کتاب: الَذُّ الکلام فی بیان بعض الاحکام

کاور الَذُّ الکلام فی بَیان بعضِ الاَحکامِ

الَذُّ الکلام فی بَیان بعضِ الاَحکامِ

تألیف: استاد محترم عبدالرحمن آخوند تنگلی حفظه الله

زبان: ترکمنی

موضوع: فقه ـ آداب خوردن و آشامیدن و بیان انواع خوراکی های حلال و حرام

قطع: رقعی

ناشر: تنعیم

پیرامون کتاب: یکی از توصیه های مهم شریعت، دقت نظر در انتخاب لقمه های حلال بوده چرا که منشأ قوّت و انرژی انسان، آنهاست. سرچشمه نیروی انسان اگر ناپاک شود طبیعتا به تمام وجود وی سرایت خواهد کرد. از این رو استاد فاضل الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی حفظه الله در این عرصه کتابی نگارش کردند که در آن به این مهم پرداخته و آداب خوراکی ها و انواع حلال و حرام آنها با استناد به احادیث و روایات نبوی، سخن به میان آورده اند. کار تألیف این کتاب در مرداد ماه 1400 هجری شمسی به اتمام رسید و بلافاصله به زیر چاپ رفت. این کتاب با فرمت پی دی اف در اختیارتان قرار گرفت است که حجم آن 561 کیلوبایت می باشد.


دانلود کتاب: الَذُّ الکلام فی بَیان بعضِ الاَحکامِ


الذُّ الکلام فی بیان بعض الأحکام

تألیف: الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

نوبت چاپ: اول 1400

مشخصات ظاهری: 64 صفحه

قطع: رقعی

شمارگان: 1000جلد

شماره شابک: 3-63-6145-622-978

فهرست

مقدمة. 4

نعمة لرگا شکر ادمک…. 5

ایمک و اچمک ننگ حکم لری.. 9

وحشی حیوان لردن اتی حرام بولن لر. 10

اهلی حیوان لردن اتی حرام بولن لر. 11

غوش لردن اتی حرام بولن لر. 12

یردا یاشیان اونجق حیوان لردن اتی حرام بولن لر. 14

دریا داکی حیوان لردن اتی حرام بولن لر. 15

اتنی ایمک لک حلال بولن غوش لر. 16

اتی حلال حیوان لردن دمغی چلنثا دا حرام بولن لر. 18

حیوان لرنگ طاهر بولن عضو لری.. 19

دمغی چلنن جان لی لر دن ایملی دال عضو لر. 20

ادمک لگی دوغری بولمدق ایش لر. 20

ادمک لگی مشروع بولن ایش لر. 23

مرغوب بولن اچگی لر. 25

مرغوب بولن ایمت لر. 28

مرغوب بولن ایمش لر. 38

مرغوب بولن دواء لر. 42

طعام ایمک لگنگ کیفیتی.. 45

توجه. 61

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الذی خلق الإنسان و جعله ذا الشُعور و النُطق و البَیان و قدَّر له الأقواتِ و الأرزاقَ فی کلِّ حینٍ و الأوان و الصلاةُ و السلام علی سیدِنا محمّد سَیِّدِ الإنس و الجان، الّذی عَلَّمَنا آدابَ الأکل و الشُّرب من أنواع الأطعَمَة ذاتِ الأثمان و علی آله و أصحابه الّذِین تَواصَوا بالإیمان و العَمَل الصالِح و الإتقان و الذین اتَّبَعُوهُم بالإحسان إلی یَومِ البَعثِ و الجمع و الحساب و المیزان. أما بعدُ:

حرمٰتلی مسلمان دوغن لٰر، اویٰننگ و بلنگ، بذنگ بیک طنگریمذنگ، انگکی آرتقمٰچ و ثیلٰغلی یٰرٰدٰن خَلقی بذ انسان لٰر درث، انسان بولٰن لٰرنگ بارثی شو دنیادا ثیلٰغلی در و بارچا مخلوق لٰردٰن اُثَّم دِر، اما آخرت دا ثیلٰغلی بُولجٰق انسان لٰر دنگا مسلمان لٰر در. آخرت دا کافرلٰرغا ثیلٰغ یوق در بلکا اولٰرنگ پایی دنگا انتیمک در و اُودغا یٰنمٰق در.

بذنگ بیک طنگریمذ اوذ مقدّس کلامی بولٰن قرآن مجیددا اُولٰرغا ادجک اِیشِندن خبر برب آیدی: «و الَّذِینَ کَفَرُوا إلَى جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ» الأنفال/36 ترجمه: و اُولْ آدٰم لٰری که کافر بولبدی لٰر، اُولٰری جَهَنَّم گا غرشی ثُرلر یعنی اُولٰری اَلْتِب جهنم گا تِقِلٰر اُولٰر اَبَدی اُود دا غالٰرلٰر، نعوذ بالله من ذلک. اوننگ اچن ای مسلمان دوغن لٰر، مسلمانلق شُکْرِنِی ادمک لک بِذِنگ باریمِذِنگ بُورجِمِذ در.

نعمت لرگا شکر ادمک

ای مسلمان دوغن لر: بذنگ بیک طنگریمذ اُوذ کلام قدیمندا بذ لرگا شو هیل لی بُیْرِق ادب آیدّی: «و اشْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ» النحل/114 ترجمه: ثذ بیک طنگری ننگ نعمتنا شکر ادنگ. شُکر معناثی بیک طنگری ننگ برن نعمت لٰرننگ غَرشی ثندا غَوْلِق کوکذمک لک در یعنی اوننگ برن نعمت لرننگ هر بیرنی شول نعمت برگوجی ننگ اوذ اثلان یرنا صرف ادمک در.

نعمت معناثی بیک طنگری ننگ اُوذ بنده ثنا دنگا یٰخشی لق ادمک اُچن برن ذادی در، بیک طنگری ننگ برن ذادلٰرننگ بارثی بنده ثی ننگ بافیدی در، اُوننگ برن ذادلٰرنا ثان یدمذ، قرآن کریم دا ثُویِب آیدیار: «و إنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاتُحْصُوْهَا» النحل/18 ترجمه: اگر بیک طنگری ننگ برن نعمت لرنی ثانٰمٰقچی بولثٰنگذدا اُول نعمت لٰری ثاناب توکدب بلمرثنگذ، بث اُوننگ شکرنی ناهیلی یرنا یتررثنگذ؟ اُوننگ اُچن سنة هجری قمری ننگ آلتی یذ توغثٰن بیرلنجی (691) یلندا دنیادن گچن شیخ مصلح الدین سعدی رحمة الله علیه اوذی ننگ بحر رجز قانونی بلن فارسی دلندا یٰذٰن شعرندا شو هیل لی آیدب در، شعر:

بنده همان به که ز تقصیر خویش

 عذر به درگاه خدا آورد

ور نه سزاوار خداوندیَش

 کس نتواند که بجا آورد

ترجمه: بنده گا لایق یٰغدٰی اُول در که اُوذی ننگ کمچلگنی بُوین آلب بیک طنگری دٰن اُوتنج دلاب دُورمٰلی یوغثا هیچ کم اُوننگ اُولِی لِغنا لایق ایش ادب بٰشٰرمٰذ و اُوننگ نعمت لرننگ شکرنی بترب بلمذ.

سنة هجری قمری ننگ بر منگ بر یذ اُوتذ یدلنجی (1137) یلندا دنیادن گچن حضرت الشیخ المفسر اسماعیل الحقی قُدِّسَ سِرُّهُ آیدب در: «و اعْلَمْ أنَّهُ لَوْ صُرِفَ جَمِیْعُ عُمُرِ الإنسَانِ إلی الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ و إقَامَةِ الشُّکْرِ لَمَا کَافَأ نِعْمَةَ الوُجُودِ فَضْلاً عَنْ سَائِرِ النِّعَمِ» ترجمه: و ثن تحقیق بلگل اگر انسان بارچا عمرنی صالح عمل لٰر ادمک لگا و شکرنی بترمک لگا صَرف ادلثادا، هرگیذ دِنگا اوذی ننگ طفلمٰق نعمتی ننگ شکرنی بترب بلمذ، بٰشغاقی نعمت لرننگ شکرنی بترمک کِه دُورثن. اوننگ اچن شول شیخ مفسِّر مذکور قدس سره بحر رَجَزْ قانونی بلن شو شعرنی یاثاب آیدب در، شعر:

لَوْ عِشْتُ ألْفَ عَامٍ

 فِیْ سَجْدَةٍ لِرَبِّیْ

شُکْراً لِفَضْلِ یَوْمٍ

 لَمْ أقْضِ بِالتَّمَامِ

و العَامُ ألْفُ شَهْرٍ

 و الشَّهْرُ ألْفُ یَوْمٍ

و الیَوْمُ ألْفُ حِیْنٍ

 و الحِیْنُ ألْفُ عَامٍ

ترجمه: اگر من بِر گُنِم ننگ شکرنی بترمک اُچن مِنْگ یل لاب بیک طنگریما، کَلّام نِی غٰلدرمانی سجده ادب یٰدثٰم دا، شُول گن ننگ شُکرنی بتوی بترب بلمرن، اگر اُول یل لٰرنگ هر بیری منگ آی بولثادا و اُول آی لٰرنگ هر بیری منگ گن بولثادا و شول گن لرنگ هر بیری مِنگ ساعت بولثادا و شول ساعت لرنگ هر بیری منگ یل بولثادا.

انها شو آیدلن گب لردن بلّی بولدی بیک طنگری ننگ برن نعمت لٰرننگ شکرنی بتوی بترمک دن بنده ننگ عاجزلغی، امّا عارف لٰر اُوذ ثُوذلرندا حقیقت دٰن خبر بریان شو حکمتلی ثُوذنی آیدب درلٰر: «مَا لا یُدْرَکُ کُلُّهُ لا یُتْرَکُ کُلُّهُ» ترجمه: هر بر ذادنگ بارثنی بترب بولمٰیار دیب شوننگ بارثندٰن ال اُذْمَلی دال بلکه شوندٰن بٰشٰرٰنگِی هوکمان ادملی گُیجنگ یتن ذادندن غیرا دورمٰلی دال.

بیک طنگری ننگ بذلرگا برگن نعمت لٰری اکی بولم در، برنجی بُولمی نعمةٌ نَفْعِیَّةٌ در یعنی بنده ننگ بافیدی و شوندٰن پیدالٰنمٰق لغی اُچن برلن نعمتی در مثل ایمان و اسلام نعمتی، شو نعمت انگکی اُولٰقان نعمت در، حضرت یعقوب علیه السلام غا، یوسف اُوغلنگ بار دیب بُوشْلِقْچِی گلن دا اُول ثوراب در: یوسف ناهیل لی یٰغدٰی دا؟ دیب، بوشلقچی آیدب در: یوسف مصرنگ پادشاثی بولب اوتیر دیب. حضرت یعقوب علیه السلام آیدب در: مٰنگا اُوننگ پادشاه لغی مهم دال، من اُوننگ دینن دٰن ثُورٰیان؟ دیب در. شوندا بوشلقچی آیدب در: اُول اسلام دینن دا دیب، شوندا حضرت یعقوب علیه السلام آیدب در: «الآنَ تَمَّتِ النِّعْمَةُ عَلَى یَعْقُوْبَ و عَلَى آلِ یَعْقُوْبَ» دیب. ترجمه: شُوشْ شُو وقتنگ اُوذندا بِتَولَندی بیک طنگری ننگ یعقوب غا و اُوننگ اولادلرنا برن نعمت لٰرى.

اسلامی یُوق انساننگ دنیادا هیچ نعمتی یوق در، اسلامی بار انساننگ دا، دنیادا هیچ مصیبتی یوق در، حضرت یعقوب علیه السلامنگ شو گب لرندن بِلِّی بولدى انگکى اولٰقان نعمت و بَیِک بَخت اسلام دغی و شوننگ یالى نعمةٌ نفعیّةٌ دٰن در، علم عرفان نعمتی و عقلُ ایمان نعمتی و توفیق تقوىٰ و امن آمان نعمتی و صحت سلامتی و حیاةُ اَبَوَان نعمتی، و فروع اولاد و کثرت اِخوان نعمتی و قرندٰش اَقْرَبَاء خویشان بستگان نعمتی و بارچا اِیْل گُن، علماء و فضلاء و صالحان نعمتی، بو مال ملک لر، اوى اُویجک لر و اشیاء فراوان نعمتى، ایمک اچمک اوقلٰمٰق و بولٰردٰن بٰشغادا مِلیاردلٰرچا ثان نعمتی، شو آیدلٰن ذادلٰرنگ بارثی لَذَّتُ اَرواح و آسایشُ اَبْدان نعمتی در.

اکنجی بولمی نِعْمَةٌ دَفْعِیَّةٌ در یعنی انساننگ بٰشنا گلجک هورلق لٰری و انتیمک لرنی دفع ادلمک و شُول عذاب لٰرى غَیْطٰرِلْمٰق نعمتی، بذ مسلمان لٰردٰن کُفْر و شِرْک و ضَلالت دفع بولمٰق نعمتی، بذ مسلمان لٰردٰن فِسْق و فُجُوْرُ و شَرَارَتْ دفع بولمٰق نعمتی، بذ مسلمان لٰردٰن نادانی حماقت جهالت دفع بولمٰق نعمتی و بذ مسلمان لٰرنگ دین شریعت لٰرندٰن سستی و شکستی دفع بولمٰق نعمتی و بذ مسلمان لٰرنگ یورد لرندن، هرج و مرج ظلم و ستم نا امنی دفع بولمٰق نعمتی.

و بیک طنگری اوذ بنده لرننگ گوذ لرندن کورلگی آیرمٰق لغی و اُولٰرنگ غُلٰق لٰرندٰن کرلگی آیرمٰق لغی و دل لرندن لال لغی آیرمٰق لغی و ال آیٰق لٰرندٰن بی حس لغی و شل لگی آیرمٰق لغی و بارچا اندام لٰردٰن اَلَم آزارلٰری، درد کسالت لٰری آیرمٰق لغی و عقل لٰردٰن اَبْلَهى سَفَاهَت نی و جُنون و تَنْتَگ لگی آیرمٰق لغی و بنده لرننگ مال و متاع لٰرندٰن و بارچا امکانات لٰرندٰن هلاکت و نابودی نی آیرمٰق لغی، شو بلنمیان و گورنمیان و گلمیان بلاء لرنگ و مصیبت لرنگ ملیاردلٰرچا ثانی باردر، بارثی بیک طنگری ننگ بذلرگا عنایت ادب بذلردن دفع ادن بلاءلٰری در، بارثنا نعمةٌ دفعیةٌ دیارلر، شوننگ دا شکرنی ادمک لک هوکمان گرک لی در.

ایمک و اچمک ننگ حکم لری

اِیمک اچمک دا دُورد تُیثلی حکم بار در، برنجثی فرض بولٰن حکم در، هر کِشِی آچ ثُوثِذ هلاک بُولمٰذ یالی، اوذ جان نی اُولم دن ثٰقلار یالی اِیب اِچمک لگى فَرْضُ عَیْن در. آیه شریفه: «کُلُوا و اشْرَبُوا» الاعراف/31 ترجمه: ای بنده لرم ثِذ اِینگ لر و اِچِنگ لر. هر بر مسلمان بِلْگَشِلْجَا هیچ ذاد اِیْمانی اِچْمَانی اُولاٰثا غَتِی گناه کار بولب اُولَر نعوذ بالله من ذلک.

 اکنجثی مستحب بولٰن حکم در، هر کشی اوذ نمازنی دِکْ دورب اُوقیمٰق لغا قُوَّت طفٰر یالی و روزه ثنی آنگثادلق بلن توطر یالی اِیب اچمک لک مستحب در، یعنی شو هیل لی یٰغدٰی بلن ایب اچمک لک دا ثواب بار در. حدیث شریف: «إنَّ اللهَ تَعالی لَیُؤْجِرُ فِی کُلِّ شَیءٍ حَتَّى اللُّقْمَةِ یَرْفَعُهَا العَبْدُ إلَى فِیْهِ» ترجمه: دوغرثی بیک طنگری شول بنده ثی ننگ بارچا ایش لرنا ثواب برر، حتی الی بلن گوترب آغذنا ثٰلیٰان لقمه ثنادا ثواب برر.

اُچنجثی مباح بولٰن حکم در، یعنی مستحب بولٰن یٰغدٰی دٰن آرتقمٰچ راق ایب اچمک لک تا دُویّانچا، بو هیل لی ایب اچمک دا ثواب دا یوق در و گناه دا یوق در دنگا جائز بولٰن حکم در. حدیث شریف: «هَلْ لَکَ مِنْ مَالِکَ إلَّا مَا أکَلْتَ فَأفْنَیْتَ» ترجمه: مالنگ دٰن ثنگکی بولجٰق مال یوق در، مگر اوذنگ اِیِب آرٰدٰن آیرٰننگ اوذنگکی در.

دوردنجثی حرام بولٰن حکم در، یعنی دُویٰنگدٰن ثونگرا ایب اچمک لک گناهکار لک در، مگر ارتیرنگ روزه ثنا قُوَّتلی بُولٰین دیب، کانراک ایب ایچمگنگ زیانی یوق در، یا بر یردن دَل مهمان گلندا شونی اُوطٰنْدِرمٰجٰق بولب کانراک ایب اچمک لگنگ زیانی یوقدر، شو اکی یٰغدٰی دٰن بٰشغا یردا، دُوق حالندا ایب اچمک لک حرام در. آیه شریفه: «کُلُوا وَاشْرَبُوا و لا تُسْرِفُوا» الاعراف/31 ترجمه: ثذ طعام لٰردٰن اینگ لر و ثو لٰردٰن اچنگ لٰر و کُوب ایب و اچب اسراف ادمانگ لر، کوب ایب اچمک لک مال لرنگا نُقصان یترر، جان لٰرنگذغا مریض لق گترر. حدیث شریف: «مَا مَلَأ آدَمِیٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِهِ» ترجمه: هیچ بر آدٰم اوذ غَرْنِنْدٰن بٰشغا یٰمٰن یگرنجی غاب نی دُولدِرٰن دال در، اُوننگ اُچن کان ایمک گناه بولدی.

وحشی حیوان لٰردٰن اتی حرام بولٰن لٰر

شو جدول داکی اُچ دِل بلن آدلٰرنی بیان ادلن حیوان لٰرنگ ات لرنی ایمک لک شرعُ اسلام دا حرام در.

عربیترکی ، ترکمانیفارسی
خِنْزِیْرطُومُوز ـ دُونگغِذخُوک
أسَدارسلان ـ یُولبٰرْثشیر
نَمِرقَبْلان ـ غٰبْلٰنگپلنگ
ذِئبقُورد ـ مُوجَکگرگ
فَهْدپَارْس ـ بٰرْثیوز
ثَعْلَبْدِلْکُو ـ تِلْکِیروباه
ضَبْعسِرتلان ـ ثِردْلٰنکفتار
فِیلپِیل ـ پِلفیل
کَرْکَدَّنگَرکَدان ـ کَرْکَدَنکرگدن
دُبّآیُو ـ آیِیْخرس
قِرَدْمَیْمُون ـ مٰیْمِنبوزینه
اِبْن آوِیْچٰقَال ـ شَغٰلْشُغال ـ شَگال
سَمُّوربر هیل لی تِلْکِینوعی از روباه
قُنفُذکَرپِی ـ کِرْفِیخارپشت
دَلَقْسَکسَار ـ یَابٰن پِشِکدَلَه ـ گربه صحرایی
کُلُّ ذِی نَابٍهِر بِر یِرتغجی دِیْشِی بلن آولٰیان حیوانهر حیوان درنده

اهلی حیوان لٰردٰن اتی حرام بولٰن لٰر

عربیترکی ، ترکمانیفارسی
کَلْباِیْت ـ اِتْ ، یِتْسگ
حِمَاراَشَکْخر ـ الاغ
بَغْلقَاطِر ـ غَتِراَسْتَر
خَیْل ـ فَرَسآت بٰیْطٰلْ ـ غِلْ یَالْاسب
هِرَّةکَدِی – پِشِکگربه
أنواعُ الکَلْبهر هیل اِتْ لر ـ تَازِی لٰر ، تُولٰه لٰرهر نوعِ سگ ها
جَلَّالَةمدام اِیمتی نجاست بولٰن حیوان دُیا، ثِغِر، غُویِن، گچی، طٰوِقحیوان نجاست خوار
ما لَم یُذْکَر اسْمُ اللهِ علیهِ فی الذَّبْحِاتی ایلیان حیوان لٰردٰن دٰمٰغی چٰلنٰن دا بلگشلجا بسم الله نی آیدِلْمٰدِقآن مذبوحی که یاد کرده نشد نام خدا بر وی

غُوش لٰردٰن اتی حرام بولٰن لٰر

عربیترکی ، ترکمانیفارسی
صَقْرچَاقِرچَایْلاق ـ چایچرغ
نَسْریرتجی قوش، قَرتَال، آق بابا دِینْلانکرکس
شَاهِینطیور جارحَه دٰن طُوغَان انواعندٰن بیوک قوش درپرنده شکاری از جنس سیاه چشم
بَازِیطوغان قوشی ـ آلْغِر، تُورغُوشپرنده شکاری دارای منقار خمیده
بَاشَقْآتْماجَه دیدکلری قوش ـ آو غوشیبَاشَه
حدَأةدولَنْکَج دیدکلری قوشزَغَنْ ـ غَلِیوَاج
بُغَاثْاُوفاجِق کُوچُورک قوشمرغیست تیره رنگ که مردار میخورد
عُقابطوشٰنجِل قوشی ـ غَرَاغُوش، بُورکِدْکرکس
أبْقَعْآلاجٰه قارغه ـ آلا غَاقْغَرْغَاکلاغ سیاه و سفید
بَبْغَاءپاپاغان ـ طوطیطوطی
خُفَّاشیَرَاسَه قوشی ـ کُور ثِچٰنشب پره
کُلُّ ذی مِخْلَبٍ مِنَ الطُّیُورِ یَصِیْدُ به، اِی ذی ظفرطرناغی یرتجی قوشلٰر ـ چَنگاثِی بلن آو آولیان غُش لٰرچنگل دار پرنده

حدیث شریف: «إنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیهِ و سَلَّمَ نَهَى یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الخَیْلِ و البِغَالِ وَ الحَمِیْرِ و کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السَّبُعِ أو مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ» ترجمه: دوغرثی رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم خیبر غلاننگ ورشندا، غِلْیَال لٰرنگ و غٰتر لٰرنگ و اشک لرنگ و دِیشی بلن یرتغوجی حیوان لٰرنگ یا چنگاثی بلن آو آولٰیان غوش لٰرنگ ات لرنی ایمک لک دن غیطردی یعنی شو حیوان لٰرنگ ات لرنی حرام آیلٰندردی.

یردا یاشٰیان آوِنْجٰق حیوان لٰردٰن اتی حرام بولٰن لٰر

عربیترکی ، ترکمانیفارسی
حَیَّةیِیلاٰن ـ یِلاٰنمار
عَقْرَباَکرَب ـ اِچْیَانکژدم
فَأرَةصَچَان- ثِچٰنموش
سُلَحْفَاةقَبْلُوبَاغَه ـ پِشْبَاغَالاک پشت
وَزَغَةبَیُوک کَلَر ـ پٰشْلٰقمارمولک
ضِفْدِعقُوربَغَه ـ غُربَاقَاقورباغه
سِنْجَابتِین ـ آوِی ثِیْدِکسنجاب
جُعَلطکوزلان ـ اُولٰقَان تُوغِثْمَانسوسک سرگین غلتان
جَرْبُوع ـ یَرْبُوعیَبَان فَأرَه سی ـ گِرْدَنکَلاکْمُوش
ذُبَابقره سِکک ـ ثِنگکمگس
فَرَاشَةکَلَه بک ـ کَفَلَکپروانه
نَحلعَسل آرْثی ـ آریزنبور
اِبْنُ عِرْسکَلِنْجِک ـ پُورْثِی گُذَنراسو
ضَبْکَرْتَنکَلَه ـ ذَمْذَن ، گَچِی اَمَنسوسمار
سَامُّ أبْرَصبیوک کلر ـ پٰشلٰقمَاتُرنگ
بُرْغُوثپِیْرَه ـ بُرَاکک ـ کیک
بَعُوْضسُیْورِی سکک ـ چِیْبِنپشه
قَمْلبِتشپش
قرادکَنَه ـ گانَهکنه
خُنْفَسَاءنجاست بُوجَگی ـ کِژِّک تُوغِثْمَانسوسک کوچک
هَوَامُّ الأرْضِاَرضِک صغار حیوانی ـ یردا یاشٰیان جانلی لرجانوران ریز زمین

دریا داکی حیوان لٰردٰن اتی حرام بولٰن لٰر

عربیترکی ، ترکمانیفارسی
إنسانُ المَاءدَکَز آدم ثِی ـ ثوآدٰم ثِیانسان آبی
نَسْنَاسیارتی آدم شکلنده جانور ـ یارتی آدم صورٰتندا حیوانجانوری است مانند نصف انسان یک دست یک پا
سَقَنْقَوْرکَلَرَه بَکْزَر بر جانور در ـ پٰشْلٰق غا منگذش حیوان درجانوری است شبیه به سوسمار
شَفْنَیْنیَرَاسَه بکزار ـ کُورثِچٰن غا منگذش بر حیوان درجانوری است بشکل خفاش
سَرَطَانیَنْکج صو حیوانی ـ اَشَک آنگِردِیخرچنگ
أرْنَب مائیطَوشَان ـ طٰوْشَنْخرگوش دریایی
سُلَحْفَاةقَبْلُوبَاغَه ـ پِشْبَاغَالاک پشت
فَرَس مائیآت ـ دنگز آطیاسب دریایی
قُنْفُذکَرپِی ـ کِرْفِیخارپشت
بَقَرَة مائیةصغر ـ دنگز ثِغِریگاو دریایی
تِنِّیْنبیوک ییلان ـ آژْدٰرهامار بزرگ عریض و پهن
خِنْزِیْر مائیطوموز ـ دُونْگغِذخوک
جَمَل مائیةدُوَه ـ دنگز دُیَاثیشتر دریایی
جَرَاد مائیچَکِرکه ـ چَکِردگاملخ ـ میگو
سَمَکٌ طافِیٌّسبب ثذ اولب ثو دا غایّان بالقماهی مرده که روی آب افتاده
کُلُّ حَیْوَانٍ بَحْرِیٍّ غَیْرِ أنوَاعِ السَّمَکِدریاداکی جانلی لٰر، بالق ننگ هیل لرندن بیلثیتمام حیوانات دریائی بجز انواع ماهی ها

اتنی ایمک لک حلال بولٰن غوش لٰر

عربیترکی ، ترکمانیفارسی
عُصْفُورسَرْچَه ـ ثَرْچَهگنجشک
حمام اهلی و بَرِّیآلیشیق و یباننگ کُوکَرچِنی ـ اَکدِی و دُذ کبدریکبوتر رام شده و وحشی
نَعَامَةدُوَه قوشی ـ دُیَا غُوشیشترمرغ
دُجُجٌ اَهْلِیَّة و وَحْشِیَّةآلیشق و یبان طاوق لٰری ـ اُوی و دُذ طوق لٰریمرغهای محلی و وحشی
دُرَّاجَةتُراج ـ تُراجدراج ـ پور ـ جرب
أبَابیلآبابیل- جٰرْلٰقکاکایی پازرد
إوَزْ اهلی و مائیآلیشق و دِکز اُوردَکی ـ اَکدِی و ثو اوردَگِیاردک محلی و آبی
بَطّ اهلی و بحریّآلیشق و دکز قازی ـ اَکدِی و ثُو غاذیغاز محلی و آبی
سَلویٰیَلْوَ قُوشی ـ بلدرچینبلدرچین
کُرکیّطُورنَه ـ دُرْناکلنگ
طَیْر مائِیّدکز قوشی ـ بٰرٰقْچنگر
تَدْرُجدُرّاجَ بکزَر قوش ـ غِرغَاگُلتَذَروُ
کَرَوَانبَالْقِجِن ـ کاکلککاروانک ـ چفنک
کُلُّ طَیْرٍ لایَصِیْدُ بِمِخْلَبِه و لایَأکُلُ الجَیْفَهر بر غوش چنگاثی بلن آو آلمٰثا و مٰثلِق ایمثاهر پرنده با چنگال صید نکند و لاشه نخورد

اتی حلال حیوان لٰردٰن دٰمٰغی چٰلِنثا دا حرام بولٰن لٰر

1ـ بلگشلجا بسم الله نی آیدمٰیاننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

2ـ پادشاه یا وزیر یا هر بر مقامی اولٰقان آدم گلندا شونی اولٰلدمٰق اُچن یا بر مهمان گلندا شونی اولٰلدمٰق اُچن شوننگ اوندا چٰلغوجی ننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

3ـ مرتدننگ یعنی دین اسلام دٰن آیرلٰن آدٰمنگ چٰلٰن دٰمٰغی.

4ـ بت پرست لرننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

5ـ هر بر کافری که بیک طنگری نی طنیمیار شوننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

6ـ معنا دشمیان اُوغْلٰنجق ننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

7ـ دالی ننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

8ـ حلالی آدٰمنگ حَرَم ننگ آو لٰرندٰن، حَرَم ننگ اچندا چٰلٰن دٰمٰغی.

9ـ اِحْرَاملی آدٰمنگ حرم ننگ آو لٰرندٰن چٰلٰن دٰمٰغی، ها حَرَم ننگ اچندا چٰلثن ها حرم ننگ دٰشندا چٰلثن.

10ـ عقلندٰن آیرلٰن مست پیان ننگ چٰلٰن دٰمٰغی.

شو آیدلٰن آدم لٰرننگ اُولدرن حیوان لٰری حرام در و اُولٰرنگ ات لرنی ایمک لک دوغری دال در.

آیه شریفه: «و لَا تَأکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ و إنَّهُ لَفِسْقٌ» الانعام/121 ترجمه: و ثذلر بِلْگِشِلْجا بسم الله آیدلمانی دٰمٰغی چٰلنٰن جانلی ننگ اِتندن ایمانگ لر دوغرثی شوندن ایمک لگ هوکمان فاسق لق در، بیک طنگری ننگ بیرغندٰن چقمٰق در. آیه شریفه: «یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ و اَنْتُمْ حُرُمٌ» المائدة/95 ترجمه: ای مسلمان لٰر ثذ دُذِنْگ آونی اولدرمانگ لر و اُوذلرنگذ حج غا یا عمره غا احرام باغلٰنٰن یٰغدٰی لٰرنگذ دا. آیه شریفه: «و حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً» المائدة/96. ترجمه: و ثذلرگا حرام ادلدی دُذِنْگ آونی آولٰمٰق لغی ثذلر حج ننگ یا عمره ننگ احرامندا بولٰن مُدَّت لرنگذدا.

حیوان لٰرنگ طاهر بولٰن عضولٰری

1ـ انسان بلن دُونگذدن بٰشغا، دٰمٰغی چٰلنمانی اُولٰن جانلی لٰرننگ اَی برلن دَرِی لَرِی.

2ـ شو اِکِثِندن بٰشغا، دٰمٰغی چٰلنٰن جانلی لٰرنگ ات لری.

3ـ انساننگ ثٰچی، ثٰقّٰلی، مُورتی، غاشی، کِرفِگی، بارچا تُی لری، درنٰق لٰری، دیش لری، ثُونْک لری، ثِنْگِرلری.

4ـ دُونگذدٰن بٰشغٰا، دٰمٰغی چٰلنمانی اُولن جانلی لٰرنگ تُی لری، تَن لری، یُنگ لری، چُوفِرلری، دِرنٰق لٰری، چُنْت لری، چٰنگالٰری، دیش لری، ثُنْک لری، شٰخ لری، طُوینِق لٰری، یال لٰری، غُورِق لٰری، دَرِی لری، هام لٰری، حرام اُولَن ثِغْرِنگ ثُیْدی، حرام اولن طوق ننگ یُومِرتغاثی، حرام اُولن ثُیْد اَمْیَان آوْلٰق ننگ یا غُوذی ننگ پنیر مایه ثی، حتّی شو آخرقی اُچ نی ایمک لک دا حلال در.

دٰمٰغی چٰلنٰن جانلی لردٰن ایملی دال عضو لر

بسم الله آیدب هٰیثی بر جانلی نی اُولدرثنگذ، شوننگ اندام لٰرندٰن اُون عضونی ایمک لک حرام در، شولٰری رَجَزُ مُذَیَّلْ قانونی بلن شعرغا گچرب دُشْنک بردم، شعر:

کُلُوا مِنَ المَذْبُوحِ اِلّا عَشْرَ شَیء

 قُبْلٌ و دُبْرٌ عُضْوُ نَسْلٍ خُصْیَتَانْ

مَرَارَةٌ مَثَانَةٌ عَظْمٌ نُخَاعْ

 اُنْظُرْ دَمَاً و غُدَّةً یا مُقْلَتَانْ

ترجمه: ثذ لر دٰمٰق نی چٰلب اُولدرن جانلی لرنگذنگ اعضاء لٰرندٰن هالان عضولرنی اینگ لر مگر شول جانلی لٰردٰن اون عضوننگ هیچ بیرنی ایمک لک دوغری بولمٰذ. آق ات، ثِرت، غِیْرجٰن، خایه، اُود، ثِیدک لِک، ثُنک، اُونگرغاننگ یلگی، دٰمٰق غان، ماذ.

ادمک لگی دوغری بولمٰدق ایش لر

1ـ کافرلرنگ یُوِردِنِی وطن تُوتِب اُوتورمٰق. حدیث شریف: «أنَا بَرِیْءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ مُقِیْمٍ بَیْنَ ظَهْرَانَیِ المُشْرِکِیْنَ تَرَاءَیٰ نَارَاهُما» ترجمه: من بیزار درن هٰیثی بر مسلمان کافرلرنگ یُوردندا مقیم بولب اُوترثا اکی طایفه ننگ اُودنی گورب.

2ـ غفی دا اِت ثٰقلٰمٰق مال دار بولمانی یا آوچی بولمانی. حدیث شریف: «مَنْ اِقْتَنَىٰ کَلْبًا إلّا کَلْبَ مَاشِیَةٍ أو ضَارِیاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ کُلَّ یَوْمٍ قِیْرَاطٌ. صح» ترجمه: هٰیثی بر آدم مال دار بولمانی یا شکارچی بولمانی غفی ثندا اِت ثٰقلٰثا شوننگ ثوابندٰن هر گندا بر قیراط کملر، قیراط بر بولک دینار در.

3ـ غُولْتِق تُی نِی و غاثق تی نی آیرمانی و درنٰق لرنی کثمانی غِرْق گُن دن تأخیره غویمٰق لق. حدیث شریف: «وَقَّتَ لَنَا فِی قَلْمِ الأظْفَارِ و نَتْفِ الإبْطِ و حَلْقِ العَانَةِ أرْبَعِیْنَ یَوْماً» ترجمه: پیغمبر علیه السلام بذلر اچن وقت بلَّدی درنٰق لری کثمک دا و غولتق تی نی و غاثق تی نی آیرمٰق دا غرق گن نی. یعنی غرق گن دن گیجا غویمٰق لق دوغری دال در.

4ـ اِینِی حرام آدم و حیض لی و نفاس لی خاتون قرآن اوقیمٰق. حدیث شریف: «لا یَقْرأِ الجُنُبُ و لا الحَائِضُ شَیْئاً مِنَ القُرآنِ» ترجمه: اینی حرام آدم و حیض لی خاتون، قرآن شریف دن بر کلمه نی دا اوقیمٰثن.

5ـ مصیبت نی آغر توتب ثٰچ و ثٰقّل لرنی یولب غٰتی ثثلر بلن آغلٰمٰق. حدیث شریف: «أنَا بَرِىءٌ مِمَّنْ حَلَقَ و سَلَقَ و خَرَقَ» ترجمه: من بیزار درن اُول بر آدم دٰن که اُول مصیبت دا بیتاب بولب ثٰچ نی ثیریاردی و غتی ثث بلن آغلٰیاردی و اگن بٰشن یِرِدیاردی.

6ـ طُوی لٰردا دَف ورمٰق، طٰمْدرا غِجٰق چٰلمٰق. حدیث شریف: «نَهَیٰ عن ضَرْبِ الدُّفِّ و لَعِبِ الصَّنْجِ و ضَرْبِ الزِّمَارَةِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام لٰنگغرا قٰقمٰق دٰن طٰمدِرا چٰلمٰق دٰن غِجٰق چکمک دن امّتنی غیطٰردی.

7ـ ثٰرِمْثٰق ثُوغٰن ایب یا سیگار چکب مسجدگا یا معرکه بٰرمٰق لق. حدیث شریف: «مَنْ أکَلَ ثُوْمًا أوْ بَصَلاً فَلْیَعْتَزِلْنَا و لْیَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا و لْیَقْعُدْ فِی بَیْتِهِ. صح» ترجمه: هٰیثی بر آدٰم ثٰرمثٰق ایثا یا ثوغٰن ایثا، بذگا و بذنگ مسجدمذگا گلمثن و اوذننگ اویندا اُوترثن. سیگارنگ دا ایثنی چکمیان آدم لر بتر یگرنیان درلر اُوننگ اُچن سیگارکش لر مسجدلردا و معرکه لردا گورنمگ لرننگ لزومی یُوقدر.

8ـ ایش ثذلگدن کَیْفِنا کَشتی گا منمک. حدیث شریف: «لا یَرْکَبُ البَحْرَ إلّا حَاجٌّ أو مُعْتَمِرٌ أو غَازٍ فِى سَبِیْلِ اللَّهِ» ترجمه: دریادا کشتی منمک دوغری بولمٰذ مگر حج ادگوجی اچن دوغری بولر یا عمره ادگوجی اچن دوغری بولر یا دین ننگ یولندا خدای اچن جهاد ادیان آدم اچن دوغری بولر. حتی تجارت اچن دا کشتی منثا شوننگ کمال حریص لغندٰن و قناعتی یوق لغندن در.

9ـ غِذِل دٰن و کُمش دن بولٰن قلم قاشق لر و غاب چانٰق لرنی استعمال ادمک لک. حدیث شریف: «نَهَىٰ عَنِ الأکْلِ و الشُّرْبِ فی إنَاءِ الذَّهَبِ و الفِضَّةِ. ح» ترجمه: پیغمبر علیه السلام غذل دٰن و کمش دن بولٰن غاب لٰردا ایب اچمک دن نهی ادّی، ها اُولی لر بولثن ها کِچی لر بولثن، ها ارکک آدم لر بولثن ها خاتون لر بولثن.

10ـ شریعتی دفلاب یوران فاسق لری ثِیلٰمٰق. حدیث شریف: «مَن أکْرَمَ فَاسِقاً فَقَدْ أعَانَ عَلَی هَدْمِ الإسْلامِ» ترجمه: هیثی بر آدم شریعت دٰن چِقٰن ظالم نی ثیلٰثا تحقیق شُول آدم دین اسلام نی بوذمٰق لغا کمک بردی.

ادمک لگی مشروع بولن ایش لر

1ـ قرآن مجید نی غَوِی ثث بلن آوٰدٰنلاب اوقیمٰق لق. حدیث شریف: «زَیِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِکُمْ  فَإنَّ الصَّوْتَ الحَسَنَ یَزِیْدُ القُرْآنَ حُسْنًا. صح» ترجمه: ثذ قرآنی آوٰدٰنلانگ ثث لرنگذ بلن، بث دوغرثی آوٰدٰن غوی ثث، قرآننگ آوٰدٰنلغنی آرِدِّرٰر.

2ـ پیغمبر علیه السلام گا صلوات نی کان آیدمٰق لق. حدیث شریف: «أوْلَیٰ النَّاسِ بِیْ فِیْ العُقْبَیٰ أکْثَرُهُمْ عَلَیَّ صَلَاةً» ترجمه: آدم لرنگ آخرٰت گُنن دا منگا انگکی یٰقین بولغوجی راغی، منگا صلوات نی کان آیدغوجی راغی در.

3ـ الله تعالی نی چاغرب کان دعا ادمک لک. حدیث شریف: «مَنْ سَرَّهُ أنْ یَسْتَجِیْبَ اللَّهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ و الْکُرَبِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ. ح» ترجمه: هٰیثی بر آدم الله تعالی شوننگ دعاءثنی غَم غُصّه لردا و غینچلق لٰردا قبول ادمک لگنا بگنیان بولثا، بث شول آدٰم گینگشلک وقتدا دعاءنی کان ادثن و خدایی کان چاغرثن. و نه بیلا غوی گب در بو حقدا آیدلن ثوذ:

اللهُ یَغْضَبُ إنْ تَرَکْتَ سُؤَالَهُ

 و بَنِی آدَمَ حِیْنَ یُسْأَلُ یَغْضَبُ

ترجمه: الله تعالی ننگ قهری گلر اگر اوذندن دلمک لگنی ترک ادثنگ، و آدم اوغلی قهری گلر اوذنا دلگ ثٰلنثا. چونکه آدٰم لر عاجز درلر دلگچی لرننگ دلک لرنی برب بٰشٰرمٰذلر، اما بیک طنگری بای در بارچا خلق لرننگ اثلگ لرنی برب دُورٰن در.

4ـ گیجالر تُورِب عبادت ادمک لک. حدیث شریف: «رَکْعَتَانِ یَرْکَعُهُمَا ابْنُ آدَمَ فِیْ جَوْفِ الْلَیْلِ الآخِرِ خَیْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیْهَا وَ لَولا أنْ أشُقَّ عَلَی أمَّتِی لَفَرَضْتُهُما» ترجمه: آدم اوغلی ننگ گیجاننگ آخرقی بُولک ننگ اچندا اُوقیّان اکی رکعت نفل نمازی دنیا و دنیا داکی ذات لردن غوی در اوذی اچن و اگر امتم گا چتن بولمٰثٰدی هوکمان شول اکی رکعت نی فرض آیلٰندرٰردم.

5ـ هرگُن دا صدقه برمک لک. حدیث شریف: «بَاکِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإنَّ الْبَلاءَ لا یَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ» ترجمه: ثذلر هر گُن دا صدقه برنگ لر، بث دوغرثی بلاءلر صدقه دٰن گچمذ یعنی صدقه اوذ ایثنی بلالردٰن ثٰقلار.

6ـ مسلمان دوغَننگ چاقلغنا بٰرمٰق لق. حدیث شریف: «مَنْ دُعِىَ فَلَمْ یُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ و رَسُولَهُ» ترجمه: هٰیثی بر آدم نی ضیافت غا یا طوی غا چاغرلثا بث شول آدم شول چاقلغا بٰرمٰثا تحقیق شول آدم، الله تعالی غا و الله تعالی ننگ رسولنا گناهکار بولدی.

7ـ مسلمان دوغٰن ننگ مصیبتنا تسلیت آیدمٰق لق. حدیث شریف: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا  فَلَهُ مِثْلُ أجْرِهِ» ترجمه: هٰیثی بر آدم بر مصیبت لی کشی گا گونلک برثا شوننگ دا ثوابی مصیبت چکیاننگکی یالی در.

8ـ مسلمان دوغننگا ثٰطشٰنگدا سلام برمک لک. حدیث شریف: «أفْشُوا السَّلامَ بَینَکُمْ تَحَابُّوا. صح» ترجمه: ثذ سلام برمک لگی اوذ آرٰلرنگذدا رواج ادنگ لر تا بیربیرلرنگذ بلن ثُویِشَر یالی و محبت لی بولر یالی.

9ـ علماء لری اکرام اَدِب ثیلٰمٰق لق. حدیث شریف: «أکْرِمُوا العُلَمَاءَ فَإنَّهُمْ وَرَثَةُ الأنْبِیَآءِ فَمَنْ أکْرَمَهُمْ فَقَدْ أکْرَمَ اللهَ و رَسُوْلَهُ» ترجمه: ثذ علم لی آدم لرغا حرمت غویب ثیلانگ دوغرثی شول عالم لر پیغمبر لرنگ وارث لری در، بث هیثی بر آدم شول علماء لرنی ثیلٰثا تحقیق الله تعالی نی ثیلٰدی و الله تعالی ننگ پیغمبرنی ثیلٰدی.

10ـ دنیا گلن چاغا اچن اذان قامت آیدمٰق لق. حدیث شریف: «مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأذَّنَ فِی أُذُنِهِ الیُمْنَىٰ و أقَامَ فِی أُذُنِهِ الیُسْرَىٰ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ» ترجمه: هیثی برآدمنگ چاغثی بولثا ها اوغل بولثن ها غیذ بولثن ثٰغ غُلٰغِنا اذان آیدثا و ثول غُلٰغنا اقامت آیدلثا، شول چاغا اُمُّ الصُّبْیَان دٰن آمان غالر، ام الصبیان چاغا یُولِقیَان درد در.

مرغوب بولٰن اچگی لر

حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم شو اچگی لری اوب در. حدیث شریف: «خَیْرُ الشَّرَابِ فِی الدُّنْیا و الآخِرَةِ المَاءُ» ترجمه: اچلیان ذادلٰرنگ انگکی غٰوثی ثُو در، دنیادا و هم آخرت دا. حدیث شریف: «سَیِّدُ الشَّرَابِ المَاءُ» ترجمه: اچلیان اچگی لرنگ انگکی آرتقمٰجی ثُو در. حدیث شریف: «المَاءُ لایَحِلُّ مَنْعُهُ» ترجمه: ثُو دِلان آدم نی برمانی قٰومٰق لق دوغری بولمٰذ.

حدیث شریف: «کَانَ أحَبَّ الشَّرَابِ إلَیْهِ العَسَلُ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام ننگ انگکی غوی گوریان اچگثی بٰل ننگ شرابی در. حدیث شریف: «کَانَ أحَبَّ الشَّرَابِ إلَیْهِ اللَبَنُ» ترجمه: اچلیان ذات لٰردا پیغمبر علیه السلامنگ انگکی غوی گوریان ذادی ثُید یُوغِرد در. حدیث شریف: «مَا أعْلَمُ شَرَاباً یُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ إلا اللَّبَنُ» ترجمه: من هیچ بر اچگی نی بلمیان نٰهٰرنگ یَرِن تُودجٰق ثُید یوغرد دٰن بٰشغا. یعنی عُمری اُوتینچا هیچ بر ذاد ایب اچمانی دنگا ثید یوغرد اچب گذثدا شوننگ اوذی یاشٰیش غا کافی در بٰشغا ذادگا احتیاجی بولمٰذ.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِألْبَانِ البَقَرِ، فَإنَّهَا تَرُمُّ مِنَ الشَّجَرِ کُلِّهِ و هُوَ دَوَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذگا لازم توتنگ لر ثغرنگ ثُید یُوغردلرنی اچمک لگی، بث دوغرثی شول ثغر هر آغچ دٰن ایب اوتلٰیان در، شوننگ ثُید یُوغرد لرنی ایب اچمک لک بارچا دردلرنگ درمانی در. حدیث شریف: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» ترجمه: زمزم ثُوِی ناما نِیَّت بلن اچثنگ شول بولٰر، غانمٰق نیت بلن اچثنگ غانٰرثنگ ثٰغٰلمٰق نیتی بلن اچثنگ ثٰغٰلٰرثنگ.

حدیث شریف: «فِی ألْبَانِ البَقَرِ شِفَاءٌ» ترجمه: ثغرنگ ثُید یُوغِرد لٰرندا شفاء بولغوجی در. حدیث شریف: «فِیْ ألْبَانِ البَقَرِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثغرننگ ثُید یوغردلٰری بارچا دردلرنگ درمانی در. حدیث شریف: «تَدَاوَوْا بِألْبَانِ البَقَرِ، فَإنِّی أرْجُوْ أنْ یَجْعَلَ اللَّهُ فِیْهَا شِفَاءً» ترجمه: ثذلر ثغرنگ ثُید یوغردلری بلن دردلرنگذگا دواء ادنگ لَر، بث دوغرثی من امید ادیارن الله تعالی شول ثید یوغردلٰردا دردلرگا دواء آیلٰندرمٰقنی. حدیث شریف: «شُرْبُ اللَبَنِ مَحْضُ الإیْمَانِ مَنْ شَرِبَهُ فِیْ مَنَامِهِ فَهُوَ عَلَی الإسْلَامِ و الفِطْرَةِ و مَنْ تَنَاوَلَ اللَّبَنَ بِیَدِهِ فَهُوَ یَعْمَلُ بِشَرَائِعِ الإسلامِ» ترجمه: ثید اچمک لک خالص ایمان در هٰیثی بر آدم اُوقِثندا ثُید اچثا بث شول آدم اصلِ اسلام خِلقندا در و هٰیثی بر آدم اوقثندا الی بلن ثُید نی آلثا بث شول آدم اسلام شریعتی بلن عمل ادیان آدم در.

حدیث شریف: «إذَا أکلَ أحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَقُلِ: أللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْهِ و أطْعِمْنَا خَیْراً مِنْهُ، وَ إذَا سُقِىَ لَبَناً فَلْیَقُلِ: أللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْهِ و زِدْنَا مِنْهُ، فَإنَّهُ لَیْسَ شَىْءٌ یُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ و الشَّرَابِ إلّا اللَّبَنُ» ترجمه: هر وقتدا ثذنگ بیرینگذ طعام ایثا بث شول ایگوجی آیدثن: ای بار خدایا شو طعام نی بذلر اچن مبارک آیلٰندر و موندٰن غوی راق نی بذلرگا طعام ادب بر و هر وقت ثذنگ بیرینگذگا ثُید یوغرد اچرلثا شول اچگوجی آیدثن: ی بارخدایا شو ثید یوغردنی بذلر اچن مبارک آیلٰندر و شو ثید یوغرددٰن بذنگ اچگیمذنی کُوپلد، بث دوغرثی ایلیان و اچلیان ذادلٰردا ثید یوغرددٰن بٰشغا ثید یوغردنگ یرن تُودجٰق ذاد یوق در.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِألْبَانِ البَقَرِ فَإنَّهَا دَوَاءٌ و أسْمَانِهَا فَإنَّهَا شِفَاءٌ و إیَّاکُمْ و لُحُوْمَهَا فَإنَّ لُحُوْمَهَا دَاءٌ» ترجمه: ثذ اوذلرنگذگا لازم توتنگ لر ثغرنگ ثید یوغردلرنی اچمک لگی بث دوغرثی شول ثید یوغردلر درد اچن درمان در و شول ثید یوغرددٰن آلنٰن یاغ لری، بث دوغرثی شول یاغ لر کسل لر اچن شفاء در و ثذلر غورقنگ لر ثغرنگ اتندن بث دوغرثی ثغرنگ ات لری درد در کسل در.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِألْبَانِ الإبِلِ فَإنَّهَا تَرُمُّ مِنَ الشَّجَرِ کُلِّهِ و هُوَ دَوَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثذلر دُیاننگ چال لٰرنی اچمک لگنی اوذلرنگذگا لازم توتنگ لٰر بث دوغرثی دیالٰر یردا گوگرن آغٰچ لٰرنگ بارثندٰن اُوتلٰیٰان درلر اوننگ اچن دیاننگ چالی بارچا دردلرنگ دواثی در. حدیث شریف: «کَانَ أحَبَّ الشَّرَابِ إلَیْهِ ألْبَانُ الإبِلِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلامنگ انگکی غوی گوریان اچگثی دیاننگ چال لری در. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِألْبَانِ الإبِلِ البَرِّیَّةِ فَإنَّهَا دَوَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثذلر لازم توتنگ اوذلرنگذگا دُذْ دا اوتلٰیان دیاننگ چال لٰرندٰن اچمک لگی، بث دوغرثی دیا ننگ چال لٰری بارچا درد لرنگ درمانی در. حدیث شریف: «اِشْرَبْ مِنْ ألْبَانِ الإبِلِ فَإنَّهَا تُعَضِّدُ القَلْبَ» ترجمه: ثن دیاننگ چال لٰرندٰن اِچ بث دوغرثی دیاننگ چال نی اچمک لک یُرک نی قوَّت لٰندِرٰر.

مرغوب بولٰن ایمت لر

حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم شو ایمت لری اوب در. حدیث شریف: «خَیْرُ طَعَامِکُمْ الخُبْزُ» ترجمه: ثذنگ اِیَّان ذادلٰرنگذنگ انگکی غوثی چورک در. حدیث شریف: «کَانَ یَأکُلُ الخُبُزَ و السِّمْنَ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام چورک نی ثاری یاغ بلن ایردی. حدیث شریف: «کَانَ أحَبَّ الصِّبَاغِ إلَیْهِ الخَلَّ» ترجمه: پیغمبر علیه السلامنگ یانندا چورک نی بُویَیَان خورش لردن انگکی ثُویَّان خورشی سرکه دی.

حدیث شریف: «تَکُوْنُ الأرْضُ یَوْمَ القِیَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً یَتَکَفَّؤُهَا الجَبَّارُ بِیَدِهِ نُزُلاً لِأهْلِ الجَنَّةِ» ترجمه: یر قیامت گنن دا بر چورک بولٰر الله تعالی اوذ قدرتی بلن اوندٰن اُونگا اورر دورٰر، جنت اهل لری اچن آذوقه بولٰن یٰغدٰی دا، اسلام اهل لری شوندٰن اِیَرلَر تا حسابدٰن بوشٰیانچالر. حاصل کلام چورک بو دنیادا و آخرت دا ثیلٰغلی آذوقه در چورک ننگ احترامن ثٰقلٰملی، چورک گا حرمت غویملی، دوگلی چورک لر بارقا بِتَوِی چورک لری دوملی دال، اَوِنچا شول آونق چورک لری ایملی. چورک ننگ اثتندا دوذ غاب نی و چمچا قلم نی و یذک ساعت نی و بٰشغادا شولٰر یالی ینگل ذات لٰری غویمٰق دوغری دال در.

حدیث شریف: «أکْرِمُوْا الخُبْزَ فَإنَّ اللَّهَ أکْرَمَهُ فَمَنْ أکْرَمَ الخُبْزَ أکْرَمَهُ اللَّهُ» ترجمه: ثذ چورک گا حرمت غویب احترام ادنگ لر، تحقیق طنگری تبارک و تعالی ننگ اوذی چورک گا احترام غویب ثیلٰدی، بث هٰیثی بر آدٰم چورک نی ثیلٰثا خدای تعالی دا شونی ثیلٰار.

چورگی ثیلٰمٰق دٰن در، سفره دا چورک غویلٰندا خورش غا قَرٰشمانی چورک نی ایمک لگا مشغول بولمٰق لق. حدیث شریف: «أکْرِمُوْا الخُبْزَ فَإنَّ اللَّهَ أنْزَلَهُ مِنْ بَرَکَاتِ السَّمَاء و أخْرَجَهُ مِنْ بَرَکَاتِ الأرْضِ» ترجمه: ثذ چورک نی احترام ادب ثیلانگ تحقیق طنگری تبارک و تعالی شول چورک نی آسماننگ برکت لرندن ایندردی و یرننگ برکت لرندن گوگردب چقردی. حدیث شریف: «أکْرِمُوْا الخُبْزَ فَإنَّهُ مِنْ بَرَکَاتِ السَّمَاءِ و الأرْضِ مَنْ أکَلَ مَا سَقَطَ مِنَ السُّفْرَةِ غُفِرَ لَهُ» ترجمه: ثذ چورگ گا احترام ادنگ دوغرثی شول چورک آسماننگ و یرننگ برکت لرندن در، هٰیثی بر آدم سفره ننگ اثنا دوکلن چورگنگ آونجٰق لرنی ایثا شوننگ گناه لرنی عفو ادلب بٰغِشْلٰنٰر.

گچن زماندا تاجر لردن بر تاجر بر عالِم ننگ یاننا گلب اوذ حالندٰن شکایت ادب آیدی: من خلق لر بلن تجارت غا گدیان من همیشه خلق لردن آرتقمٰچ پیدا گوریان، من شو یٰغدٰیم دٰن خوف ادیان، بو دنیاثی برلن بدبخت لٰردٰن بُولٰرمِقَام دیب غورقیان دیدی. اول عالم آیدی: ثن سفردا ناهیل ایب اچیانگ دیدی؟ اول تاجر آیدی: من یول دٰن ثٰولب دیانی چوکرب هٰولِقمانی اِیْنِغَانْ ایب اچیان دیدی. اول عالم آیدی اندی دن بیلاک دیادن دشمانی بٰریان یرنگدا ایب اچگن دیب دستور بردی. تاجر ینا خلق لر بلن تجارت غا گدی بو سفردا پیداثی بتر کان بولدی. ینا خوف ادب شول عالمنگ یاننا گلدی و آیدی: خلق لٰر اکی اَثَّا پیدا گوردی لر من باش اثا پیدا گوردم دیب نگران بولدی، عالم آیدی: ثن مننگ برن دستورم نی ادمدنگمی؟ تاجر آیدی: دستورنگ نی ادّم. عالم آیدی چورک نی ناهیل لی اِیدِنگ؟ تاجر آیدی: یول دٰن ثٰوِلمانی دیاننگ اثتن دا بٰریان یَرم دا اِیْدم، عالم آیدی: ناهیلی اِیْدنگ؟ تاجر آیدی: کلام داکی ثَلّانی چوذدم بر بٰشنی بوینما دٰنگدم اُول بر بٰشنی اَتَک ادب چورک نی شوندا غویب اِیْدم، چورک ننگ آورٰنٰن آونق لرنی دا اتگم دن آلب آغذم غا آتب ایردم دیدی. عالم آیدی: ثننگ تجارتنگ اُوثیانی ثن نعمتنگ قدرنی بلب شَاکِرُ النِّعْمَة بولٰنثٰنگ در، اگر چورک لرنگ آونق لٰری یول غا دوکلب دَفَلَنْثَدِی هوکمان تجارتنگ یٰرْثِب کَسَاد بُولٰردی، زیان چکردنگ دیدی. انها شو واقعه دٰن بلّی بولدی الله تعالی ننگ برن نعمت لٰرنی خوار ادملی دال، غرنی دویرٰن چورک نی اِتَا غُشَا بَرِب اِرْبٰثْلٰملی دال، اوننگ اچن سنه هجری قمری ننگ آلتی یذ اوتذ بیر (631) لنجی یلندا دنیادن گچن العارف مولانا جلال الدین الرومی اوذی ننگ بحر رَمَل قانونی بلن یٰذٰن شعرندا شو هیل لی آیدب در:

شکر نعمت نعمتت افزون کند

 کفر نعمت از کفت بیرون کند

ترجمه: نعمت ننگ قدرنی بلب، نعمتی حرمت لٰمٰق، نعمتی آردِّرٰر. نعمتنگ قدرنی بلمانی نعمتی اِرْبٰثْلٰمٰق، نعمتی ال دن گددرر. اوننگ اچن غٰرْنِنگ دوقلغی و جاننگ ثٰغ لغی، یُوِرد فَرَاغَت چلغی، انگکی اولی نعمت لٰردٰن در، شو نعمت لٰرنگ شکری واجب در. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِألْبَانِ البَقَرِ فَإنَّهَا دَوَاءٌ و أسْمَانُهَا شِفَاءٌ» ترجمه: ثذلر ثغرنگ ثید یوغرد لٰرندٰن ایب اچنگ لر بث دوغرثی شول ثید یوغردلر دردلرگا دواء در و شول ثید یوغرد لٰردٰن آلنٰن یاغ لر، آغِرلٰرغا اَم در، کسل لرگا شفاء در.

حدیث شریف: «فِی التَلْبِیْنَةِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثیدلی آش نی ایمک لک بارچا دردلر اچن درمان در. حدیث شریف: «و أخَذَ النَّبِیُّ کِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِیْرٍ فَوَضَعَ عَلَیْهَا تَمْرَةً و قَالَ: هَذِهِ إدَامُ هذِهِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام آرپاننگ چورگندن بر دَوِم آلب شونگا بر خرمانی غویدی انها شو خرما شو چورگنگ خورشی در دیدی. حدیث شریف: «کُلُوْا التَّمْرَ عَلَی الرِّیْقِ فَإنَّهُ یَقْتُلُ الدُّوْدَ» ترجمه: ثذ خرمانی آج اوذا اینگ بث دوغرثی شول ایشی ادمک اِچِنگ غورچق نی اولدرر.

حدیث شریف: «العَجْوَةُ مِنْ فَاکِهَةِ الجَنَّةِ» ترجمه: عجوة دیانی خرماننگ بر نوعی در، شول خرما جنت ننگ ایمش لرندن در. حدیث شریف: «العَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ و هِیَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ» ترجمه: عجوة آدلی خرما جنت ننگ ایمش لرندن در و شول خرمانی پیغمبر علیه السلام اوذ مبارک الی بلن اکن در و شول خرما سَم برلن آدم اچن شفاء در. عجوة اِیَن آدم غا سم اثر ادمذ. حدیث شریف: «کَانَ أحَبَّ التَّمْرِ إلَیْهِ العَجْوَةُ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام دن یٰنگا انگکی خرمالٰرنگ غٰوثی عجوة آدلی خرما در.

حدیث شریف: «بَیْتٌ لا تَمْرَ فِیْهِ جِیَاعٌ أهْلُهُ» ترجمه: بر اویی کی اوذندا خرما بولماندی، اُول اوی ننگ اهل لری آچ لٰر در. حدیث شریف: «کُلُوْا التِّیْنَ فَلَوْ قُلْتُ إنَّ فَاکِهَةً نَزَلَتْ مِنَ الجَنَّةِ بِلَا عُجْمٍ لَقُلْتُ هِیَ التِّیْنُ و إنَّهُ یُذْهَبُ بِالبَواسِیْرِ و یَنْفَعُ مِنَ النَّقْرَسِ» ترجمه: ثذ اِنْجرنی اینگ لر اگر من ثذلرگا آیدثٰم تحقیق جنت دن بر میوه اِیندی شانگ ثذ دیثم هوکمان شو انجرنی آیدٰرن تحقیق شو انجر باباثیل نی آیرٰر، نقرس آدلی آیٰق آغری غا پیدا برر. اوننگ اچن هوکمان انجر سفره نگذدا بولثن، ها غورثی ها تاذثی، بارثی درمان در.

اوندٰن ثونگرا هوکمان سفره نگذدا زیتون یاغ بولثن، پیغمبر علیه السلام زیتون یاغی دا بتر تعریف ادب در. حدیث شریف: «کُلُوْا الزَّیْتَ و ادَّهِنُوْا بِهِ فَإنَّهُ طَیِّبٌ مُبَارَکٌ. صح» ترجمه: ثذ زیتون یاغ نی اینگ لر و شونی آغریان اندام لرنگذغا چٰلنگ لٰر، بث دوغرثی شول زیتون یاغ مبارک غوی یاغ در. حدیث شریف: «کُلُوا الزَّیْتَ و ادَّهِنُوا بِهِ فَإنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکةٍ» ترجمه: ثذ زیتون یاغ دٰن اینگ لر و شوندٰن اندام لرنگذغا چٰلنگ لٰر، بث تحقیق شول زیتون مبارک بولٰن آغٰچ دٰن دوغیان میوه در. حدیث شریف: «کُلُوْا الزَّیْتَ و ادَّهِنُوا بِهِ فَإنَّ فِیْهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِیْنَ دَاءً مِنْهَا الجُذَامُ. ترجمه: ثذ زیتون یاغ اینگ لر و شوننگ بلن آغریان اندام لٰرنگذی یاغلانگ، بث دوغرثی شول زیتون یاغ یدمش دردنگ دواثی در، شول درد لردن در جذام آدلی کسل.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِزَیْتِ الزَّیْتُوْنِ فَکُلُوْهُ و ادَّهِنُوْا بِهِ فَإنَّهُ یَنْفَعُ مِنَ البَاسُوْرِ» ترجمه: ثذلر زیتون یاغی ایمک لگی اوذلرنگذگا لازم توتنگ بث شول زیتون یاغ اینگ لر و شوننگ بلن یاغلٰننگ لٰر، بث دوغرثی شول زیتوننگ یاغی ثذنگ باباثیل لینگذ بولثا شونگادا پیدا برر. حدیث شریف: «زَیِّنُوا مَوَائِدَکُمْ بِالبَقْلِ فَإنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّیْطَانِ مَعَ التَّسْمِیَةِ» ترجمه: ثذلر سفره لرنگذگا زینت برنگ لر اوثتن دا سبزی لر غویمٰق بلن، بث دوغرثی سفره دا سبزی غویمٰق لق شیطانی قٰومٰق در، بسم الله الرحمن الرحیم دیمک بلن همراه.

حدیث شریف: «کُلُوا الخَسَّ فَإنَّهُ یَهْضِمُ الطَّعَامَ» ترجمه: ثذلر کاهونی اینگ لر بث دوغرثی کاهونی ایمک لگ نٰهٰرنی ثنگدرر. حدیث شریف: «کُلُوْا الخَسَّ فَإنَّهُ یُوْرِثُ النُّعَاسَ و یَهْدِمُ الطَّعَامَ» ترجمه: ثذلر کاهونی اینگ لر، بث دوغرثی کاهو ایمک لک اوقینی تُودِّرٰر، طعام نی ثنگدرر. حدیث شریف: «سَیِّدُ إدَامِکُمْ المِلْحُ» ترجمه: ثذنگ خورش لٰرنگذنگ انگکی غوی ثی معدننگ دُوذِی در. حدیث شریف: «المِلْحُ لایَحِلُّ مَنْعُهُ» ترجمه: دوذی دِلٰان کشینی برمانی غٰیطٰرمٰق حلال بولمٰذ، بلکه گناه کارلک در. حدیث شریف: «إذَا أُعْطِىَ أحَدُکُمْ الرَّیْحَانَ فَلَا یَرُدُّهُ فَإنَّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنَّةِ» ترجمه: هر وقت ثذنگ بیرینگذگا ریحان آدلی سبزی نی بَرِلْثا بث شونی غیطٰرمٰثن، بث دوغرثی شول ریحان جنت دن چقن سبزی در.

سنة هجری قمری ننگ طوغثٰن آلتی (96) لنجی یلندا دنیادن گچن تابعین لٰرنگ اُولِثی بولغن حضرت ابراهیم النَّخَعِی رحمة الله علیه آیدب در: حدیث شریف: «المَائِدَةُ بِلَا بَقْلٍ کَشَیْخٍ بِلَا عَقْلٍ» ترجمه: اوذندا سبزی غویلمٰدق سفره گویا عقلی چاشٰن غَرِّی یالی در. سنة هجری قمری ننگ یذ غرق ثکذ (148) لنجی یلندا دنیادن گچن حضرتُ الامام جعفر الصادق آیدب در: «مَنْ أحَبَّ أنْ یَکْثُرَ مَالُهُ و وَلَدُهُ فَلْیُدِمْ أکْلَ البُقُوْلِ» ترجمه: هٰیثی بر آدم اوذی ننگ مالی و اوغل غیذی کوفلمک نی ثویَّان بولثا بث شول آدم همیشه سبزی ایب گذثن.

«قَد رُوِیَ أنَّ المَائِدَةَ یَحْضُرُهَا المَلَائِکَةُ إذَا کَانَ عَلَیْهَا بَقْلٌ» ترجمه: روایت لٰردا گلب در: دوغرثی فرشته لر سفره گا حاضر بولٰرلٰر هر وقت شول سفره دا سبزی غویلٰن بولثا. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالبَصَلِ فَإنَّهُ یُطَیِّبُ الدَّمَ و یُصْلِحُ الوَلَدَ» ترجمه: ثذلر ثوغٰن ایمک لگی اوذلرنگذگا لازم توتنگ لر، بث دوغرثی ثوغن ایمک لک غانی غٰولٰندِرٰر و ولدنی اصلاح ادر. حدیث شریف: «کُلُوْا الثُّوْمَ نِیْئاً فَلَولا أنِّی أُنَاجِیْ المَلَکَ لَأکَلْتُهُ» ترجمه: ثذلر ثٰرِمْثٰق نی چِیگلَیِن اینگ لر بث من فرشته بلن گُرِّنگ ادیان بولمٰثٰدم من دا شول ثٰرمثٰق دٰن ایردم.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِلَحْمِ الظَّهْرِ فَإنَّهُ مِنْ أطْیَبِهِ» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذگا لازم توتنگ لر آرقاننگ اَتِن دن ایمک لگی، بث دوغرثی شول آرقاننگ اتی انگکی ات لرنگ غوثی در. حدیث شریف: «أطْیَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ» ترجمه: انگکی ات ننگ غوی یری آرقاننگ اتی در.

سنة هجری قمری ننگ بر منگ غرق بیر (1041) لنجی یلندا دنیادن گچن الشیخ مُحْیِ السُّنَّة حضرت ابراهیمِ اللَّقَّانِی رحمة الله علیه آیدب در: «لَحْمُ الظَّهْرِ أطْیَبُ اللَحْمِ عَلَی الإطْلَاقِ و لایُعَارِضُهُ أنَّهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ کَانَ یُحِبُّ لَحْمَ الذِّرَاعِ لِأنَّهُ کَانَ یُحِبُّهُ لِمَعْنَیً آخَرَ کَسُرْعَةِ نَضْجِهِ و سُهُوْلَةِ تَنَاوُلِهِ» ترجمه: آرقاننگ اتی ات لرنگ غوثی در هر یٰغدٰی دا، پیغمبر علیه السلامنگ غُول ننگ اتنی ثویان لگی بو حدیث گا ترث لگی یوق در چونکی پیغمبر علیه السلام غول نی ثُویَّان لگی بٰشغا علّت جهتلی در، مثلا بٰثِم بِشیَان لگی جهتلی در یا اُونی اَلْگَرْمَکْ لک آنگثاد بولیان لغی جهتلی در.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالسَّنَا و السَّنُوتِ فَإنَّ فِیْهِمَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ إلَّا السَّامَ و هُوَ المَوْتُ» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذگا لازم توتنگ لر سنا مَکِّی بِلَنْ بٰلْ غُوشِلْنٰنْ ثَارِی یَاغ ایمک لگی، بث دوغرثی شول اکثنی ایمک لک آجٰل دٰن بٰشغٰقِی آغِرلٰرنگ امی در. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالقَرْعِ فَإنَّهُ یُزِیْدُ فِیْ العَقْلِ و یُکَبِّرُ الدِّمَاغَ» ترجمه: ثذلر کادینی ایمک لگی اوذلرنگذگا لازم توتنگ لٰر بث دوغرثی کادینی ایمک لگ عقل نی کوفلدر و حواس لری قوی لٰندرر. حدیث شریف: «قِیْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ و سَلَّم: إنَّکَ تُحِبُّ القَرْعَ؟ قالَ: أجَلْ هِیَ شَجَرَةُ أخِیْ یُوْنُسَ» ترجمه: حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم گا دوغرثی ثن کادینی ثویَّانگمی دیب آیدلدی؟ پیغمبر علیه السلام آیدّی: هٰاوَّ من کادینی ثویّان چونکی کادی دوغنم یونس پیغمبرنگ باغن دٰن در.

حضرت ابی یوسف (یعقوب) رحمة الله علیه آیدب در: «بر آدم آیدثا: رسول الله کادینی غوی گوریامش دیب، بٰشغا بر آدم دا، منا کادینی غوی گورمیان دیثا، شول آدم کافر بولب دین دٰن چقر نعوذ بالله من ذلک» حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالعَدَسِ فَإنَّهُ قُدِّسَ عَلَى سَبْعِیْنَ نَبِیّاً» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذگا لازم توتنگ لٰر عدس نی ایمک لگی بث دوغرثی عدس ایمک لک یدمش پیغمبرنگ دلی بلن اولن در. حدیث شریف: «الکَمْأةُ مِنَ المَنِّ و مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ» ترجمه: کوملک و دومٰلٰن بنی اسرائیل لرغا ایندرلن مَنْ آدلی حَلْویٰ دٰن در و شوننگ ثوی گوذ آغری ننگ درمانی در.

ینا دا سفره ننگ اوثتن دا غویلمٰلی غوی ایمت تُوِی در چونکی پیغمبر علیه السلام تُوِی نی بتر اوب در، توی دا پرهیز یوق دیب در. حدیث الشریف: «نِعْمَ الدَّوَاءُ الأرُزُّ صَحِیْحٌ سَلِیْمٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: نبیلا غوی در شالی ننگ توی ثی اونی ایگوجی بارچا کسل لردن ثٰغ در و جمیع درد لردن سالم در. حدیث شریف: «کُلُّ شَیءٍ أخْرَجَتْهُ الأرْضُ فِیْهِ دَاءٌ و شِفَاءٌ إلَّا الأرُزُّ فَإنَّهُ شِفَاءٌ لا دَاءَ فِیْهِ» ترجمه: هر ذادی که یردن گوگرب چقیاردی شولٰردا تُوِی دن بٰشغاثندا درد دا بار در و درمان دا بار در، اما توی دا درد یوق در، بث دوغرثی توی دنگا درمان در اوننگ دردی یوق در. اوننگ اچن توی دن پرهیز ادمک لک عبث در.

حدیث شریف: «سَیِّدُ الإدَامِ فِی الدُّنْیَا و الآخِرَةِ اللَّحْمُ» ترجمه: خورشنگ انگکی غوی ثی دنیادا و آخرت دا ات در. حدیث شریف: «سَیِّدُ طَعَامِ أهْلِ الدُّنْیَا و الآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الأرُزُّ» ترجمه: دنیاننگ آدم لرننگ یانندا و آخرتنگ آدم لرننگ یانندا نٰهٰرلٰرنگ انگکی غوی ثی ات در و اُوندٰن ثونگرا توی در. حدیث شریف: «خَیْرُ الإدَامِ الخَلُّ و هُوَ سَیِّدُ الإدَامِ» ترجمه: خورش لرنگ انگکی غویراغی سرکه در و شول سرکه خورش لٰرنگ بٰشی در. حدیث شریف: «کَانَ أحَبُّ الطَّعَامِ إلَیْهِ الثَّرِیْدَ مِنَ الخُبْزِ و الثَّرِیْدَ مِنَ الحَیْسِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام ننگ انگکی ثویان نٰهٰری چورک دوغرٰلٰن چوربا در و حیس ننگ چوربا ثی در، حیس دیانی خرما و پنیر و ثاری یاغ دٰن توتلنٰن چوربا در.

حدیث شریف: «کَانَ یَأکُلُ الثَّرِیْدَ بِاللَّحْمِ و القَرْعِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام ات و کادی آتب بشرلن چوربانی ایردی. حدیث شریف: «کَانَ أحَبُّ اللَّحْمِ إلَیْهِ الکَتِفُ» ترجمه: پیغمبر علیه السلامنگ ات دا انگکی غوی گوریان یری اُومِرْدٰن دی. حدیث شریف: «کَانَ أحَبُّ الشَّاةِ إلَیْهِ الذِّرَاعَ» ترجمه: پیغمبر علیه السلامنگ غُویْنِنگ اتندا انگکی ثویَّان یری غُویننگ غولی دی.

حدیث شریف: «سَیِّدُ طَعَامِ أهْلِ الجَنَّةِ اللَّحْمُ» ترجمه: جنت اهل لرننگ انگکی غوی نٰهٰری ات در. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالزَّبِیْبِ فَإنَّهُ یَکْشِفُ المِرَّةَ و یَذْهَبُ بِالبَلْغَمِ و یَشُدُّ العَصَبَ و یَذْهَبُ بِالعَیَاءِ و یُحَسِّنُ الخُلُقَ و یُطَیِّبُ النَّفْسَ و یَذْهَبُ بِالهَمِّ» ترجمه: ثذلر غوری اُذِم نی ایمک لگنی لازم توتنگ لر، بث دوغرثی شول غُوری اُذِم نی ایمک لک ثذلری عفونت دن آچٰر، غاقلق نی غُوپٰرٰر، اعصابنی غایم لار، یادٰولغی آیرٰر، نفس نی خوش ادر، غیغی نی گِدِّرر. و حضرت علی رضی الله عنه آیدب در: «مَنْ أکَلَ إحْدَیٰ و عِشْرِیْنَ زَبِیْبَةً حَمْرَآءَ کُلَّ یَوْمٍ لَمْ یَرَ فِیْ جَسَدِهِ شَیْئاً یَکْرَهُهُ» ترجمه: هٰیثی بر آدم گن دا یگرم بیر دانه غِذِل اُذِم ننگ غورثنی ایثا اندامندا اربد بولٰن یٰغدٰی نی گورمذ.

حدیث شریف: «البَاذَنْجَان لِمَا أُکِلَ لَهُ» ترجمه: باذنجان نی ناما نیت بلن ایثنگ شوننگ اچن بولٰر، درد بولر نیت بلن ایثنگ درد بولٰر، دواء بولٰر نیت بلن ایثنگ دواء بولٰر. حدیث شریف: «کُلُوْا البَاذَنْجَانَ فَإنَّهُ دَوَاءٌ لا دَاءَ فِیْهِ» ترجمه: ثذلر باذنجان اینگ لر، بث دوغرثی باذنجان ایمک دواء در شوندا درد یوق در.

مرغوب بولٰن ایمش لر

حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم شو ایمش لری اوب در. حدیث شریف: «تَفَکَّهُوْا قَبْلَ الطَّعَامِ» ترجمه: ثذلر نٰهٰردٰن اَوِنْچَا میوه جات لرنی اینگ لر. حدیث شریف: «کَانَ أحَبَّ الفَاکِهَةِ إلَیْهِ الرُّطَبُ و البِطِّیْخُ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام ننگ انگکی ثویان میوه ثی خرما و غاون غرفذ در. حدیث شریف: «کَانَ یُحِبُّ مِنَ الفَاکِهَةِ العِنَبَ و البِطِّیْخَ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام میوه لٰردٰن اُذُم نی و غاون غرفذنی ثویردی.

حدیث شریف: «کَانَ یَأکُلُ البِطِّیْخَ بِالرُّطَبِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام غاون غرفذی خرما بلن بِلَا ایردی. حدیث شریف: «کَانَ یَأخُذُ الرُّطَبَ بِیَمِیْنِهِ و البِطِّیْخَ بِیَسَارِهِ فَیَأکُلُ الرُّطَبَ بِالبِطِّیْخِ و کَانَ أحَبُّ الفَاکِهَةِ إلَیْهِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام خرمانی ثٰغ ال بلن آلٰردی و غاون غٰرفذی ثول الی بلن آلٰردی، بث خرمانی غاون غرفذ بلن بلا ایردی و غاون غرفذ ثویان ایمش لریدی. حدیث شریف: «البِطِّیْخُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَغْسِلُ البَطْنَ غَسْلاً و یَذْهَبُ بِالدَّاءِ أصْلاً» ترجمه: نٰهٰردن اونچا غاون غٰرفذ ایمک لک غرنی غوی یُوٰر و دردنی دا کوکندن آیرٰر.

حدیث شریف: «فِی البِطِّیْخِ عَشْرُ خِصَالٍ: هُوَ طَعَامٌ و شَرَابٌ و رَیْحَانٌ و فَاکِهَةٌ و أشْنَانٌ و یَغْسِلُ البَطْنَ و یُکْثِرُ مَاءَ الظَّهْرِ و یَزِیْدُ فِی الجِمَاعِ و یَقْطَعُ الأبْرِدَةِ و یُنَقِّی البَشَرَةَ» ترجمه: غاون غرفذدا اون تیثلی یٰغدٰی لر باردر، برنجثی شوننگ اوذی نٰهٰر در گویا نٰهٰر اِیَن یالی دویریان در، اکنجثی شوننگ اوذی اچگی در گویا ثُو اچن یالی غاندٰریان در، اچنجثی شوننگ اوذی ریحان در گویا ریحان یالی خوشبو ایثی بار در، دوردنجثی شوننگ اوذی بهترین ایمش در، باشنجثی شوننگ اوذی چُوغٰن در گویا چوغٰن یالی النگ شونگا ثیکثنگ النگ دن کرنی آیریان در، آلتنجثی معده نی یویان در، یدنجثی آرقا ثونی آرِدِّریان در، ثکذنجثی جماع نی کوفلدیان در، دوقذنجثی اندامندٰن برودة نی آیرٰر، اوننجثی شونی حَمَّامگا گیرب اندامنا ثیکثا اندامندٰن کرنی آیرر.

حدیث شریف: «یَا عَلِیُّ تَفَکَّهُوا بِالبِطِّیْخِ» ترجمه: ای علی ثذلر غاون غرفذنی ایمش لر اورنندا اینگ لر. حدیث شریف: «کَانَ یَأکُلُ القُثَّاءَ بِالرُّطَبِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام خرمانی خیار بلن ایردی. حدیث شریف: «کُلُوْا السَّفَرْجَلَ فَإنَّهُ یَجْلِیْ عَنِ الفُؤَادِ و یُذْهِبُ بِطِحَاءِ الصَّدْرِ» ترجمه: ثذ بَه نی اینگ لر، بث دوغرثی به نی ایمک لک یرک نی یٰختِلٰندِرٰر و کوکرک داکی آغری اِنجی نی آیرٰر. حدیث شریف: «کُلُوْا السَّفَرْجَلَ عَلَى الرِّیْقِ فَإنَّهُ یُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ» ترجمه: ثذ بِه نی آج اوذا اینگ لر، بث دوغرثی به نی آج اوذا ایمک لک غُورْثٰق ننگ غذغن نی گدّرر. حدیث شریف: «کُلُوا السَّفَرْجَلَ فَإنَّهُ یُجِمُّ الفُؤَادَ و یُشَجِّعُ القَلْبَ و یُحَسِّنُ الوَلَدَ» ترجمه: ثذلر به نی اینگ لر بث دوغرثی به نی یرک نی راحت لٰندرٰر و قلب غا قوَّت برر و اُوغل غیذی غولٰندرٰر.

حدیث شریف: «أتَانِیْ جِبْرِیْلُ عَلَیْهِ السَّلامُ بِسَفَرْجَلَةٍ مِنَ الجَنَّةِ فَأکَلْتُهَا لَیْلَةَ أسْرِیَ بِیْ» ترجمه: جبرائیل علیه السلام مٰنگا جنت دن بر بَه گترب بردی من شول بَه نی آسمان لرغا سیر ادِّرلن گیجادا اِیْدِم. حدیث شریف: «قَالَ طَلْحَة: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ و بِیَدِیْ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ: دُوْنَکَهَا یَا طَلْحَةُ  فَإنَّهَا تُجِمُّ الفُؤَادَ» ترجمه: طلحه آدلی صحابه آیدی: من حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم ننگ اُثتنا گیردم و مننگ الم دا بر بِه میوه ثی بولٰن یٰغدیم دا، بث شوندا پیغمبر علیه السلام مٰنگا ای طلحه شول به نی آل دیدی، بث دوغرثی شول به نی ایمک لک یرک گا گینگ لک گترر وقتنگنی خوشلار دیدی.

حدیث شریف: «کُلُوْا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإنَّهُ دِبَاغُ المِعْدَةِ» ترجمه: ثذلر نارنی غابغی ننگ اچنداکی باردَالٰری بلن اینگ لر بث دوغرثی نارنی غابغی ننگ اچنداکی باردالٰری بلن ایمک لک معده گا ای برمک در، نارنگ باردٰثی آش غاذٰننگ ایی در. حدیث شریف: «مَنْ أکَلَ مِنَ الفَاکِهَةِ وِتْراً لَمْ یَضُرُّهُ» ترجمه: هٰیْثِی برآدٰم میوه جات لٰردٰن اِیَن دا بر بردن ایثا شول ایگن میوه ثی شونگا زیان برمذ.

سنة هجری قمری ننگ بر منگ آلتمش آلتی (1066) لٰنجی یلندا دنیادن گچن حضرت الفقیه شیخ المشایخ علی بن محمد الأُجْهُورِی رحمة الله علیه بحر الرجز قانونی بلن شعر یٰثاب طعام دن اونچا ایملی ایمش لری شو بیت گا ثغدرب آیدب در:

قَدِّمْ عَلَی الطَّعَامِ تُوتاً خَوْحَا

 وَ مِشْمِشاً و التِّیْنَ و البِطِّیْخَا

و بَعْدَهُ إجَاصُ کُمَّثْرَیٰ عِنَبْ

 کَذاکَ رُمَّانٌ و مِثْلُهُ الرُّطَبْ

و مَعَهُ الخِیَارُ و الجُمَّیزُ

 قِثَّا وُ تُفَّاحٌ کَذَاکَ اللَّوْزُ

ترجمه: ثن نٰهٰردٰن اونچا توت نی و شبدالی نی و چیگ ارک نی و انجرنی و غاون غرفذنی و گلابی نی و ارمدنی و اُذُم نی و نارنی و خرمانی و خرما بلن خیارنی و شام انجرنی نی و اُذِین خیارنی و آلمانی و بادام هُوذنی ای.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالأُتْرُجِّ فَإنَّهُ یَشُدُّ الفُؤَادَ و یَزِیْدُ فِی الدِّمَاغِ» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذگا تُرُنْج ایمک لگی لازم توتنگ لٰر بث دوغرثی ترنج ایمک لک یرک نی قُوَّت لٰندرٰر و عقل نی کوفلدر. حضرت علی رضی الله عنه آیدب در: «کُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمِعْدَةِ و حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ و یَذْهَبُ بِوَسْوَاسِ الشَّیْطَانِ و فِی کُلِّ حَبَّةٍ مِنَ الرُّمَّانِ إذَا اسْتَقَرَّتْ فِیْ المَعْدَةِ إنَارَةٌ لِلْنَّفْسِ و تَدْفَعُ وَسَاوِسَ الشیْطَانِ أرْبَعِیْنَ لَیْلَةً» ترجمه: ثذلر ناری اینگ لر غابغی ننگ اچنداکی باردالٰری بلن بث دوغرثی ناری اچنداکی بارداثی بلن ایمک لک معده اچن ای برمک در و قلب اچن دا دیرلک در و شیطان ننگ وسوسه ثنی گدّریان در و نارننگ هر بر دانه ثی معده بٰرب جایلٰشثا انساننگ نفسی اچن یٰغتی لقدر و شول دانه شیطاننگ وسوسه لرنی غرق گن انسان دن دفع ادیان در.

حدیث شریف: «خَیْرُ فَاکِهَتِکُمْ العِنَبُ» ترجمه: ثذنگ میوه لرنگذنگ انگکی غوثی اذم در. حدیث شریف: «کُلُوْا العِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإنَّهُ أهْنَأُ و أمْرَأُ» ترجمه: ثذلر اُذُم نی بر بر دن اینگ لر بث دوغرثی بر بر دن ایمک لگ هضم ادگوجی راک در و ایَن ذادنگی ثنگدرگوجی راک در. حدیث شریف: «کَانَ یَأکُلُ العِنَبَ خَرْطاً» ترجمه: پیغمبر علیه السلام اذم نی شاخه ثندٰن آیرب یکا یکادن ایردی. حدیث شریف: «إنَّ أوَّلَ شَیءٍ أکَلَهُ آدَمُ حِیْنَ أُهْبِطَ إلَی الأرْضِ الکُمَّثْرَیٰ» ترجمه: دوغرثی حضرت آدم علیه السلام ننگ یر یذنا ایندرلن دا اِلْکِیْ اِیَن میوه ثی اَرْمِد در.

مرغوب بولٰن دواء لر

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شو دواء لری اوب در. حدیث شریف: «مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: زمزم غُیی ثی ننگ ثُوِی بارچا دردلرنگ دواءثی در. حدیث شریف: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِیْ بِهِ شَفَاکَ اللَّهُ و إنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِیْذاً أعَاذَکَ اللَّهُ و إنْ شَرِبْتَهُ لِتَقْطَعَ ظَمَأکَ قَطَعَهُ اللهُ و إنْ شَرِبْتَهُ لِشَبْعِکَ أشْبَعَکَ اللَّهُ و هِیَ هَزْمَةُ جِبْرِیْلَ و سُقْیا إسْمَاعِیْلَ» ترجمه: زمزم ننگ ثوی ناما نیت بلن اچثنگ شول بولٰر، بث ثن اگر دردنگ دن غتلمٰق نیت بلن اچثنگ الله تعالی شول زمزم ثونی دردنگا درمان آیلٰندرر و اگر ثن شول زمزم ثونی الله تعالی غا ثغنمٰق نیت بلن اچثنگ الله تعالی ننگ اوذی ثننگ پناهنگ دا بولٰر و اگر ثن شول زمزم ثونی ثوثذلنگی کثمک اچن اچثنگ الله تعالی ثوثذلنگی کثب ثنی غاندٰرر و اگر ثن شو زمزم ثونی دویمٰق نیت بلن اچثنگ الله تعالی ثنی دویرٰر و شول زمزم ثوی حضرت جبریل ننگ اُوکْجَثی بلن دفب یردن چقرٰن چشمه ثی در و حضرت اسماعیل علیه السلامنگ دا ثو پایی در.

حدیث شریف: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَهُ لِمَرَضٍ شَفَاهُ اللهُ أو لِجُوْعٍ أشْبَعَهُ اللهُ أو لِحَاجَةٍ قَضَاهَا اللهُ» ترجمه: زمزم ثوی ناما نیت بلن اچثنگ شول بولٰر، هٰیثی بر آدم شونی مریض لغی اچن اچثا، الله تعالی شونی ثٰغَلْدٰر یا آجِغْمٰق لغی اچن اچثا الله تعالی شونی دویرٰر یا بر حاجتی اچن اچثا الله تعالی شوننگ حاجتنی بترر.

حدیث شریف: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» زمزم ثُوِی بارچا دردلر اچن درمان در. حدیث شریف: «عَلَیْکَ بِالمِلْحِ فَإنَّهُ شِفَاءٌ» ترجمه: ثن اوذنگا دوذنی لازم توت یاننگدٰن آیرما، دوغرثی شول دوذدا دردلر اُچن شفاء باردر و بارچا کسل لرنگ درمانی در.

حدیث شریف: «یَا عَلِی ابْدَأ بِالمِلْحِ و اخْتِمْ بِهِ فَإنَّ المِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِیْنَ دَاءً مِنْهَا الجُنُوْنُ و الجُذَامُ و البَرَصُ و وَجْعُ البَطْنِ و وَجْعُ الأضْرَاسِ» ترجمه: ای علی ثن طعام نی انگکی اونچا دوذ بلن بٰشلا و انگکی ثونگندن دا دوذ بلن تمام اد دوغرثی معدن دن آلنٰن دوذ یدمش درد اچن شفاء بولٰر، شول یدمش درد لردن در، دارلیمک لک و جذام کسلی و آلا کسلی و غٰرن آغرثی و دیش آغرثی. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ شَیءٍ إلَّا السَّامَ» ترجمه: ثذلر غرا دانا ایمک لگی اوذلرنگذگا لازم توتنگ لٰر بث دوغرثی غرا دانا بارچا دردلرگا درمان بولیان در دنگا آجل گا درمان بولب بٰشٰرمٰذ.

حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالثَّفَاءِ فَإنَّ اللهَ جَعَلَ فِیْهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذگا اُذَارلِگِنگ دانه ثنی ایمک لگنی لازم توتنگ لٰر، بث دوغرثی طنگری تبارک و تعالی شول اُذَارلگنگ دانه ثنی بارچا دردلرگا دواء آیلٰندردی. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالإهْلِیْلَجِ الأسْوَدِ فَاشْرَبُوْهُ فَإنَّهُ مِنْ شَجَرِ الجَنَّةِ طَعْمُهُ مُرٌّ و هُوَ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: ثذلر اوذلرنگذا غرا اهلیلج نی ایمک لگی لازم توتنگ لر، بث شونی اچنگ لر بث دوغرثی شول جنت ننگ آغٰچ لٰرندٰن در، طعامی آجی در و شول بارچا دردلرنگ درمانی در.

آیه شریفه: «فِیْهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» ترجمه: بٰل اچمک لک آدم لٰرنگ دردلری اچن درمان در. حدیث شریف: «عَلَیْکُمْ بِالشِّفَائَیْنِ العَسَلِ و القُرْآنِ» ترجمه: ثذ اوذلرنگذگا درمان بولٰن اکی ذاتنی لازم توتنگ لٰر، بیری بٰل اچمک اُول بیری دا قرآن اوقیمٰق. حدیث شریف: «کُلُوا الثُّوْمَ وتَدَاوَوْا بِهِ فَإنَّ فِیْهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِیْنَ دَاءً» ترجمه: ثذلر ثٰرمثٰق نی اینگ لر و شوننگ بلن دردلرنگذگا دواء ادنگ لر، بث دوغرثی شول ثٰرمثٰق دا یدمش درد اچن دواء بولغوجی در.

حدیث شریف: «العَسَلُ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» ترجمه: بٰل اچمک لک آدم لٰرنگ دردلرنا درمان در. حدیث شریف: «العَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: بل اچمک لک بارچا دردلرنگ درمانی در. حدیث شریف: «مَنْ لَعِقَ العَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ لَمْ یُصِبْهُ عَظِیْمُ البَلَاءِ» ترجمه: هٰیثی بر آدم هر آی دا اچ گن ارتیر بلن آج اوذا بٰل یٰلٰثا اولٰقان درد اونگا یُولْغشمٰذ.

حدیث شریف: «مَا أنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إلَّا أنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ذَکَرَ ألْبَانَ البَقَرِ فَأمَرَ بِهَا و قَالَ إنَّهَا دَوَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ» ترجمه: الله تبارک و تعالی هیچ بر دردنی آسمان دٰن یرگا ایندرمدی مگر شول دردننگ درماننی دا ایندردی، پیغمبر علیه السلام  ثغرنگ ثید یوغردنی ذکر ادّی و شوننگ بلن بُیردی و ثُید یوغرد بارچا دردنگ دواثی در دیب آیدّی.

طعام ایمک لگنگ کیفیتی

طعام ایملی بولثنگ انگکی اونچا اکی النگ نی یوملی. حدیث شریف: «الوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ و بَعْدَ الطَّعَامِ بَرَکَةٌ» ترجمه: طعام ایمک لگنگ اَوَّلندا و آخرندا اکی النگ نی یومٰق لق برکت در. شو حدیث شریف دا وضوء دن مراد اکی ال نی غوشرنگ بلن اُچ مرتبه یومق در. حضرت علامه خداقلی وفائی ننگ سنة هجری قمری ننگ ثکّذ یُذ آلتمش دوقّذ (869) لنجی یلندا بحر رمل قانونی بلن یٰذٰن رونق الاسلام آدلی کتابی ننگ ثکذ یذ الّی یدی (857) لنجی شعرندا شو هیل لی آیدب در، بیت:

سنّة اُول در بو طعام اچرا بلنگ

 اَوَّلندا آخرندا ال یُوِنگ

طعامنگ اوّلندٰن اکی ال نی یوب بُولَنْگ دٰن ثونگرا شول اکی ال نی حَوله بلن یا ال یاغلق بلن ثفرملی دال، طعامنگ اوّلندن ال یودرلٰندا دثلاب یاشی کچی لرنگ ال لرنی یُودِرِلْمٰلی ثونگرا یاشی اولی لرنگ ال لرنی یودرلمٰلی. اوندٰن ثونگرا یرگا یٰذلٰن دُشَک ننگ اثتن دن سفره یٰذلمٰلی، اوندٰن ثونگرا سفره ننگ اثتن دا ایب اچمک لگی حلال بولٰن ذادلٰردٰن هالان ذادلٰرنگی غویمٰلی. حدیث شریف: «طَلَبُ الحَلالِ فَرِیْضَةٌ عَلَیٰ کُلِّ مُسْلِمٍ» ترجمه: حلال نی اثلمک لک بارچا مسلمان لٰرنگ بوین لٰرنا فرض بُولٰن بُیْرِق در.

حدیث شریف: «مَنْ أکَلَ الحَلَالَ أرْبَعِیْنَ یَوْماً نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ و أجْرَیٰ یَنَابِیْعَ الحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسَانِهِ و زَهَّدَهُ فِیْ الدُّنْیَا» ترجمه: هٰیثی بر آدم غرق گن حلال لقمه ایثا الله تعالی شوننگ قلبنی نورلٰندرٰر و علمنگ چشمه لرنی شوننگ قلبندٰن دلنا غرشی آقدرٰر و شونی دنیادا زاهدلٰرنگ جمله ثندن آیلٰندرٰر. سفره ننگ اثتن دا هر نوعی حلال ذادلرنی غویمٰذنگ دن اونچا اصل معدن دن آلنن دوذ غویمٰلی، پیغمبر علیه السلام ننگ هواس لندرن دوذی شول معدننگ دوذی در، اوذنا یُدْ غُوشِلٰن دوذ دال در، اوذنا یُدْ غُوشِلٰن دوذلر کوب ذادلرغا زیانی بار در. چونکی الفقیه علی بن احمد الغوری رحمة الله علیه اوذی ننگ کنز العباد فی شرح الاوراد، آدلی کتابندا آیدب در: «أنْ یُبْدَأ بِالمِلْحِ و یُخْتَمَ بِهِ» ترجمه: طعام نی انگکی اونچا دوذ بلن بٰشلٰمٰلی و انگکی ثونگندن دا دوذ بلن تمام ادملی.

و ینا سنه هجری قمری ننگ دوقّذ یذ اوتذ بیر (931) لنجی یلندا دنیادن گچن الفقیه یعقوب بن سید علی رحمة الله علیه اوذی ننگ شرعة الاسلام آدلی کتابندا آیدب در: «یُبْدَأ بِالمِلْحِ فَإنَّ فِیْهِ شِفَاءً مِنَ الأمْرَاضِ» ترجمه: و طعام نی دوذ بلن بٰشلٰنٰر و بث دوغرثی دوذدا کوب کسل لردن غتلمٰق باردر.

و ینا سنه هجری قمری ننگ اچ یذ یدمش اچ (373) لنجی یلندا دنیادن گچن الفقیه ابواللیث نصر بن محمد السمرقندی رحمة الله علیه اوذی ننگ بستان العارفین آدلی کتابندا آیدب در: «و یُسْتَحَبُّ أنْ یُبْدَأ الطَّعَامُ بِالمِلْحِ و یُخْتَمَ بِهِ لِأنَّ ذلِکَ مِنَ السُّنَّةِ و یُقَالُ فِیْهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِیْنَ دَاءً» ترجمه: و مستحب گورلدی طعام نی دوذ بلن بٰشلاب و دوذ بلن ثونگلٰمٰق نی چونکی شول طعام نی دوذ بلن بٰشلاب و دوذ بلن تمام ادمک لک سنت دن بولیانلغی جهتلی و آیدلیار شو دوذدا یدمش درد اچن دواء بولمٰق باردر دیب. اوننگ اچن بذنگ قرائت استاذمذ شیخ القرّآء الحاج آنّا محمّد القاری التقی الولی رحمة الله علیه المدام بر غُوتِجِق نی دوذدٰن دولدرب یانندٰن آیرمٰذدی، هر وقت طعام ایلندا شول دوذدٰن طعامنگ اَوَّلندن و ثونگندٰن بر چُمْدِک دادب سنت نی بترردی و خلق لٰرغا هودرلاب اولٰرنگدا سنت لرنی بتردردی.

سنة هجری قمری ننگ آلتی یذ اوتذ اکی (632) لنجی یلندا دنیادن گچن الامام شهاب الدین عمر بن محمد السهروردی رحمة الله علیه اوذی ننگ عوارف المعارف آدلی حُجَّة لی کتابندا آیدب در: «فَمِنْ ذَلِک أنْ یُبْتَدَئَ بِالمِلْحِ و یُخْتَمَ بِهِ» ترجمه: بث شول ایمک لگنگ ادب لرندن در طعام نی اونچا دوذ بلن بٰشلٰمٰق لق و ثونگندن دوذ دادب تمام ادمک لک. «وَ رُوِیَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ قَالَ لِعَلِیٍّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ یَا عَلِیُّ ابْدَأ طَعَامَکَ بِالمِلْحِ و اختِمْ بِالمِلْحِ فَإنَّ المِلْحَ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِیْنَ دَاءً مِنْهَا الجُنُوْنُ و الجُذَامُ و البَرَصُ و وَجَعُ الأضْرَاسِ» ترجمه: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دن روایت ادلدی و اول حضرت علی رضی الله عنه گا آیدی ای علی ثن طعامنگ نی دوذ بلن بٰشلا و دوذ بلن تمام اد بث دوغرثی معدننگ دوذی یدمش درد اچن دواء در و شول یدمش دردلردن در دارلیمک و جذام کسلی و آلا بُولمٰق و غَرِن آغریمٰق و دیش لر آغریمٰق.

«و رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا لَدَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ فِیْ إبْهَامِهِ مِنْ رِجْلِهِ الیُسْرَیٰ لَدْغَةً فَقَالَ: عَلَیَّ بِذَلِکَ الأبْیَضِ الَّذِیْ یَکُوْنُ فِیْ العَجِیْن فَجِئْنَا بِمِلْحٍ فَوَضَعَهُ فِیْ کَفِّهِ ثُمَّ لَعِقَ مِنْهُ ثَلَاثَ لَعِقَاتٍ ثُمَّ وَضَعَ بَقِیَّتَهُ عَلَی اللَدْغَةِ فَسَکَنَت عَنْهُ» ترجمه: حضرت انامذ عائشة رضی الله عنها روایت ادب آیدی: حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و سلم ننگ ثول آیٰغی ننگ بٰشٰن بٰرمٰغندٰن اچیان چٰقدی بث شوندا پیغمبر علیه السلام آیدّی: مٰنگا شول خمیرگا غوشلیان آق دوذدٰن گترنگ دیدی بث بذ شول دوذی گتردک بث پیغمبر علیه السلام شول دوذنی آیٰثنا غُیدی اُوندٰن ثونگرا شول دوذدٰن اچ مرتبه یٰلٰدی اوندٰن ثونگرا غالٰن نی شول اچیان چٰقٰن یرنا غویدی، بث اوندٰن ثونگرا پیغمبر علیه السلام دٰن زهر آوثی آیرلدی. انها امام سهروردی ننگ گب لری شو یردا تمام بولدی، شو امامنگ آیدٰن گب لرندن و گترن دلیل لرندن بَلّی بولدی معدن دن آلنٰن دوذ کوب دردلر اچن درمان لغی.

دوذنی اوذ غابندٰن آلمٰق دا دنگا اکی بٰرمٰق بلن آلمٰلی یعنی بٰشٰن بٰرمٰق و ثوین بٰرمٰق بلن چُمْدِکْلاب آلمٰلی و دوذغاب نی چورک ننگ اثتن دا غویمٰق لق مکروه در، بلکا دوذغاب نی اوذ بٰشنا غویمٰلی و طعام ایمگ دا و اچگی اچمک دا المدام ثٰغ ال بلن ایب اچملی. حدیث شریف: «لِیَأکُلْ أحَدُکُمْ بِیَمِیْنِهِ و لیَشْرَبْ بِیَمِیْنِهِ و لیَأخُذْ بِیَمِیْنِهِ و لیُعْطِ بِیَمِیْنِهِ فَإنَّ الشَّیْطَانَ یَأکُلُ بِشِمَالِهِ یَشْرَبُ بِشِمَالِهِ و یَأخُذُ بِشِمَالِهِ و یُعْطِیْ بِشِمَالِهِ» ترجمه: ثذنگ بیرنگذ طعام ایندا ثٰغ ال بلن ایثن و اچمک دا ثٰغ ال بلن اچثن و برمک دا ثٰغ ال بلن برثن بث دوغرثی شیطان ثُولِی بلن اِیَّار و ثولی بلن اچیار و ثولی بلن آلیار و ثولی بلن بریار.

طعام نی ال بلن ایمک لک سنت بولشی یالی طعام نی اُیْشرب بر طابٰق دن ایمک لک دا سنت در. حدیث شریف: «أحَبُّ الطَّعَامِ إلَى اللهِ مَا کَثُرَتْ عَلَیْه الأیْدِیْ» ترجمه: طعام لٰرنگ انگکی غوثی الله تعالی ننگ یانندا، اوذنا کوب ال لر ثوقلٰن غاب ننگ طعامی در. حدیث شریف: «اجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِکُمْ یُبَارِکُ اللهُ لَکُمْ فِیْهِ» ترجمه: ثذلر طعام لرنگذی ایشب اینگ لر، الله تبارک و تعالی ثذلرنگ برکت لرنگذی آرتدرٰر طعام لرنگذی ایشب ایمک لرنگذدا. حدیث شریف: «کُلُوا جَمِیْعًا و لاتَفَرَّقُوْا فَإنَّ البَرَکَةَ مَعَ الجَمَاعَةِ» ترجمه: بارینگذ برلشن یٰغدٰی لٰرنگذدا اینگ لر و پترٰنگ بولمانگ لر، بث دوغرثی برکت نٰهٰری ایشب ایمک دا در.

حدیث شریف: «کُلُوا جَمِیْعاً و لاتَفَرَّقُوا فَإنَّ طَعَامَ الوَاحِدِ یَکْفِی الإثْنَیْنَ و طَعَامَ الإثْنَیْنِ یَکْفِی الثَّلَاثَةَ و الأرْبَعَة کُلُوا جَمِیْعاً و لاتَفَرَّقُوا فَإنَّ البَرَکَةَ فِی الجَمَاعَةِ» ترجمه: ثذلر طعام نی بارینگذ برلشن یٰغدٰی لرنگذدا اینگ لر و ثذلر بیر بیر لرنگذدن آیرلشمانگ لٰر بث دوغرثی بر آدم ننگ نٰهٰری اکی آدم اچن کافی در و اکی آدٰم ننگ نٰهٰری اُچ آدم غا و دورد آدم غا کافی در، ثذلر طعام نی اُیشن یٰغدٰی لرنگذدا اینگ لر بیر بیر لرنگذدن جدالشمانگ لر، بث دوغرثی الله تعالی ننگ برکتی اُیشملنگ دا بولیان در.

حدیث شریف: «کَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَیه و سَلَّمَ قَصْعَةٌ یُقَالُ لَهَا الغَرَّاءُ یَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أضْحَوْا و سَجَدُوا الضُّحَىٰ أُتِىَ بِتِلک القَصْعَةِ و فِیْهَا الثَّرِیْدُ فَالْتَفُّوا عَلَیْهَا» ترجمه: حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم اچن بر چٰانٰق باردی آدنا غَرّاء دیردی لر شول چٰانٰق نی دورد آدم بولب گوترردی لر بث غُشلِق وقتی گلندا صحابه لٰر غُشلق نمازلرنی اُوقیٰن لٰرندٰن ثونگرا شول چانٰق نی گترردی لر و شوننگ اچندا چوربا بولٰردی بث پیغمبر علیه السلام و صحابه لر بارثی شو چانٰق غا اگرلب شول چوربانی ایردی لر، انها شُو حدیث شریف دن بلّی بولدی نٰهٰری اُیشِب اِیمک لک سنّت لگی.

حدیث شریف: «قِیْلَ یَا رَسُوْلَ اللَّهِ: إنَّا نَأکُلُ و لانَشْبَعُ قَالَ: لَعَلَّکُمْ تَفْتَرِقُوْنَ عَلَی طَعَامِکُمْ اجْتَمِعُوا و اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ یُبَارِکْ لَکُمْ فِیْهِ» ترجمه: پیغمبر علیه السلام غا آیدلدی: یا رسول الله دوغرثی بذلر اِیَّارث اَبَد دُویمَیَارِث دیب؟ شوندا پیغمبر علیه السلام شولرگا آیدی: ثذلر طعام ایمک لرنگذدا پِتِرٰنگ بولیانثنگذ، پترٰنگ بولمانگ لر بلکا طعام لرنگذی اُیْشَن یٰغدٰینگذدا بسم الله آیدب اِینگ لر، شوندا الله تبارک و تعالی ثذنگ طعام لرنگذی برکت لندرب کوفلدر، نٰهٰرنی اُیْشب ایمک دن محبت دوریار، بِیْرَک بِیْرَک گا الفت حاصل بولیار، کینه لر آیرلیار، یورک یُومشیار، اندکی نسل لر اچن دا اولقان الگو بولیار.

آلتمش یل موندٰن اُوذول گن دوغٰر اِیلندا یاشٰیان خلق لٰردٰن بر عالم زبردست ترکمان صحراء گا گلب ترکمان لرنگ آداب و رسوم لرنی تحسین اِدِّی و آیدّی: بذنگ ایل دا یِتِبْ گِدَن سنت لردن اچ سنت نی ترکمان دوغن لرمدا طبدم دیب تشکر ادّی. برنجثی: نٰهٰرنگ اوندن و ایذندٰن ال یودریارلٰر دیدی، اکنجثی: نٰهٰری ال لری بلن اِیّارلر چمچا غٰلٰم بلن اِیمیارلر، اچنجثی: هر طابٰق دا دورد باش آدم بولب اُیْشب اِیَّارلر دیدی. متأسفانه بو سنت لر بذنگ ایل لرمذدا هم ترک ادلدی.

حدیث شریف: «شَرُّ النَّاسِ مَنْ أکَلَ وَحْدَهُ» ترجمه: آدم لٰرنگ انگکی اربدی نٰهٰرنی اوذ بٰشنا اِیّان آدٰم در، یعنی یکا ایمک لگی عادت توطٰن، یکا ایمک لک اربد بولشی یالی نٰهٰرغا آد دٰقِب عیب ادمک دا اربد ایش در. حدیث شریف: «مَا عَابَ النَّبِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ إنْ اشْتَهَاهُ أکَلَهُ و إنْ کَرِهَهُ تَرَکَهُ» ترجمه: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نٰهٰرغا هرگیذ آد دٰقمٰذدی، اگر ثُویثا شول نٰهٰری اِیَردی اگر ثُویمثا اِیْمذدی.

و نٰهٰرنی اِیملی بولٰنگ دا انگکی اونچا بسم الله الرحمن الرحیم دیملی حدیث شریف: «إذَا أکَلَ أحَدُکُمْ طَعَامًا فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِیْ أوَّلِهِ فَإنْ نَسِیَ فِیْ أوَّلِهِ فَلْیَقُلْ بِسْمِ اللهِ فِیْ آخِرِهِ و مَنْ قَالَ عِنْدَ کُلِّ لُقْمَةٍ بِسْمِ اللهِ لا یُحَاسَبُ یَوْمَ القِیَامَةِ فِیْ أکْلِهَا» ترجمه: ثذنگ هٰیثی بیرینگذ نٰهٰر ایثا شول آدٰم نٰهٰرنگ اوندن بسم الله نی آیدثن بث اگر اُول آدم نٰهٰرنگ اَوندن بسم الله آیدمٰق لغی اُونِدثَا بث اُول آدم نٰهٰرنگ ثونگندن بسم الله آیدثن و هٰیثِی بر آدم هر لقمه نی آغذِنا ثٰلمٰق دا بسم الله آیدثا قیامت گنن دا شوننگ اِیمِت لرندن حساب آلنمٰذ.

بسم الله آیدٰنگدٰن ثونگرا نٰهٰرنی ثٰغ النگ بلن ایملی چونکی سنت ثٰغ ال بلن ایمک در. هارون الرشید پادشاه گا طعام لر گتردی لر شوننگ یانندا حضرت ابی یوسف رحمة الله علیه باردی، هارون الرشید پادشاه ننگ فیل ننگ دیشندن بجرلن مخصوص غلٰمی باردی نٰهٰری شوننگ بلن ایردی، شول غلمی گترنگ دیدی، شول غلمی آلب گلدی لر، حضرت ابی یوسف رحمة الله علیه آیدی: ثننگ جَدّنگ ابن عباس رضی الله عنهما «و لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ آدَمَ» دیگن آیت نی شو هِیل لی تفسیر ادب در دیدی: (وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ آدَمَ) «ای جَعَلْنَا لَهُمْ أصَابِعَ یَأکُلُوْنَ بِهَا» ترجمه: و تحقیق بذ آدم اُوغلٰن لرنی ثِیلٰغلی ادّک یعنی اولٰر اُچن بٰرمٰق لٰر بردک شول بٰرمٰق لٰری بلن نٰهٰر ایر یالی، شُوندا هارون الرشید غلم نی طشلٰدی نٰهٰرنی الی بلن اِیْدی.

نٰهٰرغا ال اُورِب بٰشلٰمٰق دا انگکی اونچا علماءلٰر و یاشی اولٰقان آدٰم لر آلمٰلی، اُوندٰن ثونگرا یاشی کِچِی لر آلمٰلی. حدیث شریف: «کَبِّرْ کَبِّرْ» ترجمه: اُولینی اُولٰلت، اُولی غا احترام اد. حدیث شریف: «أکْرِمُوا العُلَمَاءَ فَإنَّهُمْ عِنْدَ اللهِ کُبَرَاءُ» ترجمه: ثذ عالم لری ثیلانگ لر، دوغرثی شول عالم لر الله تعالی ننگ یانندا درجه ثی اُولٰقان لر در.

و نٰهٰرنی اِیثغَمَلی دال. حدیث شریف: «لا تَشُمُّوا الطَّعَامَ کَمَا تَشُمُّهُ السِّبَاعُ» ترجمه: ثذلر نٰهٰرنی اِیثغمانگ لر گویا یِرتغِجِی حیوان لرنگ اِیثْغَیْش لری یالی. و طعام نی غذغن ایملی دال و ثٰوِق ادجک بولب اُفلَمَلِی دال. حدیث شریف: «النَّفْخُ فِیْ الطَّعَامِ یُذْهِبُ بِالبَرَکَةِ» ترجمه: طعام نی اُفلمک لک طعامنگ برکتنی گِدّرَر. حدیث شریف: «لَمْ یَکُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ یَنْفُخُ فِی الطَّعَامِ و لا فِی الشَّرَابِ» ترجمه: حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم اِیَّان اِیمتنی و اِچیان اِچگی ثنی اُفلمذدی. حدیث شریف: «أبْرِدُوا بِالطَّعَامِ فَإنَّ الحَارَّ لا بَرَکَةَ فِیْهِ» ترجمه: ثذلر نٰهٰرنی ثٰوق ادب اینگ لٰر، بث دوغرثی غذغن بُولٰن نٰهٰردا برکت یوق در.

نٰهٰر دُشِرلماکا اُثتِن دن ایملی دال. حدیث شریف: «لا تَأکُلُوا الطَّعَامَ مِنْ فَوْقِهِ فَإنَّ البَرَکَةَ تَنْزِلُ مِنْ فَوْقِهِ» ترجمه: ثذلر طعام نی اُثتن دن ایمانگ لر دوغرثی برکت شول طعام غا اُثتن دن اینیان در و نٰهٰر مجما غُیْلٰندا شول مجماداکی نٰهٰرننگ کنارندٰن ایملی اُورطٰثِنا ال اُورمٰلی دال. حدیث شریف: «تَنْزِلُ البَرَکَةُ فِیْ وَسَطِ الطَّعَامِ فَکُلُوا مِنْ حَافَتِهِ و لاتَأکُلُوا مِنْ وَسَطِهِ» ترجمه: برکت طعامنگ اورطٰثنا اینر بث اوننگ اچن ثذ نٰهٰرنگ غِرٰثندٰن اینگ لر و اورطثندٰن ایمانگ لر.

 و سفره ننگ اُثتنا ال دن غچب دوکلن دانه لری چُبلاب عزّت و احترام بلن آلب ایملی. حدیث شریف: «مَنْ أکَلَ مَا سَقَطَ مِنَ المَائِدَةِ لَمْ یَزَلْ فِیْ سَعَةٍ مِنَ الرِّزْقِ و یُرْفَعُ الحُمُقُ عَنْهُ و عَنْ وَلَدِه و وَلَدِ وَلَدِهِ» ترجمه: هٰیثی بر آدم سفره ننگ اثتنا غچب دوکلن طعام نی آلب ایثا المدام اوننگ اِرثغٰلی آرتق بولٰر و شوننگ اوذندن و اُوغل غیذلرندن و آغتق لٰرندٰن احمق لق آیرلٰر. حدیث شریف: «کُلُوا مِمَّا یَسْقُطُ مِنَ المَائِدَةِ فَإنَّ ذَلِکَ مُهُوْرُ حُوْرِ العَیْنِ» ترجمه: ثذلر طعامنگ سفره غا غچٰن لرنی اینگ لر، بث دوغرثی شولٰری ایمک لک آخرت عیال لٰرننگ مَهرلری در.

 و اگر اِیَّان طعامنگذدن بر لقمه یرگا غچاثا شونی دا یردن آلب ایملی. حدیث شریف: «إذَا أکَلَ أحَدُکُمْ طَعَاماً فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ فَلْیُمِطْ مَا رَابَه مِنْهَا ثُمَّ لْیُطْعِمْهَا و لا یَدَعْهَا لِلشَّیْطَانِ» ترجمه: هر وقت ثذنگ بیرینگذ طعام ایثا بث شوننگ ایّان لقمه ثندٰن یرگا غچثا، بث شوندٰن هٰفا بولدی دیب شک گا دُشَن یرنی آیرثن اوندٰن ثونگرا شول لقمه نی ایثن شونی شیطان اچن غویمٰثن.

و طعام ایمک دا ادب هر کم اوذ اوندن ایملی غیری ننگ اوندن ایملی دال. حدیث شریف: «کُلْ مِمَّا یَلِیْکَ» ترجمه: ثن طعام ایمک دا دنگا اوذ دوشنگ دٰن ایی، خلقنگ دوشنا ال اوذٰتما. جماعت دا خلق دٰن اونچا چکلما ممکن در ثن چکلیاردیب ثننگ یاننگداکی دا اوطنب چکلثن اوذنا نٰهٰر گرک بولب دُورٰن یٰغدٰی دا. حدیث شریف: «کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ إذَا أکَلَ مَعَ قَوْمٍ کَانَ آخِرَهُمْ أکْلاً» ترجمه: پیغمبر علیه السلام جماعت بلن نٰهٰر اِیَن دا اِیگوجی لرنگ انگکی آخرقثی بُولٰردی چونکی خلق لٰری اوطندرمٰجٰق بولب نٰهٰر گرک لی آدم لٰر اوطنمانی غَیغِثِذ ایثن لر دیب خلقنگ انگکی ثونگندن چکلردی.

طعام ایگوجی ننگ اکی گوذی دنگا اِیّان طعامندا بولثن، ثٰغ غا و ثول غا بٰقمٰثِن و لقمه نی آذٰجق دٰن آلمٰلی غَوی چیناب یُوِدمٰلی و یاننداکی کشی ننگ لقمه ثنی گُوذَّمَلی دال و آغذندٰن شانگ یا ثونک چقٰرثا یُذنی نٰهٰردٰن ثٰومٰلی ثول الی بلن آلملی، نٰهٰر ایمک دا سکوت اُوتِرمٰق مکروه در چونکی اُول یٰغدٰی مجوس لرگا منگذمک در، هر وقت آثغِرثا یا اُثگِرثا یُذنی نٰهٰردن ثٰوثن یادا اِلی بلن آغذنی تودثن، سفره ننگ بٰشندا طبیعت اثلمیان گُرّنگ لری ادملی دال. نٰهٰرنی ایب بولٰندٰن ثونگرا بٰرمٰق لٰرنی یٰلٰمٰق سنت در. حدیث شریف: «إذَا أکَلَ أحَدُکُمْ طَعَاماً فَلا یَمْسَحْ یَدَهُ بِالمَنْدِیْلِ حَتَّى یَلْعَقَ أصَابِعَهُ» ترجمه: ثذنگ هٰیثی بیرینگذ طعام ایثا بث شول طعام ایگوجی اِل نی چٰلغی بلن ثُفِرمَثِن تا بٰرمٰق لٰرنی یٰلٰیانچا، یعنی اَوِنچا بٰرمٰق لٰرنی یٰلٰمٰلی اُوندٰن ثونگرا ثُفِرملی یا یُومٰلی.

حدیث شریف: «إذَا أکَلَ أحَدُکُمْ طَعَاماً فَلْیَلْعَقْ أصَابِعَهُ فَإنَّهُ لا یَدْرِىْ فِى أىِّ طَعَامِهِ تَکُوْنُ البَرَکَةُ» ترجمه: هر وقت دا ثذنگ بیرینگذ طعام ایثا بث شول طعام ایگوجی بٰرمٰق لٰرنی یٰلٰثن بث دوغرثی اُول ایگوجی بلمیار اِیَن طعامننگ هٰیثی بیرندا برکت باردغنی. حدیث شریف: «إنَّ اللهَ و مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی الَّذِیْنَ یَلْعَقُوْنَ أصَابِعَهُمْ» ترجمه: دوغرثی طنگری تبارک و تعالی ننگ اوذی رحمت ادیار و اوننگ فرشته لری استغفار آیدیارلر طعام ایب بولٰندٰن ثونگرا بٰرمٰق لٰرنی یٰلٰیٰان آدٰم لٰر اُچن.

نٰهٰر ایب بُولٰنگدٰن ثونگرا بٰرمٰق لٰرنگی یٰلٰمٰق سنّت بولشی یالی، نٰهٰر اِیَن غابنگ نی دا یٰلٰمٰق سنت در. حدیث شریف: «مَنْ أکَلَ فِیْ قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ» ترجمه: هٰیثی بر آدم بر غاب دا نٰهٰر ایثا اوندٰن ثونگرا شول غابنی یٰلٰثا، شول غاب شول یٰلٰان آدم اچن استغفار آیدٰر و شول یٰلٰان آدم ننگ گناه ثی ننگ بٰغِشلٰنمٰق نی الله تعالی دن دِلار.

بذ اُزبکستان سفرمذدا، تاشکندنی و سمرقندنی و بخارانی آیلٰنِمِذدٰن ثونگرا خِیوَه شهرنداکی موزه لردن گُورِم ادب یوران زمانمذدا خوارزم صنعت گرلرننگ موزه ثی آدنداکی بر موزه گا بٰردق و شول موزه دا بر طابٰق گوردگ، اُول طابٰق نی هجری قمری ننگ بر منگ اُچ یُذ غِرق آلتنجی (1346) یلندا بجرلب در و شول طابٰق ننگ غِره ثندا، بحر هزج قانونی بلن یٰثٰلٰن اکی بیت نی یٰذِلِب در، شول اکی بیت شو در، شعر:

ازان روزی که جنت را بنا کرد

 ثواب کاسه لیسان را جدا کرد

اگر دانی ثواب کاسه لیسی

 بجز کاسه دگر چیزی نه لیسی

ترجمه: طنگری تبارک و تعالی بهشت نی بنا ادن گُنِن دا طابٰق یٰلٰمٰق دا، بنده لرنا برجک ثواب لٰرنی بٰشغاقی ثواب لرندٰن آیری اِدب غویدی، اگر ثن بلثَدِنگ طابٰق یٰلٰمٰق دا بیک طنگری ننگ بریان ثواب لٰرنی دنگا طابٰق یٰلٰاردنگ، طابٰق دٰن بٰشغٰا ذاد یٰلٰمٰذدنگ. حدیث شریف: «قَالَ أنَسٌ: أمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ بِإسْلَاتِ القَصْعَةِ» ترجمه: انس رضی الله عنه آیدی: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بذلرگا نٰهٰر اِیَن غَابِمِذِی یٰلٰمٰق بلن بُیْردِی. حدیث شریف: «مَنْ لَعِقَ الصَّحْفَةَ و لَعِقَ أصَابِعَهُ أشْبَعَهُ اللهُ فِی الدُّنْیَا و الآخِرَةِ» ترجمه: هٰیثی بر آدم اوذی ننگ نٰهٰر اِیَن طابٰق نی یٰلٰثا و نٰهٰر اِیَن بٰرمٰق لٰرنی یٰلٰثا، طنگری تبارک و تعالی شول آدم نی دنیادا و هم آخرت دا دُویْرٰر. حدیث شریف: «لا تُرْفَعُ الصَّحْفَةُ حَتَّی تُلْعَقُهَا فَإنَّ فِیْ آخِرِ الطَّعَامِ البَرَکَةَ» ترجمه: طابٰق نی سفره دٰن گُوتَرِلْمَذ تا شول طابٰق نی یٰلٰنیانچا، بث دوغرثی برکت نٰهٰرنگ ایذنداکی بولک دا در. حضرت امام محمد غزالی آیدب در: «مَنْ لَعِقَ القَصْعَةَ و غَسَلَهَا و شَرِبَ مَاءَهَا کَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ» ترجمه: هٰیثی بر آدم نٰهٰرننگ غابنی یٰلٰثا اُوندٰن ثونگرا شونی یُوب ثُونی اچثا گویا بر غُل آزاد ادن یالی ثواب غٰذٰنٰر.

