سخنرانی 118 ـ فضیلت نیمه شعبان و اعمال خاصه برای این شب

دانلود سخنرانی شماره 118ـ 118nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

بیان فضایل شب برائت یا نیمه شعبان و اعمالی که در این شب انجام میگیرد ـ در این شب، اولیاء الله دستور داده اند ما بین نماز مغرب و عشاء سه بار سوره یاسین تلاوت شود و بعد از هر سوره دعای مخصوص آن نیز قرائت گردد ـ یاسین اول به نیت طول عمر، یاسین دوم به نیت دفع بلا، یاسین سوم به نیت غنی شدن از خلق الله خوانده میشود ـ بیان فلسفه طلب طول عمر


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Beragat gijesiniň (Meret aýynyň ortaky güjesiniň) artykmaçlyklary we bu gijede edilýän işler hakynda gürrüňler. Allanyň welileri bu gijede agşam namazy bilen ýassy namasynyň arasynda 3 gezek “Ýasin” süresini okamaly we her gezek bu süräniň yzyndan okalýan ýörite dogany okamaly. “Ýasin” süresi 1-nji gezek okalanda uzak ömür diläp, niýet etmeli, “Ýasin” 2-nji gezek okalanda belelaryň dep bolmagyny niýet etmeli, “Ýasin” 3-nji gezek okalanda bolsa Allatagaladan baýlyk, yrsgal, döwlet dilemeli. Uzak ömür dilemekligiň pelsepesi.


تاریخ ضبط: 26 دی ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: مسجد خاتم النبیین حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ نیمه شعبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *