سخنرانی 114 ـ فضیلت شب قدر و برکات آن

دانلود سخنرانی شماره 114ـ 114nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه سوره قدر و بیان فضائل آن ـ طریقه خواندن نماز قدر و ثوابی که در این کار است ـ حکایت موسی علیه السلام و شرافت شب قدر و مکالمه ای که ایشان در این رابطه با خدا میکنند

هر کس در این شب به اندازه دوشیدن شیر یک گوسفند مشغول به عبادت شود، بهتر از روزه گرفتن تمام دهر است

دعای مأثوری که در این شب گفته میشود که توسط حضرت عایشه روایت شده است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kuarny-Kerimiň “Kadr” süresiniň terjimesi we tefsiri hem-de onuň artykmaçlyklary hakynda. “Gadyr gijesinde” okalýan namzyň tertibi we oňa berilýän sogaplar hakynda gürrüňler. Musa aleýhissalamyň gadyr gijesiniň sylag-hormaty hakynda Allatagala bilen eden gürrüňleri hakynda hekaýat.

Her kim bu gijede bir ene goýny sagylýan wagtyça ybadata meşgul bolsa, hemişe oraza tutup ýörenden-de peýdalydyr.   Bu gijede okalýan “Maasury dogasy”. Bu doganyň okalyşy Hezreti Aýşa enemizden rowaýat edilipdir.


تاریخ ضبط: 7 اسفند ۱۳۷۳ هجری شمسی

مکان ضبط: عرفان آباد، شبهای رمضان بعد از نماز تراویح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *