سخنرانی 31 ـ توصیه های مهم به طلاب و مدرسین، در اجتماع «یوم الطلاب»

مطالب مهم این سخنرانی:

اجتماع طلاب ترکمن صحرا موسوم به «یوم الطلاب» و فواید و برکات این اجتماع

کثرت و ازدیاد آشنایان، سبب کثرت شفاعت در روز قیامت خواهد شد

برای هر طلبه در ابتدای کار، اصلاح نیت لازم است و در درجه دوم تقوا لازم است

تشریح برنامه های درسی طلاب و مدرسین و تبیین نقشه راه این دو گروه و برنامه «حرکت ترویج علوم دینی»

شعر یوم الطلاب در آخر سخنرانی توسط استاد سن سبلی و آتابای خوانده شد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

“Talyplar gününde” Türkmensähranyň talyplarynyň ýynanyşygy we bu ýygnanyşygyň berýän peýdalary hem-de bereketleri.

Tanyş-bilişleriň sanynyň köp bolmaklygy kyýamat gününde şyfagat etjekdir.

Her bir talyp üçin ilkinji nobatda gerekli zat niýetini düzetmeli, ondan soňra bolsa takwa bolmaly.

Talyplaryň we müderrisleriň (mugallymlaryň) dersleriniň maksatnamasyny we “Dini ylymlaryny rowaçlandyrmak hereketiniň” maksatnamasy.

Wagyzyň soňunda Ussat Sensebiliniň we Atabaýyň ýerine ýetirmeginde“Talyplar güni” atly şygryň okalyşy.


دانلود سخنرانی شماره 31


تاریخ ضبط: 7 شهریور 1364 هجری شمسی مطابق با 29/8/1985 میلادی

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد، سومین گردهمایی «یوم الطلاب»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *