سخنرانی 75 ـ توصیه خداوند به مؤمنان: مواظب باشید مال و اولاد شما را از ذکر خداوند غافل نگرداند

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 9 سوره منافقون ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹﴾ ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نگرداند و هر كس چنين كند آنان خود زيانكارانند

فرق مسلمان حقیقی و مسلمان جغرافی ـ بیان چیزهایی که مؤمن حقیقی باید به آنها ایمان داشته باشد

توصیه خداوند برای مسلمانان بعد از ایمان آوردنشان که میفرماید: مواظب باشید که اموال دنیا و فرزندانتان شما را از ذکر خدا غافل نگرداند

توصیه برای ترک دنیا و آباد کردن آخرت ـ توصیه برای علم آموزی و استمرار در برپایی نمازهای جماعت

توضیح چگونگی فتنه شدن مال و اولاد برای انسان ـ در قیامت اولین کسی که از انسان شاکی میشود، اولاد انسان است ـ تربیت اسلامی اولاد و تأثیر آن در روز آخرت برای آن شخص


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Munafikun” süresiniň 9-njy aýatynyň terjimesi we tefsiri. Terjimesi: Eý, iman getiren bendeler! Zynhar, emlagiňiz we perzentleriňiz derekli Allatagalany ýatdan çykaryp unutmaň! Kimde-kim şu işi etse, hökman zyýan çekenlerden bolar.

Hakyky musulman bilen ady musulman bolanlaryň tapawudy. Hakyky imanly (mömin) adamyň hökmany ynanmaly zatlary hakynda gürrüň.

Allatagala musulmanlar üçin iman getirenden soň näme etmelidiklerini buýurýar: Ägä boluň! Dünýe maly we siziň ogul-gyzlaryňyz bilen meşgul bolup, Hudaýyňyzy zikir edip ýatlamagy unutmaň.

Dünýäni terk edip, ahyreti abat etmek hakynda maslahatlar. Ylym öwrenmek we namaza gaýym gurmak hakynda maslahatlar.

Malyň we öwladyň (çagalaryň) ynsan üçin nädip pitne bolýandygynyň düşündirilişi. Kyýamat gününde ynsandan şikaýat etjek ilkinji adam çagalarydyr. Çagalara yslam terbiýesini bermek we bu hili terbiýäniň Kyýamat gününde ol adama etjek täsiri hakynda gürrüňler.


دانلود سخنرانی شماره 75 ـ 75nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 12 مرداد 1371

مکان ضبط: ترکمان صحرا ، منطقه جرگلان ، روستای اینچه سفلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *