حجّاج خبـر بردي يحيي بن ابـي كثيـر دن، اول هم عـروه دن، اول هـم عائشـه دن، حضرت عائشه آيدّي: من حضرت رسول اكرم> ني بر گيجادا يُوقلَدِم، بث من شوني گُوذّاب دشري چِقدم، بث پيغمبرu شول وقت كلاّثني آسمان غا غرشي غلدرب دُورَنمِش، بث شوندا پيغمبرu آيدّي: اي عائشه ثن غُورقيان بولدنگمي طنگري تبارك و تعالي و اُوننگ رسولي ثنگا ظلم ادرمكا ديب، حضرت عائشه آيدّي: تحقيق شوندا من آيدّم: مندا اول غُورقي يُوق در، و ليكن من گمان ادّم ثن بعضي خاتون لرنگ ياننا برن در ديب، بث شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: تحقيق طنگري تبارك و تعالي برائت گيجاثندا اَتَكِي آسمان غا نازل بولر، بث شوندا طنگري تبارك و تعالي كلب طايفه ثننگ غُويِن لرننگ تُي لرننگ ثانلرندن كُوپراك بنده لرنا يلقو ادر.

     شو حديث بشغا طُرُق لردا شو هيل لي گلب در: يَا عَائِشَةُ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكَ وَ رَسُولُهُ؟ بَلْ اَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: هَذِهِ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ لِلّهِ فِيْهَا عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ لا يَنْظُرُ اللهُ فِيْهَا اِلَي مُشْرِكٍ وَ لا اِلَي مُشَاحِنٍ وَ لا اِلَي قَاطِعِ رَحِمٍ وَ لا اِلَي مُسْبِلٍ وَ لا اِلَي عَاقٍّ لِوَالِدَيْهِ وَ اِلَي مُدْمِنِ خَمْرٍ[425].

     ترجمه: اي عائشه ثن غُورقيان بولدنگمي طنگري تبارك و تعالي و اُوننگ رسولي ثنگا ظلم ادمگندن؟ بلكا منگا جبريل فرشته گلدي بث اول آيدّي: شـو گيجا برائت گيجاثـي در، و شـو گيجـادا طنگري تبارك و تعالـي ننگ اُوددن آزاد اديان بنده لري بار در كلب طايفه ثننگ غُوين لرننگ تُي لرننگ ثاننچا، طنگري تبارك و تعالي شو گيجادا اُوذننگ رحمت نظرني ثلمذ، الله تعالي غا شرك گترگوجي آدم غا، و مسلمان دوغن ني بتر دُشمان تُودغوجي غا، و غرندش دوغن لري بلن غدنشغي كثگوجي گا، و بلـق ني يرگا ثُيريگوجي گا، و آتا اناثني انجدغوجي غا، و مدام عرق اِچگوجي گا.

     انها شو حديث شريف لردن بلّي بولدي، طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا برائت گيجاننگ حُرمتي بتر كان لگي، و شول گيجاني عبادت اُچن تعيين ادمك بدعت دالدگي.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيّ الخلالِ ثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ اَنْبَأ ابْنُ اَبِي سَبْرَةِ عَنْ اِبْراهِيْمَ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بنُ عَبْدِاللهِ بن جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ> اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَ صُومُوا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلَي سَمَآءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ اَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَاَغْفِرَ لَهُ، اَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ، اَلاَ مُبْتَليً فَاُعَافِيَهُ، اَلاَ كَذَا، اَلاَ كَذَا، حَتَّي يَطْلُعَ الفَجْرُ[426].

     ترجمه: بذلرگا حسن بن علي خلال گُرّنگ بردي، بذلرگا عبدالرّزّاق گُرّنگ بردي، بذلرگا ابن ابي سَبره، ابراهيم بن محمددن خبر بردي، اول هم معاويه بن عبدالله بن جعفردن گُرّنگ بردي، اول هم اُوذننگ آتاثندن گُرّنگ بردي، اول هم حضرت علي بن ابي طالب دن گُرّنگ بردي، اول آيدّي: حضرت رسول اكرم > آيدّي: هر وقت دا برائت گيجاثي بولثا، بث شوننگ گيجاثندا عبادت بلن قايم بولنگ، و گُنديذندا روزه تُوتنگ، بث تحقيق طنگري تبارك و تعالي گُن بطن وقتندا اتكي آسمان غا نازل بولر، بث شوندا آيدر: هَي گناه ثني دليگوجي گناهكار بارمي؟ بث من شوننگ گناه ثني اُورتَر يالي. هَي مندن ارثغل دليگوجي بارمي؟ من شونگا ارثغل برر يالي. هي بر دردگا دُوچار بولن بارمي؟ من شوننگ دردني آيرب ثغلدر يالي. هَي شوننگ يالي بشغا دِلَگچي يُوقمي؟ هَي شوننگ يالي بشغا دلگچي يُوقمي؟ ديب دُورر تا دنگ آتيانچا.

     حضرت الشيخ المحدث محمد بن عبدالله العلوي/ شـو حـديث شـريف ننگ شرحندا آيدب در: فِي الحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَي مَشْرُوعِيَّةِ قِيَامِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ[427] ترجمه: شو حديث شريف دا، برائت گيجاثني عبادت ادمك لك اُچن خاصلمق لغنگ دوغري لغنا دليل بار در. چونكي پيغمبرu برائت گيجاثني عبادت بلن گچرنگ ديب در. بث شول گيجادا نماز اُوقيملي، ذكر ادملي، صدقه برملي، هر نوع عبادت ادثنگ بُيرق بر جاي بولدغي در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادي مُنادٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاَعْطِيَهُ؟ فلا يَسْأَلُ اَحَدٌ شَيْئاً اِلاّ اَعْطَاهُ اِلاّ زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا اَوْ مُشْرِكٌ[428] ترجمه: هر وقت شعبان آينگ اون باشي گيجاثي، برائت گيجا بولن زمانندا، بر غيغرغوجي غيغرر، هَي بر استغفار آيدغوجي بارمي؟ من شوننگ اُچن مغفرت ادر يالي؟ هَي بر دلگچي بارمي؟ من شوننگ دلگ ني برر يالي؟ بث شول گيجادا طنگري تبارك و تعالي دن هيچ كم بر زاد دلمذ، مگر طنگري تبارك و تعالي شوننگ دلگني برر، و دعاثني قبول ادر، مگر قبول ادمذ فرجي بلن زنا ادگوجي خاتون دن، و طنگري تبارك و تعالي غا شرك گترگوجي آدم دن.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ t عَنِ النَّبِيِّ> قَالَ: جَاءَني جِبْرِيْلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأسَكَ اِلَي السَّمَاءِ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةٌ يَفْتَحُ اللهُ فِيْهَا ثَلاثَ مِائَةِ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الرَّحْمَةِ يَغْفِرُ اللهُ لِجَمِيْعِ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً اِلاّ اَنْ يَكُونَ سَاحِراً اَوْ كَاهِناً اَوْ مُصِرَّاً عَلَي الزِّنَا اَوْ مُدْمِنِ خَمْرٍ[429].

     ترجمه: حضرت ابوهريرهt دن روايت ادلدي، اول، حضرت رسول اكرم> دن روايت ادّي، اول حضرت لر آيدّي: منگا حضرت جبريل فرشته گلدي برائت گيجاثندا، و آيدّي: اي محمدu ثن بشنگ ني آسمان غا گوتر، بث شوندا من آيدّم: بو گيجا ناما گيجا در؟ حضرت جبريل آيدّي: بو گيجا بر گيجا در كي، طنگري تبارك و تعالي شو گيجادا، رحمت ننگ غفي لرندن اُچ يُذ غفيني آچر، طنگري تبارك و تعالي اُوذنا بر شئ ني شرك گترمگن آدم لرنگ بارثننگ گناه لرني مغفرت ادر، مگر مغفرت ادمذ شول آدم جادوگر بولثا، يا پُرخوان بولثا، يا هميشه زنا اديان بولثا، يا المدام عرق اچيان بولثا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ اللهُ لاَهْلِ الاَرْضِ اِلاّ لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ[430] ترجمه: شعبان آينگ اُورطقـي گيجاثـي برائت گيجا، طنگـري تبارك و تعالـي ير يُذنـداكـي انسان لرنگ بارثنا مغفرت ادر مگر ادمذ، الله تعالي غا شرك گترن آدم غا، يا مُشاحن بولن آدم غا.

     حضرت خاتمة المفسرين الشيخ اسماعيل حقي (قدس سره) آيدب در: فَسَّرَ اَهْلُ العِلْمِ اَلمُشَاحِنَ فِي هَذَا المَوضِعِ بِاَهْلِ البِدَعِ وَ الاَهْواءِ وَ الحِقْدِ عَلَي اَهْلِ الاِسْلامِ[431] ترجمه: علم اَيَالري، مُشاحـن كلمه ني شو حديث دا بدعت اهل لرنا، و هاي هوس اهل لرنا، و اسلام اهلنا كينه تُوديان آدم لرغا تفسيرلـدي لر. يعني برائت گيجاثندا گناثي گچلميان آدم لر شولر در.

     انها شو آيدلن حديث لردن بلّي بولدي، برائت گيجاثني عبادت اُچن بلّمك لك بدعت دال دگي، و وهّابي لردا گناه لري يلقنميان مُشاحن دن بوليانلغي. چونكي مُشاحن اهل بدعت بولثا، وهّابيت دا، برمنگ اكي يُذ يل پيغمبرu دن ثُونگرا دُوران بدعت در. مُشاحن هاي هوسنا تابع بوليان بولثا، وهّابي لردا هاي هوس لرنا تابع بولب مسلمان لري مُشرك ثانيان مُبتدع لر در. مُشاحن اهل اسلام غا كينه تُوديان بولثا، وهّابيت ننگ عقيده ثي يُرَك لرنا ثنگن آدم لرنگ برنجي دشماني، اسلام دا پيش قدم بولن كرامتلي اولياءلر در، و شولري ثُويّان مسلمان لر در. اوننگ اُچن، اي مسلمان دوغن لر خبردار بولنگ، برائت گيجاثندا هم، گناه لري گچلميان وهّابي لـردن بولامانگ. نعوذ بالله من ذلك.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ اللهَ تَعَالي يَغْفِرُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِلمُسْلِمِيْنَ وَ يُمْلِي لِلكَافِرِيْنَ وَ يَدَعُ اَهْلَ الحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ[432] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي نصف شعبان گيجاثندا مسلمان اُچن مغفرت ادر و كافرلر اُچن مهلت برر و كينه لي آدم لري اُوذ كينه لري بلن غُوير.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِجَمِيْعِ المُسْلِمِيْنَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ اِلاّ لِكَاهِنٍ اَوْ سَاحِرٍ اَوْ مُشَاحِنٍ اَوْ مُدْمِنِ خَمْرٍ اَوْ عَاقٍّ لِلوَالِدَيْنِ اَوْ مُصِرٍّ عَلي الزِّنَي[433] ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي شول برائت گيجاثندا بارچا مسلمان لر اُچن مغفرت ادر، مگر مغفرت ادمذ، پُرخوان اُچن، يا جادوگر اُچن، يا مسلمان لرغا كينه تُوديان مُبتدع اُچن، يا هميشه عرق اچيان آدم اُچـن، يا آتا اناثنـي انجديان اُچـن، يا المـدام زنا ادمك لگا دايم بوليان اُچن.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: مَنْ اَحْيَا لَيْلَةَ العِيْدِ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبَهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ[434] ترجمه: هيثي بر آدم عيد گيجاثني و برائت گيجاثني عبادت بلن گچرثا، شوننگ يُرَگي غتيب الله تعالي دن غافل بولمذ، بارچا يُرَك لر غتيب غافل بولن گُنندا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَي النَّبِيِّ> لَيْلَةَ البَرَاءَةِ وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ اِجْتَهِدْ فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ فَاِنَّ فِيْهَا تُقْضَي الحَاجَةُ فَاجْتَهَدَ النَّبِيُّ > فَاَتَاهُ جِبْرِيلُ مَرَّةً ثَانِيَةً وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ بَشِّرْ اُمَّتَكَ فَاِنَّ اللهَ تعالي غَفَرَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِكَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ: اِرْفَعْ رَأسَكَ فَرَفَعَ رَأسَهُ فَاِذَا اَبْوابُ الجَنَّةِ. وَ فِي رِوَايَةٍ اَبْوابُ السَّمَآءِ مُفَتَّحَةٌ وَ عَلَي البابِ الاَوَّلِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَي لِمَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ، وَ عَلَي البَابِ الثَّانِي مَلَكٌ يُنَادِيْ طُوبَي لِمَنْ سَجَدَ فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ، وَ عَلَي البَابِ الثَّالثِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَي لِمَنْ دَعَا فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ، وَ عَلَي البَابِ الرَّابِعِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَي لِمَنْ بَكَي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ، وَ عَلَي البَابِ الخامِسِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَي لِمَنْ عَمِلَ خَيْراً فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ، وَ عَلَي البَابِ السَّادِسِ مَلَكٌ يُنَادِي هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَي سُؤلَهُ، وَ عَلَي البَابِ السَّابِعِ مَلَكٌ يُنَادِي هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ فَيُغْفَرُ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ اِلَي مَتَي تَكُونُ هَذِهِ الاَبْوابُ مُفَتَّحَةً، قَالَ: اِلَي طُلُوعِ الفَجْرِ. ثُمَّ قَالَ: اِنَّ للهِ تَعَالي فِيْهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي كَلْبٍ[435].

     ترجمه: تحقيق حضرت جبريل فرشته، حضرت رسول اكرم>گا اِيندي برائت گيجاثندا و آيدّي: اي محمدu ثن شو گيجادا زحمت چك، بث تحقيق شو گيجادا حاجت لر اُودلر، بث شوندا حضرت رسول اكرم > چِندن زحمت چكب، زار و تضرع بلن عاصي اُمّت لرني دلدي، بث جبريل فرشته پيغمبرu غا اكنجي مرتبه دا اِيندي و آيدّي: اي محمدu ثن اُمّتنگا بُوشلا بث طنگری تبارک و تعالی ثننگ اُمّتنگدن، اُوذنا شرك گترمدك آدم لرنگ بارثني مغفرت ادّي. اُوندن ثونگرا آيدّي: ثن كلاّنگ ني گُوتر، شوندا پيغمبرu كلاّثني غلدردي، بث شول وقتدا جنّت ننگ غفي لري آچِلنَن در. و بشغا بر روايت دا، آسماننگ غفي لري آچلنن در. اوّلقي غفي دا بر فرشته غيغريار: شو برائت گيجاثندا ركوع ادگوجي آدم اُچن جنّت بلن بُوشلق بولثن. و اكنجي غفي دا بر فرشته غيغريار: شو برائت گيجاثندا سجده اديان آدم اُچن جنّت بلن بُوشلق بولثن. و اُچلنجي غفي دا بر فرشته غيغريار: شو برائت گيجاثندا دعاء اديان آدم اُچن جنّت بلن بُوشلق بولثن. و دوردلنجي غفي دا بر فرشته غيغريار: شو برائت گيجاثندا طنگري تبارك و تعالي دن غُورقب آغليان آدم اُچن جنّت بلن بُوشلق بولثن. و باشلنجي غفي دا بر فرشته غيغريار: شو برائت گيجاثندا خير ايش اديان آدم اُچن جنّت بلن بُوشلق بولثن. و آلتلنجي غفي دا بر فرشته غيغريار: هي شو برائت گيجاثندا الله تعالي دن حاجت دليان بارمي؟ بث شوننگ دِلان حاجتي برلر يالي. و يدلنجي غفي دا بر فرشته غيغريار: هَي شو برائت گيجاثندا استغفار آيدغوجي بارمي؟ بث شوننگ اُچن مغفرت ادلر يالي. بث من شوندا آيدّم: اي جبريل ناوقت غاچنلي شو غفي لر آچق دوريار؟ جبريل فرشته آيدّي: تا دنگ آتيانچا آچق دوريار. اوندن ثونگرا آيدّي: تحقيق طنگري تبارك و تعالي اُچن برائت گيجاثندا اُوددن آزاد ادلنن بنده لر بار در، بني كلب طايفه ثننگ غُوين لرننگ تُي لرننگ ثاننا برابر.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍt عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصلاةُ وَ السَّلامُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّي مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ و الاِخْلاصَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اَنْزَلَ اللهُ تعالي عَلَيْهِ خَمْسَ مِائَةِ اَلْفِ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ دَفْتَرٌ مِنْ نُورٍ يَكْتُبُونَ ثَوَابَهُ اِلَي يَوْمِ القِيَامَةِ [436] ترجمه: عبدالله بن مسعودt دن روايت ادلدي، اول هم حضرت رسول اكرم > دن روايت ادّي، تحقيق اول حضرت لر آيدّي: هيثي بر آدم برائت گيجاثندا يُذ ركعت نماز اُوقيثا، هر ركعت دا بر فاتحه، باش مرتبه قُل هُو الله اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا باش يُذ منگ فرشته اِيندرر، هر بر فرشته بلن همراه، نُوردن بولغن دفتر بولر، شول آدم غا ثواب يذلر تا قيامت غاچنلي.

     انها شو آيدلن حديث لردن بلّي بولدي، برائت گيجاننگ بيلكي گيجالردن آرتقمچ لغي، و شول گيجادا ادليان عبادت لر بتر اُوثيان لگي، اُوننگ اُچـن وهّـابـي لـرنگ اول گيجاننگ عبادت مراسم لـرنا بدعت ديمك لري حقيقت دن خارج در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ > يَدْعُو وَ هُوَ سَاجِدٌ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَقُولُ: اَعُوذُ بِعَفوِکَ مِن عِقَابِکَ وَ اَعُوذُ بِرِضَاکَ مِن سَخَطِکَ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ وَ قَالَ اَمَرَنِي جِبْرِيْلُ اَنْ اُرَدِّدُهُنَّ فِي سُجُودِي فَتَعَلَّمْتُهُنَّ وَ عَلَّمْتُهُنَّ[437] ترجمه: حضرت عائشهلدن روايت ادلدي، اول آيدّي: حضرت رسول اكرم> شعبان آينگ ياري گيجاثي برائت گيجاثندا، سجده ادگوجي بولن يغدين دا، دعاء اديان بولدي، شو هيل لي آيدن يغدين دا: من پناه گتريارن ثننگ عفونگ بلن، ثننگ عذابنگ دن. و من پناه گتريارن ثننگ راضي چلنگ بلن، ثننگ غضبنگدن. و من پناه گتريان ثننگ بلن، ثننگ اُوذنگدن. ثننگ ذاتنگ اُولي بولدي. و پيغمبرu آيدّي: منگا حضرت جبريل فرشته امر ادّي، من شو دعاءلري سجده ادمدا غيطلمق لغا، بث من شو دعاءلري اَورَندم، و من شو دعاءلري ثذلرگا اَورديارن.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَسَخَ المَلَكُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ شَعْبَانَ اِلَي شَعْبَانَ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُظْلِمُ وَ يَتَّجِرُ وَ يَنْكِحُ النِّسْوانَ وَ قَدْ نُسِخَ اِسْمُهُ مِنَ الاَحْيَاءِ اِلَي الاَمْواتِ مَا مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةِ القَدْرِ اَفْضَلَ مِنْهَا يَنْزِلُ اللهُ اِلَي السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ اَحَدٍ اِلاّ لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ اَوْ قَاطِعِ رَحْمٍ[438].

     ترجمه: عطاء بن يساردن روايت ادلدي، اول آيدّي: هر وقت شعبان آينگ اُورطثي بولن زمانندا، فرشته شو شعبان دن گلجك شعبان غاچنلي اُولجك آدم لرنگ آدني گُوترر، و تحقيق بر آدم هوكمان ظلم ادب يُور، و تجـارت ادب يُـور، و خاتـون لـر نكاحـلاب اُويلنب يُـور، شوننگ آدي ديري لرنگ دفترلرندن گُوترلب، اُولي لرنگ دفترلرنا يذلن يغدي لرندا، قدر گيجاثندن غيري گيجالردا، براءت گيجاثندن افضل گيجا بولمذ. طنگري تبارك و تعالي انگكي اتكي آسمان غا نازل بولر، بث هر بر انسان غا مغفرت ادر، مگر مغفرت ادمذ مُشرك آدم غا و اهل اهواء بولن بدعتچي غا، و غرندش دوغن لري بلن غدنشميان كينه لي گا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ قَالَ: اِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَعْبَانَ نُسِخَ لِمَلَك المَوْتِ كُلُّ مَنْ يَقْبِضُ رُوحَهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ اِلَي مِثْلِهَا مِنَ العَامِّ المُقْبِلِ وَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ النِّسَاءَ وَ يُولَدُ لَهُ وَ يُبْنَي وَ يُغْرَسُ وَ يُفْجَرُ وَ مَالَهُ اِسْمٌ فِي الاَحْيَاءِ[439] ترجمه: عطاء بن يساردن روايت ادلدي اول آيدّي: هر وقت شعبان آينگ اوّلقي گيجاثي بولثا، جان آليان فرشته اُچن گوترلر شول يلدا، شول گُندن تا گلجك يلدن شول گُنگاچنلي جان ني آلجق آدم لرنگ آدلرني، و تحقيق شول آدم هوكمان خاتون لر نكاحلار، و شوننگ اُچن اوغلن دُوغرلر، و جاي ثلنر، و باغ اكلر، و ثو آقدرلر، و شوننگ آدي ديري لرنگ دفترلرندا بولمغن يغدي دا.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ> لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَامَ فَصَلَّي اَرْبَعَ عَشَرَ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الفَراغِ فَقَرأ بِاُمِّ القُرآنِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ اَرْبَعَ عَشَرَ مَرَّةً وَ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اَرْبَعَ عَشَرَةَ مَرَّةً وَ آيَةُ الكُرْسِي مَرَّةً وَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ الآيَةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَألْتُهُ عَمَّا رَأيْتُ مِنْ صَنِيْعِهِ قَالَ: مَنْ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي رَأيْتَ كَانَ لَهُ كَعِشْرِيْنَ حَجَّةً مَبْرُورَةً وَ صِيَامِ عِشْرِيْنَ سَنَةً مَقْبُولَةً فَاِنْ اَصْبَحَ فِي ذلِكَ اليَوْمِ صَائِماً كَانَ لَهُ كَصِيَامِ سَنَتَيْنِ، سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَ سَنَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ[440].

     ترجمه: حضرت عليt دن روايت ادلدي اول آيدّي: من حضرت رسول اكرم> ني شعبان آينگ اون باشي گيجاثي، برائت گيجاثندا عبادت بلن قايم بوليان گوردم، بث شوندا اون دورد ركعت نماز اُوقيدي، اُوندن ثونگرا نمازدن فارغ بولب اُوتردي، بث شوندا اون دورد مرتبه سوره فاتحه اُوقيدي، و اون دورد مرتبه قُل هُو الله اَحَدني اُوقيدي، و اُون دورد مرتبه قُل اَعُوذ بِرَبِّ الفَلَق ني اُوقيدي، و اُون دورد مرتبه قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ني اُوقيدي، و بر مرتبه آيَة الكُرسِي ني اُوقيدي، و بر مرتبه سوره توبه ننگ آخرقي اكي آيتي: لَقَد جَاءَكُم رَسُولٌ مِن اَنفُسِكُم ننگ آخرناچنلي اُوقيدي، بث حضرت رسول اكرم> نمازندن فارغ بولن زمانندا، من پيغمبرu دن ثُوردم، اُوننگ اُول ادن ايش لرندن، شوندا پيغمبرu آيدّي: هر كم ثننگ شو گُورشنگ يالي ادثا، يعني شول نمازي اِيذنداقي اُوقليان لري بلن اُوقيثا، شُوننگ اُچن گويا يگرم مرتبه قبول ادلنن حج يالي ثواب طفر، و يگرم يل قبول ادلنن روزه توطن يالي ثواب طفر، بث شول آدم، شول گُندا روزه تُودغوجي بولـن يغدين دا دَنگا داخل بولثا، گويا اكي يل روزه توطن يالي ثواب طفر، گچن يل و گلجك يل.

     انها شو آيدلن حديث لردن بلّي بولدي، شعبان آينگ و شعبان ننگ اُورطثنداقي برائت گيجاثننگ حرمتي بتر كان لگي، و شول گيجاني عبادت اُچن تعيين ادمك لك بدعت دال دگي، اُونگا گورا وهّابي لرنگ برائت گيجاثنداكي اُوقليان نمازلرغا بدعت ديمك لري حقيقت دن خارج در.

     و ينا شول دليل لردن در، شو حديث شريف: اَخْبَرَنَا اَبُونَصْرٍ عَنْ وَالِدِهِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَي بنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَل قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِسْتَلَّ النَّبِيُّ > مِنْ مِرْطِيْ ثُمَّ قَالَتْ: وَ اللهِ مَا كَانَ مِرْطِي مِنْ حَرِيْرٍ وَ لا قَزٍّ وَ لا كَتَّانٍ وَ لا خَزٍّ وَ لا صَوْفٍ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: سُبْحَانَ اللهَ فَمِنْ اَيِّ شَئ كَانَ؟ قَالَتْ: كَانَ سُدَاؤُهُ مِنْ شَعْرٍ وَ كَانَتْ لُحْمَتُهُ مِنْ حَرِيْرٍ وَ حَسِبَتْ نَفْسِي اَنْ يَكُونَ > قَدْ اَتَي بَعْضَ نِسَائِهِ فَقُمْتُ فَالتَمَسْتُهُ فِي البَيْتِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَي قَدَمَيْهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ > يَقُولُ: سَجَدَ لَكَ سَوادِي وَ خِيَالي وَ آمَنَ بِكَ فُؤَادِي اَبُوءُ لَكَ بِالنِّعَمِ وَ اَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرلِي اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاّ اَنْتَ اَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ اَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَي نَفْسِكَ قَالَتْ: فَمَا زَالَ > قَائِماً وَ قاعِداً حَتَّي اَصْبَحَ وَ قَدْ اَصْعَدَتْ قَدَمَاهُ وَ اَنَا اغْمِزُهَا وَ اَقُولُ بِاَبِي اَنْتَ وَ اُمِّي اَلَيْسَ قَدْ غَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأخَّرَ اَلَيْسَ قَدْ فَعَلَ اللهُ بِكَ اَلَيْسَ اَلَيْسَ؟ قَالَ>: يَا عَائِشَةُ اَفَلا اَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟ هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: وَ مَا فِيْهَا؟ قَالَ: فِيْهَا يُكْتَبُ كُلُّ مَوْلُودٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ فِيْهَا يُكْتَبُ كُلُّ مَيِّتٍ وَ فِيْهَا تُنْزَلُ اَرْزَاقُهُمْ وَ فِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَ اَفْعالُهُمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ اِلاّ بِرَحْمَةِ اللهِ؟ قَالَ >: مَا اَحَدٌ يَدخُلُ الجَنَّةَ اِلاّ بِرَحْمَةِ اللهِ قُلْتُ: و لا اَنْتَ؟ قَالَ > وَ لا اَنَا اِلاّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَي هَامَتِهِ وَ عَلَي وَجْهِهِ[441].

     ترجمه: بذلرگا ابونصر خبر بردي اُوذ آتاثندن، يحيي بن سعيددن سند ادمك بلن، اول هم عُروه دن روايت ادّي، اول هم حضرت عائشهلدن روايت ادّي، اول آيدّي: شعبان آينگ اُورطثي، برائت گيجا بولن زمانندا، حضرت رسول اكرم> مننگ مِرطم ني اُوغرينچا آلدي، چونكي پيغمبرu اُوذ خاتون لرننگ مِرط لرندا نماز اُوقيردي. (مِرط دياني: خاتون لرنگ اگن اِشك لرننگ اُثتندن اُورتنيان تكن ثذ پارچالري در.) اُوندن ثونگرا حضرت عائشه آيدّي: من الله تعالي ننگ آدي بلن آنت اِچيارن، مننگ شول مِرطم يُفك دن دالدي، و قَزدن دالدي. (قَز دياني: اگرلمدك يُفك در.) و كَتَن دن دالدی. (كَتَن دياني: بر نوع پارچه در.) و خَزدن دالدي. (خَز دياني: اُوذننگ دَرِي ثندن اُچمك ادليان بر جانورنگ تُيندن دُوقلن پارچه در.) و يُنگ دن دالدي. عُروه آيدّي: من حضرت عائشه اُچن آيدّم: سُبحان الله، ثننگ اول دُوننگ شو زادلردن بولمثا بث اول هيثي زاددن بوليار؟ شوندا حضرت عائشه آيدّي: اوننگ اَرشي غِل دن و آرغجي يُفكدن دي، و مننگ نفسم گمان ادّي تحقيق حضرت رسول اكرم> بعضي خاتون لرنا برن در ديب، بث شوندا من تُوردم اُوينگ اِچندا حضرت رسولي گوذّدم، شوندا مننگ الم حضرت رسولنگ اكي آيغنا دگدي، حضرت رسول اكرم> سجده ادگوجي بولن يغدين دا، بث من پيغمبرu نگ اديان دعاءثني ياد تُودّم، اول شو هيل آيديان يغدين دا: ثننگ اُچن سجده ادّي مننگ غَرام و خيالم، و ثنگا ايمان گتردي مننگ يُرَگم، و من ثنگا نعمت لر بلن رجوع اديارن، و ثننگ اُچن گناهم ني بُوين آليارن، اُوذ نفسم گا ظلم ادّم، بث ثن مننگ اُچن مغفرت اد، تحقيق گناه لري هيچكم مغفرت ادمذ مگر ثن مغفرت ادرثنگ، من ثننگ بخششنگ بلن پناه گتريان عذاب برمگنگدن، و من ثننگ رحمتنگ بلن پناه گتريان ثننگ غَرو آلمق لغنگدن، و من پناه گتريان ثننگ راضي لغنگ بلن ثننگ غضبنگدن، و من ثننگ بلن پناه گتريان ثننگ اُوذنگدن، من ثننگ اُذا بارچا اوگي ني غاباب بشرميارن، ثن گويا اُوذنگ اُوذ نفسنگ اُذَا ثناء ادشنگ يالي.

     حضرت عائشه آيدّي: پيغمبر اكرم> دِگ دورغوجي و اُوتورغوجي بولب آيرلمدي تا دنگ آتيانچا. پيغمبرu نگ اكي آيغي چِيشردي و من شوني آوقلاردم و آيدردم: مننگ آتام و انام ثنگا فديه بولثن، تحقيق طنگري تبارك و تعالي ثننگ اُچن اونگكي و ثُونگقي گناه لرنگي مغفرت ادمدمي؟ آيا طنگري تبارك و تعالي ثنگا شيلا ايش قلمدمي؟ آيا شو هيل لي ادمدمي؟ آيا شيدمدمي؟ شوندا حضرت رسول اكرم> آيدّي: اي عائشه آيا من شكر ادگوجي بنده بولماينمي؟ ثن بليارمنگ شو گيجادا ناما باردغني؟ حضرت عائشه آيدّي: من بو گيجادا ناما بار ديب آيدّم؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: شو يلدا انادن دُوغجق چاغالر شو گيجادا يذليار. و شو يلدا اُولجك آدم لردا، شو گيجادا يذليار. و شو گيجادا اولرنگ ارثغل لري اِينيار. و شو گيجادا اُولرنگ عمل لری و اديان ايشلری گوترليار. شوندا من آيدّم: اي الله تعالي ننگ رسولي هيچ بر كشي جنّت گا گيرمذ مگر الله تعالي ننگ رحمتي بلن گيرردامي؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: هيچ بر كشي جنّت گا گيرمذ مگر الله تعالي ننگ رحمتي بلن گيرر. شوندا من آيدّم: ثندا رحمتي بولمثا گيرمرثنگمي؟ شوندا پيغمبرu آيدّي: من دا گيرمرن، مگر طنگري تبارك و تعالي مني اُوذندن بولن رحمت بلن اُوردثا، بث شوندا پيغمبرu الني كلاّثنا و يُذنا ثُردّي.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، برائت گيجاثندا بارگُيجنگني غُويب عبادت ادثنگ دا، بدعت دالدگي. اونگا گورا وهّابي لرنگ آيديان گب لري حقيقت دن خارج در.

     حضرت غوث الاعظم الشيخ عبدالقادر الجيلاني الحسني (قدس سره) آيدب در: فَاَمَّا الصَّلاةُ الوَارِدَةُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَهِيَ مِائَةُ رَكْعَةٍ بِاَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشَرُ مَرَّاتٍ وَ تُسَمَّي هَذِهِ الصَّلاةُ صَلاةُ الخَيْرِ وَ‌تَتَفَرَّقُ بَرَكَتُهَا وَ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً مُجْتَمِعِيْنَ لَهَا وَ فِيْهَا فَضْلٌ كَثِيْرٌ و ثَوَابٌ جَزِيْلٌ[442].

     ترجمه: نصف شعبان گيجاثي بولغن برائت گيجاثندا، اُوقيمق بلن وارد بولغن نماز، بث شول يُذ ركعت در، منگ قُل هُوَ الله بلن، و شو نمازغا نماز خير ديب آد برليان در، و شوننگ بركتي ييريان در، و گچـن صالـح عالم لر شو نمازي جماعت بلن اُوقيّان بولدي لر، شول نماز اُچن اُيشن يغدي لرندا، و شول نمازدا كُوب فضيلت بار در، و شوندا كُوب ثواب بار در.

     و حضرت الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي/ آيدب در: وَ نُدِبَ اِحْيَاءُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لاَنَّهَا تُكَفِّرُ ذُنُوبَ السَّنَةِ وَ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ الاُسْبُوعِ وَ لَيْلَةُ القَدْرِ تُكَفِّرُ ذُنُوبَ العُمُرِ وَ لاَنَّهَا تُقَدَّرُ فِيْهَا الاَرْزَاقُ وَ الآجَالُ وَ الاِغْنَاءُ وَ الاِفْقَارُ وَ الاِعْزَازُ وَ الاِذْلالُ و الاِحْيَاءُ و الاَمَاتَةُ وَ عَدَدُ الحَاجِّ وَ فِيْهَا يَسُحُّ اللهُ تَعَالي الخَيْرَ سَحَّاً وَ خَمْسُ لَيَالٍ لايُرَدُّ فِيْهِنَّ الدُّعَاءُ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ وَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَيْلَةُ النِّصْفِ‌ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَيْلَتَا العِيْدَيْنِ وَ قَالَ >: اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَ صُومُوا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوبِ‌ الشَّمْسِ اِلي السَّمَآءِ فَيَقُولُ: اَلا مُسْتَغْفِرٌ فَاَغْفِرُ لَهُ، اَلا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ حَتَّي يَطْلُعَ الفَجْرَ وَ قَالَ >: مَنْ اَحْيَا اللَيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ لَيْلَةُ التَّرْوِيَةِ وَ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَ لَيْلَةُ النَّحْرِ وَ لَيْلَةُ الفِطْرِ وَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَالَ >: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَيْلَتَيِ العِيْدَيْنِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ وَ مَعْنَي القِيَامِ اَنْ يَكُونَ مُشْتِغِلاً مُعَظَّمَ اللَّيْلِ بِطَاعَةٍ وَ قِيْلَ بِسَاعَةٍ مِنْهُ يَقْرَأُ اَوْ يَسْمَعُ القُرآنَ اَوْ الحَدِيْثَ اَوْ يُسَبِّحُ اَوْ يُصَلِّي عَلَي النَّبِيِّ >[443].

     ترجمه: و مستحب گورلدي برائت گيجاثندا عبادت بلن قايم بولمقلغي، چونكي شول گيجا عبادت ادمك لك، بر يلقي گناه گا كفّارت بولر. و جمعه گيجاثندا عبادت ادمك لك، هفته ننگ گناه لرنا كفّارت بولر. و قدر گيجاثي عبادت ادمك لك، عمرنگ گناه لرنا كفّارت بولر.

     و ينا تحقيق شو گيجادا ارثغل لر، و آجل لر، و بايِدمق، و غريب ادمك، و اُوللدمق، و پثلدمك، و ديرلدمك، و اُولدرمك، و بيت الله غا حج ادگوجي لرنگ ثاني قَدَر ادليانلگي جهتلي، و شول گيجادا طنگري تبارك و تعالي آدم لرغا كُوب خيرلر دُوكمگي دوكر. و باش گيجادا ادلن دعاء غيطرلمذ، يعني قبول بولر، جمعه گيجاثندا و رجب آينگ اوّلقي گيجاثندا و برائت گيجاثندا و عيد فطر گيجاثندا و عيد قربان گيجاثندا، و حضرت رسول اكرم> آيدّي: هر وقت نصف شعبان گيجاثي بولن زمانندا، يعني برائت گيجاثندا عبادت ادمك بلن قايم بولنگ و شول گيجاننگ گُنديذندا روزه تُوتنگ، بث تحقيق طنگري تبارك و تعالي شول گيجادا گُن بطن زمانندا اَتَكي آسمان غا اِينر، بث شوندا آيدر: هَي مغفرت دِليان بارمي؟ من شونگا مغفرت ادريالي؟ هَي من دن رزق دليان بارمي؟ بث من شونگا رزق برر يالي؟ تا دنگ آتيانچا.

     و حضرت رسول اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم باش گيجادا عبادت بلن قايم بولثا، شوننگ اُچن جنّت واجب بولر، قربان آينگ ثگّذي گيجاثي و دُوقّذي گيجاثي و اُوني گيجاثي و عيد فطر گيجاثي و برائت گيجاثي.

     و ينا حضرت رسول اكرم > آيدّي: هيثي بر آدم برائت گيجاثندا و اكي عيد نمازنگ گيجاثندا عبادت بلن قايم بولثا، شوننگ يُرَگي اُولمذ، بارچا يُرَك لر اُولن گُنندا. و عبادت بلن قايم بولمق معناثي: گيجاننگ كُوفراگندا طاعت عبادت غا مشغول بولملي. و آيدلدي: گيجادن بر ساعت قرآن اُوقير، يا قرآن اَشدر، يا حديث دِنگلار، يا تسبيح آيدر، يا حضرت رسول اكرم>گا صلوات آيدر.

     و ينا الشيخ محمد علاءالدين الحصكفي/ آيدب در: وَ اِحْيَاءُ لَيْلَةِ العِيْدَيْنِ وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ العَشْرِ الاَخِيْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَ الاَوَّلِ مِنْ ذِي الحَجَّةِ وَ يَكُونُ بِكُلِّ عِبَادَةٍ تَعُمُّ اللَيْلَ اَوْ اَكْثَرَهُ[444] ترجمه: و مستحب گورلن ايش لردن در، اكي عيدننگ گيجالرندا قايم بولمق، و برائب گيجاثندا قايم بولمق، و رمضان آينگ آخرقی اُون گُن ننگ گيجالرندا قايم بولمق، و قربان آينگ اوّلقي اُون گُن ننگ گيجالرندا قايم بولمق، و شول قايم بولمقلق، گيجاننگ بارثنا، يا كُوبثنا يتشيان عبادت بلن بولر.

     و ينا برائت گيجاثندا عبادت بلن قايم بولمق مستحب در ديب حكم ادن عالم لردن: حضرت الشيخ مولانا فقيرالله بن عبدالرحمن الحنفي. و حضرت الشيخ علي بن احمد الغوري. و حضرت خاتمة المحققين العلاّمه الفاضل السيد محمد امين. و حضرت الشيخ عثمان بن حسن الخوبوي الرومي الحنفي. و بولردن بشغادا حنفي مذهبندا بولن عالم لردن كُوب عالم لر برائت گيجاثندا عبادت بلن قايم بولمق لغنگ مستحب لغنا تأييد ادن درلر.

     اُوننگ اُچن وهّابي لرنگ برائت گيجاثنداكي ادليان عبادت لرغا بدعت ديمك لري، حقيقت دن خارج بولن گب در، برائت گيجاثندا عبادت بلن قايم بولمقلق، سَلَف لردن و خَلَف لردن مرسوم بولب غالن يُول در. حنفي مذهبندا يذلن فتاوي لر و شرح لر و آثارلر و احاديث لر بارثندا آچقلنب آيدلن در، اُوذندا علم بولغن و انصاف بولغن آدم هيچوقتدا انكار ادب بشرمذ.

     حضرت الشيخ عثمان بن حسن خوبوي رومي حنفي مذهبندن، و حضرت الشيخ عبدالرحمن الصفوري شافعي مذهبندن، و حضرت شمس الدين ابي عبدالله محمد بن احمد بن علي المعروف بابن الزكي شافعي مذهبندن اُوذ كتاب لرندا شو حكايت ني يذب درلر: مَرَّ عِيْسَي بْنُ مَرْيَمَ u عَلَي جَبَلٍ فَرَأي فِيْهِ صَخْرَةً بَيْضَاءَ فَطَافَ بِهَا عِيْسَي وَ تَعَجَّبَ مِنْهَا فَاَوْحَي اللهُ اِلَيْهِ اَتُرِيْدُ اَنْ اُبَيِّنَ لَكَ اَعْجَبَ مِمَّا رَأيْتَ؟ قَالَ نَعَمْ فَانْفَلَقَتِ الصَّخْرَةُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ عُكَّازَةٌ خَضْرَاءُ وَ عِنْدَهُ شَجَرَةُ عِنَبٍ فَقَالَ هَذَا رِزْقُ كُلِّ يَوْمٍ فَقَالَ: كَمْ تَعْبُدُ اللهَ فِي هَذَا الحَجَرِ؟ فَقَالَ: مُنْذُ اَرْبَعِمِائَةِ سَنَةٍ فَقَالَ عِيْسَي يَا رَبِّ مَا اَظُنُّ اَنَّكَ خَلَقْتَ خَلْقاً اَفْضَلَ مِنْهُ فَقَالَ مَنْ صَلَّي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ > رَكعَتَيْنِ فَهُوَ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِهِ اَرْبَعَمِائَةِ عَامٍّ قَالَ عِيْسي: لَيْتَنِي مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ >[445].

     ترجمه: حضرت مريم ننگ اوغلي عيسيu بر داغ غا چِقدي، بث شول داغ دا بر آق داش گوردي، بث حضرت عيسي شول داش ننگ دشندن آيلندي، و شول داش ننگ آق لغندن و آودن لغندن حيران غالدي، بث شوندا طنگري تبارك و تعالي حضرت عيسيu غا وحي ادّي و آيدّي: آيا ثن اثليانگمي من ثنگا بو گُورَننگدن دا گنگراك زادني بيان ادمك لگمي؟ عيسيu آيدّي: هوّا، بث شوندا داش يارلدي، شول داش ننگ اچندن الي ياشل عصالي بر آدم چقدي، و شوننگ يانندا اُذم ننگ آغجي بار، بث شول آدم آيدّي: مننگ گُندكي رزقم شوندن در ديدي. شوندا حضرت عيسيu ثُوردي ثن شو داش دا ناچا يل باري عبادت اديانگ؟ شوندا اول آدم آيدّي: من دورد يُذ يل باري عبادت اديارن، بث شوندا حضرت عيسيu آيدّي: اي مننگ پروردگارم، من گمان ادميارن تحقيق ثن شو آدم دن آرتقمچ خلقني، خلق ادگن بولمق لنگي، بث شوندا طنگري تبارك و تعالي آيدّي: هيثي بر آدم محمدu نگ اُمّتندن برائت گيجاثندا اكي ركعت نماز اُوقيثا، بث شول آدم ننگ اُوقان اكي ركعت نمازي، شو آدم ننگ دورد يُذ يلقي ادن عبادتندن دا افضل در. شوندا حضرت عيسيu آيدّي: كاشكي من محمدu نگ اُمّتندن بولثمدي. انها شو حكايت دن بلّي بولدي برائت گيجاثندا عبادت ادمك لگنگ فضيلتي بتر كان لگي.

     خاتمة المُفسّرين حضرت الشيخ اسماعيل حقّي (قدس سره) آيدب در: اَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيْزِ لَمَّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ صَلاتِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَدَ رُقْعَةً خَضْرَآءَ قَدْ اِتَّصَلَ نُورَهَا بِالسَّمَآءِ مَكْتُوبٌ فِيْهَا هَذِهِ بَرَآءَةٌ مِنَ النَّارِ مِنَ المَلِكِ العَزِيْزِ لِعَبْدِهِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ وَ كَمَا اَنَّ فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ بَرَآءَةً لِلسُّعَدَآءِ مِنَ الغَضَبِ فَكَذا فِيْهَا بَرَآءةٌ لِلاَشْقِيَاءِ مِنَ الرَّحْمَةِ نَعُوذُ بِاللهِ تَعَالي[446].

     ترجمه: تحقيق حضرت عمر بن عبدالعزيز شعباننگ اُورطقي گيجاثي، برائت گيجاثندا، اُوذننگ كلاّثني نمازدن گُوترن زمانندا، بر بولك ياشل كاغذ طبدي، تحقيق شول كاغذنگ نوري آسمان غا يتب دور، و شول كاغذدا يذلب در: شو بُولك كاغذ گيچ لي بولغن بيك پادشاه دن گلن، اُوددن غُتلمق كاغذي در، اُوذننگ بنده ثي بولغن عمر بن عبدالعزيز اُچن اِيندرلن. و گويا شو گيجادا هوكمان يغشي بختلي آدم لر اُچن طنگري تبارك و تعالي ننگ غضبندن غُتلمق بولشي يالي، هوكمان شو گيجادا تَلَكا بختلي آدم لر اُچن طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتندن غُتلمق دا بار در، بذ الله تعالي غا پناه گتريارث تلكا بختلي بولمقدن. انها شو واقعه دن بلّي بولدي، بختلي آدم برائت گيجاثندا عبادت اديان لگي.

     حديث شريف دا گلب در: مَنْ صَلَّي فِي هَذِه اللَيْلَةِ مِائَةَ رَكعَةٍ اَرسَلَ‌ اللهُ تَعَالي اِلَيْهِ مِائَةَ مَلَكٍ ثَلاثُونَ يُبَشِّرُونَ بِالجَنَّةِ وَ‌ثَلاثُونَ يُؤَمِّنُونَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ ثَلاثُونَ يَدْفَعُونَ عَنْهُ آفَاتِ الدُّنْيَا و عَشَرَةٌ يَدْفَعُونَ عَنْهُ مَكَايِدَ الشَّيْطَان[447] ترجمه: هيثي بر آدم شو گيجادا يُذ ركعت نماز اُوقيثا طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا يُذ فرشته اِيبرر، اُوتذثي جنّت بلن بُوشلار، و اُوتذثي اُود عذابندن امين غالمق لغني آيدر، و اُوتذثي شوندن دنيا آفت لرني دفع ادر، و اُون ثي شوندن شيطاننگ حيله لرني غيطرر.

     و ينا حديث شريف دا گلب در مَنْ اَحْيي اللَّيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَ‌لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَ لَيْلَةَ الفِطْرِ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ[448] ترجمه: هيثي بر آدم باش گيجادا عبادت بلن قايم بولثا، شوننگ اُچن جنّت واجب بولر، قربان آينگ ثگّذي گيجاثي، و دُوقّذي گيجاثي، و اُوني گيجاثي، و عيد فطر گيجاثي، و برائت گيجاثي.

     انها شو حديث شريف لردن بلّي بولدي، برائت گيجاثندا عبادت ادمكلك، و شول گيجاني عبادت اُچن تعيين ادمك لك بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي. اونگا گورا وهّابي لرنگ برائت گيجاثنداكي اُوقليان نمازلر بدعت در، و اُوننگ حقنداقي آيدليان حديث لر موضوع در ديان گب لري يلن در.

     اول وهّابي لر هر بر حديث اُوذ عقيده لرنا موافق بولمثا شونگا موضوع ديارلر، اگر معتبر محدّث لرنگ كتابندن گوركذثنگ، علاجن غُطرب ضعيف ديرلر، و ضعيف ننگ تفصيل ني آيدب بر ديثنگ گبلاب بلماني لال بولرلر. اُوننگ اُچن اول وهّابي لر اُمّت اسلاميّه ننگ اِچندا آغذ آلالق دورديان تُوپرلر در. اي مسلمان دوغن لر خبردار بولنگ اولرغا اُوذلرنگذي آلددمانگ.

     حضرت حُجّة الاسلام ابي حامد الامام محمد الغزالي/ آيدب در: وَ اَمَّا صَلاةُ شَعْبَانَ فَلَيْلَةُ الخَامِسِ عَشَرَ مِنْهُ يُصَلِّي مِائَةَ رَكْعَةٍ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بَعْدَ الفَاتِحَةِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ اِحدَي عَشَرَةَ مَرَّةً وَ اِن شَاءَ صَلَّي عَشَرَ رَکَعَاتٍ يَقرَأُ فِي کُلِّ رَکعَةٍ بَعدَ الفَاتِحَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ فَهَذَا اَيْضَاً مَرْوِيٌّ فِي جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ كَانَ السَّلَفُ يُصَلُّونَ هَذِهِ الصَّلاةَ وَ يُسَمُّونَهَا صَلاةَ الخَيْرِ وَ يَجْتَمِعُونَ فِيْهَا وَ رُبَّمَا صَلَّوْهَا جَمَاعَةً رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ اَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَلاثُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ > اَنَّ مَنْ صَلَّي فِي هَذِهِ اللَيْلَةِ نَظَرَ اللهُ اِلَيْهِ سَبْعِيْنَ نَظْرَةً وَ قَضَي لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً اَدْنَاهَا المَغْفِرَةُ [449].

     ترجمه: اما شعبان آينگ نمازي بث اون باشي گيجاثندا در، شوندا يُذ ركعت نماز اوقيـر هـر اكـي ركعت نـي بر سلام بلـن، و هر بر ركعت دا فاتحه دن ثُونگرا اُون بير مرتبه قُل هُوَ اللهُ اَحَدني اوقير، و اگر هالثا اُون ركعت نماز اوقير، هر بر ركعت دا فاتحه دن ثونگرا يُذ مرتبه قُل هُوَ اللهُ اَحَدني اوقير، بث شو نمازدا اُونگكي نمازلر يالي مستحب بولن نمازلرنگ جمله ثندن روايت ادلنن در، و گچن علم لي آدم لر شو نمازي اُوقيردي لر، شونگا نماز خير ديب آد برردي لر، و شو نمازني اُوقيمق لق اُچن مسجدگا اُيشردي لر، و كُوب وقت لردا شو نمازني جماعتلي اُوقاردي لر.

     حضرت حسن/ دن روايت ادلدي، تحقيق اول آيدّي: منگا حضرت رسول اكرم > ننگ صحابه لرندن اُوتذ صحابه گُرّنگ بردي، تحقيق هيثي بر آدم شو نمازني شو گيجادا اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي شونگا يدمش مرتبه نظر ادر، و هر نظر ادن دا شوننگ اُچن يدمش حاجت ني بترر، شول حاجت لرنگ انگكي باربشي شوننگ اُچن مغفرت ادمك در.

     حضرت خاتمة المحققين السيد محمد الحسيني الزبيدي/ آيدب در: وَ يُسَمُّونَ هَذِهِ الصَّلاةَ صَلاةَ الخَيْرِ وَ يَتَعَرَّفُونَ بَرَكَتَهَا وَ يَجْتَمِعُونَ فِيْهَا وَ رُبَّمَا صَلَّوْهَا جَمَاعَةً[450] ترجمه: و شو نمازغا خير نماز ديب آد برردي لر، و شو نمازنگ بركتني اِثلاردي لر، و شو نماز جهتلي اُيشردي لر، و كُوب زمان لردا شو نمازني جماعتلي اُوقيردي لر.

     و حضرت الشيخ الكامل اسماعيل حقي (قدس سره) آيدب در: قَالَ بَعْضُهُمْ اَقَلُّ صَلاةِ البَرَآءةِ رَكْعَتَانِ وَ اَوْسَطُهَا مِائَةٌ وَ اَكْثَرُهَا اَلْفٌ[451] ترجمه: برناچالر آيدّي لر: برائت نمازنگ انگكي آذي اكي ركعت در، و اُورطثي يُذ ركعت در، و كُوبثي منگ ركعت در.

     و حضرت العلاّمه ابن عابدين/ آيدب در: وَ صَلاةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ ذَكَرَهَا الغَافِقِي المُحَدِّثِ فِي لَمَحَاتِ الاَنْوَارِ وَ صَاحِبُ اُنْسِ المُنْقَطِعِيْنَ وَ ‌اَبُوطَالِبِ المَكِّيُّ فِي القُوتِ‌ وَ عَبْدُ العَزِيْزِ الدِّيْرِيْنِي فِيَ طَهَارَةِ القُلُوبِ وَ ابْنُ الجُوزِي فِي كِتَابِ النُّورِ وَ الغَزَالِي فِي الاِحْيَاءِ قَالَ الحَافِظُ الطَّبَرِي جَرَتِ العَادَةُ فِي كُلِّ قُطْرٍ مِنْ اَقْطَارِ المُكَلَّفِيْنَ بِتَطَابِقِ الكَافَّةِ عَلَي صَلاةِ مِائَةِ رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِاَلْفِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ وَ ‌تُروَي فِي صِحَّتِهَا آثارٌ وَ اَخْبَارٌ لَيْسَ عَلَيْهَا الاِعْتِمَادُ وَ لا نَقُولُ اَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ كَمَا قَالَ الحَافِظُ اِبْنُ الجُوزِيِّ فَاِنَّ الحُكْمَ بِالوَضْعِ اَمْرُهُ خَطِيْرٌ وَ شَأنُهُ كَبِيْرٌ مَعَ اَنَّهَا اَخْبَارُ تَرْغِيْبٍ وَ‌العَامِلُ عَلَيْهَا بِنِيَّتِهِ يُثَابُ وَ بِصِدْقِ عَزْمِهِ وَ اِخْلاصِهِ فِي اِبْتِهَالِهِ يُجَابُ وَ الاَوْلَي تَلَقِّيْهَا بِالقَبُولِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ بِصِحَّتِهَا وَ لا حَرَجَ فِي العَمَلِ بِهَا[452].

     ترجمه: برائت گيجاننگ نمازني علاّمه ابوالقاسم محمد بن عبدالواحد الغافقي المحدّث اُوذننگ «لَمحات الانوار و نَفحَات الازهار» آدلي كتابندا ذكر ادّي، و «اُنس المُنقطعين» ديگن كتابنگ اَيَثي ابومحمد مُعَافا ابن اسماعيل الشيباني ذكر ادّي، و ابوطالب محمد بن علي المكّي «قُوت القلوب في معامله المحبوب» آدلي كتابندا گتردي، و عبدالعزيز بن سعيد الديريني «طهارت القلوب و الخضوع لعلاّم الغيوب» آدلي كتابندا گتردي، و ابن الجُوزي «كتاب النور» آدلي كتابندا گتردي، امام محمد غزالي «احياء علوم الدين» آدلي كتابندا گتردي، حضرت حافظ طبري آيدّي: مكلّف لرنگ اقليم لرندن هر بر اقليم دا بارچالري برلشب برائت گيجاثندا يُذ ركعت نمازني منگ قُل هُوَ الله اَحَد بلن اُوقيمقلق عادت بولب غالدي. و شوننگ دوغري لغننگ حقندا اثرلر و خبرلر روايت ادلدي، شولرغا دينچ بولمغن يغدي دا، و بـذ آيـدمرث تحقيق شول خبرلر موضوع در ديب، يعني يلن در ديب، گويا حافظ ابن الجوزي ننگ آيدشي يالي، بث شولرغا موضوع ديمك لك خطرناك ايش در، و اُوننگ شأني اولقان در، و تحقيق شول خبرلر هواس لندرمك لگنگ خبرلري بولمق بلن همراه، و شول نمازي اُوقيغوجي اُوذ نيتي بلن ثواب برلر، و شوننگ چِن قصدي بلن و زار تضرّع ادمك دا اخلاصي بلن ادن عبادتي قبول ادلنر، و اِنگكِي غوثي، شول ادليان ايش لري قبول ادمك بلن غرشيلَمَلِي، صحيح لق بلن حكم ادمين، و شول خبرلر بلن عمل ادمك لكدا هيچ بر مشكل لك يُوق در.

     انها شو بيك مقام لي آدم لرنگ آيدمق لغندن بلّي بولدي، برائت گيجاثندا ادليان عبادت لر بدعت دال دگي، بلكا مستحب لغي، و اسلامي يُوردلرنگ بارچا بولك لرندا يُذ ركعت برائت نماز اوقليان لغي، و برائت نمازنگ حقندا گلن حديث لرغا موضوع ديب آد دقمقلق دوغري دال لگي، بلكا تشويق ادب خلق لري شونگا هواس لندرمك گرك لگي، و اخلاص بلن شول عبادت ني يرنا يترگوجي آدم، الله تبارك و تعالي دن كُوب ثواب آليانلغي.

     امّا وهّابي لرنگ عقيده ثندا بو عمل غا انجام برمك لك اولقان گناهكارچلك در، و اوننگ دوغري لغنا فتوي برگن شو عالم لردا حق يُولدن آذشن آدم لر در. اي مسلمان دوغن لر يغشي فكر ادنگ، دين اسلامنگ گواثي بولغن شو بيك مقام لي عالم لر گمراه بولثا، كم دوغري يُولدا بولملي؟ بث شولرنگ دشمان لري گمراه در.

برائت‌گيجاثندا آغشم‌ بلن‌ يثتي‌ننگ‌ آرثندا ادليان ‌عبادت‌لر بدعت‌ دال در

     برناچا يرلردا، محلّه ننگ بارچا خلق لري، اُولي کِچي، زنان و مردان، آغشم بلن يثتي ننگ آرثندا، مسجدگا اُيشيارلر. اركك آدم لر مسجدنگ اِچندا اُوتريارلر و خاتون لردا بالكن دا جايلشيارلر، تا يثتين غاچنلي عبادت اديارلـر، شو عبادت هر ايلات دا بر هيل لـي يغدي دا بوليار، كردستان شافعـي لرننگ دابي، هر نفرنگ اُوذي نيت ادب و اُوذي حضرت يس شريف ني اُوقيب و اُوذي برائت ننگ مخصوص دعاءثني اديار.

     امّا بذنگ تركمان حنفي لرنگ دابي، دثلابقي مرحله دا، هر كم اُوذننگ و اُوذنا يقين آدم لرننگ و اِثليان كشي لرننگ، عمرلرننگ اُوذق بولمقلغني قصد اديارلر. اوندن ثونگرا بر نفـر سـوره مباركه يس شريف نـي اُوقيّار، بيلكي لردا شوني دِنگلاب اُوتريارلر. اوندن ثونگرا بر نفر برائت ننگ مخصوص دعاءثني اُوقيّار بيلكي لردا آمين ديارلر.

     اكنجي مرحله دا، هـر كم اُوذنـدن و اُوذنا يقين آدم لـرندن و اثليان كشــي لرندن بلاءلرنگ دفع بولمق لغني قصد اديارلر، اوندن ثونگرا بر نفر سوره مباركه يس شريف ني اوقيّار، بيلكي لردا شوني دنگلاب اوتريارلر، اوندن ثونگرا بر نفر برائت ننگ مخصوص دعاءثني اوقيّار بيلكي لردا آمين ديارلـر.

     اُچنجي مرحله دا، هر كم اُوذني و اوذنا يقين آدم لرني و اثليان كشي لرني آدم لردن غني بولمق لغني قصد اديارلر، اوندن ثونگرا بر نفر سوره مباركه يس شريف ني اُوقيّار، بيلكي لردا شوني دنگلاب اوتريارلر، اوندن ثونگرا بر نفر برائت ننگ مخصوص دعاءثني اوقيّار بيلكي لردا آمين ديارلر.

برائت ننگ مخصوص دُعاءثي

     يَا اللهُ يَا اللهُ يا اللهُ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا عَفُوُّ يَا غَفُورُ، يَا تَوَّابُ يَا هَادِيُ، يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ، يَا وَاسِعُ يَا مُعْطِيُ، يَا مُعِيْنُ يَا بَاسِطُ، يَا مُبْدِئُ يَا وَهَّابُ، يَا مَتِيْنُ يَا حَافِظُ، يَا وَلِيُّ يَا كَافِيُ، يَا حَسِيْبُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، يَا ذَا المَنِّ وَ يَا ذَاالفَضْلِ، وَ يَا ذَا الجَلالِ وَ الاِكْرَامِ، و‌ يَا ذَا الطَّولِ وَ الاِنْعَامِ، يَا مَنْ لا اِلَهَ اِلاّ اَنْتَ، يَا ظَهِيْرَ اللاّجِيْنَ، وَ جَارَ المُسْتَجِيْرِيْنَ، وَ يَا مَنْ تَمْحُو مَا تَشَآءُ وَ تُثْبِتُ مَا تَشَاءُ لِمَنْ تَشَآءُ، وَ يَا مَنْ عِنْدَكَ اُمُّ الكِتَابِ، بِحَقِّ اَسْمَائِكَ الحُسْنَي وَ آيَاتِكَ العُظْمَي، وَ بِحَقِّ اِسْمِكَ العَظِيْمِ الاَعْظَمِ، وَ بِالتَّجَلِّي فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ المُكَرَّمِ، صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا وَ مَوْلانَا وَ حَبِيْبِنَا وَ شَفِيْعِنَا وَ مَلاذِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ الاَكْرَمِ، صَلاةً كَامِلَةً دَائِمَةً تَكْتُبُنَا بِهَا عِنْدَكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ المُبَارَكَةِ، اَلَّتِي يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَ يُبْرَمُ، مَغْفُوراً مَسْعُوداً مُعَمَّراً بِالخَيْرِ، مَرْزُوقاً لِلاَذْكَارِ وَ الطَّاعَاتِ وَ الخَيْراتِ وَ الحَسَنَاتِ، وَ مُسْتَغْنِيَاً بِفَضْلِكَ فِي الدَّارَيْنِ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَ صَلِّ عَلي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاةً تَكْتُبُنَا بِهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ السُّعَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ، وَارزُقْنَا بِهَا فِي الدَّارَيْنِ اِيْماناً كَامِلاً و كَمَالَ اليَقِيْنِ، بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَ‌اِمَامِ المُتَّقِيْنَ، وَ مَحْبُوبِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَ تَكشُفُ بِهَا عَنَّا البَلِيَّاتِ وَ الآفَاتِ وَ العَاهَاتِ الوَارِدَةِ بِاِرَادَتِكَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ، وَ مَا ذلِكَ عَلَي اللهِ بِعَزِيْزٍ، وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ. يَا ذَا المَنِّ وَ لا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَاالجَلالِ وَ الاِكْرامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَ الاِنْعَامِ، لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، اَنْتَ ظَهِيْرُ اللاّجِيْنَ، وَ جَارُ المُسْتَجِيْرِيْنَ، وَ اَمَانُ الخَائِفِيْنَ، اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي اُمِّ الكِتَابِ شَقِيّاً اَوْ مَحْرُوماً اَوْ مَطْرُوداً اَوْ مُقَتَّراً عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَ حِرْمَانِي وَ طَرْدِيِ وَ اقْتَارَ رِزْقِي، اَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي اُمِّ الكِتَابِ سَعِيْداً مَرْزُوقاً مُوَفَّقاً لِلخَيْراتِ، فَاِنَّكَ قُلْتَ وَ قَوْلُكَ الحَقُّ فِي كِتَابِكَ المُنَزَّلِ عَلَي لِسَانِ نَبِيِّكَ المُرْسَلِ، يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الكِتَابِ، اِلهِي بِالتَّجَلِّيِ الاَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ المُكَرَّمِ، اَلَّذِيْ يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ وَ يُبْرَمُ، اَنْ تَكْشُفَ عَنَّا مِنَ البَلاءِ مَا نَعْلَمُ وَ مَا لا نَعْلَمُ وَ مَا اَنْتَ بِهِ اَعْلَمُ، اِنَّكَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ، وَ صَلَّي اللهُ عَلي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ اَجْمَعِيْنَ اِلَي يَوْمِ الدِّيْنِ[453].

     ترجمه: اي طنگري، اي طنگري، اي طنگري، اي المدام ديري، اي اُوذ نفسي بلن اُوذي دُوريان هيچكم گا محتاج بولماني، اي گناهكارلرنگ گناثني بغشليان، اي ياذقلي لرنگ ياذقني اُورديان، اي توبه ادگوجي لرنگ توبه ثني قبول اديان، اي آذشن لري دوغري يُولغا ثليان، اي بنده لرننگ المدام آرثني حكمي بلن آچيان، اي بنده لرنا المدام ارثغل بريان، اي اُوذننگ علمي و احساني گينگ بولغن، اي هالان آدمثنا هالان زادني برگوجي، اي خلقنا كمك برگوجي، اي هالان آدم ثننگ ارثغلنی گينگِشلک ادگوجی، اي خلق ني يُوقدن بار ادگوجي، اي المدام كُوب برگوجي، اي غايم اُوذي اُچن تمام گُيچ بولغن، اي بارچا موجودات لري هالان مُدّتنچا ثقليغوجي، اي كمك برگوجـي دوست، اي بنـده ثنا دنگا اُوذي بث بولغـوجـي بيك مصيبت لري آيرمق بلن، اي رحم ادگوجي لرنگ رحم ادگوجي راگي، اي منّت ننگ اَيَثي، اي آرتقمچلق اَيَثي، اي اُولي لق و ثيلغ اَيَثي، اي بايلق و برم اَيَثي، اي اُول بر ذات، هيچ معبود حق يُوقدر مگر دنگا ثن بارثنگ، اي پناه گترگوجي لرنگ آرقاثي، اي آمان اثليگوجي لرگا آمان برگوجي، اي اُول بر ذات، ثن كتاب دن هالان زادنگي آيررثنگ و هالان زادنگي ثابت غُويرثنگ، هالان آدمنگ اُچن. اي اُول بر ذات، ثننگ ياننگدا در بارچا كتاب لرنگ اناثي بولغن اللوح المحفوظ. بتر غوي آدلرنگ حقي اُچن، و بتر اولقان علامت لرنگ حقي اُچن، و بتر اُولي بولغن آدنگ، اسم اعظمنگ حقي اُچن، و ثيلغلي بولغن برائت گيجادا تجلّي بولمغنگ حقي اُچن، رحمت اد بذنگ بشدغمذغا، و بايرمذغا، و ثُيگلي مذگا، و شفاعتچي مذغا، و پناهگاه‌مذ محمدu غا، اُوذ رسولنگ و ثِيلغلي پيغمبرنگا المدام كامل رحمت اد، شول رحمت بلن بذلري اُوذ ياننگدا شو مبارك گيجادا، كه شوندا بارچا خير و شر ايش لرني ثَيلنياردي و غايم لنياردي، گناه لري بغشلنن ادب يَذ و بختلي بولن، خير بلن اُوذق عمر برلن، ذكرلر، طاعت عبادت لر، و خير حسنات لر رزق ادلن، و اُوذ فضلنگ بلن اكي جهان دا اُوذنگ دن اُوذگادن غني بوليان ادب يَذ. و ثن رحمت اد بذنگ بايرمذ محمدu غا، شول رحمت بلن بذلري شو گيجادا بختلي آدم لردن و صالح لردن يَذ. و شول رحمت بلن بذلرگا اكي جهان دا ايمان كامل ني و بتوي انم ني رزق ادب بر، بذنگ بايرمذ و باچا پيغمبرلـرنگ بايرثـي محمدu نگ حقي اُچـن، و مُتّقي لرنگ بشدغي و باچا عالم لرنگ پروردگارننگ ثُويگلي ثننگ حقي اُچن. و شول رحمت بلن بذلردن آيِر، بلاءلري و آفت لري و اُوذ ارادانگ بلن شو يلدا اِينن مصيبت لری. تحقيق ثن دعاءلری قبول ادگوجی ثنگ و شول ايش الله تعالي غا چتن دال.

     الله تعالي رحمت ادثن بذنگ بايرمذ محمدu غا و اُوننگ آل نا و صحابه لرنا و سلام آيدثن. اي منّت اَيَثي اُوذنا منّت ادلميان، اي اُولي لق و ثيلغ اَيَثي، اي بايلق و برم اَيَثي، ثندن بشغا خدای يُوق در، ثن پناه گترگوجی لرنگ آرقاثی درثنگ، و آمان اثليان لرگا آمان برگوجی درثنگ، و غُـورقيان لرنگ آماني درثنگ. اي بار خدايا اگر ثن مني اُوذ ياننگدا، اصل كتابدا، بدبخت يا محروم يا درگاهدن غيطرلن يا ارثغلي دارشلق آيلندرلن يذن بولثنگ، بث ثن شوني اُوچر. اي بار خدايم، اُوذ فضلنگ بلن مننگ بدبخت لغمي، و مننگ محروم لغمي، و مننگ درگاهدن قَولن لغمي، و مننگ ارثغلم ننگ دارشلق آيلندرلن دغمي آيِر، و مني اُوذ ياننگدا اصل كتاب دا بختلي اد، رزق برلن اد، و خير ايش لرگا دوچار بوليان اد، بث ثن آيدِّنگ، و آيدن گپنگدا حق در، اوذ كتابنگ دا، اول كتابي كه اُوني اِيندرلبدي اُوذ اِيبرلن پيغمبرنگ دلي اُذَا. طنگري تبارك و تعالي اُوچرر هالان زادني، و ثابت ادر هالان زادني، و طنگري تبارك و تعالي يانندا در اصل كتاب، اي بار خدايا نصف شعبان گيجاثي برائت گيجادا، اُولي تجلّي بولمق لغنگ حقي اُچن، كه اول ثيلغلي شعباني كه شوندا بارچا خير و شر ايش لرني ثَيلنياردي و غايم لنياردي، ثننگ آيرمق لغنگ در بذلردن بلاءلرني، بذنگ بليان بلاءلرمذی، و بذنگ بلميان بلاءلرمذی. و اُول بر بلاءلرنی كه ثن دنگا اُوذنگ شول بلاءلرني بتر بلگوجي راكدنگ. تحقيق ثن گيچلي درثنگ، و ثن بتر ثيلغلي درثنگ، و طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتي بولثن بذنگ بايرمذ محمدu غـا و اُوننگ آل لـرنا و اوننگ صحابه لرنا و الله تعالي ننگ سلامي دا بولثن شولرنگ بارثنا، تا قيامت گُن گاچنلي.

     بو ايش لرنگ مشروع لغنا دليل، بو ايش لر اونگكي گچن سَلَف لرمذدن، و اولياءلردن غالن داب لر در. اولر مشروع بولمدق ايش لري هيچوقت داب ادب غُويمذلر. اوننگ اُچن آيدلب در: عَادَاتُ السَّادَاتِ، سَادَاتُ العَادَاتِ[454] ترجمه: يغشي بشدق داب لري، داب لرنگ يغشثي در. اوننگ اُچن اُول دين بشدق لرمذنگ غَويَن داب لرنگ بارثي، دين اسلامنگ دستورلرنا موافق در.

     و حضرت رسول اكرم > دن شو صحيح حديث روايت بولب در: مَنْ قَرَأَ يس اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقَرَؤهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ[455] ترجمه: هيثي بر آدم يس شريف ني اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي چلغني طلب ادمك جهتلي، شوننگ اُچن مغفرت ادلنر گناه لرندن اونگكي گچن لرني. بث ثذلر شو يس شريف ني اُولمگا يقينلان آدم لرنگ يانندا اُوقينگ.

     و ينا شو حديث شريف روايت بولب در: وَ اَخْرَجَ التِّرمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ اَنَسٍt عَنِ النَّبِيِّ > قَالَ: اِنَّ لِكُلِّ شَئٍ قَلْباً وَ قَلْبُ القُرآنِ يس و مَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرائَتِهَا قِرَاءَةَ القُرآنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ[456] ترجمه: امام ترمذي حضرت انسt ننگ حديثندن روايت ادب گتردي، اول هم پيغمبرu دن روايت ادّي، پيغمبرu آيدّي: تحقيق هر بر زادننگ يُرَگي بار در، و قرآننگ يُرَگي يس شريف در، و هيثي بر آدم يس شريف ني اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ اُچن بر مرتبه يس شريف ني اُوقيمق لغننگ برابرنا اُون مرتبه قرآن شريف ني اُوقيمق لغنگ ثوابني يذر.

     و ينا شو حديث شريف روايت بولب در: مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ اِبْتِغَاءِ وَجْهِ اللهِ تَعالي غُفِرَ لَهُ[457] ترجمه: هيثي بر آدم بر گيجادا الله تعالي ننگ راضي چلغي اُچن يس شريف ني اُوقيثا شوننگ بارچا گناه لرني مغفرت ادلنر.

     حضرت سيد محمد حقي النازلي/ آيدب در: وَ رُوِيَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ y مَنْ قَرَأ سُورَةَ يس اِلي قَوْلِهِ تَعَالي اِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ وَ‌دَعَا عَلَي اَثَرِهَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ وَ قَد جُرِّبَ ذلِكَ[458] ترجمه: و صحيح سند بلن روايت ادلدي حضرت ابوبكر الصديق دن و حضرت ابن عباس دن  y، هيثي بر آدم سوره يس شريف ني، تا طنگري تبارك و تعالي ننگ اِذ جَاءَهَا المُرسَلُونَ ديگن گپناچنلي اُوقيثا، و شول يس شريف ننگ اِيذندن دعاء ادثا، شوننگ اُچن ادن دعاءثني قبول ادلنر، و تحقيق شوني تجربه ادلدي. يعني يس شريف دن ثونگرا دعاءننگ قبول بوليانلغني عملي صورت دا آشكار بِلِندي. انها شو حديث شريف، هم يس شريف ني اُوقيمقلق اُچن دليل بوليار، و هم اِيذندن دعاء ادمک لک اُچن دليل بوليار.

     و دعاء مخصوص اُچن دليل، شو حديث شريف در: وَ اَخْرَجَ اِبْنُ اَبِي شَيْبَةَ فِي المُصَنَّفِ وَ اِبْنُ اَبِي الدُّنْيَا فِي الدُّعَاءِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ t قَالَ مَا دَعَا عَبْدٌ قَطُّ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ اِلاّ وَسَّعَ اللهُ لَهُ فِي مَعِيشَتِهِ[459] ترجمه: و حافظ ابوبكر امام عبدالله بن محمد بن ابي شيبه العبسي اُوذننگ «المصنّف» آدلي كتابندا، و ابن ابي الدُّنيا دعاء بابندا، حضرت عبدالله بن مسعودt دن شو حديث شريف ني روايت ادب گتردي لر، اول آيدّي: هيچ بر بنده، هرگيذ شو دعاءلر بلن دعاء ادمذ، يعني برائت گيجاثندا ادليان مخصوص دعاءني ادمذ، مگر طنگري تبارك و تعالي شوننگ گُن اُونگشق لرني گينگِشگَنلِك آيلندرر. و شول برائت گيجاثننگ مخصوص دعاءثني حضرت العلاّمه المحقّق السيد محمد علوي/ اُوذننگ «ابواب الفرج» آدلي كتابندا گترب در و آيدب در: وَ هُنَاكَ دُعَاءٌ مَشْهُورٌ[460] ترجمه: شول برائت گيجاثندا مخصوص ادليان دعاءثي بار در، و شول دعاء خلق لرنگ آرثندا مشهور در. حاصل كلام دعاء ادمك لك هر وقت دا بولثادا، بلاءلر دفع بولمغي اُچن، الله تعالي ننگ رحمتي اينمك اُچن گُيچلي تأثيري بار در.

     اُوننگ اُچن حضرت رسول اكرم > اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: اَلدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ[461] ترجمه: دعاء ادمك لك اِينن بلاء اُچن دا پيدا در و اِينمدك بلاء اُچن دا پيدا در. يعني اِينن بلاء اُچن پيدالغي، شونگا صبرنگني كُوفلدر، و اِينمدك بلاء اُچن پيدالغي، شول اِينجك بلاءلري اِيندرمذ، بث يغدي شيلا بولثا، اي طنگري تبارك و تعالي ننگ بنده لري، ثذلر دعاء ادمك لگي لازم تُوتنگ.

     انها شو صحيح حديث دن بلّي بولدي، دعاء ادمك لك بنده ننگ اولقان بُورجي لغي، الايتا برائت گيجاثي يالي مبارك گيجالردا. اونگا گورا نادان وهّابي لرنگ برائت گيجاثندا دعاء ادمك بدعت در ديان گب لري باطل در. اولر دنگا مسلمان لرنگ خيرلرننگ اَونا گچمك اُچن، و مسلمان لرنگ اِچندا آغذ آلالق دُوردمك اُچن يَثَلن فرقه لر در، هيچوقتدا اولرنگ فتنه لرنا آلدنملي دال در.

قدر گيجاننگ نمازني جماعت بلن اُوقيمق بدعت دال در

     مسلمان خلق لر رمضان آينگ يگرم يدلنجي گيجاثني قدر گيجا ديب اُوللديارلر، و شو گيجاني يدماني اُويلقدا گچريارلر، و برناچا يرلردا قدر نمازي ديب جماعتلي نماز اُوقيّارلر. وهّابي لر شو عمل لرغا آد دقيارلر، حتي اولرنگ اُولي بشدق لري ابن تيميّه آيدب در: وَ لا يُنْشِئُ مِثلَ هَذَا اِلاّ جَاهِلٌ مُبْتَدِعٌ[462] ترجمه: شو رغائب نمازي يالي، يا معراج نمازي يالي، يا برائت نمازي يالي، نمازلري جماعت بلن اُوقيمق لغي طبدرمذ، مگر هيچ زادني بلميان بدعتچي طبدرر. انها شونگا گورا وهّابي لرنگ عقيده ثندا قدر نمازننگ جماعتي بدعت در.

     وهّابي لرنگ بو عقيده لري باطل عقيده در. طنگري تبارك و تعالي قدر گيجاننگ فضيلتني اُوذ مقدّس كلامندا خبر بردي: لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ[463] ترجمه: قدر گيجا عبادت ادمك لك، قدر بولمغن منگ آي عبادت ادمك دن افضل در.

     و حضرت رسول اكرم > دا اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدّي: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ اِيْمَاناً وَ اِحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ[464] ترجمه: هيثي بر آدم قدر گيجاثندا عبادت بلن اُويا بولثا، چِن يُرَك دن انانب، الله تعالي ننگ راضي چلغي اُچن، شوننگ اونگكي و ثُونگقي گناه لري بغشلنر. انها شو دليل لردن بلّي بولدي، قدرگيجادا عبادت ادمك لگنگ فضيلتي بتركان لگي.

     نفل نمازلري جماعت بلن اُوقيمق لغا دليل، شو صحيح حديث در: حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ اِبْراهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بنُ الرَّبِيْعِ الاَنْصَارِيُّ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ > وَ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُودٌ اَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بنَ مَالِك الاَنْصَارِيَّ t وَ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللهِ > يَقُولُ كُنْتُ اُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمْ وَ كَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ وَادٍ اِذَا جَاءَتِ الاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اِجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ > فَقُلْتُ لَهُ اِنِّي اَنْكَرْتُ بَصَرِي وَ اِنَّ الوَادِيَ الَّذِيْ بَيْنِي وَ بَيْنَ قَوْمِي يَسِيْلُ اِذَا جَاءَتِ الاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اِجْتِيازُهُ فَوَدِدْتُ اَنَّكَ تَأتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَاناً اَتَّخِذُهُ مُصَلَّيً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ > سَاَفْعَلُ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ > وَ اَبُوبَكْرٍt بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فاسْتأذَنَ رَسُولُ اللهِ > فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّي قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَي المَكَانِ الَّذِي اُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ > فَكَبَّرَ وَ صَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّي رَكعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَلَّمْنَا حِيْنَ ‌سَلَّمَ[465].

     ترجمه: منگا اسحاق گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا يعقوب بن ابراهيم گُرّنگ بردي، اول آيدّي: بذلرگا مننگ آتام گُرّنگ بردي ابن شهاب دن، اُول آيدّي: منگا محمود بن ربيع انصاري خبر بردي اُوذننگ حضرت رسول اكرم> ني بليان لگني، و شولرنگ حياطندا بولن غُي دن بر آورد ثُوني آوردلاب تبرّك جهتلي اُوذننگ يُذنا پُركيان ني هم بليان بولدي. بث شول محمود خبر بردي، تحقيق اُوذننگ عتبان بن مالك انصاري دن اشدن بولمغني، و شول پيغمبرu بلن بدر ورشنا برن آدم لردندي، اُول آيدّي: من اُوذ قومم بني سالم بلن نماز اُوقيّان بولدم، و شولر بلن مننگ آرام دا بر اُوي باردي، هر وقت يغن گلندا، شولرنگ مسجدنا برمقلق منگا غين بولردي، بث من حضرت رسول اكرم>گا گلدم، و شونگا آيدّم: تحقيق من گُوذم گا انامم يُوق، و اُول اُوي ايكه من بلن قومم ننگ آرثندا بولبدي، يغن لر يغندا آقيار، بث شوندا منگا گچمك لك غين بوليار، اُوننگ اُچن من دوست تُوديان تحقيق ثننگ گلمك لنگي، بث مننگ اُويم دا بر مكان دا نماز اُوقيمـق لنگگي، من شول مكاني نماز اُوقليان جاي ادر يالي. بث شوندا پيغمبرu آيدّي: من بثم اُول ايش ني ادرن، ارتيري پيغمبرu ابوبكر صديقt بلن گُن غذندن ثونگرا گلدي لر، پيغمبرu اِذن طلب ادّي، من شوننگ اُچن اذن بردم، بث اُول اُوترمدي حتي آيدّي: ثن اوينگ نيرثندا مننگ نماز اُوقيمق لغمي غوي گوريانگ؟ بث من اشاره ادّم شوننگ نماز اُوقيمقلغني ثُويّان مكانم غا، شوندا حضرت رسول اكرم تُوردي و تكبير آيدّي، و بذدا شوننگ ايذندا صف تُودّق، پيغمبرu غا اُويدق، بث شوندا حضرت رسول اكرم> اكي ركعت نماز اُوقيدي، اوندن ثونگرا سلام بردي، و پيغمبرu سلام برن دا، بذدا سلام بردك. انها شو حديث دن بلّي بولدي، نفل نمازني جماعت بلن اُوقيمق لغنگ دوغرلغي.

     حضرت خاتمة المفسرين الشيخ اسماعيل حقي (قدس سره) آيدب در: صَلاةُ التَّطَوُّعِ بِالجَمَاعَةِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَوْ صَلَّوا بِغَيْرِ تَدَاعٍ وَ هُوَ الاَذَانُ وَ الاِقَامَةُ كَمَا فِي الفَرَآئِضِ صَرَّحَ بِذلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ قَالَ شَرْحُ النِّقَايَةِ وَ غَيْرِهِ وَ فِي المُحِيْطِ لا يُكْرَهُ الاِقْتِدَاءُ بِالاِمَامِ فِي النَّوافِلِ مُطْلَقاً نَحْوُ القَدْرِ وَ الرَّغَائِبِ وَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَحْوِ ذلِكَ لاَنَّ مَا رَأهُ المُؤمِنُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ فَلا تَلْتَفِتْ اِلَي قَوْلِ مَنْ لا مَذَاقَ لَهُمْ مِنَ الطَّاعِنِيْنَ فَاِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ العِنِّيْنِ لا يَعْرِفُونَ ذَوْقَ المُنَاجَاتِ وَ حَلاوَةِ الطَّاعَاتِ وَ فَضِيْلَةِ الاَوْقَاتِ[466].

     ترجمه: نفل نمازني جماعت بلن اُوقيمقلق دوغري بولر كراهت ثذ، اگر تداعي ثذ اُوقيثالر. تداعي دياني: گويا فرض نمازلري اُوقلشي يالي اذان و اقامت آيدب اُوقيمق در. عالم لردن كُوب كشي شوني آچقلدي، «نقايه» آدلي كتاب ننگ شرحندا و اُوننگ غيرندا آيدّي و «محيط» آدلي كتاب دا بولغوجي در: مطلقاً نفل نمازلردا امام غا اُويمق لق مكروه دال در، مثل قدر نمازي بولثن، رجب آيندا اوقليان رغائب نمازي بولثن، و مرد آيندا اوقليان  برائت نمازي بولثن، و شولرغا منگذش بشغا نمازلر بولن، بارثني جماعت بلن اُوقيمقلق مكروه دال در، چونكي بو ايش بارچا مسلمان لرنگ ثُوين ايشي در و غـوي گوريان عمل لـري در، بث شـول مسلمان لـرنگ غـوي گوريان عمل لري طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا هم غوي در.

     اوننگ اُچـن ثـن اُول عيب ادگوجي لـردن، عبادت هُوذيرنـي دادمدق آدم ننگ گپنا بقما، بث تحقيق شولر اركك لگي بولمغن غُورّالرنگ اُورنندا در، اولر الله تبارك و تعالي غا يلبرمق لغنگ هُوذيرني و طاعت و عبادت ادمك لگنگ ثُيجي لگني و وقت لـرنگ و فرصت لـرنگ فضيلتنـي بليان دال درلر.

     انها شو بيك مفسّرننگ آيدمق لغندن بلّي بولدي، مسلمان لرنگ اديان عبادت لرنا آد دقيان، و اوقيّان آرتقمچ نفل لرني غُويدرجق بوليان وهّابي لر، طنگري تبارك و تعالي غا حقيقت بنده لك ادمك لگنگ بركتندن بي خبر بولغن بدبخت لر در، اولر اسلامنگ اُولقان ايجي لري در، اولرنگ فتنه لرنا آلدنب دوغري يُولدن آذشامانگ، خبردار بولنگ.

بيرم آيندا اُوقليان صلاةُ العُتَقَاء بدعت دال در

     برناچا يرلردا رمضان آيي چقندا بيرم آيندن آلتي گُن روزه تُوديارلر، و شول آلتي گُن روزه ني آينگ اِكثندن بشلاب يدي ثندا تمام اديارلر، آينگ ثگّذلنجي گُني شول آلتي گُن روزه ني تُوطن صوفي لرغا تازه دن عيد حسابندا بولنثنگ، اولر شول ثگّذلنجي گُندا ضيافت بريارلر، و خوشلق ظاهر اديارلر، و شوندا ثگّذ ركعت نماز اُوقيّارلر، و مسلمان لر شول گُن گا عيد الابرار ديب آد بريارلر. وهّابي لرنگ يانندا، شول تشكيلات لرنگ بارثي بدعت در. حتي اولرنگ شيخ الاسلامي بولغن ابن تيميّه آيدب در: ثَامِنُ شَوَّالِ الَّذِي يُسَمِّيْهِ الجُهَّالُ عِيْدُ الاَبْرَارِ فَاِنَّها مِنَ البِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ وَ لَمْ يَفْعَلُوهَا[467] ترجمه: بيرم آينگ ثگّذي كه نادان احمق لر شونگا عيد الابرار ديب آد برياردي لر و شوندا شول آيدلن ايش لري ادياردي لر، بث تحقيق شول ايش لر سَلَف لرنگ ثُويمدك و ادمدك بدعت ايش لردن در. اونگا گورا اول ايش لر، وهّابي لرنگ يانندا اولقان گمراه لك در. حرمتلي مسلمان دوغن لر، وهّابي لرنگ بو آيديان گب لري باطل در، مسلمان لرنگ اول اديان ايش لري بي سند دال در، بلكا صحيح سندلر بلن ثابت در.

     شول سندلردن در، شو حديث شريف: عَنْ اَبِيْ اَيُّوبَ الاَنْصَارِيَّ t عَنِ النَّبِيِّ > قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ رَوَاهُ الخَمْسَةُ اِلاّ البُخَارِيُّ[468] ترجمه: ابو ايوب انصاريt دن روايت ادلدي، اُول حضرت رسول اكرم > دن روايت ادّي و آيدّي: هيثي بر آدم رمضان شريف ننگ روزه ثني تُودثا، اوندن ثونگرا بيرم آيندن آلتي گُني شول رمضان شريف گا تِركَثَا، بث تحقيق شول آدم گويا اُوذق زمان لر بوينچا روزه توطن يالي ثواب طفر، شو حديث شريفني باش راوي ننگ بخاري دن غيري ثي روايت ادّي، يعني مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي. انها شو صحيح حديثدن بلّـي بولدي، آلتي گُـن روزه نـي تِركَمك بدعت دال دگي.

     و اولرنگ اُول اُوقيّان ثگّذ ركعت نمازلرنا دليل، شو حديث شريف در: حَدَّثَنَا اَبُونَصْر بنُ البَنَّاءِ عَنْ وَالِدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الحُسَيْنُ بنُ عُمَرَ العَلاّفِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو القَاسِمِ القاضِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اَحْمَدَ بْنِ صِدِّيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ عَبْدِالرَّحْمنِ قَالَ اَنْبَأنَا اَبُوبَكْرٍ اَحْمَدُ بنُ جَعْفَرٍ المِرْوَزِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعْرُوفٍ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ مَحْمودٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحيي بنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ> مَنْ صَلَّي فِي شَوَّالٍ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لَيْلاً كَانَ اَوْ نَهَاراً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ سَبَّحَ سَبعِيْنَ مَرَّةً وَ الَّذِيْ بَعَثَنِي بِالحَقِّ نَبِيَّاً مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ اِلاّ اَنْبَعَ اللهُ لَهُ يَنابِيْعَ الحِكْمَةِ فِي قَلْبِهِ وَ اَنْطَقَ بِهَا لِسَانُهُ وَ اَرَاهُ دَاءَ الدُّنْيَا وَ دَوَاءَهَا وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ نَبِيَّاً مَنْ صَلَّي هَذِهِ الصَّلاةَ كَمَا وَصَفْتُ لا يَرْفَعُ رَأسَهُ مِنْ آخِرِ سُجُودِهِ حَتَّي يَغْفِرَ اللهُ لَهُ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّي هَذِهِ الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ اِلاّ سَهَّلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَ الذِّهَابَ اِلَي مَوضِعِ مُرَادِهِ وَ اِنْ كَانَ مَدْيُوناً قَضَي اللهُ دَيْنَهُ وَ اِنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ قَضَي حَوَائِجَهُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ نَبِيّاً مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلاةَ اِلاّ اَعْطَاهُ اللهُ تَعالي بِكُلِّ حَرْفٍ وَ بِكُلِّ آيَةٍ مَخْرَفَةً فِي الجَنَّةِ قِيلَ: وَ مَا المَخرَفَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ > بَسَاتِينُ فِي الجَنَّةِ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ مِنْ اَشْجَارِهَا مِائَةَ سَنَةٍ ثُمَّ لا يَقْطَعُهَا[469].

     ترجمه: بذلرگا ابونصر بن بناء اُوذننگ آتاثندن گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا ابو عبدالله حسين بن عمر علاّف گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا ابوالقاسم قاضي خبر بردي، اُول آيدّي: بذلرگا محمد بن احمد بن صدّيق گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا يعقوب بن عبدالرحمن گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا ابوبكر احمد بن جعفر مروزي خبر بردي، اُول آيدّي: بذلرگا علي بن معروف گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: منگا محمد بن محمود گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: بذلرگا يحيي بن شبيب گُرّنگ بردي، اُول آيدّي: حضرت حُمَيد گُرّنگ بردي انسt دن، اُول آيدّي: حضرت رسول اكرم> آيدّي: هيثي بر آدم بيرم آيندا ثگّذ ركعت نماز اُوقيثا، ها گيجا اُوقيثن، ها گُنديذ اُوقيثن، هر بر ركعت دا بر الحمد سوره ثني اُوقين يغدي دا، و اون باش مرتبه قُل هُوَ الله اَحَدني اُوقين يغدي دا، بث نمازدن فارغ بولندا يدمش مرتبه تسبيح آيدثا، مني حق پيغمبر ادب ايبرن الله تعالي بلن آنت اچيارن، هيچ بر بنده شو نمازني اُوقيمذ مگـر طنگـري تبارك و تعالـي شـوننگ يُرَگندا حكمت چشمه لرني آقدرر، و شول حكمت بلن شوننگ دلني گبلدر، و شونگا دنياننگ دردني و دواثني گوركذر، و مني حق پيغمبر ادب ايبردن الله تعالي بلن آنت اچيارن، هيثي بر آدم شو نمازني مننگ صفت ليشم يالي اُوقيثا، كلاّثني آخرقي سجده ثندن گُوترمذ مگر طنگري تبارك و تعالي شوننگ اُچن مغفرت ادر، و هيچ بر بنده شو نمازني سفردا اُوقيمذ مگر طنگري تبارك و تعالي شوننگ سيرني آنگثاد ادر و اثليان جاينا گدمك لگي ميسّر گترر، و اگر بَرگلي بولثا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ برگثني اُودار، و اگر حاجت اَيَثي بولثا طنگري تبارك و تعالي شوننگ حاجتني بترر. و مني حق پيغمبر ادب ايبرن الله تعالي بلن آنت اچيارن، هيچ بر بنده شو نمازني اوقيّان بولمذ مگر طنگري تبارك و تعالي هر بر حرف ننگ برابرنا و هر بر آيت ننگ برابرنا جنّت دا مَخرفه برر، شوندا ثُورلدي مخرفه دياننگ ناما بوليار اي الله تعالي ننگ رسولي؟ شوندا حضرت رسول اكرم > آيدّي: مخرفه دياني جنّت دا بوستان لر در، شوننگ آغچ لرندن بر آغچ ننگ كُولگاثندا، آطلي آدم يُذ يللاب گذر، اوندن ثونگرا دا شوننگ آنگرثنا چقب بشرمذ. انها شو حديث شريفـدن بلّـي بولدي، صلاة العُتَقاء آدنـدا اوقليان نمازنگ بدعـت دال دگي، ناهيل لي بدعت بولثن؟ پيغمبرu اُوقيمق لغا هواثلندرن بولثا، حضرت غوث الاعظم يالي اُولقان اولياءلر اُوذ كتاب لرنا يذن بولثا، و صالح تقوي كشي لرنگ داب ادب غُويَن يُولي بولثا، اول ايش لر هيچوقت بدعت بولمذ، بلكا اُول ايش لر سنّت بولر، هيچ بولمثا مستحب بولر. اوننگ اُچن اُول وهّابي لرنگ گب لري بكلّي بي اساس در.

قربان آينگ اوّلقي اُون گُنندا ادليان عبادت لر بدعت دال در

     برناچا آدم لر قربان آينگ اوّلقي اون گُن ني زياده عبادت ادمك لگا خاصليارلر، شول اون گُندا روزه تُوديارلر، و شول گُن لرنگ گيجالرندا دورد ركعت مخصوص نفل نماز اُوقيّارلر، مسجدگا اُيشيارلر، قرآن اُوقيّارلر، و دعاء اديارلر، عبادت بلن مشغول بوليارلر. اما وهّابي لر مسلمان لرنگ بو يغدي لرني بدعت بليارلـر، و شـو ايش لـري اولقـان گناهكارلك حساب اديارلـر. مسلمان لرنگ اول اديان ايش لري بدعت دال در، بلكا اول ايش لرگا شريعت دن اصل بار در.

     حضرت رسول اكرم > اُوذننگ گوهر بهالي گب لري بلن دُشندرب آيدب در: مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبَّ اِلَي اللهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَ قِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ[470] ترجمه: اُوذندا عبادت ادليان گُن لردن هيچ بر گُن طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا، قربان آينگ اوّلقي اُون گنندن غوي دال در، شول اُون گُندن هر بر گُن ننگ روزه ثي، بر يل ننگ روزه لرنا برابر بولر، و شول اون گُن ننگ گيجالرندن هر بر گيجا عبادت بلن قايم بولمق، قدر گيجاثندا عبادت بلن قايم بولمق لغا برابر بولر. انها شو حديث شريفدن بلّي بولدي شول اون گُن ننگ گيجالرندا و گنديذلرندا هر نوع عبادت ادمك لك بدعت دال دگي.

     و اُول مسلمان لرنگ اُوقيّان مخصوص نفل نمازلري اُچن دليل، شو حديث شريف در: اَخْبَرَنَا اَلشَّيْخُ اَبُوالبَرَكَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالعَزِيْزِ الشَّاهِدِ بِاِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ‌ بنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ ‌زَيْنِ‌ العَابِدِيْنِ‌ عَنْ اَبِيْهِ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ t عَنِ النَّبِيِّ > اَنَّهُ قَالَ: اِذَا دَخَلَ عَشَرَ ذِي الحَجَّةِ فَجِدُّوا فِي الطَّاعَةِ فَاِنَّهَا اَيَّامٌ فَضَّلَهَا اللهُ تَعَالي وَ جَعَلَ حُرْمَةَ لَيْلَهَا كَحُرْمَةِ نَهَارِهَا فَمَنْ صَلَّي فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي العَشْرِ فِي الثُّلُثِ الاَخِيْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ مَرَّةً وَ المُعَوَّذَتَيْنِ وَ يُكَرِّرُ سُورَةَ الاِخْلاصِ ثَلاثاً وَ يَقْرَأ آيَةَ الكُرْسِيِّ وَ يُكَرِّرُ ذلِكَ ثَلاثاً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ وَ الجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ ذِي القُدْرَةِ وَ المَلَكُوتِ، سُبْحَانَ الحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ يُحيي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العِبَادِ وَ البِلادِ وَ الحَمْدُ للهِ كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً عَلَي كُلِّ حَالٍ، اَللهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً رَبَّنَا جَلَّ جَلالُهُ وَ قُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ قَالَ الشيخ: يَعْنِي عِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ فَاِنَّ لَهُ مِنَ الاَجْرِ كَمَنْ حَجَّ بَيْتَ اللهِ الحَرَامِ وَ زَارَ قَبْرَ النَّبِيِّ > وَ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَ لَمْ يَسْألِ اللهَ شَيْئاً اِلاّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَ اِنْ صَلاّهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي العَشْرِ اَحَلَّهُ اللهُ تَعَالي اَلفِردَوْسَ الاَعْلَي وَ مَحَا عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ وَ قِيْلَ لَهُ اِسْتأنِفِ العَمَلَ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ صَامَ نَهَارَهَا وَ صَلَّي لَيْلَهَا وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ اَكثَرَ التَّضَرُّعَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالي يَقُولُ اللهُ يَا مَلائِكَتِي اِشْهَدُوا اَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَ اَشْرَكْتُهُ بالحَاجِّ اِلَي بَيْتِ اللهِ قَالَ فَتَسْتَبْشِرُ المَلائِكَةُ بِمَا يُعْطِي اللهُ تَعالي ذلِكَ العَبْدَ المُؤمِنَ بِصَلاتِهِ وَ دُعَائِهِ[471].

     ترجمه: بذلرگا شيخ ابوالبركات خبر بردي محمد بن محمد بن عبدالعزيز الشاهددن، اُول هم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين دن سند آيلندرمق لغي بلن، و اول هم اُوذننگ آتاثي محمد بن علي دن، اُول هم اُوذننگ آتاثي علي بن الحسين زين العابدين دن، اول هم اُوذننگ آتاثي حسين بن عليt دن، اُول هم حضرت رسول اکرم> دن روايت ادّي، تحقيق اُول حضرت آيدّي: هر وقت قربان آي ننگ دثلابقي اُون گُني داخل بولثا، بث ثذلر طاعت عبادت ادمك لگا زحمت چكنگ، بث تحقيق شول گُن‌لر بر گُن‌لر در، طنگري تبارك و تعالي شول گُن لري فضيلتلي گُن لر آيلندردي، و شول گُن لرنگ گيجالرننگ حرمتني دا، گويا گُنديذلرننگ حرمتي يالي آيلندردي، بث هيثي بر آدم شول اُون گيجالردن بر گيجاننگ آخرقي اُچ دن بيرندا دورد ركعت نماز اُوقيثا، هر ركعت دا بر مرتبه الحمد سوره ثني و آيةالكرسي ني اُچ مرتبه و قُـل هُوَ الله اَحَدنـي اُچ مرتبه و قُـل اَعُـوذُ بِرَبِّ الفَلَق ني اُچ مرتبه و قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ني اُچ مرتبه اُوقيثا، و نمازدن فارغ بولندا اكي ال ني غُرثق ننگ برابرنا گوترب آيدثا: قوّت و اُوللق ننگ اَيَثي بولغن الله عيب و نقصان دن آرثتا در ديب اقرار اديارن،  قدرت و ملك ننگ اَيَثي بولغن الله عيب و نقصان دن آرثتا در ديب اقرار اديارن، هميشه ديري بولب اولميان الله عيب و نقصان در آرثتا در ديب اقرار اديارن، هيچ حق بولغن خداي يُوقدر مگر شول ديرلتگوجي و اُولدرگوجي يكا طنگري بار در، بنده لر اَيَثي و يُوردلر اَيَثي بولغن الله عيب و نقصان دن آرثتا در ديب اقرار اديارن، بارچا اوگي لر كُوب بولن يغدي دا، و آرثتا و مبارك بولن يغدي دا، بارچا حال دا، الله تعالي اُچن در، الله تعالي اولقان بولمقلغي اولقان بولدي، اي بار خدايا الله تعالي ننگ اُولي لغي و قدرتي هر بر مكان دا بولدي. شيخ ابوالبركات آيدّي: الله تعالي ننگ علمي دا هر بر مكان غا عام در، اوندن ثونگرا دعاء ادر هالان دعاءثي بلن، بث شول آدم اُچن گويا بيت الله غا حج ادن يالي و پيغمبرu غا زيارت ادن يالي و الله تعالي ننگ يُولندا جهاد ادن يالي ثواب بولر، و شول آدم طنگري تبارك و تعالي دن هيچ بر زاد دلمذ مگر شونگا دلگني برر، و اگر شو نمازني شول اون گيجاننگ هر گيجاثندا اُوقيثا الله تعالي شوننگ  اُچن فردوس اعلاني حلال آيلندرر و شوننگ بارچا گناه لرني آيرر و شوننگ اُچن شول عمل ني غيطلا ديب آيدلنر، بث عرفه گُن بولثا، يعني دُوقّذلنجي گُن و گيجاثندا نمازي اُوقيثا و شول دعاء بلن دعاء ادثا، و طنگري تبارك و تعالي ننگ اَوِندا زار و تضرع ني كُوفلدثا، الله تبارك و تعالي آيدر: اي مننگ فرشته لرم ثذلر شاهد بولنگ تحقيق من شوننگ اُچن مغفرت ادّم و شوني بيت الله غا حج ادگوجي آدم بلن شريك آيلندردم. شيخ ابوالبركات آيدّي: بث فرشته لر خوش بولر، طنگري تبارك و تعالي ننگ شول بنده گا، نمازننگ و دعاءثننگ برابرنا برگن ثواب لرنا.

     انها شو حديث شريف دن بلّي بولدي، مسلمان لرنگ قربان آيننگ دثلابقي اُون گُن ننگ اِچندا اُوقليان مخصوص نفل نمازي بدعت دال دگي. اوننگ اُچن اُول وهّابي لرنگ مسلمان لري عيب لندرمق اُچن، بدعت ايش اديانگذ ديمك لري، حقيقت دن خارج بولغن باطل و بي اساس ثُوذلر در.

عاشوراء گُنندا ادليان عبادت لر بدعت دال در

     برناچا يرلردا عاشر آي ننگ اُوني گُني بولندا روزه تُوديارلر و صدقه بريارلر و شول گُندا مخصوص نماز اُوقيّارلر و عبادت لرني آردّريارلـر. وهّابـي لر، مسلمان لرنگ شول يغدي لرني بدعت دن ثاناب، اُولري اولقان گمراهلك دا گوريارلر. اولرنگ اُول اديان ايش لرني سَلَف صالح لر ادمدي، و شرعي سندلردن هيچ بر سند اُوننگ اُچـن طفلمـدي ديب آيديارلـر. وهّابـي لرنگ بو آيديان گب لري باطل در. عاشوراءننگ فضيلتي حقدا گلن حديث لرنگ بارثي شول گُندا هر نوعي عبادت ادمك لگنگ دوغرلغني بلدريار، بلكا افضل دغني بلدريار.

     حضرت ابن عباسبدن شو حديث روايت بولب در: مَنْ صَامَ ‌يَوْمَ عَاشُوراءَ مِنَ المُحَرَّمِ اَعْطاهُ اللهُ تَعَالي ثَوَابَ عَشَرَةَ آلافِ مَلَكٍ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُوراء مِنَ المُحَرَّمِ اَعْطَي ثَوَابَ عَشَرَةِ آلافِ حَاجٍّ وَ مُعْتَمِرٍ وَ عَشَرَةِ آلافِ شَهِيْدٍ وَ مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَي رَأسِ يَتِيْمٍ يَوْمَ عَاشُوراءَ رَفَعَ ‌اللهُ تَعالي بِكُلِّ شَعْرَةٍ دَرَجَةً وَ مَنْ فَطَّرَ مُؤمِناً لَيْلَةَ عَاشُوراءَ فَكَأنَّمَا اَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِيْعَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَ السَّلامُ وَ اَشْبَعَ بُطُونَهُمْ [472].

     ترجمه: هيثي بر آدم عاشر آينگ اُوني گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا اُون منگ فرشته ننگ ثوابني برر، و هيثي بر آدم عاشر آينگ اُوني گُن روزه تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا اُون منگ حج ادگوجي ننگ و عمره ادگوجي ننگ و اُون منگ شهيدننگ ثوابني برر، و هيثي بر آدم اُوذ الي بلن يتيم ننگ كلّثني ثيفلثا عاشوراء گُنندا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ هر غِل ننگ برابرنا بر درجه برر، و هيثي بر آدم عاشوراء گيجاثندا بر مسلماننگ آغذني آچدرثا، بث شول آدم گويا محمدu نگ اُمّتننگ بارچـاثننگ آغذنـي آچـدرن يالـي و شولـرنگ غـرن لرني دُويرن يالي در.

     و ينا حضرت رسول اكرم > اُوذننگ صحيح حديثندا ثُويب آيدب در: مَنْ وَسَّعَ عَلَي عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُوراءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا[473] ترجمه: هيثي بر آدم عاشوراء گُنندا اُوذ اچري مشغلالرنا گينگشگنلك ادب ضيافت تُودثا، طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا يل ننگ كُلّي ثندا گينگشگنلک ادر، و اُوننگ ارثغل ني آردّرر.

     انها شو حديث لردن بلّي بولدي، عاشوراء گُنندا روزه تُودمق لق و خير احسان لر ادب مسلمان دوغن لرنگا كمك برمك لك آنگربش ثواب لغي.

     اُول مسلمان لرنگ اُوقيّان مخصوص نمازلري اُچن دليل شو حديث شريف در: مَنْ صَلَّي يَوْمَ عَاشُوراءَ اَرْبَعَ رَكَعاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللهُ‌ اَحَدْ اِحدي عَشَرَةَ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِيْنَ عَاماً وَ بَنَي لَهُ مِنْبَراً مِنْ نُورٍ وَ‌ مَنْ اِغْتَسَلَ فِيْهِ لَمْ يَمْرَضْ تِلْكَ السَّنَةَ اِلاّ مَرَضَ المَوْتِ وَ مَنْ اِكْتَحَلَ فِيْهِ لَمْ يَرْمَدْ تِلْكَ السَّنَةَ [474].

     ترجمه: هيثي بر آدم عاشـوراء گُنندا دورت ركعت نماز اُوقيثا، هـر ركعت دا بر مرتبه الحمد سوره ثني اُوقيثا، و قُل هُو الله اَحَد سوره ثني اُون بير مرتبه اُوقيثا، طنگري تبارك و تعالي شوننگ اُچن الّي يلننگ گناه ثني مغفرت ادر، و شوننگ اُچن نوردن منبر بجرر، و هيثي بر آدم عاشوراء گُنندا غسل ادثا شول يلدا هثّلمذ، مگر اجل هثّلغي بولمثا. و هيثي بر آدم عاشوراء گُنندا گوذنا سرمه چكثا، شول يلدا شوننگ گوذي آغريمذ.

     حضرت امام نسفي/ آيدب در: لَمْ تَرْمَدْ عَيْنا قَلْبِهِ يعني عاشورا گُنندا، گُذنا سرمه چكن آدمنگ يُرَگننگ اكي گُوذي آغريمذ.

     شو حديث شريف بشغا طُرُق لردا شو هيل لي روايت بولب گلب در: مَنْ اِكْتَحَلَ بِالاِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوراءَ لَمْ يَرْمَدْ اَبَداً[475] ترجمه: هيثي بر آدم عاشوراء گُنندا گوذنا آق تُوتيا چكا، هيچوقت دا شوننگ گُوذي آغريمذ.

     انها شو حديث لردن بلّي بولدي، عاشوراء گُن ني بتر اُوللدمق گَرَك لگي، شول گُندا مخصوص نمازني اُوقيملي، غسل ادملي، گُوذنگا تُوتيا چكملي، يتيمنگ كلّثني ثِيفلملي، فقير مسكين لرگا خير احسان ادملي، الله تعالي غا عبادت ني كُوفلدملي.

     اُوننگ اُچن علماء اسلام فرمايش اديارلر: وَ مِنْ سُنَّةِ الاِسْلامِ تَعْظِيْمِ يَوْمِ عَاشُوراءَ [476] ترجمه: اسلام دين ننگ سنّتندن در، عاشوراء گُن ني اُوللدمق لق.

     عاشوراء گُن، گُن لرنگ غوثي بولنثنگ، طنگري تبارك و تعالي، حضرت امام حسينt ننگ شهادتني شول گُن گا غبد گتردي، اُوننگ اُچن شول گُندا مسلمان لر حضرت امام حسينt ني يادليارلر، و شوننگ روح مباركي اُچن خير و احسان قليارلر. امّا وهّابي لر، بو آيدلن حديث غا، بلكا عاشوراءننگ فضيلتي حقدا گلن حديث لرنگ بارثنا موضوع ديارلر. بو آيدلن حديث موضوع دال در، چونكي بو حديث ني بيك محدّث لر اُوذ كتاب لرندا گتردي لر. حضرت امام بيهقي اُوذ «سُنَن»دا و «شُعَبِ الايمان»دا گتردي و حضرت امام سيوطي اُوذ «جامع الصغير»ندا و «جامع الكبير»ندا گتردي، و علاّمه عبدالرؤف المناوي اُوذ «كنوز الحقائق»ندا گتردي، و علاّمه عبدالرحمن الصفوري اُوذ «نزهَة المجالس»ندا گتردي، و حضرت العلاّمه علي بن محمد العزيزي/ آشكار آيدب در: اِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ[477] ترجمه: تحقيق شول حديث شريف موضوع دال در. و بولردن بشغادا عالم لر بو حديث ني اُوذ كتاب لرندا گترب درلر.

     اُوننگ اُچن وهّابي لرنگ، مسلمان لرنگ اديان خير احسان لرني غُويدرجق بولب گتريان دليل لرنا غُلَق لرنگذي گرمانگ، و اولرنگ آيديان گب لرنا اُنس برمانگ، دين ننگ ترثنا دُوردلن تُوپرلر هر يُول بلن گلب ثذلري آذدرجق در خبردار بولنگ. هي دا الله تعالي اُچن نماز اُوقيمقلق گناهكارلك بولرمي؟ عاشوراء گُنندا احسان ادمك دن زيان گلرمي؟ گچن سَلَف لر و بيك مقام لي علماءلر، شريعت غا ترث ايش لري داب ادب غُويرلرمي؟ عقل لي آدم لر، انصاف لي آدم لر، انتجك عقل لرني اِيشلدثلر، و آذجق فكر غُويثالر بلرلر، اُول وهّابي لرنگ دوغري يُولدن آذشب گمراه بولن تُوپرلردغني.

غَرا چهارشنبه گُنندا اُوقليان نماز بدعت دال در

     صفر آينگ آخرقي چهارشنبه ثنا، غَرَا چهارشنبه ديارلر. برناچا يرلردا، شول گُن صدقه بريارلر و مخصوص نماز اُوقيّارلر و مخصوص دعاء اديارلر. اُول مخصوص نماز شو در: دورد ركعت نفل نماز اُوقيملي، هر ركعت دا الحمددن ثُونگرا اون يدي مرتبه اِنّا اَعطَينَاكَ الكَوثَر اُوقيملي، اُوندن ثونگرا اُچ مرتبه قُل هُوَ اللهُ اَحَد اُوقيملي، اوندن ثونگرا بر مرتبه قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَق اُوقيملی، اوندن ثونگرا بر مرتبه قُل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ني اُوقيملي، سلام برنگدن ثونگرا، شول گُن گا خاصلنن دعاءني اُوقيملي.

     اُول مخصوص دعاء شو دعاء در: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ النَّبِيِّ الاُمِّيِّ وَ بَارِكْ، اَللَّهُمَّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الشَّهْرِ وَ ‌مِنْ كُلِّ بَلاءٍ وَ شِدَّةِ بَلِيَّةٍ قَدَّرْتَهَا فِيْهِ، يَا دَهْرُ يَا دَيْهُورُ يَا دَيْهَارُ، يَا كَانُ يَا كَيْنُونُ يَا كَيْنَانُ، يَا اَزَلُ يَا اَبَدُ يَا مُعِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا ذَا الجَلالِ و الاِكْرَامِ، يَا ذَا العَرْشِ المَجِيْدِ اَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللَّهُمَّ اَحْرِسْ بِعَيْنِكَ نَفْسِي وَ مَالِيْ وَ اَهْلِي وَ اَوْلادِيْ وَ دِيْنِي وَ دُنْيَايَ الَّتِي اِبْتَلَيْتَنِي بِصُحْبَتِهَا بِحُرْمَةِ الاَبْرَارِ وَ الاَخْيَارِ، بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ‌، اَللَّهُمَّ يَا شَدِيْدَ القُوَي يَا شَدِيْدَ المِحَالِ يَا عَزِيْزُ يَا كَرِيْمُ اَذْلَلْتَ بِعِزِّكَ جَمِيْعَ خَلْقِكَ يَا مُحسِنُ يَا مُجْمَلُ يَا مُتَفَضِّلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُكْرِمُ يَا مَنْ لا اِلَه اِلاّ اَنْتَ، يَا لَطِيْفاً لَطَفْتَ بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ اَلطِفْ بِي فِي قَضَائِكَ وَ عَافِنِي مِنْ بَلائِكَ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ [478].

     ترجمه: اي بار خدايا، ثن رحمت اد محمدu غا، اُوذ بندانگا، و اُوذ ايلچينگا، عام بولن پيغمبر، و شوني بركت لندر، اي بار خدايا من ثننگ بلن پناه گتريارن شو آي ننگ شرندن، و هر بر بلاءدن، و ثننگ شو آي دا قَدَر ادن مصيبتنگ دن، اي زمان لرنگ اِچنداكي طفليان مصيبت لري خلق ادگوجي خداي، اي المدام بولغوجي خداي، اي قديم بولغوجي خداي، اي هميشه بولغوجـي خداي، اي يُوق ادنـدن ثونگ غيطليغوجـي خداي، اي خلـق لري يُوقدن طبدرغوجي خداي، اي اُولي لق و ثيلغ ادمك لگنگ اَيَثي، اي بيك عرشنگ اَيَثي، ثن اثلان ايشنگ ني اديانثنگ، اي بار خدايا ثن اُوذنگ ثقلا مننگ جانمي و مالمي و اهلمي و اولادمي و دينمي و دنيامي، اُولتوري دنيائي كي، ثن مني مبتلا ادبدنگ شونگا يُولدش بولمق لغا، يغشي آدم لرنگ و غوي كشي لرنگ حرمتي اُچن، ثننگ رحمتنگ بلن غارما غدما بولـن يغديمـدا، اي بتر گيچلـي، و ياذق لري يبغوجـي، اي جُومـارد، اي عيب لري اُوردگوجي، ثننگ رحمتنگ بلن غارما غدما بولن يغديم دا، اي رحم ادگوجي لرنگ رحم ادگوجراگي، اي بار خدايا، اي يغدي لري گيچلي، اي عذابي بتر غتي، اي قدرتي بتر كان، اي جومارد، ثن اُوذ اُولي لغنگ بلن بارچا خلقنگ ني پثلدّنگ، اي حقيقت يغديي بلنميان، اي آرتقمچلق اَي