و اِیگن ایمت لرنگ دن و اِچگن اِچگی لرنگ دن بر مقدار غُویمٰلی تا که مسلمان دوغن لٰرنگ ثننگ ثٰرقِدِنگ دادب خیرلٰنٰر یالی و شوننگ بلن شفاء طفٰر یالی. حدیث شریف: «إذَا شَرِبْتُمْ فَأسْئِرُوا» ترجمه: هر وقت دا بر اچگی اِچثنگذ غابنگ دُیبندا ثٰرقد غوینگ، بارثنی اچب بوشٰدمانگ لٰر. حدیث شریف: «سُؤرُ المُؤمِنِ شِفَاءٌ» ترجمه: مسلماننگ ثٰرقدی دردلرگا درمان در. حدیث شریف: «الشِّرْبُ مِنْ فَضْلِ المُؤمِنِ شِفَاءٌ» ترجمه: مسلمان دوغاننگ آرْتِنْدِی ثِنِی اچمک لک دردلرنگ دواءثی در.

حضرت شیخ العارف عزیز استادمذ الحاج یار محمد آخوند تقصیر رحمة الله علیه کراراً گُرّنگ بردی، مسلماننگ ثٰرقدی ننگ شفاءلغنی عین الیقین اُوذُم گوردم دیدی، بر گُن بر معرکه دا بر ثُولٰنگ نٰهٰر گترلدی شونی اچب اوترٰن حالم دا بر ثُنک بوقردٰغم دا کَثَرِب دُوردی، نا آنگری گدّی نا باری گلدی، مننگ یانمدا اُوترٰن آدٰم طابٰغندٰن آردِّرب بر مقدارنی اچمانی غویبدی قلباً الله تعالی دٰن تمنّیٰ اِدّم یا ربّم خدای حضرت رسولنگ گفن دا خطاء یوق در: مسلمان دوغاننگ ثٰرقدی شفاء در دیب آیدّی، من دا شو مسلمان دوغانمنگ ثٰرقدنی شفاء نیت بلن اچیان دیب شوندٰن بر آوِردلٰدم، ثُنک شول آٰن دا آغذِمدٰن غچدی دیدی. حاصل کلام مسلماننگ ثٰرقدنی ایمک دا هم شفاء بار در هم دا پث پال لک باردر. حدیث شریف: «مِنَ التَّوَاضُعِ أنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤرِ أخِیْهِ» ترجمه: پث پال لک دن در بر آدم اوذ مسلمان دوغان ننگ ثٰرقِدندٰن اچمک لگی. حدیث شریف: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ» ترجمه: هٰیثی بر آدم الله تعالی اچن پثلثا، الله تعالی شوننگ درجه ثنی بلند ادر.

هر وقت نٰهٰر ایلب بولٰن دا ثٰچٰق ننگ اُثتنداکی غاب لٰری گوترملی سفره نی یغنٰمٰلی اوندن ثونگرا دعاء ادملی. حدیث شریف: «إنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ کَانَ إذَا رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ قَالَ اَلحَمْدُلِلهِ کَثِیْراً» ترجمه: دوغرثی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقت ثٰچٰق یِغْنٰنِبْ سفره نی گوترلندا الله تعالی غا کوب حمدلری آیدب دعاء ادردی. حدیث شریف: «إذَا وُضِعَتْ المَائِدَةُ فَلَا یَقُوْمُ أحَدٌ حَتَّی تُرْفَعَ المَائِدَةُ» ترجمه: هر وقت سفره یٰذِغْلِی بُولثا بث هیچ بر کشی ننگ سفره ننگ بٰشِندٰن تورمٰق لغی دوغری دال در تا سفره یِغنٰنِب گوترلیانچا.

حدیث شریف: «کَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ إذَا أکَلَ طَعَامَاً قَالَ: الحَمْدُللهِ الَّذِیْ أطْعَمَنَا و سَقَانَا و جَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ» ترجمه: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر وقت طعام ایب بولٰن دا آیدٰردی: بارچا اوگی لر الله تعالی اچن در اول الله تعالی ایکه بذی نٰهٰردٰن دُویردی و اچگی دن غاندٰردی و بذلرنی مسلمان لر آیلٰندردی.

و دعانی عالم لر و یاشی اُولی لر ادملی و بیلکی آدم لٰردا آمین دیملی. حدیث شریف: «لایَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَیَدْعُوْ بَعْضُهُمْ و یُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إلّا أجَابَهُمْ اللهُ» ترجمه: بر جماعتی اُیْشیان بولمٰذ بث شولٰرنگ بعضی لری دُعاء ادب و بعضی لری دا آمین دیب مگر  بولر الله تعالی شولٰرنگ دعاءلٰرنی قبول ادر. حدیث شریف: «الدَّاعِیْ و المُؤَمِّنُ شَرِیْکَانِ فِیْ الأجْرِ» ترجمه: دعاء ادگوجی و دعا ادگوجی گا آمین دیگوجی بَرِلْجَک ثواب دا اکثی اورطٰق در، دعاء ادگوجی گا برلن درجه، آمین آیدغوجی غا دا برلر، دعا تمام بولٰن دٰن ثونگرا قاری قرآن اوقیمٰلی بیلکی آدم لٰر دنگلاب اوترمٰلی. حدیث شریف: «القَارِیْ و المُسْتَمِعُ فِیْ الأجْرِ شَرِیْکَانِ» ترجمه: قرآن مجیدنی اُوقیّان قاری و قرآن مجید اُوقیلٰندا شونی دنگلیگوجی آدم لٰر بارثی شول ثواب دا اُورطٰق درلر و شریک درلر.

حدیث شریف: «أفْضَلُ العِبَادَةِ قِرَآءَةُ القُرْآنِ» ترجمه: الله تعالی گا عبادت ادمک لگنگ انگکی غوی ثی، الله تعالی ننگ اوذ کلامنی اُوقیمٰق لق در و شونی دنگلمک لک در. حدیث شریف: «أذِیْبُوا طَعَامَکُمْ بِذِکْرِ اللهِ و الصَّلَاةِ» ترجمه: ثذلر نٰهٰرنگذی ثِنْگدِرِنگ لر الله تعالی نی ذکر ادمک بلن و نماز اُوقیمٰق بلن. حضرتُ الشیخ خاتم المفسّرین مَولَی الرُّوم الإمام العالم الفاضل إسماعیل حقّی البُرُوسَوِیّ قُدِّسَ سِرُّهُ شو حدیث ننگ بیانندا آیدب در: «وَ أقَلُّ ذٰلِکَ أنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ أوْ یُسَبِّحَ مِائَةَ تَسْبِیْحَةٍ أوْ یَقْرَأ جُزْءً مِنَ القُرْآنِ عُقَیْبَ کُلِّ أکْلَةٍ» ترجمه: شول نٰهٰری ثنگدرمگ لگنگ بار بٰشِی اکی رکعت نماز اوقیمٰق در یا یُذ مرتبه تسبیح آیدمٰق در یا قرآن دٰن بر پاره اوقیمٰق در، نٰهٰر ایمک لگنگ ایذ یانندا.

قرآن اُوقلٰندٰن ثونگرا شول قرآننگ ثوابنی جمیع انبیآء و اولیاء لرنگ روحنا خصوصا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ننگ روحنا و اوننگ مسلمان امت لرننگ روح لرنا بٰغشلٰمٰلی. حدیث شریف: «إذَا دَعَوْتُمْ فَعَمِّمُوا» ترجمه: ثذلر هر وقت دعاء ادثنگذ، بث دعاء لرنگذی بارچا مسلمان لرغا عام ادنگ، و دعاءدا اکی النگ آرٰثنی آچب آیٰلٰرنی آسمان غا غرشی ثرب دعاء ادملی، دعاء تمام بولٰن دٰن ثونگرا اکی النگ بلن یُذنگ نی ثیفٰلٰمٰلِی. حدیث شریف: «إذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ اللهَ بِبَطْنِ کَفَّیْکِ و لاتَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَإذا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَکَ» ترجمه: هر وقت الله تعالی نی چاغرب دعاء ادثنگ بث اکی النگ اکی آیٰثنی آسمان غا غرشی آچب دعاء اد، اکی النگ آرقٰثنی آسمان غا غرشی دُنگدَرِب دعاء ادما، بث دعا اَدِبْ بُولٰنگ دٰن ثونگرا ثن اکی النگ بلن یُذِنگ ثِیْفَلَا.

نٰهٰردن ثونگرا دعاء ادلن دن ثونگرا، آدم لرنگ ال لرنی یُودِرمٰلی، انگکی اونچا یاشی اُولی آدٰم لٰرنگ ال لرنی یودرمٰلی، یاشی اُولی لٰر یُوٰنلٰرندٰن ثونگرا یاشی کِچِی لرنگ ال لرنی یودرمٰلی. الی یُولٰن آدٰم ثو آقدیان اُچن شو دعانی ادملی: «طَهَّرَکَ اللهُ مِنَ الذُّنُوْبِ» ترجمه: طنگری تبارک و تعالی ثنی گناه دن پاک لٰثِن. النی یُوٰن آدٰم غا چٰلغی برملی النی ثُفُرمَک اچن. هر مرتبه دا لَگَنی بُوشٰدِب دورمٰق لک مکروه در. حدیث شریف: «اِمْلَأُوا الطُّسُوْسَ و لاتَشَبَّهُوا المَجُوْسَ» ترجمه: ال یُودریان لگن لرنگذی دولدرنگ اُوندٰن ثونگرا دوکنگ لر، دین ثذ کافرلرگا منگذش بولمانگ لر. حدیث شریف: «أجْمِعُوا وُضُوْءَکُمْ یَجْمَعِ اللهُ شَمْلَکُمْ» ترجمه: ال یُوِندِینگِذِی اُیْشِرِنگ طنگری تبارک و تعالی دا ثذنگ دٰرغان لٰرنگذی اُیشرثن.

انها شو آیدلب گچن گُرّنگ لر طعام ایمک لک حق دا شرع شریف ننگ غویٰن ادب لری در. حضرت علی کرم الله وجهه آیدب در: «أدَبُ المُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ و خَیْرُ مِیْرَاثٍ» ترجمه: مسلماننگ ادبی النداکی آلتُونِنْدٰن غوی در و پیغمبرلٰردٰن غالٰن انگکی خیرلی میراث در، الله تعالی بارچا مسلمان لٰری ادب اسلام دٰن آیرمٰثن، آمین.

توجه

ای مسلمان دوغٰن لٰر توجه ادنگ و آگاه بولنگ بذنگ انگکی اولٰقان دشمان لرمذ کافرلر، الله تبارک و تعالی کوب آیت لردا اولٰری ثویمک دن و اولٰرنگ ایذلرنا دشمک دن نهی ادّی. آیه شریفه: «یَا أیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَکُوْنُوا کَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا» آل عمران/156 ترجمه: ای ایمانلی مسلمان لٰر ثذلر دین ثذ بولن کافرلر تکین بولمانگ لٰر و اُولٰرنگ آغذلرنا اُویْکَنْمانگ. آیه شریفه: «یَا أیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الیَهُوْدَ و النَّصَارَى أوْلِیَآءَ» المائده/51 ترجمه: ای ایمانلی مسلمان لر ثذلر یهودلری و مسیح لری اوذلرنگذگا دوست تُودمانگ لر. آیه شریفه: «یَا أیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ» الممتحنة/13 ترجمه: ای ایمانلی مسلمان لر ثذلر الله تعالی ننگ غضبی اوذلرنا ثنگن یهودلری دوست تودمانگ لٰر. آیه شریفه: «لَتَجِدَنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِیْنَ آمَنُوا الیَهُوْدَ» المائدة/82 ترجمه: ای محمد علیه السلام آدم لٰرنگ مسلمان خلق لرنا انگکی یٰمٰن دُشمان لق ادیان لری هوکمان یهود در.

حدیث شریف: «لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ و ذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِىْ جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ» ترجمه: هوکمان ثذلر اوذنگذدن اُوذُولقی گچن کافرلٰرنگ یول لرنا تابع بولٰرثنگذ و شولٰرنگ ایذلٰرنا دُشرثنگذ غَرِش بِغَرِش و گَذْ بِگَذْ حتّی اُول کافرلٰر بر پٰشلٰق ننگ هین نا گیراثٰلٰر ثذدا شونگا گیرجک بولب چابَلَنَرثِنگذ. الله تعالی ننگ شو آیت لٰرندٰن و پیغمبر علیه السلام ننگ شو گب لرندن بِلِّی بولدی کافرلرنگ گب لرنی قبول ادملی دالدگی و ثوذلرنا اِنٰم یُوقلغی مخصوصاً یهود جماعتی اسلامنگ غَرِّی دشمانی در، تفسیرلرگا اسرائیلیّات لرنی غُوشٰن و کوب کتاب لرگا خرافات لٰر ثٰلٰن، پیغمبرلٰرنگ و اولیاء لٰرنگ شأن لرنا لایق بولمٰجٰق قصّه لٰر دُوردن، صحیح حدیث لرنی موضوع دیب پیغمبر علیه السلام نی تکذیب لان و انواع و اقسام مبتدع لر دوردب مسلمان خلق لٰرغا فتنه اُوقلان یهودلر در.

شولر اسلام گا بار طرف دٰن لطمه وریان درلر، حقیقت لری نی خرافات ادب کوکذیارلر، دارولری دردلر ادب کوکذیارلر، شفاءلری کسل دیب آیدیارلر، کوب غافل لر بلمیارلر اُول یهودلرنگ حرف لٰرنی تومارغا غابلٰیارلر، حتی عالم لردا اُول مبتدع لرنگ گب لرنا اِنٰنِب کوب زیان چکیارلر، اُوکِنیارلر.

حدیث شریف: «مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الأرْبَعَاءِ و یَوْمَ السَّبْتِ فَأصَابَهُ وَجْعٌ فَلَا یَلُوْمَنَّ إلَّا نَفْسَهُ» ترجمه: هٰیثی بر آدم چهارشنبه گونن دا و شنبه گونن دا حجامت ادثا بث اونگا بر آغری ثٰطشثا بث اُول هیچکم گا عیب ادمثن مگر دنگا اوذ نفسنا عیب ادثن. حدیث امام لرندٰن بیری شنبه گونی حجامت ادّی اُول آلا کسل گا دوچار بولدی، بارچا طبیب لرگا بٰردی، طبیب لرنگ بارثی اوننگ علاجندٰن عاجز بولدی لٰر، اُول امام زار و تضرُّع بلن الله تعالی نی چاغرب آغلاب سجده دا یٰطن حالندا اُوقلٰدی رؤیادا پیغمبر علیه الصلاة و السلام نی گورب مریض لغنی شونگا شکایت ادّی، پیغمبر علیه الصلاة و السلام آیدِّی چهارشنبه گونن دا و شنبه گونن دا غان آلدرما دیگن حدیثم ثٰنگا یتشمدمی دیدی؟ اُول آیدّی یا رسول الله حدیث یتشدی اما من حدیث ننگ صحتندا شک گا دُشدم دیدی، پیغمبر علیه الصلاة و السلام شونگا آیدّی: «لِمَ لَمْ تَحْتَطْ فِیْ کَلَامٍ رُوِیَ عَنِّیْ» ترجمه: ناما اچن ثن، مندن روایت ادلنن کلام دا احتیاط ادمدنگ دیدی، بث حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اوذی ننگ مبارک الی بلن شول آلا بولب دُورٰن عضونی ثیفٰلٰدی شول آن دا اُویٰندی گورثا اندامنداکی آلا کسلی آیرلب طبیعی اندام بولب در.

انها شو قضیه دٰن آلمٰلی عبرت حدیث اوندا «قَالَ النَّبِیُّ» بولثا، شونگا سکوت ادملی، پیغمبر علیه السلام ننگ خاطری اُچن، بو حدیث موضوع در دیب آیدمٰق لغا جسور بولملی دال. ممکن در شول یهودلرنگ اوذلری و شولٰرنگ طبدرٰن مبتدع لری کتاب لرگا ال وُرب صحیح لٰری موضوع و موضوع لٰری صحیح ادن بولثن لٰر، اولرنگ خیانت لری غُشلِق ننگ گُونی یالی آشکار در، گوذلر گورن در، غُلٰق لٰر اشدن در، هیچکم گا مخفی دال در.

فَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ دَجَّالِ هَذَا الزَّمَانِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَی المُرْسَلِیْن و الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِیْن.

تَمَّتْ و لِلهِ الحَمْدُ

11/5/1400 هـ ش ـ 22 ذی الحجة 1442

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *