آموزش نماز فقه حنفی (تصویری)

دو رکعت سنت صبح

دانلود فیلم آموزش نماز: دو رکعت سنت صبح


دو رکعت فرض صبح

دانلود فیلم آموزش نماز: دو رکعت فرض صبح


چهار رکعت سنت ظهر

دانلود فیلم آموزش نماز: چهار رکعت سنت ظهر


چهار رکعت فرض ظهر

دانلود فیلم آموزش نماز: چهار رکعت فرض ظهر


دو رکعت سنت ظهر

دانلود فیلم آموزش نماز: دو رکعت سنت ظهر


چهار رکعت فرض عصر

دانلود فیلم آموزش نماز: چهار رکعت فرض عصر


سه رکعت فرض مغرب

دانلود فیلم آموزش نماز: سه رکعت فرض مغرب


دو رکعت سنت مغرب

دانلود فیلم آموزش نماز: دو رکعت سنت مغرب


چهار رکعت فرض عشاء

دانلود فیلم آموزش نماز: چهار رکعت فرض عشاء


دو رکعت سنت عشاء

دانلود فیلم آموزش نماز: دو رکعت سنت عشاء


سه رکعت وتر واجب

دانلود فیلم آموزش نماز: سه رکعت وتر واجب


نماز جماعت

دانلود فیلم آموزش نماز: نماز جماعت


نماز تراویح

دانلود فیلم آموزش نماز: نماز تراویح


توصیه های عمومی برای نمازگزاران

دانلود فیلم آموزش نماز: توصیه های عمومی برای نمازگزاران


توصیه هایی برای بانوان

دانلود فیلم آموزش نماز: توصیه هایی برای بانوان

One thought on “آموزش نماز فقه حنفی (تصویری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *