سخنرانی 33 ـ احکام و دستورات حج و عمره (قرائت کتاب دستور حج)

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه ی ۹۶ و 97 سوره ی آل عمران و مطابقت حدیث هایی با این آیات ـ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾

شرایطی که برای فرض شدن حج لازم است

شرایطی که برای اداء حج و صحت ادای آن لازم است

فرائض حج ـ واجبات حج ـ سنن حج ـ مستحبات حج

کسی که حج را اداء میکند چه کارهایی را باید انجام دهد ـ به طور مثال توبه کند ، بدهی هایش را تسویه کند

تقسیمات میقات

اعمال «حج افراد» ، «حج قران» ، «حج تمتع»

مکروهات حج ـ مباحات حج

حج عمره و احکام آن

جنایات حج

سخنانی درباره ی زیارت به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آداب زیارت


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň 96-97-nji aýatlarynyň terjimesi we tefsiri hem-de şu aýatlara degişli hadyslar.

Hajyň parz bolmaklygy üçin zerur bolan şertler.

Hajy amala aşyrmak üçin hem-de ony dogry amala aşyrmak üçin gerek bolan şertler.

Hajyň parzlary. Hajyň wajyplary. Hajyň sünnetleri. Hajyň mustahablary.

Hajy amala aşyrýan adam näme işleri etmeli? Msal üçin, toba etmeli, bergisini bermeli we ş.m.

Myýkatyň bölekleri.

 “Ifrad hajynyň”, “Karan hajynyň” we “Tamatto” hajynyň amallary.

Hajyň mekruhlary. Hajyň mubahlary.

Umra hajy we onuň hökümleri

Hajyň jenaýaty (düzgüni bozany üçin jerimeleri)

Pygamber Ekrem salli Allahu aleýhi we sellemiň gabryna zyýarat etmek barada aýdylan gürrüňler hem-de zyýarat etmekligiň edebi


دانلود سخنرانی شماره 33


تاریخ ضبط: 3 تیر 1369

مکان ضبط: عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *