کتاب: تنبيه النفوس الغافلة ببيان تفاصيل الصلوات النافلة

تنبيه النفوس الغافلة ببيان تفاصيل الصلوات النافلة

تنبيه النفوس الغافلة ببيان تفاصيل الصلوات النافلة

تألیف: استاد محترم عبدالرحمن آخوند تنگلی حفظه الله

زبان: ترکمنی

موضوع: فقه ـ آموزش نمازهای مستحبی و نافله

قطع: رقعی

ناشر: تنعیم

پیرامون کتاب: در فقه احناف، نمازهای نفلی زیادی وجود دارد که مأثور بوده و از بزرگان دین روایت شده است. در این نمازها سوره های بخصوص و اوراد ویژه ای توصیه شده است، اما با کثرت این نمازها همیشه برای شخص مشکل بوده که این اوراد و سوره های بخصوص را به یاد داشته باشد، از این رو استاد تنگلی اکثر این نمازهای نافله را در قالب این کتاب جمع آوری نمودند. کتابت این اثر در اردیبهشت سال 1391 هجری شمسی به اتمام رسید و همان سال نیز به زیر چاپ رفت. این کتاب با فرمت پی دی اف در اختیارتان قرار گرفته است که حجم آن 384 کیلوبایت می باشد.


دانلود کتاب: تنبيه النفوس الغافلة ببيان تفاصيل الصلوات النافلة


مُقَدِّمَة. 4

نفل دا بولن یوریتلک لر. 7

نیت پورمثی.. 8

بق و ثقلا گرکلی در. 9

وضوء نمازی.. 11

ضُحی نمازی.. 12

اِکِندی ننگ اونداکی نماز. 13

اَوَّابِین نمازی.. 13

یثدی ننگ اونداکی نماز. 14

یثدی ننگ ایذنداکی نماز. 14

تَهَجُّد نمازی.. 15

قدر نمازی.. 16

تسبیح نمازی.. 17

هَول نمازی.. 18

حاجت نمازی.. 19

برائت نمازی.. 20

سفر نمازی.. 20

قدوم نمازی.. 21

رغائب نمازی.. 22

زیارت نمازی.. 23

غرا چهارشنبه نمازی.. 24

سعی نمازی.. 25

آی توتلمق نمازی.. 25

یغن نمازی.. 26

عاشورا نمازی.. 26

خُصَمَاء نمازی.. 27

عُتَقَاء نمازی.. 28

جمعه گیجثی ننگ نمازی.. 29

جمعه گن ننگ نمازی.. 30

شنبه گیجثی ننگ نمازی.. 30

شنبه گن ننگ نمازی.. 31

یکشنبه گیجثی ننگ نمازی.. 32

یکشنبه گن ننگ نمازی.. 32

دوشنبه گیجثی ننگ نمازی.. 33

دوشنبه گن ننگ نمازی.. 33

سه شنبه گیجثی ننگ نمازی.. 34

سه شنبه گن ننگ نمازی.. 35

چهارشنبه گیجثی ننگ نمازی.. 36

چهارشنبه گن ننگ نمازی.. 36

پنجشنبه گیجثی ننگ نمازی.. 38

پنجشنبه گن ننگ نمازی.. 39

بِرُّ الوَالِدَین نمازی.. 39

توابین نمازی.. 40

سَکَرَاتُ المَوت نمازی.. 42

کَفَّارَةُ البَول نمازی.. 42

دیش آغر نمازی.. 43

نُزُولُ المَطَر نمازی.. 43

قضاءُ الفَوَائِت نمازی.. 44

نوم نمازی.. 44

رابطه نمازی.. 45

اشراق نمازی.. 45

معراج نمازی.. 46

مُقَدِّمَة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لِلّهِ رَبِّ العَالمین. والصلاةُ  والسّلامُ  عَلَی اَشرَفِ المُرسَلِین، مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِه وَ صَحبِهِ اَجمَعِین، وَ عَلَی مَن تَبِعَهُم اِلَی یَومِ الدِّین.

اَمّا بعد: حرمتلی مسلمان لر، اِلایتا ترکمان دوغن لر، اویاننگ و ثَرثَات بولنگ، اسلام شریعتندا، ایمان دن ثونگرا بولن بیک بُیرق، نماز اوقیمق در، و شول نمازدا دُورد هیل لی در:

اولقثی فرض بولن نمازلر در، مثلاً هرگیجا گندیذدا باش وقت نمازی اوذ وقت لرندا اوقیمق، و شو لردن اوقیمانی گچرن لرننگ قضاثنی آلمق، جمعه نمازی اُوقیمق، جنازه نمازی اُوقیمق.

اکنجثی واجب بولن نمازلر در، مثلاً وتر نمازی اُوقیمق، یا شول اوقلمانی گچن بولثا شوننگ قضاثنی آلمق، عید فطر نمازی اوقیمق، عید قربان نمازی اوقیمق، جمعه ننگ اکلنجی سنّتندن ثونگرا احتیاط ظهر نمازی اوقیمق، یدی طواف دن ثونگرا اکی رکعت نماز اوقیمق، نذر ادِلَن نمازی اوقیمق. و بُوذن نفل ننگ قضاثنی اوقیمق.

اچنجثی سنّت بولن نمازلر در، مثلاً ارتیرنگ فرضندن اونچا اوقلیان اکی رکعت نماز، و اویلاننگ فرضندن اونچا اوقلیان دورد رکعت نماز، و اویلاننگ فرضندن ثونگرا اوقلیان اکی رکعت نماز، و جمعه ننگ فرضندن اونچا اوقلیان دورد رکعت نماز، و جمعه ننگ فرضندن ثونگرا اوقلیان دورد رکعت نماز، و آغشم ننگ فرضندن ثونگرا اوقلیان اکی رکعت نماز، و یثِّی ننگ فرضندن ثونگرا اوقلیان اکی رکعت نماز، و تراویح آدندا اوقلیان یگرم رکعت نماز، و تحیَّت مسجد دیب اوقلیان اکی رکعت نماز، و صلات توبه دیب اوقلیان اکی رکعت نماز، و استخاره اچن اوقلیان اکی رکعت نماز، و آتا اناننگ رضایتی اچن اوقلیان اکی رکعت نماز، و گن توتلمق اچن اوقلیان اکی رکعت نماز. شو نمازلرنگ بارثی سنّت بولن نمازلر در، شو اچ هیل لی نمازلرنگ، اوقلمق یغدی لرنی، «اَحکامُ النِّساء» آدلی یذن کتابم دا، غوی آچقلاب دُشنِک بردم، شونی آلب اوقِینگ.

دوردنجثی نفل بولن نمازلر در، نفل نمازلرنگ گرّنگ لرنا گیرمذم دن اونچا ثذلرگا بر ناچا حقیقت لری دشندرین.

اَلحَمدُلِلّهِ وَالمِنَّه، بذنگ آتا بابالرمذ، و اصیل ترکمان لرمذ، سنِّی و حنفی مذهب در، فرض واجب لرنا غایم، و سنّت مستحب لرنا محکم، المدام خیر ثواب لرگا الری دوریان، و تقوی پرهیزکارلک گا هواس ادیان، بیک همّت لی، و دین غیرات لی بولن اَرلردی لر، رَحمَتُ اللهِ عَلَیهِم.

اوکنج دا بولثا آیدملی بولیار، ثونگقی نسل لردا دین غیرات لری ثوثلاب، تقوالق غُجِرلری کَمَلِب، آتا بابا لرمذنگ اثرلری یوش یوش آیرلب بشلدی مبتدع لر بدعت سازلرنی چلب، بر ناچا خلق لرمذی فضائل دن و نوافل دن آذشدردی لر، فرض واجب بولمدق ایش ننگ هیچ بر لزومی یوق در دیب، اولرنگ یرک لرنا انحراف غُیدِی لر. شول سوء تبلیغ لر بر ناچا آدم لری کوب فضایل لردن، آلب غالب، ثان ثذ ثواب لردن محروم آیلندردی.

حرمتلی عزیز دوغن لرم شونی بلنگ، شیطان لَعِین ننگ الکی ایشی، مسلمان لرگا مستحب ایش لری ترک ادّرب، نفل بیرق لری اتبردمک در، نفل لری یگرندرن دن ثونگرا، سنّت لری طشلدمغنگ اونگا مشکل لگی یُوق در.

مسلمان خلق لری سنّت دن آیرندن ثونگرا، اونگا واجبی اتبردمگنگ غین چلغی یوقدر، اولرگا واجب نی طشلَدَندن ثونگرا، فرض نی ترک ادّرمگنگ غیغثی یوقدر. اولرگا فرض نی اتبردندن ثونگرا، اولري دین دن چقرمغی بر زاد حساب ادمذ، اوننگ اچن عقل لی آدم آداب و استحباب لرگا غایم دورر، شیطان لرنگ طماثنی اوذدرمک اچن. نوافل لر انسانی عبادت گا چِثلندرر، بیلکی اچ بیرق لری غایم تودمق لغا کمک برر، و عابد نی، الله تعالی گا یقین ادر.

بیک طنگری اوذی ننگ قدسی کلامی بلن ثُویِب آیدیار: «مَا یَزَالُ عَبدِی یَتَقَرَّبَ اِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّی اُحِبَّهُ، فَاِذَا اَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الَّذِی یَسمَعُ بِهِ، وَ بَصَرُهُ الَّذِی یُبصِرُ بِهِ، وَ یَدَهُ الَّتِی یَبطِشُ بِهَا، وَ رِجلَهُ الَّتِی یَمشِی بِهَا». ترجمه: بندام منگا نفل عبادت لری ادب، یقین لشب دورر، تا من اونی ثویّانچام، بث من شونی ثُویاثَم، شوننگ اشدیان غلغی من بولرن، و شوننگ گوریان گوذی من بولرن، و شوننگ تودیان اِلی من بولرن، و شوننگ یوریّان آیغی من بولرن، یعنی من شول بندامنگ بارچا اعضاءلرنی، اوذ راضی بولن ایش لرما صرف ادرن.

حرمتلی مسلمان دوغن لر، انگکی اونچا، فرض واجب لرنگذگا غایم بولنگ، اگر اولردن اهمال کاری ادب گچرن لرنگذ بار بولثا، توبه ادب دَررَو قضالرنی آلنگ، هیچوقت دا،  سنّت لرنگذی اتبرمانگ، اوی دا بولثنگذدا ، سفردا بولثنگذدا.

بو اچ هیل لی نمازلرنگذی بتوی برجای ادنگذدن ثونگرا نفل نمازلری دا بلب و اوقیب، کوب کوب ثواب لرگا ایا بولمق دن غیرا دورمانگ، شول نفل نمازلرنگ تفصیل لر دشندرمک اچن، شو «تَنبِیةُ النُّفُوسِ الغَافِلَةِ بِبَیَانِ تَفَاصِیلِ الصلوات النَّافِلَةِ» آدلی یذن کتابم نی ثذ حرمتلی لرگا هودرلیارن. تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا و مِنکُم.

نفل دا بولن یوریتلک لر

1ـ نفل نماز دنگا تکبیر آیدب بشلمق بلن لازم بولر، بشلمدق آدم غا لازم بولمذ.

2ـ نفل نمازنی دنگا بر سلام بلن کوب رکعت لر اوقیمق لق دوغری بولر، امّا گندیذدا بر سلام بلن دورد دن آرتق اوقیمق مکروه در، و گیجا دا بر سلام بلن ثکّذدن آرتق اوقیمق مکروه در.

3ـ نفل نمازنگ هر اکی رکعتی اوذ بشنا بر نمازنگ حکمندا در، اوننگ اچن اَلتَّحِیَّات دن ثونگرا صلوات لری دا اوقیملی در، و هر اکی رکعت ننگ بشندا سُبحَانَکَ دا اوقیملی در، و اَعُوذُ بِالله نی دا آیدملی در.

4ـ نفل نمازنگ هر رکعتندا فاتحه اوقیمق، و سوره غوشمق لازم در.

5 ـ نفل نمازنی تورب اوقیمق لغی بشریان آدم ننگ، اوترب اوقیمق لغی دا دوغری در.

6 ـ نفل نمازلری اذان و اقامت آیدمانی جماعت بلن اوقیمق لق دوغری بولر.

7ـ دنگ آطندن تا گن دوغیانچا، نفل نماز اوقیمق لق مکروه در، و اکندی نمازنی اوقین دن ثونگرا، تا آغشم نمازنی اوقیّانچا نفل اوقیمق لق مکروه در.

اچ وقت دا هیچ بر نماز دوغری بولمذ ها نفل بولثن، ها واجب بولثن، ها فرض بولثن، شول اچ وقت، برنجثی: گن دوغب بریان وقتی، اکنجثی: گن اورطا بولن وقتی، اچنجثی: گن بتب بریان وقتی. مگر دوغری بولر دنگا شول گن ننگ اکندثی.

8 ـ نفل نمازلری نیّت ادمک لک دا، هوکمان شول اوقلیان نفل ننگ، اصطلاح داکی آدنی آیدمق لق لازم دال در، مثلاً وضو نمازنی اوقیمق لگی نیت ادیان، یا قدر نمازنی اوقیمق لگی نیّت ادیان، یا تسبیح نمازنی اوقیمق لگی نیّت ادیان دیب آیدمثا، بلکا مطلقا نماز اوقیّان دیب نیّت ادثا، یا نفل اوقیّان دیب نیّت ادثا دا دوغری بولر.

نیت پورمثی

وضوء آلب، و نمازلق یذب، دک دورب کعبه گا یُذلنن دن ثونگرا، شو هیل لی نیّت ادملی: «نَوَیتُ اَن اُصَلِّیَ رَکعَتَی نَفلٍ خَالِصاً لِلّهِ تعالی». ترجمه: نیّت قلدم اکی رکعت نفل نماز اوقیمق لگی دنگا خدای اچن دیب، اکی ال نی اکی غلق ننگ برابرنا گوترن یغدین دا، اللهُ اکبَر، دیملی. اوندن ثونگرا اکی ال نی غوشرب، گُوبَک ننگ اتگندا غویملی، اوندن ثونگرا اوقیّان نمازنا اداما برب تمام ادملی. اگر بر سلام بلن کوب رکعت لر اوقیجق بولثا، اکی رکعت یرنا دورد رکعت دیملی، یا آلتی رکعت دیملی، یا ثکّذ رکعت دیملی.

اگر اوقیّان نمازی ننگ خلق لر آرثندا توتلیان معروف آدنی آیدمق لغنی اثلثا، مثلاً: نفل نماز دیمک لگی ننگ یرنا، وضوء نماز دیاملی، قَدر نماز دیاملی، تسبیح نماز دیاملی، هیثی بر نمازی اوقیثا شوننگ معروف آدنی آیداملی. شو کتاب دا آیدلجق نفل نمازلرنگ بارثی ننگ نیّت لری شو آیدلب گچن نیّت لر یالی در، فقط آدلری یا رکعت ننگ ثان لری اُیدگیان در.

بق و ثقلا گرکلی در

حرمتلی مسلمان دوغن لر، انشاء الله تعالی، نفل نمازلرنگ هر غیثی ننگ آدنی عنوان کلام ادب یذرث، اوندن ثونگرا شول نمازنگ ناچا رکعت دغنی آیدرث، و شول نمازنگ رکعت لرننگ ثاننچا، ثان بلگی لرنی، یذغی ثیرش ننگ بشندا یذرث. مثلاً، شو هیلی لی:

1ـ نیّت، تحریمه، ثَنَاء، حَمد، سُورَه، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات، دعاء، سَلام.

نیّت دیّانی: نماز اوقیمق لغی یرک بلن قصد ادب دل بلن آیدمق در.

تحریمه دیّانی: نیّت ادب دورن یغدین دا، اکی ال نی، اکی غلغی ننگ دوشنا گوترب اَللهُ اَکبَر دیمک در.

ثنا دیانی: سبحانک نی بشندن آیغنا چنلی اوقیمق در.

حَمد دیانی: الحَمدلله نی آخرنا چنلی اوقیمق در.

سُوره دیانی: قرآن شریف ننگ بولک لرندن بر بولک نی الحمدگا تِرکَمَک در.

رُکُوع دیانی: سوره تمام بولندن ثونگرا انگلب اکی دیذگا یبلنب آرقثی بلن کلّثنی برابر ادب دورمق در.

سُجُود دیانی: رکوع دن ثونگرا، یرگا اینب یدی اندامی یرگا ثردمک در اکی مرتبه. یدی اندام: اکی آیق، اکی دیذ، اکی ال، یذ یعنی منگلی و بورن.

قُعُود دیانی: اکی مرتبه سجده ادمک دن ثونگرا اوترمق در.

تشهّد دیانی: التَّحِیَّاتُ لله نی آخرنا چنلی اوقیمق در.

صلوات دیانی: اَللَّهُمَّ صَلِّ نی، وَ اَللَّهُمَّ بَارِک نی، آخرنا چنلی اوقیمق در.

دعاء دیانی: اَللَّهُمَّ اغفرلی نی، آخرنا چنلی اوقیمق در.

سلام دیانی: اَللَّهُمَّ اغفِرلِی نی، اوقیب بولندن ثونگرا، ثغ طرف گا بقب، السَّلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَةُ الله، و ثول طرف گا بقب، السَّلامُ عَلَیکم و رحمةُ الله دیمک در.

هر بر نمازنگ اوقلملی پورمثنی آیدب بولمذ دن ثونگرا، شو علامت (ح) نی یعنی شو حرف نی یذب، کثا خط دن ثونگرا ثوذ آیدثق، بلگل شول ثوذ، شو آیدلن نمازنگ فضیلتی حق دا گلن حدیث شریف ننگ معناثی در.

 نمازنگ اچندا و دشندا اوقلیان حمد و ثناء لرنگ، و آیدلیان دعاء و تسبیح لرنگ بارثنی معنالری بلن، «صَیقَلُ اللِّسَانِ وَالقُلُوبِ بِدُعَاءِ عَلاَّمِ الغُیُوبِ»، آدلی یذن کتابم دا، کامل طریق دا دشندرب آیدّم شول کتابی آلب اوقینگ.

وضوء نمازی

یعنی یونغ نمازی، هیثی بر آدم یونغ قِلِب بولندن ثونگرا، اندام لری غوریمذندن اونچا، اکی رکعت یونغ نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثَنَاء، حَمد، سُوره کافِرُون، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حمد، سوره اخلاص، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صَلَوات، دعاء، سَلام.

ح ـ هیثی بر آدم یونغ آلب و شول یونغ نی غوی یغدی دا بترب اکی رکعت نماز اوقیثا، و یُرَگی بلن و یُذِی بلن شول اکی رکعت نمازگا یذلنثا هوکمان شول آدم اوچماخ گا گیرر.[1]

ضُحی نمازی

یعنی غشلق نمازنگ وقتی، گن یوقری غلندن تا گن آغمذننگ اویاننا چنلی در، آذی اکی رکعت در، کوبثی اون اکی رکعت در. راجح قول گا گورا دورت رکعت در. ترتیبی شیلا:

1ـ نِیَّت، تحریمه، ثَنَاء، حَمد، سُورَه شَمس، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حَمد، سُوره الضُّحی، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات.

3ـ ثَنَاء، حَمد، سُورَه شَمس، رُکُوع، سُجُود.

4ـ حَمد، سُوره الضُّحی، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات، دعاء، سَلاَم.

ح ـ هیثی بر آدم غشلق نمازنی اکی رکعت ادب اوقیثا شول آدم نی غافل لرنگ توپرندن یذلمذ، و هیثی بر آدم، دورد رکعت ادب اوقیثا، شونی عابدلرنگ توپرندن یذلر، و هیثی بر آدم آلتی رکعت ادب اوقیثا، شول نماز، شول گن گا بث در، و هیثی بر آدم ثکّذ رکعت ادب اوقیثا، بیک طنگری شونی مطیع لرنگ توپرندن یذر، هیثی بر آدم اون اکی رکعت ادب اوقیثا، بیک طنگری شونگا اچماخ دا بر اوی ثلر.[2]

اِکِندی ننگ اونداکی نماز

اکندی ننگ فرضندن اونچا دورد رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیّت، تحریمه، ثناء، حَمد، سُورَه، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حَمد، سُوره، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات.

3ـ ثناء، حَمد، سُوره، رُکُوع، سُجُود.

4ـ حَمد، سُوره، رُکوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات، دعاء، سَلام.

ح ـ بیک طنگری رحم ادثن اکندی دن اونچا دورد رکعت نفل اوقین آدم غا.

اَوَّابِین نمازی

آغشم ننگ ایذنداکی اکی رکعت سنت دن ثونگرا، بر سلام بلن آلتی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء حمد، سوره، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تشهّد، صَلَوات.

3ـ ثناء، حَمد، سوره، رکوع، سُجُود.

4ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهّد، صلوات.

5 ـ ثناء، حَمد، سوره، رکوع، سُجُود.

6 ـ حَمد، سوره، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تشهّد، صلوات، دُعاء، سلام.

ح ـ  هیثی بر آدم آغشم دن ثونگرا آلتی رکعت اوّابین نمازنی اوقیثا، آرالرندا اربد گبلمانی، شول نماز، اون اکی یلقی عبادتگا برابر بولر، یعنی اون اکی یل عبادت ادن یالی ثواب برلر.

یثدی ننگ اونداکی نماز

یثدی ننگ فرضندن اونچا دورد رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیّت، تحریمه، ثناء، حَمد، سوره، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حَمد، سوره، رُکوع، سجود، قُعُود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حَمد، سوره، رکوع، سجود.

4ـ حَمد، سوره، رکوع، سجود، قُعُود، تَشَهُّد، دُعاء، سَلام.

یثدی ننگ ایذنداکی نماز

یثدی ننگ ایذنداکی اکی رکعت سنت دن ثونگرا دورد رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نِیَّت، تحریمه، ثناء، حَمد، سوره، رکوع، سُجُود.

2ـ حمد، سوره، رُکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هیثی بر آدم یثدی دن ثونگرقی دورد رکعت نفل نی اوقیثا، گویا قدر گیجاثندا اوقین یالی ثواب برلر.

تَهَجُّد نمازی

یثدی نمازلرنی اوقیندن ثونگرا اوقلاب غلن آدم بر سلام بلن ثکّذ رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نِیَّت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5ـ ثناء، حَمد، سوره، رکوع، سجود.

6ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حَمد، سوره، رکوع، سجود.

8ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ ثذلر گیجا تورب، نفل نماز اوقیمق لگی، هوکمان اوذلرنگذگا ، اَنِّک ادننگ.

قدر نمازی

رمضان آینگ یگرم یدلنجی گیجا ثندا، اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نِیَّت، تحریمه، ثَناء، حمد، سوره اخلاص 7، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 7، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازنی اوقیب سلام برندن ثونگرا، یدمش مرتبه شو دعانی اوقیملی:

«اَستَغفِرُاللهَ وَ اَتُوبُ اِلَیهِ». ترجمه: من بیک طنگری دن اوتُنج اثلیارن، و ادن اربد ایش لرمدن توبه ادیارن.

ح ـ بث شو نمازنی اوقین آدم یرندن تورماقا، بیک طنگری شوننگ اوذنی و آتا و اناثنی یلقار و بیک طنگری فرشته لری اچماح لرگا ایبرب شوننگ اچن باغ لر اکدرر و کوشک لر ثلدرر و آرنالر آقدرر و شول آدم دنیا دن چقماقا شو زادلرنگ بارثنی گورر.

تسبیح نمازی

بو نماز دنگا بر سلام بلن اوقلیان دورد رکعت نفل در، مونگا تسبیح نماز دیلیان ننگ سببی موننگ هر بر رکعتندا یدمش باش مرتبه شو تسبیح نی اوقلیار:

«سُبحَانَ اللهِ وَ الحَمدُللهِ وَ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَکبَر وَ لاَ حَولَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ العَلِیِّ العَظِیم» ترجمه: بیک طنگری بارچا عیب دن آرثّا بولدی، و بارچا اوگی لر بیک طنگری اچن در و اوذنا بنده لک ادلر یالی هیچ ذات یوق در، مگر یکا بولغن بیک طنگری بار در و بیک طنگری بارچا زادلردن اولقان در و هیچ حال یوق در اربد ایش لردن چکلمک لگا و هیچ یغدی یوق در یغشی ایش لری ادمک لگا، مگر بولر مرتبه ثی بیک و اولی بولغن طنگری ننگ کمک برمک لگی بلن. تسبیح نمازنگ اُوقلملی ترتیبی شَیلا:

1ـ نیّت، تحریمه، ثناء، تسبیح 15، حمد، سوره تَکَاثُر، تسبیح 10، رکوع، تسبیح 10، قَومَت، تسبیح 10، سُجُود، تسبیح 10، جلست، تسبیح 10، سجود، تسبیح 10.

2ـ تسبیح 15، حمد، سوره عصر، تسبیح 10، رکوع، تسبیح 10، قَومَت، تسبیح 10، سُجُود، تسبیح 10، جَلسَت، تسبیح 10، سُجُود، تسبیح 10، قُعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، تسبیح 15، حمد، سوره کافرون، تسبیح 10، رکوع، تسبیح 10، قَومَت، تسبیح 10، سجود، تسبیح 10، جلست، تسبیح 10، سجود، تسبیح 10.

4ـ تسبیح 15، حمد، سوره اخلاص، تسبیح 10، رکوع، تسبیح 10، قومت، تسبیح 10، سجود، تسبیح 10، جلست، تسبیح 10، سجود، تسبیح 10، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ شو نمازی بشرثنگ گن دا اوقی، بولمثا هر آی دا اوقی، بولمثا هر یل دا اوقی، بولمثا عمرنگ دا بر مرتبه اوقی، بث ثن یر یذی ننگ انگکی اولقان گناه کاری بولثنگ دا، شو نمازنگ خاطرنا ثننگ گناه لرنگ بغشلنر.

هَول نمازی

اولن آدم ننگ ایذنداقی لر، الکی گیجثی کچماکا، شول اولثی اچن، آغشم نمازنگ ایذندن اوقیّان اکی رکعت نفل لری در، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثَنَاء، حمد، آیَت الکُرسِی 1، سوره تَکَاثُر 10، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حمد، آیَت الکُرسِی 1، سوره تَکَاثُر 10، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب بولن دا شو دعاءنی اوقیملی: «اَللَّهُمَّ صَلَّیتُ هذِهِ الصَّلاَةَ وَ تَعلَمُ مَا اَرَدتُ بِهَا، اَللَّهُمَّ اِبعَث ثَوَابَهَا اِلَی قَبرِ فُلاَنِ المَیِّتِ». ترجمه: ای بیک طنگری، من شو نمازنی اوقیدم، ثن بلیانگ مننگ اراده ادن زادم نی، ای بیک طنگری ثن شو نمازنگ ثوابنی فلان اولی ننگ قبرنا ایبر.

بث شوندا بیک طنگری، شول اولی گا ثان ثذ ثواب لر برر، و کوب نورلر بغشلار، و بیک یغشی لق لر بترر، و اولقان درجه لرگا یترر، و شفاعت گا یتشدرر.

حاجت نمازی

اوذ حاجتی ننگ بدمگنی، بیک طنگری دن اثلیان آدم، یثدِی نمازِندن ثونگرا دورد رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیّت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 1، سوره فَلَق 1، سوره نَاس 1، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات.

3ـ ثَنَاء، حَمد، سوره اخلاص 1، سوره فَلَق 1، رُکُوع، سُجُود.

4ـ حَمد، سوره اخلاص 1، سوره فَلَق 1، رُکُوع، سُجود، قُعُود، تَشَهُّد، صلوات، دعاء، سلام.

بذنگ مشایخ لرمذ آیدی لر: بذ شو نمازنی اوقیدق، بث شوندا بذنگ حاجت لرمذ اودلدی، یعنی اثلگ لرمذگا یدّک.

برائت نمازی

بو نماز مِرِد آی ننگ اون باشی گیجاثندا، یثدی دن ثونگرا، اوقلیان یذ رکعت نماز در، هر اکی رکعت دا بر سلام برملی یعنی الِّی سلام بلن اوقلیان یذ رکعت نفل نماز در، سوره لرنگ ثانی منگ در، ترتیبی شیلا:

1ـ نیّت، تحریمه، ثَنَاء، حمد، سوره اِخلاص 10، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 10، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، صَلَوات، دُعاء، سَلام.

حضرت امام حسن بصری آیدّی: پیغمبر علیه السلام ننگ صحابه لرندن اوتذ صحابه منگا گرّنگ بردی: هیثی بر آدم شو نمازی، شو گیجادا اوقیثا، بیک طنگری شول آدم گا یدمش مرتبه نظر ادر، هر نظر ادندا، شول آدم ننگ یدمش حاجتنی بترر، شول حاجت لرنگ انگکی اتگی، شوننگ گناثنی گچب یلقمق در.

سفر نمازی

بو نماز اکی رکعت نفل در، هر بر ثگثن بیر کیلومترلک یول گا گدمکچی بولن آدم اچن اوقیمق گرکلی در، اوننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نِیَّت، تحریمه، ثَنَاء، حمد، سوره کافرون، رُکُوع، سُجُود.

2ـ حمد، سوره اِخلاص، رُکُوع، سُجُود، قُعُود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازنی اُوقِیب سلام بَرَندن ثونگرا آیت الکرسی نی و سوره قریش نی اوقیملی، اوندن ثونگرا جان نی و مال نی و اهل اولادنی بیک طنگری گا طبشرب دعاء ادملی.

ح ـ هر کم اویندن چقمذندن اونچا آیت الکرسی نی اوقیثا، شونگا اربد گوریان زادی یولغشمذ تا اَوِرلِب اوینا گلیانچا.

ح ـ هر کم اویندن چقمذندن اونچا قریش سوره ثنی اوقیثا، بارچا اربد یغدی لردن آمان غالر، تا اوینا اورلب گلیانچا.

قدوم نمازی

هیثی بر آدم اوذ مسافرتندن اورلب اوباثنا گلن دا، دثلاب مسجدگا بارملی، مسجدنگ اچنا گیرب اکی رکعت نفل اوقیملی، اوندن ثونگرا اوینا بارملی، اوینا گیرب اکی رکعت نفل اوقیملی، شو اکی نفل ننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثَنَاء، حمد، سوره کافرون، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قُعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازلری اوقیب سلام برندن ثونگرا، بیک طنگری ننگ کمگی بلن، ثغ و سلامت اهل لرنا غاوشمق لغی اچن کوب حمد ثناء لر آیدب، و تکبیر تهلیل بلن مشغول بولب، الله تعالی ننگ نعمت لرنا شکر ادر، و بر جانلی اولدرب دورک دش لرنی چاغرب صدقه برر.

رغائب نمازی

بو نماز رجب آینگ اولقی جمعه ثی ننگ گیجا ثندا، آغشم بلن یثدی ننگ آرثندا، آلتی سلام بلن اوقلیان، اون اکی رکعت نفل نماز در، هر اکی رکعت ننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثَنَاء، حمد، سوره قَدر 3، سوره اخلاص 12، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره قدر 3، سوره اخلاص 12، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دُعاء، سلام.

هر اکی رکعت نی اوقیب سلام برندن ثونگرا، یدمش مرتبه شو دعاءنی اوقیملی: «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ النَّبِیِ الاُمّی و عَلی آلِهِ». ترجمه: ای بیک طنگری ثن سواد اوقیمدق پیغمبرگا و اوننگ اچری مشغلالرنا رحمت اد. اوندن ثونگرا بر مرتبه سجده ادملی، و شول سجده دا یدمش مرتبه شو گب لری آیدملی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِکَةِ وَ الرُّوحِ» ترجمه: بارچا کمچلک دن بتر پاک بولن در، و بارچا عیب لردن بتر آرثّا بولن در بیک طنگریمذ، و

فرشته لرنگ دا بیک پروردگاری، و حضرت جبرائیل ننگ دا گیچلی خدایی. اوندن ثونگرا کلّثنی سجده دن غلدرب اوترملی، و یدمش مرتبه شو دعانی اوقیملی: «رَبِّ اغفِر وَ ارحَم و تَجَاوَز عَمَّا تَعلَم فَاِنَّکَ اَنتَ العَلِیُّ العَظِیمِ» ترجمه: ای ایدگوجی طنگری، ثن مننگ گناهمنی اورد، و منگا رحم اد، و مننگ یاذقلرم دن بلیاننگ نی گچ، بث هوکمان ثن بیک و اولی طنگری درثنگ. اوندن ثونگرا ینا سجده ادملی، و شو سجده دا ینا یدمش مرتبه اونگکی سجده داکی آیدن گب لرنی آیدملی، اوندن ثونگرا شول سجده دن کلّثنی غلدرمانی الله تعالی دن اوذ اثلک لرنی دلملی، هوکمان اثلک لرنا دوش بولر. انشاءالله تعالی.

زیارت نمازی

هیثی بر آدم بر اولیاننگ زیارتنا گدمکچی بولثا، اونچا اوذ اوین دا اکی رکعت نفل نماز اوقیملی و شوننگ ثوابنی زیارت ادجک قبرننگ ایثنا بغشلملی، شو نمازنگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سُجُود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب ثوابنی اولی گا بغشلثا، بیک طنگری شوننگ قبرنا نور ایبرر و اوذنا هم کوب ثواب بغشلار، اوندن ثونگرا کان اگلنمانی قبرنا برب سلام برب زیارت ادر، یس، تَبارَک، فاتحه، اخلاص، مُعَوَّذَتَین اوقیب، پیغمبر علیه السلام گا و جمیع امتنا خصوصاً صاحب قبرگا بغشلاب دعاء ادر.

غرا چهارشنبه نمازی

صفر آی ننگ آخرقی چهارشنبه ثندا اوقلیان دورد رکعت نفل نماز در، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره کوثر 17، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره کوثر 17، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره کوثر 17، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره کوثر 17، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

دورد رکعت نی تمام ادب سلام برندن ثونگرا ادملی دعاء ثنی «اِرشَادُ التُرکمان» و «مِیزانُ الاِعتِدَال» آدلی کتاب لرم دا یذب خلق لرنگ غول یترندا غویندرن، طفب آلب استفاده ادرثنگذ.

سعی نمازی

صفا و مروه ننگ یدی آیلوی تمام بولندن ثونگرا، مسجدگا گیرب اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثَنَاء، حمد، سوره کافِرُون، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا، بیت الله شریف گا بقب زار و تضرع بلن بیک طنگری گا یلبرب، حج عمره ثنی ننگ و ادیان عبادت لرننگ قبول بولمق لغنی دلار.

آی توتلمق نمازی

آی توتلن گیجا ثندا، هر کم اوذ اوین دا اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو اکی رکعت نفل نی اوذین سوره لر غوشب، جایلی اوقیب، سلام برندن ثونگرا، زار و تضرع بلن بیک طنگری گا یلبرب، تا آی آچلیانچا دعاء ادب اوترملی.

یغن نمازی

یغن یغمق اچن اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

سلام دن ثونگرا زار و تضرع بلن چندن یلبرب دعاء ادملی.

عاشورا نمازی

عاشر آی ننگ اونلنجی گنن دا، دورد رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 11، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 11، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 11، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 11، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هیثی بر آدم عاشورا گنن دا شو نمازنی اوقیثا، بیک طنگری شوننگ الّی یِلقِی یاذقنی گچر و شوننگ اچن نور دن منبر ثلر.

ح ـ هیثی بر آدم عاشورا گنن دا اوذ مشغلا لرنا گینگشگن لک ادثا، بیک طنگری یل ننگ بیلکی گن لرندا هم شوننگ ارثغل نی گینگشگن لک ادر.

خُصَمَاء نمازی

دشمان لری راضی ادمک لک اچن یدی وقت دا دورد رکعت نفل اوقیملی، رجب آینگ الکی گیجثی، و مرد آینگ اون باشی گیجثی، و آراز آینگ آخرقی جمعه ثی، و بیرم آینگ اوّلقی گنی، و قربان آینگ دوقّذی گنی، و ینا شول آینگ اونی گنی، و عاشر آینگ دا اونی گنی، شول نمازنگ اوقیملی ترتیبی شیلا:

1ـ نیّت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 11، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 10، سوره کافرون 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 10، سوره تکاثر 1، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 15، آیت الکرسی 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازنگ ثوابنی، اوذ دشمان لرنا بغشلملی، قیامت گنن دا بیک طنگری اولرنگ رضایتنی آلب، موننگ گردن نی آزاد ادر، انشاء الله تعالی.

عُتَقَاء نمازی

 ارکن لک گا ایا بولمق اچن، بیرم آینگ ثکّذندا، ثکذ رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نِیَّت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5 ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود.

6 ـ حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود.

8 ـ حمد، سوره اخلاص 15، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ثکّذ رکعت نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا، یدمش مرتبه تسبیح آیدملی، و یدمش مرتبه صلوات آیدملی.

ح ـ منی حق پیغمبر ادب ایبرن بیک طنگری بلن آنت اچیارن، هیچ بر بنده شو نمازنی اوقیّان بولمذ، مگر بیک طنگری شوننگ اچن یرگندن علم چشمه ثنی آقدرر و شول علم بلن، شوننگ دل نی گبلدر، و شونگا دنیاننگ دردنی و درماننی کوکذر. و ینا منی حق پیغمبر ادب ایبرن بیک طنگری بلن آنت اچیارن هیثی بر آدم شو نمازنی، شو آیدلشی یالی اوقیثا، ثونگقی سجده ثندن کلّثنی گوترماکا، بیک طنگری اوننگ گناه لرنی اورتب یلقار، اگر اولثا یلقنب شهید بولن یغدی دا اولر. هیچ بر بنده شو نمازنی یولغچی لقدا اوقیّان بولمذ، مگر بیک طنگری شوننگ اچن یولغچی لقنی و اثلگلی یرنا یتشمک لگی آنگثاد ادر. و اگر برگلی بولثا بیک طنگری برگثنی اودار، و اگر حاجت ایثی بولثا، بیک طنگری اوننگ حاجت لرنی بترر، و منی حق پیغمبر ادب ایبرن بیک طنگری بلن آنت اچیارن هیچ بر بنده شو نمازی اوقیان بولمذ، مگر بیک طنگری هر بر حرفی ننگ برابرنا و هر بر آیت ننگ برابرنا بوستان برر شوننگ آغچ لرندن بر آغج ننگ کولگا ثندا آطلی آدم یذ یل لاب گذر، اونّادا شوننگ آنگرثنا چقب بلمذ. بو نمازنی ها گیجا اوقیثن ها گندیذ اوقیثن هیچ فرقی یوق در.

جمعه گیجثی ننگ نمازی

جمعه گیجاثندا اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره زِلزَال 15، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره زِلزَال 15، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هیثی بر آدم جمعه گیجاثندا شو نمازی اوقیثا، بیک طنگری شوننگ اولمک آونجنی آنگثاد ادر و قیامت گنن دا غِل کُفرِی دن آنگثاد گچرر.

جمعه گن ننگ نمازی

جمعه گن اویلا بلن اکندی ننگ آرثندا اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره فلق 25، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 1 و سوره ناس 25، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا الّی مرتبه شو ذکرنی آیدملی: «لا حَولَ و لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ العَلِیِّ العَظِیمِ». ترجمه: هیچ حال یوق در، اربد ایش لردن چکلمک لگا، و هیچ یغدی یوقدر یغشی ایش لری ادمک لگا مگر بولر، مرتبه ثی بیک و اولی بولغن بیک طنگری ننگ برمک لگی بلن.

ح ـ هیثی بر آدم اخلاص بلن شو نمازنی اوقیثا، دنیا دن چقماقا اوذ پروردگارنی دیشندا گورر، و شونگا اچماخ دا اوذی ننگ جاینی کوکذلر.

شنبه گیجثی ننگ نمازی

شنبه گیجاثندا آلتی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5 ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

6 ـ حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شنبه گن ننگ نمازی

شنبه گنن دا دورد رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره کافرون 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره کافرون 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره کافرون 3، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره کافرون 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

یکشنبه گیجثی ننگ نمازی

یکشنبه گیجاثندا دورد رکعت نفل نماز اوقیملی ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هیثی بر آدم شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا یدمش مرتبه «اَستَغفِرُالله» دیثا، بیک طنگری شونگا منگ فرشته ایبرر، اولر شوننگ اچن دعاء ادرلر و شوننگ اچن یلقنمق دلارلر، تا صورگا افلننیانچا، و شوننگ اچن شهیدننگ ثوابی برلر، و شوندن گناه لرنی گچلنر گرچا شوننگ گناهلری یلدذلر ثاننچا و دریاننگ کوفک لری چا، بولثادا.

یکشنبه گن ننگ نمازی

یکشنبه گنن دا دورد رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آمَنَ الرَّسُولُ 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آمَنَ الرَّسُولُ 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، آمَنَ الرَّسُولُ 1، رکوع، سجود.

4ـ حمد، آمَنَ الرَّسُولُ 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

دوشنبه گیجثی ننگ نمازی

دوشنبه گیجاثندا اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 15، سوره اخلاص 15، سوره فلق 15، سوره ناس 15، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 15، سوره اخلاص 15، سوره فلق 15، سوره ناس 15، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هر کم شو نمازی اوقیثا، اوننگ ثوابی ثان یدمذ در.

دوشنبه گن ننگ نمازی

دوشنبه گنن دا اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ شو نمازنی اوقیب سلام برندن ثونگرا، اون مرتبه «اَستَغفِرُاللهَ»، دیثا و اون مرتبه پیغمبر علیه السلام گا صلوات آیدثا، بیک طنگری شوننگ بارچا یاذِق لرنی بغشلار.

سه شنبه گیجثی ننگ نمازی

سه شنبه گیجاثندا آلتی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5 ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

6ـ حمد، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا یدمش مرتبه: «لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ لَهُ المُلکُ وَ لَهُ الحَمدُ یُحیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌ لاَ یَمُوتُ بِیَدِهِ الخَیرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَئٍ قَدِیرٌ»، دیملی.

سه شنبه گن ننگ نمازی

سه شنبه گنن دا گن یوقری غلندن ثونگرا اون رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

4ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5 ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

6 ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

8 ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

9ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

10ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

چهارشنبه گیجثی ننگ نمازی

چهارشنبه گیجاثندا دورد رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 40، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 40، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 40، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 40، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا یدمش مرتبه «اَستَغفِرُاللهَ» دیملی.

چهارشنبه گن ننگ نمازی

چهارشنبه گنن دا، گن دوغب یوقری غلن دا، اون اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

4ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره خلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

6ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

8 ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

9ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

10ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

11ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

12ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

پنجشنبه گیجثی ننگ نمازی

پنجشنبه گیجاثندا ثکّذ رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5 ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود.

6 ـ حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود.

8 ـ حمد، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا یذ مرتبه «لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ المَلِکُ الحَقُّ المُبِینُ»، دیملی.

حرمتلی مسلمان لر شونی بلنگ، گیجادن مراد هر گن ننگ اونداکی گیجا در، یعنی پنجشنبه گیجثی، چهارشنبه گن توکنن دن ثونگرا گلیان گیجا در.

پنجشنبه گن ننگ نمازی

پنجشنبه گنن دا دورد رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره نصر 50، سوره کوثر 50، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره نصر 50، سوره کوثر 50، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره نصر 50، سوره کوثر 50، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره نصر 50، سوره کوثر 50، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازی اوقیب سلام برندن ثونگرا یدمش مرتبه «اَستَغفِرُالله» دیملی.

بِرُّ الوَالِدَین نمازی

آتا و انا یغشی لق ادمک لگی کامل یرنا یترمک اچن پنجشنبه گیجاثندا، آغشم بلن یثدی ننگ آرثندا، اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 5، سوره فلق 5، سوره ناس 5، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 5، سوره فلق 5، سوره ناس 5، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازنی اوقیب سلام برندن ثونگرا، اون باش مرتبه «اَستَغفِرُالله» دیملی، و اون مرتبه پیغمبر علیه السلام گا صلوات آیدملی، اوندن ثونگرا، شو اوقین نمازی ننگ، و آیدن استغفار و صلوات لرننگ ثوابنی، اوذ آتا و اناثنا بغشلملی.

توابین نمازی

جمعه گنن دا، اویلا بلن اکندی ننگ آرثندا، اون اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، اوننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

4ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

6ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

8 ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

9ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

10ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

11ـ ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

12ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

 ح ـ هیثی بر غُل یا غِرنَق، بِلمَذلِک دا نمازلرنی ترک ادن بولثا، بث شوندن توبه ادثا، و ترک ادنلگنا پشیمان بولثا، شوندا شو نمازنی اوقیثن، بیک طنگری قیامت گنن دا شونی حساب گا چکمذ. گناه دفترنی ثواب دفترگا دوندرر.

سَکَرَاتُ المَوت نمازی

جان چقمق غینچلغی اچن، آغشم بلن یثدی ننگ آرثندا اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هر کم شو نمازی اوقیثا، بیک طنگری شوننگ جان چقمق غینچلغنی شونگا آنگثاد ادر.

کَفَّارَةُ البَول نمازی

ثیدک گناه ثندن غتلمق اچن ضحی نمازندن ثونگرا اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره کوثر 7، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 7، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هیثی بر آدم شو نمازی کَفَّارَتُ البَول نیّتی بلن اوقیثا، بیک طنگری شوننگ اندامنا و لباس لرنا دگرن ثیدک لرننگ گناثنی بغشلار.

دیش آغر نمازی

دیش آغرمق جهتلی اوقلیان نماز، آغشم بلن یثدی ننگ آرثندا اوقلیان اکی رکعت نفل در، اوننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره کافرون 1، سوره نصر 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره کافرون 1، سوره نصر 1، سوره اخلاص 1، سوره فلق 1، سوره ناس 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ شو نمازی هر گیجادا اوقی، اوندن دیشنگ آغریمذ.

نُزُولُ المَطَر نمازی

یغن یغب دورن یغدین دا اکی رکعت نفل نماز اوقیملی، اوننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هیثی بر آدم یغن نی گورن وقتندا، رکوع و سجودنی جایلی ادب، حضور و خشوع بلن اوقیثا، بیک طنگری شول یغن ننگ هر دمجثی ننگ برابرنا اون ثواب برر، و الله تعالی ننگ شول یغن دن گوگردن هر یفرق ننگ هم برابرنا اون حَسنَات برر.

قضاءُ الفَوَائِت نمازی

گچرلن نمازلر جهتلی، آغشم نمازندن ثونگرا اوقلیان اکی رکعت نفل نمازننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 3، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آیت الکرسی 1، سوره اخلاص 1، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هر کم شو نمازی اوقیثا بیک طنگری شوننگ غرق یلقی نمازنی اودار.

نوم نمازی

یدمق اچن اوقلیان اکی رکعت نفل نمازننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، آمَنَ الرَّسُولُ، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود.

2ـ حمد، آمَنَ الرَّسُولُ، سوره اخلاص 10، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

ح ـ هر کم شو نمازنی اوقیثا، بیک طنگری ننگ یولندا، منگ دینار نفقه ادمک دن و منگ یلنگاج نی دونمق دن غوی راق در.

رابطه نمازی

هیثی بر مرید اوذ پیری بلن رابطه باغلمق لغی اراده ادثا اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

اشراق نمازی

گن دوغب بر نیزه بوی غلندن ثونگرا اشراق نیّتی بلن اکی رکعت نفل اوقیملی، ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص 5، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص 5، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

معراج نمازی

رجب آی ننگ یگرم یدلنجی گیجا ثندا اون اکی رکعت نفل اوقیملی، اوننگ ترتیبی شیلا:

1ـ نیت، تحریمه، ثناء، حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود.

2ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

3ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود.

4ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

5 ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود.

6 ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

7ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود.

8 ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

9ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود.

10ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات.

11ـ ثناء، حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود.

12ـ حمد، سوره اخلاص، رکوع، سجود، قعود، تشهد، صلوات، دعاء، سلام.

شو نمازنی اوقیب سلام برندن ثونگرا یذ مرتبه «سُبحَانَ اللهِ وَ الحَمدُللهِ وَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَکبَر»، دیملی، اوندن ثونگرا یذ مرتبه «اَستَغفِرُاللهَ»، دیملی، اوندن ثونگرا یذ مرتبه صلوات آیدملی، اوندن ثونگرا اوذ نفسی اچن دعاء ادملی، و ارتیری گن دا روزه تودملی.

حرمتلی مسلمان، نفل نمازلر بتر کوب در، هر زمان دا، و هر یغدی دا اوقلیان نمازلر باردر. اولرنگ بارثنی یذمق لق بتر اوذق غا چکجک، اونگا گورا شو آیدلن مقدارلرگا اکتفاء ادب، گب لرمذی ثونگلیارث، سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین، و الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم اجمعین.

تمت

چهارشنبه 13/2/1391 هـ ش مطابق 10/6/1433 هـ ق


[1]– رد المختار ج3 ص563.

[2]– مراقی الفلاح ص156.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *