سخنرانی 27 ـ خلوص و دفع خواهشهای نفسانی در علم آموزی و بیان 15 ماده آموزشی حوزه علمیه

مطالب مهم این سخنرانی:

لزوم تبعیت از قوانین آموزشی حوزه علمیه ، موسوم به 15 ماده

نصیحت هایی برای طلاب علوم دینی جهت درک بهتر و رعایت هر چه بیشتر این قوانین و غنیمت شمردن اوقات فراغتشان


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

15 madda adly “Dini ylymlar okuw jaýynyň” okuw okadylyş düzgünlerini berjaý etmekligiň zerulygy hakynda.

Bu düzgünlere gowy düşünip, olary berk berjaý etmekleri üçin ylym öwrenýän talyplara nesihatlar.


دانلود سخنرانی شماره 27


تاریخ ضبط: 8 مهر 1370

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد، جلسه رضوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *